Collectie Stadsarchief Amsterdam: affiches, serie A

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

10109

Periode:

1870 - 1990

Inleiding

De ruim 9000 affiches van het Gemeentearchief vormen een van de grootste collecties van ons land. Ze geven een beeld van het culturele, politieke, sociale en economische leven in Amsterdam vanaf het einde van de vorige eeuw tot heden. In de collectie bevindt zich veel uniek materiaal dat nergens anders bewaard wordt. Een prominente plaats wordt ingenomen door de affiches met een culturele boodschap: beeldende kunsttentoonstellingen, podiumkunsten en film. Een andere categorie vormen de affiches met een politieke inhoud: politieke partijen en actiegroepen. Men vindt er affiches over de aanleg van de metro door de Nieuwmarkt, over verkeer en verkeersveiligheid, maar ook over de vrouwen-, homo- en studentenbeweging en van organisaties van etnische minderheden. De onderwerpen sport, recreatie en toerisme zijn ook ruim vertegenwoordigd. Met name de collectie op sportgebied is uniek. Deze geeft een beeld niet alleen van de professionele sportbeoefening, zoals Ajax, maar ook van de recreatieve sportbeoefening. Verder vindt men in deze rubriek ook affiches met meer volkse culturele uitingen, zoals kermissen en buurtfeesten, en ook een groot aantal Artis-affiches. Het uitgaansleven is minder goed vertegenwoordigd; deze affiches betreffen voornamelijk het alternatieve circuit, zoals de Melkweg en Paradiso. In de categorie bedrijfsleven zijn affiches te vinden met betrekking tot het bank- en verzekeringswezen en de pers. De affiches van De Bijenkorf vormen hierin een apart beschreven collectie. Het merendeel van de affiches in de collectie dateert uit de periode 1976-1985. Men vindt er namen van bekende kunstenaars, als Albert Hahn, Richard Roland Holst, Fre Cohen, Dick Elffers, Opland, Lies Ros en Gielijn Escher. Naast de reeds genoemde aparte collectie van De Bijenkorf bezit de Historisch-topografische atlas nog enkele andere afzonderlijke gevormde affichecollecties, namelijk van Albert Hahn, Frits Lugt, Dick Elffers, de RAI, het Concertgebouw, Total Design en het Veiligheidsinstituut.

-

 1. Tentoonstelling der oorspronkelijke teekeningen van de geïllustreerde Van Lennep-uitgaaf door David Bles e.a. vergaderzaal Muntgebouw.
 2. J.C. Boldoot Eau de Cologne Parfumerie Amsterdam
 3. Expositions Internationale & Coloniale: auditions musicales téléphoniques système Berliner.
 4. Kennisgeving. De Burgemeester van Amsterdam (...) brengt ter kennis van het algemeen, dat door hem aan de Policie bevel is gegeven geene samenscholingen toe te laten. 25 augustus 1885.
 5. Zondagavond 14 februari Stadler trio met vocale medewerking van Camille van Lunen, Mira Kroese, Peter Dijkstra. Mozart & de Jaqcquinishe K.. Barokconcerten Museum van Loon.
 6. Guy de Coral & Co.
 7. Drukinkt-Fabrieken Beit & Co
 8. Hermes kleefpasta gaat nooit los. Herm. E. Smalhout & Co. Amsterdam-Batavia.
 9. Het Nieuws van de Dag.
 10. Het Nieuws van de Dag. Hoofdredacteur S. Gorter.
 11. Kennisgeving Brandwezen Amsterdam.
 12. No. 842. Kennisgeving openabre aanbesteding. Burgemeester en wethouders van Amsterdam zullen op maandag 19 october 1896, des middags ten 12 ure, op het Raadhuis, in het openbaar aanbesteden: het bouwen van een brandweerkazerne, op een terrein aan de Ruysd
 13. No. 843. Kennisgeving openbare aanbesteding. Burgemeester en wethouders van Amsterdam zullen op maandag 19 october 1896, de middags ten 12 ure, op het Raadhuis, in het openbaar aanbesteden: het bouwen van twee hulpwachten voor de brandweer, waarvan een op
 14. Kennisgeving. Maatregelen van orde bij gelegenheid van een roeiwedstrijd op den Amstel op Dinsdag 31 Augustus e.k.
 15. Kroningsspel 1898. Facsimile-druk naar een origineel, dat zich bevindt in de Atlas van Stolk te Rotterdam.
 16. Geen aalmoes maar recht! Staatspensioen! Kiest Ter Laan SDAP
 17. H. Co Wories. Theehandel Amsterdam.
 18. Oud-uitgestootenen SDAP eischt staatspensioen.
 19. Parapluies & Overschoenen. Perry & Co.
 20. Welvaart en vrijheid geofferd aan den afgod Staat. Wie dit gevaar wil keeren, stemme de Vrij-Liberale Candidaten.
 21. Vereeniging St. Lucas; Tentoonstelling van teekeningen van Albert Hahn en J.L. van Ishoven. opening 9 december 1906.
 22. Amsterdam. Sprookjesstad "Lilliput" bewoond door Schaefer's 40 Lilliputters. Europa's grootste Lilliput-circus.
 23. Arbeiders in de bouwbedrijven strijdt mee voor vacantie. Vereenigt u in den Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond. Vondelstraat 40/Amsterdam.
 24. Arbeiders komt mee! Sluit u aan bij de moderne vakorganisaties!
 25. Brand! Brand! Brand! Alcohol Alcohol Alcohol Volksgezondheid en welvaart. Telefoneer om de spuit plaatselijke keuze, anders spelen we het niet klaar.
 26. Brand! Brand! Brand! Alcohol Alléén de grootste spuit "Plaatselijke Keuze" kan redding brengen!
 27. De bevrijding der arbeidersklasse moet het werk van de albeiders zelf zijn Karl Marx. Daarom stemt op de kandidaten der S.D.A.P.
 28. De maatschappij op weg naar den afgrond. Wie dit voorkomen wil, stemme de Vrij-Liberale Candidaten.
 29. Holl. Schouwburg. Gezelschap Jan Nooy. Zondag 1 april - eerste Paaschdag en vervolgens elken avond 8.15 uur, de onovertroffen succesklucht: Hotel Poes. Avonturen uit het pikante Parijsche huwelijksleven in drie bedrijven.
 30. Kiest rood SDAP
 31. Oud-uitgestootenen. SDAP Eischt Staatspensioen.
 32. Transportarbeiders. Allen tezamen één macht! Wordt lid van de Centralen Bond.
 33. Transportarbeiders! Naar de haaien met de verdeeldheid! Wordt lid van de Centralen Bond.
 34. De Wereld, het nieuwste weekblad.
 35. Museumterrein. Amsterdam mei juni 1911. Internationale tentoonstelling van moderne kantoorinrichtingen en administratie.
 36. Teekent het volkspetitionnement voor algemeen kiesrecht.
 37. De Hagespelers onder leiding van Eduard Verkade.
 38. NV Tooneelvereeniging Hollandsche Schouwburg Grand Theater. Directie: Herman Heijermans. Artistieke leiders: Heijermans & Verkade.
 39. Noordholl. Tram. Aangename en goedkoope dag-uitstapjes van Amsterdam uit. Verminderde prijzen voor gezelschappen.
 40. Soc. Dem. Niet zwart, niet blauw, maar rood! Aan het verkiezingscongres der S.D.A.P. Bijlage van "De Stem des Volks" van 22 maart 1913.
 41. Ned. Ver. Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs. Conferentie 16 en 17 april 1914. Tentoonstelling "Schoonheid in het Leven van het Volkskind. 's-Gravenhage O.L. School.
 42. RAP
 43. Reproduktie van de tekening "Het Straatje" van Albert Hahn sr. Aangeboden door "De Centrale Arbeiders Verzekerings Bank bij de herdenking van 50-jarig bestaan.
 44. SDAP 23 Gerhard
 45. Ter Wee's thee.
 46. Vrede. De SDAP houdt haar Kerstvergadering in de zalen van "Bellevue" op dinsdag 25 december. Sprekers: Met medewerking van: Het Bestuur.
 47. Olympische Spelen Amsterdam 1916
 48. Philips' Arga.
 49. Tentoonstelling van werken van Belgische schilders Amsterdam. Ten bate van de Belgische gedeporteerde burgers. Tentoonstellers: M.M.: René Bosiers; J. Gouweloos (e.a.). Internationaal liefdewerk voor gewonden en krygsgevangenen Amsterdam afdeeling gedepor
 50. Tournée de bienfaisance organisee par l'opera comique d'Amsterdam. Au benefice des enfants Belges necessiteux.
 51. Gedenkplaat ter gelegenheid van de promotie tot dokter in de geneeskunde van R.J. Harrenstein - 10 juni 1918.
 52. Jubileumweek 16 september 1905 - 16 maart 1918
 53. Pastelteekeningen van Martin Monnickendam. Amsterdamsche Stadsgezichten. Tentoonstelling 1-17 februari 1918 in "Arti et Amicitiae" door Kunsthandel Bernard Houthakker. Voorstelling: het dubbelpand Keizersgracht 198, hoek Westermarkt.
 54. Vive la Paix Vrede Nie wieder Krieg SDAP NVV
 55. Tentoonstelling van Amsterdamsche stadsgezichten in de Historisch-Topografische Atlas van de stad Amsterdam.
 56. Couvet sigaretten
 57. Dat komt ervan als de nooddeur versperd is! Bezoekt het Veiligheidsmuseum, Hobbemastraat 22,Amsterdam.
 58. Eerste Internationale dames zwem & polo wedstrijden
 59. Gij waagt uw leven! Koopt geen rijwielen in bazars, op markten en langs de straat...
 60. Havenarbeiders. Grijpt naar medezeggenschap, vacantie, pensioen. Komt in den Centralen Bond.
 61. Havenarbeiders! Sluit u aan bij den Centralen Bond. Hij werkt voor u!
 62. Havenarbeiders! Vecht in den Centralen Bond voor uw veiligheid.
 63. Hellas en Rome.
 64. Krantenbezorgers. Gij draagt al zooveel! Waarom nog deze last erbij? Organiseert U!
 65. Mannen van Nederland. De tijden zijn ernstig. Wie van deze beiden is uw beeld? Antwoord van den Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs op de plaat van de Vereenigde Volksweerbaarheid.
 66. Moderne bond Chauffeurs en garagepersoneel geeft het juiste teeken! Wordt lid van de Nederlandsche Unie van Chauffeurs en overig Auto.-personeel.
 67. N.V. "De Vereenigde Glasverzekering Maatschappijen".
 68. N.V. Spoorwegen Oudegracht 245 Utrecht
 69. Opgelet! Novembermaad: CoÜperatiemaand.
 70. S.D.A.P. kies lijst 17 Vliegen.
 71. S.D.A.P. kies lijst 4 Wibaut.
 72. S.D.A.P. Lijst 3 Miranda.
 73. SDAP stemt woensdag 21 mei J.F. Ankersmit Lijst 5.
 74. Steunt de Weensche kinderen.
 75. Teekent het Joodsch Volkspetitionement.
 76. Tip-Top Theater. Feestvoorstellingen ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van het theater. Wij brengen U de première van de film: de armendokter. Een beeld uit het ghetto van New-York. Op het tooneel brengen wij u: Joanita de Vries, de beminde revues
 77. Transportarbeiders! Strijdt mee wordt lid van den Centralen Bond.
 78. Van Cuxhaven tot Duinkerken. Havenarbeiders wordt lid van den Centralen Bond.
 79. Zuid-Holland rood! SDAP lijst: 14 Provinciale Staten verkeizing 22 april.
 80. 1912 - 1922, Politie Mannenkoor "Euterpe", Feestconcert ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan op 10 december in het feestgebouw "Frascati".
 81. 1912-1922 Politie Mannenkoor Euterpe. Feestconcert ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan op zondag 10 december. Frascati.
 82. Aan het geachte publiek berichten wij, dat: aangezien 1 november a.s. de nieuwe politie-verordening in werking treedt [...], verwachtende, dat in de eerstvolgende Raadszitting het Amendement Weiss zal worden aangenomen.
 83. Esther de Boer van Rijk
 84. Groot Mondorgelfestival en Gecostumeerd Mondorgel Concert t.g.v. het 10-jarig bestaan van speeltuinvereeniging District V amsterdam
 85. Officieele voetbal uitslagen. Hoofdbureau Den Haag Postbus 274 tel. B. 1241, Rotterdam tel. 1195, Amsterdam tel. 25191. De Sport.
 86. Officieele voetbal uitslagen. Hoofdbureau Den Haag postbus 274 tel. B.1241, Rotterdam tel. 1195, Amsterdam tel. 25191. De Sport.
 87. Croisieres en Norvege
 88. Gemeente Arbeidsbeurs Amsterdam
 89. Gemeente Arbeidsbeurs. Levert, en plaatst, kosteloos alle personeel.
 90. Nooit zuurstof voor vulling der aanzetketels van gasmotoren. Gebruikt stikstof of koolzuur.
 91. Norway Cruises
 92. Speeltuinvereeniging "District V". Concertgebouw (Groote Zaal). Propaganda feestavond donderdag 13 november 1924. Met medewerking van de afdeelingen: mondorgelclub; kinderkoor; mandolineclub en mandoline-orkest "Dolce Vita". Benevens muziekgezelschap "Sar
 93. Speeltuinvereeniging "District V". Feestgebouw Bellevue zondag 10 februari 1924 des avonds 8 uur groot concert. Te geven door de Mondaccordeon-Club "District V". Met welwillende medewerking van het dubbel-dameskwartet "Onder Ons", de heeren J. Boon barito
 94. AFC versus Oud-Internationals
 95. De Nieuwe Amsterdammer onafhankelijk dagblad. Voor onmiddelijke indiensttreding gevraagd: bezorgers(-sters) in diverse stadswijken; courantverkoopers(-sters); vrouwelijke administratieve krachten; flinke fiets- en loopjongens.
 96. De Notekraker. Geniet van de nootjes die hij voor U zal kraken! Abonneert U! Politiek satiriek weekblad. Hekelveld 15 Amsterdam.
 97. De Notenkraker. Politiek satiriek weekblad 10 cent. Keizersgracht 376 Amsterdam.
 98. Ik wil Sanatogen gebruiken tot mijn zenuwen beter zijn.
 99. Medinos de superieure tandcrème
 100. Metselaars, op den steiger vindt gy uw bestaan. Zorg dus dat deze hecht staat.
 101. No. 1 in de keuken is Lotus. Bij elk pond een nummer van ons tijdschrift
 102. Opgelet! Novembermaand: CoÜperatiemaand!
 103. Speeltuinvereeniging "Centrale". Koninklijke goedgekeurd. Groot Concert op zondag 16 augustus des avonds van 8 tot 10 uur te geven door het Waterlandsch-Fanfarecorps (Buiksloot-Nieuwendam) Directeur: B.D. Peters.
 104. Speeltuinvereeniging "District V". Groot concert op zondag 10 augustus des avonds 8 - 10 uur te geven door het humor. dubbel-mannen-kwartet "Octavio".
 105. [Amsterdamse] Politiemannenkoor "Euterpe". Oproep. Het bestuur (...) roept langs dezen weg een ieder Korpslid op, lid te worden van het Politie Mannenkoor (...).
 106. Stoei niet onder het werk
 107. Wordt wakker! Het ochtendblad van Het Volk is er!
 108. Speeltuinvereeniging "District V" Amsterdam. Groot concert op donderdagavond 21 juni 1928 door het Politiemuziek Gezelschap. Met belangelooze medewerking van den heer Albert Kapper, bariton. Bovengenoemd concert is ten bate het Eigen Gebouw Fonds.
 109. Speeltuinvereeniging "District V" Amsterdam. Tentoonstelling op zondag 20, maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 mei a.s. in het clubgebouw der speeltuin. Groot concert op zondagavond 20 mei 1928 van 8 - 10 uur door de gemengde zangvereeniging Streven naa
 110. Speeltuinvereeniging "District V". Groote Operette Uitvoering op zondagavond 15 juli 1928 van 8 - 10 uur. Opgevoerd zal worden door de operette-club "District V". De bergfee dramatische schets in 2 tafereelen door P. Vasseur.
 111. Bezoekt het Veiligheidsmuseum, Amsterdam
 112. Rijks Museum Amsterdam. Tentoonstelling van Oude Kunst. Door de Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland. Juli 1929.

-

 1. Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam, 3 jarige opleiding leeraar(es) lich: oefening m.o.
 2. AED versus AVOG
 3. Afleiden leidt tot ongevallen.
 4. Alcoholgebruik vermeerdert de kans op ongevallen.
 5. Amsterdamsche Turnbond. Niels Bukh demonstratie met medewerking van de Kon. Liedertfafel "Apollo" onder leiding van den heer Fred. Roeske. Maandag 3 october a.s. 8 uur in het gebouw Carré.
 6. Bezoekt het Veiligheidsmuseum, Amsterdam
 7. Bouwvakarbeiders! Zoo is het dikwijls, maar zo moet het zijn.
 8. Boycot van Duitsche waren? Ja!
 9. Competitiewedstrijd OVVO versus Alcmaria-Vitrix
 10. Dat is levensgevaarlijk! Ziet toe dat uw snoeren in goede staat zijn
 11. De gevolgen van een opgespijkerde sport. Veilige ladders en trappen zijn in het Veiligheidsmuseum te zien.
 12. Een spouwmes kan voor zagen van verschillende groote worden gebruikt.
 13. Er komt in theater Carré. Rose-Marie. Slechts 14 dagen. Vanaf donderdag 2 januari. Wereldschlager-operette in 2 bedrijven. Lucien Mussiere. Jaques van Bijlevelt. Yvonne Roman, Harry Boda.(e.a).
 14. Gasgeysers in huur. Vraagt hier inlichtingen. Doe het met gas. Gemeente gasfabrieken-Amsterdam.
 15. Goedkope uitstapjes met moderne salonboten. Naar de Kager- en Westeinder-Plassen, dagelijkse luxe motorbootdienst Amsterdam Schiphol v.v., groote havenrondvaart, bezoekt de schoone Veluwe per moderne salonboot "Veluwe".
 16. Herdenking 30-jarig jubileum Henri Brondgeest
 17. Hermes Briefordener. Hoera! Eindelijk uitkomst. Herm.E. Smalhout & Co Amsterdam - Batavia.
 18. Hermes Kleefpasta. Gaat nooit los. Herm. E. Smalhout & Co Amsterdam - Batavia.
 19. Hier MOETEN wel ongevallen gebeuren
 20. Hij gebruikt nooit meer een beitel met braam, ga eens naar de verzameling gebrekkig gereedschap in het Veiligheidsmuseum
 21. Iedere verstandige lasscher gebruikt een veiligheidsbril.
 22. Jongeren! Sluit je aan bij de Orde Van Jonge Tempelieren. O.V.J.T. Geheelonthouding.
 23. Kleine oorzaken, groote gevolgen
 24. Kon. Ver. Indisch Instituut Jeugdbibliotheek
 25. Laat uw haar liever afknippen dan uittrekken
 26. Lap dit niet aan uw laars doch, laat uw laarzen lappen
 27. Leerlingenwerving UTS Hendrick de Keijserschool
 28. Let op bevestiging van hamer op steel
 29. Maggi Producten
 30. Nederlandsche Unie van Chauffeurs en overig Automobielpersoneel. Chauffeurs en garagepersoneel! Allen naar de Unie.
 31. Sanatoriumfonds Nederlandsch Verbond van Ziekenkassen NVZ. Der zieken hulp en kracht!
 32. 't Gaat 't gaat 't gaat net niet
 33. Technisch-Bureau Triton-Oceania Amsterdam. Ankers, kettingen, sluiters, scheepssanitair, klapwaschtafels, scheepsbedden (...)
 34. Tentoonstelling Het land van Heimans en Thijsse in het Zoologisch Museum te Amsterdam.
 35. Terrein A.F.C. Zuidelijke Wandelweg Zaterdag 11 augustus 's avonds 7 uur Blauw Wit tegen Z.F.C.
 36. The Great Lyle
 37. Theater Carre. 60 jaar Siem Nieuwenhuyzen oop het toneel. Een uniek jubileum in de amusementswereld. Ter ere hiervan: de grote exentrieke revueklucht. Baron Kneut.
 38. Van onderen!
 39. VKF Steunt ons werk. Hoera! We gaan naar buiten! Helpt mee de stadskinderen te laten genieten van de vrije natuur.
 40. Vondelbrug opening september. 3 Dagen brugfeesten. Verlichting, straatversiering, bloemencorso, muziek, zang en dans. Optochten, ruiter- en sportfeesten. Etalagewedstrijden, kinderfeesten, taptoe en fakkeldéfilé, tentoonstelling enz.
 41. Voorziet de ladder van middelen tegen uitglijden.
 42. Waarom boycot van Duitsche waren? Daarom!
 43. Zo zijn er.
 44. Eduard Verkade, Shakespeare's
 45. Groote Verloting der Internationale Tentoonstelling Klank en Beeld RAI Amsterdam
 46. Tentoonstelling Lea H. Halpern Pottenbakkerskunst in Stedelijk Museum Amsterdam
 47. Tentoonstelling van Fransche Schilderkunst uit de twintigste eeuw Ecole de Paris 1900-1932, in het Stedelijk Museum te Amsterdam
 48. Tentoonstelling van werken van H.M. de Koningin in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
 49. Van 6 tm 16 mei 1932 Internationale tentoonstelling Klank en Beeld. Radio . televisie . grammofoon . klankfilm . film . fotografie. R.A.I. Gebouw Amsterdam.
 50. 17 juni t/m 10 juli '32 Tentoonstelling Moeder en Kind R.A.I. - Amsterdam.
 51. AFC versus DWS;
 52. AFC versus Hilversum
 53. AFC versus WFC
 54. Amsterdamsche Voetbalvereeniging "Zeeburger Boys" opgericht 2 augustus 1930. Groote feestavond ter gelegenheid van het 3-jarig bestaan op zaterdag 5 augustus 1933 in het R.-K. Militaire tehuis. Opgevoerd zal worden: Levensdwang; Dolle Dries; Meisjes van d
 55. AROL-Tournooi
 56. Bouwkunst tentoonstelling Club H.B.O. Stedelijk Museum Amsterdam, 6-28 januari 1934, toegang vrij.
 57. Competitie K.N.V.B.; a.s. Zondag aanvang 2 uur D.E.C>. tegen W.M.S.
 58. Competitie 2e klasse B-T.O.G. tegen Bloemendaal tegen Bloemndaal.
 59. Competitiewedstrijd V.V.A. versus B.F.C.
 60. Folkloristische poppententoonstelling ten bate van het crisis-comité Amsterdam. 10 - 17 juni 1933. Economische-Historische Bibliotheek Heerengracht 218 - 220 Amsterdam.
 61. Groot gecombineerd Amsterdamsch Politie-concert op zondag 16 april 1933 in het Concertgebouw te geven door het Politie-Mannenkoor "Euterpe" directeur: Jacob Hamel en het Politie-Muziek Gezelschap directeur P. Aafjes.
 62. Groot Nationaal Politie Concert op vrijdag 19 januari 1934. Concertgebouw te geven door het Amst. Politie Muziekgezelschap. Directeur: P. Aafjes. Met medewerking van 's Gravenhaagsche Politie Muziekvereeniging "Onderling Kunstgenot" Directeur: Joh. Bonte.
 63. K.N.V.B. Beker Zondag a.s. aanvang 2 uur. Watergraafsmeer tegen Zeist.
 64. Promotie-Degradatie wedstrijd. Zondag 13 mei - 2 uur: V.V.A. versus Vriendenschaar (Culemborg).
 65. Seriewedstrijden "Watergraafsmeer". Eere Afdeeling om het Watergraafsmeer-Schild. Zondag a.s. aanvang 7.15 uur O.S.V. Oostzaan - 3e kl. K.N.V.B. tegen Schinkelhaven Amsterdam - 3e kl. K.N.V.B.
 66. Steunt de straat collecte voor jongere werkloozen op 22 dec. a.s. Amsterdamsch Centraal Comité voor Jongere Werkloozen.
 67. Watergraafsmeer versus Zaandijk
 68. AFC versus Blauw-Wit
 69. Amsterdamsch Toneelgezelschap "Volkstooneel"geeft op 21 april 1934 ter gelgenheid van haar 2-jarig bestaan een uitvoering in het Feestgebouw Harmonie. Opgevoerd worddt: Een die niet geteld wordt. Toneelspel in 3 bedrijven.
 70. Amsterdamsche Voetbalbond. A.F.C. Terrein. Woensdag 28 februari 's avonds 8 uur oefenwedstrijd Amsterdamsch elftal tegen Z.F.C. (Zaandam).
 71. AVV versus DEC Jubileumwedstrijden op zondag 13 mei a.s.
 72. Boksen. De Nederlandsche Boksbond organiseert op woensdag 2 mei 1934 in de groote zaal van het Concertgebouw te Amsterdam een Gala-Bokswedstrijd tusschen Nederlandsche en Belgische Amateurboksers.
 73. Groot Nationaal Politie Concert op vrijdag 19 januari 1934 in het Concertgebouw te geve door het Amst. Politie Muziekgezleschap. Directeur: P. Aafjes. Medewerking van 's-Gravenhaagsche Politie Muziekvereeniging "Onderlaing Kunstgenot" Directeur: Joh. Bont
 74. G.V. Spartacus. Gymnastiek-Cabaret-Avond op zaterdag 14 april a.s. in gebouw "De Brakke Grond" ter gelegenheid van het 48-jarig bestaan. Diverse attracties.
 75. Hondententoonstelling Winnertentoonstelling 1934 RAI Amsterdam
 76. Jubileumwedstrijden der AVV "Tot ons genoegen"
 77. Kon. Nederl. Voetbalbond. Promotie-degradatie zondag 22 april -2 uur O.D.E. tegen J.H.K. Terrein: Middenweg 86.
 78. La Nuit Fëerique de Paris, Stadion Amsterdam
 79. Landenwedstrijd Hockey Holland tegen België zondag 29 aprila.s.
 80. Nederlandsche Rugby Bond. Zondag 4 maart 1934 Nationale Rugby Dag op terrein: De Sintelbaan. Deelnemende vereenigingen: R.C.E. (Eindhoven), Het Gooi, "The Tacklers" (Den haag), A.R.V.C., A.A.C. (beide A'dam), Amsterdam.
 81. Revue - avond te geven door het Mannenkoor op zondag 14 october 1934 in het feestgebouw "Krasnapolsky". Fred Kady & Frans Muriloff The Musical Comedy in Wie doet je wat non-stop revue. Wordt lid of donatrice van "Euterpe".
 82. Tentoonstelling van Exlibris en gelegenheidsgrafiek van hedendaagsche Oostenrijkse kunstenaars.
 83. VANK Stedelijk Museum Amsterdam tentoonstelling L. Moholy=Nagy 1934
 84. 2e Klasse competitie van den "Koninklijke Nederl. Voetbal Bond". Stadion zondag 21 januari 1934 's middags 2 uur. Baluw Wit tegen Boemendaal.
 85. Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Het lege schoentje. Steunt de straatcollecte op 17 november ten bate van het St. Nicolaasfeest.
 86. Cab Calloway Carlton hotel Amsterdam
 87. Cab Calloway komt met zijn band in Amsterdam Carlton Hotel.
 88. Gedurende de tentoonstelling zal Dr. J.B. de la Faille in het Stedelijk Museum vier lezingen houden, aanvangende om 20.15 uur. 28 Dec.: Cechische kunst; 4 jan.: Volkskunst in Cechoslovakije; 8 jan.: Subkarpatisch Rusland; 15 jan.: Cechoslovakije.
 89. Groot gecombineerd Amsterdamsch Politie-concert op dinsdag 5 maart 1935 in het Concertgebouw te geven dor het Amsterdamsch Politie Mannenkoor "Euterpe" Directeur: F.J. Sicking en het Amsterdams Politie Muziekgezelschap Directeur: P. Aafjes.
 90. Honderd jaar Java thee. Deze plaat wordt u aangeboden door de pakhuismeesteren van de thee omdat het deze maand 100 jaar geleden is dat de eerste Javathee in Amsterdam werd aangevoerd; het was in november van het jaar 1835.
 91. Onze eigen stad, grote tentoonstelling in de Spieghelschool door AJC Amsterdam
 92. Tentoonstelling De Mensch Apollohal Amsterdam
 93. Tentoonstelling van Egyptische kunst uit den bloeitijd v/h rijk der pharao's 3000-500 v/C in de zalen van het Kon. Oudheidkundig Genootschap Rijksmusuem Amsterdam. Van 15 maart tot 8 mei. Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
 94. Waardeert uw eigen land. Tentoonstelling mooi Nederland 7 t/m 19 mei 1935. Apollo Gebouw Amsterdam. Bezoekt mooi Nederland per spoor.
 95. Achtste Nationaal Vocaal en Instrumentaal Politie Concert op zaterdag 17 october 1936 in het Concertgebouw te geven door het Amsterdamsch Politie Mannenkoor "Euterpe" Directeur F.J. Sicking met medewerking van het Politie-Muziekgezelschap Amsterdam Direct
 96. Gecombineerd vocaal en instrumentaal concert op 3 februari 1936 in het Concertgebouw door het Amsterdamsch Politie Mannenkoor "Euterpe" met medewerking van het klein mannenkoor "De Zaankanters" Wormerveer.
 97. Grote jubileumverloting ten bate van het herstellingsoord en kinderhuis te Zeist. Vereniging tot bevordering der gezondheid in de Grafische vakken in Nederland.
 98. Aan ons lid dat gedurende ... trouw heeft meegeholpen het licht van onze organisatie brandend te houden en verder te dragen, wordt deze ... uitgereikt als een bewijs van onze erkentelijkheid voor dit werk. Amsterdam. Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond
 99. Amst. Vrouw. Stud. Ver. 4 - 5 - 6 nov. 1937. 7e Lustrum.
 100. KLM luchtlijn Amsterdam - Batavia v.v. 3 x wekelijkse dienst (van 2 october 1937 af). 2 x per week doorverbinding naar en van Australië per KNILM.
 101. 1912 - 1937, Jubileum concert ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan Amsterdamsch Politie Mannenkoor "Euterpe". Concertgebouw, 24 januari 1937, met medewerking van het klein mannenkoor "De Zaankanters", Koog a.d. Zaan.
 102. 1912 - 1937. 25 Jubileum Concert ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan. Amsterdamsch Politie Mannenkoor "Euterpe". Concertgebouw op zondag 24 januari 1937 met medewerking vang het Klein Mannenkoor "De Zaankanters", Koog a.d. Zaan. Directeur F.J . Sick
 103. Groot Vocaal en Instrumentaal Concert op zondag 6 februari 1938 in het Concertgebouw te geven door het amsterdamsch Politie Mannenkoor "Euterpe" Dir: F.J. Sicking met medewerking van onderstaande Vereenigingen Amsterdamsche Postharmonie Dir. D. Speets. Ge
 104. Groot vocaal en instrumentaal concert op 6 februari 1938 (...) Concertgebouw Amsterdamsch Politie Mannenkoor "Euterpe".
 105. Het Theater met de meest volmaakte projectie en geluidsinstallatie. Pierre Blanchar in Schoppenvrouw met Madeleine Ozeray naar de wereldvermaarde novelle van Rusland's grootste dichter Alexander Poesjkin. Theater Desmet.
 106. Kleinbeeld '39 Fototentoonstelling der Nederlandsche Kleinbeeld Vereeniging in Arti et Amicitiae
 107. Vrijw. L. Stm. Korps (motor- vaar- en voerwezen). "Organisatie van vrijwilligers om in geval van oorlog daadwerkelijk op te treden bij verdediging van het Vaderland." Aanmeldingen en inlichtingen: fg. commandant afd. Amsterdam oud zee-officier Van Vloten.

-

 1. Amsterdam als ontspanningsoord en zijn gevaren. Ouders! Er dreigen voor Uw kinderen groote gevaren. De U.V.V. heeft eenige doktoren bereid gevonden om hierover met U te spreken. Deze bijeenkomsten zullen in Uw buurt gehouden worden.
 2. Amsterdamsch Tooneelgezelschap "Samenwerking Kweekt Kunst" geeft op Maandag 7 mei a.s. een groote volksvoorstelling in het gebouw Hoogte Kadijk 30. Opgevoerd zal worden "t Boefje.
 3. Groot gecombineerd concert op zondag 15 februari te 2 uur in het Concertgebouw te geven door gemengd- en kinderkoor Zanglust. Politiek-Mannenkoor Euterpe met medewerking van het symphonie-orkest Con Brio.
 4. Holland Africa Line. United Netherlands Navigation Company.
 5. Knalavond, gepresenteerd door Fred Fagel's radio-succes-variëté.
 6. Lubeta luchtbeschermingstentoonstelling Amsterdam. 1 tot/met 12 nov. Tesselschade-Ziekenhuis.
 7. Om weer te kunnen zien...! Leef voort in andermans ogen. Centrale commissie voor de hoornvliescentra van het Nederlandsche Roode Kruis.
 8. (Schip)
 9. Tivoli Theater. Nog een week: van vrijdag 6 juni af: de vrolijke en vlotte film De geprolongeerde echtgenoot. Heinz R¿hmann, Hertha Feiler. Vooraf: Tobis Hollandsch Nieuws en UFA Wereldnieuws. Op het tooneel: Joe Andy's Show-orkest.
 10. Van Swinden Theater. Vanaf vrijdag 6 juni: Kèthe von Nagy en Paul Kemp in: Was ik maar nooit getrouwd. Vooraf: Tobis Hollandsch- en UFA-Wereldnieuws
 11. Verordening over den verkoop en het betrekken van levensmiddelen en gebruiksartikelen van allen aard in het bezette gebied. Bij machtiging van den opperbevelhebber van het Duitsche Leger bepalen wij, in het belang van de geordende en rechtvaardige verdeel
 12. Arbeid, NVV . Hollands grootste weekblad.
 13. Nederlandsche Kennelclub "Cynophilia". 56ste Cynophilia-Tentoonstelling, 15de Winnertentoonstelling. Hondententoonstelling te houden op zaterdag 6 en zondag 7 september1941 in de Apollo-hal te Amsterdam.
 14. Teelt voedingsgewassen in eigen tuin.
 15. Tentoonstelling Onze Huishouding
 16. Welvaart door samenwerking in het Nederlandsch Arbeidsfront.
 17. Kinderen van Nederland.
 18. Nederlandsche Kennelclub "Cynophilia". 59ste Cynophilia-Tentoonstelling, 18de Winnertentoonstelling. Hondententoonstelling te houden op zaterdag 6 en zondag 7 mei 1944 in de Apollo-hal te Amsterdam.
 19. Aanmelding van leerlingen voor de Grafische School Amsterdam
 20. Allied Forces 29 augustus tot 30 september 50 wereldattracties Hommerson en Vermolen's Lunapark.
 21. Amsterdam helpt Arnhem. Ook wij hadden alles kwijt kunnen zijn. En thans: Arnhem moet er bovenop Amsterdammers geeft volop.
 22. Amsterdam helpt Arnhem. Ook wij hadden alles kwijt kunnen zijn en thans: Arnhem moet er bovenop Amsterdammers geeft volop.
 23. Amsterdam RAI 29 februari - 9 maart Automobiel-tentoonstelling
 24. Arnhem geeft een eere-ruit! Amsterdam helpt met glas! Het glascomité heeft tegen alle verwachting in reeds veel bereikt. Het resultaat is geweest drie zendingen. En toch is dat niet genoeg, want in Arnhem bleef geen ruit heel. Het Glascomité Amsterdam doe
 25. Bestrijdt ratten en muizen. Inlichtingen over bestrijding bij de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst afdeling Volksgezondheid en bij de Stadsreiniging.
 26. Beter een lamp te kopen dan tegen de lamp te lopen.
 27. Collecte voor de Gezamelijke Militaire Fondsen.
 28. Dankdienst voor Nederlands Bevrijding in alle protestantsche kerken van Amsterdam woensdag 9 mei 1945 des voormiddags 10 uur.
 29. De Arnhemse schoolkinderen danken jullie hartelijk!
 30. De Duitscher mùet onze schade betalen. Hij kçn alleen met land betalen. Eisch Duitschen grond. Ons recht en onze redding. Steun het Nederlandsch Comité voor Gebiedsuitbreiding. Postgiro 235508.
 31. De Pen Gun
 32. Eén doel - één wil! De bevrijding van onze Rijksgenooten in Indie. Meldt U als oorlogsvrijwilliger.
 33. Emmabloem collecte voor de tuberculosebestrijding
 34. En nu...vooruit.
 35. En stormflod av hjèlp-kan rèdda Holland nu.
 36. Ik val aan...volgt mij. Dit sein geldt ook voor u.
 37. Internationale poppententoonstelling ten bate van de Stichting 1940 - 1945. 2 t/m 19 april. Gebouw Gerzon Amsterdam.
 38. Klaproosdag 15 november
 39. Kunst en Smaak. 19 dec. - 16 febr. Tentoonstelling van koekplanken suikerbakkers-vormen speculazen suikerwerk kookboeken schilderijen. Waaggebouw Nieuwmarkt Amsterdam.
 40. Leest J.M. Je Maintaindrai. Het weekblad van de Nederlandse Volksbeweging.
 41. Legertentoonstelling onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging Ons Leger, Museumplein Amsterdam.
 42. [lijst] 5.
 43. Maak van veilig rijden 'n goede gewoonte. Maak van veilig fietsen 'n goede gewoonte.
 44. Maritieme week. Onze marine. Amsterdam 8 - 16 september 1945. Inlichtingen "Onze Marine" Leidscheplein.
 45. Monumenten. Sted. Museum Amsterdam 15 nov.-15 dec. Ned. Kring van Beeldhouwers.
 46. Motorrijwieltentoonstelling RAI, Amsterdam 9-18 febr.
 47. Mutual regard is our trumpcard. Entertainment Committe of the Netherlands.
 48. Nationaal Instituut. Centrale organisatie tot verdieping van het nationale bewustzijn en versterking van de nationale saamhorigheid.
 49. Nationale Reclasseringsdag 24 sept. - 7 oct.
 50. Neemt Fosco in huis
 51. Niet meer dan 2 aan de streep.
 52. NSB Fascisme EVC Communisme, Blokzijl de Prater, Blokzijl de staker.
 53. Nù zorgen voor morgen. Heeft U zich reeds aangemeld voor Uw pensioenfonds?
 54. Onvergetelijke helden stierven voor ons "den Vaderlandt gethrouwe". Daarom willen wij hen herdenken die den weg bereidden naar een betere toekomst voor land en volk. Op zaterdag 24 november 1945 wordt, ter nagedachtenis van Jan Verleun en Gerard Steen een
 55. Philips.
 56. Sterovita melk. Zeven maal gecontroleerd.
 57. Symphonie orkestvereniging Schubert in Bachzaal Amsterdam
 58. Tentoonstelling het Costuum onzer Voorouders, 18 september t/m 4 oktober Amsterdam Trianon.
 59. Tentoonstelling Kunst in Vrijheid. Werken van Nederlandse Beeldende Kunstenaars, die de Kultuurkamer hebben afgewezen. Rijksmuseum Amsterdam 22 september - 22 october 1945.
 60. Theater Tuschinski De groote illusie (La grande illusion). Een film van Jean Renoir.
 61. Tuschinski 'n vrolijke lichte comedie Spring in Park Lane (Richard opent de deur).
 62. Uw achterkleinkind? Eisch Duitschen grond! Ons recht en onze redding. Steun het Nederlandsch Comité voor Gebiedsuitbreiding, postgiro 235508.
 63. Van burger tot burger. Ruiten-Troef geeft glas voor de geteisterde gebieden.
 64. Vereeniging tot Bevordering der Belangen van T.B.C.-patienten in Nederland. Afdeeling Amsterdam. Groote bazar ten bate van het Algemeen Steunfonds. Op zondag 17 juni a.s. in gebouw "De Werkende Stand", Kloveniersburgwal. 's Avonds groote propaganda feesta
 65. Vereniging voor heemkennis "Ons Amsterdam". Bezoekt de tentoonstelling "Amsterdam, in en boven de grond van de 13e tot de 19e eeuw" in het gebouw Museum van de arbeid. Geopend november en december a.s. op alle werkdagen (ook zaterdags).
 66. Voor onze verdronken polders vernielde havens, spoorwegen en steden verlangt het Nederlandsche volk Duitsch grondgebied zonder Duitschers
 67. "Vrij Nederland" voor vrije Nederlanders.
 68. Vrijheidsklokken over Nederland. Ieder rechtgeaard Nederlander steunt de klokkenactie van de Commissie Nationale Herdenking. Stortingen op postgiro No. 1012.
 69. Wednesday - sept. 5 - at 19.30 hrs. One night only! East pool the attraction of the year!! Aquatic stars. Brilliant display by Netherlands Olympic and National Champions. International-rule swimming competitions, diving demonstrations waterpolo-eliminatio
 70. Wij bouwen een monument, ook voor hen die achterbleven. Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens.
 71. 17 Sept. Herdenking Spoorwegstaking 1944. Voor en op de stations collecte Spoorweg T.B.C. Vereniging.
 72. 25 - 31 Augustus. Herdenken en schenken! Koninginneweek herdenkingsweek Stichting 1940 - '45.

-

 1. All About Amsterdam. Official guide. Johan Luger, G.H. Wallagh. On sale here.
 2. Are you interested in a Dutch Dairy Factory? You're invited to pay a visit to the VAMI (Amsterdam United Dairies).
 3. Jong geleerd oud gedaan...en nu sparen! Mechanisch werkende Imex spaarpot
 4. Met Hem voor de Vrijheid! Lijst nr.
 5. Nationaal congres volksgezongheid 1946. Tentoonstelling van 17 september tot en met 6 october 1946, in Arti et Amicitiae - Rokin 112.
 6. Ned. Ver. "De Hartog-gezelschap"; Tweede grote openbare Tijdrede te houden door Prof. Dr. P. Stegenga Azn. 26 februari 1946; Nieuwe Waalsche Kerk.
 7. Ondeskundige hulp kan leiden tot blindheid!
 8. Openbare vergadering van de Partij van de Vrijheid op donderdag 18 juli a.s. des avonds te 8 uur precies. In het Minerva-Paviljoen waar als sprekers zullen optreden: Drs. H.A. Korthals lid van de 2e kamer der Staten Generaal, R.Th.J. le Cavelier lijstaanv
 9. Pas op uw bonnen.
 10. Stemt De Partij van de Vrijheid Cavelier. Lijst 5.
 11. Tentoonstelling Het Amerikaansche en Engelsche boek 1939-1946. In de Toonzalen Rokin 56. De totale baten komen mede ten goede aan het Fonds Noodgebieden. van 2 t.m. 16 november 1946.
 12. Van Jan van Eyck tot Rubens. Meesterwerken uit de Belgische Musea. Rijksmuseum Amsterdam 23 maart tot 5 mei 1946.
 13. Verkiezingen 1946. En ik stem op de CoÜperatie.
 14. 320e Dies Natalis der Universiteit 29-30 mei. [Reservering van plaatsen voor] Diner en de Muziekuitvoering.
 15. Albert Heijn's fijne chocolade reep
 16. Albet Heijn's fijnste theemelanges
 17. Briljant Werk N.V. Kunstdrukkerij v/h J.A. Luii & Co. Amsterdam
 18. Canada's weg naar Nederland tentoonstelling in Gebouw Arti et Amicitiae, foto's van het Canadese leger in dezen oorlog. De entreegelden komen ten goede aan de Amsterdamsche jeugd.
 19. Geniet Gods natuur correct in kleding en gedrag.
 20. Glasschool Leerdam
 21. Het standaardwerk over de gescheidenis van Nederland in oorlogstijd: Onderdrukking en Verzet, uitgave Van /Loghum Slaterus en J.M. Meulenhoff. Inlichtingen bij de boekhandel.
 22. Miguel de Cervantes 1547 Saavedra 1616. Bij het vierde eeuwfeest van zijn geboorte. Tentoonstelling van Cervantes en het Spaansche boek. Ingericht door dhet Genootschap "Spanje-Spaansch Amerika". Paviljoen Vondelpark Amsterdam 28 sept. - 5 oct. 1947.
 23. Muiderslot: P.C. Hooft en zijn kring
 24. Nederlandsche Lloyd. Alle schadeverzekeringen.
 25. Politiemannenkoor "Euterpe" 1912 - 1947. Groot concert ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het Politiemannenkoor "Euterpe" op zondag 5 januari 1947, in de groote zaal van het Concertgebouw alhier. Aan dit concert werken mede Het Politiemannenkoor
 26. Soerabaja ! Staakt het vuren in Indonesië. Geen granatan - Maar praten !; C.P.N (De Waarheid).
 27. Sterovita vitaminemelk 7 x gecontroleerd.
 28. Tentoonstelling Bloemenpracht door Bond van Volkstuinders in de RAI Amsterdam
 29. Tentoonstelling Bloemenpracht 17 mei - 31 mei 1947 op de tuingroep "Ons Buiten" aan het jaagpad bij de Nieuwe Meer. Bond van Volkstuinders Amsterdam.
 30. Walvistentoonstelling te Amsterdam in de grote zaal van Artis. Van 1 febr. tot 29 maart 1947.
 31. 17 - 29 november 1947 Exportweeks of the Netherlands Clothing Industry Amsterdam
 32. Burgerij Politie, Circus Cabaret in de manege van het Hoofdbureau van Politie, de A'damse Bereden Politie, Amateurcircus "'t Hoefke" (e.a). 15 october 1948.
 33. ELTA II. Eerste luchtvaarttentoonstelling Amstelveen. Met groot lunapark ter gelegenheid van het gouden kroonfeest. v. 7 t.m. 22 aug. 1948. Deelnemers: K.L.M. - Fokker - Frits Diepen - A.O.A. - B.E.A. - P.T.T. en vele anderen.
 34. Essencefabriek Old Holland
 35. Frans Hals Museum Haarlem. Witsen en zijn vriendenkring. Schilders en schrijvers uit de beweging van Tachtig. 31 Januari t/m 22 februari 1948.
 36. Heineken.
 37. Ici HBM Heineken Biere de Hollande Distribuee par Socodis - 7 Rue de Remusat - Paris 16e Tel: Aut 94.55
 38. Jeugdstadionspel uitgevoerd door de gezamenlijke jeugdorganisaties in de Nederlandse jeugdgemeenschap. 10 Juli 1948 Dag van de Jeugd ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. de Koningin.
 39. Jubileumtentoonstelling Montessori onderwijs 3-14 mei, Amsterdam 1918-1948.
 40. Ned. Ver. van Ex.-Pol.-Gevangenen (uit de Bezettingstijd) - Afdeling Amsterdam. Amsterdammers! Bezoekt op 13 januari 1949 des avonds om 8 uur de Grote Openbare Vergadering in de grote zaal van Krasnapolsky. Vertoning van de film: Rome Open Stad. Toegang b
 41. Nederlandse Vereniging " Eerste Hulp bij Ongelukken"
 42. Nieuw! Onmisbaar voor Uw hygiënische verzorging! "Hollandia" verbandhouder.
 43. Nog ledige Heineken's flessen thuis? Levert ze hier in tegen vergoeding statiegeld.
 44. Nu allen paraat in Steun Wettig Gezag.
 45. Ons vaderland sterk. Meldt u bij "Steun Wettig Gezag" voor de reserve diensten.
 46. Proclamatie Joodse Staat 16 mei 1948 Landelijke Meeting van de Nederlandse Zionistenbond ter gelegenheid van de Proclamatie van de Joodse Staat in de grote zaal van het Concertgebouw Amsterdam.
 47. Soerabaja! Staakt het vuren in Indonesië. Geen granaten - Maar praten! Open steden bombarderen is lafheid. Wij zijn Nederlanders en geen Nazi's! C.P.N. (De Waarheid)
 48. Turkse tentoonstelling Amsterdam. 1948 23 october - 10 november. Vrije toegang.
 49. Van Juliana tot Juliana.
 50. Wederzijds, men ziet in authentieke en vaak zeldzame filmbeelden. Een overstelpende veelheid van gebeurtenissen die alle tezamen het beeld geven van uw leven! Men hoort weer de stemmen van hen, die hebben getracht ons te verleiden... hebben gerustgesteld
 51. Werk veilig!
 52. Ze vliegen weg
 53. 100 Jaar Bosbaan Amsterdam. Kon. Amst. Roei. & Zeilver. De Hoop 1848 - 1948.
 54. 1898 - 1948. Nationale Vlootschouw 3 september 1948 op het Buiten IJ bij Amsterdam.
 55. 1908 - 1948. Grote Jubileum Paddestoelen Tentoonstelling. Nederlandse Micologische Vereniging. Artis.
 56. 6 - 7 Mei herdenking Zweeds wittebrood. 1940 - 1945.
 57. Amstel Bock Bier.
 58. Boldoot's Pastol
 59. Dit kan een voet kosten.
 60. F.I.S.A. 1949. Amsterdam Bosbaan 26-27-28 augustus. Europese Roeikampioenschappen.
 61. Gemeentelijke Personeelsvoorziening Amsterdam.
 62. Heineken Bokbier.
 63. Inge. Verft alle stoffen in modekleuren.
 64. Ned. Ver. van Ex.-Pol.-Gevangenen (uit de bezettingstijd) afdeling Amsterdam. Amsterdammers! Bezoekt op 13 januari 1949 des avonds om 8 uur de grote openbare vergadering in de grote zaal van Krasnapolsky. Vertoning van de film Rome Open Stad. Mederwerkend
 65. Niet smeren of poetsen wanneer machine loopt.
 66. Openbare bekendmaking betreffende het kennisgeven van het voorhanden hebben van ontplofbare middelen en de inbewaringgeving van vuurwapenen.
 67. Rijksmuseum 10 juli - 30 october 1949. Uit de schatkamers der middeleeuwen.
 68. Verkade Toffee.
 69. Vlieg er eens uit met een boek CPNB
 70. Wat...? Waar...? Wanneer...? Vacantie feesten. Koopt het vacantie programma ê F o.25. Alom verkrijgbaar. Vacantie comite Amsterdam 1949.
 71. Werkt niet zonder beschermkap!

-

 1. Amstel Bokbier vanaf 1 dec. verkrijgbaar
 2. Amsterdam Zee- en Rijnhaven. Acht Amsterdamse scheepvaartmaatschappijen met regelmatige lijndiensten op alle delen van de wereld. N.V. Stoomvaart Mij. "Nederland", Kon. Nederlandsche Stoomboot Mij. N.V., Ned. Stoomvaart Mij. "Oceaan" N.V., Holland West-Af
 3. Amsterdamsche Tram-Harmonie 1906-1950, concert op [...] 22 jan 1950 in het Concertgebouw.
 4. Bestuurder straks bent u voetganger dus let op!
 5. Bij rood knipperlicht stop! NS.
 6. Boldoot eau de cologne Imperiale.
 7. Boldoot voor moeder.
 8. Brandweer muziekkorps, instrumentaal en vocaal concert op zaterdag 24 maart in de aula van het Instituut voor de Tropen.
 9. Centraal Theater. Ajax Weer Kampioen. Voetbalfilm in kleuren met Ajax in de hoofdrol (productie Tonny Bok). Vanaf zaterdag 25 mei iedere avond twee voorstellingen.
 10. Centraal theater, de kluchtspelers: Potasch en Perlemoer met vacantie. Jan Blaaser, Johan Boskamp, Harry Boda (...)
 11. Christelijke Lagere Landbouwschool. Inschrijving van leerlingen.
 12. Circo Americano in de nieuwe RAI. Het grootste Spaanse Circus van donderdag 21 december tot en met zaterdag 13 januari.
 13. Circus Belli Amsterdam van zondag 30 april af
 14. Circus Strassburger Circus op z'n best Carré Amsterdam Gala-voorstellingen Vrijdag 18 december.
 15. Circus Tony Boltini : Italiaanse circusproductie, Nationaal Circo Italia: Les Salvini, Icarische Spelen; Troupe Yarz; Prins Kari Kari; 12 leeuwen; Wilke's hogeschool en vrijheidsdressuur; Trio Marinelly; Ferson Rables company; Muzikale clowns; Althoff's b
 16. Circus Tony Boltini. Amsterdam , 22 juli t.e.m. 1 augustus Wibautstraat, 2 augustus t.e.m. 7 augustus Amstelveld, 8 augustus t.e.m. 11 augustus Amstelveenseweg - Stadionkade, 12 augustus t.e.m. 17 augustus Bos- en Lommerplein.
 17. Circus Tony Boltini. Het grootste en mooiste 8-masten circus van Europa. Amsterdam van 18 juli t.e.m. 3 augustus Wibautstraat, van 4 t.e.m. 8 augustus Stadionkade, van 9 t.e.m. 22 augustus Bos en Lommerplein.
 18. Collecte. Deze week, doe mee ! Meldt u aan als collectant.
 19. Controleer uw verlichting anders loopt U tegen de...
 20. Credietcontrole betekent nationalisatie. VVD. Afd. Amsterdam
 21. De van ouds bekende echte gevulde koeken. Fijn-Banketbakkerij Beekman Amsterdam.
 22. Dit oord moet gebouwd worden! Parkherstellingsoorden. Collecte 22 - 27 febr.
 23. Dit oord moet gebouwd worden! Parkherstellingsoorden. Huis- en straatcollecte 22 - 27 feb. a.s.
 24. Een Joodse staat eist Joodse grond. Koopt Negew certificaten ad. - 5,- Negew-actie v/h Joods Nationaal Fonds.
 25. Eens gaat het mis!
 26. Eerst kijken dan oversteken.
 27. Einde van de piekbeperking
 28. Expositie Paul Citroen van 11 nov. - 5 dec. Sothmann N.Z. Voorburgwal 284.
 29. Fablo shirts
 30. Gemeentelijke personeelsvoorziening. Voor jongelui (m. en vr.) in het bezit van het diploma H.B.S. of U.L.O. bestaat gelegenheid tot plaatsing in gemeentedienst.
 31. Gemeentelijke studiebeurzen. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam brengen ter algemene kennis, dat voor het ontvangen van een opleiding aan een te Amsterdam, of indien het gewenste onderwijs niet in Amsterdam kan worden verkregen, elders gevestigde on
 32. Genootschap Amstelodamum 1900 - 1950. Amsterdam in de 20e eeuw. Stedelijk Museum 3 - 29 mei 1950.
 33. Gezond als 'n vis! Laat ze zwemmen in Zweminrichting A.M.V.J., Zwembad Heiligeweg, Zuiderbad, Sportfondsenbaden Oost en West.
 34. Heerlijk scheren
 35. Helpt het verlamde kind. NSGK Amsterdam. Collecte van 30 nov. t/m 5 dec.
 36. Hoor...... Johan Maasbach De weg naar het leven! * Bevrijding voor gebondenen * Redding voor zondaren *Genezing voor zieken Krasnapolsky, Dam, Amsterdam, zaterdag 1 tot en met zaterdag 15 augustus.
 37. Houdt U aan de Voorrangsregels, bestudeert de Voorrangs-strips
 38. Huisorgaan van de grote familie Luii & Co. Amsterdam. Briljant werk. Verschijnt maandelijks.
 39. Inschrijving openbare middelbare scholen en openbare gymnasia.
 40. Internationale Ballonrace 2 sept. '50. Terrein stadionkade Amsterdam.
 41. Kanarie Vereeniging "Centrum". Bezoekt de groting van zang en kleur kanarievogels. een mooie collectie exotische vogels. Rizla met plaatjes voor het boekje "zo leer je vogels kennen".
 42. Klaproosdag 11 november.
 43. Klinken en drinken. Het juiste glas 4e etage.
 44. K.N.T.V. 1875 - 1950. Orgelavond donderdag 22 juni 8.15 Oude Kerk. Programma Sweelick: Fantasia in G door Han Hoogewoud; Albert de Klerk: Ricercare Hommage ê Sweelinck door de componist; Dr. Anton van der Horst: In modo conjuncto door de componist. Improv
 45. Kom uit je stekkie, Kies een openbaar plekkie! Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen.
 46. Krasnapolsky. Intern. bokswedstrijden. Wim Snoek (kampioen van Nederland) Alain Cherville (officieel kampioen van België). Donderdag 13 december.
 47. Kunsthandel van Lier. Hordyk 28 jan. - 16 febr.
 48. Lunapark. Zomerkermissen Westermarkt en Amstelveld. 1 Tot en met 16 juli 1950.
 49. Menno ter Braak en het Fascisme 14 mei tot 7 juni. Lambert ten Kate Huis.
 50. M.S. "Oranje" 20.000 T. N.V. Stoomvaart Maatschappij "Nederland" Amsterdam. Nederland Line Royal Dutch Mail Amsterdam.
 51. Museum van den Arbeid. Tentoonstelling gemeentewaterleidingen. Geopend 1 sept. - 1 nov.
 52. Nationale reclasseringsdag.
 53. Nationale reclasseringsdag op zaterdag 4 october a.s. Meldt u aan als collectant(e).
 54. Nederlands Verbond van Vakverenigingen 40.000 leden!
 55. Nieuwe RAI 44e tentoonstelling 24 februari t/m 5 maart tweewielers
 56. "Ons Amsterdam". Geïllustreerd tijdschrift gewijd aan de geschiedenis en de schoonheid onzer stad. - 2.50 Per jaar (12 afl.) Abbonementen worden hier aangenomen. Heemkenniskring "Ons Amsterdam" afd. Zuid. Excursies, wandelingen, lezingen. Lidmaatschap - 1
 57. Onze kracht met kracht beschermd. Meldt U bij "Steun Wettig Gezag" voor de reserve diensten. Bij de Commissie ter plaatse, ten gemeentehuize of bij de politie.
 58. Open oog voor de natuur. Natuurwandelingen op 24 en 25 juni naar: Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, Vereniging van Natuurwachten en Natuurgidsen.
 59. Opleiding onderwijzer(es). Van 1 mei tot 27 mei a.s. van 9-12.30 uur kunnen aan de Gemeentelijke Kweekschool voor onderwijzer(essen), nieuwe leerlingen worden ingeschreven. Afdeling Montessori-kweekschool.
 60. Ornis, Tentoonstelling van Hoenders, duiven, konijnen in het Beursgebouw, Damrak op Zaterdag 7 en Zondag 8 januari 1950.
 61. Partij van de Vrijheid. Stemt Hacke lijst 5.
 62. Philips
 63. Politie sportwedstrijden 1950. Voetbal- en zwemwedstrijden.
 64. Protestantse Gezondheidszorg. Vechten en Dienen, een geluidsfilm over Jeugd, taak, levensideaal!
 65. Rijd op de stopmeter.
 66. Russisch Staatscircus Moskou Apollohal van 28 oktober t/m 13 november.
 67. (Schip)
 68. (Schip in haven Amsterdam)
 69. Splendor.
 70. Spring uit de sleur... en verrijk uw geest! Volksuniversiteit Keizersgracht 708.
 71. Sprookjes in de Jordaan fancy-fair! Toegang vrij! Zusters Auxiliatricen, Egelantiersgracht 147.
 72. Stadsschouwburg van maandag 29 juli tot en met dinsdag 6 augustus - 8 uur Operette festival. Hoofdstad Operette in voortzetting van de voormalige Fritz Hirsch Operette. Die lustige Witwe. Muziek Franz Lehar.
 73. Stemt Mr. Oud. VVD lijst 5
 74. Tentoonstelling de Watergraafsmeer en 50 jaren Ajax. Een samengaan van kunst en sport in het Waaggebouw op de Nieuwmarkt. Geopend van 18 maart t.m. 16 april 1950.Een eventueel batig saldo komt ten goede aan het sanatorium voor noodlijdende kunstenaarts.
 75. Tentoonstelling van de Amsterdamse verkeerspolitie in het Waaggebouw 31 jan t/m 21 februari.
 76. The Parade. I like best.
 77. Theater Tuschinski. Vrij en onverveerd. Een groote nationale film uitgebracht onder auspiciën van den Nederlandschen Bioscoop Bond.
 78. Vacantiecomité Amsterdam. 17 juli-12 augustus Vacantieweken 1950. Met reductieblad naar Artis, films(e.a.)
 79. Van 16 t/m 26 maart 16e Huishoudbeurs in het NIeuwe R.A.I.-gebouw te Amsterdam.
 80. Van 5 t/m 15 april Huishoudbeurs in het nieuwe R.A.I.-gebouw te Amsterdam.
 81. Vereniging voor Heemkennis "Ons Amsterdam". Bezoekt de tentoonstelling "Amsterdam in en boven de grond van de 13e tot de 19e eeuw" in het gebouw Museum van de Arbeid.
 82. "Vlijtige handen" biedt internationaal nieuws voor het komende handwerkseizoen.
 83. Voor moeder Eau de Cologne Boldoot Imperiale
 84. Voor mooie zachte handen Boldoot handgelei
 85. Voor stad en land. Beveiliging. meldt U bij "Steun Wettig Gezag" voor de reserve diensten.
 86. Vrije wereld blije jeugd. Partij van de Arbeid.
 87. Wacht tot het rode licht gedoofd is. Er kan nog een trein komen.
 88. Wenen en Parijs onder een dak. Thorbeckeplein 5 Amsterdam. Iedere avond van 8 tot 2 uur. Herleeft de oude romantiek.
 89. Youth for Christ grote jeugd rally in Krasnapolsky. Vrijdag 24 oktober. Cross Quartet, negro spirituals; Leo Pasman, voorz. Y.F.C. Ned.; Marijke v. Dongen sopraan; Chr. gemengd- en knapenkoor Zanggenot; Hans v.d. Steen Hammondorgel; Community Singing o.l.
 90. 15 juni - 15 juli 1950. Holland Festival. Oud Holland op de Dam. 5 eeuwen Kalverstraat.
 91. 250.000.000 Bereikt. Als aandenken van dit heuglijke feit ontvangt iedere spaarder van 15 jaar en ouder die onder overlegging van het spaarbankboekje onze rebus inlevert een fraaie zwaar verzilverde jamlepel. (...). Spaarbank voor de Stad Amsterdam.
 92. 28 Maart t.m. 6 april 15e Huishoudbeurs in alle R.A.I.-Hallen te Amsterdam. 10 Jaar Huishoudbeurs in Amsterdam.

-

 1. Aalsmeer's bloemencorso in Amsterdam 8 september 1951. Bloemenspel - Stadion aanvang 3 uur.
 2. Bondskoren zingen 29 april 1951 in het Concertgebouw. Liedertafel Amstels Werkman, Mannenkoor G.E.W.A. (e.a.)Concertgebouqw
 3. Cinema du Midi. Van 24 augustus af Julien Duvuvier's meesterwerk Sous le ciel de Paris. Brigitte Auber, Jean Brochard.
 4. Gemeentelijke personeelsvoorziening. Voor jongelui (m. en vr.) in het bezit van het diploma H.B.S. of U.L.O. bestaat gelegenheid tot plaatsing in gemeentedienst. mei 1951.
 5. Gemeentelijke studiebeurzen. Amsterdam, 15 maart 1951.
 6. Hubert van Lith, Stedelijk Museum, 1juni - 1juli, monument Philips [Tentoonstelling van ontwerpen, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het monument dat het personeel aan de Raad van Bestuur aanbood, bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de N.V. Ph
 7. Overzichtstentoonstelling Georg Rueter 1899 - 1951. Schilderijen, tekeningen. Portretten en bloemstillevens. In het Stedelijk Museum 6 - 29 jan. '51 Amsterdam.
 8. Politie Circus. Politie - circus - cabaret van zaterdagavond 6 october tot 15 november 1951 in de manege van het Hoofdbureau van Politie.
 9. Schilders zien Amsterdam
 10. Schilders zien Amsterdam. Kalverstraat Expositie van 2 - 30 juni 1951. Amsterdamse Kunstenaars Combinatie.
 11. Sint Nicolaasfeest. Hebt u ons al gesteund? Straatcollecte op 17 november 1951 voor alle schoolkinderen.
 12. Tentoonstelling ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereeniging voor den Effectenhandel, welke wordt gehouden in de Leeszaal van de Effectenbeurs. Geopend van 18 mei tot en met 2 juni 1951.
 13. Verpakkingsbeurs Amsterdam. R.A.I.-Gebouw 24 mei t/m 1 juni 1951.

-

 1. Amsterdam Lunapark Kermis Jan van Galenstraat van zaterdag 20 spetember t/m zondag 28 september 1952. Bezoekt de AMATO.
 2. Aquarium tentoonstelling. SSAVA, Stichting Samenwerkende Aquarium Verenigingen Amsterdam. In de ronde Lutherse kerk, aan de Singel te Amsterdam van 9 augustus - 24 augustus 1952.
 3. Bellevue. Nationale Philatelistiche tentoonstelling Hollandia 1952. Vereniging van Postzegelverzamelaars Hollandia 1902 - 1952. 29 - 31 Augustus.
 4. Bellevue Nationale Philatelistische tentoonstelling Hollandia 1952. Vereniging van postzegelverzamelaars 1902 Hollandia 1952 29-31 augustus.
 5. Beter een lamp te kopen dan tegen de lamp te lopen.
 6. De U.V.V. helpt. Helpt U de U.V.V. Wint een scooter, radio, mosquito, fietsen en nog vele andere fraaie prijzen. Loterij ten bate van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers.
 7. Houtvoorlichtings Instituut Amsterdam. De wonderen van het hout. Tentoonstelling in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Egyptische, middeleeuwse- en moderne kunstwerken, curiositeiten, volkskunst, hout uit 5 werelddelen, fossielen, moderne halffabrik
 8. Lunapark Fieste della Luna Sensa 1952 Piazza di Frederico - 25-29 juni Frederiksplein Universiteitslustra Amsterdamsche Studenten Corps.
 9. Lunapark 21 mei t/m 2 juni Westermarkt viert de opening der nieuwe Rijnverbinding.
 10. Openbare Nijverheidsscholen voor meisjes. Ouders! Heeft Uw dochter 6 klassen van de lagere school doorlopen? Plaatst haar dan op een der Openbare Nijverheidsscholen voor meisjes!
 11. Reserveert 21 en 22 mei 1952 ter gelegenheid van de opening van het Amsterdam-Rijnkanaal door H.M. de Koningin a.b. van het Koninklijke jacht "Piet Hein" Nationale Vlootschouw. Sluizentocht naar Tiel. Derde Nationale Waal-Merwede-Race van Tiel naar Gorinc
 12. Stichting Sportweek: roeiwedstrijden voor iedereen! Vlettenwedstrijden op maandag en dinsdag 10 juni 1952 in het Oosterdok langs de Prins Hendrikkade.
 13. Veilinggebouw De Zon. Fa. L. Gijselman & Zn. sinds 1823. Veiling woensdag 23 april en volgende dagen van kostbare en zeer goed onderhouden inboedels waarbij de collectie Toneelcostuums van de costumier T. Coini te Amsterdam.
 14. Zondag 25 mei 1952. Sterrit Amsterdam-Rijnkanaal voor motorrijders en scooters. Georganiseerd onder auspiciën van de K.N.M.V. met medewerking van de Motorclubs "Amsterdam" en "De Toerist"
 15. 16 Juli - 6 augustus 1952. Wonderland en gouden handen. R.A.I.-gebouw Amsterdam.
 16. 1912-1952. Amsterdams Politie Mannenkoor Euterpe. Jubileum-concert. Zondag 3 februari 1952 ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan in het Concertgebouw alhier.
 17. 65 Jaar Hollenkamp 1887 - 1952. Dus: jubileum aaanbieding!

-

 1. Alleen al in Amsterdam werden in 1952 3381 verkeersslachtoffers genoteerd, waarvan 827 voetgangers door hun eigen onvoorzichtigheid(...)
 2. Amsterdam Fashion week 16-21 november 1953
 3. Amsterdamse Grafische School, inschrijving leerlingen.
 4. De Beurs van Berlage 50 jaar 1903 - 1953. Historische tentoonstelling betreffende de Amsterdamse koopmansbeurzen. Koopmansbeurs, ingang Damrak. 28 mei - 9 juni 1953.
 5. De Beurs van Berlage 50 jaar, 1903-1953. Historische tentoonstelling betreffende de Amsterdamse koopmansbeurzen. Koopmansbeurs, ingang Damrak (onder de toren). 28 mei - 9 juni 1953.
 6. De gouden poort. 4 Tot en met 9 sept. 1953 te Amsterdam. Het bloemenparadijs in de R.A.I.
 7. Help de slachtoffers van de stormramp! Stort vandaag nog op postgiro 9575 Nationaal Rampenfonds Den Haag.
 8. Internationale militaire basketball-kampioenschappen 1953 van 23 maart tot en met 28 maart '53 in de Apollohal te Amsterdam. België, Egypte, Frankrijk, Luxemburg, Verenigde Staten van Amerika en Nederland.
 9. Jubileum Tournooi De Spartaan
 10. Kermismarkt. De Kindervereniging "A.L.B.O." houdt op zaterdag 13 en zondag 14 juni '53 grote fancy fair als van ouds Jasper Leijnsenstraat 21-23. Ten bate van het kind. Komt allen. Entree vrij.
 11. Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Jan de Beyer en Amsterdam 1750 - 1785. Tentoonstelling Rijksmuseum (ingang Hobbemastraat) 12 mei - 7 juni 1953.
 12. Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Jan de Beyer en Amsterdam 1750-1785.
 13. Koop watersnood postzegels! 10 + 10 ct.
 14. Kunstenaars op de bres, bezoekt de tentoonstelling vankunstwerken ter beschikking gesteld ten behoeve van het Nationaal Rampenfonds door de leden van de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van kunstenaars en van de Algemene Katholieke Kunstenaar
 15. Lunapark terrein Linnaeusstraat 26 september 1953 4 october.
 16. Lunapark 7 t/m 15 juni Klimopweg Amsterdam Noord viert de opening der nieuwe Rijnverbinding.
 17. Museum Fodor Amsterdam. De Grafische. Groepstentoonstelling van 22 augustus tot 23 september.
 18. R.A.I. De Gouden Poort. 4 tot en met 9 sept, 1953 te Amsterdam. Het bloemenparadijs in de Rai.
 19. RAI Tentoonstelling motoren bromfietsen rijwielen. 24 Februari t/m 8 maart 1953 R.A.I. Gebouw Amsterdam.
 20. Sociaal Voorzieningenfonds Gemeentepersoneel Amsterdam. Volgt dit voorbeeld na en wordt lid van SVGA. Aanmelden bij de afdeling Personeelszaken van Uw dienst of het bureau van de SVGA op het Stadhuis.
 21. Straatcollecte 2 mei. Zij willen zo graag mee. Maakt u het mogelijk. Vacantiekinderfeest.
 22. Van burger tot burger; Ruiten-troef, geeft glas voor de geteisterde gebieden; inzamelingsdag 26 october.
 23. Watersnoodramp. Dinsdag 10 febr. 1953 Blinden-concert in de Koepelkerk. Het bekende Blindenkoor van de Vereniging "Blinden-Penning" treedt op met Koor en Solozang, Viool, Declamatie en Klavier. Spreker: Ds. P.W. Spruyt (Ned. Herv. Predikant) De gehele opb
 24. Zondag, 15 februari om 2.30 uur Tropische Kunstmiddag ten bate van het Nationale Rampenfonds. Met medewerking van het gezelschap "Babar Lajar", de Indische danseres Mohini Devi, en het gezelschap "Ons Suriname". In de grote aula van het Kon. Instituut van
 25. 1853-1953. Koninklijke Mannenzangvereniging "Apollo". Galaconcert op woensdag 3 juni a.s. in het Concertgebouw.
 26. 40 Jaar "De Onafhankelijken". Sted. Museum Amsterdam. Van 7 maart tot 13 april 1953.

-

 1. Amsterdam fashionweek. 15-20 November 1954.
 2. Bessen jenever Liqueur Warnink's Black currant gin.
 3. Concertgebouw zaterdagavond 24 april 1954 8 uur. Beethoven-programma jubileumconcert. Oratoriumvereniging Zang en Vriendschap 50 jaar. Dir. Nico van der Linden. Eerste Symphonie in C-dur, Missa in C-dur, Chorfantasie. Solisten: Dora van Doorn-Lindeman, Mi
 4. Doe dit terstond ook bij de kleinste wond!
 5. Eau de Cologne Boldoot verhoogt Uw vacantievreugde
 6. Europese roeikampioenschappen, Bosbaan Amsterdam, F.I.S.A. 20-29 aug 1954.
 7. Flit doodt alle insekten
 8. Geef Eau de Cologne Boldoot
 9. Gymnastiekvereniging DVS 25 jaar, 1929-1954. Geeft zondag 7 maart een jubileumdemonstratie ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan in de Turnhal.
 10. Heineken's bokbier
 11. Heineken's Lager Beer Holland
 12. Het juiste overgrijpen van de linkerhand. Demonstraties in het Veiligheidsinstituut
 13. Het Vrije Volk anti-dempings-vloot.
 14. Hou de grachten buiten het verkeer, blijf heer!
 15. Jordaan Festival 11 - 19 september 1954. Kermis Palmgracht; Place du Jardin openlucht dancing; De gouden bruiloft van slappe Hein ddor De Jordaan o/d Planken in de Bruiloftzaal. Iedere avond 20 uur en 21,30 uur. Gecostumeerde viswedstrijden in de Brouwers
 16. Koop zomerzegels.
 17. Laat verkeer niet jachten ten koste van de grachten.
 18. Stichting "De Nieuwe Binnenstad" tussen Amstel en het IJ en vacantiecomité organiseren van 1 tot 10 augustus 1954 Binnenstadfestival.
 19. Tentoonstelling New York 300 jaar stad (Nieuw Amsterdam) dochterstad van Amsterdam onder auspiciën van de United States Information Centre van 16 maart tot en met 3 april 1954 Gebouw Gerzon Amsterdam.
 20. Tentoonstelling New York 300 jaar stad. (Nieuw-Amsterdam) dochterstad van Amsterdam. 16 maart tot en met 3 april 1954, Gebouw Gerzon.
 21. Tentoonstelling New York 300 jaar stad (Nieuw-Amsterdam). Onder auspiciën van de United States Information Service. Met medewerking van Het Museum van de stad New York, Het Historisch Genootschap New York. Van 16 maart tot en met 3 april 1954. Gebouw Gerz
 22. Tentoonstelling New York 300 jaar stad. Van 15 maart tot en met 3 april 1954 Gebouw Gerzon Amsterdam.
 23. Tob niet langer bel ons op. Storingsdienst Gemeente-energiebedrijf.
 24. Toffees
 25. Van onderen!
 26. Voor het eerst in Amsterdam: Jeugdboekenmarkt op zaterdag 3 april in de lunchroom van de Bijenkorf. De hiernaast genoemde auteurs zullen die dag van 10-18 uur personlijk als boekverkoper optreden.

-

 1. Afrikaanse dieren. Zoölogisch Museum.
 2. Amsterdam.
 3. Amsterdam Fashion week 9 - 17 mei 1955
 4. Amsterdammers! 25 Aug - 25 nov. Uw haven tentoongesteld in het hart van de stad. De levensader van Amsterdam in lichtende lijnen, maquettes, scheepsmodellen, enz. Museum van den Arbeid.
 5. Amsterdamsche Zwemclub A.Z. 1870. Viering van het 85 jarig bestaan met een grote feestavond op zaterdag 25 juni 1955, 's-avonds van 9 - 4 uur in het Minervapaviljoen. M.m.v. de bekende Radio-Show Band onder leiding van Eddy Christiani.
 6. Amsterdamse Grafische Scool, aanmelding nieuwe leerlingen.
 7. Amsterdamse Jeugdzorg Kollekte voor alle gezindten.
 8. Amsterdamse Kunstenaars Combinatie. Permanente expositie - Rozengr. 40.
 9. Amsterdamse kunstmaand. 24 juni 25 juli. Muziek toneel pantomime voordracht. Ons Huis Rozenstraat.
 10. Amsterdamse Kunstmaand 25 mei - 25 juni. Muziek, ballet, toneel.
 11. Aquamarijn 's werelds grootste waterspel. De Rijn in de R.A.I. Van 21 mei - 15 juni aanvang iedere avond 20.30 uur.
 12. A.V. 1923 organiseert op 19 maart a.s. aanvang 13.00 uur 2e nationale Oosterparkloop. Deelname aan diverse cracks. Fraaie bekers beschilbaar gesteld door Wierings Weekbladen. Een goede raad, doe een M-daad!
 13. Beter een lamp te kopen dan tegen de lamp te lopen.
 14. Bezoekt de Getropal tentoonstelling van fossielen, sierstenen, zwerfstenen in het ZoÜlogisch Museum Amsterdam. Geopend van: 24 october - 28 november 1953. Nederlandse Geologische Vereniging.
 15. Bezoekt de tentoonstelling over het Amsterdamse Begijnhof in het Museum Amstelkring (Ons' lieve Heer op Solder). O.Z. Voorburgwal 40 - Amsterdam.
 16. Bij het 11e lustrum S.T.A. Expositie 26 mei - 9 juni. Galerij Frederiksplein.
 17. Bloemen en planten, nØ je hobby... straks je vak! Ook voor jou is er plaats op de lagere tuinbouwschool 'Linnaeus'.
 18. Blokkeer geen spijkerpaden
 19. Boldoot Sun-stick bruint best
 20. Cab Calloway met zijn werledberoemde negerband, speelt in het Carlton Hotel-Amsterdam.
 21. Carré Amsterdam. Strassburger 100 % Circus. Gala-première dinsdag 23 dec. 20 uur.
 22. Carré van zaterdag 2 april af Het nieuwste schouwspel. Redley's USA Ice Fantasia 1955. Een symphonie van schoonheid.
 23. Centraal Theater Amsterdam. Van vrijdag 31 oktober t/m zondag 30 november iedere avond 8 uur Hoofdstad Operette in de voortzetting van Fritz Hirsch Operette presenteert een Cavalcade van Robert Stolz melodieën. Zwei Herzen im Dreivierteltakt; Adjé mein kl
 24. Centraal Theater Amsterdam. Van zaterdag 1 t/m zondag 9 maart. Wegens enorm succes geprolongeerd. Hoofdstad Operette in voortzetting van de voormalige Fritz Hirsch Operette. Directie: Meyer Hamel - Otto Aurich - Fritz Steiner. Ein Walzertraum. Muziek Osca
 25. Centraal Theater. Horton Foote Terug naar Bountiful. Toneelgroep Puck.
 26. Chief Whip op ieders lip.
 27. Chr. H.B.S.-A. organiseert ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum een teken- en schilderwedstrijd voor de jeugd.
 28. Concert door de leden van de muziekafdeling van de V.V.G.A
 29. Controleer vóór- en... achterlicht.
 30. Dag der Verenigde Naties.
 31. De Kleine Komedie. Toneelgezelschap Johan Kaart. Vanaf dinsdag 1 november. Toontje heeft een paard getekend!. Jan Apon, Tilly Perin-Bouwmeester(e.a.)
 32. De Sint is weer binnen, het feest kan beginnen. Zaterdag 16 nov. M.m.v. Inst. v. Kunstn. Ond.
 33. De Volkskrant ... steeds 't eerst!
 34. Denk aan uw auto-controle.
 35. Dim.
 36. Doe mee in 1955. Houdt de vlag in top!
 37. Doe uw plicht rijd met licht.
 38. Eén avond in Amsterdam Billy Graham in het Olympisch Stadion dinsdag 22 juni.
 39. Exhibition Souvenirs from Holland. Ina Broerse Nwe Spiegelstraat 57 Amsterdam. Opened 15 April - 15 September.
 40. Feestprogramma 10de Bevrijdingsdag. Stadionbuurt.
 41. Feestprogramma 10e Bevrijdingsdag
 42. Feestprogramma 10e bevrijdingsdag 5 mei 1955. 5 Mei-Comite Jan Evertsenbuurt.
 43. Firato. RAI. Amsterdam.
 44. Gateway to the common market. Amsterdam best for business.
 45. Geef Jan een kans! Steun de collecte van de F.I.K.A. Kinderbescherming Amsterdam te houden op 8 en 9 april a.s.
 46. Gelukkig kerstfeest en een veilig nieuwjaar.
 47. Gevaar! Afschermen
 48. Heineken
 49. Heineken, world's finest lager beer
 50. Helpt bouwen aan een nieuw reuma-centrum. Koopt oliebollen.
 51. Herdenkings-concert ter gelegenheid van de 10 Bevrijdingsdag 1945 - 1955. Oratoriumver. "Zang en Vriendschap" op woensdag 27 april om 8 uur in het Concertgebouw. Uitgevoerd wordt Judas Maccabèus van Haendel. Noordhollands Philharmonisch Orkest.
 52. Het lege schoentje. Straatcollecte voor alle schoolkinderen. De Sinterklaas-commissie.
 53. Het Studententoneel der Vrije Universiteit geeft op maandag 24 october: "Het Grote Proces". 16e Eeuws rederijkersspel van Jan van den Berghe. Regie: Sieto Hoving. In de grote zaal van Krasnapolsky.
 54. Hiswa Internationale Watersport- en Kampeertentoonstelling 12 t/m 21 maart RAI Amsterdam.
 55. Houdt de vlag in top!
 56. Houtvoorlichtings Instituut Amsterdam. De wonderen van het hout. Tentoonstelling in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Egyptische, middeleeuwse- en moderne kunstwerken, curiositeiten, volkskunst , hout uit 5 werelddelen, fossielen, moderne halffabri
 57. Houweling's limonades met echt vruchtensap; doe als ik drink Tonic Houweling's Indian Tonic Water for perfection of gin.
 58. In dit "Cefinadorp" is uw bijdrage hard en hard nodig. [met lijst van aangesloten Joods Maatschappelijke Organisaties]
 59. Intermode damesconfectie vakbeurs. 7e Dacova 13 t/m 16 juni RAI Amsterdam.
 60. Internationale tentoonstelling Horecaf 29 september t/m 9 october 1955. R.A.I. Amsterdam. Internationale hotel-restaurant-café tentoonstelling.
 61. Jaarlijkse voetbalwedstrijd in het kader van de "Amsterdam Fashionweek". Ten bate van het "Koningin Wilhelminafonds" (kankerbestrijding). Confectiefabrikanten - detaillisten in damesconfectie op maandag 18 mei 7 uur n.m. in het Ajax-Stadion. Met medewerki
 62. Jaarlijkse voetbalwedstrijd in het kader van de "Amsterdam Fashionweek" ten bate van het "Koningin Wilhelminafonds" (kankerbestrijding). Confectiefabrikanten - detaillisten in damesconfectie op maandag 17 mei - 7 uur n.m. in het Ajax-stadion. Met medewerk
 63. Jeugd van Nederland. Tentoonstelling R.A.I.gebouw Amsterdam 19 augustus 18 september.
 64. Jubileumuitvoering D.O.S. 60-jarig bestaan. Zondagmiddag 24 april Apollohal. Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond. Met medewerking van de Amsterdamse Politiekapel onder leiding van de heer J.H. Pinkse.
 65. Kanarium. Tentoonstelling vogels en vissen. Bosrand Amstelveen.
 66. Kerstversiering 3e etage.
 67. Kiest de wijste partij. Veilig Verkeer.
 68. Kijk bij 't oversteken eerst links, dan rechts.
 69. Kijk om voor u links afslaat.
 70. Kleine wonden direct verzorgen
 71. Kleur en functie bij dieren. ZoÜlogisch Museum.
 72. Komt U ook op het grote draaiorgelfeest in het verlichte Vondelpark op donderdag 14 juli.
 73. Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B. Tentoonstelling "Goed Kamp!". 10, 11 en 12 april a.s. Ijsclubterrein, Amstelveenseweg naast Olymp. Stadion Amsterdam. Tenten en Kampeerwagens.
 74. Koningin Wilhelminafonds. Haak-in bazar ten bate van de kankerbestrijding. 21 - 26 mei Kloveniersburgwal 50, Amsterdam.
 75. Koninginnedag maandag 30 april. Nê afloop van vuurwerk Groot Oranje Bal van 21.30 tot 4 uur in de versierde zalen van het nieuwe R.A.I.-Gebouw. Oranje Comité Amsterdam - Initiatief Comité Amsterdam.
 76. Laat uw wagen controleren.
 77. Let op snelverkeer aan 2 kanten.
 78. Let op... snelverkeer heeft voorrang.
 79. Levend Amsterdam. Hoe een moderne stad zijn oude schoonheid kan behouden. Ned. Instituut voor Nijverheid en Techniek voorheen "Museum van de Arbeid". 14 april-15 juni.
 80. Levend Amsterdam. Hoe een moderne stad zijn oude schoonheid kan behouden. Tentoonstelling Artis 14 maart-10 april.
 81. Maak van veilig weggebruik 'n goede gewoonte.
 82. Mattheus Passion Joh. Seb. Bach. Concertgebouw 17 maart. Medewerkenden o.m.: Corry Bijster sopraan, Maria von Ilosvay alt, Walther Ludwig tenor, Caspar Broecheler bariton, Herman Scheij bas, Amsterdams Oratorium Koor, Kanapenkoor "Vredesscholen", Verster
 83. Met uw hulp... ...Een blinde het ogenlicht hergeven. Leef voort in andermans ogen! De hoornvlies-centra van het Nederlandsche Roode Kruis.
 84. Met z'n allen naar de tentoonstelling Onze Jordaan in Jan Ligthart Huis.
 85. Nat. kampioenschappen Kyu-Graden senioren. Tevens landen-teamwedstrijd Nederland - W. Duitsland voor junioren. Op zondag 25 november a.s. in het A.M.V.J.-gebouw, Stadhouderskade te Amsterdam. Aanvang 14 uur n.m. Tevens zullen Jiu-Jitsu- en Kata-demonstrat
 86. Nederlands Verbond van Vakverenigingen N.V.V.
 87. Nerus lustrumroeiwedstrijden 29 en 30 juni Bosbaan.
 88. Nw. de la Mar Theater. Van 14 juli af, iedere avond 8.15 uur Max Tailleur.
 89. Olympisch Stadion dinsdag 14 maart aanvang 20 uur lichtwedstrijd. Blauw-wit tegen Moskou (officiëus Russisch nationaal elftal). 19.15 Uur muzikale show Kon. Amsterdamse Postharmonie.
 90. Olympisch Stadion donderdag 10 aug. 's avonds 8 uur. Candidaten wereldkampioenschappen. Achter grote motoren. Individuele achtervolging Tiemen Groen - Bracke.
 91. Olympisch Stadion. Het kinderfeest is uitgesteld tot 25 aug. 2.30 uur.
 92. Ook thuis veilig werken
 93. Oorkonde Horecaf
 94. Openbare Nijverheidsscholen voor meisjes. Ouders! Heeft uw dochter 6 klassen van de lagere school doorlopen? Plaatst haar dan op een der Openbare Nijverheidsscholen voor meisjes!
 95. Opgeruimd staat netjes.
 96. Opgeruimd staat netjes. tentoonstelling van 16 juli - 15 oktober Rozengracht 224, Amsterdam-Centrum.
 97. Overal poetst men de schoenen met Erdal.
 98. Overdag bij slecht zicht. Groot licht. In samenwerking met de Staatsmijnen.
 99. P v/d A Lijst één. De Roos
 100. Partij van de Arbeid lijst 1. A. de Roos.
 101. Pas op! Gebruik geen uitgesleten moersleutel
 102. Pas op! Het verkeersspook loert.
 103. Potasch en Perlemoer met vacantie
 104. Programma Carlton Hotel.
 105. Pv/dA. Lijst één. Westermann.
 106. Quaker Fancy Fair. Ten bate van het Quakerhulp- en verzoeningswerk. Amsterdams Lyceum.
 107. RAI bedrijfsautomobielen. 3 Februari t/m 12 februari 1955 R.A.I. gebouw Amsterdam.
 108. Ratten kosten miljoenen. Verdelg ze!
 109. Rechtdoor op de zelfde weg gaat voor!
 110. Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor!
 111. Remmen in orde? In samenwerking met de Staatsmijnen.
 112. Rijd veilig ook in de vakantie.
 113. Rijdt of ieder kind 't uwe is.
 114. Sammeke Pis. Hij sijkt heel Mokum naar de kloten.
 115. Scapino Ballet. Stadsschouwburg 19 april - half twee Paas-Matinee. Het meisje met de zwavelstokjes; Up beat - down beat; Strip.
 116. Scapino 10 jaar 1945/1955.
 117. Stads-Kredietbank voor roerende zaken, voorheen Stads-Bank-van-Lening. Publiek veiling in november 1955 - veilingzaal Nes 57 van verstane panden, beleend in de maanden januari, februari en maart 1955. Huishoudelijke artikelen, oosterse tapijten, rijwielen
 118. Stedelijk Museum Amsterdam 10 maart - 18 april Robert Jacobsen
 119. Stop tenzij het menselijkerwijze niet kan.
 120. Telkens weer ziet U mèèr in Artis.
 121. Tentoonstelling uw wintervakantie. Nieuwe RAI Amsterdam onder auspiciën van de ANWB en de Nederlandse Ski Vereniging, van 23 t/m 26 okt.
 122. Tentoonstelling uw wintervakantie. 23 t/m 26 okt. Nieuwe RAI Amsterdam. Onder auspiciën van de ANWB en de Nederlandse Ski Vereniging.
 123. Tentoonstelling van werken der leden van Arti et Amicitiae. Rokin, hoek Spui, Amsterdam. Schilderijen, aquarellen, pastels, tekeningen, grafiek en beeldhouwwerken. Van 9 tot en met 31 juli 1955.
 124. U hebt méér in uw handen dan alleen het stuurwiel! N.V. Nederlandsche Ford Automobiel Fabriek - Amsterdam.;
 125. Vacantie Comité. Vacantie in eigen stad. Wat is er van 4 t/m 16 aug. in de verschillende wijken te doen?
 126. VANK Tentoonstelling. Het onderwijs in toegepaste kunst. Sted. Museum Amsterdam. 16 Maart - 7 april.
 127. Veilig buiten vrolijk binnen.
 128. Veilig met licht.
 129. Veilinggebouw De Zon. Fa. L. Gijselman & Zn. sinds 1823. Kunst-, antiek- en inboedelveiling dinsdag 26 november en vele volgende dagen. Juwelen, gouden sieraden, zilverwerk. Fraaie collectie oude, romantische en moderne schilderijen, aquarellen, tekeninge
 130. Verantwoordelijkheid rust op uw schouders. werk veilig vandaag...morgen...altijd!
 131. Verbindingsdienst een vak met toekomst! Inlichtingen: Bij elke garnizoenscommandantof afdeling personeelspubliciteit.
 132. Verkeerspolitie Amsterdam
 133. Viert uw bevrijdingsfeest waardig en stijlvol!
 134. Voetganger steek haaks over.
 135. Voetganger steek links van een geparkeerd voertuig over.
 136. Voetganger steek over, op het overpad
 137. Volkskerstzang Nwe RAI 21 dec. 8 uur. U zingt onder leiding van Meindert Boekel. Medewerkenden Brass-Band "Amsterdam; Koor van het St. Ignatiuscollege; Chr. Gemengd Koor "Soli Deo Gloria", Hoorn. Verwelkoming prof. dr. I.A. Diepenhorst, geref. Schriftlez
 138. Voorrangs-strip. Leert het A-B-C van de voorrang. Dat is ook in Uw belang! Verbond voor Veilig Verkeer Utrecht.
 139. Vrij baan voor veiligheid
 140. Walvissen. Zoölogisch Museum.
 141. Weet u dat? De United States Airforce Band komt 26 juni in Nederland 3 concerten geven n.l. in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam ten bate van de Gezamelijke Militaire Fondsen. De band bestaat uit: een symponieorkest van 75 man, een "glee-club" van 25 man (
 142. Werk veilig!
 143. Wie Amstel drinkt... doet zù.
 144. Zondag 26 juni a.s., aanvang 2 uur. Parool Bosbaan Zwemfeest. Organisatie Het Y - D.J.K. O.a. twee kilometerzwemwedstrijd met langebaan kampioenschap voor militairen. Gratis Toegang, Bosbaan - Amsterdam.
 145. 25 juni - 25 juli. Kunstmaand Amsterdam.
 146. 75e Cantatedienst in de Westerkerk. 1e Kerstdag - des avonds 5 uur. Uitgevoerd wordt: Jauchzet, frohlocket! Weihnachtsoratorium, deel 1, van Joh. Seb. Bach. Kerstnachtdienst 24 december 's avonds 11 uur.
 147. 9 t/m 21 juni. Autokeuring.

-

 1. Amsterd. Operette Gezelschap, zondag 18 november '56 in Bellevue, Johann Strauss standaardwerk Een Nacht in Venetië.
 2. Amsterdam wenst met Delft vrijheid van studie als grondslag voor de academische opleiding.
 3. Amsterdam wenst met Delft vrijheid van studie als grondslag voor de academische opleiding. Tekent de petitie. Bezoekt de protestactie op dinsdag 17 april in de Aula van de Universiteit.
 4. Amsterdammers het verse cadetje is er weer! 1 Juni a.s. 's morgens 8 uur heerlijke verse cadetjes, krentebroodjes en puntbroodjes. Zo uit de oven. Amstel Bakkerijen meer dan een halve eeuw kwaliteitsbrood.
 5. AquariA'dam. Tentoonstelling van aquaria, terraria en insectaria in het zoÜlogische museum naast het Artis aquarium georganiseerd doord e Stichting S.A.V.A.
 6. Avondcursussen openbare nijverheidsscholen voor meisjes.(...)
 7. Begin...pleidooi voor kunstzinnige vorming.
 8. Beschermt U zich ïïk bij Uw arbeid?
 9. Bij het verlaten van de werkplaats.... Alles in orde?
 10. Bilderdijk 1756-1956. Fodor-Keizersgracht 609 - 7 sept.-1 oct.W.B. 200.
 11. Bloemencorso Aalsmeer en Stadionspel in Olympisch Stadion Amsterdam
 12. Centraal Theater. Donderdag 1 t.m. Zondag 18 Maart. Hoofdstad Operette onder leiding van Meyer Hamel - Otto Aurich - Fritz Steiner in voortzetting van de voormalige Fritz Hirsch Operette presenteert ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan Oscar Straus' H
 13. Centraal Theater. Donderdag 26 januari tm donderdag 16 februari. Eindelijk voor vertoning vrijgegeven. De beklemmende film Tot vijf over twaalf. Het drama dat begint in 1900 en eindigt in de bunker van Hitler 1945!
 14. Centraal Theater; Toneelgezelschap Centraal: 2500 x Potasch en Perlemoer met vacantie.
 15. Centraal Theater. Van dinsdag 1 november af, iedere avond 8 uur Hoofdstad Operette in voortzetting van de voormalige Fritz Hirsch Operette presenteert ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan Oscar Straus' HÜr mein Lied Violetta.
 16. Centraal Theater van 24 maart af: De kluchtspelers. Potasch en Perlemoer met vacantie.
 17. Centraal Theater van 29 juni af: De kluchtspelers. Johan Blaasers Potasch en Perlemoer met vacantie.
 18. Chief Whip op ieders lip!
 19. Circus Strassburger Carré Amsterdam tot afscheid wederomeen geheel nieuw triomf-programma: 40 paarden in de manege; miss Kenny; 3 Lorandos; Hans Strassburger. Nog slechts van 2 tot en met 29 februari.
 20. Circus Strassburger een groot internationaal programma met prachtige paarden en roofdieren, charmante vrouwen en artisten in volmaakte prestaties, maakt Strassburger's Circus Symphonie tot een waar feest.
 21. Circusurger 1941, 3e lustrum in 1955, Carré Amsterdam. Een wereldprogramma van circus evenementen: de stoutmoedige Tarzan; Les 3 Dinat; 3 Zacchinis; Hans Strassburger. Gala-Première: donderdag 22 december te 20 uur.
 22. De nieuwe Snip en Snap revue 1956 '57 Klaar Over
 23. De Lutherkapel nodigt u uit! Kerstnachtdienst maandag 24 dec. 's avonds 11 uur Ds. A. Vermeulen:"Waar hunkert u naar?" Medewerking verleent het gemengd koor o.l.v. Henk van der Velde. Eerste kerstdag dinsdag 25 december 's morgens 10.30 uur Ds. A. Vermeu
 24. De nieuw Don Camillo. Don Camillo contra Peppone. Tuschinski.
 25. De Telegraaf. De courant Nieuws van de Dag de 200.000 gepasseerd! Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Nederlands snelst groeiende dagbladen dank zij 25.000 nieuw betalende abonnees in één jaar tijd. Vandaag: 200.000 betalende abonnees, morgen: weer
 26. De winkels in de Alb. Cuypstraat blijven gedurende de marktverplaatsing normaal geopend. Deze markt wordt dinsdag na de Pasen verplaatst naar de Jan Steenstraat en Sarphatipark. Mededeling A.B.C.
 27. Dierenplastieken in het ZoÜlogisch Museum.
 28. Een veilig '56.
 29. Flora Amstelstraat 24. Tussen 14 en 17 ("Quand vient l'amour"). Zij waren jonge onervaren kostschoolmeisjes toen hun eerste grote reis begon.... Een film van fascinerende bekoring! Een grote Frans-Joegoslavische co-produktie.
 30. Geef een boek CPNB 1956
 31. Gemeentelijke Studiebeurzen. Voor het ontvangen van een opleiding aan een te Amsterdam, of (...) elders gevestigde onderwijsinstelling, kunnen Gemeentelijke studiebeurzen van ten hoogste f. 500 per jaar worden toegekend.
 32. Gewestelijke tentoonstelling zang-, kleurkanaries en tropische vogels.
 33. Gratis mode show najaar 1956. C & A is toch voordeliger!
 34. Hema Textiel Show
 35. Historie in tin. Waag Nieuwmarkt A'dam. Uitbeeldingen van cultuurhistorische taferelen. Van 22 april tot 6 juni '56 dagelijks 10-17 zondags 13-17 uur. Voor belangstellenden wordt op gezette tijden het beschilderen van tin voor leken gedemonstreerd georgan
 36. Historisch Museum 'De Waag" Amsterdam. Nederlandse Vereeniging van Antiquaren. Boeken uit de tijd van Rembrandt. Tentoonstelling 6 t/m 21 october 1956.
 37. Inboedel-veiling
 38. Jubileum tournee 80 Circus van Bever, het Nederlandse circus van naam brengt seizoen 1956 een internationaal circusprogramma van louter circus-evenementen. Europa's enige zes-mastencircus. Van Bever. Amsterdam Linnaeusstraat, vrijdag 3 augustus.
 39. Jubileum-concert ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Amsterdamsche Tram-Harmonie. Dirigent: W.G. de Buijzer Jr. Zondag 8 april 1956 in de grote zaal van het Concertgebouw. Medewerking wordt verleend door het tramkoor Kunst en Broederschap. Dir
 40. Jubileumtentoonstelling Hoe zag Rembrandt Amsterdam. Juni tot en met october. Museum Rembrandthuis Amsterdam.
 41. Katten. Kunstzaal Sothmann Amsterdam 9-30 juni.
 42. Kijk uit wêêr je rookt!
 43. Kruis-of-munt. - 1500.- of - 500.- Het Vrije Volk van vrijdag 14 september. Iedere zaterdag Abe Lenstra voetballessen.
 44. Kun je zingen, zing dan mee!
 45. Kunsthandel Santee Landweer: werken van Annemarie Blaupot ten Cate 8 september - 27 september 1956 Tuinhuis Amsterdam.
 46. Laat dit aan de vakman over!
 47. Laat dit niet boven Uw hoofd hangen! Het kan Uw leven kosten!!!
 48. Laat dit niet boven uw hoofd hangen! Het kan Uw leven kosten!!!
 49. Lap dit niet aan Uw laars! Draag veilig schoeisel
 50. Lap dit niet aan uw laars. Draag veilig schoeisel.
 51. Leerlingenwerving Openbare Middelbare Scholen en Gymnasia
 52. Modeshow dinsdag 4 september Tonny Wagemans, Nederlandse kleedkunst.
 53. Moorman carton en papier van klasse
 54. 'n Prettige vacantie door veilig werken
 55. 'n Veilige koers!...naar steeds grotere veiligheid!
 56. Naco - N.T.M. Dagtrips via Afsluitdijk naar Terschelling of Vlieland per touringcar en boot. Van 9 juni af iedere zaterdag - zondag - woensdag. Prijs Fl. 9.00. Reisbureau Naco.
 57. Nationale Biertapwedstrijden georganiseerd door de Nederlandse bierbrouwerijen. Amsterdam vrijdag 22 juni - 2 uur Bellevue. Neerlands beste biertappers tonnen hun vakmanschap. Spannende sportieve strijd. Komt kijken hoe wij dat beste bier tappen en server
 58. No. 207 Kennisgeving. Tijdelijke verplaatsing Albert Cuypmarkt. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam brengen ter openbare kennis, dat met ingang van 3 april a.s. de dagmarkt in de Albert Cuypstraat in haar geheel wordt verplaatst naar de Eerste Jan St
 59. N.W.B. Nederlandsche Wandelsport Bond. Avondvierdaagse ook voor de jeugd. 6 t/m 9 juni 1956.
 60. Opleiding kleuterleidster. Gemeentelijke vormschool. Op 9,16 en 23 mei a.s. kunnen nieuwe leerlingen worden ingeschreven(...). Amsterdam, 30 april 1956.
 61. Opleiding onderwijzer(es). Van 23 april tot 25 mei a.s. van 9 - 12,30 uur kunnen aan de Gemeentelijke Kweekschool nieuwe Prinsengracht 89 b/d Manegestraat, nieuwe leerlingen worden ingeschreven. Na 25 mei wordt over definitieve plaatsing beslist.
 62. Orde + netheid = veiligheid!
 63. Polydeukes 3e lustrum. Studenten getekend door Amsterdamse scholieren. Stedelijk Museum Amsterdam november '56.
 64. Schouwburgzaal Marcanti Amsterdam, het Amsterdams jeugdcircus Ali Baba van het theater Carré 26 december en 30 december 1956
 65. Spaar je rug! TIL met gebogen knieën!
 66. Stadhuis. Concerten Nieuwe Zaal. Ed. Witsenburg harp, Dinie Bom fluit woensdag 21 nov. Elly Ameling sopr., Herman Uhlhorn piano maandag 14 jan.
 67. Stadsschouwburg zomer Lage Landen o.l.v. Mascha ter Weeme. Als gast: Paula Hinton. Nederlandse première Kaleidoscoop Brahms-Walter Gore. Coppelis; Het heksenjong; Le las des cygnes (2e acte); Stagioni; Paysage triste; De dood en het meisje; pas de deux "D
 68. Tentoonstelling Joep Vogtschmidt. Kunstzaal Magdalene Sothmann Amsterdam. 8 - 22 September 1956.
 69. Tentoonstelling van schilderijen en voorstudies havengezichten en zeegezichten
 70. Tentoonstellingszaal van het Prentenkabinet in het Rijksmuseum. Hollandsche Teekenkunst in de Gouden Eeuw. Toegang kosteloos voor de bezoekers van Rijskmuseum en Rembrandt-tentoonstelling.
 71. Thee-thee rallye ten bate van Parkherstellingsoorden met medewerking van de Amsterdamse Politie ter verkrijging van het Heerrijdersdiploma. 1, auto's start Stadionplein zaterdag 26 mei 14 uur. Startgeld - 6.-; 2. motoren start Stadionplein zaterdag 2 juni
 72. Unesco optocht
 73. Vakantie! Er op uit... met iets nieuws uit de Hema!
 74. Verkooptentoonstelling van gebruikte automobielen onder auspiciën van BOVAG district Amsterdam. 24 - 30 november 1956. R.A.I. - Gebouw Amsterdam.
 75. Voor moeder Boldoot Eau de Cologne
 76. Vraagbaak en wegwijzer. A.M.V.J. M.A.I. Bureaux. Informatiedienst kamerbemiddeling clubs, opleidingen bemiddeling buitenland. Aan de stations Amsterdam c.s. Rotterdam c.s. Utrecht c.s. Den Haag: van Speykstr. 153.
 77. Wij mensen the family of man. Stedelijk Museum Amsterdam. 23 Mrt - 29 apr.
 78. 10 jaar V.W.O. Openbaar en bijzonder onderwijs.
 79. 15 - 30 November thee-proever deelt in Amsterdam gratis theeserviezen uit! Doe mee. Amsterdam in het teken van de thee.
 80. 15 Juli 1606. Rembrandt 350 jaar geleden geboren. Tentoonstelling van zijn etsen en tekeningen in uw wijk. Maand juni verenigingsgebouw Pniëlkerk.

