Wisselbrief

nr. 000600000001_001

Wat is een wissel?

Een wissel is een document waarin iemand opdracht geeft om tegen een bepaalde koers een bedrag in een andere plaats of op een bepaalde tijd te betalen aan een ander persoon. Wissels werden gebruikt in de internationale handel.

Franse wissel

Deze wissel werd op 20 november 1805 uitgeschreven door Trinquetti te Neufchâtel en geeft de firma Ketwich en Voombergh opdracht 4.393 guldens en 3 stuivers uit te betalen aan de firma Hottinguer en Co. De wissel moet binnen 20 dagen geïncasseerd zijn.

Administratiekantoor

Abraham van Ketwich en Dirk Jan Voombergh richten eind 18de eeuw een administratiekantoor op. Dat was een dienstverlenend bedrijf dat als tussenpersoon fungeerde in de effectenhandel. Ze namen daarmee het publiek de beslommeringen uit handen die het bezit van effecten met zich meebrengt.

Fransche inscriptiën

Deze wissel uit het archief van Ketwich en Voombergh hoort bij de administratie van effecten ingeschreven in het Grootboek der Franse Republiek. In de folder over de uitgifte wordt uitgebreid ingegaan op de voordelen van deze effecten aan toonder boven rechtstreekse belegging in de Franse publieke schuld te Parijs.
Wissel uit het archief van Ketwich en Voombergh, 1805

© Stadsarchief
Disclaimer / Colofon
<