Archiefvormers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Sarphatihuis, dr.

 5465 Archief van het Dr. Sarphatihuis

Bank van Leening Stadsbank van Lening Stadskredietbank voor roerende zaken

 368.B Archief van de Bank van Leening: tweede aanvulling

Commissie voor het Stadsschoon Commissies voor de Oude en Nieuwe Stad Schoonheidscommissie

 458.C Archief van de Commissie voor het Stadsschoon, Schoonheidscommissie en Commissies voor de Oude en Nieuwe Stad: derde aanvulling

Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam Stadsarchief Amsterdam

 5276 Archief van de Gemeentelijke Archiefdienst
 1 GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST

Invalidenhuis te Leiden Fonds ter Aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden; hoofdbestuur Sociëteit tot Onderstand van Verminkte Militairen

 355 Archief van het Fonds ter Aanmoediging en Ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden, het Invalidenhuis te Leiden en de Sociëteit tot Onderstand van Verminkte Militairen

Koninklijke Muziekschool Stedelijke Muziekschool

 266 Archief van de Koninklijke Muziekschool en van de Stedelijke Muziekschool

Nederlandse Ornithologische Unie Stichting Vogeltrekstation Texel

 1282 Archief van de Nederlandse Ornithologische Unie en rechtsvoorgangers en de Stichting Het Vogeltrekstation

Rooms-Katholiek Maagdenhuis Sint Nicolaasgesticht

 488.A Archief van het Rooms-Katholiek Maagdenhuis en Sint Nicolaas Gesticht: eerste aanvulling
 488.B Archief van het Rooms-Katholiek Maagdenhuis en Sint Nicolaas Gesticht: tweede aanvulling

Sally Polak's Industrie- en Handelsmaatschappi

 30848 Archief van Sally Polak's Industrie- en Handelsmaatschappij N.V.

Samenwerkings Project Spaarndammer-/Zeeheldenbuurt

 30242 Archief van het Samenwerkingsprojekt Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt
 1 Stukken betreffende de reactie van het Samenwerkingsprojekt voor Dienstverleners Spaarndammerbuurt en Zeeheldenbuurt (SWP) op het ontwerp stedelijk welzijnsplan 1985-1988
 2 Stukken betreffende een geschil tussen de huisartsen Van Duin, Garnier en Pool en de Stichting Houtrak over de honorering van de artsen
 3 Correspondentie met andere dienstverleningsorganisaties over formatieplaatsen binnen het SWP
 4 Agenda's, verslagen en bijlagen van vergaderingen van het dienstverlenersoverleg (DVO)
 5 Agenda's, verslagen en bijlagen van vergaderingen van de agendacommissie van het DVO
 6 Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken
 7 Informatieblad met formulering van doel, deelnemers en activiteiten
 8 Correspondentie met de gemeente Amsterdam en het ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur over de verlening van subsidie
 9 Rapporten met verslag van werkzaamheden van de uit het Overleg Buurtbewoners Dienstverleners (OBD) voortgesproten werkgroepen, zoals de werkgroep financiële problemen, buitenlanders, thuis sterven, vrouwenspreekuur
 10 (Concept)jaarverslagen over de jaren 1984-1987
 11 Stukken betreffende de deelname van de verschillende "werksoorten" (zoals huisarts, maatschappelijk werker, sociaal raadsman)
 12 Agenda's, verslagen en bijlagen van vergaderingen van het Overleg Buurtbewoners Dienstverleners (OBD)
 13 (Concept)werkplannen over de jaren 1986-1991
 14 Stukken betreffende (de oprichting van) de Stichting Beheer Samenwerkingsprojekt Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt
 

Santheuvel, fundatie Van den; fundatie Sobbe

 1348 Archief van de Fundatie Van den Santheuvel en Fundatie Sobbe

Schaakafdeling van de R.K.S.V.

 1569 Archief van de Schaakvereniging Door Combinatie Groot
 Schaakclub 'Door Combinatie Groot'
  Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
   18 Circulaire betreffende de viering van het 12,5 jarig jubileum van de schaakafdeling van de R.K.S.V.
   

Schaakvereniging 'De Kombinatie'

 1569 Archief van de Schaakvereniging Door Combinatie Groot
 2 Schaakvereniging 'De Kombinatie'

Schaakvereniging De Raadsheer

 1388 Archief van de Schaakvereniging De Raadsheer

Schaakvereniging Parkwijk

 1193 Archief van de Schaakvereniging Parkwijk

Schaatsen-, leesten- en klompenmakersgilde

 366 Archief van de Gilden en het Brouwerscollege
 37 SCHAATSEN-, LEESTEN-EN KLOMPENMAKERSGILDE

Schade Enquête Commissie Amsterdam

 1396 Archief van de Schade Enquete Commissie Amsterdam

Scheepsbouwwerf Kersch

 1544 Archief van de Scheepsbouwwerf Kersch

Scheepssmederij G. Schut Hzn.