-

 1. Albert Cuyp Belangen Combinatie A.B.C. De A.B.C. organiseert een monster Sint Nicolaasfeest aan 8000 kinderen. (10 voorstellingen) in Krasnapolsky - Bellevue - Cinetol. Met buikspreker, poppenkast, goochelaar en Sint Nicolaas als gast.
 2. Amstel Bock.
 3. Amsterdam oudste museum Fodor herleeft in de tentoonstelling de Romantiek.
 4. Amsterdams Studentencabaret Hypokriterion vanaf 23 februari dagelijks 8 uur. Studenticauserie.
 5. Bijzondere kerkdienst in de Westerkerk op zondag 27 oktober 1957 des avonds half acht precies. "Ein' feste Burg ist unser Gott" cantate van Joh. Seb. Bach.
 6. Bloemen operette. Aalsmeer's bloemencorso 10 jaar. Olymp. Stadion, Amsterdam zaterd. 7 sept. 1957 3 uur.
 7. Carré Amsterdam seizoen 1957-58 Strassburger blijft Strassburger een internationaal circusprogramma zonder weerga.
 8. Centraal Theater, vanaf 13 april iedere avond Het Uur U (Towards zero) thriller van Agatha Cristie. Regie: Ferd. Sterneberg. Medespelenden: Marion Gobau, Jan Hundling (e.a.) Stichting Nw. Nederl. Toneelgezelschap.
 9. Centraal Theater, vanaf 4 oktober (...) jubileumvoorstellingen (...) Oranje-Hein. Ter ere van de 50-jarige toneelloopbaan v. Bep Nooy sr.
 10. Cinema du Midi: van 30 augustus af première voor Nederland van een komische satire van de vermaarde Sacha Guitry: Dieven en moordenaars (assasins et voleurs).
 11. Circus Van Bever. Het Nedrlandse Circus van Wereldnaam. Europa's enige zesmastencircus. Internatiopnaal circusfestival mensen - dieren - sensaties. 3 Antares Vliegtuigsensatie; 3 Eugenes; Paco Perez. Amsterdam Linnaeusstraat 6 augustus.
 12. Concertgebouw zondag 1 september - 8 urr. Engeland's vermaarde jazz-orkest Alex Welsh and his Dixielanders; the gentleman of the trumpet Bill Coleman; Amerika's vermaarde neger clarinettist Albert Nicholas; Engelands sensationele blues-vocaliste en wasbor
 13. De Keerkring Stedelijk Museum 30 nov. 23 dec.
 14. De Lutherkerk nodigt u uit ! Passiespel Het vreemde Pascha
 15. De Oude Kerk te Amsterdam. Rondleidingen op: maandag 10.30 uur voormiddag, woensdag 4 uur namiddag, vrijdag 4 uur namiddag, zaterdag 10.30 uur voormiddag. Het wereldvermaarde orgel wordt bespeeld. Gelegenheid tot beklimmen van de toren. Toelichting wordt
 16. Een blik op ons werk...
 17. Expositie technische en wetenschappelijke boeken en tijdschriften. Uniek voor Nederland. Internationaal. Meer dan 4500 boeken. Ahrend, afdeling technische en wetenschappelijke boeken en tijdschriften. (...) Rotterdam 25 t/m 2 maart Bouwcentrum, Amsterdam
 18. Firato Internationale radio en t.v. tentoonstelling. Electronica, radio en televisietoestellen en onderdelen, antennes, radar meetapparatuur, opname en afspeelapparaten, radio- en t.v.-meubelen, vakliteratuur. 19 t/m 26 september 1957. RAI Amsterdam.
 19. Galerie Robert Keizergracht 518. Werk van A. Kristians. Van 4 - 25 mei.
 20. Gebruik géén gevaarlijk gereedschap
 21. Groot Oranje-bal
 22. Groter en groter....gestadig groeiende. De Telegraaf De Courant Nieuws van de Dag Thans telt deze combinatie reeds 225.000 betalende abonnees.
 23. Het Parool léés die krant! Doe mee met de grote puzzel 't is maar een weet!!
 24. Hooglander-Autobanden. Amsterdam. B.F. Goodrich.
 25. International Exhibition The Atom. Amsterdam Schiphol July 1 - September 16 1957.
 26. Jan Sierhuis.
 27. Kent u het geheim van de toverbal. Er zitten 4 huizen in en vele andere prijzen. Totaal 140.000,-. Actie voor jeugdige Hongaarse vluchtelingen.
 28. Kom zaterdag 1 juli naar het Nieuwe RAI-gebouw: finale nationaal estafette tournooi (...).
 29. Kunstmaand Amsterdam 15 mei - 11 juni. Carré, Stadsschouwburg, Bachzaal, Concertgebouw.
 30. Laat niets aan het toeval over!
 31. Nationale Talentenjacht . De zingende huisvrouw! Steek Uw stem niet langer onder stoelen of banken! Ding mee naar de nationale titel de zingende huisvrouw 1957. Auditieavond: 6 maart a.s. zaal Roothaanhuis Amsterdam.
 32. N.W.B. Nederlandsche Wandelsport Bond. Avondvierdaagse ook voor de jeugd 19 t/m 22 juni 1957.
 33. Olympisch Stadion maandag 22 juli 1957 n.m. 8 uur. Huldiging Tour de France-renners. Omnium "Tour de France-prijs" wedstrijd achter motoren. Wim van Est e.a.
 34. Olympisch Stadion woensdag 31 juli 's avonds 8 uur. Alle candidaten wereldkampioenschap. 100 K.m. achter grote motoren. Sprint matches ê deux en ê trois. Amateurs voor wereldkampioenschappen in sprint en achtervolging.
 35. Olympische dag. NOC. 30 Juni 1957 Olympisch Stadion - Amsterdam. Aanvang 13.30 uur.
 36. Ons' Lieve Heer op Solder. Museum Amstelkring. Programma Concertseizoen 1957-1958.
 37. Ook hiér punt één VEILIGHEID!
 38. Opmars der techniek. Een boeiend programma van General Motors, over wetenschappelijk onderzoek in dienst van de vooruitgang. Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek vanaf 11 februari 1957 tot nader te bepalen datum voordrachten met interessante p
 39. Pitigliani. 7 december - 28 december '57. Kunsthandel M.L. de Boer Amsterdam.
 40. Pro Juventute geeft haar jaarlijkse kindermiddag in het Minerva Paviljoem op woensdag 17 april met een kinderkermis.
 41. R.A.I. A'dam. 2-11 april geopend 11-17 uur 19-22 uur. Internationale slagersvak tentoonstelling met bak en braaddemonstraties.
 42. Rialto: Danielle Darrieux, Jean Marais, Kishi Keiko in de prachtige prestatie van regisseur Ciampi: Typhoon over Nagasaki.
 43. Slechte isolatie-las.....controleer!
 44. Sportweek 1957. Rugby, athletiek, turnen, paardensport. Ere-avond maandag 24 juni aanvang 19 uur Sintelbaan.
 45. Stichting Sociaal Cultureel Wijkcentrum Landlust Bos en Lommer. Herdenkingsbijeenkomst gevallenen 1940-1945. Programma.
 46. Stichting Sociaal Cultureel Wijkcentrum "Muiderpoortkwartier". Concert maandag 9 december 1957 in de Muiderkerk. Medewerkenden: Amsterdamsche Politie Kapel. Dir. Joh. K. Pinkse. Amsterdams Politie Mannenkoor "Euterpe" Dir. Nico J. Hermans. Mej. Ans Rieke,
 47. Tentoonstelling in de zalen van Arti et Amicitiae. De Nederlandsche Bank N.V. Ontwerpen voor een nieuw hoofdgebouw aan de Oude Turfmarkt door de architecten prof. M. Duintjer, prof. ir. J.F. Berghoef, W.M. Dudok, Joh. H. Groenewegen, prof. ir. C. Wegener
 48. Tentoonstelling Michiel de Ruyter 1607-1957. Rijksmuseum Amsterdam 24 maart - 16 september. Vlissingen 3 juli - 16 september.
 49. Tingel Tangel. Leidseplein Theater. Marijke Hoving. Maya Bouma. Henk van Ulsen. Sieto Hoving. Donald Jones.
 50. Uitgesleten moersleutels uitsluitend geschikt voor ongevallen!
 51. Vacantiecomité. Vacantie in eigen stad. Wat is er van 4 t/m 16 aug. in de verschillende wijken te doen. Noord [programma]
 52. Vacantiecomité. Vacantie in eigen stad. Wat is er van 4 t/m 16 aug. in de verschillende wijken te doen. Zuid [programma]
 53. Vakantie met een boek
 54. Veiligheid wèg,..wèg veiligheid!
 55. Verkooptentoonstelling gebruikte automobielen onder auspiciën van de BOVAG district Amsterdam in het RAI-gebouw.
 56. Verkooptentoonstelling van gebruikte automobielen onder auspiciën van BOVAG district Amsterdam. 10 - 13 april 1957. R.A.I. - Gebouw.
 57. Viering 65e Universitaire Lustrum van 28 juni t/m 11 juli. Amsterdamsch Studenten Corps.
 58. Voor àlles is een veilige plaats....laat niets rondslingeren!
 59. Weet wat u eet. Nationale show van meer dan 200 broodsoorten. R.A.I. 8-16 okt. Nebato.
 60. Werk nooit op goed geluk werk veilig!
 61. Werk veilig.
 62. Werken avn jonge Nederlandse schilders Start tentoonstellingen
 63. Werken van jonge Nederlandse schilders Start tentoonstellingen.
 64. Zo? of zo?
 65. Zomertheater Frankendael. Het vakantie-comite Amsterdam presenteert in samenwerking met de stichting Toneelgroep Studio vanaf 15 juli 1957, bij gunstig weer, iedere avond 8,30 uur een vrolijk openluchtprogramma van toneel en cabaret. Slag om Diana; Een hu
 66. 150 jaar goedkoop werk te water. Expositie in "Arti et Amicitiae" Amsterdam 26 mei t/m 8 juni 1957.
 67. 65e Universitaire Lustrum viering Amsterdamsch Studenten Corps juli 1957. U kunt naar... Lustrumspel Boris Godounov Carré; Lustrumconcert Concertgebouw; Speesplees ruimtevaartshow; Science-Fiction Filmweek Studentenbioscoop Kriterion; Winkelfeesten; Domus

-

 1. Actie bijstand 2. Loten hier verkijgbaar.
 2. Amsterdam Bergmann.
 3. Amsterdam hoept, maar wie hoept het best ? Het Vrije Volk organiseert hjet hoepkampioenschap van Amsterdam.
 4. Apollohal. IJsballet. Maxi en Ernst Baier. Wereldpremiere 1958. Poppenbruiloft. De vier jaargetijden.
 5. Beiaardconcerten. Amsterdam Oudekerkstoren maandag 20 - 21 uur in juli, augustus en weptember. Programma gratis aan de torenvoet gedurende ieder concert.
 6. Bij Witteveen 75 jaar mode u profiteert! Witteveen 75 jaar 1883 - 1958.
 7. Bloedtransfusiedienst van het Nederlandsche Roode Kruis. Meldt u aan als bloedgever !
 8. Boldoot eau de cologne Imperiale.
 9. Centraal Theater. de Nieuwe Amsterdamse Komedie. Het oerkomische blijspel van August van Zuylen. Blijf zitten waar je zit. Regie: Johan Sirag.
 10. Centraal Theater; 1 t/m 16 dec. Willem Goossens Volkstoneel: De zonde in de vrouw. Netty Hart, Willem Goosens(e.a.)
 11. Cinema du Midi. Charmant Garìons. Zizi Jean-Maire. Daniël Gelin, Jean-Marie. Geprolongeerd.
 12. Circo Espagnol, Amsterdam Dinsdag 22 juli om 8 uur gala-voorstelliong. Van woesdag 23 juli af dagelijks. Standplaats Wibautstraat.
 13. Circus Espagnol, wegens enorm succes geprolongeerd tot en met zondag 10 augustus het amusante vacantie-programma van Spaanse circuskunst. Dagelijks 2 voorstellingen. Standplaats vanaf maandg 11 augustus Amsterdam-West Bos- en Lommerplein.
 14. D'Amsterdamse Kater serveert 'n ratje-toe. Hypokriterion.
 15. De Koninklijke Mannenzangvereniging "Apollo" zingt dinsdag 9 december 1958 onder leiding van Piet van Egmond in het Concertgebouw (Grote Zaal).
 16. "De Kunstzwemsters". Onderafdeling Z.A.R. Dinsdag 8 juli 1958 in het Jan van Galenbad. Kunstzwemshow.
 17. De Onafhankelijken. Sted. Museum van 15 febr. - 10 maart '58.
 18. Een veilig 1958.
 19. Evolutie. ZoÜlogische Museum.
 20. F. Albertoni, 3 t/m 31 januari '59, kunstkontakt.
 21. Goed licht, goed zicht
 22. Goed onderhoud is uw behoud!
 23. Handen wassen! Handen wassen(...)
 24. Helm op! Bekijk het door een veiligheidsbril!
 25. Het Dagboek van Anne Frank van Frances Goodrich en Albert Hackett, vertaling Antoinette Westerling. Regie: Karl Gutmann. In alfabetische volgorde: Martine Crefcoeur, Mia Goossen (e.a.). Toneelgroep Theater. Nieuw De La Mar Theater van zaterdag 24 mei t/m
 26. Het konijn en ik; Harvey;
 27. Het oudste Amsterdamse studentencabaret La pie qui chante. Hypokriterion.
 28. Hypokriterion. Het Haags Studenten Cabaret o.l.v. Rinus Ferdinandusse. Spotlicht.
 29. Hypokriterion 17 - 30 december. Proefballonnetjes. Mies Walewijn, Berend van den Amstel. Kleinkunstprogramma teksten: Werumeus Buning, Tucholsky e.a.
 30. Interkerkelijke Zendingssamenkomst, dinderdag 16 oktober Emmakerk.
 31. International hockey toernooi 11 - 12 - 13 - 14 september 1958. Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan v/d KNHB.
 32. Kerst concert door de leden van de muziekafdeling van de V.V.G.A. op 16 en 18 december stadhuis.
 33. Koffie? Met Sterovita koffiemelk. Verkrijgbaar bij de melkhandel.
 34. Kon. Nederlandsche Wielren Unie leidende organisatie voor de wielrensport. Stadion kampioenschappen van Nederland. Donderdag 5 juni 1958 - 7.30 uur. Sprint amateurs, 50 k.m. amateurs, sprint profs finale, 25 k.m. amateurs.
 35. Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858 - 1958. Tentoonstelling uitgaan in Oud-Amsterdam in tekening. Rijksmuseum 18 mei - 13 juli 1958.
 36. Kring Beoefenaars Beeldende Kunst bij de Politie te Amsterdam. Tentoonstelling van werk der leden ter gelegenheid van het tweede lustrum, 12 april tot en met 27 april 1958.
 37. Kunsthandel J.R. Bier Groot Heiligland 66 - Haarlem naast het Frans Hals - Museum. Jan Sluijters schilderijen 5 juli - 7 september 1958.
 38. Kunstzaal M. Sothmann. Tekeningen en grafiek van Chris van Voorst.
 39. Liberale studentenvereniging Amsterdam nodigt u uit voor een bijeenkomst. Spreker Prof. Mr. Dr. Rooij, Onderwerp Geest. Achtergr. v.h. Liberalisme. De Kroon 16 october.
 40. Liberale Studentenvereniging Amsterdam nodigt u uit voor een bijeenkomst, spreker Prof. Mr. F.R. BÜhtlingk, Onderwerp De Welvaartsstaat. De Kroon, 27 nov.
 41. Lunapark Jordaan-Festival 1958 Kermis Palmgracht van 13 t/m 21 september
 42. Minerva Paviljoen. Zaterdag 30 mei grote feestavond ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van de heer S.D. Lelyveld (Oom Sam). Met medewerking van: Charles Aerts, Margot Dubiel, Alex Haas e.a.
 43. Modeshow Metz & Co. hofleverancier.
 44. Nederlandse Haendelvereniging. Bevrijdingsconcert. Grote Kerk Naarden. Maandag 5 mei 1958. Judas Maccabaeus. G.F. Handel. Medewerkenden: Heleen Verkley - sopraan. Aafje Heynis - alt (e.a.). Dirigent Jack P. Loorij.
 45. Nederlandse Zionistische Studentenorganisatie N.Z.S.O. 10e lustrum. 8 t.m. 14 december 1958, Amsterdam, Wijk aan Zee.
 46. N.W.B. Avondvierdaagse ook voor de jeugd. Georganiseerd door de Noord-Hollandse Wandelsport Bond. 18 t/m 21 juni 1958.
 47. Olympisch Stadion donderdag 28 aug. 1958 - 8 uur. Alle candidaten voor het wereldkampioenschap. 100 Km achter grote motoren. Sprint (10 ritten ê deux). Omnium Peter Post tegen L. Gillen (Luxemburg).
 48. Olympisch Stadion donderdag 29 mei 1958 's avonds 8.15 uur stedenwedstrijd. Amsterdam tegen Wenen.
 49. Olympisch Stadion. Kinder Vacantie Feest onder auspiciën van het Vacantie Comité Amsterdam. Zatermiddag 23 aug. 2.30 uur. Variete, revanche schoolvoetbalfinale 1958, wielerwedstrijd achter grote motoren, Amsterdamse Politie Kapel. Algehele leiding: Kees B
 50. Olympisch Stadion. Zaterdag 6 september. Stadionspel "Je Maintiendrai" met Bloemencorso Aalsmeer.
 51. Ontwikkelings- en Ontspanningsvereniging "Labor" afd. toneel geeft op vrijdag 14 maart 1958 in het Roothaanhuis, Rozengracht een opvoering van het toneelspel in drie bedrijven De Koperen Slang door Aart van Rossum.
 52. P.W. ers houdt 31 mei vrij voor de wereldtentoonstelling te Brussel op zaterdag 31 mei per comfortabele touringcar.
 53. P.W. ers houdt 31 mei vrij voor de wereldtentoonstelling te Brussel. Op zaterdag 31 mei 1958 per comfortabele touringcar.
 54. Rembrandthuis. Zomertentoonstelling '58. Rembrandt's getekend portret.
 55. RIA 1918-1958. 19-27 april.
 56. Rondvaarten door Amsterdam. Reederij Boekel.
 57. Shetland-Show. Gratis rijden met ponny-wagentjes voor de jeugd! Vakantie-feest 1958. Kom 1-2-4 augustus maar het Vondelpark.
 58. Stichting Sociaal Cultureel Wijkcentrum Landlust-Bos en Lommer, sectie jeugd. Wat doen we in de grote vacantie? Programma.
 59. Stichting Sociaal Cultureel Wijkcentrum Landlust-Bos en Lommer, sectie jeugd. Wijkgebouw: Adindastraat 3. Wat doen we in de grote vacantie? Programma.
 60. Talens.
 61. Toch nog elk uur een nieuwe tuberculose patiënt. Emmabloem collecte zaterdag 26 april. Collectanten aanmelden: Nieuwe Achtergracht 100.
 62. Tuschinski. De vrolijke film van Bert Haanstra. Shapphire filmpproductie pressenteert Fanfare. Hans Kaart, Bernard Droog, Ineke brinkman (ea).
 63. Vacantie comité. Vacantie in eigen stad. Wat is er in de verschillende wijken te doen? Centrum. Maandag 4 t/m zaterdag 16 augustus. [programma]
 64. Van 14 tot 30 juli. 6e Jordaan jeugdfestival (6-14 jaar).
 65. Veilige voetstappen in het verkeer.
 66. V.O.I. Verkeerstheoretisch Onderwijs Instituut (...) organiseert wekelijks een mondeling verkeers-theoretische cursus in de meest uitgebreide zin voor uw rijexamen. De cursus wordt gehouden in de zalen a-b van Krasnapolsky.
 67. Voorzichtig met vuur!
 68. Waar...? Wat..? Wanneer? Vacantie feesten. Koopt het vacantie programma.
 69. Welkom binnen
 70. Werken van jonge Nederlandse schilders Start tentoonstellingen
 71. Wijkcentrum "Landlust-Bos en Lommer". Stille tocht, herdenkingsbijeenkomst, Bevrijdingsprogramma, zaterdag 3 mei - maandag 5 mei 1958.
 72. Zaterdag 15 februari '58 an alle feestelijke zalen van Bellevue het grootste Carnaval boven de Moerdijk. Bal Masque georganiseerd door Justus van Maurik; twee orkesten; middernacht spectaculaire intocht van prins carnaval.
 73. Zomertentoonstelling 21 juni-21 juli 1958. Aquarellen en tekeningen van Amsterdam. Kunstzaal Magdalene Sothmann.
 74. 3 oorzaken van ongevallen: Ik zag het niet, ik dacht er neit aan, ik wist 't niet!
 75. 35 Jaar, jubileumvoorstelling op dinsdag 18 november 1958 te 20.00 uur in Marcanti: Oh... die Jane!
 76. 8, 9, 10 en 11 maart, Carré, Het Nederlands Ballet. Programma.

-

 1. Amsterdam herdenkt de Bevrijding
 2. Apollohal Amsterdam vanaf zaterdag 2 mei t/m zondag 24 mei. Weense ijsrevue. Betovering der liefde.
 3. Apollohal. Weense ijsrevue. Betovering der Liefde. Eeen nieuwe revue vol Weense charme en humor. Van zaterdag/m zondag 24 mei '59.
 4. Bedrijfsautomobielen RAI 6 t/m 15 februari 1959. RAI.
 5. Bedrijfsveiligheidsbeurs in het Veiligheidsinstituut te Amsterdam
 6. Bezoekt de Bedrijfsveiligheidsbeurs 2-6 maart in het Veiligheidsinstituut amsterdam
 7. Circus Krone Amsterdam Jan van Galenstraat van dinsdag 16 juni.
 8. Collecte aanvullende hulpverlening weduwen, wezen en invaliden. Gezamenlijke Militaire (Steun)-Fondsen
 9. Cycle speedway. Fietsen in de R.A.I. Nederland - Zweden. Woensdagmiddag 24 juni - 3 uur testmatch Nederland - Zweden, donderdagavond 25 juni - 8 uur fietsen om de Zilveren Helm met Zwwedse deelneming, vrijdagavond 26 juni - 8 uur interlandwedstrijd Nederl
 10. De "gorilla" is ontsnapt. Politie en gangsters op de loer! Is hij een spion? Is hij een gangster? Is hij een geheim agent? Royal.
 11. De Keerkring exposeert van 6-29 juni '59 in het Stedelijk Museum Amsterdam.
 12. Een sporthal voor ons. Kijk ons aan! Wij zijn de jongens die de straten 's avonds vullen.
 13. Een werkplaats is géén speelplaats!
 14. Elk werk kan veilig worden uitgevoerd!
 15. Gemeentepolitie te Amsterdam. Uitreiking bewijzen van bijdrage tot verbetering van de visstand voor het vissen met één hengel alsmede aanvragen van vis- c.q. hengelakten.
 16. Hekspook '59 het grootste carnaval boven de Moerdijk
 17. Holland Festival 1959. Maria Meneghini Callas. De verkoop der plaatsen op het podium en in de Blauwe Zaal voor het concert van Maria Meneghini Callas en het Concertgebouworkest op zaterdag 11 juli, begint op vrijdag 5 juni des voormiddags 10 uur, uitsluit
 18. Ik zag De hond van de Baskervilles ... en overleefde het! Klem u vast aan uw stoel in Tuschinsky.
 19. In zuivelland
 20. Internationale Circus Show Amsterdam. Slechts 14 dagen Wibautstraat van maandag 10 augustus t.e.m. zondag 23 augustus.
 21. JES 1949-1959. 2e lustrum. Jongeren en studenten.
 22. Koffie? mmm...! met Sterovita koffiemelk
 23. Koffie? Mmm...! met Sterovita koffiemelk. Verkrijgbaar bij de melkhandel.
 24. Kon. Nederlandsche Wielren Unie leidende organisatie voor de wielrensport. Stadion kampioenschappen van Nederland. Donderdag 11 juni 1959 - 7.30 uur. Finale sprint profs en onafhankelijken, sprint amateurs, 50 k.m. achter grote motoren, kampioenschap 50 k
 25. Olympia's tour door Nederland. Aankomst laatste etappe Haarlem-Amsterdam. Op zondag 31 mei in het Olympisch Stadion 13.00 uur D.W.S.-A.-Elinkwijk. 14.45 Uur aankomst Olympia's Tour door Nederland. 15.15 Uur Blauw.Wit - Feyenoord. Radium banden - veilig ri
 26. Olympisch Stadion donderdag 25 juni '59 7.30 uur internationale wielerwedstrijden. Huldiging Jan Derksen 25 jaar wielrenner. 30 En 50 k.m. achter grote motoren. Omnium der kampioenen.
 27. Olympisch Stadion. Kinder Vacantie Feestonder auspiciën van het Vacantie Comité Amsterdam. Zaterdagmiddag 22 aug. 2.30 uur. Variété, revanhce schoolvoetbalfinale 1959, wielerwedstrijd achter grote motoren, Amsterdamse Politie Kapel. Algehele leiding: Kees
 28. Orgel-avonden op donderdag [...] en op zaterdagavonden [...] door Dirk Janszoon Zwart op het wereldberoemde orgel der Oude Kerk
 29. Schiphol in het jaar 1970.
 30. Sensationele voetbalwedstrijd. De Janus Boys tegen Amstelstroom Boys met medewerking van bekende cabaretartisten. De opbrengst komt ten goede voor de aankoop van een blinde geleidehond.
 31. Speel niet met Uw leven!
 32. Spring uit de sleur... en verrijk uw geest! Volksuniversiteit, Keizersgracht 708.
 33. Stichting Sociaal Cultureel Wijkcentrum "Admiralenbuurt", 5 mei programma.
 34. Tentoonstelling tekeningen en lithos' van kinderen van de Bennebroekschool.
 35. Tuschinski. De film waarbij u zich afvraagt Hoe is het mogelijk dat een vrouw deze rol kon spelen. Figaro Inc. presenteert Susan Hayward I want to Live!
 36. United Gentlemen. Herenmodebeurs r.a.i. Amsterdam 14 - 18 sept. '59.
 37. Veilig uit! Veilig thuis!
 38. Voorstelling door de leden van de concertgebouw societeit op 16 april 1959 in de aula van het Spinozalyceum ten bate van de Amsterdamse Vereniging Dagverblijven voor het Gezonde Kind. En zo begon het...
 39. Wijkcentra "Landlust-Bos en Lommer" en "Admiralenbuurt" [...] organiseren op vrijdag 10 april Weens concert in de Pniëlkerk. Kunstmaandorkest [...] Haakon Stotijn.
 40. 10e Internationale Firato. eleckronica radio en t.v. tentoonstelling 1 t/m 8 september 1959. RAI Amsterdam.
 41. 10e Internationale Firato. Elektronica, radio en t.v. tentoonstelling. 1 t/m 8 september 1959. RAI Amsterdam.
 42. 16 t.m. 25 maart 1959, R.A.I.-gebouw Amsterdam. Huishoudbeurs, de beurs voor het gehele gezin.
 43. 18 april 1959 Amsterdam. Congres V.W.O. Wereldbevolking in het jaar 2000. Forum Ethische aspecten van de geboorteregeling in de Universiteit van Amsterdam.

-

 1. AFO Zwemmen. Komt zwemmen in VVGA verband in uw eigen bad aan de Heilige Weg.
 2. Algemeen ochtendblad Het Vrije Volk. Alle nieuws èn betrouwbaar.
 3. Amsterdam pleegt zelfmoord. Die vuile, stinkende, gevaarlijke, ruimtevretende auto's moeten uit de binnenstad verdwijnen.
 4. Apollohal Amsterdam. 4e Bedrijfsveiligheidssbeurs 17-21 april. Georganiseerd door Veiligheidsinstituut Amsterdam.
 5. Apollohal Amsterdam. 25 jaar Wiener Eisrevue.
 6. Apollohal Amsterdam 5e Bedrijfs-veiligheidsbeurs 22 - 26 april. Georganiseerd door Veiligheidsinstituut Amsterdam.
 7. Artis.
 8. Artis-Aquarium. Mysteries van het Mangrove-bos van 22 december tot en met 24 februari.
 9. ASVA ledenraadsverkiezingen. Beseft allen uw stemplicht. Het is van het grootste gewicht!!
 10. Barokconcerten museum Van Loon; zondagavond 22 maart. Museum Van Loon. Telemann - concert door de "Danske Violon Bande"
 11. Bazar van 25 - 27 oktober 1960. Klein-meubel, naaldkunst, weefwerk, smyrna, keramiek, speelgoed. Produkten van vrije-tijdsbesteding bejaarden. Gemeentelijke verzorgingstehuizen.
 12. Bedrijfsregels verbod gebod waarschuwing dùùr en vùùr ons!
 13. Bel 12.81.12 voor Maggi Tele-menu.
 14. Bezinning. Voortdurend ondergaan wij deze ramp, die jaarlijks een zo onstellend aantal doden en gewonden vergt. Verbond voor Veilig Verkeer - Utrecht.
 15. Bij lach en ontij
 16. Bij rood knipperlicht STOP!!
 17. Bijbel-illustraties van Mart Kempers. Kunstzaal Magdalene Sothmann Amsterdam 10-30 september.
 18. Bijbelsch Museum van wijlen Ds. L. Schouten met beroemden Tabernakel.
 19. Blijf heer in het verkeer.
 20. Blijf onder uit!
 21. Boksen vrijdag 21 oktober Frascati Amsterdam interessante amateur-partijen.
 22. Brom sportief. In de bebouwde kom max. snelheid: 30 km.
 23. Calypso - Cineac van 21 februari af... Als twee druppels water. Een film van Fons Rademakers naar de roman van 'de donkere kamer van damocles' van w.f hermans.
 24. Calypso - Rialto. Catherina Valente. Du bist Wunderbar.
 25. Calypso en Rialto van vrijdag 8 juli af Fernandel's formidabele lachsucces De Koe en de Gevangene.
 26. Carré Amsterdam Circus Strassburger Gala-Première vrijdag 23 december.
 27. Centraal Theater Amstelstraat. Het Amsterdams Jeugdtoneel. Pietje Bel. Tijdens de voorstelling grote zangwedstrijd.
 28. Centrale Ver. "Voor de Markt-, Straat- en Rivierhandel", sectie: standwerkers. Bevrijdingsmarkt 1960, 9 mei op het Amstelveld.
 29. Cinema de Liefde. Vanaf donderdag 25 oktober Glynis Johns - John Justin in: Het Web van de Spin. Lassie's triomph, Bernardine.
 30. City. Fernandel. Zù zal je er een hebben. Papouf. Gino Cervi. Met het hele gezin naar deze vrolijke film....ja graag!
 31. City Theater. Makkers staakt uw wild geraas. een nieuwe Nederlandse film van Fons Rademakers.
 32. Collecte aanvullende hulpverlening weduwen, wezen en invaliden; Gezamelijke Militaire (Steun) - Fondsen.
 33. Concert - Amsterdam zondagavond 13 oktober - 9.30uur. Eérste en énig optreden in Europa van Amerika's hit-maker nr. 1 trio Trini Lopez regelrecht uit Hollywood, Californië, met alle wereld-suksessen w.o. If i had a hammer, America enz. enz.
 34. Cultureel jeugdpaspoort. Toneel, muziek, ballet, opera, film, musea.Inlichtingen Amsterdamse Jeugdraad.
 35. Damesconfectievakbeurs Dacova 7 t/m 10 mei. R.A.I. Amsterdam. Voor het eerst met mantelsalon.
 36. De geschiedenis van de Oude Admiraal De Ruijterweg.
 37. De ijstijden. ZoÜlogische Museum. Waarom geen apen in Nederland.
 38. De Kleine Komedie van 1 juli af, iedere avond 8 uur. Johnny Kraaykamp presenteert:"stukken en beetjes" Medewerkenden Harry Boda, Nanny Boda, Adèle Bloemendaal, Hans boskamp [e.a.]. Regie: Jack Dixon. Teksten: Jef v.d. Heyden.
 39. De Nieuwe Admiraal de Ruijterweg.
 40. Diensten met belangstellenden iedere zondag in de Spuikerk aan het Soui te Amsterdam aanvang 19.30 uur. Spreker ds. R.J. van Pagée. Organist Piet van Egmond. Onderwerpen: 4 september Konflikt tussen werkgever en werknemer, organist: Teke Bijlsma; 11 septe
 41. Doe beheerst in het verkeer.
 42. Een baan bij de NS... een vaste baan waar vaart in zit en... goede arbeidsvoorwaarden.
 43. Een vaste betrekking? Bij de Amsterdamse politie is plaats voor u.
 44. Een veilig 1961
 45. Ellen Bottenheim-Niemer. Schilderijen en tekeningen.
 46. Fiedler. Sothman Amsterdam.
 47. Geef kleur aan hun leven.
 48. Geen alcohol ! Minder risico!
 49. Genootschap Amstelodamum. L.W.R. Wenkebach. Tekenaar van oud-Amsterdam. Herdenkingstentoonstelling in het Rijksmuseum Amsterdam.
 50. Gevaarlijk materiaal na gebruik goed opbergen!
 51. Geven is helpen. Blauwe week. Collecte voor de bestrijding van alcoholisme.
 52. Giro 100200 straatcollecte 29 october 1960. Anti-honger actie.
 53. Heus het helpt! 50 km.
 54. Hiswa Goed kamp, interantionale watersport-, kampeer- en caravantentoonstelling 16 t/m 25 maart RAI Amsterdam
 55. Hiswa Goed kamp, Internationale Watersport- kampeer- en caravantentoonstelling RAI Amsterdam 16 t/m 25 maart.
 56. Hiswa Goed kamp, internationale watersport- kmapeer- en caravantentoonstelling 17 t/m 26 maart RAI Amsterdam.
 57. Hiswa Goedkamp, internationale watersport-, kampeer- en caravantentoonstelling 21 t/m 31 maart RAI Amsterdam
 58. Hiswa, 11e tentoonstelling watersport- en kampeertentoonstelling 18 t/m 27 maart RAI Amsterdam
 59. Hiswa, 14e internationale watersport- en kampeertentoonstelling 7 t/m 16 maart RAI Amsterdam.
 60. Houd meer rechts. Maak meer ruimte
 61. Houdt uw stad schoon. SR. Opgeruimd staat netjes.
 62. Hypokriterion. From june 16th every night at 9 o'clock Rob van Reyn presents Maccus. Pantomime, cartoons, conference, muzsic.
 63. IJsballet. Maxi & Ernst Baier. Apollohal Amsterdam.
 64. Ingaande 19 augustus AHOB bij station Sloterdijk. Bij rood knipperlicht STOP!
 65. Internationale hondententoonstelling. RAI-Amsterdam
 66. Internationale hondententoonstelling. RAI-Amsterdam.
 67. Internationale hondententoonstelling. R.A.I.-gebouw. Zondag 22 november. 1200 rashonden.
 68. Internationale hondententoonstelling. R.A.I.-gebouw. Zondag 7 april. Meer dan 1000 honden.
 69. Jazz in de A.M.V.J. Hans van Leeuwen Trio; Herman Schoonderwalt Kwartet; Zaans Ritme Kwartet; Jan Huydts; Cees See; Han Tromp; Michel A. de Ruyter. Zondagmiddag grote zaal 14.30 uur 21 januari.
 70. Jubileum-concert (12 1/2-jarig bestaan) Amsterdams vrouwenkoor, dirigent Hans de Jong op dinsdag 17 mei 1960, Bachzaal Amsterdam.
 71. Kermis; 29 april t/m 3 mei; Lambertus Zijlplein, Geuzenveld.
 72. Kon. Nederlandsche Wielren Unie leidende organisatie voor de wielrensport. Stadion kampioenschappen van Nederland. Donderdag 9 juni 1960 - 7.30 uur. 4 Finales.
 73. Koop kinderzegels.
 74. Kriterion. L'Affaire d'une nuit. Pascale Petit et Roger Hanin dans un film de Henri Verneul.
 75. Laatste gelegenheid inwisseling oude munten. Van 12 september t/m 15 oktober 1960 bestaat nog de mogelijkheid tot het inwisselen van alle sedert 1948 buiten omloop gestelde munten.
 76. Lichtfeest Kalverstraat Heiligeweg 1960.
 77. Luchtmacht Marine Landmacht. Taptoe Amsterdam. 12 sept. - Olymopisch Stadion - 's-avonds 8 u.
 78. Lunapark van zaterdag 8 tot woensdag 1 oktober Kermis op het "Amstelveld"
 79. Lunapark 28 juni - 11 juli Speesplees (Frederiks-) Plein 1632. Viering van het 65ste Universitaire Lustrum door het Amsterdamsch Studenten Corps.
 80. ...maar ook bij het werk....de paden vrij
 81. Mammoet opruiming. Alles moet weg!
 82. Met welke ogen bekijkt u de krant? Algemeen Handelsblad.
 83. Mevrouw, Klaartje Kilowatt wil U zelf hartelijk bedanken voor de rust, die U haar gunde. Zij wil nu weer veel werk voor U doen en trouw dag en nacht voor U klaar staan. Maar .... a.s. winter heeft zij weer rust nodig. Mogen wij dan weer op u medewerking r
 84. Morris Chalfen presents Holdiay on Ice USA met Sjoukje Dijkstra. 7 t/m 19 november nieuwe RAI Amsterdam.
 85. Morris Chalfen Presents. Holiday on Ice U.S.A. Grootste ijs-show met Sjoukje Dijkstra. Nieuwe RAI Amsterdam 24 september t/m 11 oktober.
 86. Nationaal concours hippique voor politieruiters
 87. Nationale reclasseringsdag.
 88. Nationale Reclasseringsdag. Collecte op zaterdag 30 september a.s. Meldt u aan als collectant(e).
 89. NCRV electronen wonderland. Bellevue Amsterdam zaterdag 10 februari tot en met vrijdag 16 februari..
 90. Nederlandse vereniging "De Verzamelaar" afdeling Amsterdam. Bezoekt de grote nationale nieuwjaarsruilbeursdag in de Koopmansbeurs Amsterdam.
 91. Neem niet te veel hooi op je vork
 92. Nieuwe RAI Amsterdam Wiener Eisrevue 12 oktober t/m 5 november Illusionen. Regie: Will Petter, Musik: Robert Stolz.
 93. Nieuwe RAI 43e tentoonstelling 2 t/m 12 februari personenauto's - caravans
 94. Nijlpaarden en zeekoeien Artis.
 95. Olympisch Stadion. Dinsdag 17 mei 1960 - 19.30 uur. Aankomst ronde van Nederland. Wereld omnium Rudy Altig wereldkampioen, Jan Derksen kampioen van Nederland, Luc. Gillen kampioen van Luxemburg. Achter grote motoren (over 1 uur).
 96. Olympisch Stadion donderdag 23 juni 1960 - 20 uur. Kampioenenparade in de grote prijs van Amsterdam.
 97. Op dinsdag zal de heer Bert Haanstra spreken en discussiëren over "De Nederlandse speelfilm kansen en bedreigingen.
 98. Opening Adm. de Ruyterweg zaterdag 6 febr. '60 bij de Krommert. Wijkcentra "Landlust-Bos en Lommer" en "Admiralenbuurt". Programma.
 99. Openluchttheater Amsterdamse Bos. Kindervoorstelling Eekhoorn Koko en Kabouter Eigenwijs.
 100. Parijs Amsterdam. Internationale Modeshow Organisatie een nieuw seizoen.. een nieuw geluid. Grote modeshow Jazz en Mode op dinsdag 9 mei in Marcanti.
 101. Philips [televisies]
 102. RAI Gebouw Amsterdam. Nebato expositie. Ons dagelijks brood in de wereld. 10 t/m 19 mei 1960.
 103. Remmen- en lichtweek voor wielrijders. Is Uw licht goed gericht? Vereniging voor Veilig Verkeer.
 104. Rialto. George Stevens productie van Het dagboek van Anne Frank. Millie Perkins als Anne Frank, Joseph Schildkraut, Shelley Winters (ea).
 105. Rijksstudietoelagen. Voor het aanstaand studiejaar kunnen rijksstudietoelagen worden aangevraagd. Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
 106. Rudi Bierman. 8-29 october 1960. Kunstzaal Magdalene Sothmann Amsterdam.
 107. Saint German des Pres. Populair wetenschappelijke expositie De Mens. De anatomische les van deze eeuw.
 108. Scapino - Ballet. 1945 - 1960. Art. leiding: Hans Snoek. "Jantjes eerste schooldag" feestvoorstelling in Carré zaterdag 21 mei - 's avonds 8 uur.
 109. Scapinoballet. Vrijdag 6 oktober Theater Marcanti. Nieuw Programma De Schaduw. Karel Poons, Niels Hamel, W. Wijdeveld. De Betoverde Sinaasappelen. Lucas Hoving, Serge Prokofjef.
 110. Sir Richard, de filter die smaakt !
 111. Slangen en kabels vrij van de vloer!
 112. Sport in de vakantie.
 113. S.S.C.A. Akhnaton. R.K. Gemengde Stud. Ver. Kennismakingstijd 1960.(...)
 114. Staatsensemble Georgiërs. Kaukasische dansers uit de Sovjet-Unie. Theater Carré van woensdag 5 mei af.
 115. Start tentoonstellingen werken van jonge Nederlandse kunstenaars.
 116. Stichting Sociaal Cultureel Wijkcentrum Watergraafsmeer. La Traviata in uitvoering van het Scala te Milaan door Het Nederlands Marionettentheater van Bert Brugman.
 117. Studentenvereniging op humanistische grondslag. Najaarsconferentie. Dr. W. Drees, Mr. A. Stempels. Politiek en levensbeschouwing. Jeugdhuis Land en Bosch, 's Graveland. 5 + 6 november.
 118. Taptoe Amsterdam onder auspiciën van het iniriatief -comité Amsterdam. 21 Mei - Olympisch Stadion -'s-avonds 9u.
 119. Tentoonstelling De Boom. Gemeentelijke Commissie Heemkennis Amsterdam.
 120. Tentoonstelling van de Amsterdamse verkeerspolitie in het Waaggebouw 31 jan t/m 21 feb
 121. Tentoonstelling van Plant tot Vet. Tropenmuseum Amsterdam. 15 juni-15 augustus.
 122. Tijdelijk gratis bij zesfles/sixpack Amstel Gold 10 viltjes + opener + houder cadeau!
 123. Tijdig voorsorteren veilig!
 124. Tramkoor Kunst en Broederschap. Dirigent Karel Böhne. Groots concert op zondag 13 november 1960 in het Concertgebouw. Met medewerking van de Amsterdamse Politiekapel en Politiemannenkoor Euterpe.
 125. Trap er niet in! Doe het zï!
 126. Tunnelbouw tentoonstelling tot 1 september. Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek Amsterdam.
 127. Tuschinki. De zaak MP een nfieuwe filmkomedie van Bert Haanstra met Albert Mol, Ko van Dijk, Julia de Gruyter (ea).
 128. Uw vrije tijd, tentoonstelling van doe het zelf en hobby. Apollohal, 22 t/m 30 oktober 1960.
 129. Uw winter vacantie
 130. Van 28 februari t.m. 10 maart Huishoudbeurs in het nieuwe R.A.I. Gebouw te Amsterdam.
 131. Veilig over de overweg. Bij rood licht stop!
 132. [Veiligheidsinstituut Amsterdam]
 133. Veiligheidsmiddelen in orde?
 134. Volkskerstzang RAI 22 dec. U zingt onder leiding van Theo van der Bijl.
 135. Vraag hier het Roomboter-album. De bonte droom van het circus. Kleurrijk, boeiend, nieuw.
 136. Waarheid Festival. Zondag 11 sept. Oude RAI Amsterdam.
 137. Wiener Eisrevue. Apollohal van 10 oktober af.
 138. Zo moet het nu!
 139. Zondag 13 maart 1960 alle zalen Marcanti Amsterdam. Poerim bal-costumé (besloten). Wie wordt Queen Esther 1960?
 140. 10 Jaar De Suite. Oktober 1960.
 141. 11e internationale tentoonstelling van elektronica Firato
 142. 30 sept. - 8 okt. Cinestud 1960. Internationaal ASVA-festival voor studentenfilms. Kriterion Theater Amsterdam.
 143. 4 - 11 mei jeugdweek. Amsterdamse jeugdraad.
 144. 42e tentoonstelling van personenauto's. Automobielen RAI Amsterdam 18 t/m 28 februari 1960. Caravans Apollohal.
 145. 48e RAI 28 febr. t/m 7 maart. Tweewielers. RAI Amsterdam.
 146. 5 mei feest doet allen mee

-

 1. A Morris Chalfen Production. Holiday on Ice 1961 voor het eerst in Amsterdam in de nieuwe RAI van woensdag 15 maart tot en met zondag 9 april.
 2. Aktie appèl 5. Loten hier verkrijgbaar. Baten worden aangewend ter tegemoetkoming van het Bungalowdorp te Doorn en voor andere noodzakelijke uitgaven in het belang van de revalidatie en ontspanning van mil. oorlogsslachtoffers.
 3. Aktie van hart tot hart. Stichting Centraal Laboratorium van de Bloedstransfusiedienst. Stichting Sanatorium lijders aan oogtuberculose.
 4. Amstel
 5. Amsterdamse Grafische School. Aanmelding van leerlingen. Letterzetten, machinezetten, boekdrukken(...)
 6. Anjer-loterij. Eén op de tien.
 7. Anjer-loterij. Eén op tien
 8. Beestenwerk 125 jaar Artis. Zoölogisch Museum.
 9. Blijf onderuit! Dit moet niemandsland zijn!
 10. BNMO RAC West 1961. Rymrit op zaterdagmiddag 16 september. Start en finish restaurant 'de Bosbaan' Amsterdamse Bos, ten bate van BNMO invaliden sportclub 'Amsterdam'. Aangesloten bij de W.V.F.
 11. Boldoot geschenken
 12. Breng orde in uw werk ! Vlotter...veiliger !
 13. Circus Belli. Amsterdam, Josef Israëlkade naast Oud RAI-gebouw. Van zondag 30 april af: (...).
 14. City. Het mes. Scenario Hugo Claus. Regie Fons Rademakers. Een produktie van de Nederlandse Filmproductie Maatschappij.
 15. De herfst-en paddenstoelen tentoonstellingen die door de afdeling beplantingen van de dienst der publieke werken op het erf van boerderij Meerzicht wordt in gericht wordt op 7 october opengesteld en zal bij gunstige weersomstandigheden te bezichtigen zijn
 16. De Studentenvereniging Unitas Studiosorum Amstelodamensium organiseert ter gelegenheid van haar Xde lustrum een Modeshow in het Carlton Hotel. Maandag 24 april. Mode 1911-1961 door Studentenmannequins. Volledige voorjaars- en zomercollectie van het bekend
 17. Duidelijk tijdig richting aangeven.
 18. Eindelijk weer filmdraken met explicateur: Wie doodde Mr. Blackharris?; Zo'n kwajongen; De wraak van Terge Figgen
 19. Er is een veilige manier voor ieder werk!
 20. Expositie monumentale toepassingen in de architectuur, Harry op de Laak, Johan van de Broek e.a. 18 juli - 17 september 1961, expositiezaal glasindustrie Van Tetterode.
 21. Geef rheuma-zieken meer klinieken! Loten hier verkrijgbaar.
 22. Gemeentelijke studiebeurzen van ten hoogste 500,- per jaar.
 23. Gemeentelijke studiebeurzen. Voor het ontvangen van een opleiding (...) kunnen Gemeentelijke studiebeurzen worden toegekend van ten hoogste f 500 per jaar. (...).
 24. Gemeentelijke studiebeurzen. Voor het ontvangen van een opleiding aan een te Amsterdam of (...) elders gevestigde onderwijsinstelling (...) kunnen Gemeentelijke studiebeurzen worden toegekend.
 25. Gokken maakt brokken, veilig uit veilig thuis.
 26. Groot vuurwerk aan de Amstel
 27. Haal een trap(je)!
 28. Hefwerktuigen niet voor personenvervoer
 29. Heineken.
 30. Het corso komt! Aalsmeer's bloemencorso trekt dwars door Amsterdam! 2 september 1961. Routebeschrijving
 31. Het Corso komt! 2 september 1961. Aalsmeer's bloemencorso trekt dwars door Amsterdam! Maak er een feestdag van! (...)
 32. Het corso komt! 2 september 1961. Aalsmeer's bloemencorso trekt dwars door Amsterdam! Maak er een feestdag van!
 33. IJshockey. Donderdag as. 8 uur, Jaap Edenbaan. 25 januari Amsterdam tegen de Canadian Raiders.
 34. Ik? Ik wordt drukker. Jij ook? kom hier gerust eens kijken, dan kun je het zelf zien. je bent van harte welkom.
 35. Internationale tentoonsteling Amsterdam 1961. De suiker. 11-19 april R.A.I.-gebouw.
 36. Intyernationaal Sporttoernooi voor Middelbare Scholieren. Volleybal Basketbal 15 April Apollohal.
 37. Juda Macabaeus
 38. Kunstmaand Amsterdam 12 mei - 16 juni 1961. Concertzaal; Bachzaal; Stadsschouwburg.
 39. Leer ook de nieuweling VEILIGHEID
 40. Leer zwemmen en daarna zwemmend redden!
 41. N.J.J.B. Judo. Kampioenschappen gewichtsklassen junioren en senioren in het licht-, midden- en zwaargewicht. Demonstraties Kata en Judo. Op zondag 29 januari 1961 in Krasnapolsky Amsterdam.
 42. NWB: 18e Avond Vierdaagse, start: nieuwe RAI gebouw. Georganiseerd door de Noord-Hollandse Wandelsport Bond 21 t/m 24 juni 1961.
 43. Olympisch Stadion maandag 24 juli 1961 - 8 uur. Landenwedstrijd Nederland - Zwitserland.
 44. Open oog voor de natuur. Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. Vereniging van Natuurwachten en Natuurgidsen.
 45. Opruimen! Opruimen voorkomt ongevallen
 46. Pionier Automobielen Club PAC. Jubileum rallye. 6-7 en 8 october 1961.
 47. Rembrandts Curieuse Saeken fototentoonstelling. Museum "Het Rembrandthuis" 1911-1961.
 48. Rialto. Jubileumseizoen. De drie musketiers van Alexander Dumas.
 49. Rialto. Jubileumseizoen. Fernandel in De millioenen van Meneer Jules.
 50. [rookverbod]
 51. Scherp, er zijn veiligheidshandschoenen
 52. Tentoonstelling 7-28 oktober 1961. Fernhout. Kunstzaal Magdalene Sothmann Amsterdam.
 53. Til door hurken, niet door bukken
 54. USA lustrum. Modeshow. Voor pauze sportkleding 1880-1961, na pauze zomercollectie van Tonny Waagemans Carlton 24 april aanvang 14.30 uur.
 55. Vacantie Comité Amsterdam. Eindelijk weer filmdraken met explicateur. Wie doodde Mr. Blackharris? Zo'n Kwajongen. De wraak van Terge Figgen. Explicateur: Max Nabarro. Het muziekje verzorgt: M. Moscovieter. Centraal Theater.
 56. Van hart tot hart. Stichting Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst. Stichting Sanatorium Lijders aan Oogtuberculose.
 57. Versleten gereedschappen VERVANGEN !
 58. Voor vader, Boldoot after shave
 59. 12e internationale tentoonstelling van elektronica Firato
 60. 90. GM verjaart... U spaart! 1871-1961.

-

 1. Aktie SUS 10.
 2. Anjer loterij. Win f 25.000,- = romantische molen (waarde f 16.000,-) voor weekend en vacantie + Austin A 40. Nationale Anjer loterij "Een op tien". Loten hier vrkrijgbaar.
 3. Bekendmaking. Bestrijding Hondsdolheid. Massale inenting van honden en katten. Aan de burgerij: (...). Amsterdam, 29 november 1962. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, J.C. van den Berg, secretaris , G. van Hall, burgemeester.
 4. Cinema de Liefde. Vanaf donderdag 13 december Jeanne Moreau, Marcello Mastroianni in: La Notte. Laurel en Hardy in: Niets dan Pech. Teenager-melodie.
 5. Circus Toni Boltini. Geheel nieuw wereldstadprogramma 1962. Bos en Lommerplein t.m. 21 augustus.
 6. Don Vasco. 66ste lustrum Universiteit van Amsterdam, Amsterdamsch studentencorps 22 juni - 5 juli 1962. Zuid-Amerika op het Amstelveld. Dansgroep 'Revista Mexicana', rolschaatsballet, (e.a.). Kermis op het Frederiksplein. Etalagewedstrijd Utrechtsestraat
 7. Don Vaso. 66ste lustrum Universiteit van Amsterdam Amsterdamsch Studentencorps 22 juni-5 juli 1962.
 8. Freek van den Berg, Rudi Bierman, Cor Dik (e.a.) zien Amsterdam. Tentoonstelling van aquarellen en grafiek. Kunsthandel Ina Broerse Amsterdam 14 juli - 21 augustus 1962.
 9. Geheel nieuw wereldstadprogramma 1962 Circus Tony Boltini Bos en Lommerplein t.m. 21 augustus.
 10. Gemeentelijke studiebeurzen. Voor het ontvangen van een opleiding (...) kunnen Gemeentelijke studiebeurzen worden toegekend van ten hoogste f 500 per jaar. Deze beurzen behoeven later niet te worden terugbetaald. Amsterdam, 14 december 1962.
 11. Hans Hamers schilderijen, Anne Frank huis, 1 - 31 aug. 1962.
 12. Het Corso komt! 8 september 1962. Aalsmeer's bloemencorso trekt dwars door Amsterdam! Maak er een feestdag van! 's Morgens gezellig winkelen, daarna lunchen-in-de-stad, kijken naar het Corso. Het blijft gezellig in Amsterdam!
 13. Idée 62, apparatuur voor het moderne huis 11 t/m 21 oktober Nieuwe Rai Amsterdam.
 14. In Galerie de Drie Hendricken, opening vrijdag 30 november 1962, worden gedurende december geëxposeerd: Engelchoor, Heeneman, Hesselius, Van Holthe, Jacob Meyer, Jan Montijn, Jan van Munster, Gust Romijn, Gerard Verdijk, Hans Zandvoort e.a.
 15. Internationale roeiwedstrijden. Régates internationales. A.S.R. Nereus. 23 en 24 juni 1962. Bosbaan Amsterdam.
 16. Kalanag. City Theater Amsterdam. Magische muzikale revue Sim Sala Bim 1962. Fantastische revue van 2 1/2 uur in sneltreinvaart.
 17. Kindervereniging Van Lennep. Grote sterrenparade op zondag 17 juni 1962 in "Marcanti".
 18. Lunapark. Kermis Bos en Lommerplein 11 mei t/m 20 mei 1962.
 19. Morris Chalfen presents Holiday on Ice USA. Geheel Nieuw. Van donderdag t/m dinsdag 13 februari 1962 in de nieuwe RAI.
 20. NATO Taptoe. zaterdag 7 juli 1962. Olympisch Stadion.
 21. Nieuwe De La Mar Theater; van 1 januari af A.B.C.-Cabaret o.l.v. Corry Vonk en Wim Kan, met een jubileum-programma ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan: Herexamen. Teksten: Wim Kan, Seth Gaaikema (e.a.)
 22. Nieuwe RAI Amsterdam Wiener Eisrevue Kapriolen, regie: Will Petter, Musik: Robert Stolz. 31 Oktober t/m 25 november 1962.
 23. Olympisch Stadion maandag 16 juli 1962 - 8 uur. Wielerwedstrijden met huldiging en deelname van de Nederlandse ploeg. Tour van de toekomst om de locomotief-Vredestein prijs. In het bijprogramma o.a. Revanche amateur stayer-kampioenschap.
 24. Oud-Amsterdam in boek en prent. Tentoonstelling tevens beurs. Gebouw leesmuseum van 26 september t/m 29 september 1962.
 25. Personeelsvereniging KLM. Op donderdag 27 september 1962 zal de Hoofdstad Operette in Marcanti te Amsterdam de operette opvoeren "In einer kleinen Konditorei".
 26. Rembrandttheater. Rika Jansen met haar One woman show. Tussen Plumes, Pluches en Plastic
 27. Rembrandttheater. Rika Jansen met haar One woman show. Tussen plumes, pluches en plastic.
 28. Rijksakademie. Overzichtstentoonstelling van A. Marquet van 13 juni tot 16 juli 1962.
 29. Rijksmuseum Amsterdam 1962. 30 nieuwe zalen oude meubelen en kunstvoorwerpen. Aardewerk, beeldhouwwerken, (...).
 30. Stadion Amsterdam. Maandag 6 aug. 8 uur. Grootste en laatste Speedway-wedstrijd 1962. 8 Landen op de 500 cc motoren strijden om de Gouden Helm.
 31. Talens prijs. 1962/63. Museum Fodor. Amsterdam geopend van 10 november t/m 2 december 1962.
 32. Tentoonstelling Het Landbouwwerktuig. Mechanisatie Land- en Tuinbouw. Nieuwe RAI Amsterdam 22 t/m 27 jan. 1962.
 33. Van 10 t/m 29 juli 1962, Kleurenfeest na huwelijksfeest, tentoonstelling kleurenfoto's zilveren huwelijksfeest H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden, Stedelijk Museum.
 34. Voorlopige aankondiging. Veiling ter plaatse op dinsdag 9 januari 1962 e.v.d. van de totale inventaris van het Hotel des Pays-Bas, Amsterdam. Door de Firma L. Gijselman & Zoon en Makelaar Chr. Alberts.
 35. Waarheidfestival. Zondag 16 september 1962 in de Europahal van de Nieuwe RAI. Een grote manifestatie voor een Neutraal en Atoomvrij Nederland.
 36. Waterski. Open Nederlandse en Noord-Europese kampioenschappen. 27 - 28 - 29 Juli 1962. Bosbaan - Amsterdam.
 37. 22 juni - 5 juli Don Vasco. 66ste lustrum Univ. v. Amsterdam '62. Amsterdamsch Studenten Corps.
 38. 3 maart in alle zalen van Bellevue het grootste Carnaval boven de Moerdijk. Georganiseerd door Justus van Mourik.

-

 1. Amsterdamse Politie Toneelvereniging Kunst Verheft: De Man Vrouw Moord, door André Roussin, regie Ton Rouwhorst, blijspel in 3 bedrijven. Vrijdag 26 april 1963 gebouw Marcanti, aanvang 19.45 uur.
 2. Anjeractie
 3. Artis 125 jaar.
 4. Centrale Ver. "Voor de Markt-, Straat- en Rivierhandel", sectie: standwerkers, bevrijdingsmarkt 1963, 13 mei op het Amstelveld.
 5. Emmabloem collecte voor de tuberculose bestrijding. Zaterdag 27 april 1963. Collectanten aanmelden: Nieuwe Achtergracht 100.
 6. Foto- en smalfilmwedstrijd "lens en dier". Uitgeschreven door de Stichting Koninklijk ZoÜlogisch Genootschap Natura Artis Magistra en de Stichting ter Bevordering van de Amateurfotografie t.g.v. het 125-jarig bestaan van Artis Amsterdam, van 11 t/m 17 aug
 7. Gebruik Rode Kruis postzegels. Verkrijgbaar van 20/8 t/m 30/9 1963. Geldig t/m 31/12 1964
 8. Gemeentelijke Personeelsvoorziening Sarphatistraat 92 [...] Voor jongelui (mannelijk en vrouwelijk) in het bezit van het diploma H.B.S., M.M.S. of U.L.O. bestaat gelegenheid tot plaatsing in gemeentedienst voor het verrichten van administratieve werkzaamh
 9. Het zegepralend Nederland in boek & prent. Verkooptentoonstelling der Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren bij Mak van Waay, 12 - 15 september 1963.
 10. Holiday on Ice, U.S.A.; Europa tournee 1963-1964; Nieuwe RAI, 21 december 1963 t/m 5 januari 1964.
 11. Houdt uw stad schoon.
 12. Hypokriterion. Vanaf 28 maart 1963., dagelijks 20.15 uur Braasemer Studenten Cabaret. Programma: steek je tong ereis uit.
 13. Lente zien. Omze voorjaarswandelingen worden gehouden op mei 1963. Open oog voor de natuur! Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. Vereniging van Natuurwachten en Natuurgidsen.
 14. Nederlands Handbal Verbond, afdeling Amsterdam. Sporthal Zuid (oude RAI), zaterdag 5 januari 1963 zaalhandbal kwart finale Europa-cup. 21.00 Niloc - I.F. Frederiksberg (Denemarken), 19.30 Niloc - Operatie '55.
 15. Olympisch Stadion Kinder Vakantie Feest onder auspiciën van het Vacantie Comité Amsterdam. Zaterdag 24 augustus - 2 uur. Pipo en Koko de bekende clowns en hun vrienden; trampoline-springen en langmat-springen; Brabantse vendelzwaaiers (...).
 16. Olympisch Stadion vrijdag 19 juli '63 - 7.30 uur. Candidaten wereldkampioenschappen 100 k.m. stayers (1 rit), amateur-stayers.
 17. Première voor Nederland. Piazza - Rialto. De nieuwe Nederlandse film van Jef van der Heyden. Fietsen naar de maan maar dan op Vredestein.
 18. Sport in de vakantie 1963.
 19. Vondelparkfeesten 1963 programma van 4 juni t/m 28 juni.
 20. Wagener Hockeystadion Amstelveen. Hockey Nederland tegen Japan. Woensdag 18 september 1963.

-

 1. Achteruit? Vraag hulp!
 2. Amstel Holland Beer
 3. Apollohal Amsterdam 7 oktober t/m 8 november. Wereldkampioenschappen 1964. Marika Kilius, Hans J¿rgen Bèumler. Wiener Eisrevue "Dromen van Geluk".
 4. Cinema du Midi. Van donderdag 21 november af terug in Amsterdam Irma la Douce met Jack Lemmon en Shirley Maclaine.
 5. City. Plantage Tamarinde. Albert van Dalsum, Elly van Stekeneburg, Paul Storm (ea). Scenario: Hans Keuls. Regie: Michael Forlong.
 6. Hedendaagse Amerikaanse Grafiek, Knoll International Amsterdam, 21 mei - 15 juni 1964.
 7. Idée 64, moderne apparatuur voor uw huis, comfortabel leven, 17 t/m 26 september RAI Amsterdam.
 8. Jumping Amsterdam. Internationaal concours hippique. Nieuwe R.A.I.-gebouw Amsterdam. 27-28-29 november 1964.
 9. Muur 64. Visie op een wand. Museum Fodor/Amsterdam. Een tentoonstelling onder auspiciën van de vbMK. Bierman, Blom, Koren, Nahuys, Roos, Sierhuis, van Soest, Strijbosch.
 10. Studentendiensten. Zondagsmorgens half twaalf. Parkkerk. Oktober, november, december 1964.
 11. Tentoonstelling in het Maagdenhuis, de dichter Herman Gorter, 25 nov. - 18 dec. 1964.
 12. Tentoonstelling 125 jaar spoorwegen Amsterdam. 15 september - 31 oktober 1964. Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek.
 13. Zet 'm op 't staat er in
 14. 5 smakken voor beginners

-

 1. Actie BBK
 2. Afgelast. Liberale Studentenvereniging Amsterdam. Nodigt u uit voor een bijeenkomst. Vrijdag 21 mei De Brakke Grond. Dr. Ir. A. Vondeling, Mr. W.J. Geertsema. Openbare debatavond in samenwerking met dssv Politeia.
 3. Amsterdam pleegt zelfmoord. Die vuile, stinkende, gevaarlijke, ruimte vretende auto's moeten uit de binnenstad verdwijnen.
 4. Antonio Medina opent!! Ecole de Dance Espagnol.
 5. Arti et Amicitiae Rokin 112 Amsterdam. Schilderijen van Marinus van Raalte 30 januari - 21 februari 1965.
 6. Artis zoo aquarium Amsterdam
 7. Cabaret Tingel Tangel: je blijft lachen; Marijke, Sieto Hoving (e.a.)
 8. Calypso. Op de bodem van de hemel. Geweldig! De film van Jan Vrijman.
 9. Caravan RAI 65, 29 januari t/m 7 februari 1965 RAI amsterdam
 10. Collettivo Donne Singel 46 8 Marzo.
 11. Concert in de Oude Waalse Kerk, 13 november, Nederlands Vocalisten Ensemble. (e.a.)
 12. Concertgebouw klein zaal. Cabaret Pepijn Opus 2 o.l.v Paul van Vliet (e.a)
 13. Concertgebouw. Kleine zaal. Cabaret Pepijn Opus 2 o.l.v. Paul van Vliet (e.a)
 14. De geborduurde bal. Openluchttheater tuindorp-oostzaan. 19 - 23 - 27 juni.
 15. De Paardenburg. Paul Hugo ten Hoopen. Schilderijen en tekeningen 6 juli - 12 aug. Ouderkerk ad Amstel.
 16. De zonde in de vrouw. Willem Goossens Volkstoneel. Centraal Theater Maandag 1 t/m dinsdag 16 dec.
 17. Folies-Bergère de Paris. Tournée officielle. Folies de Paris revue en 2 parties et 30 tableaux. Theater Carré Amsterdam.
 18. Gefelisiteerd eind-eksaminandi Aknaton staat open voor jou nu al!! Iedere vrijdagavond ben je van harte welkom om eens een kijkje te nemen op de studentenvereniging Aknaton. O ja! Voor zaterdag 14 juni a.s. op ons grandioos slotfeest hebben we al op je ge
 19. Geven is helpen. Blauwe week. Collectes voor bestrijding van het alcoholisme.
 20. G.F. Dekker en B.J.J. d'Armagnac de Castanet, Galerie de Sfinx Amsterdam van 5 tot 27 november.
 21. Grote karate demonstratie. 3 jarig bestaan Nederlandse Karate Kyokushinkai Associatie. Demonstratie stokvechten en Kusari Gama, medewerkenden o.a. Jon Bluming, Harry Seriese. Vrijdag 29 januari 1965 in de grote zaal van Krasnapolsky te Amsterdam.
 22. Hans Frisch schilderijen, tekeningen, plastieken 19-1 / 7-2 / 65. Galerie De 3 Hendricken Amsterdam.
 23. Jac. Hermans trakteert heel Zuid ter gelegenheid van de feestelijke opening. Zelfbedieningswinkel Talmastr.
 24. Jeroen Henneman in Amsterdam 9 februari-6 maart. Galerie 20, Amsterdam. the Coming Henneman Fiction Kits by Henneman Unlimiteds Assembling instructions for your: Man making own airplane.
 25. Johannes Vermeer, het keukenmeisje, Rijksmuseum Amsterdam. Gedrukt op een originele Heidelberger Cylinder-automaat tijdens de jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de N.V. Lettergieterij "Amsterdam" voorheen N.Tetterode.
 26. Johnny the Selfkicker. De heilige huichelaar.
 27. Kans op treffers draag een helm 't is Uw recht!
 28. Kindercircus Ellebog Amsterdam
 29. Koninklijk Oudheidkundig genootschap, Het dagboek in tekeningen van Christiaan Andriessen (Amsterdam 1805 - 1808), Rijksmuseum, 16 februari - 4 april 1965.
 30. Leer de voorrang niet per ongeluk!
 31. Leer nu paardrijden! RCA manege Amsterdam.
 32. Liberale Studentenvereniging Amsterdam nodigt u uit voor een bijeenkomst, 18 mei, De Roode Leeuw. Het vrijheidsbegrip in de politiek, Dr. L.van der Land.
 33. Liberale Studentenvereniging Amsterdam nodigt u uit voor een bijeenkomst, 27 maart Agnietenkapel, rede t.g.v. 33e Diës Natalis... Mr. H.van Riel.
 34. Manhattan aan de Dam; Manhattan in Den Haag; Manhattan aan de Maas; Manhattan in de Bijenkorf;
 35. Morris Chalfen presents Holiday on Ice USA. Internationaal variété op ijs met tientallen sterren. 27 Oktober t/m 13 november, RAI Amsterdam.
 36. Ontwerp voor een Paleis van Volksvlijt op het voormalige terrein van de Nederlandse Bank.
 37. Opgeruimd staat netjes.
 38. Photographs from The Spirit of the Time, images created by Ewald van Vugt
 39. Politiek... waar blijft de vrouw? Al zestig jaar hebben wij vrouwen kiesrecht, maar we doen er bitter weinig mee. Deze folder is samengesteld door de emancipatiewerkers van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en uitgegeven met subsidie van CRM.
 40. Ria van Elk, wandkleden, en Lysander Apol, tekeningen en collages, exposeren in Galerie Viruly van 28 jan. t/m 17 febr.
 41. [Rode Kruis] 22 september.
 42. Stadhuisconcerten jonge kunstenaars. Openingsconcert 14 oktober Marianne Blok sopraan. Slotconcert 16 maart Alwin Bèr piano.
 43. Stadhuisconcerten jonge kunstenaars, slotconcert dinsdag 16 maart Alwin Bèr piano.
 44. Stedelijk Museum Politie Museum. Aksie BBK.
 45. Stichting de Oude Kerk te Amsterdam 1955/1965.
 46. Stichting De Oude Kerk te Amterdam. 1955/1965.
 47. Tentoonstelling Uw wintervacantie. Alles voor de wintersport. Vrijdag 18 t/m zondag 20 oktober in de Glazen Zaal van de RAI. Met medewerking van de wedstrijdploeg van de Nederlandse Skivereniging. Nieuwe RAI Amsterdam.
 48. Ter gelegenheid van de opening onzer 5e zelfbedieningszaak tien imposante feestaanbiedingen. Jac. Hermans.
 49. Theo Schuurman, expositie 2 tot 30 mei, schilderijen, gouaches, grafiek. Anne Frankhuis.
 50. Theresiënstadt kunstenaars in gevangeschap. Joods Historisch Museum Waaggebouw Amsterdam 4 mei - 8 juni 1965.
 51. Tuschinski. Marlon Brando regisseert zijn eerste film Vergelding.
 52. Unica 1850 - 1965
 53. Voorschriften bij verzuim ten gevolge van ziekte of ongeval [vo]or ambtenaren. [Regels welke gevolgd moeten worden, lijst van controleartsen]
 54. 1 November voetgangers voorrang op zebra's.
 55. 27 februari. Het grootste carnaval boven de Moerdijk. In alle zalen van Krasnapolsky. Georganiseerd door Justus van Maurik. Spektakulaire intocht van Prins Justianos en zijn raad van XI. Verkiezing van Miss Carnaval 1965. Fraaie costuumprijzen. 5 orkeste

-

 1. Caravan RAI 1966 24 februari t/m 6 maart 1966 RAI Amsterdam. Tweewieler RAI.
 2. Collecte 23 mei t/m 4 juni 1966. Straatcollecte zaterdag 4 juni. Meldt u als collectant(e). [Rode Kruis].
 3. Doe niet stoer haal hulp
 4. Hoofdstad Operette in voortzetting van de voormalige Fritz Hirsch Operette. 20 Jarig jubileum. Ein Walztraum. Muziek Oscar Straus. Openluchttheater - Amstelveen. Zaterdag 23 juli 1966 - aanvang 20.30 uur.
 5. Kom Volksdansen bij het Amsterdams Volksdans Centrum. Kursussen voor iedere leeftijd in alle stadsdelen.
 6. Maatschappij Arti et Amicitiae. 19 Februari t/m 13 maart 1966. Groepstentoonstelling. Jeanne Bieruma Oosting, Hans van Dokkum, Dirk van Gulik, Oey Tjeng Sit (e.a.).
 7. Nieuwe politieke partij partij? Appèl aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie.[betrekking op brochure van D'66].
 8. Poëzie in Carré. Theater Carré. Maandag 28 feb 1966.
 9. Protest Provo Meeting XXX. Voorkom de worgdood van Luis Edo, Alicia Mursin, Jesus Rodriques Piney, Antonio Canete, Alberto Dativo, die volgens de Spaanse facistiese politie de Amerikaanse ambassadeur in Spanje zouden hebben willen ontvoeren uit protest te
 10. Staakt. Expositie herdenking Februari-staking. Zaterdag, 26 februari - 11 maart 1966. Academie van Bouwkunst.
 11. Transport? Laat niets slingeren!
 12. Uitnodiging. ASVA. 21-22 en 23 februari ledenraadsverkiezingen. 29 stembureaus.
 13. Waterski, 17 -18 september 1966. Noord-Europese en Nederlandse kampioenschappen slalom - figuren - schansspringen. Bosbaan Amsterdam.

-

 1. Dick van 't Wout exposeert bij galerie partout, 2 t/m 24 februari 1967.
 2. "Gemeten naar de maatstaven van Neurenberg en Tokio zijn Johnson, zijn naaste medewerkers en generaals, oorlogsmisdadiger" .
 3. Happy happy .Van Gelderen Holland.
 4. Honderdguldententoonstelling 1967 Galerie Espace NV Amsterdam. 28 November tot en met d december.
 5. International Festival of Student Made Films. Cinestud. january 26- february 3,1967. Kriterion,Amsterdam. Organized under the auspices of Amsterdam Student Association (ASVA) by the Cinestud Foundation.
 6. Muurprikkels 301 juni-juli 1967. Proost papier is opium voor het volk. Kameraden drukkers!! Wij staan aan het begin van een grote tijd! Als wij het willen dan kan de diktatuur van de groot-papier handelaren nu voor goed doorbroken worden. [...]
 7. Na sit in en love in nu een enorme live in in Amsterdam. Amsterdaad 1975.
 8. Na Sit In en Love In nu een enorme Live In in Amsterdam. Je kan "love-innen" zoveel je wilt maar dan moet er ook een stadshart zijn om in te leven. Vandaar: overrompelende Live-In voor Amsterdam. Omdat we kleine, oude lieve huisjes wilen bewaren. (...) Da
 9. Najaarssalon, Arti et Amicitiae, 1 t/m 28 december 1967.
 10. Ondergetekenden staan achter de actie Amsterdaad '75, een 8-jarenplan voor het herstel van de Amsterdamse binnenstad.
 11. Oorkonde (...). Gedicht Leo Vroman, tekening Peter Vos. Thomas Rap Uitgever, Amsterdam, 1967.
 12. Oproep tot permanente revolutie. Destruktie is Konstruktie. Liekwiedaatsie van de provo organiesaatsie autoprovokaatsie. Zaterdag avondagt (8) uur openbaring & debat in de Spiekers korner ingang Vondelpark. 13 mei 1967.
 13. Oproep tot permanente revolutie. Destruktie is konstruktie. Provo klup huis anno 1967. Liek wie daatsie van de provo organie saatsie auto provo kaatsie. Zaterdag avondagt (8) uur openbaring & debat in de Spiekers Korner ingang Vondelpark 13 mei 1967.
 14. Provo 1965-1967.
 15. Tajiri exposeert bij galerie Krikhaar, 3 feb. - 28 feb. '67.
 16. Tentoonstellingen Oud Sloterdijk in de Petruskerk te Sloterdijk. Van 2 tot en met 30 september 1967.
 17. Voorjaarssalon Arti et Amicitiae, 8 mei - 4 juni 1967.
 18. Waarheid Festival in de Nieuwe RAI te Amsterdam. 1 oktober. Een massale demonstratie voor een neutraal en atoomvrij Nederland. Op de centrale meeting zal het woord worden gevoerd door Paul de Groot, alg. secr. van de C.P.N.
 19. Wordt ASVA deelnemer, wat krijgt u er voor? hoe wordt u het?
 20. Zulke gaten zal je in je gebit hebben! Wij willen 2 duppies en 1 daad. Amsterdaad '75(...)

-

 1. AMVJ open jongerencentrum Leidsebosje Stadhouderskade Amsterdam.
 2. Concertgebouw Amsterdam, zondagavond 13 oktober: trio Trini Lopez regelrecht uit hollywood, Californië, met alle wereld-successen w.o. If I had a hammer, America enz. Grandioos voorprogramma.
 3. Eten openingstijden Mensae. Caledonia - Westerdoksdijk, Damstraat 3, Weesperstraat 5. Inlichtingen en/of klachten betreffende de mensa Weesperstraat via de bedrijfsleider.
 4. Happy 1968. Van Gelderen Holland.
 5. Het landbouwwerktuig, tentoonstelling land- en tuinbouwmechanisatie, 15 t/m 20 januari 1968 RAI Amsterdam
 6. Knock-Out -en Adviesburo Ko & Ko. (Knock-out - Kop-op). Certificaat. Aan de heer Samkalden.
 7. Kunstenaars zien IJ-tunnel in wording, dienst der Publieke Werken / Gemeentelijke Archiefdienst. Arti et Amicitiae 1-14 november 1968.
 8. SAVOA, een feest van klank en kleur. Kanaries, parkieten, cavia's, kleurmuizen, aquaria, terraria. Nieuwe RAI Amsterdam, 13, 14 en 15 december 1968.
 9. SSRAtoneel Aknaton Staut studenten spelen Pirandello: bella vita, het diploma, ik droom droom ik. Doelenzaal.
 10. Staf, studenten, hoogleraren en afgestudeerden van de Universiteit van Amsterdam organiseren Hierarchie op de helling?? een discussie over de structuur van het wetenschappelijk corps aan universiteiten en hogescholen op maandag 23 september 1968.
 11. We nemen 't wéér niet. Tentoonsteling onderdrukking verzet 1933-1945-19nu. Oud-gevangenen kz Sachsenhausen. 25 mei t/m 8 juni 1968 Maagdenhuis Amsterdam.
 12. 1968- Maris leeft en Drechsel is zijn profeet.

-

 1. Aankondiging rouwweek. Na langdurige ziekteverschijnselen is heden overleden onze dierbaar geliefde Amsterdamse gastvrijheid.
 2. Amsterdammers, luister niet naar de met het kapitaal kollaborerende Hilversumse radio, maar naar de Vrije Maagd: 225 mtr middengolf. Kom naar het Spui, beleger de belegeraars!
 3. AMVV Amsterdam, zaterdag 27 december 1969 groot schippersfeest in Marcanti mmv Patricia, Peter Oran, Rita Corita, Harry Touw, the Flinstones. Bal na tot 3 uur.
 4. Arti Realiteiten Kabinet. Arti et Amicitiae, 13 december '69 - 4 januari '70. Berserik, Beutener, (e.a.).
 5. Bericht uit het Maagdenhuis. Komt allen naar het Spui. Wij houden stand. 17 mei 1969. De 500 bezetters.
 6. Bericht vanuit het Maagdenhuis. Komt allen om 14 uur naar de Aula op het Spui om de geheime stukken in ontvangst te nemen en om mee te doen aan de permanente diskussie en aktie! De 50 bezetters. Zaterdagochtend 17 mei 1969.
 7. Bij J. Vlieger Amsterdam. Alom voorhanden Schellings prentenboeken in 18 soorten. Groot formaat elk met 6 Engelsche gekleurde platen en zuiver Nederduitschen tekst. Vliegers knipprenten of zoo maken de kinderen een prentenboek. Het lieve volkje maakt pren
 8. Gemeentelijke personeelsvoorziening Jan Luijkenstraat 94 [...] Voor jongelui (mannelijk en vrouwelijk) in het bezit van het diploma Gymnasium, Atheneum [...] bestaat gelegenheid tot plaatsing in gemeentedienst [...]
 9. Goed afgeschermd, prettiger werken
 10. Groepstentoonstelling Arti et Amicitiae, 10 mei t/m 1 juni. Beeldhouwers, schilders en grafici.
 11. Het AD i.s.m. E.S.G. i.o. organiseert: Van wie is Palestina ? Forum over de verhoudingen in het Midden-Oosten 1. Historische uiteenzetting over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Drs. L.C. Biegel. Donderdagavond 23 januari. 2. Forum over de vraag: va
 12. Het vrolijke H.V.O. spel. Volg het slijmerig spoor van 1 naar 15. Hulp voor Onbehuisen.
 13. Het vrolijke H.V.O.*-spel. Volg het slijmerig slakkenspoor van 1 naar 15. *Hulp voor Onbehuisden.
 14. [Hippies voor het monument op de Dam]
 15. Kanker autoos
 16. Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding. Steunt de kankerbestrijding. De collecte vindt plaats op zaterdag 13 september 1969.
 17. Koninklijk Paleis op de Dam (voorheen Stadhuis van Amsterdam op de Vissersdam) 11 hele maanden per jaar te huur!(...)
 18. Leer je beroep in de klassenstrijd, 10-23 december, 4-10 januari Sociaal Instituut. Karl Marx Universiteit Winteruniversiteit.
 19. Oproep aan een voormalig verzetsstrijder of bewezen niet-collaborateur thans nog in functie bij de rechterlijke macht of justitie buiten Amsterdam *) om de gerechtelijke vervolging te bewerkstelligen van de hierna genoemde c.q. bedoelde personen: 1. I. Sa
 20. Oude Schans 14 Amsterdam is de vestiging van de fotografencombinatie Co-Press-Studio.
 21. [pamflet over nihilisme en tegen kapitalisme en de hedendaagse cultuur]
 22. Remonstrantse Broederschap 1619 - 1969. Tentoonstelling ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap; Universiteitsbibliotheek Amsterdam; 15 december t/m 9 januari.
 23. Scapinoballet Amsterdam.
 24. Stapel "te lood" en in verband!
 25. Studio speelt Jan Cremer. Vanaf 21 april in de Brakke Grond.
 26. Studio. Tuin der Lusten. Arrabal. Brakke Grond vanaf 5 maart.
 27. Wat gebeurt hier? Internationale melkdag 3 juni 1969. Joris Driepinter.
 28. Zondag 17 augustus 1969 Ronde van de Markthallen om de Grote Prijs van Exota.

-

 1. Aankondiging rouwweek. Na langdurige ziekteverschijnselen is heden overleden onze dierbare geliefde Amsterdamse gastvrijheid. Hiermee is een 400 jaar oude image verloren gegaan. Denk aan Remonstranten, Joden, Negers, Hernhutters, Flikkers, Rotterdammers,
 2. Afbraakplannen onderwijs. Wat betalen we aan Andriessen: (...). Andriessen is slavernij! Tegen hoog coll. geld, tegen commerciëele leningen! Geen beperking van recht op universitair onderwijs! Gelijke kansen voor iedereen! Wij eisen: 400,- nu!! Studieloon
 3. Afbraakplannen onderwijs. Wat betekent Veringa. Veringa's witte muizenplan.... Weg met Veringa! Invoering integraal stafplan! Handen af gedemocr. instituten. Boycot verkiezing Veringaraden!. Onderwijs in opstand. Algemene universiteitsverg. dinsd. 24-11 A
 4. Afbraakplannen onderwijs. Wat betekent Veringa's witte muizenplan... Weg met Veringa! Invoering integraal stafplan! Handen af gedemocr. instituten. Boycot verkiezing Veringaraden! Onderwijs in opstand. Algemene universiteitsverg. dinsd. 24-11, Aula 8 uur.
 5. Afbraakplannen onderwijs. Wat zijn de konsekwenties van Posthumus. Wie is Mc. Kinsey? (...). Wij eisen: geen numerus fixus, meer docenten nu!!, geen technocratisering v/h onderwijs, integratie onderwijs en onderzoek, beslissingsrecht inzake onderwijs, pl
 6. Algemene onderwijs demonstratie van scholieren, werkende jongeren, studenten en leraren tegen bezuinigingen op het onderwijs!! Vertrek zaterdag 25 sept. Den Haag. Universiteitsvergadering. Vrijdag 24 sept. 20 uur Aula. "Op de bres voor het hele onderwijs
 7. Algemene overzichtstentoonstelling Gerrit Rietveld Academie. Mode, textiel, grafiek, keramiek, fotografie, typografie, edelsmeden, beeldhouwen, industriele vormgeving, binnenhuisarchitektuur. 3 t/m 17 juni. Opening 4 juni, 20 uur. Show edelsmeden. Herhali
 8. Als een dief in de nacht komt Maris aan de macht.
 9. Amnesty International Amsterdam.
 10. Amstelveld autovrij. Aktiegroep 'Amstelveld Leefbaar'. Bijeenkomsten: donderdagavond 8 uur Amstelkerk.
 11. Amsterdam helpt Hanoi. Benefiet Paradiso. 28 Febr. Vietnam films; 1 maart Groep 1850 + Jazz Friends, D.R.V. films; 2 maart Acton Green, Bintangs, Q65, Hobo Stringband, 8 tot 2 uur Winter Soldier, film.
 12. Amsterdam helpt Hanoi. Comité 'Amsterdam helpt Hanoi', Sekretariaat: Amstel 1. Partij van de Arbeid, Communistische Partij van Nederland, Katholieke Volks Partij, Anti-Revolutionaire Partij, Politieke Partij Radikalen, Democraten '66, Pacifistisch Sociali
 13. Amsterdam voor Vietnam, collecte t.b.v. Medisch Comite Nederland-Vietnam van 18 t/m 23 november. Medicamenten voor TBC patiënten.
 14. Amsterdammers. Luister niet naar de met het kapitaal kollaborerende Hilversumse radio, maar naar de Vrije Maagd: 225 mtr middengolf. Kom naar het Spui. Beleger de belegeraars.
 15. Amsterdammers! Redt uw Koepelkerk!
 16. Amsterdammers! Redt uw Koepelkerk! Protesteer tegen verdere ontluistering van de stad en steun de aktie van Het Parool.
 17. Amsterdams Studenten Uitzendbureau de Werkstudent helpt u aan goedbetaald werk.
 18. Amsterdamse Naatje. Metroput.
 19. Artoteek een centrum voor beeldende kunst, publiek en kunstenaars. Voor f 15,- per jaar kunt u 2 kunstwerken lenen. Gevestigd 'de Meervaart' Amsterdam.
 20. Asva Onderwijs- en Onderzoekskongres.
 21. A.U.B. naar de grofvuilruimte in de containers. Dank u!
 22. Baal speelt Thomas Bernhard. Voor het Pensioen. Baal - IJtunneltheater, Valkenburgerstraat 16 bij Waterloopleinmarkt.
 23. Bemoei je met je eigen zaken, je baas doet het ook.
 24. Bemoei je met je eigen zaken: word lid van de ASVA, politieke vakbond door voor van studenten.
 25. Ben je goed? Kom er dan bij! Personeel Planning Uitzendbureau.
 26. Burgos. Steun Spaanse Strijders Apoya la lucha en Espagne. Demonstratie - Manifestacion zaterdag.19 dec. 14.00 uur - Dokwerker J.D.Meyerplein. Commissiones Obreras / P.C.E. / P.S.O.E. / HOAC / U.G.T. / Accion Fuego / A.S.V.A. / S.R.V.U.
 27. Buurtkrant Tong Tong muurkranteditie 28 augustus. Buurtwinkel toch ontruimd? Nee: kom naar de buurtwinkel. Zaterdag 29 augustus * muziekgroepen poppenkast * fotoos van een jaar buurtwinkel * radio STAD met open mikrofoon * informatie * koek en zopie. Noo
 28. Buurtprotest Stadsvernieuwing Oosterparkbuurt Weesperzijdestrook. Wij eisen: Grondige verbetering van de informatievoorziening (...)
 29. Castigatio! Aan de direktie van het Vrije Volk (...). Sneek, Antireklameburo. Dit is een breinwassing.
 30. CJP Cultureel Jongeren Paspoort. Komt in beweging, oh jongerenschaar en neemt een cultureel jongerenpaspoort voor een jaar! Zes gulden voor een heel jaar korting op kultuur! Slechts zes. Rust roest! Sa! wees wijs en koopt uw pas alhier. Uitgiftepunten cul
 31. Coffeeshop 't galerijtje; met studentenkaart koffie goedkoper. Reguliersdwarsstraat 6 Amsterdam.
 32. Communistische Partij van Nederland 6 H. Hoekstra.
 33. Contra la represion Espaûa. Sala Marcanti Amsterdam.
 34. Dat heet wonen. Galerie de Tor, czaar Peterstraat 95 Amsterdam, 5 juni t/m 27 juni 1970
 35. De Amsterdamse Pers protesteert... over de gang van zaken bij De Tijd, Het Handelsblad en de N.R.C.! Solidariteitsvergadering. Donderdag 3 sept. Brakke Grond. Komt allen: zegt het voort!
 36. De ASVA, een vakbond van studenten. Word lid. De strijd gaat door! Voor handhaving gedemokratiseerde instituten, voor recht op hoger onderwijs voor iedereen, tegen collegegeldverhogingen, tegen beursverlaging, stegen studentenstop, tegen studieduurverkort
 37. De Engelbewaarder 5. Wilhelmina Drucker en de schandaalroman George David.
 38. De Jordaan. Kloppend hart van Mokum. Met teksten van Hette de Jong. Dit fraai verzorgde boekwerk met ruim 100 tekeningen is een uitgave van de Europese Bibliotheek en voor de prijs van - 27,50 alhier verkrijgbaar.
 39. De kabouterkolonel slaat weer toe!
 40. De Kinkerbuurt is de moeite waard! Op de achterzijde van dit biljet kunt U lezen waarom uw buurt de moeite (Uw moeite) dubbel en dwars waard is.
 41. De Kroeg, jazz, salsa. Jazz café "De Kroeg", Amsterdam.
 42. De stationschef van Amsterdam Amstel heeft wat voor u in petto. Station Amsterdam Amstel wordt Station van de Week van 11 t/m 14 oktober.[met programma].
 43. Demonstratie manifestatie 1 mei. GML proletariërs aller landen, onderdrukte volkeren en naties, verenigt U! Rode morgen.
 44. Dinsdag 23 juni the Ali Brothers play at Paradiso
 45. Door Po-laks- beleid moord & doodslag op Zeedijk. Crisiscomité Zeedijk.
 46. Ekonomische Ontwikkeling van Latijns Amerika. Programma & sprekers: 3 mei: Nicaragua, E. Fitzgerald, 10 mei Chili en Brazilie, Julia Filet, Oscar Catalan, 17 mei forumdiscussie o.a. Jean Carrière. Discussiemap bij de SEF kamer.
 47. ...en de vrouw die kiest een vrouw... in de gemeenteraad.
 48. Er gaan véél kabouters op één zetel!! Lijst 10 Oranje Vrijstaat.
 49. Feest ter gelegenheid van ASVA's 25e verjaardag. CCC inc, Groep 1850, Max Terveen lightshow, records Gijs Thoolen. Vrijdag 5 juni 1970 alle zalen Brakke Grond.
 50. Filmo-biografie van Joris Ivens (...).
 51. (f)linker dan links, oprechter dan rechts, stemt L.S.V.A.
 52. Flower year.
 53. Frans. Jean Barraque, Dennis Cohen, Philippe Fenelon,e.a. ASKO ensemble.
 54. Fundatie Kunsthuis Amsterdam, 15 Zwitsers uit de stal van Stèhli, 7jan.-15 febr. Castelli, Disler, Federle e.a.
 55. Galerie De Prinsenkamer; maart - april; Johanna Verhoeven-Paris e.a.
 56. Geef Amsterdam weer 'n hart. DS'70. Jan Koningh. Lijst 8.
 57. Geef... [Rode Kruis]. Eind mei-begin juni.
 58. Gezag en Orde. Wij steunen Christiania omdat daar mensen wonen die hun eigen leven willen bepalen. Hang dit affiche voor je raam, dan hangen er honderden.
 59. Gratis Free Pop-concert in/at Vondelpark van/from 19.00 uur/21.00 uur zaterdag 15-8 C.O.C.H.I.S.E.; woensdag 19-8 Opus; zaterdag 22-8 Soulution; woensdag 26-8; zaterdag 29-8.
 60. Gratis/free pop-concert in/at Vondelpark, woensdag 29 juli World Band, zaterdag 1 augustus Kervin Ayers, woensdag 5 augustus CCC, zaterdag 8 augustus Iland.
 61. Grote buurtbijeenkomst. Vrijdag de 13de nov. in de Smederij. Metro + snelweg.
 62. Haast u, naast u. Ook na 9 oktober. Dienstencentrum voor Bejaarden van de Kabouters.
 63. Hallo aardige meneer!
 64. Hans Wiegel nummertje 3.
 65. Heel Vietnam helpen ??? Dat lukt niet zonder Medisch Comite Nederland-Vietnam.
 66. Help een student aan een kamer. Bel: DSH, ASVA, OBAS.
 67. Heute Abend Rundfahrt durch die beleuchtete Kanaele. (...).
 68. Holland-Amerika Line. S.S. Statendam.
 69. Hollenkamp. Boek bij Hollenkamp voor uw all/in zomergarderobe. Amsterdam, Breda, Eindhoven, Enschede, Heerlen, Rotterdam.
 70. Hoofdzaak. Veilig Verkeer Nederland.
 71. Hot Brazil. Brazilian dance and music festival. Flora Theater. Amsterdam.
 72. Houdt afstand.
 73. Ik ben Brendan Behan Iers dichter, rebel en schrijver van het stuk "De Gijzelaar" een chaotisch spel met zang en dans over de Ieren, dat wordt gespeeld door Globe.
 74. In alle theaters van Amsterdam Kunstenaars voor Vietnam. Opbrengst voor Stichting Medisch Comité Nederland-Vietnam.
 75. Indianen, ze zijn er nog. 25 oktober. Mozeshuis Waterlooplein. Ned. Aktgr. Nrd.Amerikaanse Indianen.
 76. JAC: Jongeren Advies Centrum Amstel 30 geeft jou gratis en anoniem advies. Open van 19 tot 3 uur.
 77. [Jacques Gans].
 78. Kamer over? Da's te gek. Verhuur 'm aan een werkende jongere!
 79. Kankerbestrijding. 25 jaar. Steun aan onderzoek, voorlichting, voorzorg, begeleiding. Postgiro 26000. Koningin Wilhelmina Fonds - Amsterdam.
 80. Kiest voor de toekomst! Stem op een PvdA-vrouw
 81. Kind en dier, tentoonstelling over kind en dier. 18 nov. t/m 12 dec: Gem. Girokantoor Singel/Raadhuisstr.
 82. Kleine boompjes worden groot. Jonge mensen planten jonge bomen. Op de boomfeestdag.
 83. Kunst-Antiek Amstel Veiling. Opening 9 augustus, kijkdagen 10-11 augustus.
 84. Kunstmanifestatie. Amstelveld-De Duif-Amstelkerk. 17, 18 en 19 Oktober. Steun Spaanse Politieke gevangenen.
 85. Ladybirds. Topless girls music show. Pierre Beauvais international booking. Copenhagen, Denmark.
 86. Landlubber jeans bij The Salty Dog.
 87. Liberale Studentenvereniging Amsterdam. Donderdag 10 december. Mr. R.L.J. Ridder van Rappard. "Degeneratie van onze tijd" (Jan Cremer etc.) Grand Hotel Krasnapolsky.
 88. Links? of rechts? hopman
 89. Links of rechts in de maat.. Stem niet! Anders blijven ze de baas!
 90. LOG. Weg met de herstrukturering. 29 april akties in de steden: stakingen, meetings en demonstraties. Verwerping wetsontwerp herstrukturering. LOG.
 91. Los Jaivas. La nouvelle musique d'Amerique. One world poetry. Paradiso za. 6 okt. (...).
 92. Maandag 21 maart vanaf 2 uur gelegenheid tot feliciteren.
 93. Madame Tussaud Amsterdam.
 94. Manifestatie in Paradiso: 1 mei, PSP Amsterdam. De hele dag vele films; 'Het rijke onvermogen', fototentoonstelling Oscar van Alphen over repressie in de BRD; politieke markt. Om ca 6 uur maaltijd verkrijgbaar.
 95. Manifestatie met delegatie van de MPLA. Erken de Volksrepubliek Angola, steun de MPLA. M.m.v. Nelly Frijda, De Volharding. Krasnapolsky, Amsterdam, woensdag 4 februari, aanvang 8 uur.
 96. Mezquitilla sherry. Fino dry superior. Pittig - fris - rond. Een sherry van klasse. Niet zo droog. En... voor echte sherry goedkoop. Per fles 4.95, bij 6 flessen 4.75.
 97. Mottatnou... help de stadsreiniging, houd Amsterdam schoon.
 98. 'n Amsterdammer besmeerpoetst z'n straten niet. Amsterdam hou me mooi.
 99. 'n Amsterdammer blikplonst niet in de gracht. Amsterdam hou me mooi.
 100. 'n Amsterdammer hoeperdepoept niet op de stoep. Amsterdam hou me mooi.
 101. Nasser dood. Palestijns-Jordaans konflikt. Demonstratieve bijeenkomst tegen genocide Palestijnen. Woensdag 7 okt., acht uur, Krasnapolsky. Sprekers: Dr. Mahdie (Palestijn), Drs. Wouter Gortzak, Dr. A.L. Constandse. ASVA.
 102. National Gazette. Official edition (...) Amsterdam Elfencity. February 5th.
 103. National Gazette. Official edtion. (...) Amsterdam Elfencity.
 104. Nationale Vietnam Aktie. voor Hanoi, Thai Binh, Thanh Hoa, Vien Halan. Drie scholen en een kliniek. Kollekteweek 3 tm 8 november.
 105. Nederlands Kamer Orkest dirigent David Zinman. Hervormde Kerk, Wijk aan Zee, woensdag 14 juli
 106. Nederlandse Staatscourant Ao 1970, Nr. 2. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden. Wij Juliana, (...), doen te weten: Dat er op 28 februari van het volgend jaar een volkstelling zal plaatsvinden waaraan vastzit een bevolkingsonderzoek. (...)
 107. Nieuwe De La Mar Theater. Van maandag 22 oktober af slechts korte tijd Toneelgroep Theater. In de laatste minuut. Time Limit! van Henry Denker en Ralph Berkey. Regie: Richard Flink. In alf. volg. Lies Franken, Jules Croiset (e.a.) Decors: Wim Vesseur. Ver
 108. Ook ù wordt verwacht op de 22e internationale Huishoudbeurs, RAI-gebouw, 31 maart t/m 9 april.
 109. Open huis duinwaterleiding, Gemeentewaterleidingen Amsterdam, winplaats en zuiveringsbedrijf te Leiduin zaterdag 23 september.
 110. Oranjevrijstaat lijst 10. Woningnood = huisbazenbrood.
 111. P v/d A vs ASVA over standpunt kamerfraktie t.a.v. Z.O.Azië. Dankert vs Fennema. do. 6 mei 20 uur, Brakke Grond.
 112. Pak de witkar. Inlichtingen: witkar C.V.U.A. Amsterdam.
 113. Paradiso: apr.24 Edgar Broughton, Sir Douglas; 25 Guru Guru, Sir Douglas.
 114. Paradiso: Mei 30: Take off, Drdoomscandybar; 29: Solution After tea, Film Marionette.
 115. Paradiso: Vrijdag 30 januari CCC inc. en Solution. zaterdag 31 januari Focus premiere de groep van Hair en.. influence. confalas licht show.
 116. Parkeergarages = Oorlog! "Amsterdam Fietst"
 117. Partij Nieuw Rechts Amsterdam van vreemde smetten vrij lijst 16 M.Lewin.
 118. Partij Nieuw Rechts UW belang. M.Lewin lijst 15.
 119. Pas op voor infectie, vraag eerste hulp
 120. Plant your own seeds. Lowlands Weed Company. K. Hoekert. The Lowlands Weed Company is offering you hennip seeds and plants that will grow the purest quality of marihuana.
 121. Pro. Eksperimenteel kulturele societeit / speelcentrum in "Felix Meritis" (...)
 122. PvdA kiezen is eerlijk delen. [Lijst] 1.
 123. Randstad. Appels voor de dorst.
 124. Randstad zet 'n hoge (uur-) prijs op uw hoofd.
 125. Rationele Ensiekliek. no. 1 '70.
 126. Rock against racism; 30 juni festival Amsterdamse Bos; Cimarons, Sweet d'Buster e.a.
 127. Sabotage, dollar terreur.
 128. Sammeke Pis. Hij sijkt heel Mokum naar de kloten.
 129. Scholing uit de greep van 't bedrijf! KWJ, beweging van werkende jongeren.
 130. Sociaal Cultureel Wijkcentrum Landkust - Bos en Lommer organiseert in samenwerking met fotogroep Nivon in mei 1970. Een grote dia- en fotowedstrijd en tentoonstelling. Thema voor alle groepen: "De mens en zijn vrije tijd".
 131. Solidair met de Portugese revolutie. Tegen NATO-, EEG-, en CIA inmenging, Portugal geen tweede Chili, geen voorwaarden bij hulp aan Portugal, steun demokratiese organisaties en komitees van het Portugese volk, tegen fascistiese aanvallen. Landelijke manif
 132. Solidariteits manifestatie voor 100 Marokkaanse hongerstakers. Zij eisen legalisatie van alle illegale buitenlandse arbeiders in Nederland. Zaterdag 15 november. Mozes & Aaronkerk, Waterlooplein 57 Amsterdam. Komitee van Marokkaanse arbeiders in Nederland
 133. Souvenir d'Amsterdam. Frederiksplein, Paleis voor Volksvlijt.
 134. "Spaar me" expositie konsument en milieu van 19 mei t/m 11 juni in de hal van de spaarbank voor de stad Amsterdam.
 135. Staat van Oorlog...Tentoonstelling in buurthuis De Boomspijker Amsterdam.
 136. Staatscourant donderdag februari officiele uitgave. Proklamatie van de Oranje - Vrijstaat. Hoe ontstaat uit de oude maatschappij een nieuwe maatschappij? (...) 5 februari 1970. Amsterdam Kabouterstad
 137. Staatscourant donderdag februari. Officiële uitgave. Proklamatie van de Oranje-Vrijstaat. (...) 5 februari 1970, Amsterdam Kabouterstad.
 138. Staatscourant. Officiële uitgave. Proclamatie van de Oranje-Vrijstaat (...) 5 februari 1970. Amsterdam Kabouterstad.
 139. Steek dit jaar je neus ook eens uit de boeken. Word lid van de ASVA.
 140. Steek dit jaar je neus ook eens uit de boeken. Word lid van de ASVA (...).
 141. Stem op't elfje van lijst 10.
 142. Stichting Hoofdstad Operette 30 jaar. Grèfin Mariza. Regie: Alexander Pichler van de Opera te Wenen.
 143. Stichting "Jumping Amsterdam". Nationaal indoor concours hippique met olympische ruiters. R.A.I.-Gebouw - Amsterdam. 18 - 19 - 20 November.
 144. Stichting Welzijn Doven Amsterdam e.o. organiseert Open Week van zaterdag 7 november tot en met zaterdag 14 november a.s. Doel: ontmoeting met de dovencultuur, informatie over doof zijn. Doven Ontmoetingscentrum SWDA.
 145. Stop moord Sukatno. Vrijheid voor alle politieke gevangenen. ANJV, ASVA, NVV-Jongeren Contact, FJG in de PvdA.
 146. Studenten zoeken kamers, laten we ons bovenkamertje gebruiken.
 147. Studio Arrabal. Tuin der Lusten.
 148. Sukatno moet vrij! Geen Nederlandse steun aan 't generaalsbewind! Herstel demokratiese rechten en politieke vrijheden! Stop politieke moorden in Indonesië! Neem deel aan de massameeting maandag 18 oktober, 20 uur in Krasnapolsky, Amsterdam. Organisaties:
 149. Sweetharts. Topless girls music show. Pierre Beauvais international booking. Copenhagen, Denmark.
 150. Swets & Zeitlinger.
 151. Sylvain's Show Productions presenteert: het enige onvervalste Jordaan Kabaret met Mokum in, Mokum uit...!
 152. Sylvain's Show Productions presenteert het enige onvervalste Jordaan kabaret met Mokum in, Mokum uit...! op de Braderie / Infomarkt Maasstraat.
 153. Teatro Cabalzi. Poppenkast Dam Amsterdam presenteert de enige echte onvervalste Jan Klaassen Show.
 154. Tentoonstelling Natuur rondom Amsterdam, van 10 - 17 october in gebouw Amstel 1
 155. The greatest leather-show on earth. HL: Home leather [N.Z.Voorburgwal; leren meubelen]
 156. Toneelgroep Centrum. Nee Amédée doet niet meer mee. In de Kleine Komedie vanaf 31 aug.
 157. Trottoir is géén parkeerplaats.
 158. U plast toch niet tegen uw behang? Doe het dan ook niet in onze gang! Hond in goot! Dank u!
 159. Vandaag 9 doden door huisvestingsbeleid. en morgen.......? Demonstratie: zaterdag 12 december 1970 om 2 uur. Vertrek bij 'Dokwerker', Jonas Daniel Meijerplein (bij Waterlooplein). Kranslegging bij pension Amstelstraat. Bijeenkomst: gebouw 'Frascati', Nes
 160. Verander grauw in rood groen en blauw. Aktiegroep Kinkerbuurt-B.B.K. Gem.giro R.12778 (cs.)
 161. Vietnam demonstratie 29 april vanaf Beursplein aanvang 14 uur. Stop de bombardementen op Demokratische Republiek Vietnam en de rest in Indochina; Amerikaanse troepen uit Vietnam, uit heel Indochina; erkenning Dem. Rep. Vietnam door de Nederlandse regering
 162. Visit Amsterdam summer 1970.
 163. Volkstelling Nee!
 164. Voorwaarden voor uw vruchtbaren arbeid. Multiplan Uitzendorganisatie.
 165. Voorwaarden voor vruchtbaren arbeid. Arbeidscontract, als gold bij diverse Nederlandse ondernemingen anno ca. 1850 (...). Multiplan Uitzendorganisatie.
 166. Vrij..en dan de caravan! Caravan RAI 70 21 februari t/m 1 maart 1970 RAI Amsterdam. (61e RAI) Tweewieler RAI.
 167. Vrouwen kom op juist nu, P. v.d. A. 1.
 168. Waalse kerk. O.Z. Achterburgwal 159 Amsterdam. Zaterdagmiddag orgelconcerten (met toelichting).
 169. Weekbladoproer. Vrijdag 8 januari Paradiso. Benefietspektakel ter voorbereiding van Nieuw Amsterdamse Subversief Weekblad (v.h. Laatste Waarschuwing) van 8 tot 3 met o.a. Ex + Nitwitz + Mike Bibikov, Entsorkest + Zebragroep (...) + alles wat er ondertusse
 170. Wees lief voor iemand, NU! Do. 26/7 18.00 u. Kenan David Ireland; Zo. 29/7 15.30 u. Snowflake. hatha-yoga Zo. 12 u. MuziekTempel. Vondel Park Happenings, org: Melkwweg 241777
 171. Wie en wat vertegenwoordigt Het Amsterdamse Stadsbestuur ? (...) metro, snelwegen, een nieuw stadhuis op het waterlooplein, een opera in de Pijp, woningen in de purmerpolder en zuidelijk Flevoland (...) wij protesteren (..).
 172. Wij hebben nog een generatie de tijd voor de natuur wraak neemt. Underground pers in Raadskelder.
 173. Wy zijn de nieuwe buren. Komt u even binnen? Waarom niet !?
 174. Zonder jou gaat het niet. Stem maar lijst 10 Oranje Vrijstaat.
 175. 020 - 242949 Amstel 30 Amsterdam. JAC. Informatie, advies, hulpverlening aan jongeren.
 176. 1 mei demonstratie 2 u Dam. Internationale klassenstrijd, internationale solidariteit. Meeting 15-22.30 uur sporthal Oude RAI (Eind Ferd. Bolstraat). (...). 1 mei strijddag tegen krisis voor socialisme.
 177. 2 PVDA.
 178. 23 mrt - 29 apr. Amsterdam kleurenstad. Een fototentoonstelling van Rob van Maanen, Hans Cornelissen in het Amsterdams Historisch Museum.
 179. 25 jaar bevrijding, 25 jaar geweld, 25 jaar woningnood, 25 jaar falend kultuurbeleid. Aksie BBK.

