Het Oostelijk Havengebied bestaat uit schiereilandjes in het IJ. Ze zijn zo’n 100 tot 150 jaar geleden aangelegd als haven. Dat was nodig omdat er steeds grotere schepen kwamen. Die pasten niet meer in de oude havens. Tussen 1918 en 1940 deed het Oostelijk Havengebied goede zaken. Daarna gingen steeds meer schepen naar de nog grotere Westhavens. Sinds 1990 is hier een nieuwbouwwijk met 8.000 woningen. Het Lloyd Hotel en de pakhuizen herinneren aan vroeger.

In het Oosten is IJburg gebouwd. Deze nieuwe wijk ligt sinds 2000 midden in het IJsselmeer. IJburg bestaat ook uit schiereilanden: Kleine en Grote Rieteiland, Steigereiland en Haveneiland. Ze zijn opgespoten met zand van de bodem van het IJsselmeer. IJburg is nog lang niet af, er komen nog veel meer eilanden. Als je door het Diemerpark loopt, zie je op veel plekken putdeksels. Ze zien er oud en verroest uit. Maar ze liggen er pas een paar jaar. Kijk je goed, dan zie je dat er woorden op staan. Raadsels of gedichten? Ze zijn bedacht door kunstenares Maria Barnas. Barnas liet er 103 van gietijzer maken, allemaal in het Diemerpark. Samen vormen ze de woorden van een gedicht. Het gaat over een ontmoeting tussen twee mensen. Ze hebben in het park afgesproken, maar kunnen elkaar niet vinden. Behalve over de liefde gaat het gedicht over het gif, dat onder de grond van het park ligt.