 1042 Archief van de Scheepssmederij G. Schut Hzn en Firma Prohand
 1 PRIVÉ
 2 ZAAK

Scheepstimmermans- en mastenmakersgilde

 366 Archief van de Gilden en het Brouwerscollege
 38 SCHEEPSTIMMERMANS-EN MASTENMAKERSGILDE

Scheepswerf Het Kromhout

 300.A Archief van de Scheepstimmerwerf Het Kromhout en N.V. Kromhout Motorenfabriek
 1 WERF EN MOTORENFABRIEK
 3 SERVICE-AFDELING MACHINEFABRIEK KROMHOUT

Scheepswerf N.A. Bernhard jr. B.V., v/h Scheepswerf De Overtoom

 1203 Archief van de Scheepswerf N.A. Bernhard jr. B.V. en rechtsvoorganger

Scheepvaart Vereniging Noord

 1160 Archief van de Scheepvaart Vereniging Noord

Scheepvaartverzekeringmaatschappij Uloth Zubli

 1507 Archief van de Familie Zubli
 3 Stukken betreffende Scheepvaartverzekeringmaatschappij Uloth Zubli
 

Schellekens' Borduur- en Plisseerateliers B.V.

 30498 Archief van Schellekens' Borduur- en Plisseerateliers en dochterondernemingen

Schellingwoude, begraafplaats

 483 Archief van Begraafplaatsen in Amsterdam en Geannexeerde Gemeenten: begraafregisters
 AANVULLING
  BEGRAAFPLAATSEN VAN GEANNEXEERDE GEMEENTEN
   Register van begravenen met vermelding van huurders en eigenaars van de graven
   
    109 Schellingwoude, gemeente Ransdorp

Schellingwoude, gemeente; ambtenaar van de Burgerlijke Stand

 5430 Archief van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Schellingwoude
 5438 Archief van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Schellingwoude: doop-, trouw- en begraafboeken en registers van ontvangst van het middel op trouwen en begraven (retroacta van de Burgerlijke Stand)

Schellingwoude, gemeente; poldermeesters

 338 Archief van de Ambachtsheerlijkheid Ransdorp en de Gemeente Ransdorp
 ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHELLINGWOUDE 1817-1857
  4.3 ARCHIEF VAN POLDERMEESTEREN VAN DE GEMEENTE SCHELLINGWOUDE
  

Schellingwoude, gemeente

 338 Archief van de Ambachtsheerlijkheid Ransdorp en de Gemeente Ransdorp
 ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHELLINGWOUDE 1817-1857
  4.1 ALGEMEENE ZAKEN
  4.2 BIJZONDERE ZAKEN

Schelllingwoude; kadaster

 5358 Archief van het Kadaster
 GEANNEXEERDE GEMEENTEN
  2.6 SCHELLINGWOUDE

Schepenen

 5062 Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters
 5067 Archief van de Schepenen: register van afschrijvingen bij de willige decreten
 5065 Archief van de Schepenen: register van rentebrieven en van transporten van los- en lijfrenten
 5063 Archief van de Schepenen: register van schepenkennissen
 5064 Archief van de Schepenen: register van verbonden goederen en van transporten
 5066 Archief van de Schepenen: register van willige decreten van het Hof van Holland

Schildersgilde

 366 Archief van de Gilden en het Brouwerscollege
 39 SCHILDERS-OF SINT LUCASGILDE

Scholarchen, na 1804 Curatoren van de Latijnse School en Curatoren van het Atheneum Illustre Amstelodamense

 278 Archief van de Curatoren van het Athenaeum

Scholarchen, na 1804 Curatoren van de Latijnse school

 260 Archieven van Scholarchen en Curatoren en Rector van de Latijnse School, Curatoren van de Openbare Gymnasia en van de Rector van het Stedelijk of Barlaeusgymnasium
 1 VOOR 1847
  1.1 ARCHIEF VAN SCHOLARCHEN, NA 1804 CURATOREN

Scholengemeenschap het Amsterdams Lyceum Vereniging Het Amsterdams Lyceum

 902 Archief van Het Amsterdams Lyceum
 1 Archief van het Amsterdams Lyceum, vanaf 1968 Scholengemeenschap het Amsterdams Lyceum
 