-

 1. Ajax champion of Europe '71.
 2. Amsterdamse ouders en onderwijzers eisen van de regering een goed beleidsplan voor het onderwijs: * kleinere klassen! * opleiding van meer onderwijzers en kleuterleidsters! daarom: 25 september Den Haag grote demonstratie!!!
 3. Defilé voor de Dokwerker. Donderdag 25 februari 5 uur. Dit defilé staat elk jaar in het teken van waakzaamheid tegen fascisme en Duits revanchisme. Wij roepen u op in herdenking "Februaristaking 1941" ieder volgens eigen overtuiging te streven naar verzet
 4. Defilé voor de dokwerker donderdag 25 februari 5 uur. Dit defilé staat elk jaar in het teken van waakzaamheid tegen fascisme en Duits revanchisme. Wij roepen u op in de herdenking "Februaristaking 1941" ieder volgens eigen overtuiging te streven naar verz
 5. Er is een vuiltje aan de lucht. Zaai paniek in deze maatschappij, maak er humus van voor de nieuwe kultuur..... Jezus de wereld gaat kapot. kom met Kerst naar de Dam. Vanaf 20 december een permanente expositie in de 3e Helmersstraat 58''.
 6. Globaal Bulldozer-Plan. Aktiegroep Jordaan. De Jordaan gaat er nooit aan.
 7. Metro ho! PPR 10.
 8. Metro; inlichtingen: metrocafe 't hoekje om, aktiegroep nieuwmarkt, bar roodmerk, nieuwmarkt nieuwsdienst; voor giften bestellen van metrorapport M. de Boer.
 9. Mojo presenteert in het Concertgebouw in Amsterdam: Fairpoort Convention. Incredible Stringband.
 10. Na de winter van milieuvervuiling, onmenselijke arbeid en uitbuiting van de derde wereld, breekt nu de lente aan van een nieuwe ekonomie: de alternatieve voorjaarsbeurs. Verantwoorde produktie, demokratiese bedrijfsorganisatie. Kom kijken, praten en zake
 11. No camping. Onze buurt is geen camping! Our neighbourhood is no camping. Unser Viertel ist keine Camping. Notre Quartier n'est pas un camping. You can sleep at the following addresses:
 12. Sefardisch Spanje, foto's Victor Laredo Joods Historisch Museum Amsterdam 10 juni - 16 juli 1971.
 13. Steun bevrijdigingsbewegingen Indo-China.
 14. The American Art Attack; opening may 7, 1971; Brouwersgracht 225. Amsterdam.
 15. Toneelmuseum Amsterdam. Nicolaas Wijnberg, juni-juli-augustus 1971. Decors, etc. Alleen op het toneel is alles echt!
 16. Volksdansen "dat gehuppel, niets voor mij". Kom toch eens kijken bij dansgroep Zajednica
 17. Volkstelling Nee.
 18. Volkstelling '71. Volkstelling nee! Voor dat je 't weet is 't weer zo ver. Dan draagt de een een zweep, een ander een Jodenster. Lucebert.
 19. Zorg dat ze je zien! Draag 'n veiligheidsvest! uitgave: Platencommissie veiligheidsinstituut, Hobbemastraat 22, Amsterdam in samenwerking met het ministerie van verkeer en waterstaat.
 20. 10 jaar cultureel jongeren paspoort 61-71.
 21. 100 jaar kinderdagverblijven! Grote loterij op 10 mei met enorme prijzen. U kunt ook inschrijven voor onze autorally op 18 maart.
 22. 1971 BV 25. Bedrijfsvereniging voor bank- en verzekeringswezen groothandel en vrije beroepen
 23. 29 April t/m 9 mei Kermis Nieuwmarkt.

-

 1. Aan de Jordaan. Gemeentekrant aan de Jordaan. Het is nu aan de Jordaan om een mening te geven over de toekomst van deze wijk. Het is nu aan Han Lammers om naar de Jordaan te komen! Wat moet er met de Jordaan gebeuren? Aan sloopwethouder H. Lammers. Wij wi
 2. Als een geleerde binnentreedt, make hij de deur niet open met geraas. [...] Uitgegeven ter gelegenheid van de officiële ingebruikneming op zaterdag 15 april 1972 van het Militiegebouw(Bushuis) waarin -onder andere gevestigd- zijn het Vondel Museum, het Fr
 3. Autoweg uit onze buurt. Snelweg Haarlemmerhouttuinen moet omhoog! Marnixstraat moet blijven!
 4. Bijlmermeer: Volop woonruimte voor iedereen. Maar veel te duur. Wonen moet betaalbaar worden. Huren Bijlmer NU omlaag! Huren omlaag!
 5. Brand! De schouwburgbrand van 11 mei 1772 te Amsterdam. Tentoonstelling mei t/m augustus 1972. Toneelmuseum Herengracht 168 Amsterdam
 6. Dat mens en d'r man. Tentoonstelling over emancipatie van vrouwen en mannen. Galerie De Tor Czaar Peterstraat 95 Amsterdam.
 7. De sensatie van dit jaar! Blue Movie. Een film die iedereen zien mag. Kees Brusse, Carry Tefsen, Hugo Metsers [...]. regie Wim Verstappen, produktie Pim de la Parra Jr.
 8. Defilé voor de dokwerker vrijdag 25 februari a.s. om 5 uur. Dit defilé staat elk jaar in het teken van waakzaamheid tegen fascisme en Duits revanchisme. Wij roepen u op in herdenking "Februaristaking 1941" ieder volgens eigen overtuiging te demonstreren.
 9. Drees Doctrine. Club- & Buurthuiswerk, Jeugd- & Jongerenorganisaties, Vormingswerk, Open Jeugdcentra & Jeugdraden, Sport & Recreatie, Bibliotheken. Subsidieverordeningen. Jeugdwerk nu. Henri Polaklaan 14, Amsterdam.
 10. Globaal Bulldozerplan. Aktiegroep Jordaan. De Jordaan gaat er nooit aan.
 11. Het Parool is de beste Amsterdamse sportkrant! Sjaak Swart. Kùùp die krant!
 12. Het Parool. Viswateren rond Amsterdam.
 13. Jaap Kaas. Beelden en tekeningen 1898-1972. Prentenkabinet Amsterdams Historisch Museum. 14 april t/m 28 juni 1987.
 14. Paroolsport.
 15. Protesteer mee op (...)11 maart, (...) Mozes & Aèron Kerk [tegen sloop van huizen voor verkeerswegen].
 16. Publi Party vier knaken bal! Datum: 30 september (21.00 uur). Plaats: Combinatiegebouw Uylenstede, Amstelveen. Bedoeling: een ongewoon goedkope, buitengewoon gezellige publiciteits-partij. Met maar liefst 7 orkesten: The Animal Crackers, The Buffoons (e.a
 17. Rijk de Gooyer: De Inbreker. Naar de gelijknamige roman van August Defrèsne. Produktie Rob du Mée, regie Frans Weisz.
 18. Stomp niet af stomp terug!!
 19. Straatgebruik in de Pijp. Plan voor het rijdende, lopende, fietsende, parkerende, winkelende gebruikvan de straatruimten in de Pijp. Ineke Back, Toon Back, Jan Dijkink, Paul Rutgers vander Loeff, Michael van der Vlis. (...).
 20. Suprising Amsterdam
 21. Terug naar het gezin? Vrouwen voor ekonomische zelfstandigheid.
 22. Transcendente meditatie, zoals geleerd door Maharishi Mahesh Yogi; inleidende lezing door Fred den Ouden, donderdag 5 okt, Oudenmanhuispoort.
 23. Vietnam, Cambodja, Laos. Demonstratie vrijdagavond 12 febr. Amsterdam.
 24. Voor wie 't weten wil. De Waarheid, volksdagblad voor Nederland. Kost U maar 'n riks per week. Bel voor 'n abonnement.
 25. Wat doe je daar nou aan...? Bericht 1 van de Kritische Leraren Amsterdam.
 26. Wilhelmina Drucker.
 27. 29/30 april Landelijke Vietnam Manifestatie. Amerikanen uit Vietnam. Stop de Nederlandse steun aan Saigon.

-

 1. ?. Holland "thuisland voor vluchtelingen" O ja? Waarom weigert nu -1973- de Nederlandse regering de vluchtelingen status aan 700 Portugese politieke vluchtelingen?
 2. Als ASVA-lid kan je 10 keer zoveel doen.
 3. Artis. Bennet-wallaby.
 4. Artis. Cheetah of jachtpanter.
 5. Artis. Oerang-oetan.
 6. Artis Vicuna.
 7. Bestrijd de reaktionair burokratiese hervormingen! Bestrijd de arbeidersvijandige regering Den Uyl! Kom naar de landelijke manifestatie en demonstratie! Plaatselijke manifestatie. Manifestatie 11.00 in de Aula op het Spui. Demonstratie 13.30 Spui. Vrijda
 8. Bijlmermeer: Volop woonruimte voor iedereen. Maar veel te duur. Wonen moet betaalbaar worden. Huren omlaag!
 9. Brinsley Schwarz appearing with Bill Mann. Za. 27 okt., Paradiso.
 10. De Gouden Reael. Cabaretavond in het gebouw van de Zuiderspeeltuin, Barentszplein. The Bam-Sisters. Zaterdag 25 nov. 20 uur.
 11. 'Friends' Funshine en Smiles 24 juni - 15.30 uur Vondelpark happenings, org: Melkweg.
 12. Geen massaontslag. Hou de NDSM open. Solidair. Steun het solidariteitsfonds.
 13. Laad vast en veilig, bij hoge last achteruit rijden!
 14. Martelingen in de nieuwe gevangenis. De dodenvleugel is een martel-methode.
 15. Mime, acrobatics, clowning, puppets, magic Friends Roadshow.
 16. Paradiso, do.29-11 Daddy Longlegs; vr.30-11 Deke Leonard Iceberg; za.1.12 Mitsutaka Ishii Sail
 17. Sater maakt theater. Aktiverend theater. Wat betekent dat? Sater wil het publiek waarvoor zij dat theater maakt aktiveren. Sater wil de mensen aanzetten om na te denken over hun eigen maatschappelijke situatie zodat zij initiatieven kunnen nemen, om in te
 18. SSP drukkerij. Van Hogendorpstraat 13, Amsterdam.
 19. Stichting van Loon Amsterdam. Tentoonstelling tot 27 februari 1974. Pieter van Loon 1801-1873. Tekenaar van de diligence-tijd.
 20. Stop de metro. Demonstratieve bijeenkomst maandag 4 juni 8 uur. Smederij aan de Lastageweg. PSP.
 21. Trance + Dance, Sweet Smoke, OPMC, Hatha-yoga. Vondelpark-happenings, org: Melkweg.
 22. Transcendente meditatie zoals geleerd door Maharishi Mahesh Yogi. Inleidende lezing door: N. Schulte, Oudemanhuispoort. Dond. 1 mrt. Centrum voor transcendente meditatie, Amsterdam.
 23. 11 december 20.00 uur aula ASVA meeting studiefinanciering.
 24. 1933 februari 1973 Anton de Kom-maand.

-

 1. A.A.P. Zet de hele politieke troep voor aap. Amsterdammers & Surinamers en alle anderen, die in het verdomhoekje zitten, pik het niet langer en maak één apenvuist. Amsterdamse Aktie Partij. (...).
 2. Amsterdammers, blijf rustig thuis als binnenkort de Nieuwmarkt ontruimd wordt! [Over verzet ontruiming Metrotracee].
 3. Chris van Geest. Opening vrijdag 3 mei om 8 uur tot 30 mei 1974. Galerie Mokum.
 4. Cloeck en Moedigh. Zomer 1974. Geachte Lezer, Wij hebben het genoegen u hierbij, ter gelegenheid van de introduktie van onze nieuwe "huisstijl" een tweetal affiches aan te bieden. De huisstijl is ontworpen (...) door grafisch vormgever Paul Mijksenaar gvn
 5. CPN nieuwjaars-bijeenkomst 1974. Voor een neutraal en atoomvrij Nederland, voor verdediging van het levenspeil. 11 januari 8 uur Marcanti. Spreker: Joop Wolff
 6. Demonstratie 24 april Museumplein vanaf 14.00 uur Amsterdam. Wij vrouwen eisen: abortus uit het wetboek van strafrecht, abortus in het ziekenfondspakket, de vrouw beslist. Hierover kan niet onderhandeld worden. (...) Demonstratie 24 april Amsterdam.
 7. Dozijntje Ambacht 3, vrijdag 1 t/m zondag 10 november. Plantaardig verven, spinnen, boekbinden, kantklossen, weven, batikken, keramiek, bloembinden, zilver. Boekhandel Lankamp & Brinkman Amsterdam.
 8. Een film van Frans Peter Verheijen en Aad Staal. Wijk 20, wonen in een oude wijk of wijken voor ekonomiese belangen. Onzekerheid is slopend.
 9. Galrie Van Hulsen, december 1974 - januari 1975: Gerard Caris. Opening 13 december 1974, Leo Cuijpers piano, Willem Breuker saxofoon, A.A.Linssen inleiding.
 10. Gasolin' 3. Sailor, Paradiso - vr.1 nov.
 11. Geïllustreerde brieven van Vincent van Gogh.
 12. "Het paviljoen" Amstelpark Amsterdam. Overzichtstentoonstelling grafisch werk en schilderijen Alb. Klyn. 11 t/m 30 juni 1974
 13. Hier is het ei. Je bent verlost! Sla het ei stuk op het voorhoofd van de draak! Amsterdamse kinderkruistocht 29 mei 1974. Stem 100 kinderen in de raad.
 14. Jeugdloon is diefstal. Grote jeugdloon-bijeenkomst van werkende jongeren op vrijdagasvond: 1 mrt. a.s. in Marcanti aanvang 8 uur. Optreden: Minimumband, Sater, uitgenodigd: V.V.D.M., L.O.G., de vakcentrales.
 15. Krisistheater, met de tragie-komische belevenissen van: Thaddeus de Wachter. Zin in iets anders? Bezoek een zondagochtendtheater. Koffie gratis. Zondag 1 december. Gebouw "de Arend". Wijkcentrum 'De Gouden Reael'.
 16. Maandag 25 febr. 1974. Defilé langs de Dokwerker. Voor vrede en veiligheid in de gehele wereld, voor vermindering van de bewapensuitgaven (...). Het Februari-comité 1974.
 17. Maandag 4 maart 8 uur bijlmerplein 40 openbare vergadering voor een neutraal en atoomvrij nederland-voor verdediging van het levenspeil-prijsstop aan de bron-loonsverhoging nu[-]stopzetting kalkarproject-huurverlaging bijlmermeer-meer geld voor amsterdam.
 18. Nacht tegen het facisme, nacht voor Chili, 10 mei 1974, Amstelveld, Amstelkerk. Mevr. Allende e.a.
 19. Nee zeggen wij tegen de bouw en ontruiming - ja tegen het direkt bouwen van 400 woningen in de Nieuwmarkt. Wij blijven hier wonen! De 260 bewoners van het metrotracee. Nieuwmarkt november 1974.
 20. Nee. Zeggen wij tegen de metro en ontruiming - ja tegen het direkt bouwen van 400 woningen in de Nieuwmarkt. Wij blijven hier wonen! de 260 bewoners van het metrotracee. Nieuwmarkt november 1974.
 21. NEE zeggen wij tegen de metro en ontruiming- ja tegen het direkt bouwen van 400 woningen in de Nieuwmarkt. Wij blijven hier wonen! De 260 bewoners van het metrotracee. Nieuwmarkt november 1974.
 22. "Niets is gezellig als je geen werk hebt. Amsterdam ook niet." Jan Schaeffer. PvdA lijst 1. 31 mei.
 23. OBAS. Die duizend gulden betaalt je ouwe heer wel....
 24. Partij Nieuw Rechts. Amsterdam, van vreemde smetten vrij. Lijst 16 M.Lewin.
 25. Rembrandt gefotografeerd. Westerkerk, 2 januari -31 december 1975. [Amsterdam] 700.
 26. Solidair met Guinee-Bissau! Maandag 14 januari 1974 grote zaal Krasnapolsky Amsterdam.
 27. Stop de metro. Demonstratieve bijeenkomst maandag 4 juni 8 uur. Smederij aan de Lastageweg. PSP.
 28. Streaking NU in Amsterdam. Exclusieve fotoreportage in Chick Amsterdam nummer 38. Paleis op de Dam 19 maart 10 uur. Produktie: Jan Wenderhold.
 29. Tentoonstelling litho's van Karel Appel 1954/1974 van 20/6 t/m 15/9 1974. Het Glazen Huis Amsterdam.
 30. Veelzijdig verzameld. Rijksmuseum Amsterdam 9 augustus - 27 oktober 1974. Selectie uit twaalf jaar aanwinsten bij het afscheid van drs. K.G. Boon als directeur van het Rijksprentenkabinet.
 31. Vijf Amsterdamse kerken: Krijtberg / Posthoorn / Duif / N.Z.Kapel / Funenkerk te koop. Voorkom het! Tentoonstelling in het Gemeente-archief 16 april t/m 15 juni 1974.
 32. Vijf Amsterdamse kerken Krijtberg / Posthoorn / N.Z. Kapel / Funenkerk. Tentoonstelling in het Gemeentearchief van 16 april t/m 15 juni 1974.
 33. Vrijheidsfilms. 22 jan. Viva Portugal. 29 jan. Oman, het uur van de bevrijding heeft geslagen. 5 feb. Attica. Plaats: 't Spijkertje,Amsterdam.
 34. Vrouwen en de wetenschap. Werkdag voor vrouwen aan de universiteit, georganiseerd door vrouwen aan de studierichtingen: (...). Toegang voor alle vrouwen die werkzaam zijn aan de universiteit (als studente, staflid, t.a.s. enz). Tijd: zaterdag, 27 april.
 35. Waarschuwing tegen horizontale verkoop. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam. April 1974.
 36. Wij vrouwen eisen: abortus in het ziekenfondspakket. Abortus uit het wetboek van strafrecht. Vrouw beslist. Massale demonstratie 14 december 1974. Amsterdam. Museumplein.
 37. Wij vrouwen eisen: ABORTUS in het ziekenfondspakket, ABORTUS uit wetboek van strafrecht, VROUW BESLIST. Massale demonstratie: 14 december 1974, Amsterdam - Museumplein - 14.00 uur.
 38. 1000 ballen nooit. Demonstratie 23 mrt. Oudemanhuispoort 14.00 uur. Meeting Aula/Spui 15.00 uur. ASVA/SRVU.
 39. 26 januari opent de echte auto tentoonstelling. In Stichting Wonen. Verkeerd verkeer. Stop kindermoord. Lastige Amsterdammer. Maskers af.

-

 1. ACA Hal 1. Stichting Amsterdamse Centrum voor Actuele Kunst. Informele informatie 10 dec. - 27 jan. Documentatie-, ideeënmarkt voor "jonge kunstenaars". Valkenburgerstraat 16 Amsterdam, t.o. Waterloopleinmarkt 77
 2. Albert Cuyp-Buurt. Geen auto-overlast.
 3. Algemeen Dispuut organiseert donderdag 6 november Aksie-Komitee Griekenland vrij. Lezing Diskussie.
 4. Als er op ons geschoten wordt, schieten we terug. Terror Art.
 5. Als het geweld speciaal anarchisties was, dan zou de staat het toonbeeld van anarchistiese organisatie zijn. Want de staat berust van a tot z op geweld. Albert de Jong 1924.
 6. Als we voor onze ekonomie ons vruchtwater zouden moeten bevuilen, dan bevuilden we 't ook.
 7. Americana 1880-1930. Nederlandse architectuur. Rijksmuseum KrÜller-M¿ller Otterlo 24-8 tm 26-10 1975.
 8. Amro bank, dit is mogelijk met uw geld! 1975: economisch crisisjaar, maar Amro maakt 63,1 miljoen winst per 1/2 jaar. U kunt gezellig sparen bij de Amro. Zij investeert wel in corrupt Zuid-Afrika.
 9. AMRO Bank. 1975: Economisch crisisjaar maar AMRO maakt 63,1 miljoen winst per 1/2 jaar. U kunt gezellig sparen bij de AMRO zij investeert wel in corrupt Zuid-Afrika. AMRO levert u leuke woonideeën maar laat eigen huizen leegstaan en verkrotten. AMRO meent
 10. Amstelveld autovrij. Steeds meer mensen willen met de auto de stad in. Het verkeer zit steeds vaker vast(...)
 11. Amsterdam autovrij. Fietstocht op zat. 7 juni 1 uur vanaf het Beursplein.
 12. Amsterdam koopt kunst. Gemeente-aankoop 1975. Museum Fodor Amsterdam.
 13. Amsterdam monumentenjaar '75.
 14. Amsterdam Nieuwmarkt Metro. Filmprotest. Steun de filmgroep die bezig is met het maken van een niet-kommerciele 16-mm-kleurenfilm over met ondergang bedreigde Nieuwmarktbuurt.
 15. Amsterdam Paasbest. Ik veeg schoon,....?
 16. Amsterdam voor Vietnam. Collecte t.b.v. Medisch-Comite Nederland-Vietnam van 18 t/m 23 november. Medicamenten voor TBC patienten.
 17. Amsterdam 700
 18. Amsterdam 700. Amsterdam gezien door een Franse schilder Forissier 2 oktober - 18 oktober 1975 in Maison Descartes Amsterdam.
 19. Amsterdam 700. Amsterdam 700 jaar, Amsterdam 700 jaar.;
 20. Amsterdam 700 ar, belyst i gamle og nye billeder. Kobenhavns radhushal 26-9 til 5-10 1975 hverdagse 10-18, lordags og sondage 10-16, fri adgang.
 21. Amsterdam 700 ar, belyst i gamle og nye billeder. Kobenhavns radhushal 29-9 til 5-10 1975.
 22. Amsterdam 700. Boek en stad. Dagprogramma zondag 1 juni: 11.00 uur, Opening Boekenmarkt (...)
 23. Amsterdam 700. Boek en Stad. Dagprogramma zondag 25 mei: 11.00 uur, Opening Boekenmarkt (...)
 24. Amsterdam 700. Cactussen zoeken in Zuid-Amerika. Cactustentoonstelling in het Glazen Huis, Amstelpark. 17 mei tm 1 juni 1975.
 25. Amsterdam 700. Feest, 7 November a.s. 20.- uur in dit gebouw. Levert tijdig Uw formulier in.
 26. Amsterdam 700. Hoera. Leve Amsterdam.
 27. Amsterdam 700 jaar. Nightclub Casa Rosso presenteert judo, karate, kung fu, russisch cambo worstelen, worstelen, gewichtheffen in een grootse show zondag 15 december in de nieuwe Rai congreszaal.
 28. Amsterdam 700 jaar (1275 - 1975). Vereniging van radio zend-amateurs V.R.Z.A. To radiostation PA2992: This is to certify that the owner of the above mentioned amateur radiostation has established radio-communication with several stations in Amsterdam duri
 29. Amsterdam 700. Lathyrus tentoonstelling 3 tot en met 6 juli, Rijksmuseum Vincent van Gogh.
 30. Amsterdam 700. Open Huis in de Oude Kerk (aan het Oudekerksplein) op de zondagen 7, 14 en 21 september. Bespeling van het grote orgel en het koororgel door Han Hoogewoud en Willem Vogel. Marker Koperkwartet (e.a.)
 31. Amsterdam 700. Sail Amsterdam 700. 15-16 en 17 augustus 1975. Passagiersterminal Amsterdam. 51 Windjammers, Clippers en Schoeners. Honderden Tjalken en Botters in en om het Y. Vlootschouw. Zeeslag. Admiraalzeilen. Waterconcert. Havententoonstelling.
 32. Amsterdam 700. Titels van de winnende liedjes van prijsvraag "Ik zing van Amsterdam".
 33. Amsterdam 700. Vondelpark 700. 6-21 september elke avond 20-21.30 uur tegenover filmmuseum. Zondag 14 september Daniel Wayenberg: klassiek concert.
 34. Amsterdam 700 years 1275 1975. Fly KLM.
 35. Amsterdam 700. Zondagavond 23 nov. 1975 Opera Concert in de Grote Zaal van het Concertgebouw, door het Amsterdams Operakoor m.m.v. Symphonie-orkest "Con Brio", Mary Willems, Marco Bakker (e.a.)
 36. Amsterdam 700. Zondagavond 23 nov. 1975 Opera Concert in de Grote Zaal van het Concertgebouw, door het Amsterdams Opera Koor m.m.v. het Symphonie-orkest "Con Brio", Mary Willems, Marco Bakker. (e.a.)
 37. Amsterdam 700. 14 mei, officiële opening "De Buiktuin", Amsterdam.
 38. Amsterdam 700. 15-16 en 17 augustus 1975. Passagiersterminal Amsterdam: 51 Windjammers, Clippers en Schoeners. Honderden Tjalken en Botters in en om het Y. Vlootschouw. Zeeslag. Admiraalzeilen. Waterconcert. Havententoonstelling.
 39. Amsterdam 700. 1795 Vrijheid, gelijkheid, broederschap.
 40. Amsterdam 700. 21 juni-3 augustus. Raad 'n straat, steeg of plein, oftewel... 'n vermakelijk etalage-spel met als hoofdprijs: een reis naar New York. KLM. de Bijenkorf.
 41. Amsterdammers, blijf rustig thuis als binnenkort de Nieuwmarkt ontruimd wordt! De Amsterdamse politie heeft de situatie volledig onder controle. Steun het verzet op generlij wijze. (...) Tijdens de verbouwing van de Nieuwmarkt gaat de verkoop van de binne
 42. Amsterdammers, huren omlaag. Protestbijeenkomst Waterlooplein, Mozes en Aèronkerk, 19 februari.
 43. Amsterdammers tekenen hun eigen stad, 40 jaar aankopen voor het Gemeentearchief, 12 juli t/m 17 augustus, Arti.
 44. Amsterdammers tekenen hun stad, 40 jaar aankopen voor het Gemeentearchief, 12 juli t/m 17 augustus Arti.
 45. Amsterdammers, verdedig het hart van Amsterdam. Geen terreur van stadsbestuur. Weest solidair met de Nieuwmarktbuurt. Vandaag wij, morgen jullie! Demonstreer zaterdag 29 maart a.s., 1 uur vanaf de Dam. Na afloop kranslegging - Rechtboomsloot. Neemt allen
 46. Amsterdamse Mimeliga Hank Dussen dus. Shaffy 8 tm 19 nov.
 47. Amsterdamse School 1910-1930. Nederlandse architectuur. Stedelijk Museum Amsterdam 13-9 tm 9-11 1975.
 48. Amsterdamse Vereniging voor Tuinbouw en Plantkunde Floralia tentoonstelling 1975. Amsterdam 700.
 49. An impression of the Amsterdam Sonesta Hotel.
 50. Anarchisme etc. Lawaai in Paradiso wo. 21 feb. f.3-. lidm.
 51. Angstendam 700, Horror & Fantasy-manifestatie 28 en 29 november 1975. Expositie, horror & Fantasy-films, lezing, horrortoneel ea.
 52. Anti-City Circus Waterlooplein 29/30 april 1 mei.
 53. Anti-repressieavond. Inleidng over repressie. Film 'Waar je woont daar leef je'. Inleiding over politieterreur tegen Molukkers. Vrijdag 9 december. Plaats KWJ gebouw. Organsiatie Kommunistische Jongeren Beweging.
 54. Architectura 1893-1918. Nederlandse architectuur. Architectuur Museum Amsterdam 5-9 tm 16-11 1975.
 55. Arrondissementsrechtbank. Bekendmaking. Wij sommeren u binnen 48 uur dit perceel gelegen aan Rokin 19 t/m 51, behorend aan de AMRO-bank te ontruimen, wegens corrupte speculatie, ten koste van de bewoners. Ondertekend, Vrouw Justitia.
 56. Arti 700 jaar. Amsterdam, wonen, werken, spelen. expositie van werken van leden 2 t.m. 26 jan. '75.
 57. Artoteek een centrum voor beeldende kunst publiek en kunstenaars; Artoteek gevestigd in 'de Meervaart'
 58. A.S.V. Gibraltar presenteert ter gelegenheid van haar 30 jarig bestaan. 27 sept. receptie, 28 sept. feestmiddag in Marcanti, 4 okt. open huis dierendag, 5 okt. speurtocht, 6 okt. ruilbeurs, 7 okt. klaverjas tournooi, 8 okt. filmdag, 9 en 10 okt. doe-avond
 59. ASVA bijeenkomst voor een demokratiese herprogrammering. Weg met de ministeriele richtlijnen. Geen ingreep in de studieprogramma's. 4 maart Oudemanhuispoort. Forum over de plannen voor'hoger onderwijs in de toekomst'. Landelijke LOG aktiedag.
 60. ASVA feest 20 oktober: Jabula, Carlsberg, Frankenstein, nonstop dj: Stan Drijven, diverse films.
 61. Baas boven baas. Peter Handke Amsterdamse Mimeliga. Shaffy Theater 24-26-27-28 mei.
 62. Begraven, vermoord. Donderdag 27 oktober demonstratie vanaf het spui.
 63. "Bekende tydgenoten", schrijvers en schilders geportretteerd door Jan Veth (1864-1925). Kunsthistorisch Instituut der Universiteit van Amsterdam 12 juni tot 4 juli 1975.
 64. Berlage 1856-1934. Nederlandse architectuur. Haags Gemeentemuseum 30-8 tm 16-11 1975.
 65. Bescherm de democratische rechten. CPN.
 66. Betaalbare woningbouw in de Utrechtsebuurt. Informatie werkgroep 'Gaten en bouwvallen'.
 67. Beter Kunst Beleid. De Maat is Vol!! Tentoonstelling van beschadigde kunstwerken. Vanaf 30 oktober, open van 10-17 uur. BKB - Oostelijke Handelskade 29. GVB bus 28
 68. Beter onderwijs door kleinere klassen. CPN.
 69. Bevrijdingsfeest. 30 jaar na de oorlog een feest voor onderduikers en bunkerbewoners. Op 5 mei van 21 tot ? uur in de collectieve ruimten van Grubbehoeve m.m.v. Pico drive-in show en de rockgroep Sunseehray.
 70. Bewonersraad Nieuwmarkt. 1 x Per 14 dagen op donderdagavond aanvang 20 uur. De Smederij. Agenda voor
 71. Bijlmer Grubbehoeve 182. Vrouwenhuis.
 72. Bijlmer sneltram ...de grond uit. Via de Gelderse Kade naar Osdorp.
 73. Bijmersneltram naar Osdorp, bij waterlooplein de grond uit, via de gelderse kade.
 74. Boksteam Albert Cuyp met nieuwelingen, C en B klasserspartijen in de Apollohal.
 75. Bond werkschuw tuig. Weiger Werk. Zoals stakende hoeren al riepen iedere arbeid is prostitutie. Onze eis Recht op Luiheid.
 76. Buurtstrijd, onze strijd. Cineclub film.
 77. Cabaret voor Vietnam. Nachtvoorstelling in Carré. (...). 11 december in theater Carré. Adele Bloemendaal, Peter Blanker, (e.a.) Opbrengst voor medisch comité Nederland-Vietnam voor medische hulp aan Noord-Vietnam & Nationaal Bevrijdingsfront van Zuid-Vie
 78. Cake Society maötre-coupeur de pëtisserie 20.15 uur 1e Weteringdwarsstraat 3-7.
 79. Canon Photo Gallery, Reestraat 19, Amsterdam Holland. United Nations Environment Programme. World environment photo contest -awarded photos- 14 t/m 28 februari 1975.
 80. Carnaval. 28 februari. Blauwbrug - Amstel 21. Muzikale medewerking van het APO Orkest. Indien u gekostumeerd verschijnt, (maar dat is niet verplicht) dingt u mee naar de prijzen voor het gekste, mooiste en origineelste kostuum.
 81. Cepelia. Poolse folklore in Amsterdam 700. Roothaanhuis, Rozengracht 133, Amsterdam, van 11 t/m 19 oktober 1975.
 82. Charlotte Köhler. Tentoonstelling in memoriam. Stadsschouwburg Amsterdam 16 maart - 7 april.
 83. Chili - 11 september 1973/1974. Solidariteitsdemonstratie. Amsterdam, aanvang Museumplein 7.30 uur, aankomst Koopmansbeurs 8.30 uur. Sprekers: Mireya Baltra, Jan Pronk, Wim Spit, Joop Wolf e.a. Onmiddelijk herstel van de democratie in Chili, weg met de fa
 84. Chili manifestatie. Solidariteit met de Chileense strijd. Sprekers, zang, toneel. Organisatie: Nederlandse Vakverenigingen, CUT Chileense Vakvereniging i.s.m. Chili Komitee Nederland, Chileense politieke partijen. Marcanti Amsterdam. do. 26 februari. 19.3
 85. Chili-tentoonstelling t/m 30 maart '75. Anne Frank-huis. Por Chile: unidad antifascista. Foto's, tekeningen, affiche's. Ism Chili-komitee Nederland.
 86. Collettivo di Emigrazione Singel 46 Amsterdam.
 87. Comite wijkverbetering Spaarndammerbuurt - aktiegroep Zeeheldenbuurt. Woningverbetering - Ja!, hoge huren - Nee!
 88. Concert n.a.v. de werken uit de muziekcollectie van de 17e eeuwse Amsterdamse stadsmuzikant Antoni Pannekoeck
 89. Couranten en pamfletten. 700 jaar nieuws in Amsterdam. Tentoonstelling van het Nederlands Persmuseum. In de Universiteitsbibliotheek, singel 425 Amsterdam (...) 28 nov. t/m 31 dec. 75.
 90. CPN voor snelle doeltreffende aanpak. Stadsvernieuwing. CPN zeker voor Amsterdam.
 91. CREA, Kulturele Organisatie van de Universiteit van Amsterdam, organiseert het in het kader van Amsterdam 700: Eerste Nederlandse Universiteits Festival. 17, 18, 19 en 20 december 1975.
 92. Cultureel Jongeren Paspoort. -- meer cultuur voor minder --.
 93. Cultureel Jongeren Paspoort. cjp-buro, tolstraat 129 (...) èn alle girokantoren in Amsterdam.
 94. Cultureel Jongeren Paspoort. cjp-buro, tolstraat 129 (...) èn alle girokantoren in amsterdam.
 95. Dadannssffeessttijijnn. 8 maart 20-24 uur RAI Congreszaal. Nederlands Dans Theater. The Clungels. Ready -made Hans van Manen Pop Muziek.
 96. Dag Jan.
 97. Dag van de postzegel. Postzegeltentoonstelling te Amsterdam in "Hotel Casa 400". Zaterdag 11 oktober 1975 van 9.00 tot 19.00 uur, zondag 12 oktober 1975 van 10.00 toto 18.00 uur.
 98. "De Dagen van de Kommune". Bertolt Brecht. Gespeeld door toneelwerkgroep De Jordaan. Regie: Kees Hardeman. 9/10/11 maart in theater de Engelenbak.
 99. De Derde Amsterdamse Boekenmarkt. vrij 21. zat 22. zon 23 aug. Zuiderkerkhof. .
 100. de Grafische, Stedelijk Museum, 23 september tot 17 oktober; grafiek en beeldhouwwerk.
 101. De Grote Wetering. Hoe zou jij dat nou aanpakken? Bel voor zo'n boeiende baan 020-754220. De Amsterdamse Politie.
 102. De hele dapperbuurt op de praatstoel, dat kan leuk worden.(...) De Gemeentelijke Projectgroep nodigt u uit en wel op 10 opktober en op 11 oktober in het Bavohuis, Sumatrastraat.
 103. De kever ontmoet de krokodil op 29 april, iedereen doet wat ie wil op 30 april, yoepieee op 1 mei en hopelijk nog lang daarna! Op het Waterlooplein.
 104. De oudste glucosefabriek is de menselijke spijsvertering. Glucose bron van energie.
 105. De Pijp leeft als u dat wilt. Meer bomen, meer wonen, meer veiligheid. Kom. Wijkcentrum, Govert Flinckstr. 64.
 106. De politiek legt het uit... Gij zult stof vreten...
 107. De Poorters, op vrijdagavond 28 januari is er weer in onze koffiekamer gelegenheid om te kaarten, sjoelen, biljarten, dammen. Ook is er een tafeltennis aanwezig, dus pingpong je fit. Verder zal Jaap Meijer zijn film vertonen over onze feestavond van 27 no
 108. Demokratie op school wat is dat? Niet wat wethouder v.d. Velde wil: (...) Discussie-bijeenkomsten 14 en 28 januari en 11 februari.
 109. Demonstratie zaterdag 23 maart, vertrek 2 uur Mercatorplein, meeting 3 uur Beursplein. Stop prijzen en huren! Eis loonsverhoging en intrekking machtigingswet! Sprekers Rinus Haks, Marcus Bakker. CPN Amsterdam.
 110. Demonstratie dinsdag 11 mei vanaf Beursplein Amsterdam aanvang half acht. Handen af van de V.V.D.M.; vrijheid van vakbondswerk; vrije voorlichting en ledenwerving; stop vervolging VVDM-ers; houdt Frits en Laurens uit de bak.
 111. Demonstratie tegen de sloop in de Nieuwmarkt! Vanavond half acht Westermarkt. 24 maart kom 7.30. Vandaag wij morgen jullie. Amsterdams Scholierenkomité. Actiegroep Nieuwmarkt. Studenten Steunkomité. Redt Amsterdam.
 112. Demonstratie tegen de sloop in de Nieuwmarkt vanavond 24 maart half acht Westermarkt. Vandaag wij morgen jullie.
 113. Demonstratie zaterdag 12 april 3 uur vanaf Kwakersplein te Amsterdam. Slotmeeting op Beursplein. Onmiddelijke erkenning van de VRR.
 114. Demonstreer 15 februari 2 uur vertrek Museumplein Amsterdam. Red Amsterdam: stop de metro! Geen metro, bouw betaalbare huizen. Solidair met verzet Nieuwmarkt.
 115. Demonstreer. Je kan er wat tegen doen. Bouw huizen, geen metro. Solidair met het verzet in de Nieuwmarkt. Zaterdag 15 februari 2 uur Museumplein.
 116. Demonstreer, je kan er wat tegen doen; 15 februari, Museumplein, Bouw huizen, geen Metro; solidair met het verzet in de Nieuwmarkt.
 117. Demonstreer mee woensdagavond 26 januari (De Waag) 8 uur Nieuwmarkt naar Stadhuis. Voor een betaalbare woning voor iedereen, verbetering oude wijken, leefbaar maken van de betonnen nieuwbouwwijken. Tegen de bouw van opera, stadhuis, hotels, banken, metro,
 118. Demonstreer. Zaterdag vanaf Dam 13.00.
 119. Demonstreer 15 febr. 2 uur, vertrek Museumplein Amstedam. Red Amsterdam: stop de metro! Geen metro, bouw betaalbare huizen. Solidair met verzet Nieuwmarkt.
 120. "Deze mensen hebben niet alleen stenen gegooid naar de politie... maar naar onze democratie, naar ons allen!" zei procureur generaal van Dijken op 23 februari j.l. in het Nieuwmarktproces. Kees Lauriks, Manuel Gomez en Hans Markus zijn nu dus ook tot ten
 121. Deze woning staat leeg. Deze woning heeft nog geen bestemming! Neem het recht in eigen hand, kraak dit pand. Gezamelijke Aksiegroepen tegen Leegstand.
 122. Dinsdag 20 mei vanaf 12 00 uur Aktie! Voor betaalbare woningen in de Haarlemmer Houttuinen. De eerste paal moet 2 januari 1976 de grond in.
 123. Diskussie middag over het rapport Mansholt 'De problemen van de groei'. Moderne jeugdraad, PPR A'dam (e.a.) Nieuwe RAI, 1 mei.
 124. Door Polaks beleid moord en doodslag op Zeedijk. Crisiscomité Zeedijk.
 125. Dr. Serge Popov c.s. ere-lid van de Cake Society 20.15 uur 28 oktober t/m 12 december 1ste Weteringdwarsstraat 3-7.
 126. Drs. Alec-ClaeComfort ere-lid van de Cake Society 20.15 uur 28 oktober t/m 12 december 1e Weteringdwarsstraat 3-7.
 127. Eerst denken dan doen. D'66.
 128. Egbert van Swoll ere-lid van de Cake Society. 20.15 uur 28 oktober t/m 12 december 1ste Weteringdearsstraat 3-7.
 129. Electrische Museumtramlijn. Museumtramdienst met historisch trammateriaal, vanaf het Haarlemmermeerstation en station Amstelveen langs het Amsterdamse Bos.
 130. Elsevier Expositie. Amsterdamse Kaartmakers 1544-1975. In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. 2 oktober t/m 1 november 1975, Elseviergebouw, Jan van Galenstraat 335 - Amsterdam. Amsterdam 700.
 131. En dan is er valium!
 132. En een fijn verjaarjaar. Maak een cadeautje voor Amsterdam. Van deze pagina. Omdat Amsterdam jarig is.
 133. Energie. Waarom denken deskundigen er verschillend over ? Georganiseerd door de stuurgroep maatschappelijke discussie energiebeleid. Controverse-zitting 1 oktober. Aula Lutherse Kerk Amsterdam (e.a)
 134. Ethiopie manifestatie. Volksrevolutie of militaire diktatuur? Programma -inleiding -dia's met kommentaar -wat er terecht kwam van de landhervorming -diskussie -volksdansen en politieke liederen. Ethiopie Komitee Nederland - Ethiopische Studenten Unie - Et
 135. Expositie Chili op de Nederlandse muren; Haarlemmerplein Amsterdam; 9-29 september
 136. Feestelijke openingsborrel van Het Bouwcafé (voor illegale en marginale adviezen). Woensdagmiddag 23 september van 5 tot 7 uur. (...) Je kan hier woensdagavond terecht voor gratis adviezen over lekkende daken, metselen van muurtjes (...). Maar ook inform
 137. Feestelijke openingsborrel van Het Bouwcafé, voor illegale en marginale adviezen. Woensdagmiddag 23 september. (...)
 138. Ferd. Bolstraat. Autovrij. De auto's erop de lol eraf. Manifestatie F. Bolplein. zaterdag 23 dec. zaterdag 6 jan. zaterdag 20 jan. Informatie sprekers handtekeningen muziek. Autovrij!
 139. Ferdinand Bol autovrij!
 140. Fijnaut. Van 30 september t/m 26 oktober 1977: Gérard Beringer. Kunsthandel Fijnaut Amsterdam.
 141. Florijn 75. Een tentoonstelling in het Amstelpark, over het verleden, het heden en de toekomst van het geld in de wereld. Georganiseerd door de gemeentegiro naar een idee van de heer W.C. Verdoorn, ter gelegenheid van Amsterdam 700 jaar stad. 1 mei t/m 31
 142. Florijn 75. Een tentoonstelling in het Amstelpark, over het verleden, het heden en de toekomst van het geld in de wereld. Georganiseerd door de gemeentegiro naar een idee van de heer W.C. Verdoorn, ter gelegenheid van Amsterdam 700 jaar stad, 1 mei t/m 31
 143. Galerie-S zomerekpositie 1975 van 24 mei tot 1 september: Judith Boer, Ruud Fronik, David Lavington, Elmar Gille, Peter Sirach, Stnaco Skiczuk (...)
 144. Geachte medebewoner van dit Blaauwlakenblok (...). Buurtbijeenkomst in het Blaauwlakenbuurtblok (...), 12 november.
 145. Geef rekening van uw rentmeesterschap. Verknal de M.J. Kosterstr. niet!
 146. Geen aanschaf atoomstraaljagers.
 147. Geen afval in de grachten, geen asfalt in de grachten.
 148. Geen atoomraketten. Niet in Nederland niet in Europa.
 149. Geen fabriek maar park.
 150. Geen Fokker voor Bolivia.
 151. Geen massa ontslag. Hou de NDSM open. Steun het solidariteitsfonds.
 152. Geen ultra-dinges, kerncentrale, of wat dan ook en waar dan ook? "Wij gaan naar Alemlo" Zaterdag 4 maart kindertrein naar Alemelo. Verzamelen op de Nieuwmarkt 10.15 uur. Vertrek CS 11 uur.
 153. Geen woningsloop voor universiteitsbouw. Grote buurtvergadering voor Uilenburg, Valkenburg, Rapenburg, donderdag 23 november, 20 uur in de Akademie van Bouwkunst, Waterlooplein 67. Georganiseerd door een aantal buurtbewoners, Wijkcentrum "d'Oude Stadt", w
 154. Geen 2 miljard voor de F-16. Demonstratie zaterdag 21 juni Amsterdam, 2 uur, Westermarkt. Manifestatie 3 uur Amstelveld. Organisatie: CPN, PSP, PvdA, ANJV, JS, PPRjg, Log, NVVjc, VD.
 155. Geld groeit. Spaar bij de gemeentegiro. Hele maand januari groeihuls cadeau! Inlichtingen en folders bij onze kantoren.
 156. Gemeentewaterleidingen Amsterdam. Open huis Gemeentewaterleidingen. Waar? Pompstation haarlemmerweg. Pompstation Amstelveenseweg.. Wanneer? Zaterdag 21 oktober a.s. Programma: Haarlemeerweg: film, smaaktest, exkursies naar regelwacht en pompstation, werkp
 157. Gezocht: infiltrant. Doet zich voor als Actieleider.
 158. Gezocht! Politie-provokateur aangeklaagd wegens mishandeling, vernieling e.d. bij de metro-demonstatie van 10 oktober in Amsterdam. Alle informatie naar postbus 51217 Amsterdam!
 159. Goudlokje opsporing verzocht door de Cake Society 20.15 uur 28 oktober t/m 12 december 1e Wteringdwarsstraat 3-7.
 160. Groot feest in de RAI, Mokum 700 jaar 1275-1975, 24 t/m juni 29 juni. Haal hier uw Poorterbewijs en florijnen.
 161. Grote buurtvergadering dinsdag 8 november. Waar blijft de beloofde nieuwbouw? Stagnerende bouwplannen in: Palmdwarsstraat, Marnixstraat, Tuinstraat, Slootstraat, Rozenstraat. Gebouw de Palm.
 162. Grote demonstratie jongerenhuisvesting! Wij willen wonen. Woonrecht vanaf 18 jaar; betaalbare huren; meer woningen, ook voor ons; geen jongerenwoonbunkers. Gebouw Marcanti maandag 29 april 22.00 uur. M.m.v. Frits Lambrechts en de Samenwerking.
 163. Haarlemmerstraat Amsterdam anno 1902. Uitgave Rademaker nr. 2.
 164. Halte '75; 75 jaar Gemeentevervoerbedrijf, 100 jaar tram in Amsterdam; Rijksmuseum Vincent van Gogh, 15 augustus t/m 14 september.
 165. Handen af van de WAO. CPN.
 166. Hans Douglas Hair. Nieuwe Doelenstraat 3 Amsterdam.
 167. "Happy days are here again" in Cafe Americain. 14 maart t/m 13 april.
 168. Heeft u volgens uw huisarts ook een andere woning nodig?
 169. Heel het raderwerk staat stil als uw machtige arm het wil. Aktie Strohalm, Oudegracht 42 Utrecht.
 170. Helpt u ons. Chile werkgroep Holendrecht. [Aktie om kinderen in Chili aan schooluniformen te helpen].
 171. Herdenkt de 4e mei, Viert de 5e mei.
 172. Herdenkt de 4e mei. Viert de 5e mei. Landelijke Kontaktgroep Verzetsgepensioneerden 1940-1945.
 173. Het Anti-City Circus veroorzaakt de feestelijke slag om het Waterlooplein ten einde het plein voor volksvlijt op te richten. 29, 30 Aril & 1 mei. Win deze slag met troffels, harken, planten, gitaren, hamers, spijkers, tenten, u zelf.
 174. Het Beeld der Aarde de Nederlandse Schoolatlas 1880-1940, exposititie universiteits bibliotheek 7 oktober t/m 7 november.
 175. Het gif zit niet alleen in de grond.
 176. Het komitee solidariteit met de krakers van de Bijlmer organiseert een Kommakandra. Koor van de krakers van de Bijlmer (...). Zondag 1 december a.s. aanvang 14.00 uur. Bijlmerhuis. (...).
 177. Het Montessorilyceum speelt: Spinoza van Dimitri Frenkel Frank in het Spinozalyceum op 19, 20 en 21 maart 1975.
 178. Het Parool Amsterdam 700 Bosbaangroep Comelio organiseert in samenwerking met Het Parool op zaterdag 15 maart 1975 de Europese Nachtcross.
 179. Het woonschip vaart en blijft. 16, 17 juni Woonschepenmanifestatie. Amsterdamse Bos, oever Nieuwe Meer bij de Bosbaansluis. The Octopedeans, theatergroep Grif, Samba Sald Fruit Show, Triols de Russen, de Roomsoezen, Willem Dynamite (e.a.).
 180. Hier spreekt de politie. 3 keer per week van 7 tot 11 uur. Tros.
 181. Hoe zou jij ze nou aanpakken? Illegale Politie knokploeg slaat met knuppels en kettingen op burgers in.
 182. Hooggeeerd publiek, swingen in de Smederij. Benefiet Be-bop 15 april 8.30 uur. Opbrengst voor Anti City Cirkus.
 183. Horen zien zwijgen. Doof blind dood.
 184. Huur te hoog? Loon te laag? Wij helpen u. Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting van Amsterdam, Wibaustraat 82.
 185. I was a teenage palmtree. Frederico Fungalini's 8th Wonder of the World Extravaganza! Written and produced by: Friends Roadshow. Voor 2 weken in de Melkweg, juli 24-27, juli 31-aug 3, 20.30 u. Theaterzaal.
 186. Ieder voor zichzelf buurtaktie.... of... gezamenlyke buurtaktie? Byeenkomst Oostelijk deel binnenstad vrijdag 27 februari Jan de Liefdeschool, rechtboomssloot 52, aanvang: 20.30.
 187. Ik ben niet gek ik ben kwaad. Toneelgroep Sater.
 188. Ik zal altijd voldoende mensen vinden die zich met mij willen verenigen zonder de eed op de partijvlag te moeten afleggen.
 189. In alle zalen van het Shaffy Theater Amsterdam Crea en ASVA's verjaars-feest. Vijf jaar Crea en dertig jaar Asva! vrij / za 30 + 31 mei. Twee daagse manifestatie met een 40-delig kontinu programma.
 190. In de kaart gekeken. Europese speelkaarten van de 15de eeuw tot heden. Verlengd t/m 22 augustus. Museum Willet-Holthuysen Amsterdam.
 191. In de vrije academie exposeren Leo Collard, Haije Gemser e.a. onder auspicien van het wijkcentrum d'Oude Stadt, van 13 maart - 8 april.
 192. Informatie over dienstweigeren.
 193. Informatiedag van de werkgroep bestuursstructuur over het rapport van de werkgroep en dat van de ASVA. 16 oktober. Aula Universiteit.
 194. Inschrijfformulier. Wedstrijdvoorwaarden. Pieremegoggel '75. Pieremegoggel '75 is een wedstrijd voor varende objecten, gekke vaartuigen, georganiseerd door het "Grootwinkelcentrum Boven 't IJ" in samenwerking met "Bureau Amsterdam 700" en dagblad "Het Pa
 195. Instituut v.d. Tropen. Balletmatinee zaterdag 29 november. Te verzorgen door Kadans Theater, o.a. met Assepoester, Muziek: Rossini en Meijerbeer; Phantas Magoria, Muziek: Curved Air.
 196. Internationaal Poppentheaterfestival. 19-29 november.
 197. Internationaal Voetbaltournooi Amsterdam 700. Ajax, Barcelona, Feyenoord, RWD Molenbeek. Olympisch Stadion. Vrijdag: 8 aug., Zondag: 10 aug.
 198. Is de politie je beste kameraad? Klachtenburo Politieoptreden. Geopend 13.00 - 18.00 uur. Maandag t/m vrijdag.
 199. Isotopen op zondag, Toneelgroep Sater, De Lantaren Roterdam woensdag 2 t/m zaterdag 5 mei.
 200. Jaar van de vrouw 1975. 6e Manifestatie Toer-Info. Allerlei nuttige en plezierige informatie over toeristische attracties, dagtrips, fietstochten enz. enz. in de Zaanstreek en daarbuiten, in de Openbare Bibliotheek, Vermiljoenweg 9 - Zaandam, van 5 juli t
 201. Jazz in Aknaton 23 april 9 uur! Rosa King Hans Dulfer en de Perikels.
 202. Je ziet het er van buiten niet aan af.
 203. J.H.Lartigue: "Evenals Proust lijd ik aan de ziekte om te proberen de tijd in 't voorbijgaan te grijpen". Een tentoonstelling in het Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam, van 4 oktober tot 3 november 1975.
 204. Jongeren zoeken kamers. Werkende jongeren, studenten aan Hoger Beroepsopleidingen en Universiteiten. Geef uw kamer op bij de onderstaande niet-kommerciele kamerbureaus van Amsterdam. ASVA, MAI, SIKH, SRVU.
 205. Jordaners steun de strijd tegen de metro; kom naar de Nieuwmarkt.
 206. Jugendstil 1900. Ingrid Vos, 2e Weteringdwarsstraat 33B Amsterdam.
 207. Juli-aug. Dominostenen festival.
 208. Kabaret Lurelei en De Nederlandse Operastichting. Jasperina de Jong in De Engel van Amsterdam. De nieuwe Nederlandse musical geschreven door Lennaert Nijgh. Muziek Joop Stokkermans. Micheal Kidd, Eric Herfst, Leen Jongewaard, Lex Goudsmit (e.a) Theater...
 209. Kernenergie? Allicht niet!
 210. Kies voor een kernwapenvrij Nederland.
 211. Kindertheater Staut.
 212. Klassenstrijd. Revolutionair-socialisties blad. Neem een abonnement.
 213. KLM. From the country that gave us one of the founders of apartheid. Zaken doen met blanke stamverwanten.
 214. Klooster [Rustenburgerstraat] Kleurplaat. Geen sloop!
 215. Kom even kijken in de kunsttent Museumplein van dinsdag 1 tot dinsdag 8 juni.
 216. Koninginnedag 14.00-17.00 uur Speeltuin Plan-West, fototentoonstelling, Ke van Egten verhalen, Freek BÜhmerman akkordeon.
 217. Kraken? Kraakpandendienst: Herengracht 352, Kraakgroep Singel: Singel 46/48 e.a.
 218. Krone, der Welt-Circus aus M¿nchen. Amsterdam, terrein IJsbaanpad naast Olympisch Stadion (Amstelveenseweg). v/a woensdag 2. juli t/m woensdag 16.juli
 219. Kunst in de Metro. Kom 12 maart Smederij!
 220. Kunstenaars voor El Salvador. Kunstverkoop ten bate van "blote voeten dokters". Nieuwe Kerk. Dam. 13 november.
 221. Laat je niet afschepen. Onze boten blijven. Landelijk Woonboten Overleg.
 222. Landelijke manifestatie WAO-slachtoffers. Handen af van de sociale verworvenheden. Zaterdag 19 mei om 3 uur, Malieveld, Den Haag.
 223. Lange Adem. 50 Mensen vormen hier een woongemeenschap. Ruyschstraat Camperstraat.
 224. Leegstand Artis. Melden bij het kraakspreekuur. Donderdagavond van 1/2 8 tot 9. Nwe. Keizersgracht 35. Tel. 227197.
 225. Leidse universiteit 400; Rijksmuseum, 27 maart / 8 juni 1975
 226. Lesko speelt werken van Jacqueline Fontijn, Grazyna Bacevics, Joanna Bruzdovics, Thea Musgrave, Ig Henneman (première), o.l.v. Jac van Steen. Lak-theater Leiden. Woensdag 28 mei.
 227. Let op! Mr. herstructurering komt er aan. Politiek forum over intrekking wetsontwerp herstructurering 3 december, 20,.00 uur in de aula aan het Spui. ASVA/SRVU.
 228. Leven. Nieuwmarkt. 29 maart 1975. Hang dit affiesje voor uw raam. Laat zien dat het ook ù aangaat.; Pardon atoombommetje [ op andere zijde van affiche gezeefdrukt]
 229. Leven. Nieuwmarkt; 29 maart 1975; Keizersstraat 2A.
 230. Liberale studentenvereniging Amsterdam nodigt u uit voor een bijeenkomst, A.A. Redeker, H.J. Lankhorst ... 25 februari, Krasnapolsky.
 231. Liberale studentenvereniging Amsterdam nodigt u uit voor een bijeenkomst. Spreker prof. mr. Schlichting, Nijmegen. Onderwerp Katholieke visies op het liberalisme. Plaats De Kroon, Rembrandtspl. 17. Datum dinsd. 28 april te 20.00 uur.
 232. Los! Anti City Circus, Waterlooplein 28, 29 & 30 april
 233. Lot, Toneelgroep Sater, Theater De Kelk, Brugge, woensdag 27 oktober.
 234. Maaike Braat. Aquarellen, tekeningen, grafiek. L.P.J. Braat plastieken. Het glazen huis in 't Amstelpark van 26 september t/m 27 oktober.
 235. Maak een feest voor iedereen. Maak 'n feest voor 'n ander. 700. 1975. Feest voor iedereen.
 236. Maak ïïk gebruik van het VSBS "Bedrijvenpotje Stadsvernieuwing". Het staat ervoor! Wij geven u graag inlichtingen.
 237. Maak 'n feest voor iedereen! Maak 'n feest voor 'n ander. 700. 1975. Feest voor iederéén.
 238. Maandag 24 mei, 20.00 uur. Forumavond. plaats Anna Reijnvaanschool, W.G.-terrein. Voortzetting nieuwbouw van A.M.C.-Bullewijk. Als sprekers zijn uitgenodigd: prof. dr. M. Koster namens het bestuur van de subfaculteit geneeskunde, R. van de Velde, wethoude
 239. Maandag 24 mei, 20.00 uur forumavond. Voortzetting nieuwbouw A.M.C.-Bullewijk. Als sprekers zijn uitgenodig: prof. dr. M. Koster het bestuur van de subfaculteit geneeskunde; R. van de Velde, wethouder gemeente Amsterdam (e.a.).
 240. Maandag 6 oktober, van 14.00 tot 17.00 en 19.30 tot 22.30. Vrouwendag in de Pijp. Rustenburgerstr. 235. Buurthuis de Pijp in samenwerking met het vrouwenprojekt de Pijp.
 241. Manifestatie Jaap Edenhal vrijdag 3 oktober 1975. De gezamelijke Zang- en Muziekverenigingen voeren uit: Coronation Anthems, Koren uit opera's, The voice of freedom, Naamhaftig Amsterdam.
 242. Manifestatie jongerenhuisvesting. 16 Oktober Krasnapolski Amsterdam. Programma: 12.30u: demonstratie Beursplein, 13.30u: manifestatie in Kras mmv Bots. Wij willen wonen!
 243. Manifestatie voor een wettelijk vastgesteld en goed inkomen. 600 gulden nu, uitkering van de achtergehouden 120 miljoen. Geen aantasting van de kinderbijslag. Geen rentedragende leningen. Sprekers namens ASVA/SRVU, ANJV, NVV.jc, VVDM, Werklozenkomitee, m
 244. Manifestatie voor het behoud van de Posthoorn. Ondersteund door optredens van Toneelgroep Alarm (met een programma over bezuiniging). Het Amsterdams Salonorkest (e.a.). Verder sprekers, informatie en tentoonstellingen over de buurt en de Posthoorn. 15 okt
 245. Manifestatie vrijdag 21 nov. Suriname onafhankelijk... de nationale bevrijding gaat verder! Aula, Spui (hoek Singel) Amsterdam. Onafhankelijkheidsfeest! in de Brakke Grond Amsterdam. Organisatie: Suriname Comité, Democratisch Jongerenfront, Asva, Srvu, On
 246. Manifestatie 17 t/m 23 november. Dççrom geen Bijlmer bajes!! Woensdag 20 nov.: het Werktheater speelt "Misdaad". Slotmanifestatie: zaterdag 23 nov. 11.00 - 16.00 uur Paradiso.
 247. Manifestatie 18 december. Tegen bezuiniging voor uitbreiding politiek vormingstheater. Paradiso 20.00 uur. Gevarieerd programma: Muziekgroep Overlast, Popgroep de Moker, Het Spektakeltheater (e.a.).
 248. Manipulatie, intimidatie, geketende vrijheid, gewapende macht in de hand van het kapitaal, demokratie, parlementarisme, volksverlakkerij, isolatie (...).
 249. Marx' vergeten Erfgenaam. Praag 1854 Karl Kautsky Amsterdam 1938. Amsterdam Universiteitsbibliotheek. Bremen: Foyer im Haus der B¿rgerschaft am Markt.
 250. Massameeting 29/30 april 16 uur / 24 uur non-stop. Vietnamweide Amsterdamse Bos. 30 April zondag 14 uur Vietnamweide. Sprekers: André v.d. Louw (voorz. PVDA), Henk Hoekstra (voorz. CPN), Dolf Coppes (Voorz. PPR), Ly van Sau (Voorlopige revolutionaire rege
 251. Meer werk, minder wapens. CPN.
 252. Meer woningen, betaalbare huren. CPN.
 253. Meeting. Sprekers: Jane Fonda, mevr. Pham Thi Minh (vrr), prof. dr. B. Delfgaauw, Han de Leeuw (Amsterdam helpt Hanoi). Film: Introduction to the Enemy. Vrijdag 17 januari 1975 20.00 uur Marcanti.
 254. Meeting. Universiteit Amsterdam helpt universiteit Hanoi. Vrijdag 24 januari 1975. Aula Spui aanvang 20.00 uur. Optreden: De Volharding. De Boventoon, film, dia's, muziek. Sprekers: Ir. Mguyen Duc Thua (drv), Drs. Rudi van der Velde (gem. A'dam) (e.a.).
 255. Melkweg Amsterdam. Wensdee 26 august 6-2. Survivors unite.
 256. Melkweg presents A Sparkle of Life. 12 hour spring festival. Sail, American Gypsy, Vic Pitts [e.a.]. 11 maart.
 257. Met justitie in de knoei? Kerkstraat 257 Adviescentrum voor Jongeren met Strafrechtmoeilijkheden.
 258. Metro.
 259. Metro Teach-in. 7 mei a.s. 20.00 uur in Frascati. Georganisserd door D'66 / P.S.P. / P.v.d.A. / Radicalen. Panelleden: Bruggeman, Gruyters, Jurgens, v.Hulten, RÜling, Plantema, Wessels, Schimmelpennink, v.Thijn.
 260. MFAS-cyclus Leven met kanker. 14-2: Als de dood; 21-2: Ziekenhuis; 28-2: Nazorg; 7-3: Hulpverlener. Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Plaats: collegezaal, Paviljoen 1, W.G., 1e Helmersstraat 104, Amsterdam.
 261. Mitsutaka ishii. Japanse dans - mime. Paradiso 20 juli.
 262. Mokum 700 1275-1975 Proclamatie. Amsterdammers bouwen voor Amsterdammers in de RAI feeststad Mokum 700 met markten, winkelstraten en pleinen in de sfeer van oud-Mokum. Groot feest in de RAI. Haal vanmiddag nog uw Poorterbewijs en florijnen voor een middag
 263. Mond open, ogen dicht. Meer zeggenschap over ons voedsel. Vereniging Milieudefensie. Amsterdam.
 264. Mooi van lelijkheid vijf trappen op.
 265. Moving being Babels's Dancer. September 8th- 11th- 14th- 18th. Melkweg.
 266. Muis is dood. Baas ontslaat pa, pa komt thuis, pa slaat vrouw, vrouw slaat kind, kind zegt au, kind trapt hond, hond bijt kat, kat slaat muis, muis zwijgt. Wij niet.
 267. Museumplein. Kunsthistorisch Instituut. 27/1-17/2
 268. Museums zijn ook maar gewone mensen. (...) benaming voor wat de gezamelijke Amsterdamse museums het 700-jaar bestaande Amsterdam willen aanbieden. (...) Om u te laten weten wie dan al die gewone mensen zijn hebben wij dit vouwblad samengesteld. Er staat
 269. 'n Amsterdammer blikplonst niet in de gracht. Amsterdam hou me mooi.
 270. 'n Amsterdammer hoeperdepoept niet op de stoep. Nou reken maar...! Amsterdam hou me mooi.
 271. Nachtwacht in de Nieuwmarkt, maandag 7 april a.s. Middernacht. Breng je bed mee. Allerlei vertier. Verhinder door je aanwezigheid gebruik van geweld door de overheid. Er is eerst 'n meeting in de Smederij.
 272. Nachtwacht in de Nieuwmarkt maandag 7 april a.s. om middernacht. Breng je bed mee, allerlei vertier. Verhinder door je aanwezigheid gebruik van geweld door de overheid. Er is eerst 'n meeting in de Smederij om 8 uur.
 273. Nederland.... breek los die band! Antillen vrij.
 274. Nederland stop medewerking aan kerncentrale Kalkar. C.P.N. D'66 P.P.R. P.v.d.A. Anti-Kalkar Komitee Keizersgracht 648 Amsterdam.
 275. N[ederlands] B[lazers] E[nsemble] op tournee door Amsterdam, 6 maart Posthoorn-kerk. Milhaud, Roussel (e.a.) m.m.v. Marja Bon.
 276. Nederlandse Mozart Vereniging. Voorjaarconcert op 3 juni 1975 om 20.00 uur in de Waalse Kerk. Amsterdams Sinfonietta o.l.v. Willem Frederik Bon (e.a.)
 277. Nee Nee Nee Nee Neutronenbom.
 278. Nix plat! Nu de andere metrolijnen niet doorgaan gaat de Nieuwmarkt voor. Openbare vergadering vr. 3 nov. in Kras. om 8 u.
 279. Nodig nu voor de babies van Warschau....Amsterdammers helpen Warschau(...)
 280. Noordermarkt feest op de Noordermarkt. Doorlopend programma vanaf 14.30 tot 'snachts. Zaterdag 23 juni.
 281. Noord-Ierse gevangenen in hongerstaking. Sinds 27 oktober weigeren 7 gevangenen uit de H-Blokken in de Long Kesh gevangenis, en sinds 1 december wiegeren 3 gevangenen uit de Armagh vrouwengevangenis ieder voedsel. Dit om kracht bij te zetten aan het 'deke
 282. Noord/Zuid één strijd tegen 500 jaar kolonisatie. Werkgroep Indianen Zuid-Amerika.
 283. Nooys Vollkstheater. Oh..Waterlooplein van Dick Nooy. Muziek Bert Stoots. Carry Tefsen, Hanny Vree, Loek Knol (e.a)
 284. Nu de andere metrolijnen niet doorgaan gaat de Nieuwmarkt voor. Nix plat! Openbare vergadering vr. 3 nov. in Kras. om 8 u.
 285. Nu ook in het centrum uw groentewinkel Fa. De Spruitjes voor, groenten, fruit, en levensmiddelen. Paleisstraat 37 achter de Dam.
 286. NZH 'Budapester'-tramstel Zandvoort-Amsterdam nabij Bentveld, 28 april 1957.
 287. Ondeko-Za. De furie van de Japanse drum. H.J. da Silva Theaterproducties. Carré.
 288. Onder alle weersomstandigheden.
 289. Onderhoud aan uw huis? U kunt de huisbaas dwingen! Haal klachtenformulier bij Advokatencollectief Ostadestr. 286.
 290. Ontdek het zelf: staande golven, zandpenduul, schaduwbeelden, draaibeelden (...); kijk-speel-en doe happening 29 juni t/m 25 augusutus Technisch Museum NINT.
 291. Ontheilig de arbeid (gebruik de werkeloosheid). Arbeid adelt niet. Nederlandse Bond Tegen Arbeidsethos. NBTA Amsterdam.
 292. Ontmoeting met 40 Fransen uit Roubaix. Rencontre luite urbaine unies in Roodmerk. Za. 19 juni is de uitwisseling echange de expériences de Roubaix et Amsterdam.
 293. Ontmoeting met 40 Fransen uit Roubaix. Roodmerk zat. 19 juni is de uitwisseling. (Exchange des expériences de Roubaix et Amsterdam).
 294. Oosterdok woongebied, géén toeristencentrum. Voor informatie: Bewoners Kommittee "Oosterdok".
 295. Open dag in De Tetter 21 augustus.14 - 17 u.: tentoonstelling, winkel, drankjes; feest met live-muziek 's avonds.
 296. Openbare Vergadering. Afdeling Waterlooplein CPN. Sprekers: Roel Walraven, voorzitter CPN gemeenteraadsfraktie, Marie van Zelst, sekretaresse aktiekomitee vervangende woonruimte en herstel Nieuwmarktbuurt. In het Mozeshuis 16 januari 1975. 20.00 uur.
 297. Openbare vergadering woning verbetering en bouw. Vr. 17 maart 8 u. Krasnapolsky. Wijkcentra van de kompakte stad Oud West - Muiderpoort - Ceintuur - De Eilanden - Gouden Reaal - De Jordaan - d'Oude Stadt.
 298. Opgeheven al sinds enige tijd door omstandigheden Aktiegroep Nieuwmarkt. Voortgezet is de aktie. Bedreigd voelen zich de autoriteiten. Vrijdag 16 januari bijeenkomst 21 uur. Onderwerpen: ontruimings-aanzeggingen, stadhuisplannen, anti-kraakwet, Jodenbrees
 299. Opheffing alle noodtoestanden. 17 okt. Landelijke demonstratie vanaf de Dokwerker.
 300. Oproep 10 en 11 oktober anti-metro demonstraties. Aktie(...)
 301. Oranje franje beu. Juliana Regina Nederland.
 302. Oud Amsterdam ligt aan de Stroomarkt. Het lijkt wel of achter de Ronde Lutherse Kerk in 100 jaar niets is veranderd. Handwerklieden beoefenen daar eeuwen- oude en nieuwe ambachten. Ga even kijken. Opening 27 juni 12.30 uur. Kring der Handwerklieden.
 303. Oude Kerk, Oude Kerksplein, Amsterdam, 20.15 uur: Zaterdagavond Orgelconcerten.
 304. Papa wat is dat...? "Nederland van de weg af gezien". Stop de kindermoord.
 305. Pardon atoombommetje.
 306. Parkeergarages = oorlog! "A'dam Fietst".
 307. Pas op! biedt te koop aan voor: dit pikken we niet. Deze etage moet verhuurd blijven géén horizontale verkoop in onze buurt. U bent gewaarschuwd. Dit huis is besmet verklaard. Koop deze etage noÖit!
 308. Peter Wyssbrod. Le Grand Départ. Der Schweizer Mime in seinem Spiel ohne Worte. Le mime suisse avec sa pièce sans paroles. Shaffy Theater. di 13 t/m zo 18 sept.
 309. Piepschuim van niks zal je bedoelen.
 310. Pinokkio van 't Katheater. Shaffy Theater zaterdag 1, 8, 15, 22 en 29 oktober.
 311. Plus kijkdooswedstrijd 1975. 'Amsterdam, spelen, wonen, werken.'
 312. Poezie en nog eens poezie. BzztÖh m.m.v. H.C. ten Berge, J. Bernlef, Rein Bloem, Hans Faverey (...)
 313. Politicologie gaat plat op 20 nov. Collegeboycot/staking tegen de tweefasenwet.
 314. Portugese Aktie. Slotmanifestatie 1 maart Mozes en Aèron kerk. Politiek asyl voor Portugese vluchtelingen. Stopzetten van Nederlandse investeringen in Portugal. Geen steun aan de fascistiese regering in Portugal.
 315. Proloog en GLTwee moeten blijven voor politieke vorming en aktie voor uitbreiding van strijdkultuur.
 316. Protest, voorkom de wo[r]gdood van Luis Edo, Alicia Mur e.a.(...) Meeting (...) 3 november Vondelpark.
 317. Protesteer mee op zaterdag 11 maart. 2 - 23 uur Protestbijeenkomst Mozes en Aèronkerk Waterlooplein. Vanaf 2 uur informatie, films, dia's, discussie, 20. uur openbare hearing. Verkeerscirculatieplan/verkeersdeportatieplan. Géén sloop van huizen voor...
 318. Protesteer tegen de loonmaatregel. Demonstratieve vergadering in Marcanti. Vrijdag 18 dec, a.s. Sprekers: J.M. den Uyl, E. Nijpels (D'66), H. Gortzak (P.S.P.), een spreker van PPR. Steun de oppositie in haar strijd voor een betere regering. Partij van de
 319. Red and black strike back. Media, justitie, Wiegel, Polak, fascisme, spekulanten, mobiele eenheid, politie, kapitalisme.
 320. Reggae Party. Di. 17 nov. Melkweg. The Black Messengers, Justice, Communication. dichter Oku Onuora.
 321. Remember Soweto. Theater WG [Wilhelmina Gasthuis]. Poëzie-Muziek-Video-Theater-Informatie-Sprekers.
 322. Roodmerk opent het nieuwe seizoen met Tentoonstelling Volksverzet tegen Kernenergie.
 323. RSV Rijn-Schelde-Verolme producent van oorlogsmonsters!!!!
 324. Samen aan 't werk. VVD 3.
 325. Samkalden, de partijen, pers & TV, vakbonden veroordelen Oproer. (...) Federatie van Onafhankelijke Vakgroepen.
 326. Schaakkreade '75. Het is wederom zover: op dinsdagavond 18 maart zal in de Spaarbank voor de Stad Amsterdam de derde Schaakkreade beginnen.
 327. Schaeferallee. 157e Jan Scheaferstraat, 158e Jan Schaeferstraat, 159e Jan Schaeferstraat, 160e Jan Schaeferstraat, 161e Jan Schaeferstraat, 162e Jan Schaeferstraat.
 328. Sla een figuur.
 329. Slecht horend? informatie over praktische hulp.
 330. Sloop? Red de Govert Flinck 15-53.
 331. Slotmanifestatie Amsterdam 700. Film. Programma: impressies van een feestend Amsterdam en 50 jaar journaal van de stad. 27 t/m 31 dec. in de Ronde Lutherse Kerk.
 332. Socialistiese feministes. Oprichtingsbijeenkomst 23 mei, Amsterdamse Vrouwenhuis.
 333. Solidariteits manifestatie voor 100 Marokkaanse hongerstakers. Zij eisen legalisatie van alle illegale buitenlandse arbeiders in Nederland. Zaterdag 15 november. Mozes & Aaronkerk, Waterlooplein 57 Amsterdam. Komitee van Marokkaanse arbeiders in Nederland
 334. Sores met de politie? Kerkstraat 257. Adviescentrum voor Jongeren met Strafrechtmoeilijkheden.
 335. Speelgoed speelfout. Oorlogje spelen jong geleerd...
 336. Spelregels sjoelen. Aan deze eerste "Open Amsterdamse Sjoelkampioenschappen" wordt meegewerkt door: Gemeentelijk Bureau Amsterdam-700, Wijn- en kaasrrestaurant "Le Bon Mariage" (...)
 337. Sport in beweging 700.
 338. Spring is here. Zaterdag 24 april.
 339. Stadsblad De Echo-prijsvraag ter gelegenheid van Amsterdam 700. Verwerk één van deze Amsterdamse tekeningen in uw advertentie.
 340. Stadschouwburg. Folkloristisch Danstheater. De Mexicaanse Hond. De Leugenbroeders. Toneelgroep Amsterdam. Kwartet.
 341. Stadsschouwburg Amsterdam Sonja Dwinger aquarellen t/m 14 juli.
 342. Stemlokaal. Postbus 51217
 343. Steun de vrouwenstrijd in Zuidelijk Afrika. Steun de vrouwenprojecten van ANC, SWAPO, Patriotistisch Front. Anti-Apartheids Beweging Nederland Amsterdam giro 580900.
 344. Steun de vrouwenstrijd in Zuidelijk Afrika. Steun de vrouwenprojekten van ANC, SWAPO, Patriottisch Front. Anti-Apartheids Beweging Nederland, Lauriergracht 116, Amsterdam.
 345. Stichting Dierenopvang Bijlmer. Voor opvang, verzorging en herplaatsing van hulpbehoevende dieren en registratie van meldingen over vermiste en gevonden dieren.
 346. Stichting Van Loon Patrician Residence of the 17th and 18th centuries.
 347. Stop de neutronenbom. Stop de kernwapenwedloop.
 348. Stop gemeentelijk wanbeleid in de Dapperbuurt! Ga maar naar huis mensen, de plannen zijn veranderd... De onze zijn allang rond! Nieuwbouw nuuu! Kom naar de buurtvergadering met: B&W in ons huis Zeeburgerdijk 23 op: 22 juni...
 349. Straatgebruik in de Pijp. Plan voor het rijdende, lopende, fietsende, parkerende, winkelende gebruik van de straatruimten in de Pijp. Ineke Back, Toon Back, (e.a.).
 350. Straatkunst bedreigd. Wijkcentra, buurthuizen, buurtgroepen, scholen, filmgroepen, toneelgroepen, volksdansgroepen, beeldende groepen, muziekgroepen, bibliotheken. Demonstraties 8 mei. Samen sterk voor het Zomerstraattheater.
 351. Studentenreducties. Reductie op o.a. microscopen, pannen, verzekeringen(...).
 352. Studio in samenwerking met de Nederlandse Radio Unie, Solid State vanaf 27 januari in de Brakke Grond.
 353. Studio speelt Tri-Chloor vanaf 20 december in de Brakke Grond.
 354. Surinameavond 23 febr. 8 uur aula a/h Spui ASVA SRVU
 355. Symposium Onderzoek over jeugdwerekloosheid, 26 februari Roeterseiland Amsterdam. Vier thema's: arbeidsmarkt, bemiddeling en scholing; onderwijs en kwalificatie; werkeloosheid en welzijnswerk; beleid en aktie.
 356. Systematiesche structuren. Willem Maat, Jaap Egmond. Exposorium Vrije Universiteit.
 357. 't Komt wel goed.
 358. 't Is je eigen straatje. Hou 't schoon. Haal er een bezem over. 't Is een kleine moeite en... je doet 't voor jezelf en je buren. Kommissie Bestrijding Stadsvervuiling Amsterdam.
 359. Tegen de Russische interventie in de Hoorn van Afrika, tegen de volkerenmoord van de Ethiopische militaire junta. Zaterdag 22 april. Demonstratie van de Westermarkt te Amsterdam om 14.00 uur. Manifestatie Frascati - Nes 59 te Amsterdam om 16.00 uur. Organ
 360. Tegen tegen.
 361. Tentoonstelling 'Wijkplaats in 't Van Gogh. Een presentatie van 164 creatieve buurtgenoten. Tentoonstelling van 19 dec. '75 t/m 11 jan. '76.
 362. Tentoonstelling 17 juni t/m 2 juli Maatschappij Arti et Amicitiae: Martin Monnickendam.
 363. Teorie-praxis in de sociologiese teorie. Kongres op 19-20-21 november 1975 - aula Vrije Universiteit Amsterdam. De sprekers: Niklas Luhmann, Clausd Offe, Alfred Schmidt, Albrecht Kwast, Thomas Luckmann, David Silverman.
 364. The Movies, 22 november: Cannibal theater - Paulo Yutaka, Lile Conde, Roberto Genta - Cannibal Stories.
 365. Theater De Brakke Grond: Jenny Arean, Robert Long, JérÖme Reehuis, Dimitri Frenkel Frank. Scherts, Satire, Songs & ander Snoepgoed. Kwartet Henk de Jonge, 24 juni t/m 2 augustus Theaterunie.
 366. Theater De Vergulde Koevoet. Portugalweek. 20.00 uur: fototentoonstelling, informatiestands; 21.00 uur: een diaserie over het LandbouwcoÜperatief "Che Quevarra", sprekers van de ondersteuningsgroep van "Che Quevarra", en daarna is er gelegenheid voor een
 367. Toneelgroep Baal en het Willem Breuker Kollektief spelen La Plagiata, een operette van Willem Breuker en Leonard Frank. Concertzaal Shaffytheater. Van 10 mei tot en met 7 juni.
 368. Toneelgroep Kilo olofspoort Het Maagdenhuis. Een korte documentaire 9, 10, 11 oktober. Universiteitstheater.
 369. Toneelgroep Sater. De Juf van de Czaar Peterstraat. 1918, de mislukte revolutiepoging in Nederland, het aardappeloproer, een school in een volksbuurt in Amsterdam. Maandag 12 t/m 17 december en 19 t/m 24 december. De Brakke Grond.
 370. Toneelgroep 'Studio' presenteert in C.P.A.: Cabaret/Revue. 700 Jaar Amsterdam (met een vleugje Antillen...). 31 okt.-1, 7, 8 nov.
 371. Tool-orp windmill project.
 372. Tropenmuseum Open.
 373. TUSA. Jules Supervielle's De Kinderrover(Le voleur d'enfants), opvoering ter gelegenheid van de 48e dies natalis van de unitas studiosorum amstelodamensium. Krasnapolsky, 21 februari. Regie: Jurg Molenaar
 374. Underground films, vrijdag, zaterdag, zondag, electric cinema bbk sentrum.
 375. Union Maids is te zien in: Shaffy Filmhuis t/m 16 november.
 376. Uw hulp is nodig! Over de hele wereld!
 377. Van harte, Amsterdam. Amsterdam is jarig. 700 jaar maar liefst. Da's wel een gelukwens waard. Wedstrijd voor kinderen.
 378. Van harte, Amsterdam. Kinderen feliciteren de stad. 'n tekeningen expositie van Trouw-lezertjes op de 5e etage van 29 mei- 14 juni.
 379. Verdedig de sociale voorzieningen. CPN.
 380. Vereniging voor handenarbeid afdeling Amsterdam, diploma cursussen, liefhebberij cursussen.
 381. Verklaring van de Amsterdamse bevolking. Steun de illegalen in hun strijd tegen de 1 november-wet.
 382. Vernietigen, da's geen werk! Kruithoorn, DAF, HSA, RSV, Giessen, de Staat, Eurometaal, Oude Delft, VMF, Philips, Fokker. Weiger besmet werk.
 383. Verz. Paradiso. 30 april. Vrije Keyzer. Nederland is klaar, afbreken maar. 1 mei: PSP. 2+3 mei foto's over arbeid en verzet in Nederland. 4 mei. J'Accuse. Kernwapens en oorlogsmisdaden. 5 mei: Jongerenkrant. De wereld en fascisme. Vrijbrief.
 384. Vijfploegendienst met behoud van loon. CPN.
 385. Villa Baranka. Totaalkunst ruimte. Salon voor kunstenaars uit verschillende diciplines en verschillende culturen. Opening 15 november. Open huis 16 november, theater, muziek en dans. Expositie schilderijen, gouaches, tekeningen en aquarellen van Marga Ada
 386. Visitedag 4 oktober. Fokker.
 387. Volksrevue speelt "volksrefuu" in de Boomsspijker.
 388. Volledige prijscompensatie. CPN.
 389. Vondelpark Openluchttheater. Openingsdag zondag 31 mei. 14.00 uur Footsbarn Theatre, 15.00 uur Colin Scot, 16.00 uur Johnny Osbourne.
 390. Vondelpark pro/contra. Hearing in het wijkcentrum "Obrecht Concertgebouwbuurt i.o." over het "Vondelpark experiment" voor de omwonenden. 7 december in het I.C.C.
 391. Voor behoud van de koopkracht; voor werk, tegen bedrijfssluitingen; houdt Ford en NSM open, niemand de poort uit. CPN-distrikt Amsterdam.
 392. Voor behoud van de scheepsbouw. CPN.
 393. Voor mensen die gebruik maken van hun recht op vrijheid van meningsuiting is er ruimte genoeg.
 394. Voor u met familie en vrienden in het buitenland is 5 december dichterbij dan u denkt. U bent "Sinterklaas" (de gulle gever in Holland die niemand vergeet). De Bijenkorf is "zwarte piet" (voor de minder prettige karweitjes).
 395. Voor vrede, tegen atoombewapening, stop de neutronenbom. CPN.
 396. Voorjaarstentoonstelling 'Amstel 101', 18 april 1975; Joop Hollanders [e.a.].
 397. Vrijbrief. Tegenkrant van jongeren. Verschijnt tenminste vijfmaal per jaar. Oranje Nassaulaan 51 Amsterdam. Abonnement f 15,- per jaar.
 398. [Vrouwen] tegen militairisme.
 399. Vrouwendag in de Pijp. Maandag 6 oktober van 14.00 tot 17.00 en 19.30 tot 22.30. Cabaret, film, muziek, kinderopvang. Inschrijving voor groepen: thema-avonden, spel, vrouwen curses, tekengroep, assertiviteitsgroep. Rustenburgstr. 235. Buurthuis de Pijp i
 400. Vrouwenfeest. 24 mei in het nieuwe COCpand. m.m.v. de rockbands: Wonder Woman en Wicked Lady, in het voorprogramma: kabaret 'Les en Bies". Rozenstraat 14 Amsterdam.
 401. VU hoofdgebouw. Gratis Brood. Wat bezielt een Christen.
 402. Waarom?... De metro dit giganties stuk stadhuis en stopera hier staan. Al die huizenn moesten van de baan. Help!... Woning zoekkende en allen wie dit raakt hier goedkope huizen bouw dan word er minder gekraakt!... De Waterlooplein vrienden dank uw allen v
 403. Waarom ik dit niet eerder gedaan?
 404. Wat doen we met het Leidseplein? Planburo bouw-es-wat anders ... is elke dag geopend. Kom eens langs!!
 405. Wat hebben huisvrouwen toch een lui leventje! Het enige wat ze doen is koken opruimen wassen verzorgen schoonmaken verstellen bedienen opvoeden boekhouden babysitten verplegen kleren maken....
 406. Wat te doen bij strafrechtelijke contacten met politie-ambtenare(sse)n in Nederland. Een korte handleiding, ingeval u staande gehouden of opgepakt wordt.
 407. Waterlooplein, Welke toekomst, welke schoonheid. Tentoonstelling 26 januari - 11 februari, Mozes en Aèronkerk. Openingstijden: werkdagen + zaterdag 12-18 u., zondagen 14-18 u.
 408. Waterlooplein zondag markt 21 nov. 10-16 uur in de "Smederij" ter voorbereiding van demonstratie en aanbieden van de 130000 handtekeningen voor het behoud van de Waterloopleinmarkt op woensdag 24 nov. 13.00 uur op het stadhuis.
 409. Weiger watervergiftiging. Stop fluoridering.
 410. Werklozentheater speelt Straat. Een muziektheaterstuk door werkloze jongeren. Regie: Vincent Schuurman.
 411. Wibautstraat géén racebaan! Inspraak volgens afspraak! Nu openbaar!!! Informatieavond 22 april 1975 8.30 uur Oosterhonk 1e Oosterparkstr.12. Alleen voor genodigden.
 412. Wij eischen geluk.
 413. Willem Gorter tkenaar? Bekijk het Bim-huis Oude Schans nog tot 1 april.
 414. Willem III 100 jaar roeien. Jubileumwedstrijden zaterdag 11 september. Jeugdestafette zaterdag 30 oktober.
 415. Willen ze nou woningen of niet? Raadsleden zeggen het u! Herindeling Droogbak. Vrijdag 30 mei 20.00 uur. Haarlemmerbuurthuis. Discussie-avond georganiseerd door het wijkcentrum "De Gouden Reael" op de vooravond van een definitieve beslissing over wat er m
 416. Woensdag 2 dec. spreekt de Braziliaanse pedagoog Paulo Freire over: "Vrijheid van onderdrukten". Frascati Amsterdam. Donderdag 3 dec. werk-studiedag. Aktiekomité Hulp Ontwikkelingslanden.
 417. Za. 2 april Landelijke demonstratie Almelo tegen uitbreiding ultracentrifuge fabriek; 13 uur vertrek demonstratie vanaf haven noordzijde, 14 uur meeting Postkantoorplein Hofstraat.
 418. Zat. 1 t/m zon. 9 november 1975 10-17 uur. Dozijntje Ambachten: marmerstrukturen, kantklossen, weven, spinnen, boekbinden, plantaardig verven [enz.]. Boekhandel Lankamp & Brinkman, Spiegelgracht 19 Amsterdam
 419. Zaterdag 1 oktober Zaanstraat feeststraat Zaanstraat speelstraat: muziek, vrijmakrt, kinderkermis, poppenkast, volksdansen, draaiorgel, beat, boksen, judo, karate etc.
 420. Zaterdag 13 november/19 uur RAI-Congrescentrum Amsterdam. Manifestatie. Angola bevrijd, vrijheid voor Zuidelijk Afrika. Sprekers uit de Volksrepoubliek Angola en van de bevrijdingsbewegingen van Namibië en Zuid-Afrika. Uitgenodigd zijn sprekers van politi
 421. Zaterdagen 14-21-28 juni 1975: jubileumritten met oude trams, open huis metro-testbaan.
 422. Ze nemen je stem, maar wat krijg je terug. Woningnood, werkeloosheid, kernwapens, staatsgeweld, bodemvergiftiging. Anarchistische Federatie.
 423. Zeil mee met Frya de Amsterdamse 3 mast schoener. Zeezeilen. Per 3mast-schoener met 250 m2 zeil voor groepen of individuelen max. 12 personen. Skandinavië-tochten, weektochten en weekends.
 424. Zenuwgas.. wie is, die was. Waarschuwing! Als u deze verschijnselen waarneemt: hoofdpijn speldeknop-grote pupillen, speekselvloed, lopende neus, beklemming op de borst, adem wordt afgesneden en ontlasting is niet te stuiten, bent u het slachtoffer van een
 425. Zij nemen je stem maar wat krijg je terug. Anarchistische Federatie.
 426. Zo moet het in de Huidenstraat, Runstraat, Berenstraat en Wolvenstraat
 427. ?00. Amsterdams Ballon gezelschap Postbus 10176.
 428. 1e paal feest voor allemaal. 29 september. Westelijke eilanden. Kinderfeesten, speurtocht, feestavond enz.
 429. 10 mei. De Duif. "Gospeltrain" muziek en zang. m.m.v. The Burning Candles. Chosen People (e.a.). Vondelpark Gospelsongs.
 430. 10 Mei woon woede dag. 'Kraak' de leegstand; spekulanten de stad uit; stop de opdrijving van de woonlasten; meer geld voor betaalbare nieuwbouw; afschaffing van de 2 1/2 % regeling; geen knuppels; maar troffels. In onze buurt en 3 uur centrale meeting Dam
 431. 10e Bokbier Festival
 432. 100 jaar amsterdams studentenorkest J. Pzn. Sweelinck. Henk Alkema - dirigent, Godfried Hoogeveen - cellist. 22 mei sonesta koepelzaal aanvang: 20.15 uur.
 433. 1275 Amsterdam 1975. Pachtersopstand 1748. Palingoproer 1886. Februaristaking 1941. 5 mei 1945. Provo. Witte fiets. Dicampos. Foto Lieverdje 1967. Metrooproer 1974. Nieuwmarktopstand 1975. Toffe stad - maffe stad.
 434. 1275 Amsterdam 700 jaar 1975.
 435. 14 mensen willen wonen en werken in de Brandery. De eigenaar wil het niet verhuren. De gemeente wil het niet kopen en zelf kunnen we het ook niet kopen.
 436. 18 Oktober 1975 internationale loop over 10 engelse mijlen (ca.16 km) boven 't IJ rond het winkelcentrum. Extra attraktie opstijgen van 3 bemande ballons. Verder: scholen estafette, prestatieloop over 4 en 8 km.
 437. 1898-1948 Wederzijds. Een film van Gerard Rutten.
 438. 25 jaar wel en wee, De Gouden Reael. 6 t/m 14 december 1975: fototentoonstelling van het wijkcentrum De Gouden Reael in gebouw 'De Arend', Planciusstraat hoek 1e Breeuwersstraat. Opening: 6 december 20.- uur.
 439. 26 Januari opent de echte auto tentoonstelling in Stichting Wonen. Verkeerd verkeer, Stop de kindermoord, Lastige Amsterdammmer, Maskers af.
 440. 27 September demonstratie. 13.00 uur vanaf de Oudemanhuis Poort, 14.00 uur slotmeeting in de Aula aan het Spui. Volledige intrekking van de duizend gulden, geen navordering van de duizend gulden, opschorting van de kollegegeld-inning, geen aantasting van
 441. 6 Feestglazen voor 7,50. Omdat Amsterdam jarig is. Amsterdam 700 jaar Heineken 1975. 700 Amsterdam, daar ga je!
 442. 6 Mei manifestatie vrouwengeschiedenis. In RASA Utrecht. Lezingen, films over vrouwen geschiedenis en toepassing in het onderwijs, vormingswerk en vrouwenbeweging. Nederlands Vrouwenkabaret; Sater: De Juf uit de Tsaar Peterstraat. Crèche aanwezig. Georgan
 443. 7 Manieren om je schoenen af te vegen. Stadsreiniging Amsterdam.
 444. 7 Projecten studio Scarabee. Toneelmuseum 20 februari t/m 31 maart 1975.
 445. 700 Amsterdam.
 446. 700 Amsterdam. Amsterdam, heldhaftig, vastberaden, barmhartig.
 447. 700 Amsterdam. Amsterdam 700 Rembrandt.
 448. 700 Amsterdam. Bloemententoonstelling in de Ronde Lutherse Kerk. Aangeboden door de Amsterdamse Bloemisten Patroonsvereniging. 19 nov. en 20 t/m 23 nov. '75. Bloemen voor Amsterdam 700.
 449. 700 Amsterdam. Bureau Amsterdam 700 nodigt u uit voor persconferentie. Nieuws over zomer-evenementen. Uitreiking 700-grammofoonplaat, donderdag 20 maart 15 uur Apollopaviljoen.
 450. 700 Amsterdam. Bureau Amsterdam 700 nodigt u uit voor persconferentie. Nieuws over zomer-evenementen. Uitreiking 700-grammofoonplaat. Donderdag 20 maart 15 uur Apollopaviljoen.
 451. 700 Amsterdam. Cleyn Theater Nieuwendam. wo. 9 april Piano Recital door Nelly Geesink o.a. Haydn. Faurré. Vr. 18 april, za 19 april Marjol Flore + Nico v.d. Linden trio. Vr 2 mei The Sissies.
 452. 700 Amsterdam. Crea organiseert 17, 18, 19 en 20 december 1975 in buurthuizen, bejaardentehuizen, scholen, bedrijven, pleinen en theaters, als slotmanifestatie van Amsterdam 700 het Eerste Nederlandse Universiteitsfestival. Optreden gevraagd van individue
 453. 700 Amsterdam. Crea organiseert 17, 18, 19 en 20 december 1975 in buurthuizen, bejaardentehuizen, scholen, bedrijven, pleinen en theaters als slotmanifestatie van Amsterdam 700 het Eerste Nederlandse Universiteitsfestival. Optreden gevraagd van individue
 454. 700 Amsterdam. De regionale autosportclub Amsterdam organiseert op zondag 25 mei 1975 de tram-bus-pont rally. Met een keur aan prachtige prijzen. Deelgenomen kan worden in de Wedstrijdklasse of de Toerklasse.
 455. 700 Amsterdam. Floris V 1275.
 456. 700 Amsterdam. Groot Winkelcentrum Boven 't IJ. Amsterdam 700 Het Parool. Pieremegoggel 75. Voor het eerst in Nederland!! Zaterdag 20 september a.s. Wedstrijd voor zelfgebouwde vreemde vaartuigen. f 6000,- aan prijzen. Verslaggever: Barend Barendse. Kom (
 457. 700 Amsterdam. Hans Christiaan Andersen. Tentoonstelling in de Ronde Lutherse Kerk. 18 t/m 26 oktober. Elke dag om 3 uur is er een vertelling.
 458. 700 Amsterdam. Jeugd E.H.B.O. Toernooi 1975. 24 Mei Amsterdam.
 459. 700 Amsterdam. Koffieconcert op de zondagochtend, deze week 14 december: Gerrie van der Klei, Boys Big Band.
 460. 700 Amsterdam. Koffieconcert op de zondagochtend in de Ronde Lutherse kerk. Deze week 21 december: viool Vera Beths, Anner Bijlsma cello. Martinu, Ravel, Wieniawcki, Frankhomme.
 461. 700 Amsterdam. Koffieconcert op de zondagochtend in de Ronde Lutherse kerk. Deze week 9 november speelt de Nederlandse Opera Stichting de kameropera 'la canterina' van Joseph Haydn, leiding Jan van Spaandonck.
 462. 700 Amsterdam. Koffieconcert op de zondagochtend. In de Ronde Lutherse Kerk wordt een serie concerten gegeven. 7 dec. Gospels van Jessy Dixon and the Dixon Singers.
 463. 700 Amsterdam. Komt dat zien! Finale standwerkersconcours. Zondag 19 oktober van 2-4 uur op de Dam.
 464. 700 Amsterdam. Nederlands Filmmusuem 14 oktober t/m 7 november Amsterdam in film, film in Amsterdam. Film en tentoonstelling over Amsterdam als filmstad 1900-1940.
 465. 700 Amsterdam. Nieuwendam 18 oktober. Boven 't IJ loop rond het winkelcentrum. 10 Engelse mijlen. Scholen estafette. Prestatieloop over 4 en 8 km. Extra attraktie opstijgen van 3 bemande ballons.
 466. 700 Amsterdam. Populair Concert. Amsterdamse Politiekapel o.l.v. Karel Kokelaar. Dinsdag 1 april 1975. Grote zaal Concertgebouw Amsterdam. Solisten: Vera Beths, Liebeth List, Louis van Dijk, Jongerenkoor 'The Rivals' o.l.v. Rob van Dijk. Presentatie: Elle
 467. 700 Amsterdam. Schermgala 700. Amsterdam (s.v. zaal Visser) - Budapest (m.t.k. VÜrÜs Meteor). Vrijdag 17 oktober in de schermzaal van het sporthallencomplex zuid, IJsbaanpad 19.
 468. 700 Amsterdam. Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Amsterdam 700 Het Parool. Fotowedstrijd Sail Amsterdam 700. De wedstrijd duurt van 16 sepember t/m 6 oktober 1975.
 469. 700 Amsterdam. The Amsterdam Philharmonic Orchestra presents: Three events on one evening for five florins only. 1. Visit the Westerchurch... 2. While listening tot Mozart... 3. And seeing Rembrandt drawings.
 470. 700 Amsterdam. Visfestijn Vondelburcht. Vrijdag 24 oktober 1975 Visfestijn in het Vondelpark.
 471. 700 Amsterdam. Voor alle kinderen van alle lagere scholen in de Dapperbuurt, Tranvaalbuurt, Oosterparkbuurt een feestelijke middag. Voor alle jongeren in de Dapperbuurt, Transvaalbuurt, Oosterparkbuurt een feestelijke avond. Instituut voor de Tropen 29 no
 472. 700 Amsterdam. Vormingscentrum voor het Amateurtoneel "de Amateurtoneelschool" . Artistieke leiding: Ben Aerden. Groot toneelfestival [data tussen 2 en 25 oktober 1975] door 12 Amsterdamse toneelgroepen in De Engelenbak.
 473. 700 Amsterdam. Vrijdag 14 november 20.15 uur. Engelse Kerk Begijnhof. Feestconcert t.g.v. heropening na restauratie van de Engelse Kerk. Nederlands Vocaal Ensemble. Nederlands Begeleidings Orkest, dirigent: Jan Stulen.
 474. 700 Amsterdam. Wie wil als vrijwilliger op zaterdag 25 oktober a.s. van 14.00 - 17.00 uur in de RAI helpen voor ca. 10.000 Amsterdamse zieken een 700-jaar-attentie voor te bereiden en op maandag 27 oktober a.s. bij een beperkt aantal adressen te bezorgen?
 475. 700 Amsterdam. Wie wil als vrijwilliger op zaterdag 25 oktober a.s. van 14.00-17.00 uur in de RAI helpen voor ca. 10.000 Amsterdamse zieken een 700-jaar-attentie voor te bereiden en op maandag 27 oktober a.s. te bezorgen?
 476. 700 Amsterdam. 18 dec. 1975. Kerstprogramma in de Ronde Lutherse Kerk. Collegium Musicum Amstelodamense, o.l.v. Toon Vranken m.m.v. Luc van Hasselt, piano / clavecimbel.
 477. 700 Amsterdam. 75 jaar georganiseerd speeltuinwerk. RAI jubileumfeesten onder auspiciën van het Amsterdams Speeltuin Verbond. Woensdag 18 juni, zaterdag 21 juni medewerking van de clowns Appie en Flappie, komische acrobatiek de Berlusons, muziek de Wic...
 478. 700 Amsterdammers (tel maar na). 1975 Uitgeverij en Boekhandel Van Gennep bv, Nes 128 Amsterdam
 479. 700 Jaar Amsterdam, wonen, werken, spelen. Expositie van werken van leden 2 t/m 26 januari 1975 in Arti.

