Rondleidingen en werkcolleges

Het Stadsarchief geeft rondleidingen die gericht zijn op kennismaking met archieven en collecties. Op aanvraag besteden wij in de rondleiding aandacht aan een zelf gekozen thema of onderwerp. U kunt bij ons ook een werkcollege organiseren.

Contact

Voor Rondleidingen en Werkcolleges werken wij met kleine groepen van maximaal 15 personen; grotere groepen worden gesplitst.
U kunt bij ons terecht op dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur (eindtijdstip).

Voor aanmelding en overleg: educatie@stadsarchief.amsterdam.nl; tel. 020-2511619.

Rondleidingen Basis Onderwijs

Voor het basisonderwijs bieden wij de volgende rondleidingen aan:
Kosten : euro 40,- per groep van maximaal 15 leerlingen. Aanvragen 3 weken van te voren (duur van de rondleiding max. 1 uur).

Rondleidingen Voortgezet Onderwijs

De Schatkamer is de plaats waar de originele documenten tot leven komen met verhalen. In het Informatiecentrum krijgen de deelnemers praktische informatie over de gang van zaken in het Informatiecentrum en de Studiezaal Originelen.

Kosten : euro 40,- per groep van maximaal 15 leerlingen. Aanvragen 3 weken van te voren (duur van de rondleiding: 1 uur)

Kosten : euro 60,-. Aanvragen 3 weken van te voren (duur van de rondleiding: 1 uur)

Rondleidingen Hoger onderwijs

Het Stadsarchief geeft rondleidingen die gericht zijn op kennismaking met archieven en collecties. Op aanvraag besteden wij in de rondleiding aandacht aan een zelf gekozen thema of onderwerp.

Onderdeel van de rondleiding is een oefensessie ter voorbereiding op het doen van zelfstandig onderzoek. Daarin wordt bijzondere aandacht besteed aan het online zoeken in de Beeldbank , Indexen en Inventarissen in de Archiefbank.
In de Schatkamer worden de originele stukken bezichtigd. We leggen hier ook de verbanden tussen deze documenten en mogelijke uitkomsten van cultuur-historisch onderzoek.
In het Informatiecentrum krijgen de deelnemers praktische informatie over het aanvragen van stukken en de gang van zaken in het Informatiecentrum en de Studiezaal Originelen.

Kosten : euro 40,- per groep van maximaal 15 studenten. Aanvragen 3 weken van te voren.

Werkcolleges

Bij de werkcolleges is de docent verantwoordelijk voor de onderwerpskeuze, de inhoud van het college en de wetenschappelijke begeleiding van de studenten. Het Stadsarchief verzorgt een uitgebreide introductie op het zoeken in de archieven en collecties en biedt ondersteuning bij het beschikbaar stellen van originele documenten. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 15 studenten. Wij reserveren voor een aantal bijeenkomsten een aparte studieruimte met individuele pc-aansluitingen. Er wordt zowel met digitale als met originele documenten gewerkt.

Kosten: euro 60,--.

Websites

Buurt en Stad gaat over de geschiedenis van je eigen buurt. De geschiedenis van alle stadsdelen is in de website te vinden. De website leent zich zowel voor zelfstandig werken als voor gezamenlijk werken aan een thema in de groepen 6 t/m 8.

Van Pest tot Aids is een digitaal lespakket rond het thema 'besmettelijke ziekten in Amsterdam'.
Het is ontwikkeld voor het vak Algemene Natuurwetenschappen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
(HAVO en VWO)

Namen in Amsterdam is bedoeld voor de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs. De inhoud sluit aan bij de kerndoelen van het vak geschiedenis, maar kan ook ingepast worden in het taalonderwijs.

Bronnen uit Amsterdam richt zich tot leerlingen Geschiedenis van de HAVO/VWO (Tweede Fase), Domein Primaire Samenlevingsverbanden. Deze inleiding tot bronnenonderzoek is ontwikkeld in samenwerking met het Amsterdams Historisch Museum.

Bekijk je Wijk

In dit wijkgerichte project van Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM), Bureau Monumenten & Archeologie (BMA), het Amsterdam Museum en het Stadsarchief Amsterdam gaan leerlingen van het voortgezet onderwijs aan de slag met architectuur en stedenbouw. De programma’s in Nieuw West en Noord zijn klaar en te boeken. Op dit moment wordt er gewerkt aan de programma’s voor Zuid en Oost.

Wereldgrachten
Het Stadsarchief ontvangt regelmatig groepen van scholen in het kader van Wereldgrachten, een project van Bureau Monumenten & Archeologie en het Amsterdam Museum.

Laatst bijgewerkt op 1 sep 2015