-

 1. Aanvragen om Gemeentelijke studiebeurzen voor het studiejaar 1976/1977 moeten vùùr 1 maart 1976 worden ingediend.
 2. Actie Eendracht '76 t.b.v. "Het Zeilend Zeeschip".
 3. Amsterdam paasbest.
 4. Amsterdamse stadsgezichten. Prentenkabinet Amsterdams Historisch Museum. 11 sept. t/m 28 nov. 1976.
 5. Anderhalve eeuw Groot Noordhollandsch Kanaal. Rijksmuseum Amsterdam. 4 september tot en met 28 november 1976.
 6. Ban de regentenbunker van het Waterlooplein. Tien jaar geleden, november 1966, verhieven wij onze stem tegen de bouw van een nieuwe Bank aan de Vijzelstraat, omdat wij dit gebouw 'een aanslag op de leefbaarheid en het karakter van de Amsterdamse binnensta
 7. Ban de regentenbunker van het Waterlooplein. Tien jaar geleden, november 1966 verhieven wij onze stem tegen de bouw van een nieuwe bank aan de Vijzelstraat, omdat wij dit gebouw een aanslag op de leefbaarheid(...)
 8. Cartoonisten uit Latijns-Amerika; expositie tot 1 september; Tropenmuseum Amsterdam.
 9. Cliënten helpen elkaar. Cliëntenbond organiseert inloop-avonden.
 10. Cornelis Ploos van Amstel 1726 - 1798, 7 februari 2 mei 1976 Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam.
 11. De notaris in de kunst. Amsterdam-Rijksmuseum. Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. 24 januari - 15 februari 1976. Tentoonstelling georganiseerd door de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap.
 12. De Pijp 1868-1976, tentoonstelling in het Gemeente-archief van 30 oktober t/m 24 december 1976.
 13. De Pijp 1868-1976, tentoonstelling in het Gemeentearchief van 30 oktober t/m 24 december 1976.
 14. Defile langs de Dokwerker woensdag 25 febr. '76 17.00 uur. Voor vrede en veiligheid in de wereld, voor een vreedzaam samenleven van de staten en de bescherming van de nationale onafhankelijkheid. (...). Het Februari-Comite 1976.
 15. Demonstratieve manifestatie ter ondersteuning van de eis: Muziektheater nu! zondag, 13 juni in theater Carré. M.m.v. Nederlandse Opera Stichting, Scapino Ballet (e.a.).
 16. Demonstratieve manifestatie ter ondersteuning van de eis: muziektheater nu! Zondag, 13 juni in theater Carré.
 17. Drie Friese architekten: Tjeerd, Roelof, Foeke Kuipers. Expositie De Tille zes februari - zes maart.
 18. Een publikatie van de gemeente Hoorn in het kader van haar aktiviteiten ter bevordering van de werkgelegenheid.
 19. Effectenhandel door de eeuwen heen. 1876 - 1976 Vereniging voor de Effectenhandel. Tentoonstelling 'Ronde' Lutherse Kerk. 7 t/m 29 mei 1976.
 20. Expositie van 10 nov. tot 23 dec. Hans Mael, Eric v.d. Weijden. Galerie de StadhouderAmsterdam.
 21. Filmmanifestatie Vrijheidsmaand. Vrijheidsfilms voor vriendschap tussen volkeren. Cineclub. 10 jaar vrijheidsfilms. Akahnaton. Nov. '76. Eis vrijlating van Spaanse politieke gevangenen.
 22. Galerie Kamp. Rokin 154 Amsterdam. 3-6-78 - 16-7-78 Enk de Kramer, Martin Klaver, Paulus Kamp, Anne de Bruyne, Jan Asselbergs, G¿nther Nussbaumer.
 23. Geprolongeerd massale fietstocht, zaterdag 12 oktober vertrek 1 uur Beursplein.
 24. Harm Dost moet vrij! Aktie-Komitee "Harm Dost moet vrij".
 25. Hèlp je kind! C.G.K. Centraal genootschap voor Kinderherstellingsoorden, Amsterdam.
 26. Hollywood glamour fotografie. Tentoonstelling van Studio-foto's 1925-1940. Nederlands Filmmuseum Amsterdam 5 t/m 29 oktober 1976.
 27. Inschrijving Gemeentelijke Scholen voor Huishoud- en Nijverheidsonderwijs.
 28. Inschrijving MEAO. Vanaf heden kunnen nieuwe leerlingen worden ingeschreven voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs.
 29. Inschrijving openbare scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs.
 30. Inschrijving van nieuwe leerlingen voor Gemeentelijke scholengemeenschappen voor lager economisch en administratief onderwijs (LEAO) en lager algemeen voortgezet onderwijs (LAVO).
 31. Intree 1976. Gevraagd begeleiders voor de introduktieweek voor eerstejaars (een eerste kennismaking met Amsterdam, de Universiteit en elkaar) maandag 23 t/m vrijdag 27 augustus.
 32. Italiaanse tekeningen 1400-1800. Prentenkabinet Amsterdams Historisch Museum. 3 april t/m 7 juni 1976.
 33. Komt dat Zien! De Amsterdamse kermis in de negentiende eeuw. 2 juni - 29 augustus 1976 Toneelmuseum Amsterdam.
 34. Maastrichtse Ceramiek uit de negentiende eeuw. Petrus Regout. Clermont en Chainay, Guillaume Lambert & Cie., N.A. Bosch, Maatschappij tot de vervaardiging van fijn aardewerk ("Société Céramique"). Rijksmuseum Amsterdam. 17 februari tot en met 16 mei 1976.
 35. Manifestatie met delegatie van de MPLA. Erken de volksrepubliek Angola. Steun de MPLA m.m.v. Nelly Frijda, De Volharding. Krasnapolsky, Amsterdam. Woensdag 4 februari.
 36. Markt op het Waterlooplein moet blijven! Dit affiesje is dagelijks te krijgen bij de kraam van Cor Haas op het Waterlooplein.
 37. Museumwerf 't Kromhout: van ambacht tot industrie, de scheepsbouw in de 19e eeuw.
 38. Nieuwmarkt, nieuwbouw!, woonhuis, Hoe & waar. Woning. 330 voor wie? Middag over de nieuwbouw in onze buurt en wie daar komen wonen. A.s. zaterdag 6 maart in de Jan de Liefdeschool.
 39. Noord-Ierse gevangenen in hongerstaking.
 40. Opleiding kleuterleidster. Vanaf 9 februari tot en met 12 april kunnen uitsluitend maandags van 10-12 uur aan de Gemeentelijke Opleidingsschool voor Kleuterleidsters, nieuwe leerlingen worden ingeschreven.
 41. Paleis op de Dam. Geopend 1 juni - 31 augustus 1976.
 42. Paleis op de Dam. Geopend 1 juni-31 augustus 1976.
 43. Pedagogische Academie H. Bouman Gemeentelijke opleiding voor onderwijzer. Inschrijving van nieuwe studenten vùùr 1 april 1976.
 44. Recht op politieke vorming en aktie. Proloog moet blijven. Het steunkomitee Proloog wordt gesteund door: A.B.O.P. afd. Amsterdam, B.N.M.L.,(e.a.). Woensdag 20 november, Paradiso. Steunkomitee Proloog Amsterdam organiseert: Baas, we komen afrekenen, een...
 45. Rijdende electrische museumtram Amsterdam. Rijdagen: 17 april t/m 26 september op zaterdagen, zondagen en feestdagen. 1976. Inlichtingen: Tramweg Stichting.
 46. Rijdende electrische museumtram amsterdam 1976. Dienstregeling.
 47. Sandinista? 4 November Van Ostadetheater steun aktie Nicaragua.
 48. Stad Radio Amsterdam. Elke dag 17-19 u. 240 m 1250 kHz. Zaterdag a.s. Live vanuit Schiller.
 49. Steun de volksrepubliek Angola. MPLA. Serviìo d'assistÉncia médica. Geef voor de medische units. 29 mrt 3 apr kollekteweek ASVA/SRVU.
 50. Theologische Faculteitsvereniging Amsterdamse Studenten. In verband met haar 13e lustrum organiseerd de TFAS een openbaar forum over het actuele onderwerp: Literatuur en Moraal. Forumleden zijn: Harry Mulisch, Jan Wit(e.a.) Maandagmiddag 22 maart, restaur
 51. Uniek Boek. Stedelijk verslag 1975, een fleurig kijkboek. Uniek jaar.
 52. Voor goed en toegankelijk onderwijs geen afbraak van het w.o...! Geen bezuiniging op het onderwijs..! Demonstratie Universiteit. Voor een progressief onderwijsbeleid..! 20 november 1976 Amsterdam.
 53. VVDM 10 jaar. 10 jaar soldatenstrijd!
 54. Woensdag 25 febr. '76. Defilé langs de Dokwerker. Wij wekken al onze medeburgers op, ieder naar eigen overwegingen, in grotere getale dan ooit, deel te nemen aan het defilé op het Jonas Daniël Meijerplein. Het Februari-comité 1976.
 55. Wordt juist nu lid van de ASVA. Ook voor studenten is een vakbond onmisbaar. Kortingenbureau, poorter, kamerbureau, beurzenspreekuur, student, sua, 9 van de 11 studentenzetels in U.R., fotokopieën, feesten, donkere kamer. 25 gulden per jaar. Asva Weesper
 56. 1e Paal feest voor allemaal. 29 September Westelijke Eilanden. Kinderfeesten speurtocht feestavond enz.
 57. 8 mei - 4 juli 1976 tekeningen uit het Groninger Museum. Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam.

-

 1. Agnus collages 2 t/m 28 sept. 1977 Galerie d'eendt.
 2. Alex Lichtveld. Peter Schenk. Cees Martens. Expositie: aquarellen, tekeningen, pastels. Het Glazen Huis. Amstelpark. 23 juli t.m. 7 aug. 1977.
 3. Als stemmen zin heeft dan valt het potlood onder de wapenwet.
 4. Amsterdam blijft Amsterdam.
 5. Amsterdam...fietst!! Ik fiets mee! U ook? Demonstratieve fietstocht. Start om 13 uur op het Beursplein. Na afloop een grootse manifestatie voor jong & oud!
 6. Amsterdam...fietst!! Ik fiets mee! U ook? Zaterdag 4 juni 1977 demonstratieve fietstocht.
 7. Amsterdam...Fietst!! Ik fiets mee! U ook? 4 juni 1977 demonstratieve fietstocht, start Beursplein.
 8. Arti allerlei juryvrije ledententoonstelling. 4 t/m 26 juni '77 Rokin 112.
 9. ASVA feest 28 oktober Oude Manhuispoort.
 10. Beelden kijken. De kunst van Quellien in het Paleis op de Dam. 12 juni 11 sept '77 Amsterdam.
 11. Borobudur. Kunst en religie in het oude Java. Rijksmuseum Amsterdam. 21 april t/m 3 juli 1977.
 12. Brussel Luxemburg Amsterdam. Nederlandsche Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg 1902 / 1977. Broodhuis, Grote Markt, Brussel, van 11 mei t/m 10 juni 1977.
 13. Ceramiek van Villeroy & Boch 1748-1930. Rijksmuseum Amsterdam 9 december 1977 - 19 februari 1978.
 14. Chassied getekend. 15 juli t/m 31 augustus 1977 werk van Marc Chagall, Shalom van Safed, Lidy Goosens, Nicoline Nieuwenhuis, H.N. Werkman, Piet Klaasse, Guillaume le Roy geïnspireerd op het chassidisme. Synagogencomplex Amsterdam georganiseerd door het Jo
 15. CREA Handke/Weiss Gezelschap speelt HÜlderlin van Peter Weiss met HÜlderlin, Goethe, Schelling, Hegel, Schiller, Fichte, Weiss.
 16. Dapper-Festival. 14 t/m 22 oktober 1977. P. Nieuwlandstraat.
 17. Demonstreer 6 feb. Museumplein [n.a.v. hongerstaking R.A.F.leden] . Protesteer in de Brakke Grond.
 18. Dies de Jonge Wetering Galerie 5 maart t/m 6 april 1977.
 19. Donderdag 6-10-1977, de Hoeksteen (Marcanti) Amsterdam, Aanvang 20.00 uur. Volk van Zuid-Afrika vecht voor zijn vrijheid. Solidariteits meeting met de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijd. toespraak van onder andere: Alfred Nzo, algemeen secretaris Afrikaans N
 20. Expositorium Vrije Universiteit, 14 november t/m 16 december 1977: Willem & Mary, tentoonstelling ter herinnering aan het huwelijk van stadhouder Willem III en Mary Stuart op 14 november 1677.
 21. Expositorium Vrije Universiteit, 21 maart t/m 25 april: John Verberk, Eja Siepman van den Berg, Rein Pol, Fred vander Wal.
 22. Exposorium Vrije Universiteit. Moderne boekomslagen, 29 september t/m 4 november 1977.
 23. Fijnaut. Antwerpse kunstenaars in Amsterdam van 18 maart t/m 16 april 1977.
 24. Fijnaut van 18 juni t/m 9 juli 1977: Sietse Smeding.
 25. Fijnaut van 23 april t/m 14 mei 1977: Gerrit van 't Net. (1910 - 1971).
 26. Foto's voor de stad, Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1971-1976. Amsterdams Historisch Museum 25 maart - 15 mei 1977.
 27. Fré Cohen. Rond Paasheuvel en Prinsenhof. Typografie en grafiek in het Paviljoen Amstelpark. Amsterdam 10 - 25 sept.
 28. Frenel école de Paris. Israel galerie linka 27 oktober - 27 november 1977.
 29. Galerie De Prinsenkamer, 1 december t/m 31 december 1977: mensen schilderen bloemen, Johanna van Meurs-Magrijn, Ties Schaap Stuurman, Henk Gerritsen.
 30. Geëtste stadsgezichten van Aaldrik Harkema. Galerie de Tor 18-11 t/m 18-12 '77.
 31. Gelukkig nieuwjaar. 300 Jongeren zoeken woonruimte.
 32. Gemeente Amsterdam. Knorringa Avondscholen Gemeenschap biedt gelegenheid tot inschrijven aan de Dagschool voor Volwassenen voor mavo, havo, atheneum voor de cursus 1977-1978.
 33. Geschiedenis in druk. De tand des tijds. Historisch Weekblad. Postkrant voor Nederland.
 34. Groots Buurtfeest ter gelegenheid van de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt. Vrijdag 22 april en zaterdag 23 april.
 35. Harunobu en zijn tijd. Vroege Japanse prenten, ca. 1700-1780. 14 december '77 t.m. 12 maart '78. Rijksprentenkabinet. Rijksmuseum Amsterdam.
 36. Henk van Putten, objecten, 2 t/m 28 sept. 1977, galerie d'eendt.
 37. Henk van Putten, objecten, 2 t/m 28 sept 1977, galerie d"eendt.
 38. Herman Gorter en Henriette Roland Holst in hun tijd. Stedelijk Museum Amsterdam. 23 dec. '77 - 29 jan. '78.
 39. Hoe zie ik mijn stad. Kindertekeningen uit 8 europese hoofdsteden. Wedstrijd georganiseerd door de Unie van Hoofdsteden van de Europese Gemeenschap. Het Glazen Huis. Amstelpark [Amsterdam], 26-11-1977 t/m 8-1-1978.
 40. Hotel Schiller Amsterdam 1-30 november 1977. Roemeense weken.
 41. In de Populier. April [theateragenda]
 42. In de Populier. Maart [theateragenda].
 43. In dienst van de Gemeente Amsterdam. Dreigend ontslag voor 1200 werksters. [...] Demonstratieve bijeenkomst, 24 november om 2 uur, Bavo-huis, Sumatrastraat 2
 44. Internationale tentoonstelling Kunstenaars contra fascisme. In de Rijksacademie (...) van 3 t/m 27 februari.
 45. Johannes Schiotling, een Amsterdamse zilversmid (1730-1799). Rijksmuseum Amsterdam. 24 december 1976 t/m 27 februari 1977.
 46. Jongeren contra Biesheuvel. Voor een andere politiek. Verhoging van de jeugdlonen, Verplichte vorming doorbetalen,(...) Breng 29 november je stem uit op de CPN.
 47. Jordaan laat je tanden zien! Jordaners, Komt allen op 2 mei om 8 uur naar 't wijkcentrum Egelantierstr 147-149. Openbare vergadering over het tandheelkundig project. T.V. Ombudsman maakt opnamen. Kies voor je kiezen!
 48. Koptische weefkunst Galerie Mabuhay 4 maart 8 april 1977.
 49. Kreatief Buitenveldert 1977. Het Glazen Huis. Amstelpark, 30 april t/m 15 mei 1977.
 50. Kursussen duits '77/'78. Goethe Institut. Herengracht 470, Amsterdam.
 51. Maandag 6 oktober Vrouwendag in de Pijp. Buurthuis de Pijp in samenwerking met het vrouwenprojekt de Pijp.
 52. Met Moniek & Michel door de Kerstnacht. Shaffy-theater.
 53. Moord op de politieke gevangenen in de BRD ? Demonstratieve manifestatie. Brakke Grond Amsterdam. Sprekers o.a A.Kosto (PvdA) G.Siemensma (Amnesty Int.) P.H.Bakker Schut. Organisatie: Med. Jur. Com.Pol.Gevangenen. Rood Verzetsfront.
 54. Najaarsbeurs kleinschalig ondernemen 10, 11 december Kosmos. Amsterdam
 55. Onze cipiers willen een kontrakt.
 56. Oosterse tapijten uit de schenking Van Aardenne. Rijksmuseum Amsterdam. 16 september - 20 november 1977
 57. Op de bres voor de schoonheid van Amsterdam.
 58. Plattegronden van Amsterdam 1544-1977, 16 mei t/m 31 mei 1978, tentoonstelling in het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst.
 59. Restaurant le RÉve i.s.m. Galerie Hamer, 10 september tot 10 oktober 1977: Ivonaldo, acrylschilderijen.
 60. Rijdende electrische musemtram Amsterdam. Rijseizoen 1977: van 27/6 t/m 15/7 dagelijks, en van 14/5 t/m 25/9 op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Adres: Havenstraat, bij Amstelveenseweg en bij Haarlemmermeerstation.
 61. Rijdende electrische museumtram Amsterdam. Adres: Havenstraat, bij Amstelveenseweg en bij Haarlemmermeerstation.
 62. Rijksmuseum Vincent van Gogh. Max Heymans. L'heure de la collection. Vrijdag 25 maart 1977.
 63. Rijksprentenkabinet. Theo van Hoytema 1863-1917. 24 september t/m 4 december 77. Rijksmuseum Amsterdam
 64. Rijksprentenkabinet. Willem Witsen 1860-1923. 28 mei t/m 17 juli 1977. Rijksmuseum Amsterdam.
 65. Ritueel-slachten. Grofste vorm van dieren mishandeling. Slachten zonder verdoving.
 66. Shaffy, Melkweg, Paradiso. Festival of Fools. June 3-20 1977.
 67. Spanje conferentie 11/12 febr. 1977. Georganiseerd door het Comite Vrij Spanje en de FSW-A(UvA) ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de FSW.
 68. Sweelinck Conservatorium Amsterdam; Grote- of St. Bavokerk Haarlem; 17 november 1977; Orgelconcert.
 69. Tableau van aanwinsten 1969-1977, afscheidstentoonstelling Prof.dr.S. van der Woude, bibliothecaris van de Universiteit van Amsterdam, 2 mei - 14 juni 1977. Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
 70. Tableau van aanwinsten 1969-1977. Afscheidstentoonstelling voor Prof. dr. S. van er Woude bibliothecaris van de Universiteit van Amsterdam 2 mei-14 juni 1977.
 71. Tekeningen, houtsneden, etsen, zeefdrukken, keramiek. Carla Pieters, Ursula de Boer (e.a.). Het Glazen Huis. Amstelpark - Amsterdam. 24 september t/m 9 okotber 1977.
 72. Tuinbeelden Elly Haspels; naïeven Mieke Hoogendorp; beschilderde glasvormen Hanna Prins; natuurcollages Jan F. Schippers. Het Glazen Huis. Amstelpark, 11 t/m 26 juni 1977.
 73. Tweede Amsterdams winkeltjesboek door Ageeth Scherphuis met foto's van André Leenes. Verkrijgbaar bij alle kantoren van de gemeentegiro of door overschrijving op rekening A3.
 74. Uitreiking viskaarten. Amsterdam, april 1977.
 75. Van 1 tot 9 april is in Galerie Kikar de fototentoonstelling: Ring 20-40. Deze tentoonstelling geeft een beeld van de tussen 1920 en 1940 gebouwde stadsbuurten, waartoe ook onze wijk behoort. Veel van hetgeen in die tijd gebouwd werd blijkt aan herindelin
 76. VAR, Partij voor vrijheid, arbeid en reveil. Lijst 26. Colofon: Proost Prikkels 363, mei 1977. Proost Prikkels is het huisorgaan van Proost en Brandt nv, Amsterdam, papiergroothandel, boekbinderij, papierverwerkende industrie, kunststoffen-industrie, mail
 77. Vereniging van edelsmeden en sieraadontwerpers. Expositie Heineken galerij, Amsterdam, 30 november 1977 - 2 januari 1978.
 78. Viëtnam nu; een verslag over recente reizen in Viëtnam van medewerkers uit het M[edisch] C[omité] N[ederland] V[iëtnam] en medewerkers uit het K[omitee] W[etenschap en] T[echniek]. Amsterdam, 15 december 1977.
 79. Vondelpark openluchttheater. Festival of Fools '77.
 80. Vrijdag 25 november 1977. Opening Buurthuis Zeeheldenbuurt in de Roggeveenstraat. [...] Groot Buurtfeest m.m.v. wijkcentrum 'De Gouden Reael' met optreden van het 'Krisistheater'. Daarna: de band 'Theeluik'
 81. Vrijmarkt voor Angola in Paradiso. Zondag 13 maart. Organisatie: Medisch Komitee Angola.
 82. Vrouwenfestival 21 t/m 25 september 1977. Muziek. Theater. Informatiemarkt. Workshops. Films. Melweg Amsterdam.
 83. Waarom zeg jij niets? Ik heb mijn stem weggegeven. Verkiezingen 1977.
 84. Wandkleden en tapijten van Tineke van Deenen en Annie van 't Veer. Het Glazen Huis, Amstelpark. 13 augustus t/m 28 augustus 1977.
 85. Week van de Nederlandse film. Amsterdam 10 tot en met 16 november 1977. Kriterion, Studio K.
 86. Weg met het Spaans fascisme. Vrijlating alle politieke gevangenen. Zaterdag 17 jan. Manifestatie Krasnapolsky.
 87. Werken + verzamelingen van medewerkers van p.w. afd. beplantingen. Het Glazen Huis. Amstelpark 5 t/m 20-11-1977.
 88. Wij willen wonen. Zat. 29 okt. 1977 aktiedag. Geen diskriminatie van jongeren bij woningtoewijzing, bouwprogramma omhoog. 13.30 Demonstratie Westermarkt, 14.30-17 u. manifestatie in Paradiso. Sprekers/kultureel programma. Organisatie: Stedelijk Overleg...
 89. William Crovello Galerie Bouma from June 4th until July 2nd 1977.
 90. Zorgeloos genieten van de beste strips voor volwasenen. Nr.1 mei 1977 Gummi. Paulette - De zwangere bruid, Peter van Straaten - Inwoner van het dorp Nederland, Aart Clerkx - Het heil komt uit de Javastraat. Uitgeverij Espee Amsterdam.
 91. 11 September 1977 demonstratie - manifestatie Jaap Eden Hal Amsterdam. Internationale isolering Chileense Junta.
 92. 2 Dagen voor Bolivia. 4 - 5 April 1977 17 - 24 uur. De Brakke Grond. Bolivia Comite.

-

 1. Aaardige jongens. Als ze maar van mijn kinderen afblijven! Shaffy Theater. Do 16 & vr 17 febr. Een coproduktie van de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit en de Delfste Komedie geïnspireerd op "mr. x.", een produktie van Gay Sweatshop, London. Regie: Mieke
 2. Aanslag op Amsterdam. De Dokwerker:...DIT Pikken We OOK Niet...! Industriebond NKV, Industriebond N.V.V.
 3. A'dam kiest.
 4. [Aktiegroep "Maskers af!", tegen de auto]
 5. Amsterdam Getekend. Tekeningen en aquarellen uit vier eeuwen historisch-topografische Atlas van het Gemeentearchief. Samengesteld en ingeleid door Boudewijn Bakker. In het Gemeentearchief van Amsterdam (...) is een tentoonstelling ingericht: Amsterdamse A
 6. Amsterdam in aktie. Geen ziekenhuizen dicht in Amsterdam. 20 mei Krasnapolsky organiseert Amsterdams Aktiekomitee Gezondheidszorg protestbijeenkomst.
 7. Amsterdam koopt kunst. Tentoonstelling gemeente kunstaankopen 1977. Museum Fodor van 1 juli t/m 3 september 1978.
 8. Amsterdam koopt kunst, tentoonstelling gemeentekunstaankopen 1977 van 1 juli t/m 3 september 1978 Museum Fodor.
 9. Amsterdam Sinfonietta. Onbekend werk van W.A. Mozart. Nachtconcert. Shaffy Theater. 10 februari. Solisten: Marjanne Kweksilber, sopraan. Maria Stroo, piano. Jan Gruithuyzen, piano. Dirigent: Huus Kerstens.
 10. Arbeidsverhoudingen opleiding Amsterdam. 4-Jarige opleiding studierichting arbeidsverhoudingen (Sociale Academie) HBO. Voor: vormingswerk in werkorganisaties en in vakbonden, bedrijfsmaatschappelijk werk, personeelswerk. Er zijn nog studieplaatsen per 1-8
 11. ASVA feest in de Oude Manhuis Poort. Vrijdag 21 april '78.
 12. Autogordels, strak en zeker. Veilig Verkeer Nederland.
 13. Avantgarde binnen de Singels. 9 - 10 juni '78. Leids Vrije Tijdscentrum. Vrijdag 9 juni: slagwerkgroep 'Den Haag'. Polo de Haas en Hannna de Leeuwe konsert voor piano, stem, synthesizer en striptease (e.a.). Zaterdag 10 juni: De onderste steen. Michel...
 14. Aziatische kunst uit het bezit van leden. Vereniging van Vrienden der Aziatische kunst 1918-1978. Rijksmuseum Amsterdam, 22 december 1978 t.m. 4 maart 1979.
 15. Bekijk 't effe! Wij rijden voor Niks! Valse muurkrant nr.1.
 16. Benelux veiligheid.
 17. Blij u te zien. Veilig Verkeer Nederland.
 18. Boeken op de Dam, Amsterdam, zondag 29 mei.
 19. Brakke Grond Complex. Binnenkort verwacht: Belgisch Cultuurcentrum. En wat met de mensen die er wonen en werken?
 20. Cairo. Boddy's Music Inn. Lijnbaansgr. A'dam. vr. 25, za. 26 november.
 21. Christelijk Liberaal. Voor de sociaal zwakkeren in de maatschappij! De waarheid op zijn kop!
 22. Concertgebouworkest. C-serie 82/83. 8 concerten met hedendaagse muziek op zondagmiddagen. Concertgebouw Amsterdam.
 23. CPN. Bescherm de democratische rechten.
 24. CPN. Beter onderwijs door kleinere klassen.
 25. CPN. Handen af van de WAO.
 26. CPN. Meer Werk, minder wapens.
 27. CPN. Meer woningen, betaalbare huren.
 28. CPN. Verdedig de sociale voorzieningen.
 29. CPN. Vijfploegendienst met behoud van loon.
 30. CPN. Volledige prijscompensatie.
 31. CPN. Voor behoud van de scheepsbouw.
 32. CPN. Voor vrede, tegen atoombewapening, stop de neutronenbom.
 33. [De auto]
 34. De beste wensen voor een paar centen. Prentbriefkaarten uit Noord-Holland anno 1900. Amsterdams Historisch Museum, 1 t/m 22 febr. 1978.
 35. Donderdag 26 oktober '78, Fakkeloptocht tegen Carters stappen voor produktie van de Neutronenbom; vertrek Beursplein.
 36. Dufour is een beest. Dufour is een beest... van een huisbaas. Hij bezit veel huizen in A'dam, ook in de Oosterparkbuurt! (...). Hoe gaat Dufour te werk? Hij breekt bij je in en gooit je spullen dwars door het raam, (...). Wij blijven hier wonen. Het is sc
 37. Durex, the best there is, neemt maar heel weinig plaats in. In sommige landen is Durex moeilijk te krijgen. Neem er dus wat van mee. Ook al met het oog op je gezondheid. (Prettige vakantie!).
 38. Eenheid van alle arbeiders; Yèsasin isìilerin Birligi; Unidad de todos los obreros; 1 mei manifestatie, De Hoeksteen.
 39. Elektrische museumtramlijn Amsterdam. Dienstregeling 1978. Alle zater-, zon-, en feestdagen van 29 april tot en met 1 oktober van 10.30 tot 17.00 uur. Beginpunt: achterzijde van het voormalige Haarlemmermeerstation.
 40. Elly Haspels - beelden, Mieke Hoogendorp - naïeven, Joppa Weserman - vogels en poppen. Het Glazen Huis Amsterdam. 27 mei t/m 18 juni 1978.
 41. Er rust een zware taak op onze schouders. Ethisch reveil.
 42. ESTA presents: Look back in Aager by John Osborne.
 43. Expositie Geologie. Fossielen mineralen. Expositiedatum 21-22, 28-29 oktober en 4-5, 11-12, 18-19 november, (...) in het glazenhuis, Amstelpark. Amsterdam-Buitenveldert.
 44. Expositie 7 - 21 april 1978. Gerda Roodenburg-Slagter figuratieve keramiek. Christina Sicking aquarellen. Kikar Galerie Amsterdam.
 45. Expositorium Vrije Universiteit van 16 janauri t/m 10 februari 1978: Brian Peacock, schilderijen en tekeningen.
 46. Exposorium Vrije Universiteit. Dick Cassée. Jan Cremer (e.a.) Grafiek-tentoonstelling. Werk van elf kunstenaars uit de Printshop van Piet Clement. 4 december 1978 t/m 19 januari 1979.
 47. Exposorium Vrije Universiteit. Ik zie, ik zie, wat jij ook wel ziet. Satirische tekeningen en ander werk van Arend van Dam. 18 mei t/m 15 juni 1978.
 48. Exposorium Vrije Universiteit. Lode Pemmelaar schilderijen en zeefdrukken. 23 februari t/m 17 maart 1978.
 49. Exposorium Vrije Universiteit. Van 16 janauri t/m 10 februari 1978. Brian Peacock schilderijen en tekeningen.
 50. Exposorium Vrije Universiteit van 16 januari t/m 10 februari 1978. Brian Peacock schilderijen en tekeningen.
 51. Exposorium Vrije Universiteit. Werk van ongeveer veertig culinaire- en beeldende kunstenaars. 26 oktober t/m 24 november 1978.
 52. Exposorium Vrije Universiteit 19 september t/m 18 oktober 1978. Textieltentoonstelling Mecky van den Brink [e.a.].
 53. Extra. Stoomtram Hoorn-Medemblik 1968-1978. Stoomtram Uithoorn-Amsterdam. Dienstregeling 1978. Dagelijks van 29 april t/m 7 mei.
 54. Fascisme. Voor je het weet zijn mensen in hokjes ingedeeld. Dat gebeurt al zo lang. De jongerenorganisaties: ANJV, BM, CDA, wj-CNV, Ichoed Haboniem, IJAR, JOVD, JS, KWJ, LOG, NIVON-jw, NVV-jc, PPR-jo, PSP-jg, SJB, VD, VVDM.
 55. Galerie De Prinsenkamer Amsterdam. Fijnschilderen. Dieren, mensen en planten. Tekeningen, etsen en aquarellen van Truus van der Haar. Tentoonstelling 5 januari t/m 1 februari 1978. Galerie De Prinsenkamer I. Galerie De Prinsenkamer II (...) exposeert perm
 56. Galerie De Prinsenkamer Amsterdam. Tuinboeketten. Aquarellen van Cynthia van Spengler. Tentoonstelling van 1 december tot 13 januari 1979. Tevens groepsexpositie van 8 bloem- en landschapsschilders.
 57. Galerie De Prinsenkamer; aquarellen, etsen van Edwin Brandt; tentoonstelling [...] van 29 september tot 31 oktober 1978.
 58. Galerie De Prinsenkamer, 2 februari t/m 1 maart 1978: Mark van der Upwich luchten - waterland, aquarellen. Exposeert permanente collectie en schilderijen van 1878 tot 1978.
 59. Galerie De Prinsenkamer, 4 augustus tot 30 augustus 1978: bloemen en landschappen, nieuwe serie olieverfschilderijen van Johanna van Meurs-Magrijn. Grote uitbreiding van de Galerie zal te bezichtigen zijn in de maand september, waarbij getoond wordt een e
 60. Geen wegenkolder in onze polder! Zaterdag 25 november van 13.00 tot 24.00 uur. non-stop manifestatie op de bezette boerderij aan de Spaarndammerdijk 310/311. Organisatie: Wijkcentrum De Gouden Reaal - w.o.o Spaarndam - Comité Wijkverbetering Spaardammerbu
 61. Gemeente Amsterdam. Knorringa Scholengemeenschap voor dag-en avondonderwijs. Maak je vrije tijd productief!(...)
 62. Gemeentegiro. De gemeentegiro wenst u prettige feestdagen.
 63. Gemeenteraadsverkiezingen. Een tentoonstelling naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 31 mei 1978. Amsterdams Historisch Museum 29 april t/m 4 juni 1978.
 64. Gemeentewaterleidingen en het Parool organiseren fotowedstrijd Water op de foto. Het Parool léés die krant! 125 jaar water uit de kraan.
 65. Geschiedenis en bevrijding; Kongresdag 24 november [...] Vrije Universiteit.
 66. Geweld roept geweld op. Weiger dienst! Vereniging Dienstweigeraars, Postbus 4802, 1009 AV Amsterdam.
 67. Heineken Roeivierkamp. 19-20 maart, zaterdag vanaf 14.30 uur, zondag vanaf 12.00 uur. Op de Amstel bij de Berlagebrug. Organisatie: A.S.R. Nereus
 68. Het andere Indonesië. Ontwikkeling en hulp van onderaf bekeken. Kongres 19 en 20 mei in de Oude Manhuis Poort van de Universiteit van Amsterdam. Organisatie: Werkgroep "het andere Indonesië" i.s.m. Antropologisch-Sociologisch Centrum (UvA) en Instituut vo
 69. Het fantastische schoenlappersvrouwtje. Een burlesque in 2 bedrijven van Frederico Garcia Lorca. Toneelver. Pabuto. Regie: Elles v.d. Berg. Woensdag 31 mei. BOC A'dam Buitenveldert.
 70. Het land van Holland. Ontwikkelingen in het Noord- en Zuidhollandse landschap. Tot en met 1 oktober 1978. Amsterdams Historisch Museum.
 71. Het land van Holland. Ontwikkelingen in het Noord- en Zuidhollandse landschap. 15 juni tot en met 1 oktober 1978. Amsterdams Historisch Museum.
 72. Het Meidentoneel speelt naar de romen Die Liehaberinnen van Elfriede Jelinek De Liefhaatsters.
 73. Het pand Oude Schans 74-78, in 1974 voor 175.000,- gulden gekocht door Aristoteles. (...). Aristoteles wil hier een goudkust bouwen. Wij willen het pand voor de buurt behouden!
 74. Het Turkse hofleven in de 18e eeuw; schilderijen van Jean-Baptiste Vanmour (1671-1737); 21 october t/m 19 november 1978; Rijksmuseum Amsterdam.
 75. Het wonder van Amsterdam. Blinden zullen zien, doven zullen horen, bomen zullen groeien. Tram zullen gratis rijden. Vuisten zullen opengaan. Sofie 31 mei 1978.
 76. Houd ze goed in de hand. Benelux veiligheid.
 77. Houdt onze bullebak open.
 78. In Artis getekend. Dierstudies van August Allebé 1838-1927. Prentenkabinet Amsterdams Historisch Museum. 10 nov. 1978 t/m 7 jan. 1979.
 79. In 't Glazen Huis van 30 september t/m 15 oktober 1978 Coraline Boomsma, aquarellen/pentekeningen, Herman Bècker, houtwerk.
 80. India Festival '78, muziek en dans, 3-4-5 maart. Mozes en Aaronkerk, Tropeninstituut.
 81. Indianendag, 29 april, in de Grote Keizer in het kader van Latijnsamerikaweek. Films, fototentoonstelling, dia's, muziek, informatie, debategroep.
 82. Industriebond NKV, Industriebond N.V.V. Aanslag op Amsterdam. De Amsterdamse dok- en scheepsbouwwerkers.
 83. Inhalen, vergeet 't maar. Veilig Verkeer Nederland.
 84. Is wonen en werken in Amsterdam dan geen vrouwenzaak? Vrouwen kom op voor jezelf! PVDA lijst 1 31 mei.
 85. It's Elvis time. Grandioze Meeting in het Okura Hotel in Amsterdam op zondag 9 april 1978.
 86. J'accuse, 4 mei toen - 4 mei nu. Krasnapolsky, 4 mei 1978. Gladys Diaz, Rudi Dutschke, Huub Oosterhuis (...) Film: "Chili, het moeilijkste moment".
 87. Jan Martens, olieverfschilderijen, expositie in Restaurant le RÉve i.s.m. galerie Hamer, 16 februari - 20 maart 1978.
 88. John Bunyan's Christenreis 1678-1978. Tentoonstelling 22/9 1978 - 19/1 1979 Bibliotheek Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.
 89. Kacheltjes. Een tentoonstelling ter gelegenheid van 80 jaar gemeentelijke gas- en 75 jaar gemeentelijke electriciteitsvoorziening. Amsterdams Historisch Museum. 10 nov. 1978 t/m 7 jan. 1979.
 90. Katheater speelt Rose of: dagdromen van een gevangene.
 91. Kees Maks 1876-1967. 17 maart tot 7 mei 1978. Noordbrabants Museum 's-Hertogenbosch.
 92. Kind op de weg. Veilig Verkeer Nederland.
 93. K.N.V.B.-3e klasse-West 1. Zondag a.s. Aanvang 14.00 uur. JOS tegen OVVO, toegangsprijs f 2,-, A.O.W.-ers en kinderen tot 15 jaar f 0,50.
 94. Kongres Gezondheidszorg en Apartheid (medische gevolgen van de apartheid). Zaterdag 2 december '78. Programma. Sprekers: *prof. B. Polak (hoogleraar huisartsgeneeskunde, UvA) *mw Tshabalala (voorzitter Medical Comitee ANC) (e.a.). Zaaldiskussies...
 95. Kongres Gezondheidszorg en Apartheid (medische gevolgen van de apartheid). Zaterdag 2 december '78. In: Oude Manhuis Poort; zaal D-108 Amsterdam.
 96. Koopt Rode Kruis postzegels; voor hulp altijd, overal, iedereen. 22 augustus-29 september 1978.
 97. KoÜp. ver. Grifteater u.a. speelt: 'Streek'. Dradige gebeurtenissen, gebeurtenissen aan draden met: Warry van Klaveren, Paul van Kolck (e.a.). Shaffy Theater. di 28 februari (try out) - wo 1 t/m za 4 maart.
 98. Kreatief Buitenveldert 1978. Expositie Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 9 t/m 24 september 1978.
 99. Kreatief Buitenveldert 1978. Expositie Het Glazen Huis. Amstelpark, 9 t/m 24 september 1978.
 100. Kunst en legenden uit het Verre Oosten. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 23 juni t/m 16 juli 1978.
 101. Kunst moet blijven, ook in de wijken. Amsterdamse Wijkopbouworganen. Kunst in de wijken. Theater in de wijken.
 102. Kunstkrant Prinsenkamer. De Paardenbloempluis; Auk Fock van Coppenaal; Speciale voorjaarsaanbieding, ets in oplage van 50; Truus Lutgerink.
 103. Lawaai doe er wat aan! Benelux veiligheid.
 104. Lucas van Leyden - grafiek. Rijksmuseum Amsterdam, Rijksprentenkabinet. 9 september - 3december 1978
 105. Lunchpauze Theater. Audiëntie van Vaclav Havel, één van de ondertekenaars van Charta '77. Van principes kun je niet eten. 13,14, 15, 16 en 17 juni.
 106. Lunchpauze theater. Brief aan Generaal Franco van Fernando Arrabal. De smartelijke kreet van een banneling over de ellende van het facisme. 13 t/m 17 december.
 107. Maagdenhuis bezet. Woensdag 6 dec. 1978. 17.00 uur. Meeting.
 108. Manifestatie in De Hoeksteen op 27 jan.'78. Van Agt en Wiegel overboord, voor een progressief jongeren beleid.(...)
 109. Manifestatie tegen de onderwijspolitiek van Pais. Donderdag 7 dec. Maagdenhuis.
 110. Manifestatie tegen de onderwijspolitiek van PAIS, donderdag 7 dec. Maagdenhuis, organisatie: ASVA.
 111. Mei gebeurtenissen. De jaren '68. Melkweg Lijnbaansgracht 234-a Amsterdam.
 112. Mensen schilderen bloemen. Dick van der Maat - tekeningen, George Soppelsa - olieverf, (e.a.). Het Glazen Huis Amsterdam 19 juli t/m 30 juli 1978.
 113. MPM Musicians Personal Management presenteert Michael Guttman, viool; Aldert Vermeulen piano, Waalse Kerk vrijdag 13 mei. Werken van Brahms, Beethoven, Franck.
 114. Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden. In en om Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 5 t/m 13 augustus 1978.
 115. Nederlandse Tekeningen 1450-1600. Rijksprentenkabinet 17 juni t.m. 27 augustus 1978. Rijksmuseum Amsterdam.
 116. Neogotische ontwerpen uit de Bossche ateliers van M. van Bokhoven en H. Jonkers. 27 januari - 12 maart 1978. Noordbrabants Museum 's-Hertogenbosch. Beenderen uit de ijstijd. Resten van dierenskeletten uit de Brabantse bodem.
 117. Onafhankelijkheidsfeest in Sosa. [Feestprogramma. Maandag 24 november t/m zaterdag 29 november.]
 118. Onderwijs Aktieweek. 20-25 nov.'78. Weg met de nota-Pais!! Voor snelle goedkeuring van de aangevraagde kursusduur. ASVA. Om de kwaliteit van het onderwijs!
 119. Oosterse filosofie & geneeskunde V. Michio Kushi. Makrobiotische studies over Man & Vrouw [programma der onderwerpen] Oost West Centrum Amsterdam; 11 en 12 maart 1978
 120. Op 31 mei 1979 feestelijke opening Zwemmen in de Prinsengracht. Het geld voor het schoonmaken van de Prinsengracht wordt ter beschikking gesteld door de hier volgende ondernemingen: Akzo (...) Unilever.
 121. Openbare samenzwering tegen de verpaupering van het Waterlooplein eo. Wat doen we er aan? Naar de Smederij gaan (Adres Smederij: Nwe. Jonkerstraat 8) om 20.30 u. op vrijdag 27-1-'78, voor praktiese aktievoorstellen tegen: Grand Vista, Gemeente, Wupo etc.
 122. Paleis op de Dam, expositie van Speelklok tot Pierement, doolopende bespeling van de getoonde instrumenten - bezichtiging van het paleis, 12 juni tot 2 september 1978.
 123. Pam's Printers Prikkels ABC.
 124. Pan Amsterdam muziek festival. Klein Pan: 29, 30 en 31 maart 1978. Groot Pan: 1 april 1978.
 125. Peter Schenk gezichten van de zee exposeert van 21-1-'78 t/m 20 - 2 -'78 Aemstelle.
 126. Ploink. Teo Joling, Maarten van Regteren Altena.
 127. Poezie Hardop. Agenda januari 1978. De Populier - 20.30 uur.
 128. Printshop, Prinsengracht 845, Amsterdam. Expositie van 18-2 tot 15-3-1978. Recente werken van Eduard Flor e.a.
 129. Pro Vadya ? Jaz modern. Kosmies Ontspannings Sentrum in Felix Meritis, Keizersgracht 324, muziek, elektriek, film, tejater, sakrale manifestaatsies. Opening vrijdag 13 oktober 20 uur, daarna iedere vrijdagavond.
 130. PSP. Ontwapenend.
 131. Publiekstheater 4e jaar. Maart: Hamlet; De kersentuin.
 132. Publiekstheater 4e jaar. Mei. Dokumentaire '40-'45; Medea.
 133. Republiek Nederland. F. Domela Nieuwenhuis 1846-1919. 1979, 55 c. Amsterdamse Paletvereniging BV MDCCCCLXXVIII
 134. Rijksmuseum Amsterdam. Vuurtorens. 22 nov. '78 t.m. 22 febr. '79.
 135. Rijksprentenkabinet. Aanwinsten prenten. 18 maart t.m. 11 juni 1978. Rijksmuseum Amsterdam.
 136. Rijksprentenkabinet. Miniaturen uit India. De verzameling van dr. P. Formijne. 8 december '78 t.m. 25 maart '79. Rijksmuseum Amsterdam.
 137. Schinkel. Dubbele buurt. Overtoomse sluis. Schinkelhaven. Sloterweg. Amstelveense weg. Tentoonstelling van oude foto's, kaarten en tekeningen - 4 t/m 26 oktober.
 138. Shaffy theater 27 tm 30 dec: Dogtroep.
 139. "Spaar me", expositie konsument en milieu, van 19 mei t/m 11 juni in de hal van de Spaarbank voor de Stad Amsterdam, Singel 548 (bij de Munt).
 140. Stads-kredietbank voor roerende zaken Amsterdam. Openbare verkoping in de maand februari 1978 van verstane panden, beleend in de maanden april, mei en juni 1977.
 141. Stakingsvrijheid. Zeggenschap. Wij gaan door met de strijd! PSP.
 142. Stem PSP. Baas in eigen buurt en bedrijf. Lijst 6.
 143. Stem slim, stem stom, stem Karel Stom, de JFSA in de UR.
 144. Stichting Algemene Toneelinitiatieven. Eva Kant in Waarom huisdieren van Armand Gatti.
 145. Stichting Drukwerk in de Marge. Tentoonstelling van Drukwerken en uitgaven. Ambachtelijk en/of a-commercieel gemaakt. Universiteitsbibliotheek, Amsterdam. 27 januari t/m 24 februari 1978. 24 februari 15-21 uur Open dag, waarop drukkers en uitgevers aanwez
 146. Stroom is kostbaar. Doe er verstandig mee.
 147. Surprising Amsterdam
 148. 't Kromhout. Van ambacht tot industrie. De scheepsbouw in de 19e eeuw. Expositie Jacob Schol, schepenschilder exposeert van 2 tot en met 30 september 1978.
 149. Tentoonstelling De Amsterdamse Boekhandel. Universiteitsbibliotheek. Van 5 oktober tot 10 november 1978.
 150. Tentoonstelling De Amsterdamse Boekhandel. Universiteitsbibliotheek van 5 oktober tot 16 november 1978.
 151. Theater De Brakke Grond. Lunchtheater. Oktober Jazzmaand. Jazz in de Nes. Hans Dulfer en de Perikels, Willem Breuker Collectief (e.a.)
 152. Theater Klank & Beeld. Herengracht 168 Amsterdam, leent banden en films uit, van en over het theater.
 153. Twee Vrouwen naar de roman van Harry Mulisch. Een film van George Sluizer. Bibi Andersson, Anthony Perkins, Sandra Dumas (ea).
 154. Verboden voor gehandicapten. Doe er iets aan!
 155. Viva Azania. Boycot Zuid-Afrika. Sharpeville 21 maart 1960. Bezoek de 18e Sharpeville herdenking: Datum: 23 maart 1978. Plaats: de Brakke Grond Amsterdam.
 156. Vlooyenburgs verval. De geschiedenis van het Waterlooplein. 15 Juni t/m 30 juli 1978. Synagogencomplex Amsterdam. Georganiseerd door het Joods Historisch Museum.
 157. Voor eenheid van de internationale arbeidersklasse; 1 mei manifestatie [1978]; Hoeksteen.
 158. Vroege Venetiaanse schilderijen uit Nederlands bezit; Rijksmuseum Amsterdam; 22 juli t.m. 14 oktober '78.
 159. Waarom Hanna altijd met haar rok omhoog staat. Met Karla Wildschut, Marius Monkau. Regie Theo de Groot. Shafffytheater dinsdag 7 t.m. zaterdag 11 februari.
 160. Weet je wetje, laat je rijden. 1 november-wet. Veilig Verkeer Nederland.
 161. Wij tegen de neutronenbom. Culturele manifestatie 13 januari '79 Rai-congrescentrum A'dam. Samenwerkingsverband 'Stop de Neutronenbom, stop de kernwapenwedloop'.
 162. Woningen voor jongeren in de Staatsliedenbuurt. Formulieren voor 27 juni a.s. inleveren bij Wijkcentrum.
 163. 1e Nationale Bokbierfestival vanaf 13 november 1978 in Cafe Gollem. Kom proeven en vergelijken!
 164. 10 jaar Medisch Comite Nederland-Vietnam. Onze hulp gaat door. Giro 1090400 Amsterdam.
 165. 125 jaar water uit de kraan. Gemeentewaterleidingen.
 166. 16 t/m 31 mei. Houttuinen- en buurt fototentoonstelling. Posthoornkerk.
 167. 19 april 1978/ 19 april 1979. Expositie Een Romeins huis. Allard Pierson Museum Amsterdam
 168. 23 September. Onderwijsdemonstratie. Zaterdag 23 september om half 2 van Museumplein naar Beursplein. Aktiekomitee Amsterdams Onderwijs.
 169. 3 juni 78. Edenhal Amsterdam. Argentinië. Voetbal gaat door. De aktie ook. 6 uur nonstopprogramma met Bots, Neerlands Hoop, Music Garden, Festival of Fools en vele anderen. Organisatie PvdA, D66, PPR, PSP. Aktie Argentinië. Verder werken mee: EVS, Jonge S
 170. 6 mei. Manifestatie vrouwengeschiedenis. In: RASA Utrecht. Lezingen, films over vrouwengeschiedenis en toepassing in het onderwijs, vormingswerk en vrouwenbeweging. Nederlands Vrouwenkabaret. Sater: de Juf uit de Tsaar Peterstraat. Crèche aanwezig. Georga
 171. 78; Jerusalemse beeldende kunstenaars; 16-6-1978 - 9-7-1978; Arti et Amititiae.

-

 1. Als u dit kunt lezen rijdt u niet te snel. Stop de Kindermoord. ENFB. Vereniging Bescherming Voetgangers.
 2. Amsterdams goldenes Zeitalter. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitèt - Universitètsbibliothek - Studium Universale - Gemeentlijk Archief Amsterdam - KÜniglich-Niederlèndische Botschaft Bonn. Eine Ausstellung in der Universitètsbibliothek Bonn 15. Mai
 3. ANJV Festival.
 4. ANJV festival. 27 Januari 1979 in de Jaap Edenhal van 12 tot 24 uur m.m.v.: Herman Brood & his Wild Romance; Massada; Normaal; Veulpoepers; Funhouse; Quilapayun (e.a.).
 5. Annie Romein-Verschoor. Enkele aspekten van haar persoon en werk. Amsterdams Historisch Museum 1 november - 2 december 1979.
 6. Arti, Rokin 112, Amsterdam. Eind wedstrijd werk van jonge schilders. Willink van Collen [e.a.], 29 sept. t.m. 20 okt. '79.
 7. Auke de Vries, etsen en objecten. Wetering Galerie 3 tot 30 november 1979.
 8. Batco open. Batco open.
 9. BBK Aktie. Pamflet. Beeldende kunstenaars demonstratie in en rond het Rijksmuseum te Amsterdam. 1969: Het begin van de aktie BBK tegen het falend cultuurbeleid door bezetting van de Nachtwachtzaal. 1979: Vandaag protesteren wij opnieuw in en rond dit ber
 10. Bestek '81, God zij met ons. Weg er mee, bezuiniging Defensie. Steun BBK-aktie Rijksmuseum.
 11. Boekhandel, antiquariaat oude tekeningen, oude grafiek. H.D. Pfann. Tot ziens in de Poort, het oude boekencentrum van Amsterdam.
 12. Bronzen beelden Eva Romijn; Bloemen-aquarellen Clémy Banning-Z¿rcher; Droogbloemen-arrangementen Janneke Schaab-Romijn. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 16 juni t/m 1 juli 1979.
 13. Bronzen beelden Eva Romijn. Bloemen-aquarellen Clémy Banning-Zürcher. Droogbloemen-arrangementen Janneke Schaab-Romijn. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 16 juni t/m 1 juli 1979.
 14. Carl Meffert, Clément Moreau. Sie tÜten den Geist nicht, ihr Br¿der. Galerie de Tor 4/10 t/m 4/11 1979, Amsterdam.
 15. Carl Meffert/Clément Moreau. Sie tÜten den Geist nicht, ihr Br¿der. Galerie de Tor 4.10 t/m 4.11.1979 Amsterdam.
 16. Circus Journaal. een anti city circus uitgave. April 1979 no. 2. Buurt keurt plan goed. Anti city circus Waterlooplein 1979, opdrachtgever: de buurt. Steunstortingen volgaarne op gemeente giro no. 6393.
 17. Dapper-Festival 79. Pieter Nieuwlandstr.
 18. De Bende, koffiehuis. Vanaf 17 september open! 2e Oosterparkstraat 174. De Bende, koffiehuis, informatiewinkel. Open: elke ochtend vanaf 9 uur behalve zaterdag en zondagocht.! Elke avond vanaf 8 uur.
 19. De Doelen gaat dicht! Komt er in onze buurt ook opvang voor verslaafden? Op maandagavond 21 mei om 8 uur, komen de wethouders Vorrink en Kuypers in het Wibauthuis om met de buurt te overleggen over dit probleem. Het opvangcentrum voor drugsverslaafden in
 20. De Geheele Wiskonst, aspecten van wiskunde vroeger en nu. Tentoonstelling bij het 200-jarig bestaan van het Wiskundig Genootschap. Amsterdam 23 maart / 26 april. Utrecht. Leiden.
 21. De Stedemaagd. Propaganda & protest. Gasttentoonstelling van de werkgroep didaktiek van het Kunsthistorisch Instituut te Amsterdam. Amsterdams Historisch Museum. 13 april t/m 20 mei 1979.
 22. De tempel van Jeruzalem, visie en visioen. Een tentoonstelling van de Bibliotheca Rosenthaliana over de beeldvorming van de Tempel van Jeruzalem. Van maandag 14 mei tot en met vrijdag 31 aug. 1979. Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
 23. De Waarheid. Maandag 24 september 1979. Posteditie. Staking bracht doorbraak op vele punten. Stakingen sloegen bodem weg onder Bestek-beleid. Protestdemonstratie havenarbeiders tegen politiegeweld.
 24. Debuutfestival. SaLoMo, MaJoMaJo, Barse Bam en zijn Botte Kompanen, Ensemble voor Moderne Muziek Watergraafsmeer, Boze Buren met Dick Swidde, Lulu en haar Zwoeloe's, de Bunkers. 31 maart Koningszaal (Artis). Presentatie: Marjelle Tromp. Entree f.7,50. Aan
 25. Dwangarbeid en isolatie. Kom naar het kort geding. Woensdag 24 september 16.00 uur gerechtsgebouw Den Haag (...). Arrestantengroep politieke gevangenen.
 26. Een echte Raleigh koop je alleen bij de echte vakman. The Raleigh. Nottingham, England.
 27. Een kruiwagen vol bomen. Verleden en heden van het Amsterdamse Bos.
 28. Een weg door de Haarlemmerhouttuinen. Hoe? Hoorzitting 18 december, gebouw "de Arend".
 29. Eerste klein Amsterdams zangfestival. Voor mensen met een stem, tussen 12 en 19 jaar, die: -zelf hun tekst schrijven, -in hun eigen taal, -en 'm zelf kunnen zingen, -op een eigen melodie. (...). Stuur je tekst naar Het Muziek Totaal, Amsterdam.
 30. Elektrische Museumtramlijn Amsterdam; dienstregeling 24 mei tot 1 oktober 1979.
 31. Exploded view. Henk Bernhard, Roald Hadinegoro, Louis Hart, Jan ten Hove, Paul van 't Hullenaar, Dolf Stekhoven, Leslie Strawford. 7 technisch illustratoren bij Proost en Brandt. Expositie GVN 22/11'79-7/12/'79.
 32. Exposorium Vrije Universiteit. Jean-Paul Vroom, prenten en schilderijen. Hortus Botanicus VU, planten. Ger Zijlstra, beelden van 8 maart t/m 6 april 1979.
 33. Feest mee op 30 juni [1979]; internationale homobevrijdings- en solidariteitsdag. [Met programma].
 34. Freedom singers. Onderwijs tegen apartheid. Benefiet Concert. Steun ANC
 35. Galerie De Dry Coningen Amsterdam. Overzichtstentoonstelling Jo Jaspers; 11 november t/m 2 december 1979
 36. Galerie De Prinsenkamer. Japan door Europese ogen gezien, penseeltekeningen van Truus Priester-Spuyman. Lia Schelkens etsen-tekeningen. 16 januari tot 15 februari 1979.
 37. Galerie De Prinsenkamer; Johanna van der Hoeven - Paris, bloemen en tuindieren; e.a. 11 oktober 1979 t/m 5 december 1979.
 38. Galerie De Prinsenkamer; Susanne Bott e.a. Expositie van 1 juni tot 11 juli 1979.
 39. Galerie Petit. Alain Teister tekeningen - schilderijen, 13 jan. - 17 febr. 1979.
 40. Galerie petit; N.Z.Voorburgwal 270 Amsterdam; Alain Teister; tekeningen schilderijen 13 jan.-17 febr. 1979
 41. Genootschap Nederland-Duitsland i.s.m. Goethe-Institut Amsterdam. Prof. Dr. Alfred Grosser (Parijs) spreekt over het thema: "Die Bundesrepublik in der Europa- und Weltpolitik. Ein Vergleich mit Frankreich und mit den Niederlanden". Op vrijdag 9 februari
 42. Gerard Bak[k]er is een sta[k]ker.
 43. Gerard Bakker is een stakker
 44. Gezocht. De Doerga Metropool bende. Wegens vernieling. huisvredebreuk. Terroriseren van bewoners. Diefstal van goederen. Ontrekken van woningen aan het distributiesysteem.
 45. Groen op niveau. Daktuinen expositie. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 5 mei tot 4 juni. Vele daktuinen. Foto- en beelden expositie. Diapresentatie en uitgebreide voorlichting.
 46. Handhaaf en verbeter de huurbescherming. 10 februari Amsterdam, Museumplein, 13.00 uur. Demonstratie. Organisatie: Gezamelijke Komite's Huurbescherming.
 47. Hans Landsaat. Schilderijen en zeefdrukken van 24.4 t.m. 11.5.1979, Exposorium Vrij Universiteit.
 48. Help ze 'n handje! VVN.
 49. Herdenkt de februaristaking. Wij wekken u op ieder naar eigen overwegingen en groteren getale dan ooit deel te nemen aan het defile langs de Dokwerker. Zondag 25 februari 1979 13 uur. Jonas Daniel Meyerplein Amsterdam.
 50. Herdenkt de februaristaking. Wij wekken u op ieder naar eigen overwegingen en in groteren getale dan ooit deel te nemen aan het defilé langs de dokwerker. Zondag 25 februari 1979, 13 uur. Voor vrede en veiligheid in de wereld, voor een vreedzaam samenleve
 51. Het woonschip vaart en blijft. 16, 17 Juni woonschepenmanifeest. Amsterdamse Bos, oever Nieuwe Meer bij de Bosbaansluis. The Octopedeans, Theater Grif (e.a.)
 52. Honderd Amsterdammers zijn honderd jaar praten moe! Daarom mensen, het Stadhuis/Muziektheater nu of nooit !
 53. Houdt kruisingen vrij. Verkeersdienst Gemeentepolitie Amsterdam.
 54. Huize Chaos blijft. Schaefer gaat. Na 11 jaar leegstand is Sarphatistraat 85/87 al 3 jaar bewoond door de (Centraal Wonen) officieel voorgedragen woongroep Wonen & Werken. (...) Geen onderhandelingen met het mes op tafel: Intrekking ontruimingsbevel.
 55. ïf fijn..! A'dam kiest. Winkelen op de hoek. Parkeren aan de rand van de stad. Leefstad. Bouwen voor de buurt. Meer ruimte voor openbaar vervoer. Fijn dat ik fiets.
 56. ïf fijn..! A'dam kiest.Winkelen op de hoek. Parkeren aan de rand van de stad. Leefstad. Bouwen voor de buurt. Meer ruimte voor openbaar vervoer. Fijn dat ik fiets.
 57. ïf groot..! A'dam kiest. Winkelcentra. Parkeergarages in de stad. Economisch centrum. Amsterdammers naar Almere. Meer ruimte voor de auto. Blij dat ik rij.
 58. ïf groot..! A'dam kiest. Winkelcentra. Parkeergarages in de stad. Economisch centrum. Amsterdammers naar Almere. Meer ruimte voor de auto. Blij dat ik rij.
 59. Jacob Olie 1834/1905. Foto's uit het Gemeentearchief in het Glazen Huis, Amstelpark. van 7 t/m 30 april 1979.
 60. Jacob Olie 1834/1905, fot's uit het gemeentearchief in het glazen huis, Amstelpark van 7 t/m 30 april 1979.
 61. Je hoeft er niet ziek voor te zijn, ook voor advies is er in uw buurt een wijkverpleegkundige. Kruisvereniging Amsterdam.
 62. Jean Lacoutre, ecrivain-journaliste. Un biographe et ses personages Malraux, Blum, Mauriac, Mendès-France. Maison Descartes Amsterdam.
 63. Keur van tin uit de havensteden Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam. Amsterdam, Museum Willet-Holthuysen, 13 april tot 10 juni 1979. (e.a).
 64. Kieskring IX (Amsterdam); Lijsten van kandidaten voor de stemming ter verkiezing van de leden van het Europese Parlement op 7 juni 1979.
 65. Kinderfestival van Buitenlandse Arbeiders, Ons Huis Oost, 27 mei
 66. Kinkerbuurt 1900-1979. Daar moet over gepraat.
 67. Knoes denkt fascisme dat nooit!
 68. Koninginnedag Speeltuin Plan-West. Fototentoonstelling. Ke van Egten verhalen. Freek BÜhmerman akkordeon.
 69. Kreatief Buitenveldert. 8 t/m 23 september 1979. Amstelpark. Het Glazen Huis. Expositie 1979. Culturele Commissie van het Wijkopbouworgaan voor Buitenveldert.
 70. Kunstbeurs, 500 schilders, grafici, beeldhouwers, keramisten, edelsmeden uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Hongarije. Oude Kerk Amsterdam 31 maart t/m 6 mei.
 71. Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Wees wijs met de Waddenzee. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 20 okt. t/m 25 nov. 1979.
 72. Leve de 1e mei, CPN, kies communisten in het europese parlement, demonstratie J.P.Heijestraat..., manifestatie koopmansbeurs... Bestek '81 moet van de baan!...
 73. Lieve hemel stoot je hoofd niet, tot 30 mei '79. Theo Voorzaat schilderijen. Vijzelgracht 6-8 Amsterdam.
 74. Lijnen vlakken volumes. Wico Berga - lino's. Jan Post - glasgravures (e.a.). Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 4 t/m 19 september.
 75. Litterair café De Engelbewaarder. Expositie 13 december - 9 januari, 30 unieke concertaankondigingen van Igor and the original new hothots getekend door Frits Müller.
 76. Maak 'n vuist voor een ander Europa; P.v.d.A. Vondeling.
 77. Monique Hietink, Irene ter Haar, gouaches, aquarellen, schetsen en grafiek. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 18 aug. t/m 2 sept. 1979.
 78. Monique Hietink. Irene ter Haar. Gouaches, aquarellen, schetsen en grafiek. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 18 aug. t/m 2 sept. 1979.
 79. Nederlands zilver 1580 -1830. 1 december '79 t.m. 10 februari '80. Rijksmuseum Amsterdam.
 80. Nederlandse Pelargonium en Geraniumvereniging. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 4 t/m 12 augustus 1979.
 81. Nederlandse Pelargonium en Geraniumvereniging. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 4 t/m 12 augustus 1979.
 82. Nicole Ringes. Boomschorscollages en olieverfschilderijen. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 29 sept. t/m 14 okt. 1979.
 83. Om de toekomst van de universiteit; onderwijsfestival, 9 mei, Roeterseiland Anti-Pais-Komité.
 84. Onkruit.
 85. Op 31 mei 1979 feestelijke opening: Zwemmen in de Prinsengracht. Het geld voor het schoonmaken van de Prinsengracht wordt ter beschikking gesteld door de hier volgende ondernemingen: AKZO, ABN, AMRO, (...).
 86. Opnieuw in de Brakke Grond. Ma 2 t/m za 7 januari. jAn Rap en z'n maat.
 87. Oude RAI terrein. Wat doen we ermee nu de opera niet doorgaat? Om te beginnen: Feest. Er zit weer muziek in. 20 oktober van 12 tot 5 uur. Jeu de boules, huttenbouwen, informatie, muziek, voetbal, tap-dance, clowns, poppenspel, en nog veel meer....
 88. Paleis op de Dam. Bezichtiging Burgerzaal. Van 16 juli tot 8 september 1979.
 89. Parkeergarages = Oorlog. "A'dam Fietst".
 90. Poezie Hardop. Deze wereld is niet de echte. Teksten van Paul van Ostaijen. De Populier Amsterdam.
 91. Politie helpt kraakwacht een handje. Amsteldijk no. 76/77 luxe leegstand.
 92. Prijsuitreiking met optreden: drs. P. Op 28 maart 1979 om 15.00 uur precies, Citroëngebouw, Stadionplein 26, Amsterdam. Operatie Moeders Mooiste.
 93. Psychologie & Maatschappij. Psychologie & Maatschappij is een landelijk tijdschrift voor en door progressieve onderzoekers, werkers en studenten op het terrein van de psychologie (...). Word Abonnee! Stuur een briefkaartje met naam en adres naar de SUA, W
 94. Rembrandt huilt. Festival Bewonersgroep Bakkerstraat/Amstel. Za. 17 november 13.00-22.30 u. Rembrandsplein. Kinderfestijn, muziek, dichters, toneel, clowns, cabaret, expositie, waaronder: lijn 4 (straatrock), pinda's (reggae), groenevelden (jazz), jacobsk
 95. Rijksprentenkabinet. Aanwinsten prenten en tekeningen. 20 october t.m. 9 december '79. Rijksmuseum Amsterdam.
 96. Rijksprentenkabinet. Het legaat R.N. Roland Holst. 13 april t.m. 24 juni 1979. Rijksmuseum Amsterdam.
 97. Rijksprentenkabinet; het legaat R.N.Roland Holst; 13 april t.m. 24 juni 1979 Rijksmuseum Amsterdam.
 98. Rijksprentenkabinet. Prentkunst rond de stadhouder-koning Willem III. 14 juli t.m. 7 oktober 1979. Rijksmuseum Amsterdam.
 99. Rommelmarkt & attrakties. 1e Daltonschool, Jan v. Eijckstraat 21, zaterdag 10 november van 10.00-16.00 uur.
 100. Schending mensenrechten in Nederland. ANP: Naar verluidt worden in ons land al jaren de mensenrechten op grote schaal geschonden. Het gaat hier om artikel 25 uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (zie hier onder). Honderdduizenden mensen
 101. Shaffy. 30 sept - 4 okt, 24 okt & 25 okt. Kaktus voetbal.
 102. Solidariteit met het Argentijnse volk in het verzet tegen de militaire dictatuur voor vrijheid en een volksregering SKAN. Manifestatie tegenover de Argentijnse ambassade 23 maart 1979. Manifestatie Dominicuskerk 24 maart 1979.
 103. Spiegelgracht voor de fiets, 20 juni, ENFB.
 104. Stadionplein festival, 9 juni. Timmerfeest voor kinderen. Buurttentoonstelling. Buurttoneel en volksdans. 's Avonds: Invaders Steelband.
 105. Stalinisme en destalinisatie. Kongres aan de Universiteit van Amsterdam, 7 t/m 11 mei '79.
 106. Stichting Amsterdams Volkstoneel presenteert Lex Goudsmit en Hans Boskamp in Potasch & Perlemoer hofleveranciers. Theater Carré van 3 januari af iedere avond.
 107. Stoomtram Uithoorn - Amsterdam met aansluitende electrische museumtram. Dienstregeling 1979. dagelijk van 24 mei t/m 4 juni.
 108. Stop de kindermoord. Boze mensen aktie tegen het autoverkeer 9 november.
 109. Stop sloop Christiania.
 110. Streken en steken. Aquarellen, tekeningen en wandkleden. Helène Nypels. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 7 t/m 29 juli 1979.
 111. Streken en steken. Aquarellen, tekeningen en wandkleden. Helène Nypels. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 7 t/m 29 juli 1979.
 112. Teach-in over de Sovjet-Unie. Feiten en onthullingen over de opkomst van een nieuwe supermacht!! Het Roothaanhuis Amsterdam 14 maart.
 113. Tegen de prijsverhoging op het aardgas. Nederland aardgasland.
 114. Tegen directe kunstvernietiging. BBK beroepsvereniging van beeldende kunstenaars. Eisenpakket. Wij eisen vanuit het Rijksmuseum: 1) Direkt antwoord van CRM minister Gardeniers in persoon en de Amsterdamse wethouder kunstzaken Vorrink over onze eisen (...)
 115. Tekeningen van Noord- en Zuidnederlandse kunstenaars ca. 1575 - 1650. Amsterdams Historisch Museum. 2 februari t/m 1 april 1979.
 116. Tentoonstelling, Exhibition. Letters. David Kindersleys Workshop van vrijdag 2 maart tot en met vrijdag 27 april in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam-C.
 117. Tentoonstelling ten bate van Stichting Nationale Commissie Internationaal Jaar van het Kind 1979. Kinderen kijken u aan, georganiseerd door Spiegelkwartier Amsterdam, centrum voor Kunst & Antiek. 4 t/m 20 mei 1979, Veilinggebouw Philips.
 118. Theater Iboya, bar-restaurant. Theater-aan-tafel. Korte Leidsedwarsstraat 29 Amsterdam. Geopend van 20.00 uur tot 2.00 uur.
 119. T.I.-Raleigh McGregor Professional Racing Team. Gerrie Kneteman Champion du Monde 1978.
 120. T.I.-Raleigh McGregor Professional Racing Team. 1 Jules de Wever, 2 Jan le Grand, 3 Cees Priem (e.a.).
 121. Toneelgroep Utile Dulci: De meid. Met medewerking van (...). Regie: Kees van Lier. Plaats: Passagetheater te Schiedam, 31 maart 1979.
 122. Tram, bus, metro en pont in Amsterdam; Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam.
 123. Tropenmuseum Amsterdam, 'Egypte en het Heilige land in de 19e eeuw", 2/11/79-6/1/80. Linnaeusstraat 2a, Amsterdam. In twee musea Gezicht op de Levant. Werk van de 19e eeuwse kunstenaar David Roberts. Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 'Ontmoeting met het
 124. Uitnodiging open dag Weteringschans 81. Zaterdag 1 sept. Leeg of sloop?? Nooit!!
 125. Uitnodiging voor een buurtvergadering op donderdag 1 maart in de Smederij. Projektgroep Nieuwmarkt.
 126. Utamaro en zijn tijd. 15 december '79 t.m. 2 maart '80. Rijksprentenkabinet. Rijksmuseum Amsterdam.
 127. Van der Elskens Amsterdam. De stad gezien door fotograaf Ed van der Elsken, 1948-1970. Amsterdams Historisch Museum. 6 april t/m 6 mei 1979.
 128. Verrader Paul v. Wissen. Paul van Wissen doet zich voor als kraker. Hij bespioneert zijn medebewoners en geeft hun namen door aan huiseigenaren. Treedt op als getuige in rechtzaken tegen krakers. In zijn werk wordt hij geholpen door de knokploeg van de hu
 129. Video Bioscoop Kieknauw. Iedere vrijdag in De Bende: 22.30. 2e Oosterparkstraat 174.
 130. Vondel en Amsterdam ter gelegenheid van zijn 300ste sterfdag. 25 februari t/m 6 mei 1979 Theatermuseum Amsterdam.
 131. Vredesweek 1979. Help de kernwapens de wereld uit om te beginnen uit Nederland? Forumdiscussieavond 25 september 20 uur. J.J.P. de Boer, Harry Zeldenrust, Lideke in't Veld. Nieuwe Remonstrantse Kerk Amsterdam.
 132. Wat een partij is? De nieuwe kleren van de keizer door Hans Christiaan Andersen. Een uitgave van Sofie ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen. Amsterdam 31 mei 1979.
 133. Weer feest Zuiderbad. 10 mei 19.30-1 uur wéér feest met dixieland muziek. Animal Crackers, Polo de Haas en de New Herring Jazzband.
 134. Wereld symposium over mens zijn. De verantwoordelijkheid van het individu. Los Angeles, Toronto, London, Amsterdam. De Kosmos, Amsterdam. 7 t/m 14 april 1979.
 135. Weteringschans 81 t/m 89.
 136. Willem Witsen fotograaf. Een reizende tentoonstelling van de Dienst Verspreide Rijkskollekties 's-Gravenhage. 22 sept. t/m 25 nov. 1979. Amsterdams Historisch Museum.
 137. Wonen in Amsterdam, gewoon lullig. Aktiemarkt, 12 mei, Mozeshuis.
 138. Woonkosten omlaag nù. Nieuwbouw en renovatie. Stookkosten omlaag nù. Wij verhinderen huis-uitzetting. direkte huur-bevriezing. 27 april demonstreer Kwakersplein. Huurmanifestatie Westermarkt. Gezamelijk Huur-Aksie-Komitee.
 139. Yvonne de Vries, pentekeningen, etsen en gouaches. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 2 juni t/m 10 juni 1979.
 140. Yvonne de Vries pentekeningen, etsen en gouaches. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 2 juni t/m 10 juni 1979.
 141. "Ze zijn toch te pakken die Mokummers?" Reclame adviesbureau Venema de Groot & Partners BV Utrecht.
 142. Zo ontruimt Krasnapolski. Kra$ laat huizen 7 jaar leegstaan + verkrotten. Oudezijds Voorburgwal 232-234 werden 27 maart 77 gekraakt en gewelddadig ontruimd. Boycot Kras.
 143. Zondagavond vrouwenavonden. Kom om: gezellig wat te praten, gezellig wat te drinken, andere vrouwen te ontmoeten. De Vergulde Koevoet, vanaf 14 januari.
 144. Zuiderbad. Komt allen op het grootse Zuiderbadfeest! Zaterdag 24 maart, van 21 u. tot 2 uur! Optreden van: Adèle Bloemendaal, Hugo van Montfrans, De Helen-le-Clerq-danseressen (e.a.).
 145. Zuiderbad open. Stichting vrienden en vriendinnen van het Zuiderbad.
 146. 1e Paalfeest Haarlemmer Houttuinen, 14 en 15 dec. Programma.
 147. 1978: 24442 verkeersongevallen, 4639 slachtoffers, 53 doden; 1982 ... verkeersongevallen, ... slachtoffers, ... doden. Niéts aan de hand??..... Fiéts mee op 15 mei. 1 Uur, Dam. Amsterdam fietst.
 148. 6 mei worden de panden in de Van Hogendorpstraat 41 t/m 49 bezet. Gemeente, kom over de brug met poen voor jongerenhuisvesting. Om de gemeente te herinneren aan hun belofte deze panden op te knappen voor betaalbare jongerenhuisvesting grote manifestatie i

-

 1. ... Op je gezondheid. Bij geslachtsziekte of vermoeden van: Voor informatie bel...
 2. Aan de minister van O. & W. Amsterdam februari 1980. Geachte heer Pais, (...) Wij eisen: Intrekking van de plannen tot verhoging van het inschrijfgeld en tot het uitbreiden van de collegegeldheffing. met groet, Landelijk Overleg Grondraden. p/a ASVA-
 3. Abortus uit het strafrecht. De vrouw beslist zelf. Stem CPN Marcus Bakker.
 4. Abortus vrij. We hebben de buik vol van dat Politieke gesol. Geen abortuswet van PvdA/CDA. Wij vrouwen eisen demonstreert 9 sept., 10 sept.
 5. ABVA in Amsterdam 25.000 leden onder een dak
 6. AbvaKabo afd. Amsterdam in verzet. Tegen verlaging van het ziekengeld.
 7. AbvaKabo. Geen gedwongen ontslagen. Toezegging wethouder personeelszaken.
 8. Actie.
 9. A'dam, denk effe na: moet je hart d'r aan dan? 7 April. Allemaal grote gebouwen of groot en klein leuk door elkaar? Hele buurten slopen of beetje bij beetje vernieuwen? Steeds meer auto's of verstandig beperken? Pleinen vol bankgebouwen en hotels of lekke
 10. A'dam kiest.
 11. Afgelopen seizoen ontwikkelde het blokfluitduo Miessen-De Clerck een breed scala van activiteiten. Met name in het buitenland (zij geven beide les in Rome en Parijs) presenteerden ze zich met een uiterst veelzijdig en flexibel repertoire. (...) Thera de C
 12. After Dark presents vanaf dond. 25 sept. '80 Thre newest High. dance at Flora Palace. Floratheater, Amsterdam. ar, dancing, discotheek.
 13. Aktiekomitee Amsterdams Onderwijs. Grote onderwijs-aktie. Doe mee aan de akties op uw school. Eis: Verdere verlaging van de klassegrootte, oude scholen snel en grondig vernieuwen, meer geld voor leermidelen (...). Aktiestart: 20 en 21 mei. ieder Kind alle
 14. Al is de muziek niet om aan te horen, de recensie kan hoogst lezenswaardig zijn. de Volkskrant. Het meest informatieve ochtenblad van Nederland.
 15. Alan Reeve. Justitiële moord.
 16. Alida Mud-Scheffer aqaurellen en pentekeningen. Liesbeth de Winter karakterpoppen. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam.
 17. Als u dit kunt lezen rijdt u niet te snel. Stop de Kindermoord. ENFB. Vereniging Bescherming Voetgangers. Aktiekomitee 50 Is Teveel.
 18. Alsof je 'n emmer leeggooit! Tentoonstelling tachtig jaar vrouwenleven van alledag. Deze tentoonstelling kan worden aangevraagd bij het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (Amsterdam) en het Informatie en Documentatie Centrum van de Nederlandse
 19. Amandla cultural group. Politiek theater, muziek & dans uit Zuid-Afrika. Steun de bevrijdingsstrijd. Amsterdam Krasnapolsky.
 20. Amandla, politiek theater, muziek & dans uit Zuid-Afrika. Steun de Bevrijdigsstrijd. Dinsdag 30 september 1980 Amsterdam Krasnapolsky.
 21. Amnesty International. Verdwenen maar niet vergeten. Campagne tegen "verdwijningen"
 22. Amsterdam.
 23. Amsterdam auto-vrij.
 24. Amsterdam Autovrij. Fietstocht op zat. 7 juni vanaf het Beursplein.
 25. Amsterdam bevrijd mei '45. Amsterdams Historisch Museum 23 april t/m 26 mei 1980. Stichting 'Amsterdam dankt zijn Canadezen'
 26. Amsterdam bezet en bevrijd. 70 Foto's uit de jaren 1940/45, 2 t/m 11 mei in "De dorpspomp" Kikkenstein.
 27. Amsterdam bouwt aan het IJ. 1375 woningwetwoningen ten behoeve van de satdsvernieuwing en woningzoekende in oud-noord.
 28. Amsterdam Jaarverslag 1980. Als je wilt leven in Amsterdam moet je er ook kunnen wonen en werken en omgekeerd. Mensen en hun werk.
 29. Amsterdam kan 230 miljoen krijgen voor de bouw van een opera plus stadhuis op het Waterlooplein. [...] Van zaterdag 26 jan. t/m 10 feb. een Waterloopleintentoonstelling in de Mozes en Aèronkerk. Open dagelijks van 12-6, zondags van 2-6. Wijkcentrum d'Oude
 30. Amsterdam. Nieuw Amsterdams Peil. Graadmeter voor het hoofdstedelijk gebeuren.
 31. Amsterdam steunt Managua. Nicaragua kollekte 9 t/m 13 april. Opbrengst bestemd voor buurthuis, moestuinen, naaikollektief en centrum voor moeder-kinderzorg. Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking verdubbelt de kollekteopbrengst.
 32. Amsterdam tegen kruisraketten. Van uitstel naar afstel. Dinsdag 25 augustus demonstratie 19.30 start: Ceintuurbaan-Amstel 20.30 eindpunt: Dokwerker, manifestatie met sprekers en muziek.
 33. Amsterdam voor Vietnam. Collecte t.b.v. medisch-comite Nederland-Vietnam van 18 t/m 23 november. Medicamenten voor TBC patienten. Deze collecte wordt ondersteund door de A'damse afdelingen van: PvdA, CPN, PPR, PSP, NVVjc, (...).
 34. Amsterdam, 15/11 tm 19/12 1980. Expositie AMRO Bank. Foto's van d'oude stadt.
 35. Amsterdam 1980. Openbare versjachering (in strijd met de bestemmingsplanprocedure) op vrijdag 31 oktober 1980 des avonds na 20.00 uur in de grote zaal van het Mozeshuis Waterlooplein 57 te Amsterdam ten overstaan van de gemeenteraad door de makelaars in o
 36. Amsterdammers helpen Warschau op postgiro 9630. Nodig nu voor de babies van Warschau. Hang deze advertentie voor het raam.
 37. Amsterdammers huren omlaag. Protestbijeenkomst. Waterlooplein, Mozes en Aaronkerk zaterdag 19 februari. Uitgenodigd: Marcel van Dam, Jan Schaeffer.
 38. Amsterdammers Pas Op! Wilt u een verzekering afsluiten (...) Doe dat dan niet bij de volgende maatschappijen: De AMFAS, de "Zeven Provinciën", de R.V.S., de Eerste Hollandsche. (...) Zij steunen met Uw geld de spekulanten Fagel & van der Sluis, F&S Proper
 39. Amsterdammers. Proclamatie Ghetto, Gemeente Amsterdam. Aan hen die wonen en/of werken in het gebied begrensd door Prins Hendrikkade, Oudezijds Voorburgwal, Grimburgwal, Langebrugsteeg, Rokin, Munt en Singel (alle straten beide zijden), Amsterdam 21 april
 40. Amsterdammers, verdedig het hart van Amsterdam. Geen terreur van stadsbestuur. Weest solidair met de Nieuwmarktbuurt. Vandaag wij, morgen jullie! Demonstreer zaterdag 29 maart a.s., 1 uur vanaf de Dam. Na afloop bloemlegging - Rechtboomsloot. Neemt allen
 41. Amsterdamsche Courant (overdruk, collectie Gemeentearchief), Maandag 14 October 1889. De opening van het nieuwe Centraal Station.
 42. Amsterdamse Bachvereniging Concert 13 mei Waalse kerk
 43. Amsterdamse Grachtengids. Tekeningen en beschrijvingen van alle gevels aan de vier hoofdgrachten in Amsterdam(...)
 44. Amsterdamse Grachtenloop, 8 juni 1980. Start en finish op het Leidseplein. Diverse afstanden: 2 1/2, 6, 11 en 21 kilometer. Starts vanaf 10.00 uur. deelname f 3,- per persoon.
 45. Annemieke Flapper schilderijen. Van 2 mei t/m 30 juni bij Galerie J. Walter Thompson Amsterdam.
 46. Anonieme dagvaarding. Jusititie heeft de leegstandswet alvast ingevoerd. Eerst Prinsengracht anoniem gedagvaard en ontruimd, nu is Keizersgracht 721 aan de beurt!!! Ook u bent mevrouw X.
 47. Anonieme dagvaarding. Justitie heeft de leegstandswet alvast ingevoerd. Eerst Prinsengracht anoniem gedagvaard en ontruimd, nu is Keizersgracht 721 aan de beurt!!! Ook u bent mevrouw x.
 48. Anti racisme week 22/27 oktober. Geen racisme in de buurt.
 49. Anti-city circus Waterlooplein, 29/30 april, 1 mei.
 50. Antoon Derkinderen. 1859 - 1925. Amsterdams Historisch Museum. 19 december '80 - 1 februari '81.
 51. Arrondissemends Rechtbank. Bekendmaking. Wij sommeren u binnen 48 uur dit perceel gelegen aan Rokin 19 t/m 51, behorend aan de AMRO-bank te ontruimen, wegens corrupte speculatie, ten koste van de bewoners. Ondertekend, Vrouwe Justitia.
 52. Artis planetarium.
 53. Artis Plantage Kerklaan 38-40, Amsterdam.
 54. ASVA. Het is nù nog niet te laat; kies de ASVA in de raad!!
 55. ASVA onderwijs- en onderzoekskongres, 17, 18, 19 december in Artis. Voor een demokratiese herprogrammering.
 56. ASVA/SRVU. Demonstratie 3 uur v/a Oudemanhuispoort. "Weg met het wetsontwerp Posthumus".
 57. August Grotegoed 1903-1938, schilderijen en tekeningen. Werkplaats de Bange Duivel, Leiden, 29 nov - 24 dec 1980.
 58. Autoweg uit onze buurt. Snelweg Haarlemmerhouttuinen.
 59. Autoweg uit onze buurt. Snelweg Haarlemmerhouttuinen moet omhoog! Marnixstraat moet blijven.
 60. Bah! Bhagwan. Paradiso.
 61. Balinese schilderkunst. Schilderijen vervaardigd door een Balinese schildersgemeenschap. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 26 april t/m 11 mei 1980.
 62. Balinese schilderkunst. Schilderijen vervaardigd door een Balinese schildersgemeenschap. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam, 26 april t/m 11 mei 1980.
 63. Barokconcerten Museum Van Loon 28 januari.
 64. Bart Stuyf. Grey. Amsterdam Theaterstad. Oude ADM 20 t.m. 25 jan.Gielijn
 65. Beaver Harris Quartet. De Kroeg. Jazzcafé.
 66. Bekendmaking. wij Juliana, koninging der Nederlanden, bij de gratie Gods, etc. etc. Aan de burgers van Nederland. Om dit tegen te gaan hebben wij besloten tot twee wetten: de anti-kraakwet en de leegstandswet.
 67. Bemoei je met je eigen zaken: word lid van de ASVA. Politieke vakbond door- voor- van studenten. Reduktiepakket. Kamerbureau. Aktie. Lidmaatschap f 25 per jaar postgiro 108410. ASVA weesperstraat 51 telefoon 225771.
 68. Bericht aan alle weggebruikers. Stop de kindermoord!
 69. Bernard Haitink. Philips.
 70. Bestrijdt de 2fasenwet. Aktievergadering 14 okt. a.s. Oudemanhuispoort.
 71. Besturen? Geen reet aan! CDA CDA CDA.
 72. Betaalbaar wonen in Amsterdam. Word lid van de CPN.
 73. Bevrijdingsfonds Komitee Zuidelijk Afrika. Steun nu ANC, SWAPO, Patriottisch Front. Giro 26655.
 74. Bewegingstaal. leven van de wind - met 't oog op 't oor. Korte Prins Korte Prinsengracht 19. 18 - 19 - 20 april 21.00 u.
 75. Bewijs je rijbewijs. Veilig Verkeer Nederland.
 76. Bewijs je Rijbewijs VVN
 77. Bijlmer-meer? Bijlmer-minder? Weiger massaal f 75,- per 1 april.
 78. BIM-huis.
 79. Bloemen geschikt en geschilderd. Bloemschikdemonstratie ieder heel uur door Claire Bloemiste en haar arrangeurs. 6 bloemenschilders tonen nieuw werk Edwin Brandt, Joanna Magrijn (e.a.) Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 19 september tot 5 oktober. Org
 80. Bluf. Van Ostadestraat 233 c.
 81. Boddy's Music Inn presenteert zaterdagavond 10 juni Filter (Double-Rock), Lijnbaansgracht 161 Amsterdam.
 82. Boeken en Theater. Muziek en Films. Leidseplein en Meervaart. 13 en 14 sept. '80 Uit en Thuismarkt. Amsterdam.
 83. Bols Liqueurs
 84. Bond Werkschuw Tuig. Weiger Werk. Zoals stakende hoeren al riepen: iedere arbeid is prostitutie. Onze eis is Recht op Luiheid.
 85. Book Bar: Paperbacks, Magazines, Comix, Cards 11 Voetboogstraat.
 86. Botho Strauss' Bekende Gezichten Gemengde Gevoelens verfilmd door Ate de Jong met Toneelgroep Baal.
 87. Boulevard of Broken Dreams. Festival of Tools. Zondag 2 september in het Danspaleis. Entree: partij oud gereedschap en/of f. 5,-. Gered Gereedschap is een vrijwilligersorganisatie met als doel, oud gereedschap in te zamelen, op te knappen en naar doelgroe
 88. Bouwen in de buurt voor 10% gehuurd. Aktie-groep: Westelijke eilanden
 89. Bovengrondse Courant. BONN (AP) - De activeiten van neo-nazistische groeperingen in de Bondsrepubliek zijn het afgelopen jaar sterk gestegen. De Westduitse minister van binnenlandse zaken Gerhard Baum heeft dit gisteren verklaard (...).
 90. Boycot Chileense junta. Demonstratie, manifestatie 11 september Amsterdam.
 91. Boycot Chileense junta; demonstratie, manifestatie 11 september Amsterdam.
 92. Brakke Grond complex. Binnenkort verwacht: Belgisch Cultuurcentrum. En wat met de mensen die er wonen en werken?
 93. Breda 30 april demonstratie tegen: M.E., Marechaussee, overheidsterreur, woningnood, kernenergie, bezuinigingen (vul maar in).... Trix komt!! Vertrek 14.30 van 't Turfschip naar de Grote Markt.
 94. Buurtfeest Sparrenweg 26 september.
 95. BZZTÖH organiseert Leven Lijden en Triomf van Harry Mulisch, een muzikaal - literaire soiree; Den Haag 17 sept. Appeltheater, Amsterdam 19 sept. Centrum Bellevue.
 96. Cafe B. Beer ... komt niet! B. Beer is er. Vanaf 1 mrt. is ons café/eetetablisement voor ieder aardig persoon geopend.
 97. Carmel. De Carmel is een vormingscentrum voor jongeren van 17 tot 30 jaar. 's Avonds tussen 7 en 11 uur kun je er deelnemen aan allerlei aktiveiten. Programma '80-'81: stijldansen, bargroep, toneel, film, koken, (etc.).
 98. CDA. Nummer 1.
 99. Centraal Wonen Amsterdam. Mozeshuis, Waterlooplein 57. Woongroepencafé, Bethanienstr 20. Open elke donderdagavond vanaf 8 uur. 1ste donderdag van de maand, thema-avond.
 100. C'est too much! Coffeeshop Downtown, Argos en Flora Palace presenteert Come to Flora Country. Optreden van de Studiodancers. Disc-jockey: Wim. Video met Western-films. Party gepresenteerd door Princess Juul. Monday 11 may.
 101. Chili bijeenkomst zaterdag 23 feb. 8 uur. Sprekers senator Eugene Mc Carthy, Andre Gunther Frank, Johan Galtung, Lelio Basso en sprekers uit Chili. Plaats Amstelkerk Amsterdam. Chilikomitee Nederland.
 102. Chili-avond. Spreker Chileens verzet, film-muziek 4 september 8 uur Rothaanhuis.
 103. China in Paradiso. Zondag 22 april. 's avonds: china-debat: is rood china (nog) rood?
 104. Chinees Circus van Peking. Spectaculaire perfectie. Carré van 5 t/m 17 augustus.
 105. Christelijk-Historische Studentenwerkgroep. Beernink. wo. 15 feb. 20. uur. Schuldgevoel en politieke beslissing. "Moderne". Leidseplein.
 106. Cinemathema 80. November 1980. Amsterdams Filmfestival Italiaans neo-realisme.
 107. Citroën BX. De nieuwe generatie.
 108. CJP Gewoon onmisbaar!.
 109. Claudio Sacchi, olieverfschilderijen, tekeningen. Kunsthandel Van der Have, 8 januari - 14 februari, Prinsengracht 715, Amsterdam.
 110. Concert B¿ro Rolf Schubert presents Louisiana Creole Music. Zo. 10 feb. 23 uur Melkweg. Al Rapone & The Zydeco Express.
 111. Concert door de "Volharding". Zaterdag 26 juni. Stichting de Posthoorn Amsterdam. Wijkcentrum de "Gouden Reael".
 112. Contrast expositie. Het prul. Lelijke dingen, onpraktische dingen van vroeger en nu - door Amsterdammers bijeengebracht. Ter gelegenheid van de opening van het Centrum voor Industriele Vormgeving.
 113. CPN PSP PPR voor een progressief ekonomies alternatief. Tegen de afbraakplannen van de regering. Manifestatie 10 mei. Sprekers: Siep Geugjes CPN, Wilbert Willems PSP, Erik Bolhuis PPR. Na de pauze een forum met kaderleden van FNV en het platform van vrou
 114. CPN voor snelle doeltreffende aanpak. Stadsvernieuwing. Stem CPN. CPN zeker voor Amsterdam.
 115. Crea Shaffy. Vrijdag 17 en zaterdag 18 maart. Shaffytheater.
 116. Creativitijd over? Kom eens kijken wat je 't leukst vindt: Voor kinderen: Algemene creatieve cursussen. Voor jongeren. Voor volwassenen.'t Atelier. Stichting Nutsatelier voor Beeldende Expressie Amsterdam.
 117. Crisis in Amsterdam, beelden uit de jaren dertig; tentoonstelling in het gemeentearchief, 31 okt. t/m 20 dec. 1980.
 118. Cruyff Sportswear professional style.
 119. Cultureel paspoort. Amsterdamse jeugdraad.
 120. Dan Benesch zeefdrukken. Expositie Cafe April sept. 3 - oct. 5. Regulierdwarstraat 37 Amsterdam.
 121. Dance & Dine & Disco. Stip. Opening vrijdag 17 augustus van 22.00 tot 5.00 uur.
 122. Dansen bij Jansen goes Sixties. Pop, rock & soul. Woensdag 24 feb.
 123. Dansen bij Jansen opening 27 oktober, Handboogstraat 11.
 124. Dath¿n. Maand van meditatie. 15 juli-12 augustus. Meditatie: het pad van de Boeddha. Dharma Huis Amsterdam, Boeddhistisch meditatie- en studiecentrum onder supervisie van ChÜgyam Trungpa Rinpoche, Valeriusstraat 136, Amsterdam.
 125. De beweging ATD-Vierde Wereld Nederland presenteert de internationale foto tentoonstelling 30 jaar geschiedenis van het kind van de vierde wereld in de Mozes & Aèron kerk. 29 september t.m. 9 oktober 1980.
 126. De Blijdenkers. Oproep aan: A'dam alle apen, stuur je fantasie Zwanenburgwal 54. Jong en ongehoorzaam. De stad is van ons. Als ik in de supermarkt een uur in de rij moet staan eet ik altijd wat koekjes gratis.
 127. De Brakke Grond. Vleugels van was van Jan Ottenhof. Met Martine Crefcoeur, Paul Gieske, Leslie de Gruyter, Jan Mesdag, Jaap Hoogstra. Regie Leo Hogenboom. Decor Willem v. Drunen. Vanf 26 november. Theater De Brakke Grond.
 128. De CPN daar hoor je bij. Distrikt Amsterdam.
 129. De CPN kom erbij. Distrikt Amsterdam.
 130. De Gemeente wacht nog steeds met de aankoop van onze Posthoorn, maar ... wij gaan weer door met onze Posthoorn Markten. 30 april vrijmarkt. 14 en 28 mei, 11 en 25 juni, 9 juli 2e handsmarkt. Tot behoud van de Posthoorn als buurtcentrum.
 131. De gemeente wacht nog steeds met de aankoop van onze Posthoorn, maar..wij gaan weer door met onze Posthoorn markten. 30 april vrijmarkt, 14 en 28 mei, 11 en 25 juni, 9 juli 2e handsmarkt. Tot behoud van de Posthoorn als buurtcentrum. Stuurgroep de Posthoo
 132. De Gezelle Dagen. Programma 1,2 & 3 mei 1980. Waar? op de Torensluisbrug (schuin achter het hoofdpostkantoor, over de Singel). Regionale finale van nationale zondagsdichters.
 133. De Gezelledagen. I, II & III mei 1980. Ter gelegenheid van de honderdvijftigste geboortedag van Guid Gezelle. Organisatie: De Duizenddichter, Amsterdam.
 134. De Grap in de Stip. vrijdag 28 februari. Psigotroop, Seven Sisters, Instant Mash. Stip, Lijnbaansgracht 161. Open: 22.uur. Entree: f 5.
 135. De Grote Wetering blijft, tegen city-vorming.
 136. De Indiese buurt vecht terug. De Indiese buurt moet leefbaar en betaalbaar blijven en worden! Daarom maakt de Indiese buurt tam tam. Kom donderdag 3 april om 20.00 uur op de aksievergadering in de Bankastraat 20.
 137. De Krakeling, iedere maandagavond in de Smederij.
 138. De lange afstand. Peter Yvon de Vries.
 139. De Machtwacht.
 140. De metro-rat ... een poot om op te staan...
 141. De Nieuwe Dansgroep. Impulsen. Shafy Theater.
 142. De Nieuwe Kerk Amsterdam.
 143. De Oude Kerk te Amsterdam. Rondleidingen op maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag. Het wereldvermaarde orgel wordt bespeeld. Gelegenheid tot beklimmen van de toren. Toelichting wordt gegeven in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.
 144. De Posthoorn. 10 jaar verval van de Posthoorn. Bedankt, RK Citykerk! De buurt kan het weer opknappen.
 145. De pot op met die flauwekul.
 146. De Purmer. Vereniging tot behoud van Waterland.
 147. De PvdA komt bijna klaar.
 148. De Schinkelbuurt 1880-1980. Fototentoonstelling in buurthuis de Meerpaal, 1e Schinkelstraat 28. Ma 19 sept. t/m zat 8 okt. Feestelijke opnening zat 17 Sept. half vijf. Toegang gratis.
 149. De Schinkelbuurt 1880-1980. Fototentoonstelling in buurthuis de Meerpaal, 1e Schinkelstraat 28. Ma 19 sept. t/m zat 8 okt. Feestelijk opening zat 17 Sept. half vijf, toegang gratis.
 150. De Snelbinder. Foto expositie. Performances. Video.
 151. 'De stad centraal'. Onder dit motto is het ontwerp verschenen voor het nieuwe structuurplan van Amsterdam. Daarin staat wat er aan de inrichting van de stad moet worden gedaan om hier ook in de toekomst goed te kunnen leven. Tot 1 juni a.s. kan iedere Ams
 152. De Waarheid en niets dan De Waarheid. Zonder De Waarheid bent U maar half geïnformeerd. (...). Bel voor 'n abonnement (...).
 153. De Waarheid. Mijn krant! Volksdagblad voor Nederland.
 154. Defile langs de Dokwerker. Maandag 25 februari 1980 17.00 uur. Voor vrede en veiligheid in de wereld, voor een vreedzaam samenleven van de staten en voor de bescherming van de nationale onafhankelijkheid.
 155. Demiankwartet.
 156. Demonstratie dinsdag 11 mei vanaf Beursplein Amsterdam, aanvang half acht. Handen af van de V.V.D.M., vrijheid van vakbondswerk, vrije voorlichting en ledenwerving, stop vervolging VVDM-ers, houdt Frits en Laurens uit de bak. Organisatie: ANJV, FJG, KWJ,
 157. Demonstratie Grote Wetering 14 nov Beursplein.
 158. Demonstratie Inkomens. LOHBO, LOG. 20 maart Amsterdam. Vertrek: 2 uur Beursplein, daarna meeting Beursplein. Voor een goed en wettelijk vastgelegd inkomen. f 600,- nu, uitkering van de 120 miljoen, geen aantasting kinderbijslag en aftrek, weg met de rente
 159. Demonstratie 12 mei 19.00 uur, Leidse Bosje. 12 mei proces 30 april arrestanten, Prinsengracht 9 uur. Steungroep arrestanten/ gewonden 30 april.
 160. Demonstratie 27 mei om 19 uur 1980 Museumplein in Amsterdam. Na afloop: Manifestatie. Geen politiegeweld tegen illegale buitenlandse arbeiders. Legalisering alle slachtoffers v/d wet. Stop uitvoering diskrim. wet. Stop razzia's. SOS Stop de uitzettingen.
 161. Denk aan de buren! Flats zijn erg gehorig! Beheersraad.
 162. Der Aufstand Peter Lilienthal. Amsterdams Filmhuis 4 t/m 10 februari.
 163. Der Aufstand Peter Lilienthal. Uitgebracht door Fugitive Cinema Holland. Amsterdams Filmhuis, 4 t/m 10 februari.
 164. "Deze Jongens" staan voor een leefbaar Amsterdam. Stem lijst 12 Dank U.
 165. "Deze mensen hebben niet alleen stenen gegooid naar de politie... maar naar onze democratie, naar ons allen!" zei procureur generaal van Dijken op 23 februari j.l. in het Nieuwmarktproces. Kees Lauriks, Manuel Gomez en Hans Markus zijn nu dus ook tot ten
 166. Discriminatie is illegaal. Weg met de nieuwe wet. Platform.
 167. Discriminatie is illegaal. Weg met de nieuwe wet. Platform giro 44 24 930.
 168. Dit is een spekulatiepand van Fagel & v.d. Sluis.
 169. Do. 6 mrt. v.a. 22.00. Africa Roots Night. Africa Soli. Les Amazones de Guinee. the 17-piece all women's orchestre from Guinea. Melkweg.
 170. Dodewaard gaat dicht. Amsterdam helpt Dodewaard de pijp uit! 19 t/m 26 september. Tijdens de blokkadeweek in Dodewaard zal in Amsterdam een permanent aksiesentrum en energiekafee open zijn: Koffiebar Roodmerk, Bethanienstraat 20.
 171. Doolhof presenteert de Kraakrevue. Eerste voorstellingen 7 en 8 april. Universiteits Theater.
 172. Downtown at Flora Palace. December 11th whole night party.
 173. Driekante Droom. De Balie.
 174. Dwangarbeid en isolatie. Joop [Bolt], opgepakt na een paspoortenroof voor politieke doeleinden, zit sinds 29 juni 1979 in de gevangenis. [...]. Ondersteun Joop en andere (politieke) gevangenen. Kom naar het kort geding woensdag 24 september 16.00 uur. ger
 175. Dwangarbeid en isolatie. Joop. Opgepakt na een paspoortenroof voor politieke doeleinden, zit sinds 29 juni 1979 in de gevangenis. Ondersteun Joop en andere (politieke) gevangenen. Kom naar het kort geding woensdag 24 september gerechtsgebouw Den Haag.
 176. Een koninkrijk voor een huis. Het moest van Wiegel een feestje worden. Het werd een veldslag. Waarom ? Eeen Tilt Film en een Meatbaal Produktie. Uitgebracht door Film International. Vanaf 25 sept. in Kriterion.
 177. Een lange en gevaarlijke reis begint.... Welkom in hoger onderwijsland. Je zou wel gek zijn als je alleen ging.... Word lid van de ASVA, vakbond van studenten.
 178. Een lange gevaarlijke reis begint...je zou wel gek zijn als je allen ging... Wordt lid van de ASVA, vakbond van studenten, Amsterdam.
 179. Een totale ekonomische en militaire boykot van Zuid-Afrika. Botha. Vorster. Anti-Apartheids Beweging Nederland Amsterdam.
 180. Een verdeeld volk vormt geen natie. Het Anton de Kom komité organiseert 30 november een grote onafhankelijkheids-manifestatie. Toneel zang dans voordracht. Plaats Nieuwe R.A.I. A.dam.
 181. Een verenigd volk is onverslaanbaar. De Loson organiseert manifestatie 2 jaar republiek Suriname, op 26 november RAI.
 182. Eindexamenpresentatie Textiel. Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming. 26 & 27 juni, 10.00-21.00 uur. Beursstraat 33, Amsterdam.
 183. El Salvador. Benefiet concert. 6 april Paradiso. Steun FMLN/FDR. Bram Vermeulen en de Toekomst, The Dutch, It Lives, The Hazel Band, Just like Eddie.
 184. Electrische Museumtramlijn Amsterdam. Dienstregeling 15 mei t/m 28 september 1980.
 185. Er was eens... een paleis. Gasttentoonstelling van de werkgroep didaktiek van het Kunsthistorisch Instituut te Amsterdam, de ASVO en de Z. Jansenschool. Amsterdams Historisch Museum 9 april t/m 10 mei 1980.
 186. Europa ÉÉN. Autonomie, alternatieve energie, derde wereld, minderheden, meningsuiting, asylrecht. Spuistr. 62.
 187. Expositie Abdel M. Ménara Hotel Kabul 1 t/m 31 maart.
 188. Expositie Cora Vogtschmid van 15 nov. - 6 dec. Galerie Forum Amsterdam.
 189. Expositie: 2 november - 3 december, Eugenie van Roessel - schilderijen, Joost Barbiers - beelden, Galerie Biervliet.
 190. Expositie 26 beeldhouwers. Portrettenkabinet Amsterdam 19 juli - 30 augustus.
 191. Exposities Hedendaagse kunst. Galerie de Krijtkring. 7 mei t/m 1 juni 1980. Johan Buning. Hoorn, Appelsteeg 6.
 192. Expositorium Vrije Universiteit, 12 t/m 29 februari 1980: Arie de Groot, tekeningen en druksels.
 193. Exposorium Vrije Universiteit; Arie de Groot, tekeningen en druksels. 12 t/m 29 februari 1980. Restaurant Hoofdgebouw Amsterdam-Buitenveldert.
 194. Exposorium Vrije Universiteit. Dies de Jonge [e.a.] expositie van 9 mei t/m 15 juni.
 195. Exposorium Vrije Universiteit Rein Pol [e.a.] expositie van 21 maart t/m 25 april.
 196. Extravaganza. Poetry & Performances. Paradiso. Woensdag 26 nov. 20.00 uur.
 197. Faculteit der rechtsgeleerdheid, 350 jaar juridisch onderwijs in Amsterdam; tentoonstelling rechtenprofessoren/rechtenstudenten; 21 september t/m 23 december; Publiekscolleges op vrijdagmiddag. Programma: T. van Pepijne, R.H. Stutterheim, (e.a.) Universit
 198. Fascisme toen... en nu!
 199. Featuring Eindhoven. N.L. Triple Concert. Les Miserables. Slagerij Van Kampen. W.A.T. Melkweg wo. 26 febr. 22.00 u.
 200. Februari Collectief. Het Februari Collectief nodigt u uit om te komen kijken naar een expositie in het kader van de 4 en 5 mei herdenking. Er zijn schilderijen en grafiek te zien van: R. Basuki, Louis Bruynzeel, Coos Dieters (e.a.). Foto's van Bert Zijlma
 201. Feestelijke dichting. Openluchttheater 30 april. Armgat. Amsterdamse Reddings Maatschappij. Berenstraat van 10 tot 20 uur.
 202. Festival of Fools. Amsterdam A.D.M. werf-oost. 20 mei t/m 15 juni. Sixième Saison Mondiale du Théëtre des Nations.
 203. Fietser laat je zien. Veilig Verkeer Nederland.
 204. Fl. 13,15 per dag per persoon; "Pension Borneo", Prinseneiland 23.
 205. Fodor Kwintet.
 206. Forum: Suriname wat nu? 30 november, Krasnapolsky. Sprekers: drs. G.H. Terpstra, Maarten van Dullemen (e.a).
 207. Foto's van Willem Diepraam. Foto's van de Sahel 1979-80, van 22 november tot 20 december. De Moor, Amsterdam.
 208. Franz Kochseder, tekeningen etsen; galerie café Theo Ruiter, Amsterdam. 22 augustus - 26 september 1980
 209. Free Holland Welcomes the soldiers of the Allies. Welkom in het vrije Nederland! Het Parool vrijdag 2 mei 1980.
 210. Galerie De Prinsenkamer. Aquarellen - etsen van Edwin Brandt. Zomerexpositie 1 van 13 juli tot 15 augustus.
 211. Galerie De Prinsenkamer; augustus-september-oktober: bloemen, Griekse en Hollandse landschappen, olieverf-pentekeningen, Ilse Leverland e.a.
 212. Galerie De Prinsenkamer: collages, schilderijen van Chaïm Oren; etsen van Peter de Rycke, 2 - 30 januari 1980.
 213. Galerie De Prinsenkamer; fantastische natuurvertellingen [...] Tineke Stro e.a. van 2 tot 27 september.
 214. Galerie De Prinsenkamer, februari exposities: Gerard Lagerman, bronsplastieken; Marianne Giltay-Piél, aquarellen; Lucky Knechtmans, houtsneden, acrylschilderijen.
 215. Galerie De Prinsenkamer. In november/december exposeren: Bets van Wezel e.a.
 216. Gall & Gall. De voordeelslijters. [agenda voetbalwedstrijden Ajax 22 aug. tot 5 dec.]
 217. Geeft gehoor aan de oproep van de actieleidingen Ford en NSM. Zaterdag 31 januari 14 uur Dam Meeting. Vooraf: 13.30 uur Jonas Daniel Meyerplein Demonstratie. houdt FORD en NSM open! NEE tegen bedrijfssluitingen! Uitgave Comite "Bestek 81 moet van de baan"
 218. Geen aanschaf atoomstraaljagers.
 219. Geen atoomafval in zee. Kernenergie nee! Internationale aktiedag 24 mei IJmuiden.
 220. Geen atoomraketten. Niet in Nederland. Niet in Europa. Samenwerkingsverband 'Stop de Neutronenbom, Stop de Kernwapenwedloop'
 221. Geen horizontale verkoop in deze buurt!!! (...). Gezamelijke Aktiegroepen tegen Hor. Verkoop en Leegstand.
 222. Geen horizontale verkoop in deze buurt!!! (...) Gezamelijke Aktiegroepen tegen Hor. Verkoop en Leegstand.
 223. Geen nieuwe kernwapens in Europa? Al het wapentuig de wereld uit! Bijlage bij vrijbrief 11 - Oranje Nassaulaan 51 Amsterdam.
 224. Geen rijksweg 7 door Waterland. Vereniging tot behoud van Waterland, Broek Waterland.
 225. Geen Turks fascisme in de stad. Ruyschstraat 21 dicht. Kap atilsin fasistler kovulsun. Buurtorganisaties en afdelingen van politieke partijen in de Weesperzijdestrook en de Oosterparkbuurt. Demokratische Turkse organisaties: (HTIB, HABD, HTKB, HTàB). Akti
 226. Geen woning, geen kroning.
 227. Geen 8% huurverhoging! Stookkosten omlaag! Goede en goedkope woningbouw! Verbetering huursubsidie! Demonstratie zaterdag 24 mei.
 228. Geldersekade 88-86 ontruimen?? Nooit!! Geen Huidenstraat-truuk, geen toko maar woningen! Stop die toko maar in je Stopera!
 229. George Thorogood and the Destroyers plus the Crown. Paradiso, vr. 23 mrt.
 230. Gerrit Jan Wolffensperger. D'66.
 231. Geschiedenis van Vrouwendag 8 maart 1907 - 1979. De vrouwen dragen de helft van de hemel op hun schouders.
 232. Gezag en orde. Wij steunen Christiania omdat daar mensen wonen die hun eigen leven willen bepalen.
 233. Gezocht wegens broodroof Batco. Beloning -8.000.000,- en een vaste baan bij Batco Amsterdam.
 234. Gezocht Woef Drentsche Patrijshond bruin/wit. Gezien? Melden bij: 220002.
 235. Gratis sticker voor u. Blij dat ik rij.
 236. Gratis werk! Bouw je eigen huis. 3 t/m 8 mei! Volkstuinaanleg, vrijmarkt, muziek maken, luxe (wig)wam, schatgraven, barbecque. Op het Waterlooplein!
 237. Groeten uit Amsterdam. Prentenbriefkaarten uit de collectie Schade van Westrum. Amsterdams Historisch Museum. Prentenkabinet 27 okt. t/m 27 febr. 1983.
 238. Grote demonstratie. Donderdag 14 august. om half acht v/d Westermarkt naar de Prins Hendrikkade! Eisen: 1 Geen antikraakwet, 2 geen geweldadige ontruiming van de PH-kade; vorderen nu!, 3 arrestanten vrij!!!, 4 snel, meer en betaalbaar bouwen! Organisatie
 239. Grote demonstratie donderdag 14 august. Om half acht v/d Westermarkt naar de Prins-Hendrik-kade! Eisen: 1) Geen antikraakwet!, 2) Geen gewelddadige ontruiming van de PH-Kade; vorderen nu!, 3) Arrestanten vrij!!, 4) Snel, meer en betaalbaar bouwen! Aan kra
 240. Grote demonstratie Jongerenhuisvesting! Wij willen wonen. Woonrecht vanaf 18 jaar, betaalbare huren, meer woningen, ook voor ons, geen jongerenwoonbunkers. Gebouw Marcanti. Maandag 29 april 20.00 uur. M.m.v. Frits Lambrechts en de Samenwerking.
 241. Grote kunstveiling t.b.v. Vierde Internationale Russel Tribunaal (over schendingen Indiaanse rechten). Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein, 15 okt. ! Kunstenaars sta een werkstuk af! Tot 10 okt. BBK'69.
 242. Grote Wetering blijft!!! Solidariteitsfeest in Paradiso. a.s. zondag 30 november. Muziek, film, theater, video, sprekers, acts, informatie.
 243. Grote Wetering blijft!!! Solidariteitsfeest in Paradiso, 30 november.
 244. Grote Wetering Muurkrant 25 nov. De Grote Wetering is 2 1/2 jaar gekraakt. Daarvoor heeft dit pand meer dan 10 jaar leeggestaan. Door de kraak hebben wij, 35 mensen, eindelijk een huis gevonden. (...). Wij gaan hier niet weg! Bewoners Grote Wetering. Vele
 245. Grote Wetering Schans 81-89. 1980 Nog meer stallen voor bureau-hengsten. Dit is slopend.
 246. Grote Wetering 1980, [Wetering]schans 81-89. Nog meer stallen voor bureau-hengsten. Dit is slopend.
 247. Gulpener Bock Limburgs bier. Haal 't Mergelland in huis.
 248. Hard werken. Vormgeving. Vereniging Hard Werken. Van 7 juni t/m 16 juli bij Galerie J. Walter Thompson, Wibautstraat 12, Amsterdam.
 249. HBO eist meer woonruimte voor jongeren. Demonstratie HBO-instellingen v.a. Museumplein vrijdag 17 oktober. Een HBO-student op straat geeft geen studieresultaat. Een HBO-student is ook urgent! Demonstreer mee!!
 250. Hebt uw naaste lief, "Geen Marokkaanse hongerstaker het land uit!!". "182 verblijfsvergunning nu!!" Manifestatie m.m.v. damesorkest "Het Salon", Frans Mulder, Dolf Pierie, en vele verrassingen. Presentatie: Hugo v. Mondfrans. Donderdag 31 aug. Kulturele a
 251. Heeft u een kamer voor een student. ASVA, SRVU.
 252. Heeft u volgens uw huisarts ook een andere woning nodig?
 253. Heel Amsterdam praat over de schilderijen van Reinder van der Woude. Nog tot 3 april in galerie Paladijn Amsterdam.
 254. Heiligewegzwembad, voor: vrij-, trim-, les-, kleuter en ouderen zwemmen tijdens de lunch voor 6 kwartjes tussen 12 en 13 uur. Het fijnste bad staat middenin de stad!!
 255. Heksen tentoonstelling. De heksen, wie waren zij? ter gelegenheid van het vrouwenfestival in de Kosmos van 1 t/m 14 september.
 256. Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland. En wat doen de politieke partijen daaraan?. Het IKV. Amsterdam organiseert als opening van de vredesweek 1980 een politiek forum. Deelnemers: Max van den Berg (voorzitter PVDA), Anet Bleich (
 257. Henk Broer, Nel van Lith 'mens en kunstenaar wederzijds betrapt'. Kunstzalen A.Vecht 16 mei tot 7 juni.
 258. Henk Meijer, gemengde techniek: fotografie - collage - schilderen. Expositie in De Moor. Opening za 13 februari / tentoonstelling tm 12 maart.
 259. Herdenkt de 4e mei. Viert de 5e mei. Landelijke Kontaktgroep Verzetsgepensioneerden 1940/1945.
 260. Herman van Tongeren, olieverfschilderijen; van 2 maart t/m 16 april bij galerie J. Walter Thompson
 261. Het AJT speelt Brecht: De geweren van vrouw Carrar.
 262. Het Anti City Circus benefiet feest 26 & 27 aug. 182 Hongerstakers Waterlooplein.
 263. Het Anti City Circus veroorzaakt de feestelijke slag om het Waterlooplein ten einde het plein voor volksvlijt op te richten. 29, 30 april & 1 mei.
 264. Het C.O.C. heeft een info-koffieshop, Rozenstraat 14. Kom ook eens.
 265. Het feest dat Wiegel wilde, 18 fotografen legden het kroningsoproer van 30 spril vast in meer dan 100 foto's, fotoboek. Uitgeverij De Uitbuyt Wageningen.
 266. Het gezelschap van De Witte Kraai. Romeo en Juliette.
 267. Het gif zit niet alleen in de grond.
 268. Het is nu nog niet te laat; kies de ASVA in de raad!!
 269. het is nu nog niet te laat; kies de ASVA in de raad!!
 270. Het kapitaal ziet liever kantoren, auto's en hotels. Vondelstraat 14 is na 8 maanden leegstand in april 1980 gekraakt. (...).
 271. Het Parool. Boekenvrijmarkt. Allemaal nooit gelezen. Nieuwe Kerk Amsterdam. 28 en 29 augustus 1982.
 272. Het Rode Kruis zegt nooit "Nee". Zegt u geen "Nee" tegen het Rode Kruis. Wordt lid.
 273. Het rode vrouwen detachement, de bevrijdingsstrijd van boeren en vrouwen in het oude China. Dinsdag 2 mei. Voorfilm: Repetitie van de Peking Opera, een film van Joris Ivens. Zienema Oktopus, Keizersgracht 138, Amsterdam.
 274. Het verhaal van de "illegaal".[Striptekening tegen de 1-novemberwet tegen illegaal verblijfende buitenlandse werknemers].
 275. Het voorjaar in. Blij dat ik rij.
 276. Hexenhammer Revue. Acht garstige Scenen von Hexen, Radikalen und Inquisitoren. Erarbeitet und aufgef¿hrt vom "Marburger Theaterhaufen". De teatergroep gaat in de "Hexenhammer-Revue" dit gevaarlijke verschijnsel van "Berufsverbote" te lijf met een revue vo
 277. Hierbij delen wij u mede, dat er sinds de staatsgreep in de nacht van 30 september op 1 oktober 1965 35 jaar onrecht in Indonesie heerst. (...) Een demonstratieve fakkeloptocht ter ondersteuning van de nog dagelijks groter wordende groep slachtoffers van
 278. Hoe zou jij dat nou aanpakken? De Grote Wetering. Bel voor zo'n boeiende baan 020-754220. De Amsterdamse Politie.
 279. Holland Soul Night. wo 26 mrt. Melkweg.
 280. Hongersnood in Ethiopie. Bezoek de Ethiopische sociaalculturele nacht. Etiopische studenten zamelen geld, kleren en medicijen in.
 281. Horizontale verkoop nooit.
 282. Houd het Allard Pierson Museum open. Open dag. Manifestatie 23 februari.
 283. Houd het Allard Pierson museum open! Uitgave: Comité Houd het Allard Pierson Open.
 284. Huid van de aarde. Observaties van de landschappelijke opmaak. Viltstifttekeningen van Els Tammes. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 30 augustus t/m 14 september 1980.
 285. Huiswerkklassen in Noord hebben dringend nodig Medewerkers.
 286. Huize Chaos. Vrijdag 13 juni ontvangt Huize Chaos, Sarphatistraat 85/87 een ontruimings bevel van de burgemeester. Er wordt gedreigd met de "sterke arm" als het pand niet voor a.s. donderdag verlaten is. Voor vervangende woonruimte wordt niet gezorgd, omd
 287. Huizen zijn om in te wonen...niet om mee te handelen. Bestrijdt speculatie, horizontale verkoop en leegstand. Meldt speculatiepraktijken bij het landelijk speculatienummer: 072-117137. Landelijke Aktie Woningnood lojh, lobh, nvh, los, lwh.
 288. Hype: the mother of invention. Onksolist Adrea Darriau. Stichting Inccoprodinc Oostelijke Handelskade 12 Amsterdam.
 289. Ieder kind een gewenst kind. Abortus is een recht.
 290. Ik beloof u dat mijn gevoelens voortdurend uit zullen gaan naar die honderdduizenden die werkloos zijn. Tenslotte ben ik een van hen. Maar God zij geprezen, nog heb ik mijn kroon(juwelen).
 291. Ik kijk altijd of 't al uitgelekt is in 't...Amsterdams Weekblad. Informatie van de ene Amsterdammer aan de andere...
 292. Ik staak tegen de abortuswet. 30 maart vrouwenstaking.
 293. Ik zal altijd voldoende mensen vinden die zich met mij willen verenigen zonder de eed op de partijvlag te moeten afleggen.
 294. Ileana Melita.
 295. In een woonwijk is 50 km te snel. Veilig Verkeer Nederland.
 296. In hartje Amsterdam kraakcafé Roodmerk opent 18 april 21.00 u. Nieuwmarkt.
 297. In hartje Amsterdam kraakcafe Roodmerk opent 18 april 21.00u. Nieuwmarkt.
 298. In het belang van de vrede. Word lid van de CPN.
 299. In 't echt bij Artis.
 300. Indianendag 29 april in de Grote Keizer in het kader van Latijnsamerikaweek. Films - fototentoonstelling - dia's - muziek - informatie.
 301. Indiase muziek Mozes & Aaron Kerk elke zaterdag t/m 23 juli.
 302. Indonesië-avond / Amsterdam, Frascati Nes 59-63, ma. 28 april. Protestmeeting tegen de a.s. "donorlandenkonferentie" met sprekers van : jongeren organisaties en namens het Indonesië komitee prof. Wertheim.
 303. Infocentrum Keizersgracht 248 A'dam. Informatie over: kraken /stadsvernieuwing /spekulatie/stadsvernieling enz. Via film/foto/dia en schrift in binnen- en buitenland. Vergader- en tentoonstellingsruimte voor iedereen! De Groote Keyzer is overal!
 304. Infocentrum Keizersgracht 248 A'dam. Informatie over: kraken/stadsvernieuwing/spekulatie/stadsvernieling enz. Via film/foto/dia en schrift in binnen- en buitenland. Vergadering en tentoonstellingsruimte voor iedereen! De Groote Keyzer is overal!
 305. Inkomens demonstratie. LOHBO, LOG. 20 maart Amsterdam, vertrek: 2 uur Beursplein. Daarna meeting Beursplein. Voor een goed en wettelijk vastgelegd inkomen! F 600,- nu; uitkering van de 120 miljoen, geen aantasting kinderbijslag en aftrek, weg met de rente
 306. Inspraak verkeerscirculatieplan Nieuwmarkt
 307. Internationale Marathon Amsterdam. Rekreatieloop Amsterdam. 26 april 1980. Organisatie Stichting Internationale Marathon Amsterdam, onder auspiciën van de K.N.A.U.
 308. Internationale Marathon Amsterdam. Rekreatieloop Amsterdam (halve marathon) 26 april 1980.
 309. Internationale Vrouwendag. Vrouwenkafé. Mèdchen in Uniform. Filmhuis De Lange Adem. Regie Leontine Sagan, verhaal Christa Winsloe. Film uit 1931, in streng Pruisisch pensionaat ontwaakt lesbische liefde. Film 2100u. toegang f 4. Na de film kafe/swing-avon
 310. Intree zoekt 200 begeleiders. Bel of kom langs van 15 t/m 26 april tussen 12.00 en 17.00 uur voor informatie over de sociale introductie van de U.V.A.
 311. Introductieweken jongerenvereniging. Mensa-bar-film-akkie.
 312. Is wonen en werken in Amsterdam dan geen vrouwenzaak? Vrouwen kom op voor jezelf! PvdA lijst 1. 31 mei.
 313. Ischa Meijer als Izzy M. Een theaterprogramma m.m.v. Marianne Copèz. De Partner. Bram Vermeulen - produktie, regie en dekor, Ischa Meijer - alle teksten, Hans van Manen - choreografie, Jakob Klaassen - muziek, Thé Lau - muziek, Paul Stam - techniek.
 314. J'accuse. "America, America". Krasnapolsky 4 mei. Sprekers: Isabel Letelier, Gerrit Welle (voormalig landmachtkapitein), Karel Roskam, Nico Haasbroek. Optreden Hekelcabaret.
 315. J'accuse. Atoom-"Staat". Maandag 24 november 20 uur. Krasnapolsky. Sprekers: Robert Jungk, Dave van Ooyen, Arend Voortman, Han Lourens.
 316. Jacht op klein wild, 't hele jaar door. Stop de kindermoord.
 317. Jack Holm Fotografie. Van 21 oktober t/m 28 november bij Galerie J. Walter Thompson, Amsterdam.
 318. Jacob Olie. Amsterdam gefotografeerd 1860 - 1905. Van Gennep Amsterdam.
 319. Jammer dat u nog geen lid bent. Vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten Heemschut Amsterdam.
 320. Jan Anton van Dis, olieverfschilderijen, mei 1980, Galerie Siau.
 321. Jan van Diemen; 30 augustus - 23 september 1980; Galerie Artes Amsterdam.
 322. Jazz in Akhnaton. 23 april 9 uur ! Rosa King, Hans Dulfer en de Perikels!!. N.Z. Kolk 25.
 323. Je Mentendrai.
 324. Jodenbreestraat-Gebeuren. Zaterdag 9 september a.s. 12/18 uur. Bewoners tegen kantoorspeculant.
 325. Johan Breuker, pasteltekeningen. Van 1 november tot 1 februari bij Galeri J. Walter Thompson Wibautstraat 12, Amsterdam.
 326. Jongeren zoeken kamers. Laat hem niet in zijn hemd staan. Verhuur uw lege kamer -bij niet- kommerciele buro's! ASVA, MAI, SIKH, SRVU, VAS.
 327. Jongerenaktie. Slotfeest apart? Wij zijn het zat! Zaterdag 21 december Paradiso Amsterdam. Chiwawa, Muztheater, Your's Sincerely, Mother of Spear met Gemengde Gevoelens, winnaar van de Grote Prijs van Nederland en verder spreker jongerensektie ANC, poëzie
 328. Jos Stelling's Rembrandt Fecit 1669 met Frans Steling en Ton de Koff.
 329. 'k ga d'rin, zei recruut Aad van K. uit Woerden. 'k ga d'rin, zei recruut Ton den B. uit Tilburg. 'k ga d'rin, zei recruut Hans V., uit Wageningen. 'k weiger, zegt Henk Wiegant uit Den Haag. Inlichtingen over dienstweigeren: Vereniging Dienstweigeraars, A
 330. Kappers. Dompeling & Offerman. Grimburgwal 1 Amsterdam.
 331. Karikaturen uit de Bondsrepubliek Duitsland. Tentoonstelling Arti et Amicitiae. 10 t/m 24 oktober 1980.
 332. Katmor photoprints, 1-30 aug. Eat [...]. Radio active. De koer. Nuclear feeding.
 333. Kernenergie leidt tot politiestaat.
 334. Kernkop rot op!
 335. Kernwapens de melkweg uit!! Programma vanaf 19.30 uur met theater, film, muziek, video, discussie, workshops, informatie-markt in het kader van de I.K.V. vredesweek.
 336. Kernwapens weg! Samenwerkingsverband 'Stop de neutronenbom, stop de kernwapenwedloop'.
 337. Kerst bij "Ons" Lieve Heer op Solder. Nachtmissen, christmas carols, kindeke wiegen, kerstopstelling. Stichting Museum Amstelkring, "Ons" Lieve Heer op Solder, O.Z. Voorburgwal 40, Amsterdam.
 338. Kerstweek Chili 17 t/m 23 december. Solidariteit met Chili. De Tichel.
 339. Keytone Productions BV presents The Chris Hinze Combination. Melkweg.
 340. 'kgad'rin, zei recruut Aad van K. uit Woerden; 'kgad'rin, zei recruut Ton den B. uit Tilburg; [...]; 'kweiger, zegt Henk Wiegant uit Den Haag. Inlichtingen over dienstweigeren: Vereniging Dienstweigeraars, Postbus 4802, 1009 AV Amsterdam.
 341. Kiest communisten voor werk, wonen en een veilige stad. CPN zeker voor Amsterdam
 342. Kinderteater Elleboog. Passeerdersgracht 32, Amsterdam.
 343. K.N.V.B. - 3e Klasse -West I, Zondag a.s. Aanvang 14.00 uur JOS tegen OVVO. JOS-terein gelegen op het sportpark "De Toekomst" aan de Holterbergweg, Duivendrecht.
 344. Koert Stuyf, Ellen Edinoff, Reinbert de Leeuw, Louis Andriesssen. Carré 22-23 februari.
 345. [Koningin Beatrix]
 346. Kraak de ekonomiese machten.
 347. Kraak de Kroning.
 348. Kraak de kroning.
 349. Kraak het Koningshuis, maak er een feestdag van.
 350. Kraakcafe De Vergulde Koevoet, Haarlemmerplein 17. Geopend ma t/m za 21.00-01.00 uur.
 351. Kraak-kafee De Vergulde Koevoet. Elke dag van 8 tot 1. Haarlemmerplein 17.
 352. Kraak-kafee De Vergulde Koevoet. Elke dag van 8 tot 1, zondagochtend van 11 tot 3. Haarlemmerplein.
 353. Kraak-kafee De Vergulde Koevoet, Haarlemmerplein 17.
 354. Kraakslag. Polak, verlos ons van de spekulanten. 1 Je bent woningzoekende. Gooi de dobbelsteen en kijk wat je kansen zijn. 4 Je zit al de hele ochtend te wachten bij het G.D.H. om je urgentiebewijs in ontvangst te nemen. (...). Dit spel is geschikt voor a
 355. Kraken? Kraakpandendienst: Herengracht 352, Kraakgroep Singel: Singel 46/48, (...).
 356. Kraken, neem je woonrecht in eigen hand. Spreekuren hulp en informatie.
 357. Kraken. Neem je woonrecht in eigen hand. Spreekuren hulp en informatie. Koninklijk goedgekeurd.
 358. Krakers Tribunaal. Paradiso, woensdag 20 aug. vanaf 11 uur 's ochtends. Op deze dag, waarop een aantal krakers van de 'Vogelstruys' ten onrechte terecht staan, klagen wij aan de misdadigers: Spekulanten, Gemeente, Politie, Justitie.
 359. Krakers tribunaal. Paradiso woensdag 20 aug. vanaf 11 uur 's ochtends. Op deze dag, waarop een aantal krakers van de 'Vogelstruys' ten onrechte terecht staan, klagen wij aan de misdadigers: spekulanten, gemeente, politie, justitie wegens afpersing, flesse
 360. Krakers Tribunaal, teksten en getuigenissen, 20 aug. 1980.
 361. Krakers vogelvrij, 6 mensen zijn gepakt (...) tijdens de ontruiming van de Vogelstruis aan de Herengracht op 3 juli.
 362. Kukeleku 1979-1980. Kukeleku, Elandstraat 169-171, 1016 RZ Amsterdam.
 363. Kunst en Vriendschap presenteert in schouwburg De Hoeksteen "The Desert Song". 31 okt. 1 nov. '80.
 364. Kunstbeurs. 500 schilders, grafici, beeldhouwers, keramisten, edelsmeden uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Hongarije. Oude Kerk Amsterdam. 31 maart tm 6 mei. Reductie op treinreizen + entree via 180 stations. (...). Kunsthuis.
 365. Kunstenaars in verzet. De Werkgroep Kunstenaars in Verzet organiseert vanaf zaterdag 2 mei tot en met vrijdag 15 mei een expositie in de Mozes en Aaronkerk: Repressie in Nederland nù. Opening 2 mei 14.00 uur mmv Theatergroep Alarm en het Anti-militairisti
 366. [Kunsthandel] Broekhoven v/h Fijnaut, Amsterdam; 22 november t/m 28 december 1980; Ton Albers, aquarellen.
 367. Kunstzaal Vlieger, Amstel 46, Amsterdam. Werken van Sieger. 1-22 mei werkdagen 9-6 uur. Stichting Beeldende Kunst.
 368. K-Zone Buurtvereniging Bijlmermeer, afdeling jeugd & jongerenwerk organiseert:
 369. Laat je niet naaien, weiger dienst. Onkruit. Antimilitaristen Groningen.
 370. Laatste waarschuwing!! ontruimingen: vergeet het maar !!! [lijsten met te ontruimen panden]
 371. Laatste waarschuwing!! ontruimingen: vergeet het maar!!! [lijsten met te ontruimen panden]
 372. Lammers, de geweldenaar. Binnenkort verschijnt Hinderlijk Volgen. Historisch Weekblad. Prijs 1 gulden.
 373. Landbouw RAI 21 tm 26 januari 1980
 374. Landelijke demonstratie zaterdag 12 november Beursplein Amsterdam. VS uit Grenada. Organisatie: "Breed platform tegen de VS inmenging in Midden Amerika" Tilburg.
 375. Landelijke demonstratie 23 februari in Den Haag, 14.00 uur vanaf het Malieveld, 14.30 uur manifestatie. Tegen invoering - van f 650,- collegegeld in het HBO en met f 250,- verhoging in het WO. Geen verdere aantasting van kwaliteit, toegankelijkheid en wer
 376. Landelijke HBO-WO demonstratie 2 maart 14.00 uur Amsterdam Beursplein. (...). LOG, HTSunie, HASU, VSSL, LSK, LOSSA, HBOkontaktgroep Amsterdam, HBOkontaktgroep Groningen.
 377. Landelijke HBO-WO demonstratie 2 maart 14.00 uur Amsterdam Beursplein. Optrekking hbo-beurzen tot wo-nivo, volledige intrekking 1000,- wet, geen navordering, betaalbare huren voor alle jongeren, intrekking huurverhoging, zeshonderd gulden prijskompensatie
 378. Landelijke manifestatie stop personeelsstop voor alle werkers in de gezondheidszorg. 8 juni 11-17 uur in veemarkthallen Utrecht. Organisatie: ABVA, ARKA, KABO, KUVV (e.a.) Programma: Inleidingen, Informatiemarkt, met o.a. muziek, kabaret, broodjes, koff
 379. Landscape extracts. John Loker paintings and drawings. May 25 - June 21, Wetering Galerie
 380. Lange adem. 50 mensen vormen hier een woongemeenschap. Ruyschstraat, Camperstraat.
 381. Latijns Amerika week. Verzet en bevrijding in Latijns Amerika. 6-13 september Amsterdam
 382. Leegstandswet = oorlog.
 383. Leegstandswet = Oorlog. Amsterdamse Kraakgroepen.
 384. Leegstandswet maakt spekulanten vet. Woningnood!
 385. Leegstandswetten: meer gat dan kaas. Stop leegstand, kraken niet strafbaar. Landelijk Komitee 'Kraak de leegstand', Henri Polaklaan 12 B. 1018 CS Amsterdam tel 223505
 386. Leegstandwet is ontruimingswet. 20.000 krakers op straat. Leegstandwet beschermt speculanten.
 387. Leidseplein, Amsterdam.
 388. Leidseplein Amsterdam. Aangeboden bij de heropening van De Moderne Boekhandel Bas, Leidsestraat 70-72 Amsterdam april 1980.
 389. Lekker Fris.
 390. Lekker Mallootje liep op school al snel achter, en het werken zou later ook wel niets worden. Mallootje werd aldus, samen met zijn lekkere vriendjes, het bos ingestuurd. ....Tot die tijd is Lekker Mallootje wel wijzer....
 391. Lens om lens. Krant om krant. Een kroningsweek met misleiding met dagbladfoto's. Prijs: 6,95.
 392. Les Editions du Seuil. Images d'une maison d'édition franìaise. Maison Descartes salles d'expositions, du 15 octobre au 15 novembre 1980.
 393. Let op! Mr. Herstrukturering komt er aan ! Politiek forum over intrekking wetsontwerp herstrukturering, 3 december, 20 00 uur in de aula aan het Spui. ASVA/SRVU.
 394. Leuke huizen, manifestatie Rembrandtplein, 5 mei.
 395. Leve Beapix, koningin der varkens.
 396. Leven. Nieuwmarkt. 29 maart 1975. Hang dit affiesje voor uw raam. Laat zien dat het ook ù aangaat.
 397. Lezen en doorgeven, de illegale pers 40-45. Een expositie van het Nederlands Persmuseum in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 29 april t/m 27 juni 1980.
 398. Liberale Studentenvereniging Amsterdam nodigt u uit voor een bijeenkomst, spreker Dr. A.L. Constandse onderwerp De Gaulle en de Europese integratie. Krasnapolsky, 22 maart.
 399. Links? of rechts? Hopman.
 400. Log-symposium over de demokratisering. Zaterdag 24 maart 11.30 - 18.00 u. Te Amsterdam in 't Roeterseiland, Roetersstraat 15. Organisatie: Landelijk Overleg Grondraden.
 401. Lucas Kuys. Olieverfschilderijen, gouaches, pastels en handingekleurde etsen. 3 t.e.m. 28 september. Siau, Amsterdam.
 402. Maak 'n wereldreis in Artis.
 403. Make a big splash in our No. 1 strip party. It's hot. Donderdag, 20 nov. Get wet on our Olympic size dance-floor...DRY OF in our foyer(...) Flora Palace, Amsterdam.
 404. Manifestatie over politieke gevangenen in Iran. Weg met het fascistiese sjah-regiem. 20 mei Smederij Amsterdam.
 405. Manifestatie. Stop Personeelsstop 9 mei Krasnapolsky. 12 mei: (laatste?) dag van de verpleging. A'dam Aksie Komitee Gezondheidszorg.
 406. Manifestatie tegen de onderwijspolitiek van Pais. Donderdag 7 dec. 20.00 uur. Maagdenhuis. Organisatie: ASVA.
 407. Manifestatie tegen fascisme, racisme, anti semitisme. Amsterdam, zondag 14 dec 1980. Vertrek: Dokwerker 13 uur. Manifestatie Jaap Edenhal 14.30. Organisatie: Amsterdams initiatief tegen fascisme, racisme en antisemitisme (...).
 408. Manifestatie tegen fascisme, racisme, antisemitisme. Amsterdam zondag 14 dec 1980. Vertrek: Dokwerker 13 uur. Manifestatie Jaap Edenhal 14.30.
 409. Manifestatie voor een wettelijk vastgelegd en goed inkomen. 600 gulden nu uitkering van de achtergehouden 120 miljoen. Geen aantasting van de kinderbijslag. Geen rentedragendeleningen. 17 februari. ASVA/SRVU.
 410. Manifestatie 18 december tegen bezuiniging voor uitbreiding politiek vormingstheater. Georganiseerd Amsterdams Kommitee voor Politieke Vorming en Aktie. Paradiso.
 411. Manipulatie intimidatie geketende vrijheid gewapende macht in de hand van het kapitaal demokratie parlementarisme, volksverlakkerij (...) .
 412. Maria. Een film van Peter Jan Rens. Jeanne Marleau, Peter Jan Rens, Huub Stapel, Liesbeth Sjollema e.v.a. Scenario en regie Peter Jan Rens. een Kaktus-CNR film produktie.
 413. Marie Louise Schoenmakers. Schilderijen en tekeningen. 13 december 1980 t/m 15 januari 1981. Galerie Paladijn, Amsterdam.
 414. Markerwaard van de kaart !
 415. Markt op het Waterlooplein moet blijven! Dit affiesje is dagelijks te krijgen bij de kraam van Cor Haas op het Waterlooplein.
 416. Massale show van oorlogstuig. Op de Amerikaans Nederlandse vliegbasis Soesterberg, o.a. overslag en tijdelijke opslap kernwapens 12 sept. Aktieve demonstratie op de basis. Help de Amerikanen de wereld uit, om te beginnen uit Nederland.
 417. Maternale. Een film van Giovanna Gagliardo. Rialto-Rivoli Amsterdams Filmhuis. Te huur bij Cinemien.
 418. Mathieu Ficheroux schilderijen, 29 oktober - 23 november Article.
 419. ME 't wordt killer... Tot ziens op 5 dec.
 420. M.E. contra aimer.
 421. ME 't wordt killer... Tot ziens op 5 dec.
 422. Media, justitie, Polak, Wiegel, spekulanten, fascisme, mobiele eenheid, pers, politie, kapitalisme. Red & black strike back.
 423. Meldkamer tegen diskriminatie & fascistische akties. [tel.] 24 68 69 dagelijks bereikbaar van 10 tot 22 uur. Word je gediskrimineerd? (...) Wil je meer informatie, bel dan de meldkamer!
 424. Melkweg. Benefit voor de enige open kleuterschool. Datum: 25 mei a.s. Muziek: Sail + Zen, film en andere attrakties. Geen tijd? Toch komen.
 425. Memorial concert Raul Burnet 1933-1979. 15 januari Melkweg.
 426. Mensen, hee mensen. Muzikale comedie van Mies Bouhuys en Walter Kous. Toneelgroep Centrum. Kleine Komedie van 20 juli tot en met 31 augustus (...)
 427. Merit theatre. Falso Movimento. Tango glaciale.
 428. Met Biotrix Kraakhelder. Biotrix met ME werking.
 429. Met 8000 stemmen méér.... PPR. 5. Peter Lankhorst en Frans van de Ven.
 430. MFAS presenteert: 3e totaalfeest totaal anders. Decadentie van 1980 lights en music Michiel en Alex vr. 18 april Paradiso.
 431. Middenschool centrum-oudwest. Manifestatie. Donderdag 22 maart. Krasnapolsky . Sprekers: Jos van Kemenade / Rudi van de Velde (e.a.). Muziek / toneel / informatie.
 432. Militaire Geheimen Gestolen ! Onkruit eist aktie op.
 433. Mimetheater Termiek. Shaffy Theater.
 434. Molli Chaoot 135. Openingsweek, van vrijdag 6 juni t/m vrijdag 13 juni elke avond van 1/2 9 - 2 uur, 's avonds, 's nachts. Niet dicht, open dus. Van Ostadestraat 135, de Pijp. De Stad is van Ons.
 435. Muis is dood. Baas ontslaat pa. Pa komt thuis. Pa slaat vrouw. Vrouw slaat kind. Kind zegt au. Kind trapt hond. Hond bijt kat. Kat slaat muis. Muis zwijgt. Wij niet.
 436. Museum van Loon. Amsterdam. Open only on mondays.
 437. Museumwerf 't Kromhout, 1-31 maart 1980: Paul Visser, grafiek en schilderijen.
 438. Muziek op de Planken. Uit de kollektie van het Nederlands Theater Instituut te Amsterdam.
 439. Muziektheater Bock workshop; komt. Hou je hart vast! 21 feb. Melkweg.
 440. Natuur in miniatuur. Composities van gedroogde planten. Nel van Dooremaal. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 11 t/m 26 oktober 1980.
 441. N-Bom fascists Dream; N Bom logica van de waanzin
 442. Nederlanders en buitenlandse arbeiders samen sterk tegen discriminerende nieuwe wet. Symposium wet arbeid buitenlandse werknemers. 9 februari in De Duif. Amsterdam.
 443. Nederlands Kamerorkest
 444. Nederlands Studenten Kamerorkest
 445. Nederlands Theater Centrum '80-'81. Vraag de prospectus voor het nieuwe seizoen.
 446. Negeer op miljoenendams 30 april. politiek Braakfestyn in het Sarphatiepark. Muziek, satire, toneel. M.m.v. bekende groepen, toneelgezelschappen, komieken enzo verder.
 447. Negentienvierentachtig, dubbelplus ongoed. Hans Hoogenbos, Rob Huibers, Wouter de Baat. Vormgeving & fotografie.
 448. Nickelodeon, Amsterdam. Films uit Latijns-Amerika. Fuera de aqui, Puerto Rico(e.a.)
 449. Niet ontruimen. Betaalbaar wonen voor iedereen!! Woningnood. De Groote Keyser. Speculatie. Winst. OGEM. Demonstratie zat. 26 jan. Van Amstelveld naar Groote Keyser. Org: ANJV; ASVA; (e.a.).
 450. Niet stoppen op de fietsstrook
 451. Nieuwe Amsterdamse Volks Opera presenteert De (s)tempel van Monsterdam. Sloop de Stopera. Moses-Aaronkerk. do.29 april vr. 30 april za. 1 mei.
 452. Nieuwenhuis contra koningshuis. Ferdinand Domela Nieuwenhuis werd in 1887 tot 1 jaar gevang veroordeeld vanwege een "majesteitsschennend" artikel dat hij zelf niet geschreven had. Daarom roepen wij op tot een grootse demonstratie tegen de monarchie bij zi
 453. No Future.
 454. No more baas boys. Bishop Abel Muzorewa, flanked by white officers, at a parade in Salisbury, March 1979.
 455. Noordermarktfestival vanaf woensdag 8 oktober tot en met zaterdag 11 oktober in de Jordaan waar je als huurder een dak boven je hoofd wilt hebben, je het beste maar een krant kunt kopen.
 456. Nptolpqsivrt jazz. Jazz & improvisatie muziek Bimhuis Amsterdam vrijdag 23 mei..
 457. Nu nog in de aanbieding, morgen misschien wegbezuinigd. Bijvoorbeeld: Theatraction; Amsterdams Philharmonisch Orkest; Beeldende kunst in parken, overheidsgebouwen en scholen (e.a.). Kunst is het zout in de pap. Laat het je niet afpikken. Landelijk Protest
 458. O.C. Hooymeyer exposeert van 1 t/m 30 juni schilderijen tekeningen bij ontwerpgroep Amsterdam.
 459. Oktopus, Keizersgracht 138. Look-ie-Listen.Woensdag Gebakdag. Het orkest. Jazzfilms.
 460. Oktopus organiseert in het Van Ostadetheater: wo. 12 jan. Dance Macabre, wo. 26 jan. Coïtus Int. Oktopus Keizersgracht 138 A'dam tel. 238195, wo. 5 jan. + wo. 19 jan. cafe open + videoprogramma.
 461. One World Poetry. Color Xerox Show by Steef Davidson and Harry Hoogstraten at... Art Something.
 462. Onkruit.
 463. Ontruiming..... Nooit! In 1978 zijn 6 OGEM-panden aan de Keizersgracht (242 - 252) gekraakt... Doe mee!
 464. Ook werkloos? Maak er een drama van! Wij houden in september audities voor een muziektheaterstuk. ALs je... wilt leren akteren, muziek wilt leren maken geef je dan zo snel mogelijk op. Theaterwerkplaats Hele Klus.
 465. Op de rand van de afgrond. Het Joodse boek in Nederland onder de Duitse bezetting. Een tentoonstelling van de Bibliotheca Rosenthaliana. Van maandag 14 april tot en met vrijdag 9 mei 1980 in de expositieruimte van Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
 466. Op je flikker gehad ? Bedreigd, mishandeld, gediscrimineerd ? Maak er werk van. Bel ons, meldpunt van en voor homo's.
 467. Op verkrachting staat levenslang voor vrouwen.
 468. Op 29 maart verschijnt van de Franse tekenaar Pichon in Nederland het boek "Moeilijkheden? Hoezo?" Ter gelegenheid hiervan zal Pichon op zaterdag 3 april aanwezig zijn bij Stripantikwariaat Lambiek Amsterdam om zijn boek te signeren...
 469. Open 1e jaars 24 uurs manifestatie, 29/30 november,Melkweg, Lijnbaansgracht 23-1a. Met de toneelgroep Gltwee met Het testament van Joep. En verder: Rosa King, Auk, Limehouse Jazzband (e.a.)
 470. Opening 3 juni (kraak) kafee. Open luchtterras op de gracht. Live muziek, video, swinge met "Malice in Wonderland". De Schuilkelder, Keizersgracht 248.
 471. Opera houdt niet van Amsterdam. 'k lach bij 't zien van deez schoonheid.
 472. Opgelet. 12 nov vrijdag Groot Woningnood filmfestival. Film's en dia's in gebouw "de Smederij" aan de Lastageweg.
 473. Opland en de sociaal-democratie.
 474. Oproep aan alle Bijlmerbewoners. Het Anti-Racisme Comite (Amst.) organiseert zondag 1 juni een grote manifestatie van 2 tot 5 uur in het Bijlmerhuis, Bijlmerplein 40.
 475. Oproep aan alle buurtbewoners en passanten. Onze buurt wordt afgesloten en bezet door 10.000 man. Houdt de buurt open!!! Oranje ghetto '80.
 476. Oproep aan de buurtbewoners. Woningkomitee. U wilt nadere informatie? Vul uw naam etc. in. De Bond van Huurders de Pijp.
 477. Oproep. 10 en 11 oktober. Anti-metro demonstraties. Aktie is het enige antwoord op de viering van prestige-objecten als: opening van de Bijenkorfparkeergarage (op de plaats waar huizen gebouwd hadden kunnen worden), de bouw van een Stopera op het Waterloo
 478. Oproep 10 en 11 oktober anti-metro demonstraties. Aktie is het enige antwoord op de viering van prestige-objecten. Verzamelen: 10 oktober de Dam, 11 oktober Prins Hendrikkade. Nog meer autonomen.
 479. Oproep 10 en 11 oktober anti-metro demonstraties. Verzamelen 10 oktober Dam, 11 oktober P.H.Kade.
 480. Oproep 10 en 11 oktober anti-metro demonstraties. Verzamelen: 10 oktober, 9.45 de Dam, 11 oktober, 13.30 P.H. Kade 77 (de luxe). PS. Trix komt ook, U ook? Nog meer autonomen.
 481. Oproep 30 april massale demonstratie met effecten!!! naar ..... om 13.30 verzamelen bij de Dokwerker J.D. Meijerplein Amsterdam. Deze demonstratie is niet alleen bestemd voor republikeinen, maar voor iedereen. Steeds meer wordt Nederland gekonfronteerd me
 482. Oproer. De gebeurtenissen van 30 april waren een woedende uitbarsting van een enorme massa mensen, die wekenlang getergd en geprovoceerd is door de Wiegels, Polakken, politie, M.E. en marechaussee. [...]
 483. Opzoeken kan ïïk zo in de Openbare Bibliotheek.
 484. Oudejaars collecte. Geef en help.
 485. Oud-Prinsenbal. Onder auspiciën van het Amsterdams Carnavalspresidium. Zaterdag 26 januari, Hilton Hotel - Amsterdam, aanvang 21.00 uur.
 486. Paradiso Poetry. Allen Ginsberg, Gregory Corso, Peter Orlovsky, Steven Taylor. Zaterdag 24 november. Muziek: The Interior.
 487. Paradiso stills. Fotografie Max Natkiel. Fotoboek 5 jaar Paradiso-publiek 216 pagina's - 39.50, een Fragment produktie.
 488. Pas op! biedt te koop aan voor: dit pikken we niet. Deze etage moet verhuurd blijven, géén horizontale verkoop in onze buurt. U bent gewaarschuwd. Dit huis is besmet verklaard. Koop deze etage nooit!
 489. [Paul Bodoni]
 490. Paul Huf. Een collectie van bijna 40 jaar fotografie. 4 t/m 30 maart, 1980. Siau, Amsterdam
 491. Paul Visser, grafiek en schilderijen, 1-31 maart 1980 Museumwerf 't Kromhout.
 492. Poging tot doodslag op wie? Wat gebeurt er met een demonstrant die geïsoleerd raakt? Hij wordt in elkaar geramd. (...) Wat geberut er met een M.E.'er, die geïsoleerd raakt? Hem wordt z'n knuppel afgepakt. Dan kan hij weer opstijgen onder een luid 'Ivanhoe
 493. Politie-geweld voor spekulanten-geld. Flats ondanks ontruiming belegerd. De staat gaat tot het uiterste: richt haar karabijnen op daklozen. (...).
 494. Politiek asiel voor Karl en Eso. Geen uitlevering! Steunkomité Atoomtegenstanders: Centrumbank Amsterdam.
 495. Politiek cafe in oost. Plaats: café Museum, Linnaeusstraat 29. Datum: 17 mei. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: gemeentepolitiek. Spreker(s): Jan Schaefer (PvdA), Huub Jacobse (VVD). Voorzitter: Anita LÜwenhart (Radio Stad). "PvdA in oost". Proost in oost!!!
 496. Politiestaat. Big Tricks.
 497. Por la Libertad. Voor de Vrijheid. 4 t/m 13 november in de Zuiderkerk te Amterdam. Internationale Verkooptentoonstelling ten behoeve van familieleden van politieke gevangenen in Uruquay.
 498. Posada. Volksprenten uit Mexico van José Guadalupe Posada 1852-1913. Tropenmuseum Amsterdam 26 september tm 18 november 1980.
 499. PPR.
 500. PPR. 5. Peter Lankhorst. Frans van de Ven.
 501. Prenten van Buiten. 9 aug. - 2 nov. Rijksmuseum Amsterdam.
 502. Prijs-schieten. Doe mee aan de Von Lippe-Biesterfeld estafette op 30 april. Er zijn 2 onderdelen om de krachten te testen. 1. Een wedstrijd afschieten van leden van het Oranjehuis en aangetrouwde ex-nazi's. (...) 2. Wie dringt er op 30 april het eerst doo
 503. Prinses Wilhelmina Spel. Facsimile-druk naar een origineel in de Atlas van Stolk.
 504. Prinsjesdag Aktiedag. Landelijke Demonstratie en Tribunaal. Doe je eigen aktie tegen het regeringsbeleid.
 505. Proclamatie. De burgemeester van Amsterdam, in ervaring gekomen zijnde dat onder de verstoorders der openbare rust zich tal van personen bevinden, die door nieuwsgierigheid gedreven, zich aan het grootste levensgevaar blootstellen en tevens het toepassen
 506. Proklamatie. Wij, Beatrix van Oranje Nassau, etc., etc., Koningin der Nederlanden, kondigen met grote blijdschap en trots ons lesbies koninginneschap aan. (...) Lesbiennes laat jullie zelf zien! Lesbiennes der lage landen verenigt U!!!
 507. PSP jg. Pacifistisch Socialistische Partij Jongeren Groepen Postbus 700 Amsterdam.
 508. PSP Manifestatie. 15 april Amsterdam Jaap Edenhal. Baas in eigen buurt en bedrijf.
 509. Puinruimen. Voor een noodwet bedrijfssluitingen. Tegen gedwongen ontslagen. PSP. Werk mee, word lid van De PSP. Postbus 700 Amsterdam.
 510. Puinruimen. Werk mee, word lid van de PSP.
 511. PvdA. 1.
 512. Raar maar waar. Marathon Monoloog Simon Vinkenoog. Paradiso. Nacht Zat. 15 mei/ Zon. 16 mei. (...).
 513. Raar maar waar. Paradiso zondag 16 mei. Marathon monoloog Simon Vinkenoog.
 514. Radio de Vrije Keizer. Iedere woensdag- zaterdagavond 7 uur, FM 101.
 515. Radio de Vrije Keyser. Informatie, nieuws en nog veel meer over de Grote Keyser, de woningnood, kraken en wat er verder allemaal in Amsterdam gebeurt.
 516. Red & black strike back. Media, justitie, Polak, Wiegel, fascisme, spekulanten, pers, mobiele eenheid, politie, kapitalisme.
 517. Redt de Sarphatistr... Bezoek de tentoonstelling die door buurtgenoten is georganiseerd over verleden en toekomst van de Sarphatistraat. Opening 17 januari. Plaats: voormalig Van Leeuwenhoekhuis. Amsterdam.
 518. Reflektor goed bekeken. Veilig Verkeer Nederland.
 519. Registratie van verslaafden. "Kontrole heeft enkel tot doel: meer kontrole" (William Burroughs). MDHG Junkiebond.
 520. Reinwater.
 521. René Cortie Motormarkt, Confusiusplein 2-10, 1064 LG Amsterdam. Amsterdam Motor Equipment.
 522. Renovatie buurthuis Het Oosterhonk. Tijdelijk adres: 1e Oosterparkstr. 40-48. Alle aktiviteiten gaan door!
 523. Repressie in Nederland? Vrijdag 31 okt.: Kriminalisering van Politieke tegenstanders. Vrijdag 7 nov.: De Atoomstaat. Vrijdag 14 nov.: Beroepsverboden in Nederland. Vrijdag 21 nov.: Europees Verdrag ter Bestrijding van het terrorisme.
 524. Repressie in Nederland? Vrijdag 31 okt.: Kriminalisering van politieke tegenstanders, vrijdag 7 nov.: De atoomstaat, vrijdag 14 nov.: Beroepsverboden in Nederland, vrijdag 21 nov.: Europees verdrag ter bestrijding van het terrorisme. Organisatie: Komitee
 525. Reus 2 ook door de plee. Stopera.
 526. Riante Produkties presenteert De Ontdekking. Universiteitstheater.
 527. Rijksmuseum Amsterdam.
 528. Rijksmuseum Amsterdam, Rijksprentenkabinet. Keuze uit de collectie. Etsen van Tiepolo: Giambattista, Giandomenico, Lorenzo. 22 nov/80 8 mrt/81.
 529. Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam. In het Nautisch Kwartier.
 530. Rijksmuseum. Prijs der Zee. Vondsten uit wrakken van OostIndiëvaarders. Amsterdam 6/2/80 - 3/8/80.
 531. Rijksprentenkabinet. Toulouse-Lautrec, litho's. 15 Maart t.m. 18 mei '80. Rijksmuseum Amsterdam.
 532. Rijtjes = huizen. Een documentaire tentoonstelling over huizen ontworpen door JJP Oud in 1927 om doelmatig, om mooi, om goedkoop te zijn. Stichting Wonen Leidsestraat 5 Amsterdam. Open 26 mei t/m 10 juli.
 533. Rob; International leather clothing; also groovy toys, boots, caps; Weteringschans 273.
 534. Rock against Racism
 535. Rock against racism.
 536. Rufus Thomas. King of soul. za. 3 mei. Melkweg.
 537. Ruigoord opent tentoonstelling van 18 beeldende kunstenaars op 15 maart. Candida Colaco Belmonte, Paul Husner,(e.a.). In de kerk te Ruigoord, Haarlemmerliede.
 538. Ruimtelijke fotografie dimensies zien die er niet zijn. The magic world of Holography in de Hologrammen Galerie Amsterdam.
 539. S. Carmiggelt vindt u bij De Arbeiderspers (en dus in iedere boekhandel). Arbeiderspers.
 540. Sabotage. Dollar terreur.
 541. Scapino Ballet Amsterdam.
 542. Scars en dB's Paradiso maandag 5 april.
 543. Schending mensenrechten in Nederland. ANP: Naar verluidt worden in ons land al jaren de mensenrechten op grote schaal geschonden. (...) Honderdduizenden mensen wordt het recht op wonen op brutale wijze ontzegd, constateerde onze verslaggever. (...).
 544. Schinkel. Dubbele buurt, Overtoomse sluis, Schinkelhaven, Sloterweg, Amstelveense weg. Tentoonstelling van oude foto's, kaarten en tekeningen - 4 t/m 26 oktober, elke dag 13-17 u., Jacob Marisplein 9.
 545. Schrijvers in de gevangenis. P.E.N. Nederland organiseert i.s.m. Amnesty International en BzztÖh International Writers in Prison Day. Manifestatie in het Huis van Bewaring Amsterdam 2 oktober - 20.00 uur. M.m.v. H.C. ten Berge, J. Bernlef, Jan Blokker, M
 546. Schrijversfeest t.g.v. 75 jaar Vereniging van Letterkundigen. 4e Europese schrijverscongres. Met Freek de Jonge, Joop Visser, Jaap van de Merwe, Hans Dorresteijn, Edgar Caïro, Bert Schierbeek, Simon Vinkenoog. Paradiso zaterdag 15 november. Muzikale omli
 547. Schuldig aan: openlijk geweld, huisvredebreuk, uitlokken van geweld, vrijheidsberoving, poging tot doodslag, mishandeling. Voorzichtig vuurwapens.
 548. Sieraden uit de wereld van de Islam tot 6 september in het Tropenmuseum, Amsterdam.
 549. Sjoerd Kuperus Tekeningen. Tentoonstellingen in het Nijlpaardenhuis in Artis 1 september - 31 december.
 550. Sla een figuur.
 551. Slopen? Vergeet dat maar. De Spar blijft. Wij zijn een woongroep van tien mensen. Op 16 juli 1980 kraakten we twee panden aan de Sparrenweg 104-106. (...).
 552. Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam.
 553. Socialisme zonder atoombom, PSP lijst 9.
 554. Soiree variée (ofwel een feest zoals er nog nooit een is geweest). Flamengo gitaar in de fiësta bar, jazz en bossa nova op het muzikepodium, de razende fotoreporters, repro info, "honderd herehn" door één heer, zwieren en zwaaien bij het pierement, het k
 555. SOS. Platform van Demokratische Organisaties van Buitenl. Arbeiders, Weteringschans 20, A'dam.
 556. Spekulanten Banken. De banken moeten worden aangepakt! Zonder banken geen spekulanten! Pak de bankwezen en subito!
 557. S.S.R.A. Gemengde vereniging, societeit met bar, mensa & kresj, disputen & werkgroepen. Leidsegracht 108.
 558. Stadionbuurt belicht. Foto's van de Stadionbuurt worden geëxposeerd in de Showroom van Citroën Nederland - Stadionplein - Amsterdam. 10 tot en met 25 oktober 1980.
 559. Stem als je hun beloftes nog gelooft. Doe je dat niet stem dan niet. Vertrouw alleen op jezelf, organiseer je in je buurt, bedrijf en school. Anarchisties Federatie. Amsterdam. Anti-Verkiezings Komitee.
 560. Stem ASVA (lijst 1). Stem progressief. Steun studieprogramma's UvA tegen Haags ingrijpen. Voor een anti-stops beleid. Voortzetting huursubsidie studentenhuizen.
 561. Stem ASVA. Lijst 1. Voor een demokratiese universiteit.
 562. Stem ASVA voor goed onderwijs.
 563. Stemlokaal. Postbus 51217 A'dam
 564. Stichting Wijkvoorzieningen voor Bejaarden. Voor allen die informatie wensen over hulp en activiteiten. Wij vragen medewerking voor -technische hulp, -huishouding, -boodschappen doen, -bezoeken aan eenzame bejaarden, -maar ook voor andere zaken. Hebt u t
 565. Stichting wijkvoorzieningen voor bejaarden. Voor allen die informatie wensen over hulp en activiteiten. Wij vragen medewerking voor (...). Wijkpost Ceintuur, Van Ostadestraat 270.
 566. Stille Zuidzee Navel v/d wereld. Zaterdag 24 mei & zondag 25 mei. Amsterdam. Sampari groep uit West Papua.
 567. Stop de atoomraketten. Word lid van de CPN. Distrikt Amsterdam.
 568. Stop de studentenstops & jeugdwerkloosheid. Vrijdag 11 maart, bijeenkomst, 20 uur, Roothaanhuis. ANJV - ASVA - FJG - HBO - KG - Land. Kom. v. Schoolverlaters - SRVU e.a. Na Afloop feest met Rosa King & Upside Down.
 569. Stop Haarss.
 570. STOPera.
 571. Stopera, iedere vrijdagavond aktie-vergadering in de witte keet op het Waterlooplein.
 572. Studeren? Alleen is maar alleen. Maak je sterk, word lid van de ASVA. ASVA Studentenvakbond. Lidmaatschap 25 gulden per jaar.
 573. Studerenden zoeken kamers. Breng ze onderdak. Geef een kamer op. Bel: Universiteit van Amsterdam 5253580. ASVA 225771. OBAS 244270.
 574. Studio Hinderik. Stoeprand. Shaffy.
 575. Summer-evening Concerts. Live music you'd love to listen to. Concertgebouw August 8th and 14th, 8.15 p.m., Amsterdam Philharmonic Orchestra; Oude Kerk (Oudekerksplein) August 23rd and 30th, 9 p.m., The Netherlands Chamber Orchestra.
 576. Sweelinck Conservatorium, Bachzaal. Zangavond door leerlingen van Cora Canne Meyer uitgevoerd worden werken van o.a. Vivaldi, Mozart [e.a.]
 577. Swing it out lady.
 578. Symposium over de geschiedenis van de Joden in Nederland, vanaf de vestiging van de maranen aan het eind van de 16e eeuw tot 1940. Onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Amsterdam, Holland 1.3 september 1980.
 579. 't Is je eigen straatje. Hou 't schoon. Haal er een bezem over. 't Is een kleine moeite en... je doet 't voor jezelf en je buren. Kommissie Bestrijding Stadsvervuiling Amsterdam.
 580. 't Komt wel goed. [Kraakaktie gebouw Algemeen Handelsblad]
 581. 't Seepaert 1 jaar gekraakt. Feestweek. Prinseneiland 131 19 t/m 26 aug.
 582. Te huur voor f. 50,- p.m. Een cel in het voorm. Huis van Bewaring bij het Leidseplein! Werkruimte. Amsterdam.
 583. Tegen de looningreep van de regering-Van Agt. Demonstratie donderdag 17 januari van Amstelveld.
 584. Tegen de muur. Ontruimingsgolf dreigt: hete zomer gevreesd. Prik 'n aktie.
 585. Tegen racisme. CPN.
 586. Tekenkunst van de 18e eeuw uit het Ashmolean museum te Oxford. Rijksmuseum/Rijksprentenkabinet Amsterdam 31/5/80 - 20/7/80
 587. Tekens aan de wand; een tentoonstelling over nazisme en herlevend fascisme; Zuiderkerk 27/4-17/5.
 588. Tentoonstelling. Beeldenstorm. De ontwikkeling van de politieke strip 1965-1975. Boek uitgave van Van Gennep Amsterdam. Het Amsterdamsch Litterair Café De Engelbewaarder.
 589. Tentoonstelling Berlijn bolwerk der vrijheid. Amsterdam Arti et Amicitiae 30 maart t/m 10 april.
 590. Tentoonstelling De Zilveren Camera 1980. Van donderdag 2 juli tot en met zondag 23 augustus in de Nieuwe Kerk op de Dam te Amsterdam.
 591. Tentoonstelling Verzet en vervolging 1933-19nu. 'Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen. Dan dooft het licht...' Van Randwijk. Koninklijk Paleis op de Dam. Van dinsdag 15 april t/m dinsdag 22 april en van zondag 4 mei t/m zo
 592. Tentoonstelling werk voor Chili. 5 september t.m. 10 oktober 1980 in het Centrum voor Chileense Cultuur, Amsterdam,[...] De tentoonstelling bestaat uit werk dat via de Beeldende Kunstenaars Regeling [...] is aangekocht van Ernest Anyas, Walter Barten e.a
 593. The Cambridge Buskers. De grote klassieken met een knipoog. Dag Ingram op accordeon Michael Copley op vele fluiten. Vr. 2 en Za. 3 november. De Kleine Komedie.
 594. "The Movies", 22 november, Canibal Theater.
 595. The Rembrandt House??
 596. Theater de Brakke Grond. De Bokser en de Dood. Regie: Margrith Vrenegoor.
 597. Theaterwerkgroep De Jordaan speelt onder regie van Kees Hardeman met muziek van Charles van der Leeuw De staat van beleg, Albert Camus. 22, 23 en 24 maart in Theater De Engelenbak.
 598. Tien jaar strijd aktiekomité Westelijke Eilanden.
 599. Tien jaar strijd. Aktiekomité Westelijke Eilanden (1980 mei)
 600. Time Bandits Paradiso Vr. 2 april.
 601. Tineke Bouma, tekeningen. Van 19 september t/m 27 oktober bij Galerie J. Walter Thompson, Wibautstraat 12, Amsterdam. Open op werkdagen van 9 tot 5.
 602. "Toen ik jong was, had ik mijn keuze al gemaakt"... De gemeene politie Amsterdam.
 603. "Toen ik jong was, had ik mijn keuze al gemaakt"... De Gemeente Politie Amsterdam. [ME-er met varkenskop].
 604. Tolk Terceman Interprete; Stichting Tolkencentrum Amsterdam.
 605. Toneelgezelschap Toetssteen Burgerssolo. Polanentheater.
 606. Toorenaar criminelenvriendje. Nauwelijks 5 maanden geleden moest pooier, huizenspeculant en heroinehandelaar Wim Evers voor de rechter verschijnen. Er was 5 jaar tegen hem geeist wegens smokkel van Turkse heroïne. Dit levensgevaarlijke rommeltje had hij g
 607. Topor: Tekeningen/11okt-4 nov/Bols Taveerne/Rozengr 106 Amsterdam.
 608. Trix wees wijzer. Er is al 'n Groote Keyser.
 609. Tussen beeldende kunst en literatuur. (Lezingcyclus in de Boekenweek). 21 Maart, Tom van Deel, het beeldgedicht in Nederland 1880-heden; 25 maart, Chris Will/Peter Winkels, literatuur en beeldende kunst 1880-1895; 26 maart ,Erik Slagter, Cobra en de Vijft
 610. Tweewieler Rai. 25 februari t/m 2 maart.
 611. Unieke prachteditie van het grootste epos van de Nederlanden: Uilenspiegel [...], Kunsthandel Fijnaut.
 612. Universiteit van Amsterdam. Instituut voor Algemene Literatuurwetenschap. Een bijvak, keuzeonderdeel of vrij onderdeel bij literatuurwetenschap?
 613. Universiteiten voor Nicaragua 3 t/m 7 maart. Nicaragua moet overleven!
 614. Universiteitstheater. August von Kotzebue. De kruisvaarders of de wraak eener non 20-25 oktober.
 615. Van ambacht tot industrie. De scheepsbouw in de 19e eeuw. 'T Kromhout.
 616. Van 5 t/m/ 9 aug. in de Mozes en Aèron-kerk: Anti-oorlogweek. Met: IKV . Stop de neutronenbom . Onkruit . VD . Aktion S¿hnezeichnen . Geweldloze weerbaarheid. Informatie, film, muziek, foto's, gesprek, tentoonstelling, hapjes en drankjes.
 617. VARA 50 jaar. De stem van je hart. Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs.
 618. Varend Variete presenteert Theater Boot Basile. Komt het zien in het Westerdok een fantasties spektakel 1 sept. t/m 14 sept.
 619. Varend Variété v.a. 29 september t/m 3 oktober. Her rariteitenkabinet van de erven de wed. Vertier, een familieprogramma. Oude Entrepodok - Hoogte Kadijk.
 620. Verbannen. Cultuur van buitenlandse arbeiders en vluchtelingen in Nederland. Expositie, Haarlemmerplein 13 Amsterdam 30 aug. tm 20 sep. Infomarkt 30 aug. 11 uur. Cultureel programma va 15 uur. Organisatie: Februari Collectief izm: CCC, Cearn, Comite Indon
 621. Verbannen. Cultuur van buitenlandse arbeiders en vluchtelingen in Nederland. Expositie, Haarlemmerplein 13 Amsterdam 30 aug. tm 20 sep, infomarkt 30 aug. 11 uur, cultureel programma va 15 uur. Organisatie: Februari Collectief izm: CCC, Cearn, Comite Indon
 622. Vernietigen is geen kunst. Kunst. Heel Nederland moet inleveren, wij mogen straks niet meer, dinsdag 11 november Gebouw Amicitia Den Haag.
 623. Verversstraat Woonstraat !
 624. Vervoer spektakel Amstelland. 15 mei t/m 26 mei 1980, 10.00 t/m 19.00 uur. Stoomtram Uithoorn-Amsterdam (Jollenpad).
 625. Verzet. demokratie sissen de slangen moordend voor 't leven van de kassa. De dupes hun loon is wrang bedrog. Ze roepen en vloeken 't wordt verdomme almaar slechter generaal minister kapitaal en de rechter almaar slechter almaar slechter.
 626. Verzet. Demokratie/sissende slangen/moordend/voor 't leven/van de/Kassa/de dupes/hun loon/is wrang/bedrog/ze roepen/en vloeken/'t wordt verdomme/almaar slechter/generaal/minister/Kapitaal/en de rechter/almaar slechter/almaar slechter.
 627. Verzet Manifestatie 20 september, Keyzersgracht 248, van 12.00 tot 02.00, Prinsengracht 357. Programma: Info-Stand, Foto's, Video, Films, Dia's, Theater, Radio de Vrije Keyzer. Op straat: theater, info-stands, foto-tentoonsts. Opening aktie-informatierui
 628. Verzetmanifestatie 20 september, Keyzersgracht 248, programma. De Groote Keyzer is overal.
 629. Verzetmanifestatie 20 september, Keyzersgracht 248, van 12.00 tot 02.00, Prinsengracht 357. Programma: Info-Stands (...), Foto's uit Bolivia, Z¿rich (...), Video (...), Films (...), Dia's (...), Theater (...), Radio de Vrije Keyzer (...). Op straat: theat
 630. Vier het 1-jarig bestaan van de revolutie in Nicaragua. 19 Juli Mozes en Aèronkerk te Amsterdam 17.00-24.00 u. Sprekers: consul van Nicaragua, spreker uit El Salvador. Vrouwenstrijd, alfabetiseringscampagne, gezondheidszorg. Ritmo Especial en andere Latij
 631. Vierde Russell Tribunaal. De rechten van de Indianen van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. 24-30 november '80, De Doelen Rotterdam. Werkgroep Indianen Prokjekt, Bloemgracht 90, 1015 TM Amsterdam.
 632. Vijftig magnifieke groot-formaat kaarten in kleur! tijdelijk 125,- Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografie. Prof. dr. W.F. Heinemeijer, drs. M.F. Wagenaar e.a. Hier verkrijgbaar.
 633. Virginia? da's een vrouwendrukkerij!
 634. Virginia. Vrouwendrukkerij Virginia.
 635. Volksuniversiteit voor iedereen. Het nieuwe najaarsprogramma verkrijgbaar vanaf 15 augustus a.s., maandag t/m vrijdag 10-16 uur.
 636. Volksuniversiteit voor iedereen. Het nieuwe winterprogramma verkrijgbaar vanaf 4 januari a.s. maandag t/m vrijdag 10-16 uur. Lezingen en cursussen, taalcursussen, creatieve cursussen. Volksuniversiteit Amsterdam.
 637. "Voor jou" sing-in op zondag 17 februari 1980. Georganiseerd door het I.J.K. Watergraafsmeer [...] Christus-Koningskerk, James Wattstraat 58, Adam-O.
 638. Voor mensen die gebruik maken van hun recht op vrijheid van meningsuiting is er woonruimte genoeg. [Krakers in de Bijlmer-bajes].
 639. Voor socialisme en vrede. PSP. Postbus 700 Amsterdam. Werk méé: word lid van de PSP.
 640. Voor wie 't wéten wil. De Waarheid. Volksdagblad voor Nederland. Kost U maar 'n riks per week. Bel voor 'n abonnement 020-262565.
 641. Vormgeving Stadionplein. Werkgroep Stadionplein Nieuws. Gemeentearchief Amsteldijk 67. open: juni, ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur.
 642. VOS vrouwen orienteren zich in de samenleving. Heeft u als vrouw ook het gevoel dat: onze maatschappij zo ingewikkeld is, het gezin anders is dan vroeger(...) kom dan naar de cursus.
 643. Vote Pamberi ne chimurenga. Forwards with the revolution! P.F. Zanu.
 644. VPRO televisie theater. Festival 15 jaar VPRO theater op video.
 645. Vrijdag 13 maart. Kerkconcert in de Engelse kerk op het Begijnhof 48 moet o.a. werken voor twee orgels van J.Chr. Bach en G.B. Lucchinetti. Anne Faber - hobo. Kees deWijs en Frans Bleekemolen - orgel.
 646. Vrijdag 29 februari '80. Dominicus Kerk Amsterdam. Voor herstel vakbondsrechten. Manifestatie FNV CNV Chileense vakbeweging. Chilibeweging Nederland.
 647. Vrouwen eisen vrede. 20 juni. Geen nieuwe atoomraketten, stop bewapening, onderhandelen nu. Start demonstratie: Museumplein 1 uur. Manifestatie op het Amstelveld 2 uur met een cultureel programma.
 648. Vrouwenboekwinkel Xantippe, Amsterdam.
 649. Vrouwengezondheidcentrum. Uitnodiging voor u, mevrouw. Feestelijke opening op zaterdag 17 november van 11 tot 15 uur. Voor de kinderen komen er clowns. [...] Solostraat 1. Iedere dinsdagochtend van 9.00-12.00 en donderdagavond van 19.00-23.00
 650. Vrouwen-Toneel, 16 januari 1980, 20.00 uur. Het Trojaanse paard: Mieke Verheyden, Mia van Roy, Inneke ter Heege, regie: Nancy Gould. Ik ben niet gek, ik ben kwaad. Cicsa-Academie, Kuipersstraat 147.
 651. VS: Handen af van Midden-Amerika. Europese Nederlandse anti interventiekaravaan. Zondag 9 mei. Manifestatie vanaf 13.00 uur op Rokin en in theater de Brakke Grond met o.a. (...). Feest in de Weesper, Weesperstraat 5 met o.a. (...).
 652. VU 100. Schoon & Vroom. Kunst in de kerk aan het eind van de vorige eeuw bij gereformeerden en katholieken. 17 maart t/m 17 april 1980. Onder auspicien van de Commissie Exposorium Vrije Universiteit in de tentoonstellingsruimte Restaurant Hoofdgebouw.
 653. VU 100. 100 jaar wonen, werken en verkeer in Amsterdam. Expositie, 3-27 september 1980. Geografisch en Planologisch Instituut zaal 7 A-05, Hoofdgebouw VU, de Boelelaan 1105 Amsterdam.
 654. VVD 2.
 655. Waalse Kerk. Zondag 12 okt. Amsterdamse Cantorij o.l.v. Cees Rotteveel. Bach.
 656. Waar je als Amsterdammer heen kunt, als je wilt weten wat er met je stad gebeurt: Informatiecentrum Ruimtelijke Ordening, Keizersgracht 440.
 657. Waarheid Festival. Groots Nonstop Feestprogramma. 20 mei RAI Europaplein Amsterdam.
 658. Waarheid festival. RAI zondag 21 september.
 659. Waarschuwing. Het stadsbestuur van Amsterdam verklaart met ingang van heden het gebied rond de kop van de Zeedijk tpt rampgebied(...) Ook op de volgende adrressen is men welvoorzien van heroïne én dag en nacht geopend(...)
 660. Walhalla KRO. Dub. dichters gala. Muziek: Joost Belinfante, Jaap v. Beusekom, Doe maar. Amateurwedstrijd. Dichters: Hans Verhagen, Steef Davidson, Guust Gils, (e.a. ) Wo. 18 feb. Paradiso.
 661. Walhalla KRO. Dubdichters gala-avond. Presentatie Steef Davidson. Met muziek van Doe Maar. Jaap v. Beusekom & Joost Belinfante. Paradiso wo. 23 dec.
 662. Wanneer barst de [bom]. Ontruiming nieuwbouwhuurders, 90.000 woningzoekenden, dalende woningvoorraad, liquidatie woonboten. 1980 ontruimingsjaar ?? Nee! pik 't niet langer, kom in verzet. Denk aan de Grote Keyser!
 663. Wanneer barst de [bom], 1980 ontruimingsjaar ?? Nee! pik 't niet langer, kom in verzet. Denk aan de Grote Keyser.
 664. Wat kunnen wij doen tegen de kernwapenwedloop ? Forum (...) 22 november 1980 Sonesta Koepelzaal. Amsterdam. Samenwerkingsverband Stop de neutronenbom - Stop de kernwapenwedloop.
 665. Watergraafsmeer 350 jaar. Wijkcentrum Watergraafsmeer, Tentfeest 7,8 & 9 sept.
 666. Waterlooplein moet blijven!
 667. Weerbericht: een warm lesbisch front breidt zich uit over Nederland.
 668. Weggooiverpakkingen weggegooid geld. Niks weggooien: statiegeld. Vereniging Milieudefensie Amsterdam.
 669. Weiger dienst. Vereniging van dienstweigeraars, Amsterdam
 670. Weiger. Vereniging Dienstweigeraars Amsterdam. Bewapening vraagt om bewapening vraagt om bewapening (...).
 671. Weiger watervergiftiging. Stop fluoridering.
 672. Welcome to our Crazy Flower Party in "Chez Manfred", Halvemaansteeg 10, Amsterdam, on 21st of June. From 19.00 till 20.00 hout you will pay your drinks wich a bunch of flowers. Bowles, Music, Tombola. Big contest: Who will be our Flower-Queen 1980. Please
 673. Wereldpremière Een Vondelbrug te ver. Avonturenfil van 55 min. over de gebeurtenissen rond de Vondelstraat. 5 Oscars, uitreiking: 30 april -Nieuwe Kerk- 3 uur. Shaffytheater do. 24 april 20.30 + 22.15, vr. 25 april 24.00.
 674. Wereldpremiere Een Vondelbrug te ver. Avonturenfilm van 55 min. over de gebeurtenissen rond de Vondelstraat. 5 Oscars, uitreiking: 30 april -Nieuwe Kerk- 3 uur. Shaffytheater do. 24 april 20.30 + 22.15, vr. 25 april 24.00.
 675. Werk of sterf.
 676. Werkgroep XVIIIe eeuw. Symposium: Verlicht despotisme in de Nederlanden, Jozef II - Willem I. Plaats: Donderdag 18 en vrijdag 19 september : K.U.L. (Pauscollege). Zaterdag 20 september: V.U.B. (Aula V.U.B. -Zaal D). Leuven.
 677. Westland/Wetering Galerie Amsterdam: Masa Ariyoshi, schilderijen en pastels, 28 februari tot 9 april 1980.
 678. Wetenschapswinkel. Universiteit van Amsterdam.
 679. Wetenschapswinkel UvA Sarphatistraat 133 A'dam. Wij willen weten. Spreiding van kennis.
 680. Wibautstraat moet veilig. Stop. Niet nog meer bloed op de Wibautstraat. Geen racebaan. Veilige oversteekplaatsen.
 681. Wie kaatst moet de bal verwachten.
 682. Wie kaatst moet de bal verwachten. Révolucion. A.
 683. Wie schrijft die blijft, met Edgar Cairo, Zapata (e.a.). Op de stoep van het Fort van Sjakoo zondagmiddag 8 oktober.
 684. [Wiegel] schuldig aan openlijk geweld, huisvredebreuk, uitlokken van geweld, vrijheidsberoving, poging tot doodslag, mishandeling. Voorzichtig vuurwapens.
 685. Wiegels Utopia.
 686. Wij willen wonen. Protestbijeenkomst Jongerenhuisvesting naar aanleiding van de nota-van Dam over huisvesting van 'bijzondere' groepen. Zaterdag 1 november 2 uur. Gebouw Amicitia Den Haag. Bouwprogram omhoog, betaalbare huren, geen diskriminatie met de hu
 687. Wij willen woonerf!(...)
 688. Wij willen woonerf! Al dat verkeer, dat gejacht dat gieren van remmen. Je schrikt je altijd een ongeluk vooral als je aan kinderen denkt.(...)
 689. Wij willen woonerf! Buiten spelen is toch het fijnste. Op straat gebeurt er altijd wel wat. maar ook door gebrek aan ruimte kán het eenvoudig niet.(...)
 690. Wij willen woonerf! Complete speelplek? O nee! Er moet nog heel wat gebeuren vóór je hier rustig kunt zitten en ongestoord een praatje maken. (...)
 691. Wij willen woonerf! Dat zou doodgewoon moeten zijn: midden op straat blijven staan, zo-maar gaan spelen of plotseling oversteken.(...)
 692. Wij willen woonerf! Eerst moeten we bedenken wat we willen want samen kunnen we heel wat bereiken als voetganger, fietser en autobezitter. Zonodig gaan we vast zelf aan de slag.(...)
 693. Wij willen woonerf! Fantastisch, zo'n plek, zo'n straat die tenslotte een woonerf werd. Die bocht, dat nauwe stuk daar noopt wel tot voetstaps rijden.(...)
 694. Wij willen woonerf! Goed hè, die drempel, dat helpt. Daar rijd je niet snel overheen. Net als zo'n bocht, een vernauwing. Het kan misschien ook in ónze straat.(...)
 695. Wij willen woonerf! Hee! Als we auto's wat anders zetten kan er veel meer dan we dachten en blijft er meer speelruimte over. We moeten er beslist iets aan doen.(...)
 696. Wij willen woonerf! In elk geval overleggen en praten u en u en u en u en wij. Dan stappen we samen naar de gemeente voor drempels, voor bochten en beter parkeren.(...)
 697. Wij willen woonerf! Ja, grote kans - helaas niet altijd dat ook onze straat een woonerf wordt waar jong en oud van twee tot tachtig zich veilig en gezellig thuis voelt.(...)
 698. Wilhelmina in Londen. Rijksmuseum Amsterdam 25 -10 -'80 tot 2 - 2 -'81.
 699. William Lindhout 30 januari t/m 7 maart 1981. Een papieren regenkamer. Galerie Magdalene Sothmann Amsterdam.
 700. William Lindhout's papieren regenkamer. Tot 7 maart 1981 bij kunsthandel Sothmann Amsterdam
 701. Winkelpromenade Maasstraat likes it British. Gedurende de Engelse Week van 4 t/m 9 september vindt u in de Winkelpromenade Maasstraat een echte London taxi, een Engelse Bobby [...]
 702. Women, feminist identity and society in the 1980's. First session of the Utrecht Summer school of critical semiotics.
 703. Woningkomitee. Oproep aan de buurtbewoners. Hier film van een buurtbewoner over buurtbewoners. De Bond van Huurders De Pijp. 1e Jan Steenstr. 32 huis. [Amsterdam]
 704. Woonsituatie in Amsterdam. Inleiding.
 705. Woonstijl Gescher & Kemper. Wij zijn verhuisd naar de Amsteldijk 217. Bij de Utrechtse Brug. Amsterdam.
 706. Word Lid van de ASVA. Vakbond van studenten.
 707. Wordt de waarheid geweld aangedaan? Wel als u dit niet ziet!
 708. Wordt lid van de Vrijwilligstersbond. De Vrijwilligstersbond zet zich in voor betaling van werk dat door vrijwilligsters wordt gedaan.
 709. Wordt NU abonnee!. De Waarheid. Keizersgracht 324 Amsterdam.
 710. Y-Boulevard nee, nee, nee! De Y-Boulevard moet er komen. De belangen van het kapitaal in de binnenstad wegen immers nog altijd zwaarder dan de leefbaarheid en de gezondheid van de bewoners langs de route.
 711. Yeni yabancilar kanunu demek. SOS. Platform van demokratische organisaties van buitenl. arbeiders.
 712. Zaterdag 1 november. Vredesmanifestatie Rivierenbuurt. Rivierenbuurt tegen kernwapenwedloop.
 713. Zaterdag 30 juni Internationale Homo-Bevrijdingsdag. Demonstreer solidariteit. Amsterdam: van Museumplein naar Waterlooplein; kulturele manifestatie en feest in Paradiso.
 714. Zeil mee met Frya, de Amsterdamse 3 mast schoener. Zeezeilen per 3 mast -schoener met 250 m2 zeil voor groepen of individuelen max. 12 personen.
 715. Zeilen en roeien voor volwassenen. Zeilen op de Sloterplas onder deskundige leiding [...]. Roeien op de Amstel onder deskundige leiding [...]. Aanmelding: Gemeentelijke Dienst voor de Sport, Hemonylaan 24.
 716. Zeilen van Dam tot IJ, expositie in het Paleis op de Dam van 18 juni t/m 31 augustus 1980.
 717. Zeilschepen in de Nederlandse grafiek. Amsterdam 2/8/80 - 16/11/80. Rijksmuseum. Prentenkabinet.
 718. Zie de Waarheid onder ogen... ...word nu abonnee! 020-262565. Keizersgracht 324 Amsterdam.
 719. Zij zeggen stenen zijn geen argumenten en slaan met knuppels bombarderen met sloopkogels vergiftigen met chemie verpesten met atomen moorden met gevangenissen. Zij hebben gelijk. Stenen zijn geen argumenten. Stenen zijn nog maar aarzelende pogingen om ons
 720. Zoek je werk, ga op 30 april naar de Nieuwe Kerk!
 721. Zoek je werk, ga op 30 april naar de Nieuwe Kerk! Zelf werkkleding en gereedschap meenemen! Zoals de tijdbom hier tikt tik... tikt ie nergens. Die kroon pest/past/pakt ons allemaal.
 722. Zomer 1980; Botero, Chiron e.a. Schilderijen, aquarellen, porselein, tekeningen. t/m 31 aug. SIAU
 723. Zomerstraattheater. Het is weer feest!! Op het Amstelveld. 8 mei Hemelvaartdag (donderdag). Poppenkast, toneelgroep Sater voor kinderen, spelletjes, muziek door De Volharding. 's Avonds toneelgroep Sater, Flater theater, steelband "The invaders". Org: wij
 724. Zomertentoonstelling. Kunstuitleen Stichting Beeldende Kunst. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 19 juli t/m 3 augustus 1980.
 725. Zondagavond Vrouwenavond. Portugalweek. 21.00 uur: Fototentoonstelling, Informatiestands, Portugese Vrouwenfilm (onder voorbehoud) met spreeksters en gelegenheid voor discussie. Vrouwen in Portugal. Zondag 18 maart. De Vergulde Koevoet Haarlemmerplein 17.
 726. Zuid-Amerikaanse avond vrijdag 29 april 20.00 uur. Spreker: Jan v/d Putten. Trio Muziek uit Los Andes met Coby, Juan, Andre, muziekgroep 'Cali" uit Colombia, dansen met Salsa Charanga. Culturele Commissie Wijkcentrum Buurtcentrum B.O.C.
 727. Zuiderbad.
 728. 1. Herman Heijermans. Eerste stappen. Nederlands Theater Instituut.
 729. 1e Amsterdamse Moppenfestival, zaterdag 17 februari IVO school Amsterdam.
 730. 10. Herman Heijermans. Het eigen gezelschap en het einde. Nederlands Theater Instituut.
 731. 10 jaar Melkweg.
 732. 10 jaar Ruigoord. Expositie 10 september 8 uur.
 733. 100 jaar Vrije Universiteit. Tot bloozens toe... de VU te gast in het Amsterdams Historisch Museum. 2 september t/m 30 november 1980. Kalverstraat 92. open 9.30-17.00 uur. zon- en feestdagen 13.00-17.00 uur.
 734. 13 & 14 september Uit & Thuismarkt. Leidseplein & Meervaart Amsterdam.
 735. 15 jaar onrecht in Indonesië. Komitee Indonesië (e.a). Een demonstratieve fakkeloptocht ter ondersteuning van de nog dagelijks groter wordende groep slachtoffers van het Suharto regiem wordt gehouden op 30 september 1980 (...). Vertrek Westermarkt.
 736. 16 jaar en je wilt niet de hele week naar school? In dat geval ben je partieel leerplichtig. Dat betekent dat je nog 2 dagen per week naar school moet. Een van de mogelijkheden om aan die partiele leerplicht te voldoen is om je in te laten schrijven bij é
 737. 2. Herman Heijermans. Erkenning en ergernis. Nederlands Theater Instituut Amsterdam.
 738. 21 Januari 1980 eerste paal Rietvinck verzorgingstehuis. Optreden Jordaancabaret in de Movies om half een. Speciaal voor ouderen.
 739. 24 mei manifestatie. Ook wij willen wonen. Plaats: Roothaanhuis, Rozengracht 133.
 740. 25 jaar bouwbeleid 2500 huizen kwijt. Grootse manifestatie Wittenburg. Zaterdag 22 april 13.00 uur. Plaats: Grasveld achter Oosterkerk. Vanaf 12.00 uur vele attracties.
 741. 25 jaar Burgemeester Fockschool. Het ontstaan van de tuinstad Slotermeer 1950-1980. Expositie in de Burgemeester Fockschool. 26 februari t/m 9 maart 1980. Produktie Bureau Publiciteit Openbare Werken.
 742. 26 Mei Nationale Loterij. Te kijk. De verziekte linie baad zich aan haar zijde en zoekt de randen uit. (...).Dit zijn de laatste parlements verkiezingen voor 1984....
 743. 27 nov. Smederij. Opening.
 744. 29 en 30 mei internationaal jeugdtoernooi SC Voorland voor junioren 16-18 jaar.
 745. 3. Christen Democratisch Appèl. CDA.
 746. 30 april zwarte dag voor de monarchie. Anarchisten tegen monarchie. Draag je eigen steentje bij.
 747. 30 april '80. Feestganger.
 748. 4 maanden onschuldig vast. Jos moet los blijven!!
 749. 4e Russell Tribunaal retrospectief. 12 oktober Paradiso. Columbusdag. Sprekers: Bert Schierbeek. Hans ter Berge. Forumdiscussie o.l.v. Jan van der Pluym.Tribunaal. Een permanent tribunaal. Tijdschrift over autochtone volken.
 750. 5 mei jongerenfestival. Van 12.00 - 24.00 uur in het Vondelpark + Paradiso. Met: Carlsberg / Normaal / Vitesse / Werk in uitvoering / Veulpoepers / Quilapayun, e.v.a. / theater / cabarte / films / stands
 751. 5 Mei jongerenfestival van 12.00 - 24.00 uur in het Vondelpark + Paradiso. Met: Carlsberg, Normaal, Vitesse, Werk in Uitvoering, Veulpoepers, Quilapayun, e.v.a. Theater, cabaret, films, stands.
 752. 50 is teveel! Regel Rustig Rijden. Aktie 50 is teveel Amsterdam.
 753. 7 CPN Marcus Bakker.
 754. 8 April demonstreer, 20 uur, Dam. Alle politiegroepen weg uit Amsterdam. Baas in eigen stad.
 755. 8 maart - internationale vrouwendag. Vrouwen eisen ekonomische zelfstandigheid. Recht op eigen inkomen. Recht op betaald werk. Geen kostwinnersbeginsel. Demonstratie vanaf Beursplein. Bijeenkomst in Paradiso. Amsterdamdam-Noord in de Rietwijker.
 756. 8 maart. Internationale Vrouwendag. Vrouwen tegen geweld. Demonstratie: 13.00 uur vertrek Sarphatiepark-Ceintuurbaan. Manifestatie 14.00-17.00 uur Paradiso. Spreeksters, muziek, cabaret, film.
 757. 8 Maart Internationale Vrouwendag. Vrouwen tegen geweld. Demonstratie, manifestatie.

-

 1. Aan deze deur wordt niet gesloopt.
 2. A'dam, denk effe na: moet je hart d'r aan dan? 7april.
 3. African Dance. Laker from Senegal. 7&8 mai weekend workshop. Studio 35. Overamstelstr. 35 Amsterdam.
 4. Alle kernwapens weg. Stem CPN, Marcus Bakker.
 5. Alle kernwapens weg. Stem CPN Marcus Bakker.
 6. Als het geweld / speciaal anarchisties was, / dan zou de staat het toonbeeld / van anarchistiese organisatie zijn. / want de staat berust / van a tot z op geweld. Albert de Jong 1924.
 7. Als je leven je lief is.
 8. Amstelland impressies. Aqaurellen, gouaches, tekeningen en modellen van galjoenschepen. Henk Alleman. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 30 april t/m 17 mei 1981.
 9. Amsterdam. Internationale Gaudeamus Muziekweek. 5 - 13 september 1981. 6 september - Paradiso. Jonge componisten projekt. Werken van Brozak, van Oosten, (e.a.).
 10. Amsterdam, je blijft lachen! Gerda van der Veen. Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraat 92, 19 juni t/m 30 augustus 1981.
 11. Amsterdam oost radio-aktief? De Anti Radio Aktiviteits Groep organiseert een informatiemarkt over het Instituut voor Kernphysisch Onderzoek, Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer op zaterdag 28 februari in de buurtwinkel Molukkenstraat.
 12. Amsterdam, 21 november Dam: Geen nieuwe kernwapens in Europa.
 13. Amsterdammers, kom eens kijken op het Haarlemmerplein naar de tentoonstelling stadsvernieuwing met wandelroutes. Dinsdag t/m zaterdag van 12 tot 17 uur. In het kader van de Europese Stadsvernieuwingscampagne.
 14. Amsterdammers Kom eens kijken op het Haarlemmerplein naar de tentoonstelling Stadsvernieuwing met wandelroutes, in het kader van de Europese stadsvernieuwingscampagne.
 15. Amsterdamse speelkaarten 1680 - 1980. Prentenkabinet Amsterdams Historisch Museum 18 sept. 1981 t/m 3 jan. 1982.
 16. Anarca feministies weeken[d]. 23, 24 mei 1981, Schayk.
 17. Anarca Feministies Weeken(d). 23-24 mei 1981 Schaijk. Inlichtingen: Postbus 10143 Amsterdam.
 18. Antwerps revue gezelschap Antwerp Follies v.z.w. presenteert Crazy Star Motel. Internationale travestie-show. Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober. De Kleine Komedie, Amsterdam 1981.
 19. Apho-Ensembles maken muziek in de Bijlmer. Koffieconcert op zondag 8 februari 1981 11.30 uur. Rekreatiegebouw Kelbergen 189. Telemann Ensemble met werken van o.a. Telemann, Haydn en Hèndel.
 20. Art unlimited's cards, posters.
 21. Arti et Amicitiae; interprint Amsterdam; 11-23 maart [1981]; Rokin 112.
 22. ASVA.
 23. ASVA. 9 september. Algemene Studenten Vergadering over collegegeldverhoging, beursverlaging(...)
 24. Baruch de Spinoza, geboren am 24. Nov. 1632 in Amsterdam. Denker und Linsenschleifer von Beruf.
 25. Beat! Apartheid. Zaterdag 13 juni 1981. Edenhal Amsterdam. met Peter Tosh en The Slits. Jabula (e.a.). Organisatie: Anti Apartheids Beweging Nederland AABN.
 26. Beat! Apartheid. Zaterdag 13 juni 1981 Edenhal Amsterdam. Met Peter Tosh en The Slits; Jabula; The Meteors (e.a.). Organisatie Anti-Apartheids Beweging Nederland.
 27. Beat! Apartheid; 13 juni 1981, Edenhal Amsterdam; met Peter Tosh en The Slits e.a.
 28. Benefiet-concert voor een nieuwe concert-zaal in het NRC! Isolatie is nodig. m.m.v. GAP Wanda's nasmak GÜtterfliez. Sousterrain Groote Keyzer [Amsterdam]. za. 9 mei.
 29. Bij de FNV vind je 1 miljoen collega's achter je. (Daar hoor je toch ook bij, word lid).
 30. Bij de FNV vind je 1 miljoen collega's achter je. (Daar hoor je toch ook bij, wordt lid).
 31. Bijlmer Waarheid festival; 14 feb. 1981; cultureel centrum Ganzenhoef [met programma]
 32. Bloemenprojecten. Amsterdamse designers group. Johan Licher, Kees Tak (e.a.). Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 27 maart t/m 5 april 1981.
 33. Boe, waar moet ik met mijn melk naartoe?
 34. Botanisch Prentenkabinet. Vier eeuwen botanisch tekenen gravures litho's aqaurellen. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 25 juli t/m 9 augustus 1981.
 35. Botanisch Prentenkabinet. Vier eeuwen botanisch tekenen, gravures, litho's, aquarellen. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 25 juli t/m 9 augustus 1981.
 36. Bouw mee aan de nieuwe MC .
 37. Calla & Lucy go west. Een romantische avonturenstrip.
 38. Cees van Aalst aquarellen. Ronne LÜwensteyn sieraden. Mario Orsonga sculptures. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 15 t/m 30 augustus 1981.
 39. Chili 10 jaar diktatuur, 10 jaar verzet, 10 jaar solidariteit. Manifestatie zo 11 september '83, Amsterdam.
 40. CPN 1 mei Amsterdam De Hoeksteen.
 41. Crèche goed voor u,goed voor uw kind. Doe dan mee met onze aktie voor goede kinderopvang!
 42. De ene hypotheek of de andere, wat maakt dat nou uit... Geen knokkers terug in de Luyk. Politie en Justitie dekken knokploegterreur.
 43. De februari-staking 1941-1981. Amsterdams Historisch Museum Amsterdam. 26 februari t/m 10 mei 1981.
 44. De februari-staking 1941-1981, Amsterdams Historisch Museum, 26 februari t/m 10 mei 1981.
 45. De kunst van het protest. Posters 1965-1975. Stedelijk Museum Amsterdam, 17 december 1981 t/m 31 januari 1982.
 46. De mannen gaan nu eerst nadenken over werkgelegenheid, huisvesting, kernenergie. Joop en Jan showen hun drie-ledig pak uit onze najaarscollectie: "Elektione 81" ook U kunt zich in laten pakken voor 4,5 miljard gulden. CD&A.
 47. De Moor 1981/1982.
 48. De Oude Kerk 1981.
 49. De politiestaat voor u klaar.
 50. De prijsverhogers van NL zetten de eindsprint in! Spectaculair. Uitverkoop. Politieke partijen tegen afbraakprijzen. Zo goed als nieuw. Alle verkiezingsbeloften gelden tot 1 week na de verkiezingen. Wat een keuze dit jaar! Links is linkser en rechts is re
 51. De Telegraaf: Overval militair hoofdkwartier. Militaire Geheimen Gestolen!. Onkruit eist aktie op.
 52. De Tijd wisselt van spoor. Nederland rond 1900. Singer, Laren 12 april t/m 28 juni 1981. Jubileum tentoonstelling "25 jaar Singer Laren".
 53. De Waarheid en niets dan De Waarheid. Zonder De Waarheid bent u maar half geïnformeerd(...)
 54. Demonstratie. Amsterdam, 21 november. Dam, 13 uur. Geen nieuwe kernwapens in Europa.
 55. Demonstratie 13 december, Beursplein Amstrdam. Afsluiting in Mozes en Aèronkerk. Spreker Solidarnos`c. Optredens van onder andere de Volharding en Proloog. Polen. Éen jaar militair bewind.
 56. Demonstratie 24 april Museumplein: wij vrouwen eisen: Abortus uit wetboek van strafrecht. Abortus in het ziekenfondspakket. De vrouw beslist.
 57. Dirkjan Ribbeling, schilderijen, gouaches, tekeningen. Slottentoonstelling Plantagehuis Amsterdam 2 tot en met 28 mei 1981. Opening 1 mei 1981, 16 tot 19 uur. Albert de Jonker fluit, Trienke Paulides piano, werk van: Bartùk, Hindemith, Roussel.
 58. Discriminatie is illegaal. Weg met de nieuwe wet. Platform Giro 4424930.
 59. Doe 'n uitspraak over inspraak. Amsterdam gaat inspraak regelen. Doe mee aan discussie.
 60. Drop de neutronenbom.
 61. Eefje Nooter, Ceramiek. Een tentoonstelling van 6 tot 26 juni '81. Govert Flinckstraat 76 Amsterdam.
 62. Één adres voor strips. Stichting Real Free Press, Dirk van Hasseltssteeg 25 Amsterdam C., tussen Nieuwendijk en Nieuwezijds Voorburgwal.
 63. Een dagje 'Groen'. Recreatie voor Amsterdammers (oud en groen). Informatie over recreatiegebieden rondom Amsterdam.
 64. Een stem op de PVDA is een stem op Joop Atoom.
 65. "een zak patat is goed genoeg voor jullie!" Behoudt de mensa. Zet je handtekening tegen de afschaffing en voor de verhoging van de maaltijdsubsidie. (...)
 66. Eerste & laatste openbare debat Stopera. Woensdag 28 oktober 1981 Odeontheater.
 67. Eerste en laatste openbare debat over de Stopera. Woensdag 28 oktober '81 Odeon-theater, Singel 460.
 68. Eerste en laatste openbare debat over de stopera. Woesdag 28 oktober '81 Odeon-theater aanvang 20u. Voor de pauze voor- en tegenstanders opera, stadhuis, architectuur, maat, gewicht, enz. Na de pauze discussie met gemeenteraadsleden (alle politieke partij
 69. Elfen, vlinders, vogels, bloemen. Expositie Alison Korthals Altes. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 13 t/m 28 juni 1981.
 70. Elfen, vlinders, vogels, bloemen. Expositie Alison Korthals Altes. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam, 13 t/m 28 juni 1981.
 71. Energie tentoonstelling vanaf 10 december 1981, Technisch Museum het NINT.
 72. Energie tentoonstelling. Vanaf 10 december 1981. Technisch museum Het NINT Amsterdam.
 73. Expositie De Moor. Foto's uit Portugal. Werk van Hans Aarsman en Harry Meijer. Opening 21februari. Tentoonstelling tot 22 maart 1981. De Moor, Amsterdam.
 74. Expositie in De Moor. Foto's van Fons Timmer. Opening za 7 nov, tentoonstelling t/m vr 11 dec.
 75. Expositie in De Moor. Reportages van Hannes Wallrafen. Opening 3 oktober, tentoonstelling tot 8 november 1981.
 76. Expositie in De Moor. Sociale fotografie: etnische minderheden in Nederland. Werk van fotografen van o.a.: Vrij Nederland, de Groene, de Waarheid, de Nieuwe Linie en Nieuwe Revu. Vanaf 9 mei tot 6 juni 1981.
 77. Expositie in De Moor. Vanaf 17 januari 1981 werk van twee leden van de produktiegroep fotografie. Badplaats van Rob Ferencik en Portretten van Addie Timmer. De Moor, Amsterdam.
 78. Expositie in De Moor. Vanaf 28 maart werk van Leo Fenenga en Philippe Pain. Twee leden van de produktiegroep fotografie tot 25 april 1981. De Moor, Amsterdam.
 79. Expositie. Wat bouwen we op het oude RAI terrein.
 80. Exposorium Vrije Universiteit. Amsterdam getekend door Clemens Merkelbach van Enkhuizen. 5 maart t/m 3 april 1981. Restaurant Hoofdgebouw.
 81. Exposorium Vrije Universiteit. Polen 1981. Michel Szulc Krzyzanowski, 9 t/m 30 oktober 1981.
 82. Exposorium Vrije Universiteit. Studenteninterieurs, Kees Kuil, 9 t/m 30 oktober 1981. Amsterdam.
 83. Fascisme Nee. Portugal Manifestatie 25 april Oudemanhuispoort.
 84. Februari collectief. Tentoonstelling. Sociale tegenstellingen in de Nederlandse grafiek in de negentiende eeuw. "'t Is mijn schuld niet dat ik arm ben...". Geopend van 30 april tot 23 mei 1981. Haarlemmerplein 13 Amsterdam.
 85. Feel like a Queen at Flora Palace. 30 april 1981. Princess Juul's personal appearance! The Queen of Queens contest! (...)
 86. Feestelijke dichting ARM gat. 30 april. Amsterdamse Reddings Maatschappij.
 87. Feestweek H88; in de week van 9-14 maart '81 viert de mensa academica H'88 haar 1e lustrum. [met programma].
 88. Fien. Musical van Ivo de Wijs, Eric Herfst en Joop Stokkermans. Carré. Jasperina de Jong, Gerard Cox (e.a.)
 89. Figuurstudies. Nederlandse tekeningen uit de 17de eeuw. 19 dec. '81 t/m 21 feb. '82. Rijksprentenkabinet. Rijksmuseum Amsterdam.
 90. Flora theater. Theater dance workshop & Carol Hess tapsoliste. Tap & jazz dance concert. Wo. 23, do. 24, vr. 25, za., 26 sept. Amsterdam
 91. Floyd Westerman. Indiaans protest. 15 jan. Museum van Volkenkunde, Leiden, 16 jan. Centrum ZERO, Haarlem, 19 jan. De Meervaart, Amsterdam.
 92. Frits M. Woudstra. Penseeltekeningen - etsen - schilderijen. Van 1 februari t/m 12 maart bij galerie J. Walter Thompson.
 93. Galerie Hans Winkel. De rovwe diamant. Toto Frima auto-portraits sx 70 polaroid, 7 november tot 5 december.
 94. Galerie oktober 1981. [tentoonstellingsoverzicht]. Asselijn, Amsterdam; Galerie Brinkman, Amsterdam (...)
 95. Galerie Sothmann. Gerbrand Volger pastels, schilderijen 31 oktober - 28 november 1981.
 96. Geen beroepsverboden in Nederland. Demonstratie 21 januari, Museumplein. PSP Amsterdam organiseert demonstratie met na afloop: Fred v.d. Spek, Pier van Gorkum, (e.a.)
 97. Geen bommen maar ballonnen. De Blijdenkers.
 98. Geen bommen maar ballonnen. De blijdenkers.
 99. Geen bommen maar banen. De Internationale, nummer 29 maart/april 1981, prijs f 3,00. Programma van de IKB. IKB. Eenheid in de strijd tegen de krisispolitiek. IKB centraal adres: St. Jacobsstraat 10-20, 1012 NC Amsterdam.
 100. Geen nieuwe kernwapens in Europa. Amsterdam 21 november.
 101. Gestemd=getemd.
 102. Globe speelt Grumberg. Het Atelier. Theater De Brakke Grond. Van ma 7 t/m za 12 september 1981. Aanvang 20.30 uur
 103. Hallo, heb jij al gehoord dat er vanaf 16 oktober '81 een informatiecentrum bestaat? Vanaf die datum is daar allerhande informatie te krijgen over o.a. de volgende onderwerpen: vrede, 3e wereld(...) Het Informatiecentrum, Amsterdam.
 104. Hallo, heb jij al gehoord dat er vanaf 16 oktober '81 een informatiecentrum bestaat? Vanaf die datum is daar allerhande informatie te krijgen over o.a. de volgende onderwerpen: vrede, 3e wereld, anti-militarisme, ekologie, milieu, buitenlandse werknemers,
 105. Hallo, heb jij al gehoord dat er vanaf 16 oktober '81 een informatiecentrum bestaat? Vanf die datum is daar allerhande informatie te krijgen over o.a. de volgende onderwerpen: vrede, 3e wereld, anti-militarisme, ekologie, milieu, buitenlandse werknemers,
 106. Handen af van de VVDM. Demonstratie. Zaterdag 18 november Amsterdam.
 107. Heineken.
 108. Hello tourists in Amsterdam!! In case you get caught in a riot, here's an explanation: Map of surroundingsarea Rijksmuseum (...). No 1 is a squat called "Lucky Luyck", no 2 is a squat called "Binnespiegel". (...). Amsterdam squatters movement unlimited.
 109. Hemel en aarde in de Burgerzaal van 28 mei t/m 30 augustus 1981. Kaarten, globes, prenten, dokumenten, foto's, boeken. Expositie in het Paleis op de Dam.
 110. Herdenk de Februariastaking 1941-1981. Woensdag 25/2/1981. Defilé langs de Dokwerker.
 111. Herdenk de Februaristaking 1941 - 1981. Woensdag 25/2/'81 17uur defilé langs de Dokwerker. Voor vrede en veiligheid in de wereld, voor een vreedzaam samenleven van de staten en voor bescherming van de nationale onafhankelijkheid (...).
 112. Herdenk de februaristaking 1941-1981; woensdag 25/2/'81 [...] defilé langs de dokwerker.
 113. Herdenk de februaristaking 1941-1981. Woensdag 25/2/'81 17 uur defilé langs de dokwerker.
 114. Herdenking maandag 4 mei 1981. Stadsschouwburg, Amsterdam. (...)
 115. Herdenkt de 4e mei, viert de 5e mei.
 116. Herdenkt de 4e mei. Viert de 5e mei.
 117. Het AJT speelt Molière De Vrek Buurttheater de Boomspijker, 9 en 10 november 1981.
 118. Het wordt weer morgenrood na Van Agt.
 119. (Hier te koop) DE pose der natuurlijkheid. Schrijvers en dichters gefotografeerd door Philip Mechanicus. Querido.
 120. Hier zijn we dan. Wordt er vervolgd ? Hoelang nog ?
 121. Hoe schoon zijn de handen van Joop?
 122. Hollanditis eist opnieuw ernstig slachtoffer. Jan van Herp 18 maanden in quarantaine. Onkruit.
 123. Hollanditis, 7 okt. 1981, Paradiso.
 124. Horen, zien, zwijgen. Doof, blind, dood.
 125. Houdt Ford en NSM open! Nee tegen bedrijfssluitingen! Meeting en demonstratie 31 januari. Uitgave comité "Bestek 81 moet van de baan".
 126. Houdt Ford en NSM open, NEE tegen bedrijfssluitingen. Meeting en demonstratie 31 januari. Uitgave comité "Bestek 81 moet van de baan".
 127. Huur te hoog? Loon te laag? Wij helpen u. Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting van Amsterdam.
 128. "Ik zal ze voor jou wel verdienen." "Zo dacht ik vroeger ook. Toch voel je dat. Ik denk dan maar: vandaag of morgen kan 't jou ook overkomen." In de WAO 7.
 129. In Amsterdam 15 bibliotheken dicht. 200 mensen op straat. Da's geen werk.
 130. In de Smoeshaan van Centrum Bellevue exposeert Dirk van de Molen van 15 april tot 1 juni. Zyn de tijden wel voorby, dat men de indeling der maatschappy in vaste rangen en klassen een door God ingestelde, onwrikbare hiërarchie achtte?
 131. In de WAO 1 "In 't begin zat ik daar maar. Niks deed ik, niks... behalve prakkezeren."
 132. In de WAO 2 "Je bent gewoon opgebruikt, afgechreven. Aan de kant gezet als een ding, een machien!"
 133. In de WAO 3 "Je wereld wordt kleiner. Je gaat je heel afhankelijk voelen. En dat belemmert haar weer."
 134. In de WAO 5 "Je gaat je overal mee bemoeien, ook waar je je buiten moet houden en wat nog te gek is om over te praten."
 135. In de WAO 8 "Met lezen, knutselen en een puzzeltje, houd je het wel even vol. Maar dan moet je er echt uit. Tussen die muren wordt je alleen maar zieker!"
 136. Internationale Gaudeamus Muziekweek 5 - 13 september 1981 Amsterdam. 6 September 14.30 uur Paradiso. Jonge componisten projekt. Werken van Brozak, van Oosten, Kat, Termos, van Delft. door: Het Nederlands Ballet Orkest o.l.v. Ed Spanjaard. Leo van Oostrom
 137. Islamitische Manifestatie, Zondag 15 februari, Ganzenhoef, Amsterdam. Meh'Boob-e-Soebhani, Sayed'na Gaus-ul-Azam, Sheikh Abdul Qadir Jeelani.
 138. Jammer dat u nog geen lid bent. Vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten Heemschut.
 139. Jan Sierhuis. 7 februari - 3 maart 1981. Galerie Artes Amsterdam.
 140. Kamer over? Bel 232806. Jongeren schreewen erom! Verhuur uw kamer via ASVA(...)
 141. Kernwapens de Melkweg uit!! woe. 23 t/m zo. 27 september. Theater, film. muziek, video, discussie, workshops, informatie-markt.
 142. Kijk op Buitenveldert. Ontstaan en groei van een tuinstad. het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 17 oktober t/m 1 november 1981.
 143. Klaus Mann (1906-1949). Leven en werk - teksten en documenten. 2 t/m 26 juni 1981. Goethe-Institut Amsterdam in samenwerking met de Volkshochschule der Stadt Ahlen.
 144. Klaus Staeck: Ausstellung. Vom 4-21.11.81. Politische Plakate. Arti et Amicitiae.
 145. KLM Aerocarto. 60 jaar luchtfotografie 1921-1981.
 146. Knorringa Avondscholengemeenschap, opgericht 1929. Gemeentelijke scholengemeenschap voor volwassenen. [...] Inschrijving voor alle opleidingen voor het cursusjaar '81/'82.
 147. Komitee Kruisraketten Nee. 6 t/m 12 mei: Aktieweek. Geen nieuwe kernwapens in Europa.
 148. Koning Aap (Monkey King), een originele Chinese tekenfilm. Van 22 dec. t/m 6 jan. elke middag in Studio-K (Kriterion, A'dam). Georganiseerd door uitgeverij Karnak.
 149. Kreatief Buitenveldert. 10e expositie 1981. Culturele Commissie Wijkopbouworgaan. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 26 september t/m 11 oktober.
 150. Landschappen. Doris Groeneveld, John Loker, Herman Makkink, Paolo Serra. Exposorium Vrije Universiteit. 21 april t/m 11 mei 1981. Deze tentoonstelling kwam tot stand met medewerking van de Wetering Galerie, Amsterdam.
 151. Langdurige leegstand? bel of schrijf de gemeente via de leegstandstelefoon. Gemeente Amsterdam.
 152. Lesbies manifest. Wij nemen onze trots weer terug, wereld kijk naar ons!!! Lesbies-feministies weekend 3-4-5april 1981 De Born.
 153. Lesbies manifest. Wij willen alle tijd om onze eigen wereld te maken (...). Wij nemen onze trots weer terug. Wereld kijk naar ons!!! Lesbies-feministies weekend. 3-4-5 april 1981, De Born.
 154. Leven en strijd in El Salvador. Manifestatie in Paradiso. Amsterdam 12 dec 1981.
 155. Lex Diephuis, aquarellen en tekeningen; Anneke van Horssen-Goddijn, karakterpoppen. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 4 t/m 19 juli 1981.
 156. Lex Diephuis aquarellen en tekeningen. Anneke van Horssen-Goddijn karakterpoppen. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 4 t/m 19 juli 1981.
 157. Lijn 3; stadsvernieling stopt bij de Blaaskop.
 158. Lijst 7, Vrije Secretarie Stem. Stem op 11 mei op de Vrije Secretarie Stem.
 159. Litterair Variété in De Kleine Komedie. Zondag 15 november, presentatie Jan Donkers m.m.v. Nico Bunink Trio, Remco Campert, Kees van Kooten, Cees Nooteboom.
 160. Love is a fat woman. A film by Alejandro Agresti. Vanaf 24 maart in Rialto. With Elio Marchi, Sergio Poves Campos, (e.a.)
 161. Manipulatie, intimidatie, geketende vrijheid, gewapende macht in de hand van het kapitaal, demokratie, parlementarisme, volksverlakkerij, (...).
 162. Manipulatie, intimidatie, geketende vryheid, gewapende macht in de hand van het kapitaal, demokratie, parlementarisme, volksverlakkerij (...)
 163. Markt op het Waterlooplein moet blijven! Dit affiesje is dagelijks te krijgen bij de kraam van Cor Haas op het Waterlooplein.
 164. Massale show van oorlogstuig op de Amerikaans Nederlandse vliegbasis Soesterberg oa overslag en tijdelijke opslag kernwapens. 12 sept. Aktieve demonstratie op de basis. Verzamelen 14 00 uur filmzaal (briefing room). Help de Amerikanen, Russen ook!, Eurosj
 165. Mazzo award 1981; Eddy Wally "The Voice of Europe"; 8 mrt.
 166. Mei. Rialto. Rivoli, Kinderfilmhuis.
 167. Melkweg & Paradiso, 2 t/m 11 oktober Oorlog tegen Oorlog, One World Poetry.
 168. Mens en monument; 25 jaar stadsherstel Amsterdam; Nieuwe Kerk 4 september - 15 oktober 1981.
 169. Mens en monument, 25 jaar stadsherstel Amsterdam, Nieuwe Kerk, 4 sept. - 15 okt. 1981.
 170. Met welk rechts in de wereld. transnational institute, de populier. [programma lezingencyclus]
 171. Metro.
 172. Militairisme propaganda. Affiche tentoonstelling (over de geschiedenis van de vredes beweging). Muziek, film, toneel, discussie. Mozes & Aèronkerk, 18-23 mei 1981. Themaweek. Organisatoren Mozeshuis, IKV, Onkruit, Stop de N-bom, VD.
 173. More Than Just a Card Shop. For days, Amsterdam.
 174. Muis is dood. Baas ontslaat pa, pa komt thuis, pa slaat vrouw, vrouw slaat kind, kind zegt au, kind trapt hond, hond bijt kat, kat slaat muis, muis zwijgt. wij niet.
 175. Museum het Rembrandthuis, Jodenbreestraat 4-6 Amsterdam, 11 april-31 mei 1981. Werk in uitvoering. Etsen van Rembrandt in verschillende staten.
 176. Museumpleinfestijn '81, zaterdag 27 juni, zondag 28 juni; grenze(n)loos Amsterdam voor alle nationaliteiten.
 177. Muur. Wat is er aan de hand. Gekraakt natuurlijk en door twee jaar strijd uiteindelijk gered uit speculanten-handen om als woonruimte beschikbaar te komen. (...). Is er nu veel veranderd? (...). Waarom gaan wij er niet uit. (...). En de politici? (...).
 178. Nieuw in Amsterdam. Visrestaurant Schiller Rembrandtplein.
 179. Nooit meer zoeken. Nooit meer vullen. 'n Initiatief van de Gemeente Amsterdam dat langparkeerders heel wat ergernis kan besparen.
 180. OAAO + Steef Davidson op toernee. Poetry in motion. Music in action in Amsterdam. Zo. 31 mei IJsbreker, wo. 3 juni Melkweg, vr. 19 juni Kosmos.
 181. Of ik een tekening wil maken van een ziekenzaal, die 'ns niet zo saai is als gewoonlijk ? ...waar wat te beleven valt en waar het een beetje gezellig is... ...een soort huiskamer maar dan anders... ...jaja...ik zie 't al helemaal voor me.... Bijlage bij V
 182. 'Ons hart wordt verscheurd door de aanblik van de algemene ellende' (Rose Lacombe, in de Club der Jacobijnen, 19 mei 1793). Er is opgeroepen tot een vrouwenstaking op maandag 30 maart, als protest tegen de abortuswet die de Tweede Kamer heeft aangenomen.
 183. Ontruiming Singel 445 nooit! 20 aug. manifestatie op het Koningsplein.
 184. Oooh kunst! Aaah kunst! Mmm Kunst! Art unlimited.
 185. Oooh kunst! Aaah kunst! Mmm kunst! Art unlimited.
 186. Op de rand van de rechtstaat n.a.v. 30 april 1981 Breda.
 187. Open brief aan de officier van justitie mr. J.H.C. Pieters te Amsterdam om de staatsveiligheid te verzekeren staat de nationale reserve klaar. Wij eisen: wees konsekwent: vervolg ons allen die voor werkelijke veiligheid van de bevolking drukken en verspre
 188. Open dag in de Tetter. 21 augustus.
 189. Opera houdt niet van Amsterdam. 'k Lach bij 't zien van deez schoonheid.
 190. Opgeruimd staat netjes.
 191. Opland en de Sociaal-democratie.
 192. Oude Kerk Bach orgelfestival 1981. 21 juli Klaas J. Mulder, 28 juli Jan J. van den Berg, 4 augustus Jos van der Kooy, 11 augustus Wim van der Panne, 18 augustus Jos Wielakker, 25 augustus Jan J. van den Berg en de Sweelinck-cantorij o.l.v. Willem Vogel.
 193. Pakhuis Amerika. School. Op 6 en 20 november, en 4 en 18 september organiseert Pakhuis Amerika weer een kursus: Bio-energetica o.l.v. Erik van Praag. De kursus is bestemd voor beroepkrachten in de gezondheidszorg en welzijnswerk. Plaats: Amsterdam.
 194. Palestijnen aan het woord. In de Grote Keyzer. 11 november Nederzettingen politiek met Bassam Shaka'a; 12 november Palestijnse [vrouwen]strijd met Maha Abdu; 13 november Studentenverzet met Ja'far Shadid. Film, video, foto's, standjes. Vanaf 20.00 uur, Ke
 195. Palestijnen aan het woord in de Grote Keyzer, 11 t/m 13 november. Films, video, foto's, standjes.
 196. Peter Dam. Pastels e.a., van 3 augustus t/m 25 september bij Galerie J. Walter Thompson, Wibautstraat 12. Amsterdam.
 197. Peter Sengl. Schilderijen - gouaches. 14 februari t/m 15 maart 1981. Siau Amsterdam.
 198. Polo de Haas. Piano. Keuris, Straesser, Loevendie, Bruynel, de Haas. De IJsbreker. 16 jan. 21u.
 199. [Portretten van politici voorgesteld als misdadigers. Kabinet Van Agt].
 200. PPR. [Lijst] 7. Dick van der Horst, Liesbeth Sijsling
 201. Protesteer tegen de oorlogspolitiek, stop de miljarden verslindende wapenwedloop, demonstreer fel vrijdag 27 februari start Museumplein route naar de RAI.
 202. PSP. Socialisme en ontwapening. Lijst 9.
 203. Radio Mokum bericht uit de Nieuwmarkt, iedere zondag 15 uur.
 204. Reinder van der Woude. Nieuwe Schilderijen. 6 dec. 81-6 jan.82. Galerie Paladijn, Amsterdam
 205. Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving. Amsterdams Historisch Museum, 27 okt '81 t/m 3 jan '82.
 206. Repressie in Nederland nù. Kunstenaars in verzet, 4 en 5 mei, expositie in de Mozes en Aaronkerk, 2 t/m 15 mei.
 207. Reus 2 ook door de plee. Stopera.
 208. Rialto. Rivioli. Verhuizing. per 1 januari Amsterdams Filmhuis. Ceintuurbaan 338.
 209. Rijksmuseum Amsterdam, Rijksprentenkabinet. Keuze uit de collectie. Aanwinsten prenten en tekeningen, 13 mrt/81 14 jun/81.
 210. Rijksprentenkabinet, keuze uit de collectie aanwinsten prenten en tekeningen; 13 mrt 1981- 14 jun 1981; Rijksmuseum.
 211. Rijksprentenkabinet. Keuze uit de collectie Hercules Segers. 20 juni - 20 september 1981.
 212. Rijksprentenkabinet. Keuze uit de collectie. Intaliaanse tekeningen van de 15e en 16e eeuw.
 213. Rijksprentenkabinet. Keuze uit de collectie Italiaanse tekeningen van de 15de en 16de eeuw. 26 sep/13 dec 81.
 214. Rockband Experience.
 215. Roots Rhythm en Jazz festival, vrijdag 4 Nov. Meervaart A'dam. -Eric Calmes Combination, -Paul Middellijn Poewema, -Koejakè, -Pablo Nahar Farawè, -The Jazz Warriors twenty piece afro bigband.
 216. Rosa von Praunheim in het Mannenfilmcircuit in april/mei; Divine in het Mannenfilmcircuit in april/mei.
 217. Rubber Stamp Graphics, Stempelgrafiek. (...). Stempelplaats, Amsterdam. May 23-June 13.
 218. Samen aan 't werk VVD. Om een zinvol bestaan CDA. Maak kennis met D'66. De pot op met die flauwekul.
 219. Sciences de la vie et avenir de l'homme. Colloque Franco-Néerlandais. Présidence Pr. Dr. S. Dresden. Maison Descartes Amsterdam 24-25-26 november 1981.
 220. Serpentine's vrouwen-boeken-feest. Zaterdag 7 november 1981 in het Roothaanhuis, Amsterdam. Schrijfsters over vrouwen en erotiek(...)
 221. Simplicissimus. Vanaf het begin, 1896, tot de eerste wereldoorlog, 1914. Tentoonstelling 4 t/m 21 november 1981. Arti et Amicitiae Amsterdam, Rokin 112. Georganiseerd door: Goethe-Institut Amsterdam.
 222. Slopen? Vergeet dat maar. Wij zijn een woongroep van tien mensen. Op 16 juli 1980 kraakten we twee panden aan de Sparrenweg 104-106. (...) De Spar blijft.
 223. Sociaal demokratie, theorie & strategie. Kongres. tijd: 2-6 november 1981, plaats: Oudemanhuispoort & Binnengasthuisterrein, amsterdam.
 224. Sociaal Demokratie. Theorie & strategie. Kongres. 2-6 november 1981. Oudemanhuispoort & Binnengasthuisterrein, Amsterdam.
 225. Special X-mas party's at Flora Palace. the Newest High en New Years Eve-attractions. Dance at Flora Palace theater discotheek.
 226. [Spel]. Uitgave steungroep vrouwen in technische beroepen.
 227. Stads-Kredietbank voor roerende zaken. Veilingzaal Nes 57 - Amsterdam. Openbare verkoping in de maanden september en oktober 1981 van verstane panden, beleend in de maanden oktober, november en december 1980.
 228. Steengoed. Singel 386 Amsterdam. 5 Keramisten.
 229. Stem eens op een zak.
 230. Stem Federatie ABVA-KABO; lijst 1
 231. Stem Federatie ABVA-Kabo, lijst 1.
 232. Stem lijst Spoorstudenten!! 1. j.j.h. van luxemburg, 2. r. eiselin(e.a.)
 233. Stem niet - kies zelf.
 234. Stem PvdA. Ook ik stem Den Uyl. Verkiezingen 1981 of: hoe de sociaal-demokraten, vermomd als vooruitstrevend, de weg effenen voor kerk, kapitaal en kernoorlog.
 235. Stemmen..? Echte veanderingen komen nooit uit Den Haag! Die zullen we zelf moeten maken!!
 236. Steun de strijd en het verzet van het Chileense volk. 11 september Chili manifestatie. Programma vrijdag 11 september 1981. Demonstratie vanaf de Dokwerker naar het Beursplein. Manifestatie op het Beursplein.
 237. Stichting Vrienden Werkplaats van Goghmuseum. (...)
 238. Stop! Stopera. Zaterdag 3 juli 14.00 de Dam, 16.00 Waterlooplein.
 239. Streekdrachten, een erfenis van eeuwen. Gerda van Hees-Cino, poppen in klederdracht; Karla Buchel, aquarellen, olieverven. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 11 t/m 26 april 1981.
 240. Streekdrachten. Een erfenis van eeuwen. Gerda van Hees-Cino. Poppen in Klederdracht. Karla Buchel. Aquarellen olieverven. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 11 t/m 26 april 1981.
 241. Symposium Wapenbeperking en Ekonomie. Aktiegroep Ekonomen en Studiever. Ekonomische Fakulteit. 20 nov. 10.00 u.
 242. 't wordt killer... tot ziens op 5 dec.
 243. Tekens aan de wand. Een tentoonstelling over nazisme en herlevend fascisme. Organisatie: Gemeentelijk 5 mei comité Amsterdam; samenstelling: Anne Frank Stichting, Amsterdam. Zuiderkerk 27/4-17-5.
 244. Tentoonstelling Wij danken de Polen, 1-7 mei 81. Dziekujemy wam Polacy. Voormalig Huis van bewaring, Amsterdam.
 245. Tijdschrift voor geschiedenisstudenten Skript. Themanummer geschiedenis, psygologie, mentaliteit.(...) Congres over psychologie en geschiedenis(...)
 246. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie(...)
 247. Ton Leenarts, schilderijen grafiek, 15 mei t/m 30 juni 1981, Exposorium Vrije Universiteit Restaurant Hoofdgebouw, Amsterdam/Buitenveldert
 248. Tram, bus, metro en pont in Amsterdam. Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam.
 249. "Tram 81", 50 jaar N.V.B.S. Tramoptocht op 17 mei 1981, gehouden te Amsterdam, ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen.
 250. Tribunaal politie optreden & opkomend facisme. Forum, diskussie, film, video, fototentoonstelling. zondag 25 oktober Paradiso.
 251. Tribunaal politieoptreden & opkomend fascisme, Forum, diskussie, film, video, fototentoonstelling, zondag 25 oktober 1981 Paradiso.
 252. Uit is in! Stroom besparen is belangrijk. Doe mee en doe uit wat zomaar voor niets aanstaat!
 253. Van zaterdag 17 to en met dinsdag 20 januari 1981 [...] tentoonstelling en verkoop van originele lithografien [...] van Salvador Dali. Novotel Alpha Amsterdam.
 254. Verhalen uit de Vietnamese oorlog.(...)
 255. Verhindert het inbeslagname van De Tribune. Wordt abonné.
 256. Verkiezingen 1981 allemaal gezeik.
 257. Verkiezingen 1981. Of: hoe de sociaal-demokraten, vermomd als vooruitstrevend, de weg effenen voor kerk, kapitaal en kernoorlog.
 258. Verkiezingsstrijd '81. Foto's van Paul Babeliowsky, Jan Everhard en Eduard de Kam. Rijksmuseum Amsterdam. 17 okt 1981 t/m 3 jan 1982.
 259. (...)Verzamelen 10 oktober De Dam. 11 oktober P.H. Kade 77. Nog meer autonomen.
 260. Volksuniversiteit...voor iedereen! Uitgebreid najaarsprogramma verkrijgbaar vanaf 15 aug. a.s.(...)
 261. Voor behoud van koopkracht; voor werk, tegen bedrijfssluitingen; houdt Ford en NSM open, niemand de poort uit. CPN
 262. Voor een ander beleid. 23-28 okt. Landelijke Aktie-week. 28 okt. landelijke Demonstratie. Amsterdam Beursplein. Stop de bezuinigingen op de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening (...). Initiatief Landelijk Aktiekomitee Gezondheidszorg (LA
 263. Voor koopkracht en werk. Stem de CPN Marcus Bakker.
 264. Voor werkgelegenheid, word lid van de CPN.
 265. Vrouwen in beweging. Foto's uit de jaren 78/81 van Bertien van Manen en Catrien Ariëns. Rijksmuseum Amsterdam. 6-6 t/m 6-9 1981.
 266. [Vrouwen] tegen militairisme.
 267. Vrouwenavond in de Melkweg. Film 2030 i.s.m. Cinemien. "Home Movie". regie: Jan Oxenberg USA. "Mèdchen in Uniform". regie: Leontine Sagan Dld.31.
 268. Vrouwenavond in de Melkweg. Georganiseerd i.s.m. het Feministisch Filmcollectief Cinemien op elke eerste dinsdag van de maand. Laatste [vrouwen]avond van het seizoen 5 mei 1981. 21.00 u. 'A Jury of her Peers' (regie; Sally Heckel, U.S.A. 1980, 30 min. in
 269. Vrouwenrestaurant. Goedsbloemstraat 52 Amsterdam. Keuken geopend van 17.30 - 21.00 uur di. t/m za
 270. Weg met het Spaanse Fascisme. Vrijlating alle politieke gevangenen. Zaterdag 17 jan. manifestatie Krasnapolsky.
 271. Weiger. Bewapening vraagt om bewapening vraagt om (...). Vereniging dienstweigeraars.
 272. Weiger de 4%-6%-10% huurverhoging. Het is uw recht in 1981 weigerden 30.000 huurders.
 273. Welcome back, 1 jaar Flora, 18 t/m 20 september 1981.
 274. Werklozen in de aanval. Voor werk - tegen sociale afbraak. Bestek 81 moet van de baan! Amsterdam 23 juni, meeting bij Philips bedrijf, Apollolaan 151, Aanvang: 11.30 uur. Gezamenlijke Werklozen Belangen Verenigingen en Aktiekomités, Geldersekade 101 Amste
 275. Westerkerk 350 jaar Mokums Jordaan cabaret.
 276. Wiegels rechtsorde is de onze niet! Manifestatie repressie in Nederland nu. Sprekers: Pers, advokatuur, aksiegroepen, politie. Muziek: Femo uit Groningen, anitimilitaristies koor uit Amsterdam. En verder: stands, tentoonstelling, projekt Kukeleku. 9 mei
 277. Wiegels rechtsorde is de onze niet! Manifestatie repressie in Nederland nu. 9 mei . Moses en Aaronkerk.
 278. Wiegels rechtsorde is de onze niet! Manifestatie repressie in nederland nu. 9 mei. Moses en Aaronkerk.
 279. Wiegels rechtsorde is de onze niet! Manifestatie Repressie in Nederland nu. 9 Mei Mozes en Aaronkerk.
 280. Woensdag 25/2/'81 defilé langs de dokwerker. Herdenk de februaristaking. 1941-1981.
 281. Women for Peace. Vrouwen voor Vrede. Frauen f¿r Frieden. Femmes pour la Paix. Donne per la Pace.
 282. Wonen in een Amsterdams grachtenhuis. Beschrijving van vele typen grachtenhuizen, hun historie en bewoners door Hans Tulleners.
 283. Wordt lid van ASVA.
 284. Wout Muller. Nieuwe schilderijen 20 februari tot 18 maart 1981. Galerie Mokum Amsterdam.
 285. Ze nemen je stem, maar wat krijg je terug. Woningnood, werkloosheid, kernwapens, staatsgeweld, bodemvergiftiging. Anarchistische federatie.
 286. Zie dDe Waarheid onder ogen...wordt nu abonnee!
 287. zie De Waarheid onder ogen...word nu abonnee!
 288. 160 affiches. Arti et Amicitae. Parco.
 289. 18-18 sept. Spiegeltent. Waterlooplein.
 290. 20 oktober ASVA feest. Jabula Carlsberg Frankenstein. Non stop d.j. Stan Rijven. Diverse films(...)
 291. 21 november demonstratie van de Pijp naar de Dam.
 292. 21 november en de politiek. Geen nieuwe kernwapens in Europa. Forum. 21 november a.s. De Hoeksteen. Informatiestands van de vredesbeweging - tentoonstelling.
 293. 27 juni Uruguay-manifestatie Amsterdam 8 jaar diktatuur - 8 jaar strijd van het volk. Demonstratie Dam - J.D.Meijerplein. Manifestatie Mozes en Aèronkerk Waterlooplein; 27 juni 1981.
 294. 28 april - 2 mei, 28 abril - 2 mayo Latijns Amerika. Tentoonstelling, theater, dans, muziekgroepen, film, dia's, video, sprekers, discussie. 28 El Salvador, 29 Indianen, 30 vrouwen in de strijd, 1 Chili, Argentinië, 2 landbezettingen, slotfeest. Infocentr
 295. 3e Stadionplein festival. Met kinderactiviteiten, tentoonstellingen, marktkramen op het plein en een braderie in de tent, veel optredens van o.a. Jozef v.d. Berg Poppentheater; Laval; Internationaal Folkloristisch Danstheater; P-I Man and Memre Buku. 13 J
 296. 3e stadionpleinfestival; Stadionplein 13 juni 1981.
 297. 30 april Vrouwen-strijd-dag in het kader van de Latijns-Amerika week. Grote Keyser Info-centrum.
 298. 40 Tjap Djempol. Een productie naar ideeën van Luc Boyer, op tekst gezet door Rob de Graaf. Uitgebracht door Affiniteitstheater. 2, 3 maart, De Smederij, 13 t/m 19 april, Planciusgebouw.
 299. 48e Dies Natalis van Unitas Studiosorum Amstelodamensium. De Auteur W.F. Hermans spreekt. "Een boek schrijven" Dinsdag 17 febr. in de Aula Oudemanhuispoort
 300. 50 is teveel. Regel rustig rijden. Aktie 50 is teveel.
 301. 7 CPN Marcus Bakker.
 302. 80 jaar Ferdinand Erfmann (1901 - 1968) van 13 november tot 9 december 1981. Galerie Mokum.
 303. 80 jaar natuurbeleven met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 5 t/m 20 september 1981.
 304. 80 jaar natuurbeleven met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 5 t/m 20 september 1981.
 305. 90 Jaar Rood. 1 mei. Strijd, samenwerking, acties, protest, Demonstratie, solidariteit, staking, manifestatie, Kraakactie, Bezetting. Paradiso. Nonstop van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts.

-

 1. Aat Veldhoen. 6 november - 11 december. Wave Galleries, Nieuwe Leliestraat 81 Amsterdam.
 2. Alan Wega. Plus Vice. Paradiso.
 3. Albert Cuyp-buurt. Geen rommel op straat.
 4. Als je leven je lief is. Eindelijk een boekje waarin mensen praten over zichzelf.
 5. Amsterdam Berlin '80-'82. Wohnungsnot, woningnood, Hèuser (instand) besetzen, kraken (...). Tu iets doe wat.
 6. Amsterdam Art Weeks. 5-21 March 1982. Tentoonstellingen, concerten, ballet, opera, oude en moderne kunst, experimentele kunst en theater, speciale kunstveilingen.
 7. Amsterdam Art Weeks. 5-21 March 1982. Tentoonstellingen, concerten, oude en moderne kunst, experimentele kunst en theater, speciale kunstveilingen.
 8. Amsterdam in het beeldverhaal; expositie in het gemeentearchief; 10 feb. - 26 mrt. '82.
 9. Amsterdam Zuid tegen nieuwe kernwapens in Europa. Platform Zuid Amsterdam.
 10. Amsterdams Volkstoneel,. Circus Knie. De Kleine Komedie Amsterdam. Woensdag 7 t/m zaterdag 17 okt.
 11. Amsterdamse Grafische School. Woensdag 3 februari openbare lessen.
 12. Art Nouveau en Art Deco in Nederland. 21 maart - 30 april. Galerie Frans Leidelmeijer Amsterdam.
 13. Balinese schilderkunst. Schilderijen vervaardigd door kunstenaars van een Balinese schildersgemeenschap uit Pengosekan. Tevens kunst en antiek uit Indonesië. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 17 juli t/m 1 augustus 1982.
 14. Balinese schilderkunst. Schilderijen vervaardigd door kunstenaars van een Balinese schildersgemeenschap uit Pengosekan. Tevens kunst en antiek uit Indonesië. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 17 juli t/m 1 augustus 1982.
 15. Berlin Holland Festival. In de Meervaart.
 16. Bette Midler in Divine Madness, a National Treasure Chest. Flora Palace, The Newest High
 17. Binnenkort in onze buurt: Buurthuis, bibliotheek Cinetol. 31 maart t/m 6 mei 1982. Tentoonstelling over het Cinetolcomplex in het Gemeente-archief. Amsteldijk 67. Comité Geen gesol met Cinetol.
 18. Binnenkort in onze buurt: buurthuis Cinetol, bibliotheek. Op woensdag 11 augustus wordt de éérste paal geslagen voor het buurthuis Cinetol.
 19. Bloemstillevens. Amsterdams Historisch Museum. Prentenkabinet. 9 april t/m 17 oktober 1982.
 20. Bomen, bomen, bomen, zal het ooit nog goed komen? Een serie etsen en aqaurellen van Bram L¿ttger. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 7 t/m 22 augustus 1982.
 21. Bomen, bomen, bomen, zal het ooit nog goed komen? Een serie etsen en aquarellen van Bram L¿ttger. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 7 t/m 22 augustus 1982.
 22. Bouwen voor de stad. Bouwen van 1900 tot nu. Dienst Openbare Werken hoofdafdeling Bouwkunde. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. Geopend 15 t.m. 31 mei 1982
 23. Connected Arts exposeert affiches 1900-1960, 7 maart tot 8 april 1982.
 24. Couzijn Simon Antiques
 25. Das Anne Frank Haus. Ein Projekt für die Zukunft.
 26. De dieselmotor 1892-1982. Tentoonstelling in het Technisch Museum NINT, 26 februari t/m 27 augustus 1982.
 27. De hordenloopster, Toneelgroep Sater. De Balie 25 t/m 27 januari try-outs, 28 januari première, 29 januari t/m 19 februari.
 28. De IJsbreker Amsterdam. Oktober 1982.
 29. De jaren '30. Amsterdamse foto's van Mark Kolthoff en Wolf Suschitzky. Foto's uit de collectie van het Gemeentearchief in het Glazen Huis Amstelpark. Van 5 t/m 20 juni 1982.
 30. De Kater van het gelijk. Een aanklacht tegen de praktijken van het Ford-imperium. Een Fragment publikatie. Fotografie Michel Pellanders, Tekst Jeroen Terlingen. Amsterdams Historisch Museum. Ford-tentoonstelling 16 april 1982 - 13 juni 1982.
 31. De kunst van het moederschap. Leven en werk van Nederlandse vrouwen in de 19e eeuw. Frans Halsmuseum Haarlem. 18 oktober 1981 t/m 10 januari 1982.
 32. De Pleinwerker. Waterlooplijn 213.
 33. De Populier, De Melkweg en Paradiso organiseren: 4 jaar is genoeg! Kunstenaars roepen op: Stem progressief. 23 mei Tent Museumplein.
 34. De Waarheid, ook voor U. Keizersgracht 324 Amsterdam.
 35. De Waarheid. Volksdagblad voor Nederland.
 36. De Werken en de dagen. Toneelgroep Sater.
 37. Demonstratie manifestatie: Geen man onder dwang naar Libanon! Woensdag 14 februari vertrek vanaf Frederiksplein
 38. Derde Moussem van de Marokaanse migranten in Europa, 29-30 mei 1982 Amsterdam.
 39. Drs. Alec-Clae Comfort. Ere-lid van de Cakesociety. 28 oktober t/m 12 december 1ste Weteringdwarsstraat 3-7.
 40. Duits-Nederlandse wisselwerkingen. Berlin-Amsterdam 1920-1940.
 41. Een les van de Aloë's, Athol Fugard, Toneelgroep Sater, theater De Balie, woensdag 18 november try out, donderdag 19 november première.
 42. Elektrische Museumtramlijn Amsterdam; Museumtramdienst met historisch trammaterieel, vanaf het Haarlemmermeerstation naar het Amsterdamse Bos. Dienstregeling 1982.
 43. Expositie Jan KÜhler. Opening 26 februari 1982. Café Theo Ruiter Amsterdam.
 44. Exposorium Vrije Universiteit. April 1982. Textiel/tekeningen Mecky van den Brink, Beppe Kessler, Diek Zweegman.
 45. Financiële drempels. Stop het eigen risico!
 46. Floriade '82. "Internationale tuinbouwtentoonstelling 8 april t/m 10 oktober 1982".
 47. Floriade '82. "Internationale tuinbouwtentoonstelling. 8 april t/m 10 oktober 1982. Amsterdam.
 48. Fotografie in Latijns-Amerika 1860-heden. Museum voor Land- en Volkenkunde 6.11.82 tm 2.1.83.
 49. Frankendael Stadspark. Openingsfeest 2e Pinksterdag 31 mei 1982. Medewerking: Sweet Lake City Jazzman; Floriadegirls; Tentoonstellingen: 'bloemsierkunst'; 'buitenplaatsen Watergraafsmeer'; Holland festival terras.
 50. Geen commentaar. Fotografen als ooggetuigen van agressie en geweld. De Nederlandse Kunststichting 10 tm 21 januari 1983.
 51. Geen Fokker voor Bolivia.
 52. Gekraakt Kabel en ether. R.TV. De Vrije Keijzer.
 53. Gemeente Amsterdam. Tegemoetkoming studiekosten.
 54. GGG Casuals Fashion for men and women. Backstage coffee boutique.
 55. Guiseppe Terragni. Rationalistische architektuur in Italië. Tentoonstelling 18 juni - 11 juli 1982.
 56. Handel in onderdrukking. Werkkongres over Nederlandse wapenexport naar de Derde Wereld(...) Kongres zaterdag 5 juni.
 57. Handweverij Eva. In de handweverij bieden wij u en uitgebreide collectie handgeweven kleding aan, waarin o.a. nieuw zijn: zijden blouses, herenjakjes. Tevens willen we u mededelen dat wij een kleine winkel hebben geopend in de Lange Leidsedwarsstraat 222.
 58. Helga Kos. Gouaches e.a. Van 9 november t/m 18 december bij Galerie J. Walter Thompson.
 59. Het achtste wereldwonder: de bouw van het stadhuis, nu het paleis op de Dam; 28 mei - 29 aug. 1982. Expositie in het paleis op de Dam.
 60. Het boksteam Albert Cuyp presenteert met trots: Pedro van Raamsdonk, Ramon Voorn, Gilbert Hallie, Said Kwyasse, Regi Saro. Zondagmiddag 10 oktober. Zonnehuis Amsterdam-Noord.
 61. Het recht krijgt zijn loop. Vondelstraat Kerstmis 1982.
 62. Het winterprogramma van de Volksuniversiteit kan vanaf 3 januari 1983 worden afgehaald bij het sekretariaat(...) [opsomming van de cursussen]
 63. Hoge woonlasten brengen huurder voor rechter. Geen deurwaarders. Woonlasten omlaag! Jan Witte moet betaalbaar blijven zitten. 15 maart Aktiebijeenkomst Roothaanhuis. 16 maart Openbare rechtszitting.
 64. Hortus 300 jaar 1682-1982.
 65. Hortus 300, 1682-1982. Amsterdam UvA. Jubileumprogramma.
 66. Hou je er buiten! Week van de psychiatrie 1982. 13,14,17, 20 februari. Gebouw Odeon. Werkgroep Dag van de Psychiatrie Arnhem.
 67. Houd Nederland gezond, stop het eigen risico. zet uw handtekening.
 68. Ikat in katoen. Oude gebruiken - nieuwe ontwerpen, 18 maart t/m 18 april 1982 Tropenmuseum Amsterdam.
 69. Impressies in kleur, lijn en brons van Jeanne Wesselius, Jaap van Veen, Kiny Copinga-Scholten. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 26 juni t/m 11 juli 1982.
 70. In een woonwijk is 50 km te snel. Veilig Verkeer Nederland
 71. Indian Music Newsletter. A bi-monthly infromation paper for lovers of Indian music in the West. Editors: Huib Schippers, Jane Harvey.
 72. Inschrijving Gemeentelijke Scholen voor L.H.N.O.
 73. Inschrijving openbare scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o.).
 74. Is jou ook zo iets overkomen? Neem dan kontakt op met de Amsterdamse Junkiebond.
 75. Is links nog leuk? Over het linkse activisme: Bram de Swaan, Over de linkse onverdraagzaamheid: Godfried van Benthem v.d. Berg (e.a.). Paradiso. Zondag 27 juni
 76. Jan van Tongeren. Schilderijententoonstellingen 9 mei t/m 6 juni 1982. Galerie Siau Amsterdam.
 77. Jeugdtheater Amsterdam, mei juni juli augustus 1982 De Brakke Grond, Centrum-Bellevue, Cleyntheater, Theater Gans, De Krakeling, De Meervaart, Shaffytheater, Openluchttheater Vondelpark.
 78. Johan Cruyff. Dash en Cruyff Sportswear.
 79. John Wayne nog wel eens gezien de laatste tijd ? Kriterion.
 80. Jonge Komedie. Berlijn Berlion. Cult. Centrum Amstelveen.
 81. Joost van Kempen. Opening vrijdag 15 januari 8 uur. Van 15 januari tot 17 februari 1982 Galerie Mokum. Amsterdam.
 82. Jubileumconcert Interkerkelijk Jeugdkoor Watergraafmeer
 83. Kernkoppen - Ja! VVD/CDA.
 84. [Klachten]buro [Politieop]treden Amsterdam [...] feest met de bands [...]tones en the Dutch, Koningszaal Artis. Kwaad op je beste kameraad?
 85. Kraakvaak, een avondje voor strijders van nu, 20 februari, Akhnaton.
 86. Kruisraketten nee! Alarm Demonstratie 26 oktober massaal naar Den Haag. 1 November Aktie Dag. Onvoorwaardelijk afstel van plaatsing. Alle kernwapens de wereld uit te beginnen uit Nederland.
 87. Kuna-mola. De kuna-indianen en hun mola kunst. 3 april '82 t/m 30 mei '82. Leonard Peltier House. Amsterdam.
 88. Kunstmanifestatie, De Nieuwe Kerk Amsterdam, 18/21 maart.
 89. Latijns-Amerikaweek in PH 31 6 t/m 10 december 1982.
 90. Leegstandwet is ontruimingswet. 20.000 Krakers op straat leegstandwet beschermt speculanten.
 91. Lees uw eigen krant, lees De Waarheid. Keizersgracht 324 Amsterdam.
 92. Lente, zomer, herfst; Toneelgroep Sater.
 93. Lies Lobatto, bronzen fabeldieren; schilderijen, aquarellen Willem A. de Wijn. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 28 aug. t/m 12 sept. 1982.
 94. Lies Lobatto bronzen fabeldieren. Schilderijen aquarellen Willem A. de Wijn. Het GLazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 28 aug. t/m 12 sept. 1982.
 95. Maak van een rouwdag 1492 een feestdag 1992 voor inheemse volken 12 oktober Paradiso. Programma.
 96. Marathon Amsterdam. Kampioenschap van Nederland (dames en heren). Zaterdag 8 mei 1982.
 97. Mens en Milieu, vanaf 3 juni 1982 in het Tropenmuseum Amsterdam. Mens en Milieu is een nieuwe semi-permanente afdeling van het Tropenmuseum, Linneausstraat 2, Amsterdam. Info-markt zaterdag 5 en zondag 6 juni van 12 tot 17 uur.
 98. Mens in beeld. Beeldvorming over niet-westerse culturen. Tropenmuseum. 17 april t/m 29 mei. Premiere van de film "Tussen Kabary en Sateliet" over communicatie in Madagascar. Regie: Willy Lindweer. Is de berichtgeving over Suriname objectief ? Een discussi
 99. Mijn krant! De Waarheid. Volksdagblad voor Nederland.
 100. Moussem van de Marokkaanse migranten in Europa. 29/30 Mai 1982 a Amsterdam. Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland.
 101. Nederland: breek met de westerse bescherming van Zuid-Afrika. Steun de bevrijding van Zuidelijk Afrika. Kommunikatie-apparatuur voor ANC en Swapo. Manifestatie Krasnapolski zondag 18 okt. met Oliver Tambo (ANC).
 102. Nee, geen violen. Slagwerkgroep Den Haag & De Tornados.
 103. Nooit meer fascisme.
 104. Oktober Jazz maand. Melkweg.
 105. Open brief aan de Officier van justitie mr. J.H.C. Pieters te Amsterdam. Wij eisen wees konsekwent: vervolg ons allen die voor werkelijke veiligheid van de bevolking drukken en verspreiden of laat iederen vrij. Naar aanleiding van de arrestatie van de boe
 106. Open dag, riolering en waterbeheersing. Dienst Openbare Werken Amsterdam. Rioolwaterzuiveringsinrichting-Oost, vrijdag 24 en zaterdag 25 september, 10.00-16.00 uur.
 107. Open Nederlandse Kampioenschappen Short Track 1982. Edenhal Amsterdam, zaterdag 13 maart , zondag 14 maart '82.
 108. Opleiding kleuterleid(st)er, hoofdleid(st)er en applicatie tot volledig bevoegd onderwijzer(es).
 109. Pakhuis Amerika, 19, 20, 21 mei en 18 juni organiseert Pakhuis Amerika weer een kursus Bio-Energetica.
 110. Paradiso 21 november 'Geen vrede met kernenergie'. Programma.
 111. Peinture de signe, Colloque franco-néerlandais, Présidence A. Kibédi Varga dans le cadre de l' Exposition Roland Barthes. 24-26 mars 1982, Maison Descartes Amsterdam.
 112. Perspex. Vrouwenkultuurfestijn. Vrijdag 21 mei & zaterdag 22 mei 1982. Paradiso, Amsterdam. Alleen toegankelijk voor vrouwen.
 113. Plantage 300, expositie 27 october - 5 december 1982 Amsterdams Historisch Museum.
 114. Plantage 300. Expositie 27 October/ 5 December 1982 Amsterdams Historisch Museum.
 115. Plantage 300. Expositie 27 october/5 december 1982. Amsterdams Historisch Museum.
 116. Redt de kluten bij Halfweg!
 117. Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving. Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraat 92. 27 okt '81 t/m 3 jan '82
 118. Rijksprentenkabinet. Amerikaanse grafiek 1860-1940 uit het Philadelphia Museum of Art. 15 mei/8 aug 82. Rijksmuseum Amsterdam.
 119. Rijksprentenkabinet. Hokusai en zijn school. Japanse prenten, ca. 1800-1840. 27 februari t.m. 9 mei 1982. Rijksmuseum Amsterdam.
 120. Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam. Jan Mankes, prenten en tekeningen. 14 aug. - 14 nov. '82.
 121. Rode Zondag, Trevor Griffiths, Toneelgroep Sater, De Flint Theater Amersfoort.
 122. Roeien op de Amstel voor volwassenen, onder deskundige leiding. Start: per 14 april 1982. Aanmelding / alle inlichtingen: Gemeentelijke Dienst voor de Sport, Hemonylaan 24.
 123. Roland Barthes. Peintures - dessins - graphies, 16 februari - 31 maart 1982. Maison Descartes Amsterdam.
 124. Rosa Luxemburg. Bellevue. di 10 t/m zo 15 april. Briefe aus Gefèngnissen. Szenische Montage mit Sonja Kehler.
 125. R.T.C. Olympia organiseert in samenwerking met Het Parool van 24 t/m 28 mei 1982 2e Amsterdamse avondfietsvierdaagse voor jong en oud. Afstanden: 30 km per avond. U kunt starten: (...). Het Parool léés die krant!.
 126. Sektor Begeleiding en Opleiding. Leren en bijblijven, méér dan 40 gemeentelijke kursussen om jezelf verder te helpen!
 127. Sssst...operatie za 3 juli. 2 u. op de Dam, 3 u. de stad in, vanaf 4 uur op het Plein.
 128. Ssst...operatie za 3 juli. 2u. op de Dam, 3u. de stad in, vanaf 4 uur op het plein.
 129. Stemmen is toestemmen.
 130. Surprising Amsterdam.
 131. Symposium. Tentoonstelling. In en om het Oost-Indisch Huis. Symposium. Amsterdam in de wereld van 1632. 13 januari 1982. Waalse Kerk. Fototentoonstelling. Tucht en zorg rond het Oost-Indisch Huis. Tentoonstelling. In en om het Oost-Indisch Huis. De VOC in
 132. Tentoonstelling Moedermelk - poedermelk. Van 9 december 1982 t/m 13 februari 1983, Tropenmuseum-Amsterdam.
 133. The Eduard van Beinum Foundation. Classic Marimba. Leigh Howard Stevens, New York. Vr.26 maart De IJsbreker, Amsterdam.
 134. The Ex, Dignity of Labour. Hfl.10,-, 4 singles
 135. The power beyond the mind. Swami Gopalananda spreekt over: The power beyond the mind, op donderdag 19 april om 20.00 u in de seizoenenzaal van Kransnapolsky Amsterdam en geeft zaterdag 21 april de workshop Meditation the self and personal growth op het Si
 136. There is no chance for progress of society unless the conditions of women are improved. It is not possible for a bird to fly on one wing. Eva Homeijer will be speaking on: Women's self-growth as a means to social change. Het Vrouwenhuis. Amsterdam. 5 maar
 137. Tropenmuseum. Tropenpost. Beelden uit verre landen. 12 februari t/m 21 maart 1982.
 138. Tuinen in Nederland. Nederlandse Tuinenstichting. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 'Tuinen in Nederland' beschreven, getekend, geschilderd, gefotografeerd en geboetseerd. 8 kunstenaars en een stichting geven hun visie op ons tuinerende land. Maria H
 139. Twee wieler RAI 22 t/m 28 februari '82. Fietsen, bromfietsen, motoren.
 140. Uitnodiging. 12 december 3 uur 30 bouwplaats Grote Bickersstraat. Feest in de schuur Prinseneiland 4c, 's avonds 8 uur. Westerdokstrook. !Eerste paal!
 141. Utopie Wonen Energie. Kijken en lezen in de Universiteits Bibliotheek. Naar een bevrijdende technologie?
 142. Utopie wonen energie. Kijken, lezen en luisteren in de Universiteits Bibliotheek, Amsterdam 1 oktober - 1 november 1982. Naar een bevrijdende technologie?
 143. Vergeten, rotten zij weg. Gevangenisschouwspel door het Scrotumgenootschap i.h. Huis van bewaring a.h. Gartmanplantsoen (A'dam) Leidseplein. 2, 3, 4 juli- . M.m.v. Einst¿rzende Neubauten (BDR), Brassers (België)
 144. Verkilling Toneelgroep Sater Casino Den Bosch-Pleinzaal, 18 november.
 145. Voor iedereen die woont of werkt in de Pijp. Wijkraadsvergadering. Agenda: Verkiezing bestuur. Opera aan de Ferd. Bol? Toekomst wijkcentrum. Wijkcentrum Ceintuur. Woensdag 17 nov.
 146. Vrijdag 28 mei. Vrouwenhuis. Feest.
 147. Vrouwen in alle staten. PvdA
 148. Vrouwenrestaurant Amsterdam
 149. Waarheidfestival zondag 21 september RAI.
 150. Wave Galleries. Amsterdam. Ferry Bertholet. 18 december - 15 januari.
 151. Werk uit de collectie van handweverij Eva. Winkel: Lange Leidsedwarsstraat 147. Weverij: Nieuwendammerdijk, Amsterdam.
 152. Werkcentrum Dans Holland Festival 1982PM voor 8 dansers en 3 acteurs op basis van de trialoog 'natuurlijke en abstracte realiteit' geschreven door Piet Mondriaan.
 153. Werkcentrum Dans. PM. Voor 8 dansers en 3 acteurs op basis van de trialoog 'Natuurlijke en Abstracte Realiteit' geschreven door Piet Mondriaan. Choreografie/regie: Hans Teurlings, toneelbeelden: Peter de Kimpe (e.a.). Holland Festival 1982.
 154. Werken is niet leuk. (niet-)werkbeurs. Maak werk van je werkeloosheid - de alternatieven - zelf een bedrijfje beginnen - vrijwillig in de WW - vrijwilligerswerk - arbeidsethiek. Paradiso 26 & 27 april 1982. Ma.mi. Werklozenteater met Gered; ma.av. diskuss
 155. Westerkerk. Weihnachts Oratorium. J.S. Bach. Uitvoerenden: Mieke v.d. Sluis - sopraan, Heleen Resoort - alt, Howard Crook - tenor, Wout Oosterkamp - bas. Westerkerkkoor, Bachorkest, dirigent: Jan Pasveer. Liturg: Ds. N.M.A. ter Linden.
 156. "Wij doen het uit liefde voor hen..."
 157. Wij eisen: klassen met 25 leerlingen in plaats van 40. Steun de algemene schoolaksie op 21 april. ASVA.
 158. Wintersalon 1982 Siau Amsterdam. Schilderijententoonstelling Kees Maks Den Haag.
 159. Woningen voor jongeren in de Staatsliedenbuurt. Inschrijfformulieren verkrijgbaar bij Wijkcentrum Van Hallstr. 81 Amsterdam.
 160. Woonlasten omlaag. Samen naar Den Haag. 1 December manifestatie Amicitia, overdag hoorzitting 2e Kamer.
 161. Y-boulevard Nee nee nee!
 162. Zaterdag 11 september 4e Stadionplein feest. Straattheater Kip en Flint, Zadamus-Volksdansen. muziek van het volkssalon-amusementsorkest, een Marrokkaanse of Surinaamse muziekgroep, de open microfoon van radop Stad en nog veel meer.
 163. Ze nemen je stem maar wat krijg je terug. Anarchistische Federatie.
 164. Zie De Waarheid onder ogen...wordt nu abonnee!
 165. Zomertentoonstelling. Drie Engelse kunstenaars. David Hockney The Cavafy Etchings. Russel Morris schilderijen en tekeningen. Joseph O'Reilly. Juni t/m augustus 1982. Exposorium Vrije Universiteit.
 166. Zwischen Giebeln und Grachten. Amsterdam in seiner Kultur und Geschichte. S¿ddeutscher Rundfunk [e.a.].
 167. 150 Jaar Kadaster, tentoonstelling Prins Hendrikkade Amsterdam, 2-9 juni 1982.
 168. 17, 18, 19 januari PMC-days in Paradiso Amsterdam. Onkruit pakt uit, o.a. PMC-tentoonstelling, gestolen NAVO-tentoonstelling, leestafel, video over Onkruit akties, films, feest.
 169. 1978 24442 verkeersongevallen, 4639 slachtoffers, 53 doden - 1982 .... Niets aan de hand. Fiets mee op 15 mei 1 uur Dam. Amsterdam fietst.
 170. 4 jaar is genoeg! Kunstenaars roepen op: Stem progressief. 23 mei tent Museumplein met 's avonds de lijsttrekkers van CPN, D'66, PPR, PSP en PVDA.
 171. 4 jaar is genoeg! Kunstenaars roepen op: stem progressief. 23 mei v.a. 16 uur tent Museumplein. De Populier, de Melkweg en Paradiso organiseren: schrijvers, musici, kunstenaars, akteurs en artiesten geven acte de présence! Met 'savonds de lijsttrekkers v
 172. 5 juni - 19 sept. 1982. Hoe klassiek is Amsterdam. Allard Pierson Museum Amsterdam.

-

 1. Aanwinsten prenten en tekeningen 26 feb./19 juni '83. Keuze uit de collectie, Rijksprentenkabinet. Rijksmuseum Amsterdam.
 2. Aemstelle, De Amsterdamse Joffers, 1 augustus - 21 september.
 3. Alle zigeuners vrij!
 4. Alledaags Amsterdam in de Franse Tijd. Het getekende dagboek van Christiaan Andriessen 1805-1808. Tentoonstelling in het Gemeentearchief Amsterdam.
 5. Alles voor zover bekend over Aids. Voorlichtingsavond. Steps, Amsterdam. 5 aug 1983.
 6. Als het lente is en de lijster zingt kom ik je halen!
 7. Among women among men. Forms of recognition of masculine and feminine cultures. Midsummer Meeting Amsterdam juni 1983.
 8. Amsterdam Art Weeks. 2-20 march 1983. Tentoonstellingen, concerten, ballet, opera, oude en moderne kunst en theater speciale kunstveilingen.
 9. Amsterdam Berlin. Begegnung mit den Niederlanden 1983.
 10. Amsterdam tegen kruisraketten. 29 okt '83. Nç Den Haag de Melkweg Amsterdam. presentatie Herman Brood. Im Schranke anti-oorlogsliederen van Bertolt Brecht, Armand solo, Simon Vinkenoog solo (e.a).
 11. Amsterdam 1983 in Berlijn. 14 Niederlèndische K¿nstler zeigen eigene Werke. Vom 20. Mèrz bis 24. April 1983 Kunstamt Kreuzberg, Mariannenplatz 2, 1000 Berlin 36.; Berlin 1983 in Amsterdam. 14 duitse kunstenaars tonen eigen werk. Van 7 mei tot 4 juni 1983
 12. Amsterdamse Vereniging De Zondagsschilders. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 8 t/m 23 oktober 1983.
 13. Anargisme & organisatie vroeger & nu. Henry Haenen. Kees Broer. Film: Tegen vuur.
 14. Anders doen wij het zelf. Programma Februari 1983. Week van de psychiatrie.
 15. Anders doen wij het zelf. Week van de psychiatrie. Programma februari 1983: 14 - Wolfheze: plaatsing gedenksteen voor tien jaar Dag van de Psychiatrie; 15 - Amsterdam: presentatie boek 'Psych. Tegenbeweging in Nederland'; 16 - Den Haag: aanbieding 'Wartaa
 16. Aquarellen Angelien de Waart-Leufkens, bronsplastieken Ella Avis. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 27 aug. tm 11 sept. 1983.
 17. Art Nouveau en Art Deco in Nederland, 21 maart - 30 april, Galerie Frans Leidelmeijer.
 18. Bakuba Textiles. Galerie Mabuhay, Amsterdam. 5 maart 3 april 1983.
 19. Benefiet feest, opbrengst voor meldkamer van Anti Fascistisch Front Amsterdam, 5 november Binnengasthuisterrein.
 20. Berlin 1983 in Amsterdam. Duitse kunstenaars tonen eigen werk.
 21. Bij Clockwitz weet u pas hoe laat het is. Clockwitz. Klokkenwinkel op de Herengracht 305.
 22. BKR manifestatie Openbare terechtstelling van 1065 kunstenaars in de Nieuwe Kerk op 15-16-17 september 1983.
 23. Black Mail. Melkweg 14-15-16 feb. 22 uur Amsterdam. Jan Goes, Reinier Swart, Anneke Bol, Rene Eshuis. Regie: Anne Sietsma en Eleane Attinger.
 24. Boc. Cultureel café [programma november 1983]
 25. Boykot de bunkerbouwers. De kruisraketten komen er niet door.
 26. Boykot de servicekosten verhoging! 6000 Bewoners samen sterk! Aktiekomité "Servicekosten".
 27. Buitengewone oproeping. Algemene mobilisatie. Dit is een waarschuwingsoproep voor alle mensen woonachtig of aanwezig in Nederland, om het werk binnen 24 uur neer te leggen en u direkt naar Woensdrecht te begeven voor een algemeen protest tegen kernwapens.
 28. Carlo i Alberto Colom Baïoni, super clowns. Theater Carré.
 29. Ceintuurbaanbrug auto vrij.
 30. Chili 10 jaar diktatuur. 10 jaar verzet. 10 jaar solidariteit. Manifestatie zo 11 september '83 Amstelveld Amsterdam.
 31. Chili. 10 jaar diktatuur. 10 jaar verzet. 10 jaar solidariteit. Steun de Chileense vakbeweging. Strijdkultuurgroepen uit Nederland en België solidair. Manifestatie zo 11 september '83. Amstelveld Amsterdam.
 32. Christel Selmouni aquarellen - etsen - litho's. Het Glazen Huis. Amsterlpark Amsterdam. 17 september t/m 2 oktober 1983.
 33. Club LL International Meetings 1983. Start 22 hrs. Introduction f 10,-. Elandsgracht 29-31 Amsterdam. Open every day.
 34. Comiecque tafereelen, 18e eeuwse Nederlandse spotprenten. Amsterdams Historisch Museum, Prentenkabinet 10 juni t/m 11 september 1983.
 35. Comiecque tafereelen, 18e-eeuwse Nederlandse spotprenten, Amsterdams Historisch Museum, Prentenkabinet, 10 juni t/m 11 sept. 1983.
 36. Comiecque tafereelen, 18e-eeuwse Nederlandse spotprenten. Amsterdams historisch Museum Prentenkabinet 10 juni t/m 11 september 1983.
 37. Crea-Shaffy week-end 23-24 maart Shaffy theater.
 38. Czech Piece. Comtemporary Czech Photography. Kunsthandel Van der Have, Prinsengracht 715 Amsterdam. July 9th - August 11th 1983.
 39. Dacia Maraini, Tableau de la Troupe, toneelgroep Sater.
 40. De Luxe Heer gaat tekeer!! Ontruimen nooit meer! 1976 eerste ontruiming. 1983 tweede ontruiming....? Herengracht 50.
 41. De Meer heeft méér. Wijkmanifestatie Watergraafsmeer. 26, 27 28, 29 mei 1983. Zang, sport, cabaret, speurtocht.
 42. De oeverlanden blijven! Géén kantoren of woningen op de noordoever van het Nieuwe Meer. Tentoonstelling 20-21 mei, Forumdiskussie 20 mei. Wijkcentrum slotervaart.
 43. De schrijfkunst van drie generaties Grevenstuk 1858-1950. Amsterdams Historisch Museum Prentenkabinet 5 maart t/m 5 juni 1983.
 44. De Volharding. Posthoornkerk. Zaterdag 7 september 1985.
 45. De Waarheid. Ook voor U.
 46. Dit niet weer!! Voor goed onderwijs. Strijd mee. ABOP Amsterdam.
 47. Drag disco. Costume party. Dress up for this occasion. Cash prices!. La Night aux Folles. Frans Monsma, JanWillem Vancruysen (e.a.) presenteert in samenwerking met Coffeeshop Downtown en April Amsterdam at Flora Palace Amsterdam. Presented by Juul mmv Han
 48. Een gesprek in huize Stein over de afwezige heer Von Goethe. Spel: Greta Verbruggen. Regie: Marty de Bruin. Auteur: Peter Hacks. Produktie: Stichting Uitvoerende Kunsen Amsterdam. Buurttheater De Boomsspijker. 5-6 oktober.
 49. Een x per maand. Flipo- café. Homo en lesbisch netwerk. Graig Russell in: Outrageous.
 50. Eene aardige kwaadaardige. De olieverfschilderijen tentoonstelling van Rika den Tonkelaar 1898 - . Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 23 april t/m 8 mei 1983.
 51. !Eerste paal! Westerdokstrook. Uitnodiging 12 december 3 uur 30 bouwplaats Grote Bickersstraat. Feest in de schuur Prinseneiland 4c 's avonds 8 uur.
 52. Electronique Video Circus. Videotheatre. Conception et réalisation Michel Jaffrennou, musique Leigh Landy. Production Centre Georges Pompidou (e.a.).
 53. Empire in het Paleis. Van 10 juni t/m 11 sept. 1983. De inrichting van het Paleis op de Dam ten tijde van Lodewijk Napoleon.
 54. Ensemble La Folia: Telemann programma. Barok concerten Museum Van Loon zondagavond 17 april '83.
 55. Expositie Ben Haring, ter gelegenheid van de tweede druk van tekenaar van het kleine gebaar, 20 mei tot 1 juni 1983.
 56. Expositie in De Moor. Cary Markerink. (Stads)stillevens. Opening za. 5 mrt., 16.00u. Tentoonstelling tm do. 31 mrt. De Moor Amsterdam.
 57. Expositie in De Moor. Foto's van twee leden van de kerngroep Tineke Vroegop, Willy Looyen, 7 mei t/m 8 juni.
 58. Expositie in De Moor. Jaap Bijsterbosch: Griekenland; Addie Timmer: andere perspektieven. Foto's van twee leden van de kerngroep. Opening za. 23 okt., 16.00 u. Tentoonstelling tm vr. 26 nov. in De Moor Amsterdam.
 59. Expositie in De Moor. Zes treinreizen, expositie van de kerngroep fotografie. Opening za 5 feb, 16.00 u Tentoonstelling tm vr 4 mrt in De Moor Amsterdam.
 60. Expositie 3e jaars studenten opleiding restauratoren, Christies Amsterdam BV. 10 mei - 2 juni 1983.
 61. F en S panden niet opnieuw in spekulantenhanden!! Wonen is geen spelletje! 'La Louvre'. 'Het pakjeshuis'. 'Kleine Prins'.
 62. Film- en videomarathon in het Soeterijn. Kijk op Ontwikkeling. 32 themaprogramma's samengesteld uit in Nederland beschikbare aktuele films en videobanden, tot stand gekomen m.m.v. de Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerk
 63. Films in het Soeterijn. April 1983 - Literatuurverfilmingen: Max Havelaar, Francisca, Pedro Paramo, Va viuda de Montiel, Xala. India in het Tropeninstituut: Wielen, Chachaji, my poor relation, Raga. Soeterijn, Linnaeusstraat 2 Amsterdam.
 64. Forum over kollegegeldverhoging, Lutherse kerk 18 februari 1983
 65. Forumdiscussie Vietnam en de mensenrechten. Odeon. 8 november 1983.
 66. Foto expositie van Spaans Portugees Israelitische begraafplaatsen en grafstenen in het Caribisch gebied, verder zijn er beelden te zien van Ouder-Amstel uit het tijdperk 1890-1940, tevens vindt u er reproducties van buitenplaatsen en hofsteden langs de Am
 67. Foto's voor de stad, Amsterdamse documentaire opdrachten 1981-1982. Amsterdams Historisch Museum 20 mei t/m 28 augustus 1983.
 68. Franz Deckwitz. November 1983. Schilderijen. Galerie Slau Amsterdam.
 69. Franz Kafka. Tentoonstelling. KAFKA illustraties van Jan Vlasveld. 14 0 26 oktobner 1983. Goethe-instituut Amsterdam. Film. Goethe-instituut. Kafka in BErlin, Das Schlosz. Kriterion vanaf vr. 14 okt. Das Schlosz. Regie: Rudolf Noelte. met o.a. Maximilian
 70. Frascati moet blijven. Steun de vereniging tot behoud en instandhouding van theater "Frascati". Vrienden van Frascati.
 71. Full Moon Party. Dinsdag 23 augustus 1983. Reguliersdwarsstraat. Madeleine Davis. Los Mariachis (mex). Paolo Passionate.
 72. G. Aarsse-Prins, olieverf schilderijen. Tentoonstelling van 28 oktober t/m 18 november 1983. Maison Descartes, Institut Franìais d'Amsterdam, Amsterdam.
 73. Geen korting op de minima. Waar blijven de verkiezingsbelofen?
 74. Gèèn nieuwe kernwapens, nee, nee, nee, nee! Nÿch in Nederland, noch in enig ander land. Vredesplatform Watergraafsmeer.
 75. Geen trein door 't Westerpark. Komitee tot behoud van het Westerpark. "Geheim plan van de N.S. en de Gemeente Amsterdam.
 76. Geranium-markt. Groot sortiment balkon- en gevelplanten etc. Plantendokter, voorlichting, muziek. Nieuwmarkt zaterdag 14 mei 1983 van 8.30 tot 14 uur. org: Dienst Marktwezen en afd. Groenvoorziening. Kon. Mij. Tuinbouw en Plantkunde. Groei en Bloei.
 77. Gestemd=getemd
 78. Hé jij daar! (...) Hebben jullie het al vernomen? De nieuwe Algemene Plaatselijke (politie)Verordening wordt per 1-3-'83 van kracht. Deze nieuwe algemene plaatselijke (politie)verordening geeft de politie de mogelijkheid mensen op te pakken louter op bas
 79. Heiligenwegbad open!. B&W willen, om te bezuinigen, het Heiligenwegbad sluiten(...)
 80. Help uw bibliotheek verzuipt. 10-tallen miljoenen moeten de bibliotheken bezuinigen(...)
 81. Henriëtte Reuchlin-Lucardie, schilderijen, etsen, tekeningen. Expositie van 16 april tot 13 mei 1983. Kunsthandel Van der Have, Prinsengracht 715, Amsterdam.
 82. Het beste bewaard. Een Amsterdamse verzameling en het ontstaan van de Vereniging Rembrandt, 1883-1983. Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam, 25/9 - 11/12.
 83. Het boksteam Albert Cuyp organiseert Internationaal Amateur Boksgala, presenteert met trots: Olympische kandidaten, Regi Saro tegen Robbie Manvis, Said Kwyasse tegen Brian Wing, Pedro van Raamsdonk tegen R. Melfa. Zondagmiddag 9 oktober. Zonnehuis Amsterd
 84. Het Centrum. Tentoonstelling gebonden grafiek van 17 februari tot en met 12 maart 1983. Affiches en boekomslagen van Lies Ros, Daphne Duijvelshoff (e.a.)
 85. Het licht in de aqaurel. Hans van Horck aquarellen en tekeningen. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 25 juni t/m 10 juli 1983.
 86. Het licht in de aquarel. Hans van Horck, aquarellen en tekeningen. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 25 juni t/m 10 juli 1983.
 87. Het Nederlands Filmmuseum en de Vrienden van het Filmarchief presenteren: De vrouwelijke komiek maart 1988.
 88. Het Nederlands Kamerorkest. Antoni Ros - Marbê dirigent, Abbie de Quant fluit, Herre-Jan Stegenga cello. Zaterdag 19 februari Amsterdam - Concertgebouw. Zondag 20 februari Rotterdam - De Doelen. aanvang 20.15 uur.
 89. Het nieuwe bouwen. Amsterdam. Stedelijk Museum. 11 maart t/m 1 mei 1983.
 90. Het recht krijgt zijn loop... Vondelstraat, kerstmis 1982.
 91. Het Vakantie Comité Amsterdam, sectie Sport vraagt voor haar aktiviteiten in de zomervakantie 1983 voor de Amsterdamse jeugd van 4 tot 20 jaar: leiding(...)
 92. Holland Festival. The Arts of Japan. Mei, juni '83.
 93. In de maand juni elke avond op het museumplein muziek in de tent en op terras.
 94. In onze winkel "Raketbasis" verkopen wij affiches, tijdschriften, buttons (etc.). De meeste produkten worden in eigen beheer gemaakt en verkocht en winst te maken. In de winkel is een leesruimte en je kunt er platen luisteren. We geven graag informatie o
 95. International gay bookshop, male art gallery & coffeeshop Intermale Amsterdam.
 96. Jenny Arean. Lex Goudsmit (e.a.) in de musical De Zoon van Louis Davids. Van Gerben Hellinga en Jacques KlÜters. Arrangementen en muziek: Martin van Dijk en Hans Vermeulen. Regie: Dimitri Frenkel Frank. Choreografie: Wanda Grendel. Dekor: Paul van den Ber
 97. Keramische vormen in kleur en transparantie in textiel. Theo Schabbing en Nanda Laas. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 4 t/m 19 juni 1983.
 98. KGB Holland. Van het oostelijk front geen nieuws. [ met tekst o.a over Polen van Jan Matthijs]
 99. Kindercircus Elleboog.
 100. Komo-jin. Roodharige vreemdelingen op Deshima. Nagasaki prenten en schilderingen uit de 18e en 19e eeuw. Exposorium Vrije Universiteit. Maart 1983. Amsterdam. maandag t/m vrijdag, 10.00-18.00 uur
 101. Koninginnedag. Groot grachtenfeest hoek Herengracht/Leliegracht. Programma: uniek overdekt grill-restaurant op het water, alles met lage prijzen; kindertractaties met o.a. clowns; optreden van de adirly dancers; live music van diverse bands; 's avonds bal
 102. Kunst moet blijven ook in de wijken. Amsterdamse wijkopbouworganen.
 103. Kunstbeleid, daar hebt u als beeldend kunstenaar keramist, zanger, fotograaf, ontwerper, danser, vertaler, docent, filmer, componist, televisiemaker, musicus, interieurarchitekt, schrijver, muziekvakdocent, student toch ook een mening over. Federatie van
 104. Kunstmanifestatie Amsterdam. Nieuwe kerk, Dam. 17, 18, 19, 20, 21 maart '83.
 105. Landelijke demonstratie zaterdag 12 november Beursplein. VS uit Grenada.
 106. Landschappen. Prenten van Rembrandt en zijn voorlopers. Museum het Rembrandthuis Amsterdam. 16 april-26 juni 1983
 107. Landschappen. Prenten van Rembrandt en zijn voorlopers. Museum het Rembrandthuis Amsterdam 16 april - 26 juni 1983.
 108. Leve de 1ste mei. Laat de rijken de crisis betalen! Programma zondag 1 mei: Turkse dansgroep, sprekers deelnemende organisatie, informatiestands, prograssieve romans, muziekcassettes enz. Plaats: Bolshuis Amsterdam. Optreden Bertus en de Posters.
 109. Liesbeth Pallesen / Henk Lotsy / Renée Zindler: De aarde op poten. Expositie t/m 8 december 1983, Galerie Van der Have, Prinsengracht 715, Amsterdam.
 110. Lieve hemel stoot je hoofd niet. tot 19 april '83. Gerti Bierenbroodspot, tekeningen van Saqqara. Anneke van Brussel, schilderijen. Amsterdam.
 111. Luthers weg tot de Reformatie, 1483-1521. Tentoonstelling ingericht in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam t.g.v. de 500e geboortedag van Martin Luther. Geopend: 6 t/m 30 juni, ma. t/m/ vrij., 10-12, 13-16 uur.
 112. Maartje ten Hoorn, solo viool; Maud Sauer, solo hobo; Maurice Horsthuis, solo viool; zondag 18 december 1983. Derek Bailey, gitaar; Ernst Reijseger, cello; zondag 25 december 1983. Het Apollohuis, Eindhoven.
 113. Mathijs van Heijningen presenteert Van de koele meren des doods. Renee Soutendijk in een film van Nouchka van Brakel gebaseerd op de roman van Frederik van Eeden. Vanaf 30 sept. in de bioscopen.
 114. Matthijs van Heijningen presenteert: Jeroen Krabbe, Marijke Merckens, Henriette Tol, Huib Rooymans, Willeke van Ammelrooy en Rijk de Gooyer in Een Vlucht Regenwulpen, een film van Ate de Jong naar de roman van Maarten 't Hart. Vanaf 19 februari in de bio
 115. Midsummer meeting. Among women, Among men. Forms of recognition of masculine and feminine cultures. Universiteit van Amsterdam.
 116. Museumplein manifestijn [Manifestatie op Museumplein tegen Schiphollijn en City-vorming n.a.v. plannen ter vestiging van een station]
 117. Museumplein Manifestijn, 16, 17 en 18 sept, Vera Beths, Drs. P. e.a. Tijdens alle programma's informatie en discussie over de Schiphollijn.
 118. Musical workshop Amsterdam presenteert: Gilbert en Sullivan's De piraten van Penzance. De grote musicalhit van Broadway en Londen. Arrangementen: John van Eijk. Muzikale leiding: Olof Groesz. Choreografie: Annemieke Rodermans. Produktie en regie: Hans...
 119. Na de bijzondere raadsvergadering van maandag 30 mei 1983 is er voor alle secretarieambtenaren vanaf 16.30 uur gelegenheid tot afscheid nemen van de heer en mevrouw Polak. Dit afscheid vindt plaats in de marmeren hal, gelegen aan de binnentuin.
 120. Nationaal Fonds Kunstbehoud, 100 jaar Vereniging Rembrandt.
 121. Nationaal Programma. Robert Long. Leen Jongewaard. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. muziek, show, dans humor, Combo o.l.v. Koos Mark. Theater Carré vanaf 22 t/m 27 februari iedere avond 20.15 uur.
 122. Nederland. El Salvador. Belofte maakt schuld. Steun de vrijheidsstrijd. Protestmanifestatie zo. 20 maart. Paradiso.
 123. Niek de Vriendt, tekeningen, van 15 augustus t/m 9 september bij galerie J. Walter Thompson.
 124. Nooy's Volkstheater. Carry Tefsen - Dick Rienstra - (e.a.) De Jordaan. Naar boeken van Israël Querido; Door Dick Nooy, Jaap v/d Merwe en Jan Hofman. Wim Wama - Mady Alfrede - (e.a.) Carré. Dinsdag 1 t/m zondag 6 november.
 125. Nooy's Volkstheater. Herman Bouber's De Jantjes. Ank van der Moer als Na Druppel, Henk Molenberg als De Mop. Liedjes Louis Davids. Muziek Margie Morris. Produktie team: Frans Boelen, Kitty Knappert, Bert Stoots, Gebr. Nooy. Carré van dinsdag 15 t/m zondag
 126. Nr. 2 febr. '83. (Openbare aansporing) Lubbers: Scheer je weg! 100 dagen in no-time nonsens. NBTA. Nederlandse Bond Tegen Arbeidsethos Amsterdam.
 127. Nu en later schoon water. Internationaal Water Tribunaal.
 128. Omlaag woonlasten, zaterdag 12 februari manifestatie in de Hoeksteen Amsterdam.
 129. Ook werkloos? Maak er een drama van! Wij houden in september audities voor een muziektheaterstuk. Theaterwerkplaats Hele Klus.
 130. Op 30 april politiek Braakfestyn in het Sarphatie Park. muziek, satire, toneel m.m.v. bekende groepen, toneelgezelschappen, komieken enz.
 131. Palmzondag 27 maart 1983. Hervormde Kerk te Ouderkerk a.d. Amstel. Glash¿tter Passion. Uitvoerenden: "Cantate Deo" o.l.v. Willem Vogel. Met medewerking van Harry Berne, tenor, Marcel Moester, bas. Aanvang 15.30 uur.
 132. Per(r)ongeluk. Gehandicapten willen 'n veilig en toegankelijk station. SGOA.
 133. Peter Bes, etsen en boeken; Jan Müling, beelden. Expositie van 24 september t/m 13 oktober 1983. opening zaterdagavond 24 september door Jan Rietvink, architekt. Kunstenaarscentrum Bergen.
 134. Pleinfestival 1983. Zaterdag 4 juni op het Haarlemmerplein 14.00 - 22.00 uur. Met optredens van o.a. Bickers Buurt Band - Criminal Tango - Ritz - Spielerei - Hibbel Bibbel Bibel Band - Black Cat - Ropes - The (international) Tuners - Pinquins - Max Gazoli
 135. Reinder van der Woude zegt: gefeliciteerd Amsterdam met mijn nieuwe expositie 29 april-26 mei 1983. Galerie Paladijn, Herengracht 112, Amsterdam.
 136. Rijksprentenkabinet. Keuze uit de collectie. Aquarellen 25 juni/18 september '83. Rijksmuseum Amsterdam.
 137. Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Aanwinsten prenten en tekeningen, 26 feb / 19 jun '83.
 138. Rob van Reijn: mime van de bovenste plank. Rob van Reijn Mimetheater: voorstelling: 'VIP'; (...). Inlichtingen over dit programma bel Theater-Studio Rob van Reijn Amsterdam.
 139. Rue Cases Negres, un film de Euzhan Palcy. Gouvernorat de Martinique rivière-salée ao×t 1930. Filmtheater Desmet vanaf 16 april. Uitgebracht door Cinemien.
 140. Ruimtelijke Tegelkunst. Marie-France Kok-Adam. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 1 t/m 17 april 1983.
 141. Ruimtelijke tegelkunst. Marie-France Kok-Adam. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 1 t/m 17 april 1983.
 142. Samen in de strijd tegen de crisis. Zondag 1 mei demonstratie vanaf het Frederiksplein. Edenhal cultureel programma.
 143. Scheepvaart Museum Amsterdam. Honderd tekeningen en aquarellen uit eigen colectie. 2 maart-10 april 1983.
 144. Schilderijen en tekeningen uit het oeuvre van wijlen Helena Elisabeth Goudeket, behorende tot de kring der Amsterdamsche Jonge Joffers 1910 - 1943, Expositie keramiek Peter von Hartsvelt M¿ller, de Krijtmolen "d'Admiraal, 17 mei t/m 30 mei 1983
 145. Sloop de kazernes. Breek de staat! Spuigroep RAAF (Randstad anarchistiese federatie).
 146. Sloveense impressionisten uit de Narodna Galerija in Ljubljana. De Nieuwe Kerk, Dam, Amsterdam. 30.9 t/m 23.10 1983. Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader van het Nederlands-Joegoslavisch Cultureel Uitwisselingsprogramma.
 147. Spiegeltentfestival '83, 17 augustus t/m 4 september, Museumplein. Elke dag dineren in de sfeer van de twintiger jaren vanaf 17.00 uur. Theater, muziek, literatuur. Het Parool zit er bovenop. Als Amsterdam je raakt, mag je Het Parool niet missen.
 148. Steun de Britse mijnwerkers. Steunfonds Mijnstakers.
 149. Steun een vrij Zuid-Afrika. Steun ANC.
 150. Stop de kindermoord. Boze mensen aktie tegen het autoverkeer. 9 november 20.00 uur, Keizersgracht 116". Ben je ook zo boos? Op auto's die je leven terroriseren? Zou je daar graag iets tegen doen? Doe dan mee met de boze mensen aktie. Dan verzinnen we same
 151. Stop! Stopera
 152. Stop VS-agressie in Nicaragua. Landelijke demonstratie. Donderdag 19 april.
 153. Storm in de Stopera. Een film van Joost Ranzijn. Tot 17-10-1983 dagelijks in het Nederlands Theater Instituut Amsterdam.
 154. Swingavond op de Herenmarkt. Kost niks! vr. 27 mei . Bij regen: binnen: Singel 46.
 155. 't zeven centen schooltje', tentoonstelling over moeders, hun werk en hun kinderen, van 15 mei tm 11 juni.
 156. Tan memre Kerwin!! Kerwin vergeten wij nooit!! Plak dit protestaffiche. Voor zelfverdediging tegen racistische en facistische aanvallen. Geef je op voor de Surinaamse Anti-Fascistisache Jongeren Bond i.o.
 157. Tentoonstelling Het bouwen in de 18e eeuw, 12 december 1983 - 10 februari 1984. Bureau Monumentenzorg Amsterdam.
 158. Tentoonstelling Verzet en vervolging, 1933-19nu. 'Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen. Dan dooft het licht...' van Randwijk. Koninklijk Paleis op de Dam van 15 t/m 22 april, 4 mei t/m 18 mei. Tevens in het Paleis de fotot
 159. Thai-boxing gala. Zondag 4 september 1983. De Hoeksteen Amsterdam. Plak, Samurai; Pearce, Samurai; Dort, Chakuriki; E. Dawis, AMaeng-ho; Charry, Omoord; R. Dawis, Maeng-ho.
 160. Theater Bellevue. Vanaf di 6 december (Try-outs) elke di t/m za. Première wo 14 december. Matinee: zo 18, 25 decvember zo 15, 29 januari. Sterke drank in Oud-Zuid. Tekst & regie: Guus Vleugel en Ton Vorstenbosch. Decor: Paul van den Berg. Costuums: Leonie
 161. Theatergroep Caroussel. Souterrain.
 162. Tritantri, Indiase muziek school. Lessen in klassieke en licht-klassieke muziek. Sitar, Zang, Tabla, Harmonium. Khyal, Thumri, Dadra, Ghazal.
 163. Underpass. Het complex van tunnels, onder het verkeersknooppunt bij het Waterlooplein. Gedurende de maand mei kan alles en iedereen op de televisie.
 164. V S R VU presenteert: Psygology in East & West. The power beyond the mind. een lezing van Swami Gopalananda.
 165. Van Nieuw-Amsterdam tot New York 1624-1664, Amsterdams Historisch Museum, van 4 februari t/m 4 april 1983.
 166. Vernietigen, da's geen werk! Bijlage bij Vrijbrief nr.3. Weiger besmet werk. Kruithoorn, DAF, HSA, RSV, Giessen, de Staat, Eurometaal, Oude Delft, VMF, Philips, Fokker.
 167. Victory over the sun. Russisch futuristische opera. 13 t/m 18 september. Uitvoering: California Institute of the Arts. Regie: Robert Benedetti. Productie:Alma Law. Décor en costuums: Kasimir Malevitsj. De Meervaart.
 168. Vol sapprojecten. Kursussen en workshops theater.
 169. Voorjaarssalon, 3 april - 2 mei, Arti et Amicitiae.
 170. Voorlichtingsavond. Alles voor zover bekend over AIDS.
 171. Vrede en vrijheid voor alle onderdrukte volkeren. 22 t/m 28 oktober vredestentoonstelling het gebouw van Het Platform Amsterdam. 29 oktober vredesdemonstratie in Den Haag. Organisatie: KKN-HTIB- (e.a.).
 172. Vrijheid voor de Pretoria 12. Elf mannen en een vrouw staan terecht in Pretoria, Zuid-Afrika(...)
 173. Vroeger kon je lachen. Een film rond Simon Carmiggelt.(...)
 174. Vrouwen willen de straat terug. Dag en nacht.
 175. Weiger dienst. Vereniging Dienstweigeraars. Amsterdam.
 176. Weissen RÜssl. Muziek: Ralph Benatzky, muzikaal leider: Melvin Margolis, 2e dirigent: René Benschop, choreografie: Gerhard Senft (Opera Wenen), regie: Alexander Pichler (Opera Wenen) (e.a.). Theater Carré vanaf 18 november - iedere avond 20.15 uur.
 177. Wij maken er werk van. Wat is er met werk loos? Wie betaalt het gelag? Zijn wij machteloos? Een kursus in het Mozeshuis i.s.m. Raad van Kerken, Disk, Amsosa e.a. 8 maandagavonden van 10 okt. t/m 6 febr. 1983.
 178. Witter, maffer, dikker, flikker, zwarter: Anders is gewoon.
 179. Woensdag 22 juni '83. Odeon. Volksvergadering. Hoe verder met bestuur en beheer in de stad? Discussie over stadsdeelraden en beheersgroepen, over volk en volksvertegenwoordigers, centralisatie en decentralisatie van bestuur en over de greep naar de macht
 180. Zal ik je moeder even geven? Toneelgroep Sater, Theater De Balie woensdag 1 t/m zaterdag 18 april.
 181. Zaterdag 2 juli feest Joline, Yvette, Yke. Eten, sterke dranken, instrumenten. Welkom. Kerkstraat 394, Amsterdam.
 182. Ze doen maar, Toneelgroep Sater.
 183. Zeegezichten, schepen en duinen. Olieverfschilderijen van Dirk Hopman. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 16 t/m 31 juli 1983.
 184. Zien in verwondering. Yvonne Maya Bakker, August Boucher, Irene Zinsmeester, schilderijen, aquarellen, beelden. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 6 t/m 21 augustus 1983.
 185. 100 jaar Vereniging Rembrandt. Nationaal Fonds Kunstbehoud.
 186. 11 t/m 15 mei 1983. Fusion. Intercultureel theaterfestival. Polanentheater.
 187. 15 Jaar Shaffy Theater. 2 Muziekopdrachten. di. 29 nov. t/m za. 3 dec. konsertzaal Lucia Meeuwsen zingt Cantus Cantus. Compositie: Boudewijn Tarenskeen. Regie: Paul Vermeulen Windsant, mmv Esther Apituley(e.a.). vr.16 en za. 17 dec. Zuilenzaal, Tambour.
 188. 25 februari 1980 - 1983. Revolutie.
 189. 25 Jaar Osdorp. Geuzenveld, Slotermeer, Bos en Lommer, Slotervaart/Overtoomseveld. Theater, muziek, kunst, sport en spel. De Meervaart, 26, 27 en 28 augustus.
 190. 5e beurs kleine uitgevers. Boudewijn B¿ch, Remco Campert, Bart Chabot, (e.a.) Paradiso, Amsterdam. Zondag 19 december.

-

 1. Aanranders vrij: vrouwen vogelvrij! Justitie behandel seksuele misdrijven serieus!! Demonstreer zondag 26 februari.
 2. Aanwinsten 15 september t/m 16 december 1984. Keuze uit de collectie Rijksprentenkabinet. Rijksmuseum Amsterdam. Vijftig jaar F.G. Waller-Fonds 1934-1984.
 3. Agenda. 17-31 oktober 1984. Concertgebouw Amsterdam.
 4. Akke Botma Lindestraat 83'' 020-268372.
 5. Amstel Veiling, kunst & antiek. Schilderijenveiling, oude en moderne meesters. Kijkdagen 26-27 oktober.
 6. Amsterdam festival. In en om de Rai. 4,5 en 6 juni. Een oer-amsterdams feest voor iedereen, met o.a.: 'n echt Hollands plein 'Oud-Amsterdam', poffertjes, (e.a.).
 7. Amsterdam IAWPRC'S 12th Biennial International Conference on Water Pollution Control and Aquatech '84. 17-21 september 1984.
 8. Amsterdam, jonge monumentenstad. Nederlands Documentatiecentrum voor de bouwkunst.
 9. Amsterdam steunt Managua straatkollekte 5 t/m 10 maart. Draai de kraan open voor Nicaragua. Geef je op als kolleltant(e).
 10. Angst en hoop, F.X. Kroetz, Toneelgroep Sater, Witte Theater, zaterdag 15 december.
 11. Aorta. Capelle F¿glisthaler. 28. 29. 30 juni Spuistraat 189 Amserdam.
 12. Baal in Frascati. Kwelling. herman Heijermans.
 13. Bakkenes Verzekeringen Uw adres voor een dijk van een auto-verzekering. Goed, goedkoop, betrouwbaar. Neem het zekere voor het onzekere.
 14. Bea Farenhorst, grafiek van 12 december t/m 19 januari bij Galerie J.Walter Thompson Amsterdam.
 15. Begeleiders Gezocht. Intree '84. Commissie Intree/DSW. Amsterdam.
 16. Benefiet voor de Morgen, zondag 30 november in De Brakke Grond. Bart Peeters, Raymond v.h. Groenewoud, Jan Decleir (...)
 17. Bimhuis. Centrum voor jazz & improvisatiemuziek Amsterdam. Programma december 1984.
 18. Bimhuis. Jazz en improvisatiemuziek. Programma maart 1984.
 19. Binnenwerk. Naast de kollektie 'binnenwerk' doet Zoethout interieurverbouwingen en maakt op bestelling: meubels, kamerschermen, shoji panelen etc.
 20. Binnenwerk. Zoethout. Naast de kollektie 'binnenwerk' doet Zoethout interieurverbouwingen en maakt op bestelling: meubels, kamerschermen, shoji panelen etc. 2de Oosterparkstraat 31-35, 1091 HV Amsterdam.
 21. Bloemen en portretten. Schilderijen en aquarellen. Toon de Haas. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 20 april t/m 6 mei 1984.
 22. Boekhandel De Verloren Tijd presenteert New Found Land in de reeks De Verloren Tijdschriften. donderdag 1 november. m.m.v. Remco Campert, Hans Keller, Barber van de Pol.
 23. Brendan Behan. De Gijzelaar. Vertaling/bewerking: Gerrit Komrij. Nieuwe Komedie. Regie: Hartmut Alberts, dekor en kostuums: Benno de Vries (e.a.). De Brakke Grond ma. 27 februari t/m za. 3 maart '84.
 24. Bureau Monumentenzorg. Het bouwen in de achttiende eeuw. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 15 t/m 30 september 1984.
 25. Caravan + camping RAI 84. 23 t/m 27 februari 1984. Amsterdam RAI.
 26. Carré Amsterdam 13 t/m 19 augustus '84. De musical Hair. Amerikaanse cast.
 27. Cinemien 10 jaar Feest live muziek, audiovisueel behang, performance, cocktails, expositie over vrouwen in de cinema 28 september 1984 in De Melkweg Amsterdam.
 28. Ciske de rat en de Czaar Peterbuurt, in het Amsterdams Historisch Museum, Prentenkabinet. 31 maart t/m 16 mei 1984.
 29. Ciske de rat en de Czaar Peterbuurt in het Amsterdams Historisch Museum Prentenkabinet 31 maart t/m 16 mei 1984.
 30. Computer Festival. Tentoonstellingen, theater, muziek, film, forums, workshops. 25 mei t/m 11 juni 1984. De Meervaart.
 31. Concert door het koor van de Nederlandse Brixivereniging in de Waalse kerk.
 32. Concerten bij kaarslicht.
 33. Cooking up a storm, a collaborated work of actress/dancer Lanny Harrison and musician Collin Walcott from New york. 16-17-18 December, Studio 35 Amsterdam.
 34. Cursus '83-'84 Knorringa Avondscholen Gemeenschap, Amsterdam-Zuid, voor gesubsidieerd volwassenonderwijs. cursusgeld f100 - f230 per jaar. Vele studiemogelijkheden.
 35. Dancing on top of Amsterdam.
 36. De Amsterdamse Cantorij. Zondag 9 december 1984 in de Waalse Kerk Amsterdam aanvang: 20.15 uur. J.S. Bach: Magnificat (met Einlagen); Cantate 36 'Schwingt freudig euch empor"; Motet "Komm, Jesu, komm". Vocaal Ensemble De Amsterdamse Cantorij o.l.v. Barend
 37. De 'Atlas der Neederlanden' en Ottens' 'Atlas Maior' in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. De 18e-eeuwse topografie van Nederland in twee verzamelaars atlassen. Tentoonstelling 12 november - 19 december '84 Universiteits-Bibliotheek Amsterdam.
 38. De 'Atlas der Neederlanden' en Ottens' 'Atlas Maior' in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. De 18e-eeuwse topografie van Nederland in twee verzamelaars atlassen. Tentoonstelling 12 november - 19 december '84.
 39. De Balie, centrum voor theater, politiek en literatuur. December 84.
 40. De Balie, centrum voor theater, politiek en literatuur. Maart '84.
 41. De Boomspijker spreekuren seizoen 1984-1985.
 42. De Concertzender introduceert de CZ-serie. Programma oktober 1984.
 43. De Grote Prijs van Nederland. Amsterdam Melkweg. 16 november. Cats & Dogs, Gaga, Malice in Wonderland, e.a. Voorronde.
 44. De Grote Prijs van Nederland. Cats & Dogs, Gaga, Malice in Wonderland, Mondo Cane, Move Meant, Ritz, Songbirds, The Actor, The Plagionettes, Zymotic. Amsterdam, Melkweg, 16 november, voorronde.
 45. De IJsbreker april 1984.
 46. De IJsbreker december 1984.
 47. De IJsbreker maart 1984.
 48. De IJsbreker muzieklijn 020 - 93 90 93. Dag en nacht inlichtingen mèt muziekfragmenten.
 49. De IJsbreker muzieklijn. 020 - 939093. Dag en nacht inlichtingen met muziekfragmenten. Amsterdam.
 50. De IJsbreker muzieklijn. 020-939093. Dag en nacht inlichtingen met muziekfragmenten. De IJsbreker Amsterdam.
 51. De IJsbreker November 1984.
 52. De IJsbreker [programma mei 1984]
 53. De IJsbreker. 7 en 8 febr.1984. Appel en Kookkunst. Previeuws uit de opera's Blauwe Appel en Pot-au-Feu. De Lyrische Komedie.
 54. De IJsbreker '84 - '85 Witte Konserten. 7 December Haags Koperensemble, 21 december Taffanel Blaaskwintet.
 55. De Jordaan 1958; tentoonstelling foto's Oscar van Alphen; gemeentearchief, juli [1984]
 56. De Kleine Komedie. Oscar Harris in concert.
 57. De Kroeg Jazz Salsa april 1984.
 58. De Kroeg jazz salsa maart 1984.
 59. De Kunstlijn. Openbaar kunstbezit.
 60. De Mensenhater. Molière. Publiektheater. Stadsschouwburg Amsterdam. Dekor: Peter de Kimpe, kostuums: Rien Bekkers, vertaling: Laurens Spoor, regie: Karst Woudstra (e.a.).
 61. De Op Tilt schow. Muziektheater van tehuisbewoners.
 62. De Suite voortaan in De IJsbreker. Najaar 1984.
 63. Delta Ensemble na 1980
 64. Delta Ensemble. 'There is Music along the River' Nieuwe liederendcycli van Wim de Ruiter, Daan Manneke, Alex Manassen. De IJsbreker, 19 en 20 dec. 1984, 21.00 uur.
 65. Dorine van der Klei. Engagement en amusement rond de Tweede Wereldoorlog. Ga nou maar rustig slapen. Bellevue.
 66. Draadschilderingen Mies Jeswiet. Beeldjes Ida Mook-Bontekoe. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 31 maart t/m 15 april 1984.
 67. Drie eeuwen Amsterdamse bouwkunst, hoogtepunten uit de verzameling A.A.Kok. Tentoonstelling in het Gemeente-archief Amsterdam, van 15 maart t/m 28 april 1984.
 68. Electrische Museumtramlijn Amsterdam. Dienstregeling 1984.
 69. Electrische museumtramlijn Amsterdam. Museumtramdienst met historisch trammaterieel naar het Amsterdamse Bos, vanaf het Haarlemmermeerstation en station Amstelveen. Dienstregeling 1984.
 70. Emile Aillaud. Tentoonstelling Video. Stichting Wonen Leidsestraat 5 Amsterdam. 19 april - 8 juli 1984.
 71. En dan is er... Nicaragua?? Feest. Benefietavond ter ondersteuning van de bouwploeg 'Oro verde'. Met muzikale medewerking van: Duo La Plata en Henk op accordeon. Zaterdag 9 februari, cafe 't Hoekje.
 72. Expositie. Ceramiek, Peter von Hartsvelt M¿ller; schilderijen, Eric Pool. De krijtmolen d'Admiraal, Amsterdam. Van dinsdag 24 april t/m 15 mei 1983.
 73. Expositie van 13 juli tot 10 augustus 1984. Herman Zaalberg pottebakker, Marry H+vig prenten. Bij de openstelling op donderdag 12 juli om 20.30 uur in aanwezigheid van de kunstenaars bent u van harte welkom. Galerie Inart Amsterdam.
 74. Expositie. 12 Kunstenaars grafiek, ceramiek, glas bij de N.M.B. bank Herengracht 80 Amsterdam in samenwerking met Stichting Nieuw Perspectief. Hetty Brink, Willy Belinfante (e.a.). 14 December 1984 - 26 januari 1985.
 75. Expositie 26 juni '84. Buitenlandse kunstenaars, schilderijen, poësie, muziek, dans. Adres: Gebouw de Cicsa, Kuipersstraat 151, Amsterdam-Z.
 76. Expositotorium Vrije Universiteit. 3 mei t m 22 juni 1984. Gerard Verdijk.
 77. Fantasy: vrijdag 3 augustus 1984 Ladies Night, vrijdag 10 augustus Travestiet-Show, vrijdag 17 augustus modeshow dansant. Uw gastheer Ed. Leden gratis, P.S. Elke zaterdag Groove Night.
 78. Feest, zaterdag 22 december, Vrankrijk Amsterdam, Oro Verde Nicaragua moet herbouwd worden.
 79. Festival of Fools, 1-17 juni 1984.
 80. Filmfestival Rotterdam 1984. Ook dit jaar in Filmhuis De Meervaart. 27/1 t/m 5/2 1984.
 81. Forumdiskussie over de situatie van Miskito-indianen uit Nicaragua. Zaterdag 7 april 1984 Mozeshuis.
 82. Fout parkeren. Doodgewoon.
 83. Franco Fontana; Foto Amsterdam '84. Eerste internationale fotomanifestatie in Nederland; 2 t/m 11 juni 1984, Nieuwe Kerk.
 84. Franz Deckwitz, Europese landschappen; november 1984 Galerie Siau.
 85. fRi speelt Diderot Paradox over de toneelspeler. Maison Descartes.
 86. Friendship and desire. International (gay) youth festival for girls and boys. Amsterdam 6-11 august 194 at Crea.
 87. FRI-theatergroep speelt Paul Valery, Mon Faust in Odeon.
 88. Galerie 30. Kollectieve galerie 30 exposeert thema liefde.
 89. Geen fascisme
 90. Gemeente plant Blaaskop 1984? Opknapfeest za 29 aug.
 91. Gezocht. Een kamer voor mij om te kunnen studeren. ASVA SRVU.
 92. Gezondheidszorg. Voedingsindustrie. Om ziek van te worden?
 93. Gooise Aquarellistenkring. Wim van Aken, Marlies Blom (e.a.). Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 14 t/m 29 juli 1984.
 94. Guiness book of records. Wereldkampioenschappen onder water blijven '84. Minimaal 105 uur. 21 augustus t/m 25 augustus '84. Floraparkbad Amsterdam-Noord.
 95. Gullivers Amsterdam. Theo de Graaff. Expositie van tekeningen 30 september - 3 november 1984.
 96. Guus Janssen Septet. L.P. Presentatie. Concert Stedelijk Museum.
 97. Hans van Manen 15 portraits; Moderne Boekhandel, Mai 29 - June 11.
 98. Heropening grote zaal Melkweg met Zaiko Langa Langa. Di. 29 jan. 22 uur.
 99. Het beeld van de journalist in de film. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Journalisten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de NVJ. Filmmuseum 15/11 - 6/12 1984.
 100. Het Nederlands Kamerorkest
 101. Hiroshige en de Utagawa school. Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam, 10 maart t/m 27 mei 1984.
 102. Hiswa Amsterdam, 16 t/m 25 maart 1984 RAI.
 103. Holland Festival. 1-28 juni 1984. Programma verkrijgbaar bij de theaters, concertzalen, V.V.V.'s en het Amsterdams Uit Buro.
 104. Hoppe, hommage aan Harry Mustert; bij Galerie Krikhaar; 17 t/m 22 maart 1984
 105. Hou 't Groen. Groenvoorzienin[g] Amsterdam.
 106. In de Hartenstraat Live!! Rock Roll. 30 april Koninginnedag.
 107. International Uniform Meetings. Steps 1984. Fridays May 18, July 6, August 31, November 2. Start 22.00 hours. Introduction fl.10.=. Koggestraat 4+6 Amsterdam.
 108. Is dit je voordeur. Die kost je wel 152,30 per maand. Duizenden, mensen die nu een R.EW.W of bijstandsuitkering hebben, worden per 1 juli minimaal 152,30 gekort (...)
 109. Jacques Villon grafiek. Tentoonstelling Rijksprentenkabinet 2 juni/9 sept. '84. Rijksmuseum Amsterdam.
 110. James Calway en Caecicliaconsort. Concertgebouw. Nachtconcert.
 111. Jan Blaaser. Eric Lamslag. Produktie: Artipro b.v. Theater Carré. 15, 16 en 17 maart - 20.15 uur.
 112. Jan Decleir. Obscene Fabels van Dario Fo (Prosceniumprijs 1984). 20 Nov. tot en met 1 dec. 20.15 uur. De Kleine Komedie.
 113. Jazz Salsa. December 1984. Jazzcafé De Kroeg Amsterdam.
 114. Jeff Panhuyzen schilderijen. Galerie Van der Have.
 115. Jonge Komedie speelt De Zee van Edward Bond. 24 Mei 1984 20.15 Cultureel C. A'veen.
 116. Joop Doderer als De Cock. Ron Brandsteder als Vledder. Baantjer's Moord in Extase. Scenario: Felix Thijssen. Montage: Victorine Habets. Muziek: Arthur Cune. Camera: Rob van der Drift. Producent: Henk Bos. Regie: Hans Scheepmaker. Maggan Films.
 117. Joost Swarte Tentoonstelling. Quest, Nieuwe Hoogstraat 1, hoek Kloveniersburgwal Amsterdam. 28 juni / 28 juli 1984.
 118. Judith Hamer. Solodans. Shaffy Theater Amsterdam.
 119. Karel Appel, werk op papier uit de Cobra-periode (1948-1951); Collection d'Art / Galerie; 24 maart tot 6 mei 1984.
 120. Kerkstraat Amsterdam. Spijker, American Repertory, Homolulu, e.a.
 121. Kerstconcert Collegium Musicum Amstelodamense o.l.v. Kees de Wijs, m.m.v. Yvonne Schwerzel - fluit, Noortje Terwey - hobo, zingt werken van o.a. J.P. Sweelinck - Hodie; H.L. Hassler - dubbelkorige mis; H. Strategier - Cantica pro tempore natali; Fr. Poule
 122. Kinderbeschermingstribunaal Paradiso zondag 15 januari 1984.
 123. Knorringa Avondscholengemeenschap. Gemeentelijke scholengemeenschap voor volwassenen(...).
 124. Koning Willem III en Arti. Een kunstenaarsvereniging en haar beschermheer in de 19e eeuw. Tentoonstelling in het Paleis op de Dam van 31 mei t/m 9 sept. 1984.
 125. Koninkl. Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior. Matthèus Passion.
 126. Kreatief Buitenveldert. Expositie 1984. Culturele Commissie De Kamp. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 6 t/m 21 oktober.
 127. Laat je niet uitkleden, stem ASVA.
 128. Landelijk Noord, foto's van Dolf Toussaint uit de collectie van het gemeentearchief van Amsterdam. Het Glazen Huis Amsterdam, 31 mei t/m 17 juni 1984.
 129. Les filles de Ste. Colombe. Stichting Oude Muziek Amsterdam.
 130. Literatuur, geschiedenis, wetenschap. Colloquium ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw van de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Amsterdam.
 131. Louise Schouwenberg, Den Texxstraat 3''', 020-228477;
 132. Lucas van Eeghen, olieverfschilderijen. Februari 1984, Galerie Siau, Keizersgracht 267, Amsterdam.
 133. Manifestatie. Medisch Komitee Angola. Zondagmiddag 29 november in het Odeontheater. Met medewerking van Drukwerk, Het Nederlands Blazersensemble (e.a.) Verder: Kunstveiling. Help Angola Nù. Opnieuw bedreigd door aanvallen van het zuidafrikaanse apartshei
 134. Marathon van Amsterdam. Nederlands Kampioenschap Marathon (1984) 12 mei 1984.
 135. Markten, Uw gulden een daalder. In het Amsterdams Historisch Museum 6 juli t/m 4 november 1984.
 136. Marokkaans Vrouwenkommitee en Steunkommitee Marokkaanse vrouwen. Andreas Bonnstraat 20 Amsterdam.
 137. Meesters van de zwarte kunst. Keuze uit de collectie Rijksprentenkabinet 22dec. 1984/3 mrt. 1985. Rijksmuseum Amsterdam.
 138. Met de auto bereik je het niet.
 139. Met elkaar krijgen we het voor elkaar. Amsterdam heeft 't Olympisch vuur.
 140. Moraz - Bruford. Patrick Moraz, Bill Bruford. The first album. Music for piano and drums. Zaterdag 31 maart. De Meervaart.
 141. Museumwerf " 't Kromhout", Hoogte Kadijk 147, Amsterdam; tekeningen en litho's Saskia Bon, 1 tot en met 30 april 1984.
 142. Musica '85.
 143. Nederlands Philharmonisch Orkest in symfonie-orkestbezetting. Concertgebouw - 20.15 donderdag 19, zaterdag 21 en dinsdag 24 september 1984. Dirigent Edo de Waart, piano Theo Bruins. Satie/Debussy - Gymnopédies 1 en 3; Van Baaren - Pianoconcert; Tachmanino
 144. Nederlandse Theaterdagen Deventer 27/28/29/30/31 december 1984.
 145. New York Harlem Opera Ensemble. Show Boat. Carré 21 t/m 26 september '84.
 146. Nieuw-Demokratische Partij Lijst 13. Luisteraars van radio Veronica kiezen... Lewin.
 147. Nieuwe slagwerkgroep Amsterdam. De Minimalshow. Vijftig minuten ononderbroken sfeermuziek van Steve Reich en Ruud Wiener(...) De IJsbreker. Zaterdag 24 maart.
 148. Non stop kunst manifestatie van kunstenaars uit de Weesperzijdestrook opening buurthuis het Oosterhonk. Met schilderijen, beelden, muziek, dans, projekten, film, ceramiek, foto's, grafiek, wandkleden van 14 tot 15 november.
 149. Oktober Jazzmaand 84
 150. Onderken de invloed van uw stem!!! en gebruik hem stem PTA Progressief Tas Akkoord.
 151. Onderkrant. Nieuw weekblad. Amsterdam. Vanaf 27 september. Prijs 1,50.
 152. Op 25 september 1984 flikker vermoord! Meer dan een incident.
 153. Openbaar Kunstbezit Museumcursussen, Cursus "Aspecten uit de Amsterdamse geschiedenis". Amsterdams Historisch Museum.
 154. Oproep tot solidariteit door het FNV Amsterdam Uitkeringsgerechtigden Aktiekomité in het verzet tegen de regeringsmaatregelen in de sfeer van de sociale zekerheid en de ziektewet. Kaderleden: werkenden en niet-werkenden samen tijdens een grote bijeenkomst
 155. Opus III. Een colage van vier stemmen. Toneelgroep Fact.
 156. Origami met Proost papier(...)
 157. Oud-Hollands IJsfeest. Jaap Edenbaan Amsterdam. Zondag 11 maart 1984.
 158. Partido Liberal Independiente. Anos de lucha por la libertad 1944-1984.
 159. Pasen 84 21 Leidseplein 9-18 uur Zwijgen voor vrede.
 160. Peter Faber in een Optimist. Allerlaatste voorstelling!! Di. t/m za. 22 december '84 - 20.15 uur. De Kleine Komedie.
 161. Pleinfestival 1984 zaterdag 26 mei op het Haarlemmerplein. ...en let op de pleinplannnenkraam.
 162. Presidium Amsterdamse Carnavalsverenigingen presenteert Amsterdams Prinsenbal. Zaterdag 17 november Sonesta Hotel Amsterdam.
 163. Prijst de Lijst. De Hollandse schilderijlijst in de 17de-eeuw. Rijksmuseum Amsterdam, 6 april t/m 1 juli '84.
 164. Prikkeldraadfeest 27 april. Ter ondersteuning van de bezettingen, blokkades & demonstraties in Woensdrecht, op 1-2-3 juni. Landscape, Mondocane. Films, Videoos, Fotos. Discotheek.
 165. RA Tentoonstelling. Achnaton Nassar, Frits Marnix Woudstra, Emmie Mulder. Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam. 2 t/m 11 mei 1984. opening 2 mei, 4 uur m.m.v. Combo "de Pimco's".
 166. RA tentoonstelling. Mirjam Janse, schilderijen. 12 juni-22 juni 1984. Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam.
 167. RA tentoonstelling. Niels de Hoog, Marieke Molenkamp, Cristien Sielcken, Michael de Kok, Fabrice Hund. Beelden en schilderijen. 15 t/m 25 meri 1984. Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam.
 168. RA Tentoonstelling. Tragisch realisme van Delft Henneman 1984 2-12/10. Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam.
 169. Rechtspraktijk in beeld... 23 mei - 3 juni 1984. Amsterdam en de Grote Raad 1465 - 1580. Vlaams Cultureel Centrum "De Brakke Grond".
 170. Reisplannen? Vlieg goedkoop naar Z-Amerika en profiteer van Andes '84! Vliegtickets (lijnvlucht): Amsterdam-Toronto-Lima speciale prijs FL. 2049,- Andes '84 is een groep Nederlandse Alpinisten die aanstaande zomer een expeditie organiseren naar de Cord. H
 171. Richard Paul Lohse. Tekeningen. 6 februari t/m 2 maart 1984. Exposorium Vrije Universiteit.
 172. Rijksakademie van beeldende kunsten Amsterdam. Tentoonstelling. Randolph le Clerq. Petùr Magnùsson. Marjo Postma. 13 april t/m 27 april 1984.
 173. Rob Clous (kleur)etsen. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 12 t/m 27 mei 1984.
 174. Saai balkon? Een bloemetje kan zoveel doen. Natuurlijk doen. Maak 't fleurig en groen. Geraniummarkt Nieuwmarkt Amsterdam, 12 mei 1984, 8.30 - 14.00 uur.
 175. Seminar on famine, food & politics in Africa, Novemer 24, 1984. Association of Ethopians in the Netherlands.
 176. September speelt Poppe Deine.
 177. SLAA Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De brandende kwestie van Angèle Manteau, als je per ongeluk een Vlaams uitgever bent. Voorzitter Hans van den Berch. Dinsdag 16 oktober 1984 om 20.30 uur.
 178. SLAA Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De brandende kwestie van Benno Premsela. Voorzitter Hans van den Bergh. Dinsdag 27 november 1984 in Theater De Balie Amsterdam.
 179. SLAA Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Dichter bij de tekst. Jan Kuijper in gesprek met Ed Leeflang. Donderdag 12 januari 1984 in Theater De Balie Amsterdam.
 180. SLAA Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Dichter bij de tekst. Jan Kuijper in gesprek met Marko Fondse. Donderdag 4 oktober 1984 in theater De Balie om 20.30 uur.
 181. SLAA, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, i.s.m. het Goethe Institut. Erich Fried leest en becommentarieert eigen werk. Inleiding: Alexander von Bormann. Donderdag 14 juni 1984. Goethe Institut, Herengracht 470 Amsterdam.
 182. SLAA Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Literaire lunch. Frans de Rover in gesprek met A.F. Th. van der Heijden, Marita Mathijssen in gesprek met Thomas Rosenboom, muziek van Maarten 't Hart en het Amsterdams Philharmonisch Trio. Zondag 29 januar
 183. SLAA, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, Literaire lunch, met medewerking van: Alfred Kossmann, Jaap van Heerden, Max Pam, Frans de Rover. Zondag 25 november 1984 om 12.30 uur in café theater De Balie Amsterdam.
 184. SLAA Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Literaire lunch. Met medewerking van: Marja Brouwers, J. Bernlef, Tom van Deel. Presentatie: Frans de Rover. Zondag 30 september 1984 theater De Balie.
 185. Soeterijn. Deze maand in het Tropeninstituut. November 1984. [programma]
 186. Sonesta Koepelzaal Amsterdam. Woensdag 19 december 1984 - 20.15 uur. VU-Orkest. Dirigent: Daan Admiraal, solist Joan Berkhemer. Bartÿk: 2e vioolconcert; Strawinsky: Petrouchka.
 187. Sonesta Koepelzal. J. Pzn. Sweelinck, Amsterdams Studentenorkest.
 188. Speuren in smaken en geuren, tentoonstelling over ruiken en proeven, waarbij de bezoeker zijn oog, neus en tong de kost kan geven. Technisch Museum NINT Amsterdam 31 augustus - 31 oktober 1984.
 189. Spiegel Tent Festival 1984. 12 t/m 30 September Museumplein Amsterdam.
 190. Sssst... operatie zaterdag 3 juli 2 uur op de Dam, 3 uur de stad in. Vanaf 4 uur op het plein.
 191. Steun de frontlijnstaten in Zuidelijk Afrika. Amsterdam steunt Angola en Mozambique. Kollekte: 23 t/m 28 april. Manifestatie: 10 jaar Anjerrevolutie, 25 april Paradiso.
 192. Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Nederlandse literatuur in vertaling.
 193. Stip december 1984.
 194. Symposium Wapenbeperking en ekonomie, 20 november Ekonomische Fakulteit UvA.
 195. Tentoonstelling. Branko Lavaleye. Bozena Gasparska. Schilderijen en tekeningen. 3 april t/m 11 april 1984. Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam.
 196. Tentoonstelling. H. Daane schilderijen en tekeningen. T. de Boer schilderijen. Inge Bos schilderijen. 20 t/m 30 maart 1984. Rijksakademie van Beeldende Kunsten
 197. Tentoonstelling in de Hortus A'dam 9 juni t/m 16 september 1984. Dier en kleur. Van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden.
 198. Tentoonstelling. Jan van der Ploeg schilderijen 6 maart t/m 16 maart 1984. Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam.
 199. Tentoonstelling. Susanne Te-shu Chang. Schilderwerken. Marcel Willems. Schilderijen. Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam. 21 februari t/m 2 maart 1984.
 200. Thai Boxing. Zond. 21 oktober 1984 - 20.00 uur, Krasnapolsky - A'dam.
 201. Theater Dance Workshop o.l.v. Benjamin Felikksdal presenteert: New Yorick een dynamisch jazz & tapdansprogramma. Zondag 9 en 16 december 1984 De Kleine Komedie, Amsterdam.
 202. Theater '80 speelt Horvath's Don Juan komt uit de oorlog. De Balie.
 203. Theater-café T.D. Zondagmiddagconcert Oktober 1984.
 204. Thron. Dansgroep Kriszina de Chatel.
 205. Toetssteen speelt Jeroen Bosch. De Melkweg.
 206. Toneelgroep De Appel, Handke/Weiss Gezelschap. Toneelmuziek. Programma over 20ste eeuwse toneelmuziek
 207. Tripletour. Harry Sacksioni, Hans Visser, Lodewijk Colette.
 208. Uw gulden een daalder. Markten in het Amsterdams Historisch Museum, 6 juli tot en met 4 november 1984.
 209. Van der Vlugt, architect 1894-1936. 20 jan-23 mrt tentoonstelling + diaklankbeeld/ Stichting Wonen, Leidsestraat 5.
 210. Van Ostade Theater Amsterdam. Oktober 1984.
 211. Van polder tot stad. Tentoonstelling 25 februari t/m 3 april. Het land waarop wij wonen. Heden, verleden en toekomst van de westelijke tuinsteden van Amsterdam. De Meervaart Amsterdam.
 212. Variaciones para muertos en prcusion. Latin American Theatrte Group.
 213. Veins, 20 Portugese artists living in the Netherlands. Galerie Tribe 1 van 6 t/m 30 april.
 214. Verenigde Industriele Centra. Op 23 mei 1984 is de officiële opening van het nieuwe Industrieel Centrum Bullewijk. Een centrum waar verschillende industriële werkzaamheden zijn ondergebracht in 'Verenigd Vakmanschap'. Ter gelegenheid hiervan wordt u deze
 215. Vergezicht. 't Veem bewegingsstudio
 216. Verkoop van nieuwe en goede gedragen dames-herenkleding tegen sensationeel lage prijzen. Opbrengst t.b.v. sociaal werk. Woensdag 14 nov. donderdag 15 nov. woensdag 21 nov. donderdag 22 nov.
 217. Vlaams Cultureel Centrum de Brakke Grond. Fotomanifestatie '84. Boekendagen. Vlaamse stripdag. Vrouwen en literatuur. De Lage Landen en de Zeevaart. Kunst en filatelie.
 218. Volksuniversiteit voor iedereen. Het nieuwe winterprogramma.
 219. Voor buurt en beweging, de tekenaar Albert Hahn en de SDAP in Amsterdam-Oost. Amsterdams Historisch Museum 8 september t/m 4 november 1984.
 220. Voorkom vergelen. Hepatitis B vaccinatie. GG & GD Amsterdam.
 221. Vormgeving Stadionplein, Gemeentearchief, juni.
 222. Vrouwen, landschapen en stillevens. Marina Radius. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 23 juni t/m 8 juli 1984.
 223. Vrouwenstrijd ook in krisistijd: voor elke vrouw recht op betaald werk, ekonomische zelfstandigheid. Demonstratie en optredens 8 maart.
 224. Waar je als Amsterdammer heen kunt, als je wilt weten wat er met je stad gebeurt: Keizersgracht 440.
 225. Wendelien SchÜnfeld. Schilderijen 11 februari t/m 10 maart 1984. Portretten zondag 3 maart 1984. Galerie de Witte Voet Amsterdam.
 226. Westerkerk Amsterdam. A. Bruckmer o.a Messe in E-Moll door het koor Collegium Musicum Amstelodamense
 227. Westerkerk. Cantate Lobet Gott in Seinen Reichen. J.S. Bach.
 228. Wij gaan maaien en rommel opruimen in de noordelijke oeverlanden van de nieuwe meer omdat we vinden dat ze moeten blijven. De Oeverlanden blijven. Maai mee zaterdag 8 okt zondag 9 okt.
 229. Willem van Bemmel pastels en tekeningen. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 25 augustus t/m 9 september 1984.
 230. Willem van Oranje om vrijheid van geweten. Rijksmuseum Amsterdam 28 september - 9 december 84.
 231. Witte Konserten '83-'84. De IJsbreker. Asko Ensemble 13 april; Nieuw Ensemble 22 april.
 232. Witte Konserten '83-'84. De IJsbreker. Fusion Moderne (Harry Sparnaay en Polo de Haas) 23 maart. Programma: o.a. werken van Hindemith, Ives, Kagel Yun en Debussy.
 233. Witte Konserten '84 '85. De IJsbreker. 8 februari SchÜnberg Ensemble o.l.v. Reinbert de Leeuw.
 234. W.W.O '84. Universitaire Demokratie in de strot van Deetman! Congres 18 mei Oudemanhuispoort.
 235. Youp van 't Hek. Verlopen en Verlaten. Allerlaatste voorstellingen. di 18 februari t/m za 1 maart. De Kleine Komedie.
 236. Yvonne de Vries tekeningen & grafiek. Atelier 408 Amsterdam. 24-4 t/m 19-5-1984.
 237. Zondag 16 december 1984 in de Waalse Kerk: Musica Antiqua KÜln m.m.v. Max van Egmond. Werken van o.a. Vivaldi, Marcello, Hèndel.
 238. Zondag 23 december 1984 20.15 uur Concertgebouw, Grote Zaal. Weihnachtsoratorium, Cantates 1, 3, 5 en 6 van J.S. Bach. Nederlands Kamerkoor en The Amsterdam Baroque Orchestra o.l.v. Ton Koopman. Solisten: Tannie Willemstijn, sopraan; CatherinePatriasz, al
 239. Zondag 30 december 1984. Prestatieloop. Achter het Ajax-stadion Amsterdam.(...)
 240. Zondag 9 december 1984 in de Waalse Kerk. J.S. Bach. Vocaal Ensemble de Amsterdamsche Cantorij o.l.v. Barend Schuurman.
 241. 10 jaar in de ban van het bier. 1974-1984. Meer dan 180 soorten bier Cafe Gollum, Amsterdam.
 242. 14 november Literatuur en muziek van inheemse volken, met: Edgar Cairo, Gerda Havertong, Roberto Duclos, Maarten Jansen, Enrique Casanova. De Kosmos, Amsterdam.
 243. 19de eeuwse historieprenten Prentenkabinet Amsterdams Historisch Museum 7 december 1984 t/m 3 maart 1985.
 244. 1984 [International Year of Lesbian and Gay Action].
 245. 1984 International Year of Lesbian and Gay Action.
 246. 1984 35 jaar NAVO. Het geld heeft groot vermogen, het maakt de gekken wijs; het geeft de blinden ogen. Elk voordeel heeft zijn prijs. Geld maakt van lafaards helden geeft schurken nieuw fatsoen, want overal blijft gelden: 't is om de poen te doen. Mijn br
 247. 25 jaar Mercator. Vereniging van liefhebbers en beoefenaars van het Italic schrift. Tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/ Museum van het Boek, Prinsessegracht 30, 's-Gravenhage. 2 mei tot en met 16 juni 1984.
 248. 75ste Koffieconcert. Kelbergen 189. Amsterdam-Z.O. Het Rijnmond saxofoonkwartet. René Treumann exposeert: typografiek.

-

 1. A splash of... da... da... dance! Melkweg elke vrijdag v.a. 01.00 uur.
 2. Aangenaam verpozen. Ontspanning en vermaak van Amsterdamse vrouwen rond 1900. Tentoonstelling Amsterdams Historisch Museum, 24 september t/m 3 november 1985.
 3. Aankondiging rouwweek. Na langdurige ziekteverschijnselen is heden overleden onze dierbare geliefde Amsterdamse gastvrijheid (...) Laat onze jeugd in Godsnaam ook kunnen slapen. Jongeren vragen om een bed.
 4. Adèle in korte broek. Adèle in korte broek met Martin van Dijk en Tom Barlage regie: Lodewijk de Boer. Carré 29 april t/m 3 mei.
 5. Afval. Benelux veiligheid.
 6. Afzien. Een film van Gerrard Verhage. Ger Thijs, Gerardjan Rijnders, Pierre Bokma, Annet Nieuwenhuyzen, Mies de Heer, Catherine ten Bruggencate, Jentien de Boer. Filmtheater Desmet.
 7. Afzien. Een film van Gerrard Verhage. Ger Thijs, Gerardjan Rijnders, Pierre Bokma, Annet Nieuwenhuyzen, Mies de Heer, Catherine ten Bruggencate, Jentien de Boer. Produktie Rolf Orthel. Filmtheater Desmet.
 8. Akhnaton presenteert in september: hot rhythm'n soul op vrijdag; hiphop op zaterdag; expositie; restaurant. Nieuwezijds Kolk 25.
 9. Aktieweek in Amsterdam Britse Mijnstakers
 10. Al slaap je in Hoorn... Amsterdam houdt je wakker! Logisch dat je dus een abonnement op 'Ons Amsterdam' neemt... Bel 020-224537.
 11. Al slaap je in Purmerend... Amsterdam houdt je bezig! Logisch dat je dus een abonnement op 'Ons Amsterdam' neemt... Bel 020-224537
 12. Albert Blitz "Stella Maris". Galerie Forum Amsterdam 19 maart - 19 april.
 13. Algemene woningbouwvereniging te gast in het Amsterdams Historisch Museum 30 maart t/m 2 juni. AWV 1910-1985 75 jaar.
 14. Alleen al in Amsterdam 70.000 fout parkeerders per dag. Dienst Parkeerbeheer Amsterdam. Stickers 8 voor 1 gld.!!
 15. Allemaal Amsterdammers. Al honderden jaren komen er mensen uit de hele wereld naar Amsterdam om er te werken, handel te drijven of te wonen. Over hen heeft het Amsterdams Historisch Museum een tentoonstelling gemaakt die Allemaal Amsterdammers heet. 24 de
 16. Amsteldijk géén racebaan! Kom op 3 september om 20 uur op nr. 67 (archief).
 17. Amsterdam - Concertgebouw. Zaterdag 23 januari ......... cello. Benjamin Britten 3 suites voor cello solo.
 18. Amsterdam tegen kruisraketten van uitstel naar afstel, cruise tegen cruise, dinsdag 25 augustus: 19.30 uur start Ceintuurbaan-Amstel Demonstratie, 20.30 eindpunt Dokwerker Manifestatie met sprekers en muziek.
 19. Amsterdam 1950-1959, twintig fotografen in het Gemeentearchief, van 11 oktober t/m 30 november 1985.
 20. Amsterdam 1950-1959, twintig fotografen in het gemeentearchief; 11 oktober t/m 30 november 1985.
 21. Amsterdam, 21 november Dam 13 uur. Geen nieuwe kernwapens in Europa.
 22. Amsterdamse bedrijfsconcerten. Een serie liveconcerten van de Concertzender met steun van het Amsterdamse bedrijfsleven.
 23. Amsterdamse topografie uit eigen collectie. Prentenkabinet, Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraat 92. 7 december 1985 t/m 16 maart 1986.
 24. Amsterdamse Topografie uit eigen collectie. Prentenkabinet Amsterdams Historisch Museum 8 maart t/m 16 mei 1985.
 25. Amsterdamse Vereniging De Zondagsschilders 50. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 3 t/m 18 augustus 1985.
 26. Andrew Lloyd Webber, Tim Rice. Jesus Crist Superstar. Carre ma. 7 en di. 8 april. Een musical van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen.; ;
 27. Antiekmarkt De Looier Amsterdam. Januaribeurzen.
 28. Antiekmarkt De Looier. September. Corneille. Galerie De Looier. Lijnbaansgracht 192. Amsterdam.
 29. Antologia de la Zarzuela. Direct uit Madrid. een wervelende Spaanse show vol dans, zang en muziek. Ruim 100 medewerkenden. Carré van 3 t/m 8 september 1985.
 30. ASA vraagt: computerfreaks in bezit van stropdas (m/v). Bel ASA voor de uitzendbaan-van-het-jaar.
 31. Baal speelt Het Park van Botho Strauss. Vanaf 15 nov. Frascati Amsterdam.
 32. Babylon. Footsbarn Theatre. Oosterpark: 4 t/m 20 augustus '87.
 33. Beeld en realiteit. Internationaal festival van de documentaire. Filmtheater Desmet; Amsterdam.
 34. Benefiet voor De Morgen. Zondag 30 november vanaf 18 uur in de Brakke Grond, Nes 43, met Bart Peeters, Raymond v.h. Groenewoud, Jan Decleir, Simon Vinkenoog, Ischa Meijer. Beri-Beri - Bram Vermeulen (...) de Morgen.
 35. Benefietconcert voor de Britse mijnwerkers. 14 september 19.30. De Hoeksteen. Jan van Galenstraat 10.Amsterdam.
 36. Bevaren Water. Prijsvraag tentoonstelling in de Oude Kerk Amsterdam. Van 28 juli t/m 11 augustus.
 37. Bij tekenen zitten geen ezels, geen gehak in handvaardigheid, geen gepunnik aan textiele werkvormen, zo ga je toch niet om met omgangsvormen. Hogeschool Holland.
 38. Bijlmersneltram bij Waterlooplein de grond uit, via de Geldersekade naar Osdorp. St. Olofspoort 4, tel. 020-239341.
 39. Birds of a feather flock together. Cafe bar April. Reguliersdwarsstraat 37. Amsterdam.
 40. Bloed geven is leven geven. Stichting Rode Kruis Bloedbank Amsterdam, Zaanstreek en Waterland. Plesmanlaan 125, Amsterdam.
 41. Bloolips Living Leg-ends. 16-19 mei Melkweg.
 42. Bob Berky uit New York: één van de grootste theater-clowns van deze tijd. De Kleine Komedie zondag 23 december, 14.00 uur/20.15 uur.
 43. Boeken op de Dam te Amsterdam zondag 22 juli 10-19 uur. Dit keer extra aandacht voor het onderwerp schilderkunst.
 44. Boekhandel De Verloren Tijd presenteert New Found Land in de reeks Verloren Tijdschriften m.m.v. Remco Campert, Hans Keller, Barber van de Pol.
 45. Boris Mulder's Recht door Zee Show. Dinsdag 22 januari (première) t/m zaterdag 26 januari 21.00 uur. Theater The Bank Amsterdam.
 46. Boris Mulder's Recht door Zee Show. Shaffy try-out vrij. 26/za. 27 okt. 24.00. Idee en uitvoering: Bart Deuss.
 47. Bosmuseum. "De natuur maakt zich gereed voor de winter". Een herfsttentoonstelling in en rond het Bosmuseum, Amsterdamse Bos, alle dagen geopend van 10 tot 17 uur. 10 t/m 25 oktober!
 48. Boulevard of Broken Dreams. Het Werkteater presenteert in de Tent: Tussen Hemel en Aarde, Leichner no.-5, Broertjes, Het Leven, Nederlands Blazers Ensemble. Museumplein.
 49. Bouwplan Westerdokstrook klaar. Wijkcentrum de Gouden Reael, Lieven de Key, Sanders Verenigde Bedrijven. Feest voor alle buurtbewoners.
 50. Boycot de vruchten van apartheid. Cape: appels, peren, duiven, pruimen; Outspan: sinaasappels, grafefuits, citroenen; Caprice: avocado's, mango's, meloenen; Odda: sinaasappels. Komitee Zuidelijk Afrika Amsterdam.
 51. Brandaan. De Ierse Odysseus. Brandaan ontdekker van Amerika?
 52. Bredero 1585-1985 festival 16 & 17 maart Nes & Oude Burgwallen Amsterdam.
 53. Bredero 1585-1985. Kijken naar Bredero. Tentoonstelling over de opvoering van zijn werken 17de-20ste eeuw. Agnietenkapel 17 maart - 26 april 1985.
 54. Brons en waterverf. Karel Gomes. Beelden en aquarellen. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 13 t/m 28 juli 1985.
 55. Buurt Circus theater! Haarlemmerplein 31 oktober. In samenwerking met wijkcentrum De Gouden Reaal.
 56. Buurthuis Het Oosterhonk 26 mei Buurtfeest op de Weesperzijde ism De IJsbreker, Hele Klus, Antillian Art Collective.
 57. Camerata Trajectina. Bredero Amsteldammer. Odeontheater 25, 27, 28 september, 3, 4 en 5 oktober. 13 oktober schemerconcert.
 58. Carla Thomas vr. 14 aug. 23 uur. Soul Party. Like father - like daughter. Melkweg.
 59. Carlo I Alberto. Colosi Baïoni. Superclowns. Theater Carré wo 18 en do 19 september '85.
 60. Chili 12 jaar diktatuur. 11 September 1985 demonstratie, manifestatie.
 61. Cinestud. international student film and video festival. 21 Tot en met 27 november Kriterion Amsterdam.
 62. Club LL International meetings 1985. Club LL Amsterdam. [agenda]
 63. Code Public. Monte Video 14 nov. videoperformance; N.L. Centrum 16 nov. concert (video)installatie en aktie.
 64. Coke. De witte sloper.
 65. Concerten maart Het Apollohuis Eindhoven. Carte Blanche, improvisaties; John Lindberg, composities voor contrabas; Het Nieuwe Leven, electro-instrumentale muziek.
 66. Crea, Handke/Weiss Groep speelt Marat/Sade. De vervolging van de moord op Jean Paul Marat opgevoerd door de verpleegden van het krankzinnigengesticht van Charenton onder regie van de heer De Sade, van Peter Weiss, muziek: Richard Peaslee. Ned. premiere. 1
 67. C.S. Dixie Jazz festival 29 oktober t/m 1 november. 4 Swingende dagen in Amsterdam, op meer dan 30 lokaties tussen Dam en station.
 68. Cursusaanbod april/mei 1985. Vrouwencentrum Kenau.
 69. Dancing America. Garth Fagan's Bucket Dance Theatre. Carré.
 70. Dancing America. Pilobolus. Carré.
 71. Dans te kijk. Tentoonstelling 40 jaar Nederlandse theaterdans. Foto's, kostuums, maquettes, affiches, video's. Amsterdam Nieuwe Kerk 13-29 juni.
 72. Dansen bij Jansen 10 jaar. Do. 29 okt. 22.00 3 gratis vaten bier!
 73. Das Land des Lèchelns. Operette van Franz Léhar. Dirigenten: John Kapper en René Benschop, choreografie: Gerhard Senft (Opera Wenen), regie: Alexander Pichler (Opera Wenen) (e.a.). Stichting Hoofdstad Operette. Theater Carré vanaf 20 februari, iedere avon
 74. David Hare, Howard Brenton. Pravda. Een onthutsende komedie over de wereld van de journalistiek. 1 okt. t/m 16 nov. Rotterdam Theater Hal 4 (Utopia).
 75. De Balie centrum voor theater, politiek en literatuur. Januari 85.
 76. De Balie. Centrum voor theater, politiek en literatuur. September 1985.
 77. De Bron, bijbelse thema's op grafstenen van de Portugees-Joodse begraafplaats te Ouderkerk a/d Amstel. Tentoonstelling van foto's gemaakt door Connie Soetens. Oudheidkamer, Ouderkerk a/d Amstel.
 78. De Caracal. Judith Herzberg. Toneelgroep Amsterdam. Theater Bellevue 5 tot en met 24 januari 's zondags matinee.
 79. De Dageraad. 6 vertegenwoordigers van de geestelijke avant-garde van de 20ste eeuw. Meditatiecentrum De Kosmos, Prins Hendrikkade 142 Amsterdam.
 80. De Emotionele Pest. Toneelgroep Sater. De Balie centrum voor theater politiek en literatuur.
 81. De Emotionele Pest. Toneelgroep Sater. Schouwburg-Zaal Tilburg donderdag 26 april aanvang: 20.15 uur.
 82. De IJsbreker februari.
 83. De IJsbreker. Leden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Marien van Staalen spelen Rudolf Escher. Witte Konserten '85 - '86.
 84. De Jongeren, foto's van Maya Pejié en Han Singels. Rijksmuseum Amsterdam 8 februari - 1 september 1985.
 85. De Kleine Komedie moet open blijven. Zet uw handtekening bij: De Brakke Grond, de Engelenbak, het Nieuwe de la Mar Theater (e.a.).
 86. De Machtwacht. The Mightwatch. Die Machtwache. De Wekker Utrecht.
 87. De Morgenster, zwerftochten op IJsselmeer, Wadden & Noordzee.
 88. De nacht voor het ochtendgloren. The night before dawn. For a monument of gay pride.
 89. De NIEUWE! mens. Een film van: Hermine Ruyvekamp, Jogchem van Dijk (e.a.)
 90. De Pleinwerker Waterlooplijn 213.
 91. De PostPeristaltici. Uit in Eigen Huid. Door Microbius/Robert Vernooy vanaf 15 oktober in de boekhandel. In de Knipsscheer.
 92. De Salon. Merg. een kameropera. Muziek: Henk van der Meulen, tekst: Judith Herzberg, regie: Annemarie Prins. Frascati van 7 januari tot 19 januari.
 93. De schijn van een lijn. Coke, me neus uit !
 94. De Tafel. Toneelgroep Sater.
 95. De terugkeer van Joop Huizinga. Herman Finkers. De Kleine Komedie.
 96. De Verbeelding aan de macht. MAI 68. Parijs en Amsterdam 1968-1970. 12 juli t/m 8 september 1985. Amsterdams Historisch Museum. Le France aux Pays-Bas.
 97. De Verbeelding. Boekhandel. Moderne kunst - architectuur - fotografie - bellettrie. Utrechtsestraat 40 Amsterdam.
 98. De Verbeelding. Boekhandel. Moderne kunst - architektuur - fotografie - bellettrie. Utrechtsestraat 40 Amsterdam.
 99. "De verbijsterende kracht van de weduwe Oilo". Trots op zijn lichaamskracht, is een krijger op weg om mee te doen aan een worstelwedstrijd (...).
 100. Dedica door Claudia Christen, Solo Impro door Eva Maassen. Theater De Liefde.
 101. Deeltijd -iets voor u ? Minder dan 40 uur per week werken kan ook bij de gemeente Amsterdam.
 102. Delta Ensemble. Karel Goeyvaerts. Litanie IV (1981). Paul Thermos Expres(s) (1984). Luca Francesconi Viaggiatore insonne (1983). Denys Bouliane Jeux de société (1981). De IJsbreker.
 103. Demonstratie 24 april Museumplein Amsterdam. Wij vrouwen eisen: Abortus uit wetboek van strafrecht. Abortus in het ziekenfondspakket. De vrouw beslist. Hierover kan niet onderhandeld worden.
 104. Denies Damiaens glas in lood. Frits van Roon beelden. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. Van 24 augustus t/m 8 september 1985.
 105. Der Unvollendete von Holzbauer of een moderne ruine die voldoet aan internationale eisen.(...) [protest tegen Stopera]
 106. Descartes et les Pays-Bas, la France aux Pays-Bas, Maison Descartes Amsterdam. Deze expositie is mede mogelijk gemaakt door: Bull, Peugeot-Talbot, Providentia UAP, Total.
 107. Deze maand in het Tropeninstituut Soeterijn. September 1985.
 108. Dinsdag 1 september 22.00 uur from Nashville Tenessee Grand Ole Opry Star. The tall Texan Billy Walker. Billy Johnson gitaar en de Country Time Studio Band. Melkweg.
 109. Direct from Zimbabwe. Thomas Mapfumo the man of sounds and The Blacks Unlimited. Special guest Stella Chiweshe. Africa Roots. Melkweg Amsterdam. Do. 15 nov.
 110. Druk je stempel Stampij catalogus.
 111. Duimen draaien of meedraaien? Je hebt veel vrije tijd en je wilt wat. De vrijwilligerscentrale helpt je verder!
 112. Een aangepaste woning voor gehandicapten. Meer onafhankelijkheid voor 't zelfde geld.
 113. Een aankomst. Een film gemaakt in opdracht van Stichting Beth Palet. Tamar Baruch. Sietske Pietersma (e.a.). Camera: David Weissman...Camera-assistent: Sander Snoep... Montage: Gerrit Hissingk... Art-direction: Joris SLuizer. Script en continuïteit: Dimph
 114. Een avond met ..... H.J. van der Bijl. Regie: Paul Jonker.
 115. Een leven redden is een belangrijke daad in het leven. Benelux veiligheid.
 116. Een nieuwe of gerenoveerde woning in de Gouden Reael. Nu ook voor buurtbewoners die langer dan 10 jaar of 5 jaar (voor 60+) in de buurt wonen mogelijk. Lees de folder! die in februari in de buurt wordt bezorgd. Informatie en inschrijving op het wekelijkse
 117. Eenoog Koning van Carlos Fuentes. Viviane de Muynck, Harry van Rijthoven. Regie: Rense Royaards. Shaffy Theater/Konsertzaal di. 20 t/m 31 oktober, aanvang 20.30 uur.
 118. Eigen bijdrage ? Nooit ! Rechtshulp gratis ! Deze advocaten innen eigen bijdrage niet.
 119. Eigen Bijdrage. Pillen slikken is geen pretje. Knak daarom het knakenwetje. Azivo.
 120. Electrische Museumtramlijn Amsterdam. Dienstregeling 1985.
 121. Elma van Haren grafiek. Van 29 juli t/m 5 september bij Galerie J. Walter Thompson Amsterdam.
 122. Engelse Kerk zo. 3 febr. 15.00 uur. Vokaalensemble Alkan o.l.v. Paul Blooaert m.m.v. Blazerskwintet Pentaulia. Werken rond het thema erotiek. Crea, Kulturele Organisatie Universiteit Amsterdam.
 123. Erf en tuin in oud-Amsterdam, de ontwikkeling van het besloten erf en de stadstuin in de oude binnenstad. Amsterdams Historisch Museum 25 juni t/m 29 augustus.
 124. Erik de Jong exposeert in Artoteek Osdorp van 1 t/m 25 oktober. Opening 30 september om 20.00 door Tijmen van Grootheest.
 125. Ever Meulen. Tentoonstelling. Kunstwinkel Quest Amsterdam. 24 mei 22 juni 1985.
 126. Expositie A.K.W. In den Wildeman Amsterdam 26 mei tot 18 juni.
 127. Expositie Artoteek Osdorp. Robert van Dieren 14 nov. - 6 dec.
 128. Expositie Geologie, miljoenen jaren in het Amstelpark; 7-22 november.
 129. Expositie in De Moor; reisfoto's uit de Verenigde Staten; Toon Michiels; 1 mei t/m 11 juni.
 130. Expositie Keizersgracht 24. Beelden, schilderijen, grafiek, tekeningen.
 131. Expositie Osdorp en het Algemeen uitbreidingsplan Amsterdam of stedebouwkundige achetrgrond van Osdorp. 10 mei t/m 23 augustus 1985.
 132. Expositie: Van knip tot chip, ontwikkelingen in het geldverkeer 15-11-1985 t/m 3-02-1986. NINT Technisch Museum, Amsterdam.
 133. Expositie van 24 mei t/m 22 juni Soraya Allaries, Marian Binkhuysen. Hortus Botanicus UVA Amsterdam.
 134. Familie Knie met Wereldkerstcircus in Carré.
 135. Fantasy. Vrijdag 10 augustus Travestietshow. Vrijdag 17 augustus Modeshow Dansant.
 136. Feduco. Medelanders - Nederlanders. Surinaamse muziek in Nederland. Een film van Frank Zichem.
 137. Feestelijke heropening van de Schipperstraat. Vrijdag 16 november.
 138. Festival of Brazilian culture in Amsterdam, 7 - 13 sept, de smederij.
 139. Film frieken festival in 16 steden. 14 maart - 9 mei 1985. Alhambra en Cinecenter Amsterdam - Babylon Den Haag - Lumière Rotterdam (...)
 140. Filmhuis lange adem. Januari elke dinsdag aanvang 20.30 / 5 gulden.
 141. Filmtheater Desmet presenteert als hommage aan tien jaar Cinemien laatste nachtcyclus.
 142. Food for Ethiopia. Melkweg zo. 9 dec. Amsterdam. Glenn Hahn's Percussiegroep, It Lives, Blaka Rutu, e.a.
 143. For the bitter and the sweet. Coffeeshop Downtown Amsterdam.
 144. Forum. De kunstenaar en zijn criticus. Luciano Fabro - Jole de Sanna; Armando - Carel Blotkamp; Marinus Boezem - Philip Peters; Niek Kemps - Marianne Brouwer; Braco Dimitrijevic - Nena Dimitrijevic. Workshops/lezingen/discussies. 21 oktober t/m 25 oktober
 145. Freek de Jonge, De Bedevaart, terug in Carré vanaf 22 november.
 146. Gaan studenten staken? 29 april-3 mei aktieweek tegen het nieuwe studiefinancieringsstelsel.
 147. Galerie Siau Modern Art.
 148. Geen bommen maar ballonnen. De blijdenkers. Zwanenburgwal 54-56 Amsterdam.
 149. Geldersekade 88-86 ontruimen?? Nooit!! Geen Huidenstraat-Truuk. Geen toko. Maar woningen. Stop die toko maar in je stopera!
 150. Gevallen & Opstaan Beth Palet 21 maart tot 14 april. 1885 - 1985 100 jaar. Ontwikkeling in hulp aan ouders en kinderen. Hologrammengalerie.
 151. Gevoelens uiten in eigen muziek en dans.
 152. Gezondheidszorg. Moeilijke woorden? Prik een gaatje in dat praatje.
 153. Gezondheidszorg. Operatie? Over je auto heb je nog meer te zeggen.
 154. Gezondheidszorg. Ziek van je werk? Medicijnen of ...
 155. Giso Lampen. Gispen, Rotterdam, Voorhaven 101, Monsterkamer Singel No 299 Amsterdam
 156. Globe speelt Sobol. Ghetto. Carre 6 t.m. 9 februari.
 157. Gratis proefles rock 'n roll, jazz ballet, conditie training, basis training, circuit fitness training, aerobics, karate, kracht training, electric boogie yoga. Kom eens kijken bij Yusei Gym Amsterdam.
 158. Gratis voorpremiere van Alan Parker's film Birdy in de bioskoop Cinema-international Amsterdam.
 159. Groepstentoonstelling Galerie Slau en tekeningen van Joop Rubens van 6 maart t/m 1 april Amsterdam.
 160. Grote Bickersstraat 2 vh H. Jonker Machinefabriek. Bewegingstheater Bewth. De tijd stroomt over de tel. Bedeesd terzijde staat de wijzer. 20 tm 31 mei 21.45 uur en 1 tm 12 juni 22 uur.
 161. Ham & Hoppa Compagnie. Internationale humor. Concerto Movemiento Ham en Hoppa. Anne van der Hoeven, Genio de Groot, Harry Piekema. De Kleine Komedie, dinsdag 22 t/m zaterdag 26 januari 1985.
 162. Hamlet. Shakespeare. Het Publiekstheater. Stadsschouwburg Amsterdam.
 163. Handboogstraat 11. Dansen bij Jansen. Feest van de kale pleuris zooi. Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door.
 164. Hans, het leven voor de dood. Een film van Louis van Gasteren. Leidsepleintheater.
 165. Happy Herby and Astrid Seriese. All that jazz in Tingel Tangel.
 166. Hé! bekijk 't effe, wij rijden zwart met z'n allen!. Muurkrant nr.2. De Zwartrijdersbond. Postbus 2417 A'dam.
 167. Hembrug bewaard. De kweekschool voor de handel verkoopt hembrug in gegarandeerd echte souvenirs. De opbrengst van het onderwijsprojekt is bestemd voor de Stichting Familieverblijf Kinderziekenhuizen. Op 21 maart a.s. wordt het eerste souvenir overhandigd
 168. Herman Heijermans (1). Eerste stappen.
 169. Herman Heijermans (10). Het eigen gezelschap en het einde.
 170. Herman Heijermans (2). Erkenning en ergernis.
 171. Herman Heijermans (4). Op hoop van zegen (in het buitenland). Amsterdam 1900. Hamburg, Berlijn, Praag 1901. Moskou, Leipzig, Wenen, Parijs, Antwerpen 1902, Londen, Belgrado 1903, Riga 1904, Stockholm 1906, Kopenhagen, New York 1907.
 172. Herman Heijermans (5). Trouw aan natuur en realiteit.
 173. Herman Heijermans (6). Het toneel der regisseurs.
 174. Herman Heijermans (7). Teleurstellende successen. Brand in de Jonge Jan 1903. Allerzielen 1904. Uitkomst 1907.
 175. Herman Heijermans (8). Het spel toen en nu.
 176. Herman Heijermans (9). Berlijns Intermezzo.
 177. Herman van den Boom. Fotografie. Van 23 januari t/m 1 maart bij Galerie J. Walter Thompson.
 178. Hermans Heijermans (3). Op hoop van zegen (in Nederland).
 179. Het AJT speelt A. Miller De Vuurproef. Duitsland 1939-1945, Amerika 1950-1954, Frankrijk 1572, Salem 1692, Iran 1978-19.., Italie 64-68. Buurttheater de Boomspijker 12 t/m 16 november.
 180. Het Bal. Performance, mode, muziek. Melkweg Amsterdam. Za 15 dec.
 181. Het dagvakantiekamp. Kom mee naar buiten allemaal. Van 25 juli tot en met 12 aug. (begin schoolvakantie's). Gesteund door de gemeenten Zandvoort en Amsterdam.
 182. Het eerste Klustrum. Vijf jaar Buurttheater De Klus! Theatermarathon. 26 t/m 29 november (vier dagen gratis toegang!)
 183. Het geschiedenis [vrouwen]overleg presenteert: "Vrouwen en Wetenschap in de 18e Eeuw" een lezing door Britta Rang. Za. 15 dec.
 184. Het IJ is geopend. De binnenstad gedicht. Tentoonstelling. Diskussiedagen.
 185. Het klassieke meesterwerk van Carl Dreyer (1927/28). La Passion de Jeanne d'Arc. De wereldberoemde verfilming van de laatste dag uit het leven van de Maagd van Orléans, met Renée Falconetti, Antonin Artaud en vele anderen. Muziek: Jo van den Booren. Live
 186. Het Lage Kruis. Godfried Pieters. Schilderijen/Sculpturen. 15 sept. t/m 6 okt. 1985. Kunstcentrum Limburg Maastricht.
 187. Het Leven. Bram Vermeulen - Edward B. Wahr. De Kleine Komedie Amsterdam.
 188. Het Nederlands Filmmuseum presenteert oudermiddagen.
 189. Het Orkest. Dinsdag 18 maart Amsterdam - Sonesta Koepelzaal aanvang 20.15 uur. Dirigent: Roland Kieft, solist: Bernd Brackman. Wisse - Sette aforismi; Ravel - Pianoconcert in G.; Schumann - Symfonie nr. 2.
 190. Het Plagiaat van Robbie Muller. Toneelgroep Toetssteen. De Engelenbak A'dam 23, 24, 25 februari 20.30 u. De Boomspijker A'dam 1, 2, 3 maart 20.30 u.
 191. Het spel van kinderen is grenzeloos.
 192. Het Veem Theater. Stichting Image "Uit de Diepte"; "Hartsbewegingen". Vrij. 22 jan., zat. 23 jan. Cyaan "Verstrikt". Din. 26 jan., woe. 27 jan., don. 28 jan. (premiere).
 193. H.J. da Silva presenteert Kodo, de hartslag van de wereld. Japan serie V. Carré maandag 30 september 1985 - aanvang 20.15 uur.
 194. H.J. da Silva presents Gambuh Bali, the medieval dance-theatre. Theater Carré maandag 7 november - 20.15.
 195. Hogaku. Traditionele Japanse muziek in samenwerking met het Haags Gemeentemuseum. Rijksmuseum Amsterdam. Afdeling Aziatische Kunst.
 196. Hollandsche Schouwburg. De roode danseres. Charles Henri Hirsch. Regie: Louis de Vries-decors Jaap van Dam.
 197. Homomonument
 198. Houdt u stad schoon.
 199. Hubertus de Jong exposeert schilderijen in de foyer van buurttheater de Boomspijker 26 september - 31 oktober.
 200. Huize Espee. Een keurig adres voor stripdames en -heren. Espee/Van Wulften. Raamstraat 10 Amsterdam.
 201. Huur te hoog? Loon te laag? Wij helpen u. Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting van Amsterrdam, Wibautstraat 82.
 202. IBM exhibit. Een indringende IBM tentoonstelling over allerlei facetten van de informatietechnologie. Amstelpark, 10 april - 1 mei 1985.
 203. Iedere woensdag-, zaterdag- & zondagmiddag voorstelling in Bellevue, Brakke Grond, Shaffy & Rotonde. Informatie: Jeugdtheater Amsterdam.
 204. If you want more than just coffee. Cafe Bar April. Selfcatering apartments The Witz
 205. IIAV, bibliotheek, documentatiecentrum en archief op gebied van de positie van vrouwen. Van Caraïbische literatuur tot Hedy d'Ancona; Van vrouwenhandel tot Europese eenwording; van madam Curie tot ontwikkelingen in vrouwenstudies; van historische kookboek
 206. Ik Jan Cremer. De Rock Opera. Carré van 24 september t.m. 6 oktober '85.
 207. Imprimé en Hollande. Het Franse boek in Nederland gedrukt. Tentoonstelling in het Paleis op de Dam. Van 14 juni t/m 8 september 1985.
 208. In deze buurt geen racisme.
 209. In Frascati maart.
 210. In Frascati. Man en Paard. Kunst, actualiteit en ongelukkig individu. 3. Ensemble of ad-hoc. Toneel als kunst van de samenwerking: een debat met Karst Woudstra en Frans Lommerse o.l.v. Leo zum VÜrde sive VÜrding.
 211. In Frascati. Man en Paard. Kunst, actualiteit en ongelukkig individu. 5. Opera. Burgerlijke kunst of politiek theater? Een debat tussen Tim Coleman en Burkhardt SÜll.
 212. In Frascati. Vanaf 24 januari. Baal speelt: Georg B¿chner Dantons Dood. Bewerking en regie: Mark Timmer. Muziek: Vera Vingerhoeds.
 213. In Frascati. Zondag 5 januari Composers' Voice. Een serie manifestaties i.s.m. Donemus. Henk v.d. Meulen over Merg. Een kameropera op tekst van Judith Herzberg. Met Anne Haenen, Guus Hoekman, Lucia Meeuwsen, Charles van Tassel, Lieuwe Visser en een ensemb
 214. 'Incident' een exploitatie-performance van Peter Baren m.m.v. Wolf Mense en Agneet Evenhuis. Aanvangstijden: vrij. 24 jan. 21.00 uur, daarna ieder kwartier toto 23.00 u. Zat. 25 jan. 15.00 uur, daarna ieder kwartier tot 17.00 u. Zon. 26 jan. 15.00 uur...
 215. Instant Composers Loop. Odeon, 7,8,9 januari.
 216. Interieur een voorstelling van Bonheur. Shaffytheater di. 15 t/m za. 19 dec. 20.30 u.
 217. ISCM. Wereldmuziekdagen 4 t/m 13 oktober 1985. Vrijdag 4 oktober Radio Kamer Orkest o.l.v. Ernest Bour.
 218. It's Reverberation Time in concert. De Kleine Komedie.
 219. Ja Baas, Nee Baas. Sater speelt een vrolijk stuk over vakbond, medezeggenschap en ondernemingsraad.
 220. Jango met "Night Mirrors" try outs. Melkweg wo. 24 t/m vr. 26 oktober.
 221. Jat bewust. Bij verder korten op de uitkeringen en minimumlonen en verdere stijging van de woonlasten wordt je gedwongen te jatten om nog redelijk te kunnen leven. Bestorm de grootwinkelbedrijven en neem wat je nodig hebt. Proletaries winkelen neem en eet
 222. Jazz. Salsa. De Kroeg. Programma juli 1985.
 223. Jazz Salsa. Januari 1985. Jazzcafé De Kroeg Amsterdam.
 224. Jeroen Henneman in Amsterdam 9 febr. - 6 maart. Galerie 20 Amsterdam.
 225. Joan Schilp, Daniel Westra, schilderijen; van 26 april t/m 4 juni bij galerie J.Walter Thompson.
 226. Job van Uytregt. Acryls en pastels. Van 6 mei t/m 13 juni bij Galerie J. Walter Thompson Amsterdam.
 227. Johan Cruyff introduceert zijn Spaanse wijnen. Gall & Gall.
 228. Joods Historisch Museum Amsterdam. Zingt tot de Eeuwige een nieuw lied. Veranderende positie van de vrouw in het jodendom.
 229. Ka theater Mishima. Melkweg 9-12 mei.
 230. Kan hier een leesbaar blad gemaakt worden? Oordeel zelf. Neem 'n abonnement op Propria Cures. De feestelijke 90e jaargang kunt u zÿ bestellen.
 231. Kill/koop the pope!
 232. Kinderen van een mindere god. Mark Medoff. Woensdag 31 okt. De Kleine Komedie.
 233. Kip zwembroekvee, een sportstuk voor hoestenden. Muziektheater op straat voor jong en oud. 6 Augustus Vondelpark.
 234. Kogel door de kerk? Steun Stichting de Posthoornkerk.
 235. Kosmos februari. Wo. 1 film: Cartoon Classic van Disney; do. 2 lezing: Islam; vr. 3 swingen; ma. 6 concert: Jamaluddin Bhartiya-Sitar; do. 9 lezing: Mellie Uyldert; ma. 13 concert: Howard Green, lezing: Mia Leene.
 236. Krakk. AAAArgh.
 237. Kroegtijgers veel plezier met de film. Barfly. Mickey Rourke en Faye Dunaway. 4 Februari in de bioscoop.
 238. La France aux Pays-Bas, Nederland en de Franse cultuur. 1985 invloeden in het verleden, 1986 hedendaagse ontwikkelingen. Juni 1985/november 1986 tentoonstellingen/concerten/video/lezingen/voorstellingen/films/discussies.
 239. La France aux Pays-Bas. Nederland en de Franse cultuur. 1985 invloeden in het verleden, 1986 hedendaagse ontwikkelingen. Juni 1985/november 1986 tentoonstellingen/concerten/video/lezingen/voorstellinge/films/discussies.
 240. La vu en rose. Homo en Lesbisch Netwerk. Do. 17 mei Flipo + Hom'les (vlvu). 20.00 Film: Outrageous (Craig Russel), 22.45 Wilma vd Wal Smakelijk Smart (muziek). PH 31.
 241. Leer Deetman lezen. Schrijf. In zijn kruistocht tegen het kritische verstand doet Deetman nu een aanval op de Letteren.
 242. Leonardo da Vinci. Studies voor het Laatste Avondmaal, tekeningen uit de collectie van H.M. Koninging Elisabeth II. 21 December 1984 - 3 maart 1986. Rijksmuseum Amsterdam.
 243. Leren navigeren. 200 jaar zeevaartkundig onderwijs in Amsterdam. 18 oktober - 12 december. Hogere Zeevaartschool Amsterdam.
 244. Lessen uit RSV. Een JOVD-themadag op zaterdag 12 januari 1985 in het Carlton Hotel te Amsterdam. Porgramma: 11.00-12.30 Video van samenvatting enquette-verslagen; 13.00-17.00 Forum; 's avonds Feest in samenwerking met de VVD. Forumleden: Jacobse (VVD, Twe
 245. Liever buitenlanders dan een racist.
 246. Looking for the perfect combination? 25 Mei de Weesper 'La Pest'. The Div. Video-clips, open podium, jenj disco. Psychologenfeest vrijdag 22 mei vanzaf 22.00 uur.
 247. Luilaknacht. Vrijdag 27 mai: 23.00 uur tot za. 09.00 uur met Small Talk; The Larry Rose Band; Triola. Film: horror... "Night of the Living Dead", lachfilm... Huil niet met je Mond Vol. Akhnaton.
 248. Lunchpauze Theater. Het achtste wereldwonder. 'n Levende krant. 12, 13, 14, 15, 16 december 12.30 - 13.15 uur. Koffie en broodjes te koop - toegang een gulden. Universiteitstheater.
 249. Maak 'n punt van de huur. Weiger huurverhoging, let op 't nieuwe puntenstelsel. Spreekuur: Wijkopbouworgaan Oosterpark. Maandag: 2,9,16 en 23 juni van 17.00 tot 19 uur.
 250. Machthebbers hebben geen andere macht dan die wij hen zelf geven. Onderdrukking vrouwenmishandeling honger bewapening kernenergie milieuverontreiniging armoede marteling. Er is nog niets verloren, maar stilaan dringt de tijd om je stem te laten horen door
 251. Maison Descartes Amsterdam. 14/6 - 27/9 '85. Descartes et les Pays-Bas. La France aux Pays-Bas.
 252. Manifestatie op donderdag 16 september Binnenhof, Den Haag. Geen fascisme in Nederland. Racisten uit de kamer. Organisatie: Anti-fascisme komitees Nederland.
 253. Manifestatie voor het behoud van de Posthoorn. Ondersteund door optredens van: Toneelgroep Alarm, Het Amsterdams Salonorkest, Het Salonorkest Max Tak en om 22.00 uur Het Jordaan Cabaret. Verder sprekers, informatie en tentoonstellingen over de buurt en d
 254. Margreet Dolman. Wat een fijne avond was dat! De Kleine Komedie zo. 17 t/m 20 maart 1985.
 255. Marja Hooft keramiek. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 14 t/m 29 september 1985. Danielle Janssen wandtapijten en aquarellen.
 256. Master Class David Pownall. Rotterdam Theater. De Balie 1 t/m 23 januari - 20.30 uur.
 257. Mazzeltof Joodse Gemeente! Van 4 september tot en met 20 oktober 1985. Foto's en moderne ceremoniële voorwerpen ter gelegenheid van 350 jaar Joodse Gemeente Amsterdam. Tevens een wedstrijd in het ontwerpen van een mezoeza. Joods Historisch Museum Amsterda
 258. Meer woningen, betaalbare huren. CPN.
 259. Melkweg cinema. 16 July - 30 august Summer of Suspense, horror - SF - thrillers. thursday till sunday 8 & 10 pm & Giant wednesday 8 pm.
 260. Melkweg feb-mrt. Muziek. Theater.
 261. Melkweg Muziek Januari.
 262. Melkweg muziek maart.
 263. Melkweg op T.V. V.a. woe. 18 dec. weer geopend! Di. 17 december elk uur: 16.00-24.00 u. Hoogtepunten, schokkende beelden en tere momenten. Kanaal 29.
 264. Melkweg september.
 265. Melkweg Theater. Gebr. Flint. Avonturen aan den lijve. Operette in zakformaat. 31 jan-3 feb.
 266. Melkweg wo 26 december Tabuley Seigneur Rochereau.
 267. Melkweg zo. 12 jan. N.L. - Dubbelkonsert. 22.00 u. Media; 23.30 u. The Dutch.
 268. Mensen, bloemen en bomen. Gerard van der Leeden. Trix Verkade. Gerard Boon von Ochssée. Beelden aquarellen wandkleden. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 11 t/m 27 mei 1985.
 269. Mi Kondre Tru, Mi Lobi Yu. Multiple choice. Vergeven vergeten overleven. Regie en scenario Thea Doelwijt, choreografie Percy Muntslag. Première 8 december. Mickery Theater Amsterdam.
 270. Michael Vetter Boventoon Oratorium. Meditatieve muziek voor stem en tambura.
 271. Mimi Crimi. Musical van Guus Vleugel. Theater Carré vanaf 15 oktober.
 272. Mina E. Mina speelt Charles Bukowski in 'How to be a Great Writer' 7 t/m 11 oktober - 21 uur. Melkweg.
 273. Minisail '85 ter gelegenheid van Sail Amsterdam van 1 tot 6 augustus: evenement voor zeilende schaalmodellen in en om het Scheepvaart Museum Amsterdam.
 274. Minstens minimum jeugdloon voor je werk met de vakbond sta je sterk! NVV Jongeren Contact.
 275. Moderne Dans Kursussen. Informatieweek: 2 september t/m 7 september 1985. Herfstkursussen: 9 september t/m 21 december 1985. Studio Jan Luijken Amsterdam.
 276. Modeshow van Jolanda Prinsen. Zond. 4 nov. Cafe Wildschut Amsterdam.
 277. Mozes en Aaronkerk Waterlooplein Amsterdam. Vrijdag 4 december 20.15 uur. Sarod-Maestro Ali Akbar Khan. 'Een absoluut genie... misschien de grootste musicus ter wereld' Yehudi Menuhin.
 278. Muiderpoorttheater. De Dans van wilde beesten en tamme huisdieren.
 279. "Music of Young New York Composers". Zaterdag 10 mei. John King Lezing met muzikale voorbeelden van musici die componeren en improviseren vanuit minimal music, new jazz, art-rock of de klassieke nieuwe muziek. John King concert "Immediate Music". Geprepar
 280. Natuurmonumenten district Amsterdam. Onderwerp: "Bosbeheer en natuurlijk bos". Dialezing door ir. H. Koop (voorafgegaan door korte huishoudelijke mededelingen). Plaats" Koningszaal Artis, tijd: donderdag 22 november om 20 u. Belangstellenden zijn welkom.
 281. Nederlands Philharmonisch Orkest in kamerorkestbezetting dirigent: Antoni Ros-Marbê, piano Ronald Brautigam, serie Nederlands Kamerorkest. (Mozart, Schubert) Vrijdag 13 september, Rotterdam, De Doelen; zaterdag 14 september Amsterdam, Concertgebouw; maand
 282. Nederlands Theater Orkest o.l.v. Jules van Hessen i.s.m. Stichting Gaudeamus. Presentatieconcert Paul Hindermith. De Kleine Komedie Amsterdam.
 283. Nederlands Theaterbureau B.V. i.s.m. IPA presenteert Philip Glass with the Philip Glass Ensemble Live in Carré. Exclusief voor Nederland 18, 19, 20 september.
 284. Nederlands Volkstoneel, in voortzetting van Nooy's Volkstheater. Carry Tefsen, Dolf de Vries, Conny Vandenbos in: Boefje, door J. v.d. Poll, naar het boek van M.J. Brusse. Carré 18 t/m 22 maart 20.15 uur, zondag ook 14.00 uur.
 285. Nee geen violen. 1 vliegtuigmotor, 16 pauken, 1 trompet, 12 steelpannetjes tegen een muur, 11 dwarsfluiten, 4 alarmbellen, 1 burolamp, 4 xylofoons, 1 bekken wordt door gezaagd, 4 piano's. Henry Brant, George Antheil ballet méchanique. Slagwerkgroep Den H
 286. Nee! tegen kernwapens.
 287. New York Harlem Opera Ensemble. Carmen Jones by Oscar Hammerstein II based on Bizet's opera "Carmen". Carre van 27 t.m. 31 oktober.
 288. Niet te vervangen. Benelux veiligheid.
 289. Nieuwe Golf. New Waves. Een film van Digna Sinke over hedendaagse muziek in Nederland. 17/23 oktober: Cinecenter Amsterdam.
 290. Nieuwe Golf. New Waves. 17/23 oktober: Cinecenter Amsterdam. Een film van Digna Sinke over hedendaagse muziek in Nederland.
 291. Nieuwe Komedie. Gansch het raderwerk..
 292. Nieuwe Muziek. Nedpho Kamerorkest & Koor Nieuwe Muziek. Paradiso Amsterdam.
 293. Nieuwe Muziek. Nedpho Kamerorkest & Koor Nieuwe Muziek. Soliste Barbara Borden, sopraan; dirigent Huub Kersten. Programma Shostakowtsj: 4 gedichten; Webern: das Augentlicht, Variationen f¿r Orkest en le Kantate. Paradiso Amsterdam zondag 17 jan. 20.30 uur
 294. Nooit meer! Tenoonstelling Haarlemmermeer '40-'45 in het raadhuis Hoofddorp, 1 t/m 15 mei.
 295. Nooit thuis met CJP. Cultureel Jongeren Paspoort. Reduktiekaart voor theater, concertzaal en museum.
 296. Nooy's Volkstheater. Hadjememaar. door Jaap v/d Merwe. Een volksmusical naar een idee van Dick Nooy. Wim Wama - Hanny Vree - (e.a.). Carré. 17, 18, 24 en 25 februari. Produktie team: Nick v/d Boezem - Aart ABrouwer - Harry Mooten - Gebr. Nooy. [Amsterdam]
 297. November Bluescafé Maloe Melo.
 298. November Bluescafé Maloe Melo Amsterdam.
 299. NOVIB info winkel in de Nieuwe Kerk. Wegwijzer in de derde wereld.
 300. Nu in de boekhandel! Laetitia de Haas, schilderijen & etsen. Teksten Frans Duister. Faber & Smit, Amsterdam.
 301. ...Oef! ik droeg mijn gordel. Benelux Veiligheid.
 302. Oktopus Keizersgracht 138 A'dam. Viezigheid.
 303. Oktopus presenteert in het van Ostadetheater wo. 9 maart Null A, wo. 23 maart The Klef.
 304. Omvorming v/d wetenschap. Lezingen. 7 Mei: Antroposofische psychotherapie (door de hr. van Doorn; 14 mei: Antroposofische psychiatrie (door de hr. van Bemmelen). Plaats: Van Eeghenstr. 90 Amsterdam.
 305. One World Poetry. Umberto Eco schrijver van 'De Naam van de Roos' houdt een lezing op dinsdag 22 mei 20.30 uur in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Uitg. Bert Bakker - Stichting De Nieuwe Kerk.
 306. Onkhotel II. Een theater produktie onder regie van Will Spoor. Zuiderkerk. 30 en 31 mei, 22.00 uur (try-outs). 1 t/m 5 juni, 22.00 uur. Holland Festival.
 307. Onthullend. De val van Vrij Nederland. Nu overal te koop.
 308. Open Haven Museum presenteert een selectie uit de verzameling van de heer van Nierop toegespitst op de rol van KNSM in het Oostelijk Havengebied.
 309. Open Huis in het Spiegelkwartier van donderdag 15 t/m zondag 18 december. Welkom in het Spiegelkwartier Amsterdam. Centrum voor Kunst en Antiek.
 310. Open zang podium jazz. In PH 31, Prins Hendriklaan 31. Iedere zondagavond van 20.30 1.00 uur. Om de 2 weken special guest. Zondag 20 december: Max Teawhistle! Combo o.l.v. Ron Riedijk, presentatie: Gonny Meesters. Dé sessie voor vocalisten in A'dam.
 311. Openbare bibliotheek, gesloten. Moeten we de tent soms sluiten? Help! Uw bibliotheek verzuipt.
 312. Original Broadway-version. Jesus Crist Superstar. By Tim Rice and Andrew Lloyd Webber. All American cast. Carré van 27 aug. 5t/m 1 september 1985..
 313. Ostade Theater. Januari.
 314. Ostade Theater oktober 1985.
 315. Oude Kerk. Open dag. Zaterdag 28 sept.
 316. Ouder in je eentje? Zonder werk met problemen? Werkeloos, brodeloos, rechteloos? Nodeloos Radeloos. Het M.A.I.C. helpt je verder.
 317. P. Struycken Structuur Verscheidenheid en Verandering. Exposarium Vrije Universiteit, restaurant hoofdgebouw 8/2 t/m 5/3 1985.
 318. Paradiso zondag 8 september Look Out. Look out modefeest.
 319. Partij van de Arbeid; thuis in de Meer. Deelraad Watergraafsmeer.
 320. Pas op levensgevaar. De laatste 5 jaar al minstens 20 mensen in politie-cellen overleden. Onafhankelijk onderzoek noodzaak.
 321. Peter Weiss. Marat. De Sade. Regie Erik Vos. Theater Carré. De Appel.
 322. Pieter Kusters schilderijen. Van 2 januari t/m 7 februari bij Galerie J. Walter Thompson, Amsterdam.
 323. Pigeon Drop -Comedy Company- in De Kleine Komedie 14 t/m 18 januari.
 324. P.J.H. Cuypers en Amsterdam tentoonstelling Gebouwen en ontwerpen 1860-1898, 13 juli t/m 15 september 1986 Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst Amsterdam.
 325. Poezie Hardop. In code: dit ben ik. Gedichten van Ida Gerhardt gespeeld door Marijke Frijlink en Tineke Krol. De Populier - 20.30 uur.
 326. Poezie Hardop ma. 5 dec. t/m vr. 23 dec. De Populier - 20.30 uur.
 327. Poezie Hardop speelt O Nieuw Getijde Dat is Nu. Teksten van en over Herman Gorter gespeeld door Ineke Holzhaus en Rutger Weemhoff. Muziek Antoine Oomen, samenstelling Ineke Holzhaus, Rutger Weemhoff, Huub Oosterhuis. Met medewerking van Ad van Kempen en J
 328. Pop around the clock. Enzo speelt de geschiedenis van de popmuziek zondag 24 januari De Kleine Komedie.
 329. Posthoorn Markten. 15 mei. standplaatsen om uw tweede-handsspullen te verkopen. Koffie- en theehuis / terras. Optredens (mansen toegestaan).
 330. Printmaking Department Royal College of Art Londen. Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Instituut voor Praktijkstudie. 22 Oktober t/m 1 november 1985.
 331. Prix de Rome '85. Museum Fodor Amsterdam in samenwerking met de Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam. 18.01tot en met 23.02'86.
 332. Problemen met jezelf ouders en omgeving. Steun bij elkaar.
 333. Psychoparty do. 24 september in de Melkweg. Met: Good Ol' Boys en The Guest Stars (U.K.) Aanvang 22.30 uur.
 334. Purper 3. Wo. 26 t/m 30 decemer - 20.15 uur. De Kleine Komedie.
 335. RA Tentoonstelling. Ariane Brouwer en Mira Peters schilderijen en tekeningen 26 februari t/m 8 maart 1985. Rijksakademie van Beeldende Kunsten, instituut voor praktijkstudie Amsterdam.
 336. RA tentoonstelling Caroline de Groot schilderijen tekeningen Folkje Nawijn 26 november t/m 6 december 1985. Opening 26 november met optreden van Benonies. Rijksacademie van Beeldende Kunsten.
 337. RA Tentoonstelling Cesar Jorajuria; Morten Thomsen 26 maart '85 t/m 12 april '85. Rijksakademie van Beeldende Kunsten, instituut voor praktijkstudie, Amsterdam.
 338. RA Tentoonstelling 6 t/m 16 november. Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam.
 339. Racisme, 'n doodlopende weg.
 340. Radio Noord-Holland, voorheen Stad Radio Amsterdam."Het Gerucht!". Een rechtstreeks programma met actualiteit & live-muziek iedere dinsdagmiddag tussen 17.00 - 18.00 uur vanuit: Grand Café - Restaurant Witteveen. Grandeur en gastvrijheid, Amsterdam
 341. Raïna Raï. Algerie. Africa roots concert. Melkweg. za. 13 dec.
 342. Rechtstreeks uit Moskou de Sovjet Rock Opera. Juno & Avos. Carré.
 343. Red desert penitentiary. A film by George Sluizer.
 344. Reggaenight: Jah Music International, Reality in de Melkweg donderdag 3 januari.
 345. René Boin 4 april t/m 6 mei Galerie Siau Amsterdam.
 346. Rijksacademie van beeldende kunsten. Dror Ben-Ami. Carlo Gragnaniello.
 347. Rijksmuseum Amsterdam Aziatische Kunst.
 348. Rijksmuseum Amsterdam. Het nieuwe Rijksmuseum. Ontwerpen en bouwen 1863-1885. 13 juli-10 nov. 1985. 100 jaar Rijksmuseum.
 349. Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart Museum.
 350. Rijverkeer let op ons! Ned. Ver. Bescherming Voetgangers.
 351. Rioolwaterzuiveringsinrichting Groote IJpolder. Open Huis. Riolering en waterbeheersing. Dienst Openbare Werken Amsterdam.
 352. Robert Bos, kapper. Wijde Heisteeg 1, Amsterdam.
 353. Rondom Amstelland. Schilderijen, aquarellen, tekeningen, gouaches en modellen van schepen. Henk Alleman. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 20 april t/m 5 mei 1985.
 354. RUR TV-opname. Jan Lenferink praat met gasten uit de wereld van kunst, cultuur, sex en wetenschap. Roxy Amsterdam a.s. woensdag. Veronica.
 355. S. Jessurun de Mesquita. Kunstnijverheid, prenten en tekeningen. 14 December t/m 10 maart 1985. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam/Joods Historisch Museum Amsterdam.
 356. Sauna Fenomeen Amsterdam. Sauna Fenomeen is 'n onderdeel van woon-werk kollektief De Binnenpret. [prijzen en openingstijden].
 357. Scheepvaart Museum Amsterdam. 12-13 December; Een zolder vol Miniatuurmodellen, schaal 1:1250. 18 December t/m 21 februari: Tekenende marine-officieren, 18e en 19e eeuw. 22 December t/m 3 januari: Gebouwd en gebotteld. Scheepjes in flessen. 4 Maart t/m 23
 358. Schepen in de kunst. Etsen van Oscar Verpoorten.
 359. Scherzo van Ceciel Mertens. Met Bo Madvig, Ingo Trautz, Mariangela Pespani. Vrij. 27 + 28 november 20.30 uur Het Veem.
 360. Schilderijen Jan van Wissen. 13 juni - 5 juli. Artotheek Osdorp.
 361. Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Wim van Gerven. Zaterdag 15 december 20.15 uur Adventsconcert "Gaudete", De Duif A'dam. Zondag 16 december 12.15 uur Heilige Mis, celebrant P. Jan van Kilsdonk, koor van oudleden o.l.v. Wim van Gerven, organist Kees de Wij
 362. Shorinji-Kempo uit Japan o.l.v. Japanse leraar die iedereen uitnodigt om mee te doen aan zelfverdediging.
 363. Singel 445, tegenover de Bloemenmarkt, ontruimen? Nooit!
 364. SKET presenteert Total Eclips Control. Montevideo Amsterdam.
 365. SLAA Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De brandende kwestie van Aad Nuis. Voorzitter Hans van den Bergh. Woensdag 20 maart 1985 in Theater De Balie Amsterdam.
 366. SLAA Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De klassieken en de letteren: Homerus. Met medewerking van Stefan Radt, H.J. de Roy van Zuydewijn, Rudi van der Paardt, Wim Hottentot. Dinsdag 26 maart 1985 in Theater De Balie Amsterdam.
 367. SLAA Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De wereld van Hans Warren. Met medewerking van Hans Warren, Boudewijn B¿ch, Tom Lanoye, Corine Spoor, C. Buddingh', J.J. Peereboom, André Oosthoek, Rien Voskuilen (clavecinist). Dinsdag 29 januari 1985 in T
 368. SLAA, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Dichter bij de tekst. Jan Kuijper in gesprek met H.H. ter Balkt. Donderdag 7 februari 1985 in Theater De Balie om 20.30 uur, Amsterdam.
 369. SLAA Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. In samenwerking met Agathon. Athony Paul & Henk Romijn Meijer. In gesprek met Joseph Heller zondag 24 maart 1985 in Theater De Balie Amsterdam.
 370. SLAA Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. I.s.m. Feministische Uitgeverij Sara. Doeschka Meijsing in gesprek met Harriett Gilbert, schrijfster van Wilde Rit. Dinsdag 15 januari 1985 in Theater De Balie Amsterdam.
 371. SLAA Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Literaire lunch. H.J.A. Hofland in gesprek met Jean-Paul Franssens, Tom van Deel in gesprek met August Willemsen, Anneke Reitsma over Ida Gerhardt en de muziek m.m.v. Het Amsterdams Philharmonisch Trio. Zon
 372. SLAA Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Ontmoeting met Heiner M¿ller. Met medewerking van Heiner M¿ller, Margit Broich, Monika Malewisz, Peter Hille, Huidprodukties en anderen. In theater De Balie 13 januari 1985 Amsterdam.
 373. SLAA Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Plezierdichten. Woensdag 7 september de oude barden. Kees Stip, Alexander Pola, Nico Scheepmaker, Willem Wilmink. Voorzitter Ivo de Wijs. Donderdag de jonge snuiters. Jan Boerstoel, Driek van Wissen, Jean P
 374. Sodemieter Op! danst Piet Hutten van Hans Teurlings. Theater De Engelenbak. Voorstellingen op 9 (try-out), 10 (première), 11 en 15 t/m 18 januari.
 375. Soldaten zonder Geweren... Een film van... Kees Hin, Frans van de Staak, Jan Dop. Met... Elisabeth Andersen, Anke van 't Hof, Rudolf Lucieer, eva. Regie... Kees Hin. Filmtheater Desmet.
 376. Spartacus. Gay guide for men. Published by Spartacus International Ltd. Amsterdam, the Netherlands.
 377. Special Sale wednesday 13th april Toys and Dolls from a Dutch private collection and the whole collection of the famous Toys'- Dolls' museum, Amstelveen (Holland). L. Gijselman Amsterdam.
 378. Spele voor de Grap. Stichting Groepenraad Amsterdamse Popmuziek. 12 dec Red Palulu. This Side Up. Furn. Melkweg Amsterdam.
 379. Spelen voor de grap. Stichting Groepenraad Amsterdamse popmuziek. Wo 24 april 22 nocturines, 23 G-Strings, 24 Basic Scream. Melkweg.
 380. Spelen voor de grap. Stichting Groepenraad Amsterdamse Popmuziek. Wo. 30: Bonnie en the Boersma's - Ships Passing - How Come! Melkweg.
 381. Spijker. Kerkstraat 4 Amsterdam.
 382. Spring een gat in de lucht.
 383. Sranan, mijn vaderland, eenmaal hoop ik U weer te zien. Op de dag waarop alle ellende uit U weggewist zal zijn. A. de Kom.
 384. Stadsschouwburg 14 april t/m 16 april.
 385. Stadsschouwburg 14 t/m 20 dec.
 386. Stadsschouwburg. 14-20 mei.
 387. Stadsschouwburg. 15 t/m 20 okt.
 388. Stadsschouwburg 18 maart t/m 23 maart.
 389. Stadsschouwburg. 19 mrt. t/m 23 mrt.
 390. Stadsschouwburg 22 t/m 26 januari.
 391. Stadsschouwburg. 25 mrt. t/m 31 mrt.
 392. Stadsschouwburg 5 t/m 11 mei.
 393. Stagedoorfestival - Soeterijntheater, 6, 7, 8 en 9 december. Slawomir Mrozek: Emigranten. regie: Joanna Bilska, decor: Jeny Grzegorzewski, met: Mnine Houcine en Najib Taouni. Aanvang: 20.30 uur, zondag: 16.00 uur.
 394. Stemmen is toestemmen.
 395. Sterren in de nacht. Marcello Mastroianni. 8,9 Mrt. Allonsanfan - P&V Taviani; 15,16 mrt. Dramma della Gelosia - Scola; 22,23 mrt. Otto e Mezzo - Fellini. Melkweg Cinema.
 396. Stichting Amsteltoneel. Pas op voor krokodillen. Spel voor de jeugd van Mies Bouhuys. Nieuwe de la Mar Theater.
 397. Stichting Balletstudio Maureen Kramer Amsterdam. Moderne jazz, klassiek, yoga, kinderlessen, tapdance, jazzballet.
 398. Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De brandende kwestie van Léon de Winter.
 399. Stichting Theaterproduktiekern presenteert: PolVora met links luilekkerland liederen. Zaterdag 17 oktober 20.15 uur Muiderpoort Theater Amsterdam.
 400. Stichting Wereld Premieres presenteert Wereld Premieres 85-86. Harrie Hageman werkt met de beeldend kunstenaar Peter Klashorst in december 1985 met de danseres Pauline de Groot / in maart 1986 met de cineast Joost Ranzijn / in mei 1986 met de akteur Mathi
 401. Stip Amsterdam. Januari 1985.
 402. Stip. Di. 14 Januari. Heropening. Eek-a mouse. Reggae explosion.
 403. Stop Apartheid Festival Amsterdam. Start van de actie Pluk geen vruchten van Apartheid. o.a. Margriet Eshuis, Bram Vermeulen, James Phillips, e.a.
 404. Stop Apartheid Festival. James Philips - Zuid Afrika; Bonga - Angola; Bembeya Jazz - Guineé. za. 14 sept. Melkweg.
 405. Stop discriminatie. Ayrimcilik. Bel 552325. Gemeentelijk meldpunt tegen racisme en discriminatie.
 406. Stripexpositie in het Glazen Huis Amsterdam: Twee Amsterdammertjes in het Amstelpark: Amsterdam verstript met de familie Doorzon, Joop Klepzeiker e.v.a. van 22 juni tot 7 juli.
 407. Studium Generale. Donderdag 15 oktober Th.C.W. Oudemans Antigone en de Moderne Filosofie. Plaats: Crea-Gebouw.
 408. Studium Generale Rijksakademie. Het ontwerp-proces. Een serie van 3 architecten-lezingen over het ontwerp-proces van eerste schets tot eindprodukt.
 409. Super Charge. Melkweg 6 december.
 410. Swets.
 411. 't is er weer! Gulpener Bock. Rijk aan smaak. Rijk aan traditie.
 412. Taller Amsterdam -de doorzichtige stad-.
 413. Technisch Museum ter gelegenheid van de hernieuwde opening van het NINT: Holografie, medium voor kunst en techniek, 8 november 1984 - 7 januari 1985.
 414. Tekenaars in Felix Meritis 17 mei - 3 aug. Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam.
 415. Tekenen laat zich niet uitvlakken, handvaardigheid laat zich niet in timmeren, textiel laat zich niet naaien, omgangskunde laat zich niet omver lullen. Hogeschool Holland.
 416. Tekeningen van Rembrandt. Tentoonstelling Rijksprentenkabinet. 19 juni t/m 29 sept 1985. Rijksmuseum Amsterdam.
 417. Tekeningen van Rembrandt 19 juni t/m 29 september 1985 Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam.
 418. Tekstpierement presenteert: Jos Brink in de nieuwste musical van Jos Brink, Frank Sanders en Henk Bokkinga. Madame Arthur. Carré vanaf 25 februari.
 419. Tentoonstelling woningbouw Jan van Galenterrein. Eerste paal. Tentoonstelling. Prijsvraag straatnamen.
 420. Tentoonstelling 18-19-20-22-23-24 april in de Evangelische Lutherse Kerk Amsterdam. Campagne Restauratie Ambacht. NCM Amsterdam.
 421. Tentoonstelling 4 t/m 25 april. Een vriendelijk gezicht voor het elektronisch tijdperk: Michele de Lucchi. Ontwerpen 1978-1985, meubels, lampen, huishoudelijke objecten, hi-fi apparatuur, architectuur. De Meervaart, Osdorpplein 67, Amsterdam.
 422. Ter gelegenheid van het pausbezoek: Nationaal concert. De repetities zijn al begonnen.
 423. Terug naar de aardappeleters? Biedt bijstand dan wat beters! 400+ per maand erbij.
 424. The Swapo Singers from Namibia do. 1 mei Africa roots concert. Melkweg.
 425. The weekend of terror part 2. Mini-festival van de fantastische film. 29 En 30 maart 1985 Alhambra 1 en 2 Amsterdam, 6 april 1985 City 1,2 en 3 Groningen.
 426. Theater Carré. Slechts 9 voorstellingen van wo. 9 t/m za. 19 april. Jasperina de Jong. De Gekkin van de gracht.(...)
 427. Theater de Engelenbak Nes 71. [maandagenda februari].
 428. Theater De Engelenbak november.
 429. Theater in de Melkweg. Januari - grote zaal: 21.00 u.
 430. Theater in de Steeg agenda januari.
 431. Theater Persona Meeuw Tsjechov Februari Frascati Amsterdam.
 432. Theatergroep De Narcis speelt: Gysbrecht van Aemstel. Twee acteurs, een actrice en een bandrecorder. april 9 - 10 -14 -15 IJsbreker.
 433. Theatergroep Hanascine speelt 'Bloemen van Papier' (Egon Wolff). Met Juda Bar-Noor en Wilke Durand. Regie: Ricardo Anasagasti. 27 En 28 jan. try-outs. 29 Jan. (première) t/m 7 febr. Melkweg.
 434. Theatergroep H2O speelt De Onbekende Soldaat. Polanen-Theater.
 435. Theatre De Complicite. A Minute Too Late. De Kleine Komedie di. 21 t/m 25 januari - 20.15 uur.
 436. Theatrum Anatonicum. De reconstructie van het Theatrum Anatonicum.
 437. Tibia Kwartet. 5 Eeuwen, 4 fluiten, 3 concerten. Presentatie: Rien de Reede. Theater Bellevue.
 438. Tibia Kwartet. 5 Eeuwen, 4 fluiten, 3 concerten. Presentatie Rien de Reede. Theater Bellevue.
 439. Tinnen figuren maken historie, de stichting De Tinnen Tafelronde te gast in het Prentenkabinet van 24 mei t/m september 1985. Amsterdams Historisch Museum.
 440. Ton Alberts over 'het genezen in de architectuur". Een voordracht te houden op vrijdag 1 maart in het Ita Wegmanhuis.
 441. Toneelgezelschap Toetssteen organiseert de Nacht van de Moral Majority. Theater De Engelenbak Amsterdam.
 442. Toneelgroep Centrum. Even goed nog een hele zit van Wim T. Schippers. Bellevue.
 443. Toneelgroep Centrum. In de dromocratie. Van Guus Vleugel en Ton Vorstenbosch. Theater Bellevue. Van dinsdag 23 april t/m zaterdag 1 juni.
 444. Toneelgroep Sater. Arbeidstijdverkorting. Korter werken, een onhaalbare eis? Pakken vrouwen hetw erk af van mannen? Zijn jongeren te lui om te werken? Een stuk over de strijd voor een rechtvaardige verdeling van arbeid en tegen werkloosheid.
 445. Toneelgroep Sater. De Juf van de Czaar Peterstraat. 1918, de mislukte revolutiepoging in Nederland, het aardappeloproer, een school, in de volksbuurt in Amsterdam. Dinsdag 22 november. De Klinker, Winschoten
 446. Toneelgroep Sater speelt Opkomst en neergang van een Hollands familiebedrijf. Toneelschuur 1 Haarlem. Donderdag 25 t/m zondag 28 november.
 447. Trimcollectief Amsterdam. Vrijdagavond 21 juni 1985. 6e Midzomernachtcross. Amsterdamse Bos.
 448. Twee Amsterdammertjes van SP.
 449. Tweede hands vrouwen boekwinkel Singel 302 (bij de Dam). Woensdag - zaterdag vanaf 11 uur.
 450. Uit aarde ontstaan. Mies van Sijll aquarellen. Ellen Roos reliëfs. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 5 t/m 20 oktober 1985.
 451. Uitdag 1985 zond november Amsterdam Museum Amstelkring. Crawford Young: middeleeuwse luit, concert en lezing; Philippe Malfeyt: theorbe; Nico van der Waals; Girard Rebours Leo Plenkers; Hussein El Masry. Avondprogramma: concert door Hussein El Masry.
 452. Uitgeleend: romans, leeszaal, katalogus, jeugdboeken. Had U het zo gehad willen hebben? Help! Uw bibliotheek verzuipt.
 453. Uitstallatie-Festijn 29 april. Alle racisten uit de raad!
 454. Uitzicht op inzicht. OBAS JOVD.
 455. Uw mening wordt gevraagd. 'De Stad Centraal'. Onder dit motto is het ontwerp verschenen voor het nieuwe structuurplan van Amsterdam. Daarin staat wat er aan de inrichting van de stad moet worden gedaan om hier ook in de toekomst goed te kunnen leven. Tot
 456. Vader. August Strindberg. Theatergroep Yaddo. Theater De Brakke Grond do. 6 t/m za. 8 december aanvang 20.30 uur.
 457. Van Eeghenstraat 89. Geopend vanaf 18 februari. Dinsdag t/m zaterdag van 2 tot 5.
 458. Van Hall restaurant open wo.do.vr. Amsterdam. [met muziekprogramma]
 459. Van Santen Theater. De Pianist 2. Nederlands eerste sopopera. De Kleine Komedie Amsterdam
 460. Vanaf 21 juli t/m 19 augustus in de Oude Kerk te Amsterdam. 'Het Avondland', een schilderijenreeks door Theo Eissens en Adriaan van der Steen.
 461. Veiligheid. Een zaak van iedereen. Benelux veiligheid.
 462. Vietnam 10 jaar bevrijd, zaterdag 27 april 1985 themadag Sonesta Koepelzaal Amsterdam.
 463. Virtuoos Japans slagwerk met Hollandse inslag. Keiki Abe-Marimba Eitetsu Hayashi-O-Daiko Circle Ensemble-Taiko's. Carré zat. 7 juni/20.15.
 464. Vliegerfeest Amsterdam. 10 + 11 aug. 1985.
 465. Vokaal Ensemble Alkan. Absoluut Gehoor. 8/9/10 April Universiteitstheater.
 466. Volkspetitionnement. Komitee Kruisraketten Nee Amsterdam.
 467. Voordelig uit met CJP.
 468. Vrijdag 6 november SVP Multi Culture Night. Melkweg Amsterdam. Arabesk (Turkije); Toumani Diabate and Tilo Feeling (Mali).
 469. Vrijdag 8 februari, aanvang 20.15 uur concert door het koor van de Stichting Nederlandse Brixivereniging in de Engelse Kerk op het Begijnhof 48. Uitgevoerd worden o.a. werken van J.S. Bach en J. Haydn. Solistische medewerking verlenen: Marianne Koopman -
 470. Vrouwen en Experimentele Film 1920 - Nu. In Filmtheater Desmet.
 471. Vrouwenradio 95,5 FM. Zondagavond 19.30 u =- 21.30 u.
 472. W H S in de Melkweg. "At your own risk". Marc Riley + The Creepers; Loise Mason; Apollonia 6. Wo. 4 sept.
 473. Waar je ook woont... Amsterdam laat je niet los! Logisch dat je dus een abonnement op 'Ons Amsterdam' neemt... Bel 020-224537.
 474. Waarschuwing. Het stadsbestuur van Amsterdam verklaart met ingang van heden het gebied rond de Zeedijk tot "Rampgebied".
 475. WAPS Magazine. Muziek, mode, sport, uitgaan, platen, artiesten, werken en vrije tijd en alles over jongeren radio WAPS.
 476. Week voor de Britse mijnwerkers 21 t/m 26 jan. Wo. 23 jan. vanaf 21 uur F 10 entree Melkweg.
 477. WHS Wednesday Hot Swing. 'Night of the Black Jacks'. Melkweg Amsterdam. woe. 5 dec. Ivy Green, The Vulcans, The Golden Strings.
 478. WHS Wednesday Hot Swing. Scientific Exposure, a popular history of signs!; Coka; Rite de passage. Melkweg Amsterdam.
 479. Wil je weten wat Diner is kom dan dichterbij. Uitgaan doe je in de Diner. Het nieuwste in de Voetboogstraat waar je kunt drinken, maar ook eten. EntrecÖte en zalm voor fl. 17.50, Limburgs Ridder-bier voor fl. 2.00. Restaurant-Cafe Diner Amsterdam.
 480. Wind Wind. Een bewegings theater voorstelling van de Koreaanse choreograaf Cho Kyoo Hyun, Empty Hands Theatre, New York met medewerking van Nederlandse dansers, acteurs en musici. De Posthoornkerk, 30 januari t/m 3 februari.
 481. Winterworkshop in de Melkweg [agenda]
 482. Witkar Oudezijds.
 483. Wo 26 - zo 30 dec: Gent - Amsterdam, Belgisch spektakel met Guido Lauwaert ea in Melkweg Theater.
 484. Woensdag 1 mei. WHS L'Afreak Electronique. Clan of Xymox, Zazou/Bikaye. Melkweg Amsterdam.
 485. Woensdag 10- zondag 14 juli. Vondelpark Openluchttheater. Org. Melkweg, Jeugdtheater Amsterdam, Stadsschouwburg. [agenda]
 486. Woensdag 3-zondag 7 juli. Vondelpark Openluchttheater. [agenda]
 487. Wonen moet! Jongerenhuisvesting?
 488. Woonlasten omlaag het moet en het kan. Demonstratie manifestatie zaterdag 1 oktober De Doelen, Rotterdam.
 489. Xantippe organiseert in de Balie Vrouwenboekenweek van 3 t/m 9 november 1985. een betoverend programma.
 490. Zandhazen, Toneelgroep Sater.
 491. Zat. 30 jan. Manifestatie bedreigde kraakpanden. Met: sprekers, video/film, schinkeltheater, kinderactiviteiten, bands. De Vrije Keyser zendt tijdens de manifestatie. Aanvang: 14.00 uur. Wyerskomplex, N.Z.Voorburgwal 1 t/m 21Amsterdam.
 492. Zaterdag 10 mei: Paardetram. Met gratis foto's. Tien jaar Winkelcentrum Boven 't IJ!. Het Parool kùùp die krant!.
 493. Zaterdag 12 maart, tentoonstelling tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, omgangskunde. Hogeschool Holland Diemen Zuid.
 494. Zaterdag 22 juni. Banenmarkt op het Leidseplein. 8 Kramen vol informatie over tijdelijk werk en opleidingen ook in uw beroep. Tientallen vacatures. Randstad Uitzendbureau.
 495. Zelfverdediging vanaf 8 jan. Ook dames, geen penose. Chon-i Taekwon-do.
 496. Zender radiomaandblad: WHS - RVZ - Radio Rabotnik TV - Radio Factum FM - Radio X.
 497. Zolang je zwijgt. Een theatervoorstelling. de IJsbreker. 2, 3, 4, 5 maart.
 498. Zolang je zwijgt. een theatervoorstelling. De IJsbreker, 2,3,4,5 maart.
 499. Zomerstraattheater? Ongecontroleerde wildgroei ... Kom naar het Amstelveld, 8 mei.
 500. Zondag 27 maart. Manifestatie. Van Ostadetheater Amsterdam. Werken met werkloosheid. Programma: 14.00 uur opening door de Spuigroep, anarchistisch kollektief te A'dam. Sprekers: Stan van Houcke, Hans van drukkollektief Luna (e.a.). 16.00 uur diskussie en
 501. Zondag 29 december 1985 organiseert de S.V.A. de jaarlijkse Prestatieloop achter het Ajax-stadion. De Courant Nieuws van de Dag, de boeiendste krant in en om Amsterdam.
 502. Zondag 6 januari 1985 in de Waalse Kerk aanvang: 20.15 uur. The Parley of Instruments. Roy Goodman - viool, Theresa Caudle - viool/altviool, Judy Tarling - altviool, Marc Caudle - viola da gamba, Peter Holman - virginaal/slagwerk. Engelse, Franse en Itali
 503. Zwelgen in Nostalgie. Films, dia's, video van de Nieuwmarkt, Groote Keyser, Vondelstraat, Vogelstruys, 30 april en veel muziek. Zat. 5 maart 20.00 uur. Tevens Kraakruilbeurs. Neem al je te ruilen affiches, pamfletten, breekijzers en helmen mee (ook je dia
 504. 10 mei WoonWoedeDag. In onze buurt en 3 uur Centrale meeting Dam. -'kraak' de leegstand, -spekulanten de stad uit, -stop de opdrijving van de woonlasten, -meer geld voor betaalbare nieuwbouw, -afschaffing van de 2 1/2% regeling, -geen knuppels, maar troff
 505. 100 Jaar Prix de Rome 1884 - 1984. Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam 09.09 - 27.09 '85.
 506. 11 november - 25 november. Figuratie in beeld op de Rijksacademie van Beeldende Kunsten Amsterdam.
 507. 1-15 oktober. Ernst Lubitsch. Retroperspectief. Filmmuseum.
 508. 12-13 December: Een zolder vol scheepsmodellen, schaal 1:1250. 18 t/m 21 Februari: Tekenende marine-officieren, 18e en 19e eeuw. 22 December t/m 3 januari: Gebouwd en gebotteld. 4 Maart t/m 23 mei: Modellenparade. Scheepvaart Museum Amsterdam
 509. 13 December: Een zolder vol miniatuurmodellen. 18 December t/m 21 februari: Tekenende marine-officieren 18e en 19e eeuw. 22 December t/m 3 januari: Gebouwd en gebotteld. 4 Maart t/m 23 mei: Modellenparade. Scheepvaart Museum Amsterdam .
 510. 13 oktober tot en met 1 december 1985. Het kunstwerk als daad. Rudolf Escher 1912-1980. Universiteitsmuseum Utrecht.
 511. 14 concerten op zondagmorgen. Allemaal Amsterdammers. Antilliaanse, Zigeuner, Waalse, Surinaamse, Marokkaanse, Joodse, Chileense, Portugese, Turkse, Molukse, Chinese, Koerdische, Joegoslavische, Vlaamse muziek. 26 dec. t/m 23 mrt. Amsterdams Historisch Mu
 512. 15 April a.s. Palmzondag Amsterdam, Oude Kerk. Glash¿tter Passion. Uitvoerenden Sweelinck-Cantorij o.l.v. Willem Vogel, m.m.v. Pe Speelman, tenor en Ronald Dijkstra, bas. Aanvang 16.30 uur.
 513. 17 Oktober Garage rock on Video, The Other Side, Barracudas. Melkweg: Back to the Garage.
 514. 19 april-20 oktober 1985. Na de Jodenvervolging...beelden van een nieuwe generatie. Joods Historisch Museum Amsterdam.
 515. 1945-1985. Het Utrechts Conservatorium speelt voor Amnesty Inernational en de Anne Frank Stichting ensembles van het Utrechts Conservatorium o.l.v. Jurrien Sligter.
 516. 1985 Jongerenjaar. Fietsen tegen rascisme. KMAN-gebouw. Amsterdam.
 517. 1985. 50 jaar Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging. Boeken, tijdschriften, archieven, beeldmateriaal, inventarisatie vrouwenstudies, egodocumenten, lezingen. Bibliotheek en archief dagelijks geopend.
 518. '20, '30, '40, '50, '60, '70, '80, '90, Apocalipso. Mannenstijlen, vrouwenstijlen. Nachtfestijn in Paradiso, zo. 26 juni, m.m.v. Eddy de Clerq.
 519. 21 september Huize Pax Amsterdam. De NAVO op de korrel. Derde Wereld, Binnenlandse onderdrukking, verarming, oorlogsstrategien, de vredesbeweging en de NAVO.
 520. 23 Jonge Nederlandse ontwerpers bij Metz en Co. Expositie van maandag 4 maart tot en met zaterdag 27 april in de 'Rietveldkoepel' en op de 2e en 4e etage van Metz en Co. Amsterdam.
 521. 250 Jaar Stadsdrukkerij van Amsterdam
 522. 3 Composities. Europese Jeugdwedstrijd 1985 - Finale. Georganiseerd door de Europese Culturele Stichting (Amsterdam). Vrijdag 27/09/85 Groningen Cultureel Centrum De Oosterpoort. Jury - Arne Nordheim (voorzitter), Piero Guarino, Wlodzimierz Kotùnski, Ton
 523. 3 daags festival van Indiase muziek en dans. Tropeninstituut Amsterdam.
 524. 5 Jaar Katijf feministies tijdschrift. Een traditie tergende talkshow en een verwarringstichtend feest. Talkshow: idealen, verbeelding, toekomst, sprookjes, utopie, fantasieën. Feest: met Rosa King en haar vrouwenband. 1 Maart Rothaanhuis Amsterdam.
 525. 5 Mei. Culturele manifestatie/informatiemarkt. Leidseplein - Vondelpark.
 526. 50 Jaar Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging. Bibliotheek en archief dagelijks geopend.
 527. 6 juni t/m 4 juli in Galerie Amsterdam Fred Fritschy, tekeningen en aquarellen.
 528. 7 En 8 mei 1985 symposium onverwerkt verleden? Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie organiseert ter gelegenheid van zijn veertigjarig bestaan op 7 en 8 mei 1985 een symposium waar historici, politcologen, juristen, psychiaters en letterkundigen de
 529. 7 t/m 15 sept '85. Farawe. Acht kunstenaars van Surinaamse oorsprong. De Nieuwe Kerk Amsterdam.
 530. (705) De 'National Parks' in de Verenigde Staten: Utah en Colorado. Lezing door Richard Stern. Dinsdagavond, 23 februari, 20 - 22 uur, De IJsbreker, Weesperzijde 23. Inschrijving: Volksuniversiteit Amsterdam.
 531. 95.5 fm. Amsterdam. Radio got, radio rabotnik, radio rvz, radio whs.
 532. Zomerfestijn summerfestival music en theatre. Language no problem 1 juli - 21 juli '85 Amsterdam.

-

 1. A Gay Odyssey, tweede Europese homozang festival 17, 18 & 19 mei 1986. De Kleine Komedie Amsterdam. 17 Mei: Nachtgala m.m.v. alle koren, met als speciale gaste Margreet Dolman; 18 mei: Gay KÜr - Stockholm, Les Caramels Fous - Parijs; 19 mei: Triviatas - K
 2. Ab van Hanegem schilderijen. Rietveld Paviljoen, een serie soli 11-9 t/m 3-10.
 3. Amstelbrug van oud naar nieuw. 1984-1986. Jos Dijkman aquarellen en tekeningen. Artoteek Oost. Derde Oosterparkstraat 201 Amsterdam. 12 april t/m 26 april 1986.
 4. Amsterdam heeft een gezicht. Stadsgezichten in aquarel en getekende portretten Theo Schaap. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 4 t/m 19 oktober 1986.
 5. Amsterdam Never. Sine panem et non circenses.
 6. Amsterdam 400 years City of Diamonds (1586-1986) Win this ring for your wife... Visit one of the five! Diamond Foundation Amsterdam.
 7. Amsterdams Historisch Museum. Onder bescherming van Mercurius. Honderdvijfenzeventig jaar Amsterdamse Kamer van Koophandel 24 april tot en met 29 juni 1986.
 8. Amsterdamse topografie. Tekeningen uit eigen collectie. Prentenkabinet Amsterdams Historisch Museum. 1juli t/m 30 sept. 1986.
 9. Anne Trister, een film van Lea Pool. Louise Marleau, Albane Guilhe. Officiele selktie Filmfestival Berlijn 1986. Filmtheater Desmet vanaf 6 november. Uitgebracht door Cinemien.
 10. Architectuur 1986. Een selectie van elf bouwwerken die in 1986 gereed zijn gekomen. Tentoonstelling 18 april t/m 11 juli 1987.
 11. Artotheek Osdorp Amsterdam. De een giechelt, de ander lacht. Interessant even kijken! 2/8 t/m 22/8: André Smit, foto's.
 12. Bezint eer ge bemint. A.I.D.S. Voorkomen kan, genezen niet.
 13. Bickers Buurtband 10%. Eindelijk verkrijgbaar. een langspeelplaat met onvervalste Amsterdamse aktiemuziek waarbij Drukwerk verbleekt. Aktuele politieke teksten gekombineerd met swingende muziek.
 14. Bimhuis. Centrum voor jazz & improvisatie muziek. Programma januari 1986.
 15. Blççst. Nederlands naoorlogse walvisvaart. 26 oktober 1986 - 1 januari 1987. Scheepvaart Museum Amsterdam.
 16. Brandweer Haarlemmerplein Dicht? Initiatiefgroep Brandweerkazerne Haarlemmerplein blijft! Over onze lijken! Staatsliedenbuurt, Spaarndammerbuurt, Zeeheldenbuurt.
 17. Ciske de Rat. De beroemde roman opnieuw verfilmt.
 18. Collecties Moderne Kunst 21 april t/m 15 mei 1986 Expositorium Vrije Universiteit: Twaalf collecties moderne kunst uit verzamelingen van VU-medewerkers en VU-studenten.
 19. Dag alleenstaande ouders en hun kinderen op zaterdag 18 oktober Nieuwe Kerk Dam Amsterdam m.m.v. het Vrouwenkabaret van Natascha Emanuels, De Volharding, marionettentheater Henk Walters, e.v.a.
 20. Dancing America. Balletap America. Carré zo 12 en ma 13 oktober '86.
 21. Dans te kijk. Foto's, kostuums, maquettes, affiche, video's. Tentoonstelling 40 jaar Nederlandse Theatedans. Amsterdam Nieuwe Kerk 13 - 29 juni.
 22. Dany Cohn-Bendit. In de ban van de revolutie. Omzien naar de jaren '60. Paperback geïllustreerd. De film van Steven de Winter bij de NOS: 2,9,16 en 23 december 1986.
 23. De flexibele manager blijft iedereen een stapje voor.
 24. De Hortus hùùrt in Amsterdam! Vereniging 'Vrienden van de Amsterdamse Hortus in de Plantage'.
 25. De IJsbreker konserten '85 - '86. 2 Maart Ensemble 4. Saxofoon: Olga de Roos, piano: Marjolein Bakker, harp: Saskia Kingma, marimba: Peter Prommel. Werken van: Lucie Rovert, Heinz Holliger, Hans Kox (e.a.).
 26. De Schelde in de Franse Tijd 1794-1814. Scheepvaartmuseum Amsterdam 3 mei-23 juni 1986.
 27. De smaak van de elite. Amsterdamse kooplieden en hun cultuur. Amsterdams Historisch Museum, t/m 7 dec. 1986. De eeuw van de Beeldenstorm.
 28. Dutch Photography. Provinciehuis Lelystad, 8 november tot 7 december 1986. Dunhill.
 29. Ekspositie. Karel Goudsblom 25 november t/m 5 december 1986. Rijksakademie van beeldende kunsten Amsterdam.
 30. Elly Haspels gevelstenen. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 19 april t/m 5 mei 1986. Naïeven Mieke Hoogendorp.
 31. Expectations...for men. Leather, rubber, denim. Amsterdam
 32. Extra editie: De bezuinigingen in het sociaal-kultureel werk zijn smerig bedrog.
 33. Feestdagen. Dinsdag 1 januari Nieuwjaar; maandag 14 januari koppermaandag; donderdag 31 januari Koningin Beatrix; vrijdag 5 april goede vrijdag (...) donderdag 26 december Kerstmis.
 34. [Felix Meritus]
 35. Forum (zonder heimwee): Demokratisering in de jaren '80. 18 Mei Maagdenhuis.
 36. Fossielen gesteenten mineralen. 'Het Glazen Huis' vanaf 13 t/m 28 september '86. 1946 - 1986 40 Jaar Nederlandse Geologische Vereniging, ook in Amsterdam.
 37. Foto's voor de stad, Amsterdamse documentaire foto-opdrachten, 1983-1985 van 19 april t/m 8 juni 1986 Fodor Amsterdam.
 38. Gala van de nieuwe Nederlandse muziek. Zondag 15 juni Concertgebouw. Holland Festival '86.
 39. Galerie '86. Hedendaagse kunst 24-28 april Koopmansbeurs Amsterdam.
 40. Grafiektentoonstelling Achnaton w. Nasser. Galerie Guido de Spa Amsterdam. 8.03 t/m 27.03.1986.
 41. Herdenkt 45 jaar na dato de Februaristaking '41. Defilé langs de Dokwerker. Dinsdag 25 februari Amsterdam.
 42. Hesper. Een voorstelling van Bonheur/InDependance gebaseerd op werk van Djuna Barnes. Theater De Brakke Grond februari 1986 ma. 10 t/m za. 15.
 43. Het Bolshoi Ballet voltallig gezelschap met orkest. Raymonda, ballet van Marius Petipa herzien en ingestudeerd door Joeri Grigorowitsj, muziek: Alexander Glazoenow; De Gouden Eeuw, ballet van Joeri Grigorowitsj, muziek: Dimitri Sjostakowitsj. Het Muziekth
 44. Het Concertgebouw NV Amsterdam. Recital donderdag 10 april 1986. Yo Yo Ma violoncel, Kathryn Stott piano. Schumann - F¿nf St¿cke im Volkston, op. 102; Crumb - Sonate; Schubert - Sonate in a. D 821; Brahms - Sonate in d, op. 108.
 45. Het Concertgebouw NV Amsterdam. Recitals door jonge Nederlanders 85'86. Donderdag 23 januari 1986 Mondriaan Kwartet. Kodçly - Strijkkwartet nr. 2; Sallinen - Strijkkwartet nr. 3; Ives - Strijkkwartet nr. 2.
 46. Het Muziektheater december 1986.
 47. Het Muziektheater oktober 1986.
 48. Het Muziektheater opening. De Nederlandse Opera, wereldpremière van Ithaka, componist Otto Ketting, muzikale leiding Lucas Vis, regie Franz Marijnen, Nederlands Philharmonisch Orkest. Het Nationale Ballet, première van Zoals Orpheus, choreografie Toer...
 49. Het Paleis van de Dam. Stichting tot het afbreken, inpakken en opslaan van oude monumenten.
 50. Hoe doen twee egeltjes het? Hééél voorzichtig. Met een goed voorbehoedsmiddel dus: Rutgershuizen buro's voor seksualiteit en voorbehoeding tot 18 jaar speciaal jongeren tarief.
 51. Holland Festival 86. Gala van de nieuwe Nederlandse muziek. Concertgebouw Grote en Kleine Zaal. Zondag 15 juni 20.30 uur.
 52. Holland Festival 86. Zondag 15 juni 20.30 uur. Gala van de nieuwe Nederlandse muziek. Concertgebouw, Grote en Kleine Zaal. Met nieuw werk van en door Daan Manneke, Ensemble o.l.v. Jurriaan RÜntgen, Klaas de Vries (e.a.).
 53. Hollandse Aquarellistenkring. Landschappen en bloemen. Amstelpark Amsterdam, 10-30 april als gast van Publieke Werken.
 54. Ikebana. Japans bloemschikken. Aquarellen Cees van Aalst. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 21 juni t/m 6 juli 1986.
 55. Impressionisten en tijdgenoten. 17 mei/7 sept 1986. Rijksprentenkabinet. Keuze uit de collectie. Rijksmuseum Amsterdam.
 56. In het Amsterdams Historisch Museum wordt van 26 april tot en met 15 juni 1986 in zaal 17 (te bereiken via de hoofdingang) een tentoonstelling gehouden met als titel: De Wording van het Dammonument, Het Nationaal Monument van J.J.P. Oud en John Raedecker.
 57. Ine Ophof, expositie 18.7 t/m 9.8 1986, Artoteek Osdorp. Opening: vrijdag 18 juli, 5 uur. adres: de Meervaart, Osdorpplein 205, Amsterdam.
 58. Inner Images. Hilda Fernhout. Artoteek Noord. Tentoonstelling van 29 november t.m. 20 december 1986.
 59. Jacob de Wit. De Amsteltitiaan. Tentoonstelling in het Paleis op de Dam. Van 13 juni t/m 31 augustus 1986.
 60. Kaalslag. 2 Ensembles (Orkest De Volharding en Hoketus), 31 musici en 4 componisten (Cornelis de Bondt, Cees van Zeeland, Willem van Manen en Louis Andriessen). Vredenburg Utrecht 12 febr. '86; Conservatorium Den Haag 19 febr. '86; Oosterpoort Groningen 6
 61. Knorringa Avondscholengemeenschap. Gemeentelijke Scholengemeenschap voor volwassenen gesubsidieerde opleiding voor de van rijkswege erkende certificaten en diploma's mavo, havo, meao, vwo (meao ook overdag).
 62. Kreatief Buitenveldert. Expositie 1986. Culturele Commissie De Kamp. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 2 t/m 17 augustus.
 63. Kunst voor de beeldenstorm. Noordnederlandse kunst 1525 - 1580. Rijksmuseum te Amsterdam 13 sept. - 23 nov. 1986. De eeuw van de Beeldenstorm.
 64. KÜrperbilder Ursula Kelm Fotogalerie 2,5 x 4,5 Amsterdam 3 t/m 26 oktober.
 65. Licht kleur vorm. Bert Grotjohann glas-in-lood. Mari Jacobs-Buis aquarellen. Hetty Heyster dierplastieken. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 8 t/m 25 mei 1986.
 66. Lunchpauze-programma in het Rijksmuseum.
 67. Manifestatie 'Amsterdam tegen racisme' n.a.v. verkiezing Centrumpartij-lid in de gemeenteraad. Zaterdag 26 april a.s. 16.30 uur Nieuwe Kerk - Dam. Optreden van o.a. Rosa King and Upside Down, Freek de Jonge. Sprekers o.a. Mies Bouhuys, Eva Furth.
 68. Manstore. Ondergoed voor mannen. Amsterdam
 69. Melkweg. Nov/Dec. Muziek. Theater.
 70. Menno Simons-jubileum 1536-1986. Geestelijke vernieuwing en sociale verandering. De vroege Reformatie in de Nederlanden, circa 1530-1565. Internationaal wetenschappelijk congres ter gelegenheid van Menno Simons' breuk met de Rooms-Katholieke kerk(...) Ams
 71. Met zicht op zee. 200 jaar bouwen in badplaatsen in Nederland, België en Duitsland. Koopmansbeurs 7 februari t/m 16 maart 1986.
 72. Midzomernachtsdroom Shakespeare De Appel Theater Carré 22 t/m 27 april 1986.
 73. Mode revue, woensdag 20 april Melkweg modeshows: No twins today, Poisoned Toxido, Zero zero six. Muziek: Vaudeville & Crème de la Cream. Alien in Holland.
 74. Muziektheater oktober 1965.
 75. Nationale verzamelbeurs. Oude effecten. Zaterdag 15 februari 1986. Effectenbeurs Amsterdam.
 76. Nederland satellietstaat. [reclamefolder boeken]
 77. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst Amsterdam. Hoog in Nederland. 18-1-1986 t/m 28-2-1986.
 78. Nederlandse Amateur Fotografen Vereniging. NAFV. Amsterdam foto '86. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 31 mei t/m 15 juni 1986.
 79. New Dutch Art Fair 86. 12/13/14 september. Sonesta Koepel Amsterdam.
 80. No Olympics in Amsterdam. Komitee Olympische Spelen Nee. Amsterdam.
 81. Noordhollandse Stichting Drama Amsterdam '85/86. Henny Orri in Wings. Van: Arthur Kopit, vertaling: Josephine Soer. Regie: Adrian Brine. Stadsschouwburg Amsterdam vr. 21 t/m zo. 30 maart 1986.
 82. Nooy's Volkstheater. In Holland staat een huis. Carré Amsterdam. Van 25 t/m 30 maart 1986.
 83. NVB 40, Feest Vrouwenhuis Amsterdam 2 november 1986.
 84. Onder bescherming van Mercurius. Honderdvijfenzeventig jaar Amsterdamse Kamer van Koophandel. 24 April tot en met 29 juni 1986. Amsterdams Historisch Museum.
 85. Oude Lutherse Kerk te gast in het Amsterdams Historisch Museum, 12 september - 3 november 1986. Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam.
 86. Politieke affiches (1870-1983). Een tentoonstelling samengesteld door het Institut f¿r Zeitungsforschung der Stadt Dortmund. Presentatie Goethe-Institut Amsterdam. De Nieuwe Kerk Amsterdam 17 okt. t/m 2 nov. 1986.
 87. Prinsjesdag - Axiedag tegen crisisbeleid & machtsmisbruik. Organiseer je, bepaal je doel, kies je eigen methode. Bezet, staak, demonstreer. Tegen hoge woonlasten, militarisme, koehandel met mensenrechten, atoomlobby, inbreuk op privacy, korten op uitkerin
 88. Printemps. Jurjen Fontein zeefdrukken. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 28 maart t/m 13 april 1986.
 89. Pythische Spelen. Nationaal cultureel festival. Maastricht 16 - 17 - 18 mei 1986. Stadsschouwburg en staargebouw.
 90. RA Tentoonstelling. Beyond those doors. Schilderijen/periode '84-'86 Perri Webster/Tineke Toenbreker 3/9 '86 - 12/9 '86. Rijksakademie van Beeldende Kunsten, instituut voor praktijkstudie, Amsterdam.
 91. RA tentoonstelling. Bouchaib Dinaj, Erik Petersen. Schilderijen, tekeningen, grafiek. Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam. 7 jan. t/m 17 jan. 1986.
 92. RA tentoonstelling. Hans Post Uiterweer, Famke van Eeghen-Hajonides. 18 t/m 28 februari 1986. Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam.
 93. RA tentoonstelling. Harm Mouw, Marieke Molenkamp. Schilderijen en tekeningen. 21 t/m 31 januari 1986. Rijksakademie van Beeldende Kunsten.
 94. RA tentoonstelling. 4 februari - 14 februari 1986. Schilderijen, tekeningen, aquarellen. Chris Bakker. Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam.
 95. Reisjournaal in Aquarel, Keuze uit de collectie 18 januari 1986 - 11 mei 1986 Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam.
 96. Rietveld een serie Soli. Paviljoen. Jaap Elzas. 13-11 t/m 19-12.
 97. Rietveld. Een serie soli. 11-9 t/m 3-10. Paviljoen. Ab van Hanegem. Schilderijen.
 98. Rietveld Paviljoen, een serie soli. 10 t/m 29 april. Kie Ellens
 99. Rietveld Paviljoen, een serie soli. 21-2 t/m 14-3. 4 3 dimensionale vormgevers.
 100. Rietveld Paviljoen, een serie soli. 23-1 t/m 14-2. Hermann Gabler.
 101. Rolling van Toine Horvers. Bewegings/geluidssculptuur uitgevoerd door twintig elkaar afwisslende trommelaars. Zondag 11 mei 1986 van het eerste licht tot het invallen van de duistenis. Stichting De Appel, Amsterdam.
 102. Rond de 2e Amstelloop. Amsterdam-Ouderkerk-Amsterdam. Prestatieloop over 3,5 - 7 - 13 - en 20 km. Roeivereeniging Willem III. Zondag 26 januari 1986.
 103. RotAmsterdam, drie eeuwen rivaliteit 20 juni t/m 21 november 1986. Een tentoonstelling gerealiseerd door de subfaculteit maatschappijgeschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met het Historisch Museum Rotterdam Historisch Museum D
 104. Royo y Negro. Dansvoorstelling van Emilia Kloostra. Theater "De Liefde" Amsterdam.
 105. Sal Meijer. Zo naïef nog niet. Schilderijen en etsen. 15 juli t/m 31 augustus 1986. Amsterdams Historisch Museum.
 106. Seth. Hoogachtend. Nieuwe One Man Show. Theater Carré 10 t/m 15 november 1986.
 107. SLAA Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Buitenstaanders. een reeks lezingen over cultuur. Gerrit Komrij. Voorzitter: John Jansen van Galen. Dinsdag 3 juni 1986 in Theater De Balie Amsterdam.
 108. Slotermeer geeft vandalisme geen kans.
 109. SM. November 86. Tentoonstellingen (...) Andere aktiviteiten (...). Stedelijk Museum Amsterdam.
 110. Solidariteitsagenda 1986. Te koop in iedere wereldwinkel en boekhandel.
 111. Tentoonstelling Immanuel Klein schilderijen en collages, 22 februari t/m 20 maart 1986. Iona Stichting Amsterdam.
 112. The Limelight Amsterdam. Sue Chaloner. Grand opening.
 113. The Royal Ballet. Programma 1: Mayerling, choreografie: Kenneth Macmillan, muziek: Franz Liszt, ma. 26, di. 27, wo. 28 januari. Programma 2: A Month in the Country, choreografie: Frederick Ashton, muziek: Frédéric Chopin; Gloria, choreografie: Kenneth Mac
 114. Toneelgroep Triangel speelt al repeterend met publiek onder de noemer: Gemend Dubbel 6, 7 en 8 februari 1986. Aanvang 20.30 uur. Theater De Engelenbak Amsterdam. Regie: Jan Anne Drenth.
 115. Topgirls. Caryl Churchill. Pleuni Touw, Henriëtte Tol, Jes Vriens (e.a.). Regie: Adrian Brine. Nieuwe De La Mar Theater do. 10, vr. 11, za. 12 en zo. 13 april 1986. Wegens enorm succes nog 4 extra voorstellingen!
 116. Tussen de 16 en 23 jaar? MAVO of LBO? Langer dan een jaar werkloos? En woon je in Amsterdam? Solliciteer dan naar de "Een-jaar-baan" voor jongeren bij de gemeente Amsterdam.
 117. Tweekantig. Poppen en impressies in textiel en aquarellen. Ludie Bakker. Coen Carels. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 12 t/m 27 juli 1986.
 118. UIt in het Koepel Kwartier. Oktober 86.
 119. Volksuniversiteit. Inschrijving. Vanaf 5 januari is het winterprogramma 1987 gratis verkrijgbaar bij het bureau.
 120. Vondelpark Open Lucht Theater 1986. Zondag 31 augustus. Slotdag Vondelpark. Opening Africa Roots Festival. 14.00 Kalifi Dance Ensemble Ghana. 15.00 Kumbi Saleh Ghana. 16.00 Bosco Orchestra Zaïre. Organisatie Stadsschouwburg Amsterdam tel. 020-731499.
 121. Vrij-veilig festival. 1 februari. Theater De Hoeksteen Amsterdam. m.m.v. Paul Haenen, René Wielings, e.a.
 122. Vrij-veilig Festival. 1 februari 1986. M.m.v. Paul Haenen, René Wielings, Het Web, Noot aan de man, Kafko, Walenburgs Vuilharmonisch Orkest. Van 11-17.00 uur. Theater De Hoeksteen, Jan van Galenstr. 10, Amsterdam.
 123. VU-Orkest Studentenorkest Vrije Universiteit Amsterdam o.l.v. Daan Admiraal, m.m.v. Joan Berkhemer, viool. Programma: Webern - Ricercare; Berg - vioolconcert; SchÜnberg - F¿nf Orchesterst¿cke. Met toelichting van Leo Samama, musicoloog. Sonesta Koepelzaal
 124. Waarmee feliciteren Wij, U vandaag? Natuurlijk met de opening van Het Muziektheater.
 125. Wat is ie laag. Wat is ie vol. Geef tegengas. Buig zelf je GEB-rekening om.(...)
 126. Wim Vaarzon Morel. Schilderijen en aquarellen oktober 1986. Galerie Siau Amsterdam.
 127. Zeldzame Mensen / Rare People. Foto's / Photographs Toon Michiels. 23.10 - 7.12 1986, Rijksmuseum Vincent van Gogh Amsterdam
 128. Zondag 28 december 1986 organiseert de S.V.A. de jaarlijkse "Prestatieloop" achter het Ajax-stadion.
 129. 12 Joegoslaven. Arthoteek Amsterdam.
 130. 20 Portraits Michel Szulc Krzyzanowski. 14.12.86 / 16.1.87 Olympus Gallery Herengracht 86 Amsterdam
 131. 3e Amsterdam winterstoptoernooi Sporthal 'De Pijp'. 24 - 28 Dec. 1986 en 4 jan. 1987. Deelname 24 amateurverenigingen.
 132. 3.750.000 Nederlanders voelen zich belubberd. [reclamefolder boeken]
 133. 5 Mei 1945. Vijf lange jaren vol angst en pijn zijn voorbij. Iedereen viert feest. (...). 5 Mei 19nu. Het recht om je mond open te doen, te denken wat je wilt, te geloven wat je wilt, (...). 5 Mei vrij!
 134. 6 Nederlandse Componisten. Centraal Kamer Koor o.l.v. Leonard van Goudoever. Ensemble d'Accord o.l.v. Bernard van Beurden en Hans van der Maas. m.m.v. Gerrie de Vries / zang. De Leeuw, De Vries, Nasveld, Koolmees, Van Beurden, Van Goudoever. Woensdag 19 f
 135. 75 tekeningen uit de Truus Trompert Collectie. Van 9 t/m 30 december 1986. Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam.

-

 1. Aaldrik Harkema, kijk op Amsterdam schilderijen en etsen. Galerie amsterdam, 6/2 - 3/3.
 2. Aanleg voetgangersgebied Rembrandtplein en omgeving. verkeer vraagt 'n beetje begrip.
 3. Aat Veldhoen. Prenten van Aat Veldhoen uit de periode 1956-1965. Prentenkabinet Amsterdams Historisch Museum, 13 januari t/m 29 maart 1987.
 4. Abraham Kuyper - leven en werk in beeld. Tentoonstelling ter gelegenheid van Kuypers 150e geboortedag. Gemeentemuseum Maassluis 29 oktober t/m 26 december 1987. Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Hoofdgebouw Vri
 5. Agenda Muziektheater maart 1987
 6. Amsterdam culturele hoofdstad van Europa. Aan de Amstel en aan 't IJ daar doet zich heerlijk open, Zij die als Keizerin de kroon draagt van Europe. Joost van den Vondel. Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.
 7. Amsterdam kan de centen voorschieten voor 7000 woningen meer 15000 Amsterdammers meer in een nieuwe woning 7000 bouwvakkers meer aan het werk. Als Den Haag nee zegt, zijn ze mesjogge!
 8. Amsterdam Modestad in de Maasstraat. Modeshow zaterdag 10 september. 11.00 Uur champagne show; 13.30 uur sherry show; 15.30 uur gala show. Maasstraat uw modestraat.
 9. Amsterdam Modestad in de Nieuwe Kerk, 13 sept. t/m 19 sept. programma.
 10. Amsterdam naief, Amsterdam gezien door naïeve schilders. Amsterdam by naïve painters, Amsterdam naive. Tentoonstelling, exhibition in de Nieuwe Kerk Amsterdam, 11 juli t/m 31 augustus 1987. Ter gelegenheid van de publicatie van het boek 'Amsterdam naïef'.
 11. Amsterdam night excursions presents surprising twinkling night tours.
 12. Amsterdam 1958-1965 in de schaduw van de welvaart. Foto's Frits Weeda, tentoonstelling Gemeentearchief van 13 maart t/m 29 april 1987.
 13. Amsterdam 1958/1965 in de schaduw van de welvaart. Foto's Frits Weeda, tentoonstelling Gemeentearchief Amsterdam van 13 maart - 29 april 1987.
 14. Amsterdam 1992 the Netherlands.
 15. Amsterdam 712: Ajax, Dinamo Kiev, Torino, FC Porto
 16. Amsterdamse topografie uit eigen collectie. Prentenkabinet, Amsterdams Historisch Museum, 13 juli t/m 11 oktober 1987. Open dagelijks van 11-17 uur.
 17. Amsterdamse Topografie uit eigen collectie, 13 juli t/m 11 oktober 1987. Prentenkabinet Amsterdams Historisch Museum.
 18. Anthony Vanderheyden. The story of Amsterdam. 1987/88 edition. Available here.
 19. April goes bananas! Zondag 8 maart. April. A'dam.
 20. Aquarellen van Nynke Reitsma (6 juni - 5 juli 1987) in de Hortus Botanicus van de Universiteit van Amsterdam.
 21. Artoteek Osdorp. Kees Vlietman, Maud Verbruggen, De Inspiratiebron, Sluiting Artoteek Rond De Kerst, Hans Frisch, Louis Bertholet.
 22. Beelden Peter Glandorff, schilderijen Ton Blommerde. Artoteek Noord, Hagedoornplein 1b. Tentoonstelling van 7 februari t.m. 28 februari 1987. Opening: Zaterdag 7 februari 14.00 uur.
 23. Berlage in de Beurs, tentoonstelling van 17 januari t/m 22 maart 1987.
 24. Berlijn, 750 jaar. Gerhard Rommel medailles en plastieken. Thomas Billhardt foto's van Berlijn (DDR). Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 28 mei t/m 14 juni 1987.
 25. Beter verkeer vraagt 'n beetje begrip.
 26. Bluescafé Maloe Melo home of the blues. Augustus 1987.
 27. Boeken. De Multatuli-juli markt. Zondag 26 juli van 10.00 tot 18.00 uur zal rond het onlangs onthulde standbeeld van Multatuli op de Torensluis een boekenmarkt worden gehouden.
 28. Cafe De Gelaghkamer. Life music. Zondag 15 november 1987. Peter Boelen & The Ladyshavers.
 29. Carolyn Carlson Still Waters. Avondvullende produktie uitgevoerd door 12 dansers. Choreografie: Carolyn Carlson, muziek: René Aubry en Jean Schwarz. Wo. 6, vr. 8, za. 9 mei. Het Muziektheater Amsterdam.
 30. Cats, musical van Andrew Lloyd Webber gebaseerd op 'Old possum's book' of practical cats van T.S. Eliot in de Nederlandse vertaling van Gerrit Komrij. Carré: vanaf 18 juli 1987.
 31. CDA-Surprise. De zak voor lesbische en homoseksuele leerlingen...Vrijdag 4 december: Schoolbezetting! Wees solidair!(...)
 32. Chili 14 jaar diktatuur. 1 September 1987: 19.30 uur demonstratie vanaf Beursplein, Amsterdam, 20.30 uur manifestatie in Paradiso. Sprekers: Fanny Pollarolo (uit Chili), iemand van het CDA, Greetje Lubbi (voorzitster voedingsbond FNV. Muziek: De Volhardin
 33. Chinese schilderkunst rond 1700. 27 januari t/m 12 april 1987 In de afdeling Aziatische kunst van het Rijksmuseum, Amsterdam.
 34. Comix in extremo; striptentoonstelling in de Melkweg Galerie 25 maart tot 27 april 1987. Human horror in European comix. 4e Internationale bijeenkomst van lijntrekkers.
 35. Concert Studentenkoor Vrije Universiteit o.l.v. Jean-Marie ten Velden. Donderdag 26 november 1987 20.15 uur. Dominicus Kerk. M.m.v.: Piet Hulsbos - orgel/piano, Irene Maessen - sopraan, Noud Brekelmans - bariton. Programma: Fauré - Requiem; Milhaud - Les
 36. Concertgebouw seizoen 1987-88. Stichting Rondje. Rondje Romantiek.
 37. Concertgebouw, 16-24 87. October Meeting: Cecil Taylor, M. Mengelberg, A. Braxton.
 38. CREA agenda oktober 1987
 39. CREA. Januari 1988.
 40. Dancing America, Bilt. Jones/Arnie Zane & Co.
 41. Danstheater Signaal. Junk Food. 1 en 2 mei, Polanentheater Amsterdam.
 42. De Architekt Gottfried BÜhm, tekeningen en ontwerpen 1956-1986.
 43. De grote prijs van Nederland. Zo. 8 november 1987 De Melkweg Amsterdam. Diva; Just a date; Nocturnes; Sankofa Band; Cry the Tearing; Eric & his Burden; The Daddy Candle Set; Tropical Vibes.
 44. De IJsbreker september 1987. 11 t/m 15 September 1987 Internationale Gaudeamus Muziekweek. Cursussen moderne muziek.
 45. De la Court - prijzen voor onbezoldigd onderzoek op het gebied van de alfa- en gammawetenschappen.
 46. De La Court - prijzen voor onbezoldigd onderzoek op het gebied van de alfa- en gamma-wetenschappen. Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen.
 47. De Nieuw Amsterdam theatergroep presenteert van Tone Brulin De Laatste Dagen van Clover Fields. Regie: Rufus Collins & Henk Tjon, componist en muzikaal leider: Bart Bracke, choreografie: Daniël Rosseel, Attie Kubyane, circusadviseurs: Paulo & Mayka (e.a.)
 48. De Stad en de Toekomst, The Future of the City, Internationaal Symposium over Stedelijke Kultuur en Stadsontwikkeling.
 49. De stelling van Amsterdam, vestingbouw rond de hoofdstad 1880-1920. Een uitgave van AMA boeken Beetsterzwaag.
 50. De wereld van Ajax; foto's Bart Sorgedrager; tentoonstelling gemeentearchief, Amsterdam. 16 okt t/m 28 nov 1987.
 51. Dessins Franìais du XIXe siècle. Collection Fodor du Musée Historique d'Amsterdam. Musée des Beaux-Arts de Rennes, 22 janvier-27 avril 1987.
 52. Doe het zelf. Metselen, timmeren, stucadoren (...) Volksuniversiteit. Stichting doe-zelf -scholen, Amsterdam.
 53. Dutch crafts. Objecten, panelen, keramiek. Jan Menses. 10 Oktober t/m 8 november 1987. De Vaart Hilversum.
 54. Een Eeuw Affichekunst van 10 t/m 21 oktober in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
 55. Een film van Peter Jan Rens: Maria. Jeanne Marleau, Peter Jan Rens, Huub Stapel, Liesbeth Sjollema e.v.a. Scenario en regie Peter Jan Rens, fotografie: Frans Bromet, muziek: Tonny Eyk, uitvoerend producent: Jules Bressing, montage: Victorine Habets. Een K
 56. Een kind onder het hart, zwangerschap en geboorte in de 17e en 18e eeuw. Amsterdams Historisch Museum, 23 juni t/m 11 oktober 1987.
 57. Een kind onder het hart. Zwangerschap en geboorte in de 17e en 18e eeuw. Amsterdams Historisch Museum. 23 juni t/m 11 oktober 1987.
 58. Een ode aan Wim Hogenkamp. Met medewerking van: Liebesth List. Gerrie van der Klei (e.a.). Zondagmiddag 4 februari. Amsterdams Historisch Museum.
 59. Een serie soli Ceciel van Delft installatie met monochromen. Rietveld Paviljoen 27/11 - 19/12 1987.
 60. Eigenzinnig impressionisme. Aquarellen Joke A. ter Hoeven-Hirs. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 1 t/m 16 augustus 1987.
 61. Elisa Monte Dance Co. 4 Choreografieën van Elisa Monte. VII for VIII (1985); Treading (1979); Audentity (1987); Dreamtime (1986). Ma. 2 februari 20.15 uur. Het Muziektheater Amsterdam.
 62. Éxodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680. Portugueses em amesterdao. Amsterdams Historisch Museum. 8 december 1987 t/m 21 februari 1988.
 63. Expo ringweg oost. De ring rond Amsterdam.
 64. Expositie aquarellen, tekeningen en schilderijen van R.Snapper. 7 tot 22 maart De Poorterij
 65. Frans Ruhl and Wim Visser present in collaboration with Julio Alvarez. Lindsay Kemp Company. A Midsummer night's dream after William Shakespeare. Carré 10/15 sept.
 66. Franse 19e-eeuwse tekeningen uit eigen bezit. Prentenkabinet. 28 oktober t/m 4 januari 1987. Amsterdams Historisch Museum.
 67. Frascati Amsterdam. [theateragenda oktober].
 68. Gemeentelijk Vrouwenoverleg. Themamiddag 'Vakbonden". Bestemd voor alle vrouwen in dienst van de gemeente.
 69. Gemeentelijk Vrouwenoverleg. Themamiddag 'Vakbonden'. Bestemd voor alle vrouwen in dienst van de gemeente. Datum: 9 juni 1987; Tijd: 13.30 uur; Plaats: (nieuwe) Stadhuis, Amstel 1, kamer 1395. Voorzitter: Anne Lize van der Stoel - raadslid VVD.
 70. Goed licht = VEILIGER. Benelux Veiligheid.
 71. Golden Temple vegetarisch restaurant. Utrechtsestraat 126, Amsterdam.
 72. Happy end in de tent, groepen uit de buurt presenteren zich, J.J. Cremerplein, 25 t/m 28 juni 1987.
 73. Hedda Gabler. Hendrik Ibsen. Reizend Volkstheater, gezelschap van de Provincie Antwerpen, directie: Peter Benoy. Regie: Dirk Buyse. Nieuwe de la Mar Theater dinsdag 10 t/m zondag 15 november 1987.
 74. Herdenkt de Februaristaking '41. Defile langs de Dokwerker woensdag 25 februari 17.00 J.D Meijerplein Amsterdam. Februari Herdenkings Comité.
 75. Het menselijk bedryf. 100 tekeningen van ambachten en beroepen door Jan Luiken 1649-1712. 7 april t/m 17 mei 1987. Amsterdams Historisch Museum.
 76. Het menselyk bedrijf. 100 Tekeningen van ambachten en beroepen door Jan Luiken 1649-1712, 7 april t/m 17 mei 1987. Amsterdams Historisch Museum.
 77. Het monster van liefde Edwin de Vries. Caroline de Bruijn/Robin Pera. Regie: Arnica Elsendoorn. Frascati 2 v.a. di. 15 t/m za. 19 september 1987.
 78. Het Muziektheater april 1987.
 79. Het Muziektheater december 1987.
 80. Het Muziektheater februari 1987.
 81. Het Muziektheater juni/juli 1987. Holland Festival, Ballet Festival.
 82. Het Muziektheater maart 1987.
 83. Het Muziektheater mei 1987.
 84. Het Muziektheater november 1987.
 85. Het Muziektheater oktober 1987.
 86. Het Muziektheater september 1987.
 87. Het Nederlands Filmmuseum presenteert 'Holland en omstreken', donderdag 17-24 september 1987. Utrecht Movies.
 88. Het schuchter rendez-vous; ontmoeting van beoefenaren der biologische en sociale wetenschappen. 21 april, Oude Manhuispoort. Amsterdam.
 89. Het Theaterfestival 1987: De Getemde Feeks, Theater Malpertius, Tielt; Need to know, Needcompany Brussel; De Kersentuin, Artikelen & Projekten, Amsterdam; Hamlet, Publiekstheater, Amsterdam (...) 28 augustus t/m 11 september Bellevue - Stadsschouwburg -
 90. Historische Stichting Klompmaker 22 mei 1987 Symposium Over het nut en nadeel van geschiedtheorie voor de historicus. Swammerdam Gebouw Amsterdam.
 91. Homomonument, Amsterdam 5 september 1987.
 92. In het kader van het Europees Jaar van het Milieu wordt op verzoek van de International Union of Local Autorities in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap aandacht geschonken aan het Waterbeheer. Open Dag, Rioolwaterzuiveringsinrichting Oost. Zaterda
 93. Instituto Italiano di Cultura Amsterdam. Concert. Geminiani, Corelli, Vivaldi, Locatelli. Vrijdag 18 december 1987. (...)
 94. Jaap Kaas beelden en tekeningen 1898-1972. Prentenkabinet Amsterdams Historisch Museum 14 april t/m 28 juni 1987.
 95. Jazz & improvisatie muziek. Bimhuis Amsterdam programma december 1987.
 96. Jazz. Salsa. De Kroeg Amsterdam. September '87.
 97. Jongerenaktie Slotfeest. Apart? Wij zijn het zat! zaterdag 21 december Paradiso Amsterdam. Chiwawa, Muztheater, (e.a.) en verder spreker jongerensektie ANC/poëzie/video's/tentoonstellingen.
 98. Kiek Jansen schilderijen/gouaches + Maria Berkhout ruimtelijk werk 31.10 - 21.11.1987. Expositie Herengracht 408 Amsterdam.
 99. Koffieconcert Kelbergen 189 Amsterdam Z.O. Zondag 11 oktober '87 - 11.30 uur. Het Groninger gitaarduo Remco de Haan, Erik Westerhof. Granados, Giuliani, Telemann e.a. Expositie: Jettie Barro-Kooger aquarellen.
 100. Kopiëren met het koppie. Grand Prix Copyrette. Nederlands grootste copyshop.
 101. La Baguette, espresso corner, croissanterie-potagerie Amsterdam
 102. [Lijst] 2. Links Akkoord. CPN, PSP, PPR, EVP.
 103. Lindbergh's vlucht over de oceaan
 104. Maandag 13 juli 1987. Jan Zwart 1877-1937. Concert in de Oude Kerk te Amsterdam. Klaas Bolt & Dirk Jansz. Zwart.
 105. Maart 28 t/m 12 april. Opleiding Reclame Vormgeven. Amsterdamse Grafische School. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam.
 106. Madelon van Oyen. Siemen Bolhuis. Frans van der Ven. Textielpanelen figuratieve beelden. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 9 t/m 24 mei 1987.
 107. Margreet Dolman in: Mens en Gevoelens. Nieuwe de la Mar Theater di. 22 september t/m zo. 4 oktober 1987.
 108. Martha Graham Dance Company. Diversion of Angels; Denishawn - Graham Solos; Temptations of the Moon; The Rite of Spring. Vr. 27, za. 28 februari. Het Muziektheater Amsterdam.
 109. Martha Graham Dance Company; Diversion of Angels; Denishawn; Temptation of the moon; The rite of spring;
 110. Multatuli-jaar
 111. Muziektheater. Januari 1988.
 112. Natuur en sculptuur. Aquarellen en beelden, Han Aufdemkampe, Gerard Lageman. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 12 t/m 27 september 1987.
 113. NIVON jeugd & jongeren, jeugdkampen, tienerkampen, jongerenreizen. Voor gratis reisgids. Zin om een reis of een kamp te begeleiden?.
 114. Onze meesters van het landschap. Rijksmuseum Amsterdam. Schilderijen uit de Gouden Eeuw. t/m 3 jan. 88.
 115. Orichideeën-tentoonstelling, Nederlandse Orchideeën Vereniging, afdeling Amsterdam. 12 - 13 september 1987, Hortus Botanicus.
 116. Paradiso: Colin Blunstone, Babylone, Gisella Tomorrow, Nico, Longdancer, Argent.
 117. Paul Hugo ten Hoopen, de muze als object. Arti Rokin 112 Amsterdam 4 - 22 februari 1987
 118. Peter Ungerleider: A name for each place. 2-3-4 juni Nederlands Filmmuseum.
 119. Portretten. Jopie Mellema. Galerie Amsterdam. 9/1 - 4/2.
 120. Prenten & Tekeningen Aanwinsten, 21 maart t/m 28 juni 1987 Rijkprentenkabinet keuze uit de collectie Rijksmuseum Amsterdam.
 121. Progress Passion een opera. Taller Amsterdam. Idee, libretto en regie: Armando Bergallo en Hector Vilche; muziek: Jan Bus, Ilse van de Kasteelen, Pieter van der Esch; muzikale leiding: Lucas Vis; orkest: het Nederlands Blazersensemble; koor: het Nederland
 122. Rob Krier over Amsterdam, internationale serie over architectuur. Theater De Balie zondag 24 mei 1987.
 123. Robert Duyf recent werk 19/4 - 7/5 1987. Pictura Dordrecht.
 124. RUR TV-opname. Roxy Amsterdam.
 125. Samenspel met materie. Cees van Hecke aquarellen. Jan Schoenmaker plastieken. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 11 t/m 26 juli 1987.
 126. Solidariteit met politieke gevangenen in Iran in het Bavohuis Amsterdam. 19 dec. '87. [programma]
 127. Stad aan het water. Amsterdamse vereniging De Zondagsschilders. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 3 t/m 18 oktober 1987.
 128. Stichting CASA en Anti-Apartheids Beweging Nederland. Culture in Another South Africa. 9-21 December 1987. Performances and Manifestations Anne Frank Huis Aula Universiteit van Amsterdam (e.a.). Exhibitions Amsterdams Historisch Museum De Balie (e.a.).
 129. Stichting Cinekid presenteert september kinderfilmmaand, 2 t/m 30 september, Meervaart, Rialto Kinderfilmhuis e.a.
 130. Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst 1977-1987. Artbitrair. SVBK te gast in het Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraat 92, Amsterdam. Geopend van 12 tot en met 27 september 1987, iedere dag van 11.00-17.00 uur. Toegang gratis.
 131. Stichting Zigeunerzending Nederland. De Pinkstergemeente organiseert samenkomst 31 juli - 3 augustus 1987, Vietnamweide (Amsterdamse Bos) Amsterdam. Iedereen is welkom. Met medewerking van; het zigeunerorkest, groepen, muzikanten. Herdenking bij zigeunerm
 132. Sweet Saturday Night, a Revue of Black Song and Dance in America. From the Bongos of Africa to Dancing in the Street. Carré van 7 april t/m 19 april.
 133. Symboliek en kleur. Margo Ellen aqaurellen kleuretsen. Hans Bartels olieverf. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 17 april t/m 5 mei 1987.
 134. 'T is winter. Schilderijen, tekeningen, prenten en voorwerpen uit eigen bezit. Amsterdams Historisch Museum. 20 december t/m 1 maart 1987.
 135. Taller Amsterdam. 22 jaar Tallertoonbeeld. Hector Vilche, Armando Bergallo. Keizersgracht 607, 28 februari t/m 6 april.
 136. Tegenkrant van Jongeren. Vrijbrief. Verschijnt minstens vijfmaal per jaar.; Jongerenkrant Vrijbrief Amsterdam. Vandaag is van ons.(...)
 137. Tekstpierement presenteert Jos Brink in de nieuwste musical van Jos Brink, Frank Sanders en Henk Bokkinga: Madame Arthur. Carré 24 maart t/m 45 april allerlaatste voorstelling.
 138. Tentoonstelling 15 jaar solidariteit met Chili. Plaats: Amsterdams Historisch Museum. Geopend: van 6 oktober tot en met 15 november 1987.
 139. Ter illustratie. Nederlandse illustratoren exposeren in het Stedelijk Museum Amsterdam van 27 maart tot 19 april 1987. Nederlandse Illustratoren Club
 140. The Man in the Raincoat van Robert Wilson. Gespeeld door Michael Matthews, regie Rob Malasch, muziek Lauri Anderson, produktie Toneelschuur Produkties/Internationall Top Drama. Ma. 20 april. Het Muziektheater Amsterdam.
 141. Theater Persona. Meeuw. Tjechov. Februari. Frascati Amsterdam.
 142. Toetssteen speelt Mensch Durf te Leven! Een toneelstuk van Gerben Hellinga over het leven van Jean-Louis Pisuisse, regie Edo van Dijken. 19 t/m 29 november 1987 Theater De Engelenbak Amsterdam.
 143. Toneelgroep Amsterdam. Brakke Grond 8 t/m 26 dec. Nationaal Fonds. Vier keer Fokkema.
 144. Toneelproducties De Tijd. In de Eenzaamheid van de Katoenvelden. B.-M. Koltès, regie: Ivo van Hove, Coproducent Beursschouwburg.
 145. Tram-werkplaats, tentoonstelling werken-op-papier, schilderijen
 146. Trisha Brown Company. Drie premières voor Nederland. Drie choreografieën van Trisha Brown: Group Primary Accumulation 1973; Lateral Pass 1985; Newark 1987. Vr. 6, za. 7, zo. 8 nov.
 147. Uitgaansabonnementen 87/88. Theater - Muziek - Dans - Film - Beeldende kunst - Muziektheater - Cabaret - Opera. Haal deze gids o.a. bij AUB ticketshop, Leidseplein of bel 020 - 225766.
 148. Uitlijst theateragenda ook dagelijks op radio STAD.
 149. Van Heeren, die hunn' stoel en kussen niet beschaemen. Het stadsbestuur van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw. Paleis op de Dam 19 juni - 14 september 1987.
 150. Veiligheid is troef. Benelux Veiligheid.
 151. Vocal Group Festival Voices 8-20 januari 1988.
 152. Vondelpark openluchttheater 1987. Zondag 30 augustus slotdag seizoen 1987. 14.00 Oom Maw Maw; 15.00 The Malcolms; 16.00 The Little Big Nose Band.
 153. Waalse Kerk Amsterdam. Amsterdamse Bach Solisten. Mieke v.d. Sluis, sopraan.(...)
 154. Waalse Kerk Amsterdam. Dinsdag 15 december '87. Amsterdamse Bach Solisten. G.Ph. Telemann, suite voor 3 hobo's, strijkers en b.c. e.a. Jurgen Kussemaul, altviool, viola d'amore; Peter Masseurs, trompet.
 155. Waalse Kerk dinsdag 15 december '87 20.15 uur. Amsterdamse Bach Solisten. J¿rgen Kussmaul, altviool/ viola d'amore; Peter Masseurs, trompet. G.Ph. Telemann. Suite voor 3 hobo's, strijkers en b.c.; altvioolconcert; trompetconcert; tripelconcert voor fluit,
 156. Waalse Kerk 10 november '87. Amsterdamse Bach Solisten. Mieke v.d. Sluis sopraan.
 157. We laten de Apollolaan niet in mekaar trammen.
 158. Wie nam het dodelijk heft in handen? Motief voor moord. Jagged Edge. Binnenkort in de bioscoop.
 159. Zomeroogst. Lucie Meulendijks kleuretsen. Wouter Dam keramiek. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 22 augustus t/m 6 september 1987.
 160. Zondag 5 april 1987.Arcam. Stichting Architectuur Centrum Amsterdam. Internationale serie over architectuur. Bernard Huet over Amsterdam. Theater De Balie.
 161. Zuiderbad (Achter het Rijksmuseum)
 162. 13 Juni 1987 Landelijke Hortusdag. Botanische Tuinen in Nederland, Provisiekamer voor natuur en cultuur.
 163. 1897 Dienstregeling watertochtjes Fop Smit & Co. Winterdienst.
 164. 1987 Tentoonstelling in de Zuiderkerk. Tram-Werkplaats. Willeke van Tijn. Werken op papier, schilderijen. Van dinsdag 29 september t/m zondag 25 oktober.
 165. 27 jan. Manifestatie ter ondersteuning van de hongerstaking van 39 politieke gevangenen in de BRD. Paradiso Amsterdam.
 166. 3D Design. Commercieel kunstenaars. Grafische decoratie/ontwerpstudio
 167. 9 Mei t/m 4 juni Galerie Amsterdam Hans Olsthoorn, schilderijen pastels & aquarellen.

-

 1. Abraham Willet 1825 - 1888. Kunstverzamelaar in Amsterdam. Museum Willet-Holthuysen. 1 November 1988 t/m 5 februari 1989.
 2. Abraham Willet. 1825-1888. Kunstverzamelaar in Amsterdam. Museum Willet-Holthuysen. 1 november 1988 t/m 15 februari 1989.
 3. Alison Korthals Altes, aquarellen-houtskool-olieverf; Cora Dogger, keramische sculpturen, raku gestookt. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 29 april t/m 15 mei 1988.
 4. Allard Pierson Museum Amsterdam Universiteit van Amsterdam. De Dieren van Stal. Het dier in de Griekse en Romeinse beschaving.
 5. Amsterdammers helpen Warschau op postgiro 9630. Nodig Nu voor de babies van Warschau: melkpoeder, babyvoedsel, vruchtensap, pap, waspoeder; voor de ziekenhuizen van Warschau: injecties antibiotica, antirheumatica, sulfonamiden, antihypertensiva, psychopha
 6. Amsterdamned.
 7. Amsterdamse Bach solisten, Rainer Kussmaul viool, J.S. Bach. Waalse Kerk Amsterdam.
 8. Artis 150 jaar.
 9. Artoteek Osdorp. 10-3 t/m 31-3 Zonder titel '88; 29-4 t/m 21-5 Connie Soetens; 21-5 t/m 4-6 Peter Eveleens; 10-6 t/m 2-7 Peter Smit; 9-7 t/m 30-7 Wouter Looman; 2-8 t/m 29-8 zomersluiting.
 10. A.V.V. Zeeburgia. 28e Ben G. CÜhrs Internationall Jeugdtoernooi (tot 21 jaar). Zaterdag 21 mei '88 - aanvang 12.00 uur, 22 mei - aanvang 10.00 uur, 23 mei finalwedstrijden v.a. 10.00 uur. Deelnemers: A.F.C. '34 (Alkmaar), A.Z. (Alkmaar), A.T.S.V. Bremen 1
 11. Bernaar Leenders installatie 22/4 - 21/5 1988. Rietveld Paviljoen, een serie soli.
 12. Bewogen afstand nemen. Tekeningen van Charles Boost. Open t/m 2 oktober 1988. Prentenkabinet Amsterdams Historisch Museum.
 13. Boeken aan de Amstel zondag 21 aug. 10 - 19 uur.
 14. Boeken aan de Amstel zondag 26 juni bij het Muziektheater te Amsterdam. Een breed gebaar aan de Amstel.
 15. Boeken aan de Amstel zondag 26 juni 10 tot 19 uur bij het Muziektheater te Amsterdam.
 16. Boeken op de dam. Amsterdam, zondag 29 mei van 10.00 tot 19.00 uur.
 17. Boeken op de Dam zondag 31 juli van 10.00 tot 19.00 uur.
 18. Boeken over kunst, maar er zijn natuurlijk boeken en prenten over elk denkbaar onderwerp, van alchemie tot zoetwatervissen. Boeken op de Dam. Amsterdam zondag 23 juli 10-19 uur.
 19. Cendrillon van Maguy Marin. Lyon Opera Ballet. Di 9 t/m za. 23 juli 20.15 uur, zo 24 juli 14.00 en 20.15 uur. Het Muziektheater Amsterdam.
 20. Clause 28 verbreekt clause 28 violates. 300 Jaar vorstelijke homosexualiteit/ 300 years of royal homosexuality. Willem III en Willem Bentinck - 300 jaar herenliefde - 300 years of gentleman's love 1688 - 1988.
 21. Coke. De witte sloper.
 22. Crea april 1988. Studium Generale en kunstbeoefening.
 23. Crea-Studium Generale mei-juni 1988. De spiegel als voorwerp symbool en metafoor. Spiegelen.
 24. Dako. Voorstelling Dagelet - Koek van 7 t/m 25 april, Frascati.
 25. Dansen op 6 jaargangen Bluf, feest donderdagnacht 31 maart met vuur, acts, dansbare bands, presentatie van... en wie weet wat nog meer! Paradiso. (Strijdbaar slot)
 26. Das Hamburger Ballett. Twee avondvullende balletten van choreograaf John Neumeier. Mozart und Themen aus 'Wie es Euch Gefèllt'; Matthèus Passion. Do. 7 t/m zo. 10 jan. Het Muziektheater Amsterdam.
 27. Das Lied von der Erde, West in Shaffy, dinsdag 27 november t/m zaterdag 1 december.
 28. De Amsterdamse Hortus en de VOC. De Hortus Botanicus te gast in het Amsterdams Historisch Museum. t/m 9 oktober 1988. Amsterdams Historisch Museum.
 29. De Dapperstraat. Natuur is voor tevredenen of legen. En dan: wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos, ter grootte van een krant, (...). Dit heb ik mijzelve overdacht, Verregend, op een miezierige morgen, Domweg gelukkig, in de Dapperstraat. Uitgeven
 30. De derde Amsterdamse boekenmarkt vrij. 21, zat. 22, zon. 23 aug. Zuiderkerkhof 10/18 u.
 31. De Gouden Eeuw van de Hortus. Tentoonstelling over de bijdrage aan de plantencollectie van de Hortus door Oostindiëvaarders. 22 juni tot 25 september 1988.
 32. De Gouden Eeuw van de Hortus. Tentoonstelling over de bijdragen aan de plantencollectie van de Hortus door Oostindiëvaarders. Van 22 juni tot 25 september 1988.
 33. De heuvel van de boze raad. Amos Oz.
 34. De Jacquard lezing, een jaarlijkse lezing ingesteld door Stichting Informatica & Kunst Amsterdam. Het Verschiet Remko Scha. Vrijdag 20 mei 1988, 14 uur in de Beurs van Berlage Amsterdam. INKA digital arts.
 35. De Nieuwe Kerk Amsterdam 25-26-27 maart 1988: Geletterd, van alles rondom het boek. Dagelijks van 11 uur tot 5 uur demonstraties van papiermaken zetten-drukken-binden-marmeren calligraferen & workshops met schrijvers en dichters. En elke dag om 3 uur heef
 36. De ontdekking van Japan. Ed van der Elsken, 8 december 1988 t/m 4 januari 1989, Canon Image Centre, Amsterdam. Boek: Fragment Uitgeverij, Amsterdam.
 37. De Prentschat van Michiel Hinloopen (1619-1708). Tentoonstelling Rijksprentenkabinet 25 juni t/m 11 september 1988. Rijksmuseum Amsterdam.
 38. De rijken moeten nog rijker worden. Stem VVD.
 39. De Stelling van Amsterdam. Vestingbouw rond de hoofdstad 1880-1920. Een uitgave van AMA boeken Beetsterzwaag.
 40. De tekeningen van de Familie Ter Borch. Tentoonstelling Rijksprentenkabinet 15 dec. '88 tm 12 mrt. '89. Rijksmuseum Amsterdam.
 41. De tweede Amsterdamse boekenmarkt op het Zuiderkerkhof 29, 30, 31 mei 10.00 - 17.00 uur. In de Zuiderkerk: café en diverse takken van grafische kunst.
 42. De werken van Kees Pé schilder nu in de Hortus Botanicus. Expositie in de Oranjerie van 12 juni tot 6 juli 1988.
 43. Demonstratie 14 mei 14.00 uur. Palestina draagt de overwinning. Beursplein Amsterdam, aansluitend manifestatie.
 44. Derde spreker festival, 28 oktober t/m 3 november. Literatuur, Theater, film, Muziek. Soeterijn, De Balie, Melkweg. 10 Jaar De Derde Spreker serie.
 45. Derde Wereld Kinderfestival in de Meervaart - Amsterdam, 11 en 12 juni 1988, aanvang 14.00 uur.
 46. Derde Wereld kinderfestival in de Meervaart - Amsterdam 11 en 12 juni 1988. m.m.v. Hans van Willigenburg, Robert ten Brink, Gerda Havertong, Leen Persijn, Danny de Munk, Wally Tax en vele anderen. thema's: straatkinderen en feest.
 47. Die SchÜpfung. J. Haydn. 44, 5, 11 en 12 Juni 1988 20.30 uur. Dominicuskerk Amsterdam. Crea.
 48. Dorst, een film van Willy Breebaart. In coproduktie met NOS televisie.
 49. Eddy Gheress, beelden; Elyh Holzhaus, gouaches-linodrukken-cartoons. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 21 mei t/m 5 juni 1988.
 50. Eefke Meijburg, olieverfschilderijen landschap- en seizoenimpressies; Marlene van Rijswijk, figuratieve keramiek. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 8 april t/m 24 april 1988.
 51. Engelse etsers zien Holland. Rijksprentenkabinet Rijksmuseum, 17 september t/m 4 december 1988.
 52. Entartete Musik, eine kommentierte Rekonstruktion. Mit Orginal-Tondokumenten. Zur D¿sseldorfer Austellung von 1938. 10-27. 11.1988 Concertgebouw Amsterdam dagelijks 10-17 uur. D¿sseldorfer Symphoniker.
 53. Éxodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680. Portugueses em amesterdëo. Amsterdams Historisch Museum. 8 december 1987 t/m 21 februari 1988.
 54. Expositie Roberto Caradonna (schilderijen) in het Molenpad 8 - 2 - '88 t/m 29 - 2 - '88. Prinsengr. 653.
 55. Familie boom wil geen kolenstroom. Kies voor schone energie. Stop Zure Regen.
 56. Fin de Siècle lezingen. Waardeverschuivingen in de twintigste eeuw.
 57. Fin de Siècle lezingen. Waardeverschuivingen in de twintigste eeuw. Vrijdag 22 januari J.W. Bezemer: Het Marxisme in Rusland na zeventig jaar; vrijdag 19 februari B. elfgaauw: Het Christendom een versleten godsdienst?; vrijdag 11 maart H. Vonhoff: Politie
 58. Frans nationaal circus Alexis Gruss. Amsterdam - IJsbaanpad naast Olympisch Stadion v.a. dinsdag 16 t/m woensdag 31 augustus.
 59. Galerie "Herengracht 408". Expositie 2.1 - 30.1.1988 Frans van Straaten beeldhouwer, Rina Groot schilder, Mies van Marrewijk schilder.
 60. Geliefde personen. Foto's van de GKf, Beroepsvereniging van Fotografen. Nieuwe Vleugel Stedelijk Museum Amsterdam van 12 maart tot en met 4 april 1988.
 61. GKF vereniging van fotografen organiseert thema-avonden. 9 Februari 1988 de Hollandse Hoogte Amsterdam: Fotografiepraktijk en computer.
 62. Goddelijk Brons. Indonesische bronzen van 600 tot 1600 NC. 30 April t/m 31 juli Rijksmuseum Amsterdam.
 63. "Goed onderwijs speelt geen rol" ASVA Onderwijscongres 2 en 3 juni Roeterseiland.
 64. Hans de Booij. Tournee met Trees. Liedjes in een theatersolo van Walter Ertvelt & Hans de Booij. Di. t/m za. 20 februari aanvang 20.15 uur. De Kleine Komedie.
 65. Herdenking Februaristaking 1941 - 1988. Defilé langs de Dokwerker op donderdag 25 februari 1988.
 66. Herman Heijermans, Berlijns intermezzo.
 67. Herman Heijermans, het spel toen en nu
 68. Herman Heijermans, het toneel der regisseurs.
 69. Herman Heijermans, op hoop van zegen (in het buitenland): Amsterdam 1900; Hamburg, Berlijn, Praag 1901; Moskou, Leipzig, Wenen, Parijs, Antwerpen 1902; Londen, Belgrado 1903; Riga 1904; Stockholm, Kopenhagen 1906; New York 1907.
 70. Herman Heijermans, op hoop van zegen (in Nederland)
 71. Herman Heijermans, teleurstellende successen: Brand in de jonge jan, 1903; Allerzielen, 1904; Uitkomst, 1907.
 72. Herman Heijermans, trouw aan natuur en realiteit.
 73. Het andere werk. Vrij werk van leraren Amsterdamse Grafische School. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 23 sept./9 okt.
 74. Het Concertgebouw NV Amsterdam. De Nieuwe Serie 1987 - 1988. Zondag 17 januari 1988 Nederlands Kamerkoor; instrumentalisten uit Asko Ensemble; SchÜnberg Ensemble en Slagwerkgroep Den Haag. Dirigent Reinbert de Leeuw. Messiaen - O Sacrum Convivium!; Ligeti
 75. Het Concertgebouw NV Amsterdam. Het romantisch pianoconcert 1987-1988. Vrijdag 22 januari 1988 - grote zaal 20.15 uur. Nederlands Philharmonisch Orkest dirigent Hartmut Haenchen, solitst Naum Grubert piano. Skrjabin - pianoconcert; Mahler - vijfde symfoni
 76. Het Eeuwige Gezin. Gezinsgeschiedenis en gezinsspolitiek. Plaats van de lezingen: Crea Zaal A. Organisatie: Crea Studium Generale Amsterdam.
 77. Het Muziektheater april 1988.
 78. Het Muziektheater februari 1988.
 79. Het Muziektheater januari 1988.
 80. Het Muziektheater juni/juli 1988 Holland Festival.
 81. Het Muziektheater maart 1988.
 82. Het Muziektheater mei 1988.
 83. Het Nederlands Filmmuseum presenteert 1934 - 1949 Historische Philips Reclamefilms.
 84. Hij is er weer, de zondagsmarkt! Waterlooplein (centrum) Zondag 22 april 1e Paasdag.
 85. Holland Festival juni 1988
 86. Homobox. 10 mannen op 1 lijn.
 87. Honderd jaar Rietveld, 17 - 24 december 1988, programma Gerrit Rietveld Academie.
 88. Illustratie '88. Nederlandse Illustratoren in het Stedelijk Museum Amsterdam. Van 7 tot 30 mei 1988. Nederlandse Illustratoren Club.
 89. Illustratie '88 Nederlandse Illustratoren in het Stedelijk Museum, Amsterdam van 7 tot 30 mei 1988.
 90. Internationale anarchistische bijeenkomst. Ruigoord 23 t/m 27 juni 1988. Thema's: autonomen, anarcha-feminisme, ons dagelijks leven. Verder: muziek, film, kindercirkus, poezie, etc. Kampeerspullen meenemen svp.
 91. Jaarprogramma Hortus Botanicus. De Hortus hùùrt in Amsterdam.
 92. Jano van Gool, oriëntatie-objecten. Een serie soli, Rietveld paviljoen.
 93. Jansen exposeert schilderijen in Artoteek Noord. Opening zaterdag 23 april, 14 uur - t/m 9 mei.
 94. Jazz & improvisatie muziek. Bimhuis Oude Schans 73 - 77 Amsterdam. Programma januari 1988.
 95. Jo ten Have, collages; Hélène Nypels-Sterkman, aquarellen, rietpentekeningen, wandkleden. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 23 juli t/m 7 augustus 1988.
 96. Kandidatenlijst voor de gemeenteraad van Amsterdam. Sofie 31 mei 1978
 97. Kees Gerritse gouaches schilderijen 23/4 - 24/5. Aemstelle Amstelveen.
 98. Kleren uit de kast. Het kostuumdepot binnenste buiten. 14 Juni t/m 14 augustus 1988. Amsterdams Historisch Museum.
 99. Kleren uit de kast. Het kostuumdepot binnenste buiten. 14 juni t/m 14 augustus 1988. Amsterdams Historisch Museum.
 100. Koninklijk Circus Carré presenteert: Wereld Kerstcircus met sterren uit: Russisch Staatscircus, Circus van Peking, Barnum and Bailey, Circus Knie. Van 17 dec. t/m 3 jan. 1988.
 101. Kreatief Buitenveldert 1988, expositie. Culturele commissie De Kamp. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 13 t/m 28 augustus 1988.
 102. Kunstroute De Pijp. Ferdinand Bolstraat - Ceintuurbaan - Van Woustraat. Van 10 tot 18 september 1988.
 103. Laat het ANC spreken. Juni aktiemaand 10daagse 16 t/m 26 juni 1988. Initiatiefgroep 'Amsterdam Bouwt Mee Aan Het Nieuwe Zuid-Afrika'. Kollekte: 20 - 25 juni. Manifestaties: 18 juni, jongerenbenefietfeest in de Melkweg; 20 juni: Koos Postema leidt diskussi
 104. Land & Water Hollandse tekeningen uit de 17e eeuw in het Rijksmuseum Amsterdam.
 105. Landelijke Hortusdag 4 juni 1988. Verre planten dichetrbij in de Nederlandse Botanische Tuinen.
 106. Landschap, twee visies onder één dak. Reinier Gadella, aquarellen, grafiek. Marja Thijssen, keramische objekten. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 3 t/m 18 september 1988.
 107. Laura Dean Dancers and Musicians. Drie balletten van Laura Dean: Equator (wereldpremière); Magnetic (1986); Impact (1985). Do. 25. vr. 26, zo. 28 febr. Het Muziektheater Amsterdam.
 108. Le Canard. Amsterdams hoofdkwartier van de avant-garde. 1950-1957. 25 oktober 1988 t/m 8 januari 1989. Prentenkabinet Amsterdams Historisch Museum.
 109. Lees uw favoriete film- en dagblad in het Cinécafé van Cinecenter. De bioscoop waar de beste filmst te zien zijn. Iedere dag een happy hour tussen 17.00 en 18.00 uur. Bij iedereen is het 2e drankje voor onze rekening.
 110. Lena Wellander, keramiek; Ann Wolff-Parser, aquarellen-krijt; Eva Rydin, aquarellen; Marcelle Wolff, sculpturen. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 2 juli t/m 17 juli 1988.
 111. Listen en Lasten in de jaren '40. Januari 1988. Cinematheek/Stichting Vrienden van het Filmarchief presenteert Gainsborough melodrama's. Nederlands Filmmuseum Amsterdam; Melkweg-Cinema Amsterdam; Filmcentrum De Mariënburg Nijmegen.
 112. Literatuur tekst & beeld, de Meervaart 8 t/m 12 februari 1988. Tentoonstellingen: Charlotte Mutsaert, Joost Swarte, de veertig best verzorgde boeken 1986, Letterontwerpen experimentele poëzie. Avondvoorstellingen m.m.v. Annie M.G. Schmidt, Jacques KlÜters
 113. London New Art Objects. Amsterdam from Britain and Holland. 15 oktober t/m 3 december 1988. Galerie Ra, ABN-Galerij, Galerie De Witte Voet. Amsterdam.
 114. Lorca Kamerkoor. Werken van o.a. Johann Christoph Bach, Claudio Monteverdi, Claude Debussy, Charles Ives, Wim Klerkx (première). M.m.v. Frederique Lucanet, piano, o.l.v. Ab Sandbrink. Zaterdag 25 juni 1988, aanvang 20.15 uur, Engelse Kerk, Begijnhof, Amst
 115. Manifestatie. De oorlog is "gestopt" respressie gaat door. Amsterdam. Westermarkt. Koerdische Muziekgroep Salar (e.a.). Solidariteitskomitee met de Iraanse Volkeren.
 116. Marieke van Diemen sculptuur 11/3 - 31/3 1988. Rietveld Paviljoen, een serie soli.
 117. Martha Graham Dance Company 4 voorstellingen, 3 verschillende programma's, 9 choreografieën van Martha Graham. Do. 21 t/m zo. 24 april 20.15 uur. Het Muziektheater Amsterdam.
 118. Melle's schilderijen, aquarellen, grafiek en borduursels. Stedelijk Museum Amsterdam. 03/12/88 tot 15/01/89.
 119. Musicians Personal Management presenteert in Salon Cristofori Aldert Vermeulen piano vrijdag 18 maart 20.15 uur. Op het programma werken van: Sarlatti, Beethoven, Chopin, Liszt.
 120. Muziektheatergroep Rosario speelt een voorstelling vol beweging, muziek, zang, humor en poëzie. Roest. Cultureel Centrum De Moor Amsterdam 6 t/m 22 april.
 121. 'N rijdend trammuseum. Electrische Museumtramlijn Amsterdam. Dienstregeling 1988.
 122. 'n Rijdend trammuseum. Electrische Museumtramlijn Amsterdam. Dienstregeling 1988. Route: Haarlemmermeerstation - Amsterdamse Bos - Amstelveen.
 123. Nadzùr. Een film van Wieslaw Saniewski met o.a. Grazyna Szapolowska. Solidarity Award Polen. Uitgebracht door Cinemien. Filmtheater Desmet, vanaf 26 maart.
 124. NAP project, permanent in het Stadhuis/Muziektheater vanaf 18 mei 1988, in het Amsterdams Historisch Museum van 18 mei tot 3 juli 1988.
 125. Nationale anti-apartheidsmanifestatie zaterdag 11 juni. Nederland loopt te hoop tegen apartheid! Sprekers van het Zuidafrikaanse verzet. Optreden van Amandla, cultureel ensemble van het ANC.
 126. Nieuwe kubiese konstrukties van Jan Slothouber. Gerrit Rietveld Academie Amsterdam. 5 tot en met 23 december 1988.
 127. OK presenteert beelden, schilderijen, tekeningen van: Saskia Pfaeltzer, Chiel Vluggen, Leo van den Bos, Helga Kos, Anja Vosdingh Bessem. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 11 juni t/m 26 juni 1988.
 128. On vacation? Keep it safe!
 129. Ons speelt Superman 5, 6, en zeven. Frascati 2 di. 8 t/m za. 12 maart 1988. Een bewerking van Alfred Jarry's Le S×rmale door Rob Vrolijk.
 130. Op basis van vertrouwen. Over de geschiedenis van de Amsterdamse beurs en de handel in effecten. Het Oostindisch bedrijf. Amsterdam en de V.O.C. 1602-1799. 20 september '88 t/m 8 januari '89. Amsterdams Historisch Museum.
 131. Open ateliers Westelijke Eilanden 28, 29 en 30 mei 1988.
 132. Open Haven Museum presenteert van 8 t/m 17 januari 1988 Laat Staan Die Kraan! Een tentoonstelling over de geschiedenis van de kranen, hun techniek en de arbeidsomstandigheden toegespitst op het Oostelijk Haven Gebied.
 133. Ornamentprenten 15de, 16de eeuw. Tentoonstelling Rijksprentenkabinet 26 maart - 19 juni 1988. Rijksmuseum Amsterdam.
 134. Oscar Wilde. The Importance of being Earnest! Thur. - sun., june 23 - 26. Theater 'De Suikerhof'.
 135. Palestina draagt de overwinning. Demonstratie 14 mei, Beursplein Amsterdam.
 136. Pieter de Swart 1709-1773 een hofarchitect uit de achtiende eeuw. 9 April t/m 5 juni 1988 Noordbrabants Museum 's-Hertogenbosch.
 137. Polanen Theater 20 jaar. Maart.
 138. Printshop: Fon Klement. Schilderijen, tekeningen en grafiek van 30 april tot 26 mei 1988.
 139. Printshop. Fonn Klement schilderijen, tekeningen en grafiek van 30 april tot 26 mei 1988.
 140. Raamwerkrecital. Gitaarfestival. Jan Akkerman & Heartware; The King of Strings, gitaarbigband; Eric Vaarzon Morel, flamenco; Harry Sacksioni. Finale opstapconcert. John van Helvert & Marianne Koopman, zang/gitaarduo; Groninger Gitaarduo. Zondag 21 februar
 141. Raamwerkrecital. Gitaarfestival. Jan Akkerman & Heartware; The Kings of Strings gitaarbigband; Eric Vaarzon Morel flamenco; Harry Sacksioni. Finale opstapconcert. Zondag 21 februari 1988 De Kleine Komedie Amsterdam.
 142. Radio Holland voorheen Stad Radio Amsterdam. "Het gerucht!". Een rechtstreeks programma met actualiteit & live-muziek iedere dinsdagmiddag tussen 17.00-18.00 uur vanuit: Grand café - restaurant Witteveen Amsterdam.
 143. Rialto Wenen 1908-1988: Karl Kraus in proces. Oostenrijks filmprogramma 10 t/m 16 maart, films van Volker SchlÜndorff, Georg Wilhelm Pabst, Wim Wenders, Max Oph¿ls e.a.
 144. Richard Hefti tekeningen. 22 Januari t/m 04 maart 1988. Opening tentoonstelling: 22 januari 1988 vanaf 17.00 uur. Muziekperformance: Nicolaï Hefti. In de Polikliniek van het Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit, Patlo Noord, Amsterdam.
 145. Roots Rhythm & Jazz festival vrijdag 4 nov. Meervaart Amsterdam. Eric Calmes Combination, Paul Midddellijn Poewema, Koejakè, Pablo Nahar Farawè, The Jazz Warriors; twenty piece afro big band.
 146. Roxy; club, theater, culturele salon. September.
 147. Roxy vrijdag 20 mei 1988. Hit the Trax, Jack! Houseparty. dj's Johnson Ference en Balthasar (R'dam-posse). Surprises. Zaal open 23.00 uur.
 148. Schwarze Sirene. Dansers: Ceciel Mertens, Miranda Penell, Frans Poelstra, Salome Schneebeli, Jimi D. Voce. Muziek: Tristan Honsinger. Regie/choreografie: Sasha Waltz. 29, 30 en 31 Januari 1988, om 21.00 uur. Danslab Amsterdam.
 149. Shaffy + N.L.Centrum presenteren Bar Europa films + optredens; 15 - 18 okt. Shaffy Theater.
 150. State of the Arts Gallery. Kunstenaarsprojecten & Nieuwe Technologie. Portraits Ivo van Stiphout; De Gordiaanse Knoop Popke Bakker, G.N. de Bruyn, J. Verhoeff; Geometric Color Alphabet Robin Deirkauf; Bach Fuga Juan Downey; The Earl King Roberta Friedman,
 151. Stolen Souls, productie van Lagestein. A 4-part Mini Sound Series. Maryanne Amacher. Vrijdag 20/zaterdag 21/zondag 22/maandag 23 mei, 20 & 22 uur in de Beurs van Berlage.
 152. Streethockey. Bel voor informatie. R.S. Survivors Amsterdam.
 153. Strijken, blazen & slaan. De eerste honderd jaar Concertgebouw/-orkest in het Amsterdams Historisch Museum. Muziektentoonstelling. Dagelijks concerten. 30 april - 16 mei.
 154. 't Wordt killer... tot ziens op 5 dec.
 155. The Tokyo Ballet. The Kabuki van Maurice Béjart (avondvullend ballet). Muziek Toshiro Mayuzumi, dekor en kostuums Nuno Corte-Real. Zo. 3, ma. 4, di. 5 april. Het Muziektheater Amsterdam.
 156. Theatergroep Streep speelt De Burgermansbruiloft van Bertolt Brecht.
 157. Toronto, l;archietcture contemporaine de Toronto. Fototentoonstelling moderne architectuur in Toronto Academie van Bouwkunst.
 158. Toronto. Le Nouveau Nouveau Monde. L'architecture contemporaine de Toronto. Fototentoonstelling moderne architectuur in Toronto. Academie van Bouwkunst 25 juli t/m 19 augustus 1988.
 159. Tot Ter Dood. Amos Oz.
 160. U kunt gratis adverteren in: Via Via.
 161. Van onze oudtantes... Vijf historie-schrijfsters in woord en beeld. Truitje Bosboom-Toussaint 1812-1889. Johanna Naber 1859-1941 (e.a.). Amsterdams Historisch Museum. 28 januari t/m 27 maart 1988.
 162. Vanaf 30 april 1988 verkrijgbaar. Voorgeschiedenis / 1888 - 1945. f 65,-. Najaar 1988 verschijnt 1945 - 1988. f 65,- In het Amsterdams Historisch Museum vindt van 30 april t/m 15 mei 1988 een manifestatie plaats, getiteld Strijken, Blazen & Slaan, waarin
 163. Veilig verder! Positief & negatief - samen; Aids info.
 164. Veilig verder! Positief & negatief - samen; Aids-info.
 165. Vliegerfeest Amsterdam, Gaasperplas 27, 28 en 29 mei 1988. Nederlands Vlieger Gezelschap, circus, hete luchtballon, straattheater, cafetent, live music, nachtvliegeren.
 166. Vliegerfeest Amsterdam 27, 28 + 29-5-1988. Nederlands Vliegergezelschap, circus, hete luchtballon, straaattheater, cafetent, live music, nachtvliegeren.
 167. Voor Vis en Visser. 1888-1988 Honderd jaar visserij-onderzoek in Nederland. Scheepvaart Museum Amsterdam 12-3 tm 10-4-88, Visserij Museum Vlaardingen 7-5 tm 14-8-88.
 168. WG=AOC. Van Wilhelmina Gasthuis tot Amsterdams Ondernemerscentrum. U wilt een bedrijf (door)starten of uw bestaande onderneming uitbreiden én U vestigen in het Amsterdams Ondernemerscentrum. In opdracht van de Stichting Amsterdams Ondernemerscentrum bied
 169. Wil Brunmaijer, aquarellen van natuurimpressies; Ella van de Ven, bronsplastieken. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 20 maart t/m 4 april 1988.
 170. Wim Vaarzon Morel, schilderijen en aquarellen, 31 januari - 27 februari 1988 Galerie Siau.
 171. Woonspreekuur Dapperbuurt. Elke donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur.
 172. Workshop Public Design. Openbaar milieu binnenstad Amsterdam. 11 t/m 15 april 88.
 173. Zigeuneravond: Videofilm: "Een Ware Plaag", Vereniging ROM over de aktuele situatie van zigeuners in Nederland, Het Zigeunerorkest Tucsi. Eethuis Aisa Buurttheater De Klus vrijdag 24 april 20.30 uur.
 174. Zondag 31 juli van 10.00 tot 19.00 uur Boeken op de Dam.
 175. Zondagsschilders De Nieuwe Kerk Amsterdam. Landelijke tentoonstelling do. 5 t/m di. 10 maart. Vr. 6, za. 7 en zo. 8 maart 1987 zondagsdichters De Nieuwe Kerk.
 176. 140 jaar roeien op de Amstel. 140 jaar Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Scheepvaart Museum Amsterdam 11 juni t/m 17 juli 1988.
 177. 17 december - 14 januari 1989. Peter Spaans. Galerie Inge Schrofer Amsterdam.
 178. 18.19.20 feb. 1988. Dans uit Rotterdam. Splinters. Choreografie: Esther Knol, Job Cornelissen, T-II Collectief. Captain FiddleAmsterdam.

-

 1. (...) 20.04.89 14.05.89. Art Singel 100. Vlaams Cultureel Centrum de Brakke Grond. Art Singel 100, Singel 100, 1015 AD Amsterdam.
 2. Amateur Boksen. In het Zonnehuis, vrijdagavond 8 dec. Super zwaargewicht Jerry Nijman. Een revanchepartij.
 3. Amsterdam Stadsvernieuwing. Expo. Zuiderkerk 4-27 oktober. Het resultaat van 10 jaar projectgroepenorganisatie in beeld.
 4. Anne ten Broek, keramiek; Sonja Dwinger, aquarellen; Ria Tensen, aquarellen. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 29 april t/m 15 mei 1989.
 5. Apollo Domain User Society. Oprichtingsbijeenkomst vrijdag 20 oktober 1989, Posthoornkerk, Haarlemmer Houttuinen, Amsterdam. Toegankelijk voor alle Apollo Domain gebruikers. Aanvang 10.30 uur.
 6. August Sander fototentoonstelling 14-9/30-11 '89. Expositieruimte IISG Amsterdam. Op 14 en 15 september 1989 organiseert het IISG het internationale congres "Fotografie als bron voor sociale geschiedenis."
 7. Bent u al contribuant? SVGA Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel Amsterdam.
 8. Bewaard in het Amsterdamse Burgerweeshuis. Kleding en andere voorwerpen. 19 mei t/m 5 november 1989. Amsterdams Historisch Museum.
 9. Carel van Eeden 30 jaar tekenaar. Amsterdams Historisch Museum. t/m 26 februari 1989.
 10. Carla de Beus, objekten; Hester de Beus, aquarellen en etsen. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 20 mei t/m 4 juni 1989.
 11. COC Amsterdam. Disco Homo Jongeren Groep. Iedere pot/flikker onder de 26 is welkom vanaf 20.00 uur in het COC, Rozenstraat 14, Amsterdam.
 12. Concerten Posthoornkerk.
 13. Cootje Horst. Antiquites en Modern Arts van 8 september t/m 20 oktober '89
 14. Corneille; Gallery Delaive, Amsterdam.
 15. De kunst van het ontwerp. Tekeningen uit de verzameling Lodewijk Houthakker. Amsterdams Historisch Museum. Prentenkabinet. 30 mei t/m 17 september 1989.
 16. De verzameling van mr. Carel Vosmaer. Tentoonstelling Rijksprentenkabinet. 18 maart-11 juni '89. Rijksmuseum Amsterdam.
 17. "De zondagschilders", diverse technieken. Het Glazen Huis. Amstelpark, Amsterdam, 8 april t/m 23 april 1989.
 18. Dr. Sarphatihuis, tien jaar verpleeghuis. Open huis zaterdag 18 februari 1989. Tentoonstelling. Mysterie en werkelijkheid van de ouder wordende mens. 18 Februari t/m 5 maart. Een unieke collectie tekeningen van Theo Schaap en foto's van o.a. Wubbo de Jong
 19. Een beetje golf sleurt toch al gauw zo'n 1000 schelpen mee.... Springtij. Massaal blokkade-spektakel bij het Shell-laboratorium in Amsterdam-Noord en door de hele stad. wo 19, do 20, vr 21 april. Shell uit Zuid-Afrika!
 20. elck vat uytgeeft, sulck alst in heeft. Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw. Congres op 27 oktober 1989, Tentoonstelling van 27 oktober tot 24 november 1989, ter herdenking van de grote hereniging van Vlaamse, Friese en Hoogduitsedoopsgezinden i
 21. Eric Verhal. Tentoonstelling 25/3/89-15/4/89.
 22. Exposition du Notariat. du 22 mai au 27 mai 1989. Sotheby's / Mak vanWaay. Amsterdam. Stichting tot bevordering der notariële wetenschap. UINL. XIXe congres international du notariat latin Amsterdam.
 23. Foto's voor de stad, Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1986-1988. Museum Fodor van 20 mei t/m 25 juni.
 24. Ger ter Horst aquarellen - gouaches - tekeningen. Gene Holt beeldhouwwerken. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 22 juli t/m 6 augustus 1989. Stadsdeel Buitenveldert - Amsterdam.
 25. Geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Nederland. Tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum (24 oktober tot 4 februari).
 26. Hans Dehé in het Glazen Huis, Amstelpark, Amsterdam
 27. Hedendaags keramiek. The devon guild of craftsmen in samenwerking met Jan van der Pluijn Jeanette B. Backhaus. Het Glazen Huis. Amstelpark. 23 september t/m 8 oktober 1989. Stadsdeel Buitenveldert - Amsterdam.
 28. Holland Festival. Juni heeft dit jaar meer dan 100 avonden. Opera, concerten, dans, theater. De langste maand van Nederland.
 29. Honderd jaar Amsterdam CS. Foto-tentoonstelling, 15-10 t/m 29-10-1989, Koninklijke Wachtkamer, perron spoor 2-b.
 30. J.A. Alberdingk Thijm. 1820-1889. Katholicisme & Cultuur in de negentiende eeuw. Tentoonstelling. Amsterdams Historisch Museum 12 maart t/m 7 mei 1989. Universiteitsbibliotheek Nijmegen 7 oktober t/m 3 november 1989.
 31. Jaap van Veen aquarellen. Lies Lobatto beelden. Jeanne Wesselius aquarellen. Het Glazen Huis. Amstelpark. 10 juni t/m 25 juni 1989. Stadsdeel Buitenveldert - Amsterdam.
 32. Jordaanse herinneringen. Oudere Jordaners vertellen over leven, wonen en werken in hun buurt. Verkrijgbaar: Noorderkerk (e.a). Fototentoonstelling Jordaanse herinneringen in de Noorderkerk van 8 t/m 17 september.
 33. Jos Dijkman, tekeningen en aquarellen van Amsterdam. Galerie Amsterdam, Amsterdam. 1/4 - 27/4 [1989]
 34. Kafka Illustraties Jan Vlasveld. Gemeentearchief, Amsteldijk 67, Amsterdam. 22 maart t/m 24 april 1989. Deze kleine tentoonstelling wordt gehouden naar aanleiding van het verschijnen van Het Proces van Franz Kafka, in een nieuwe vertaling van Thomas Graft
 35. Koninginnedag 29 april . Cafe Helmers, Jazz & Bluesrock Festival 89 met Brian Hickey, Roger Happel, Soul Catchers, Rosa King Band, All Together Session, Hot Issue, Tilt Team, De IJmuider Schippersfanfare. Aanvang 12.00 uur, 1e Const. Huygensstraat 59.
 36. Kor Heemsbergen schilderijen - gouaches - tekeningen. Henk Hesselius collages - gouaches - beelden. Het Glazen Huis. Amstelpark. 2 september t/m 17 september 1989. Stadsdeel Buitenveldert - Amsterdam.
 37. Kors van Bennekom, fotografie; Amsterdams Historisch Museum; tentoonstelling: binnen en buiten gewoon, 21 februari t/m 7 mei 1989.
 38. Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van de cartografie. Oude kaarten en hun makers. Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam. 24 Juni t/m 10 september 1989.
 39. Laat je licht schijnen voor de mensen... Torch Run 10-17 juni 1989. 't Gaat als een lopend vuur door Nederland. Heel Nederland zal het horen en zien: Jongemensen lopen warm voor het Evangelie! De fakkel gaat de wereld door. Van Jeruzalem via Amsterdam naa
 40. [Luchtfoto's Amsterdam] Wijkopbouworgaan de Gouden Reael.
 41. Massaal blokkadespektakel bij het Shell-laboratorium in Amsterdam-Noord en door de hele stad. Woensdag 19 april, donderdag 20 april, vrijdag 21 april. Shell uit Zuid-Afrika!
 42. Mattie Schilders, acryl-schilderijen, 29 januari -25 februari 1989. Galerie Gamma, Amsterdam
 43. McKinsey en Company. We're offering today's Renaissance men and women the chance to develop their talents. We offer a two or four year developement program for top graduates. Our selection criteria include (...)
 44. Museum 't Kromhout. tekeningen en aquarellen Jos Dijkman, 4-25 mrt. 1989. Museum 't Kromhout, Hoogte Kadijk 147 A'dam.
 45. 'n Piepklein kernoorlogje, moet kunnen toch! Moderniseer! Hoezo, nieuwe kernwapens? Manifestatie zondag 19 maart, 13.30-16.30 uur, De Meervaart, Osdorpplein 67.
 46. Open Ateliers Amsterdam. 20, 21 en 22 mei 1989. Westelijke Eilanden (Bickerseiland/Prinseneiland/Realeneiland) Centrale expositie in De Windbreker.
 47. Oude kaarten en hun makers. Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De Kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw. Amsterdams Historisch Museum. 27 juni t/m 3 september 1989.
 48. Oude kaarten en hun makers. 'In de Gekroonde Lootsman'. Kaarten, boeken en instrumenten voor de navigatie van de firma Van Keulen te Amsterdam 1680 -1885. Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart Museum. 28 juni t/m 20 augustus 1989.
 49. Oude kaarten en hun makers. 'In de Gekroonde Lootsman'. Kaarten, boeken en instrumenten voor de navigatie van de firma Van Keulen te Amsterdam 1680-1885. Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart Museum, 28 juni t/m 20 augustus 1989.
 50. Oude kaarten en hun makers. Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van de cartografie. Rijksprentenkabinet. Rijksmuseum Amsterdam. 24 juni t/m 10 september 1989.
 51. Oude kaarten en hun makers. XIIIth International Conference on the History of Cartography. Amsterdam 26-30 june 1989.
 52. Panalogisch eeuwblad. Parool. Koerier op de fiets.
 53. Parijs verplicht (1945-1970). Arti et Amicitiae. 14 juli - 12 augustus 1989. Amsterdam.
 54. Petit. Galerie Petit, Amsterdam. Rolf Weijburg, kleuretsen. 21 januari tot 23 februari 1989.
 55. Petit. Galerie Petit, N.Z. Amsterdam. Martin Stam, gewassen tekeningen. 21 januari tot 23 februari 1989.
 56. Rob Brandes aquarellen - grafieken. Bert Grotjohann diverse glastechnieken. Hetty Heijster diersculpturen. Demonstratie etsen in de weekends. Het Glazen Huis. Amstelpark Amsterdam. 12 augustus t/m 27 augustus 1989. Stadsdeel Buitenveldert.
 57. SLAA, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. In samenwerking met Uitgeverij Amber. De Wereld van Adriaan van der Veen. Met medewerking van Max Nord, Ingeborg Loedeman, Peter Oosthoekm Adriaan van der Veen. Muziek The Oom Maw Mwa. Dinsdag 14 maart 198
 58. Stadsdeel De Pijp. Inspraak Heinekenterrein. Als De Pijp u ter harte gaat Kom dan meepraten over de toekomst van het Heinekenterrein. Op maandagavond 17 april 1989, aanvang 20.00 uur, in het CICSA-gebouw, Kuipersstraat 151. Informatie en toelichting op de
 59. Symposium. Atelierpraktijk door de eeuwen heen. Stichting Postuniversitair Kunsthistorisch Onderzoek. Rijksmuseum Vincent van Gogh. Zaterdag 9 december 1989.
 60. Tanztheater Bochum. Callas. Het Muziektheater Amsterdam. Choreografie Reinhild Hoffmann. Het Tanztheater Bochum maakt deel uit van het Schauspielhaus Bochum.
 61. The Sun, Monday, February 27, 1989. Aids - The Musical Shocker. Homo horror hits family ferry. Another Sun Exclusive: Secret life of sexy Sam. Melkweg, maart 1, 2, 3, 4, 5 om 20.30 uur.
 62. Tone Brulin - Josaphat. Starring Marian Rolle, Huib Broos. Adapted and directed by Felix de Rooy. Cosmic Illusion Productions. 'Ons Lieve Heer op Solder', Oude Zijds Voorburgwal 40, 7 t/m 15 maart, 20.30 uur.
 63. Vinke. Antiquites en Modern Arts. van 17 november t/m 31 december '89. Amsterdam.
 64. Vrijdag 3 en zaterdag 4 maart 20.30 uur. Ghulam Ali, Ghazals uit Pakistan. Tropeninstituut, Amsterdam.
 65. Vrijheid onder druk. Persvrijheid in Nederland. Een tentoonstelling van het Nederlands Persmuseum van 15 december 1989 tot 1 maart 1990.
 66. Westelijke eilanden (Bickerseiland/ Prinseneiland/ Realeneiland) Open ateliers Amsterdam. 20,21 en 22 mei 1989. Centrale expositie in De Windbreker.
 67. Zondag 3 juli - 17.00 uur. Homo Nederland herdenkt William & Mary. Mokumse Humor. Welke man is de mooiste Engelse koningin van Amsterdam? Presentatie: William IV + Mary III. Bekende juryleden - mooie prijzen.
 68. 10th European Antiquarian Bookfair, March 1-3, 1989. Special exhibition: Dutch & Flemish Art Nouveau Books. RAI Congrescentrum, Amsterdam
 69. 12 maart om 20 uur. Koepelzaal + Sonesta Hotel + Amsterdam. Finale Make-up & Beauty Modellen wedstrijd. Optreden van The Platters; Presentatie Hans van Willigenburg.
 70. 150 jaar fotografie. Foto's van Breitner. 11 november 1989 t/m 7 januari 1990. Museum Kempenland, Steentjeskerk, Eindhoven.
 71. 17 april Europadag, over het Europees parlement. 17 april Europadag in Paradiso.
 72. 30 september - 2 november Jazz in beeld. Sam Middleton & Olaf van der Beek. Galerie Amsterdam.
 73. 9-26 november in De Speelruimte, Van Ostadetheater, Cleyntheater, Amfitheater: 1989 Internationaal Gebarentheater festival Amsterdam.

-

 1. Aanwinsten prenten/tekeningen. Tentoonstelling Rijksprentenkabinet 27 januari t/m 1 april 1990. Rijksmuseum Amsterdam.
 2. Amsterdam is mooier op de fiets.
 3. Binnenstad in ontwikkeling. Tentoonstelling aan de Binnenstraat van het Stadhuis.
 4. Creaties van Jan Bernhardt. Agnes Bernhardt. Dora Damman. Cees van Hecke. Aquarellen - schilderijen - keramiek. Het Glazen Huis. Amstelpark 22 september t/m 7 oktober 1990. Stadsdeel Buitenveldert - Amsterdam.
 5. Dammen op de Dam; 18 augustus 1990.
 6. De geschiedenis van 3 kerken in Amsterdam West. De Liefde, Vincentius, Vondel. 7 April/20 mei Museum Amstelkring/Ons' Lieve Heer op Solder Amsterdam.
 7. De kasteeltekeningen van Roelant Roghman; Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum 30 juni - 2 sept 1990.
 8. De liefde laat je niet los. Laatste viering: eerste Pinksterdag, 3 juni 1990 10.30 u. Open dag 3 juni tot 16.00 u. Opening nieuwe kerk eind 1991.
 9. De stadsplattegrond voor fietsend Amsterdam. Nu te koop.
 10. Dick Elffers & de kunsten. Een leest heeft drie voeten. Max Bruinsma, Lies Ros, Rob SchrÜder. Het Gerrit Jan Thiemefonds, Uitgeverij De Balie.
 11. Een dag is 't van vreugde een dag is 't van strijd. Tentoonstelling over de geschiedenis van 1 mei in Nederland. 2 Mei - 2 juni 1990. Internationaal Instituut voor Geschiedenis Amsterdam.
 12. Electrische Museumtramlijn Amsterdam 1990. Haarlemmermeerstation-Amsterdamse Bos-Amstelveen. Dienstregeling 1990. Per historische tram naar het bos!
 13. Galerie Wibaut. Hedendaagse Nederlandse Architectuur. Deelnemers expositie Verbouwen of Vervangen in Galerie Wibaut.
 14. Gebouwd op het water; tentoonstelling in de Posthoornkerk tijdens SAIL 1990, 9-14 augustus.
 15. Gedraaide keramiek. Werk uit negen ateliers. Broekema - Comis (e.a.). Het Glazen Huis. Amstelpark. 19 mei t/m 4 juni 1990. Stadsdeel Buitenveldert - Amsterdam.
 16. Geleerdheid grijnst van alle kanten. Refter Stadhuis Haarlem. Van Latijnse school tot Stedelijk Gymnasium. 1389-1989. 12 Februari - 9 maart 1990,
 17. Hans Olsthoorn 31 maart - 28 april 1990. Galerie Amsterdam.
 18. Heaven can wait. Act Up Amsterdam. Oprichtingsbenefiet Paradise Club. Zaterdag 31 maart.
 19. Herdenking Februaristaking 1941. Zondag 25 februari 1990, 's middags om 17.00 uur. Defilé langs De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein, Amsterdam.
 20. Herkent u de hand van de meester: Spaar nu voor het exclusieve Van Gogh-servies van Douwe Egberts.
 21. In Buscodis 1450 - 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. Noordbrabants Museum 3 februari - 30 april 1990.
 22. Ivonne Jongert. Galerie Amsterdam. 2.12.89 - 11.1.90
 23. Jan Hakvoort sculpturen. Caroline Nieuwenhuizen aquarellen. Hanneke Oort-Dengerink keramiek. Het Glazen Huis. Amstelpark. 17 maart t/m 1 april 1990. Stadsdeel Buitenveldert - Amsterdam.
 24. Jannig Kwakman keramische plastieken. Jack Vreeke aquarel-acryl. Het Glazen Huis. Amstelpark. 21 juli t/m 5 augustus 1990. Stadsdeel Buitenveldert - Amsterdam.
 25. Karla Buchel aquarellen. Anneke Koekoek bronsplastieken. Nicole Ringes olieverven. Het Glazen Huis. Amstelpark. 1 juli t/m 15 juli 1990. Stadsdeel Buitenveldert - Amsterdam.
 26. Kraamkamers van de kunst, ateliers en academies; Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum 22 september - 16 december 1990.
 27. Kreatief Buitenveldert. Expositie 1990. Culturele Commissie De Kamp. Het Glazen Huis. Amstelpark. 11 t/m 26 augustus 1990. Stadsdeel Buitenveldert - Amsterdam.
 28. Kunst van en door doven. Kunstkring 'Hendrick Avercamp'. Aquarellen beelden etsen olieverven pastels tekeningen. Het Glazen Huis. Amstelpark. 7 april t/m 22 april 1990. Stadsdeel Buitenveldert - Amsterdam.
 29. Landelijke Hortusdag. Zaterdag 19 mei 1990. Stekeligheden. Planten weren zich. Amsterdam, Delft, Haren, Heiloo, Hilversum, Kerkrade, Leiden, Rotterdam, Nijmegen, Tegelen, Wageningen, Utrecht.
 30. Lia Harkes olieverven. Jozef v.d. Horst neonsculpturen. Het Glazen Huis. Amstelpark. 9 juni t/m 24 juni 1990. Stadsdeel Buitenveldert - Amsterdam.
 31. Lieven Neirinck. Natuurlijk. Canon Image Centre. 11-31 jan. 1990.
 32. Loods voor Amsterdam; museumwerf 't Kromhout; 27 juli t/m 26 aug.
 33. Lunchpauze programma in het Rijksmuseum; september t/m december.
 34. Picasso-Rembrandt-Picasso. Prenten en tekeningen van Picasso geïnspireerd door werken van Rembrandt. Rembrandthuis Amsterdam 10-3 t/m 10-6 1990.
 35. Rein v.d. Berg aquarellen. Vigyano Schoolma bronzen. Ger Supheert materieschilderijen. Het Glazen Huis. Amstelpark 1 t/m 16 september 1990. Stadsdeel Buitenveldert - Amterdam.
 36. Socialisme, strijdkreet of schrikbeeld? Vier lezingen over de historische ontwikkeling en de toekomst van het socialisme in oost en west. Stichting Vakgerichte Belangenbehartiging Historici.
 37. Stad en Groen. Het groen in de stad is ook uw belang. Hou 't gezond, groen en levend. Stedelijk Beheer Amsterdam.
 38. Sylvia Oudkerk. Galerie Amsterdam 24/2 - 24/3.
 39. Symposium: Amsterdam, havenstad in de 17-de en 18-de eeuw; Scheepvaartmuseum Amsterdam, 26 en 27 oktober.
 40. Symposium. De verwerking van de Tweede Wereldoorlog in literatuur en kunst.
 41. Uitnodiging voor alle vrouwen in dienst van de gemeente Amsterdam. Internationale Vrouwendag 1990. Met optreden van o.a Paul Haenen. 8 maart 1990. Stadsschouwburg.; Je hebt het recht om erbij te zijn!
 42. Vincent's flowers; De bloemen van Van Gogh in de Hortus Botanicus.
 43. 'Was getekend' Charley Toorop, Lizzy Ansingh, Jacoba van Heemskerck; stichting Amazone, 20 september tot 4 november 1990.
 44. Wim van Bemmel pastel - olieverf. Jacques Wesselius acryl - gouache. Het Glazen Huis. Amstelpark. 28 april t/m 13 mei 1990. Stadsdeel Buitenveldert - Amsterdam.