Scholten en Van der Masch Spakler (suikerraffinaderij) N.V. Spakler en Tetterode

 222 Archief van de N.V. Spakler en Tetterode en rechtsvoorganger

Schöne, essayeursbedrijf

 1124 Archief van de Familie Schöne
 3 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
 4 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
 5 DOCUMENTATIE

School voor Mode en Kleding

 30701 Archief van de School voor Mode en Kleding

Schoolvereniging van de Kweekschool voor de Zeevaart Mare Liberum

 30194 Archief van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart
 Gedeponeerde archieven en afgedwaalde archieven
  4.1 Mare Liberum
 949 Archief van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zeedienst (Kweekschool voor de Zeevaart)
 4 Schoolvereniging van de Kweekschool voor de Zeevaart "Mare Liberum"
 

Schoolvereniging Willemspark

 1368 Archief van de Schoolvereniging Willemspark

Schout en schepenen

 5061 Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken
 1-44 Missivenboeken van de Hoofdofficier (aan diverse personen en collegien).
 45-121 Rekeningen van de Hoofd-Officier (aan de Thesaurie Ordinaris) 1723-1810.
 122-134 Bijlagen bij bovengenoemde.
 135-137 Keurrol (Overtreding van keuren en ordonnantien).
 138 Schapenboek (Schapen = pers. Op plokgeld uitgaande en die niet betalen konden, wanneer zij er aan bleven hangen.
 139-197 Schoutsrol (De beschuldigden bleven op vrije voeten, komen dus niet voor in de confessieboeken).
 198-252 Copie van bovengenoemde.
 253-254 Extra ordinaris Schoutsrol (Copies zonder advocaten of procureurs).
 255-258 Criminele rol.
 259-262 Copie van bovengenoemde.
 263 Condemnatien ten Crim. Rol. 1804-1811; 1804 feb. 1-1811. Met klapper.
 264 Edictaal citatie boek. (Dagvaardingen na consent van schepenen gedaan aan fugituven). 1751-1805; 1751 oct. 12-1805 mrt. 29. Met klapper. Met lijst der gedoden.
 265 Weten bij edicte. (Dagvaardingen van personen buiten de jurisdictie zijnde). 1754-1771; 1754 dec. 27-1711 juli 26.
 266 Informatieboek. (Getuigenis van particulieren). 1645-1658;1645 mrt. 26-1658 dec. 31.
 267 Attestatieboek. (Authentieke verklaringen, vrijwillig aangeboden). 1656-; 1656 mrt. 26-1656 juni 14.
 268 Examinatieboek. (Verhoren van reeds veroordeelden die nog in het tuchthuis zijn). 1658-; 1658 sep. 18.
 269-532 Confessieboeken. (Verhoren der preventieven).
 533-540 Secrete confessieboeken.
 541-542 Politieke confessieboeken.
 543-563 Klappers op de Confessieboeken.
 564 Extracten uit de Confessieboeken. 1702-1710; 1702 nov. 7-1710 mrt. 13.
 565-566 Extracten uit de Confessieboeken van verschill. Steden.
 567-604 Justitieboeken (Bevat korte inhoud van het vonnis).
 604A Extracten uit het Just. Boek. 1524-1702; 1624-1560 en 1524-1652.
 604B Extracten uit het Just. Boek. 1524-1702; 1700 aug. 25-1702aug. 17.
 604C Extracten uit het Just. Boek. 1524-1702; 1700 jan. 30-1700aug. 28.
 605-630 Sententieboeken (Bev. De voll. Inhoud v.h. vonnis).
 630A Extracten uit het S.B. 1534-1662; 1534 mei 8-1572 sep. 3. Met klapper.
 630B Extracten uit het S.B. 1534-1662; 1572 juni 21-1608 apr. 26.
 630C Extracten uit het S.B. 1534-1662; 1608 sep. 25-1616 nov. 10.
 630D Extracten uit het S.B. 1534-1662; 1616 nov. 3-1624 oct. 21.
 630E Extracten uit het S.B. 1534-1662; 1624 dec. 18-1635 oct. 19.
 630F Extracten uit het S.B. 1534-1662; 1635 nov. 24-1657 jan. 22.
 630G Extracten uit het S.B. 1534-1662; 1659-1662.
 631-635 Cipierrekeningen der onvermogende gevangenen. (na. Der preventief in arrest gen.).
 636 Af en opslachboek der tuchtelingen (bev. Ook kwijtscheldingvan straf). 1774-1811; 11774 jan. 24-1811 feb. 20.
 637 Tuchtelingen der buitengemeenten. 1782-1811; 1782-1811. Met klapper.
 638-640 Lijsten der geëxecuteerden.
 640A Register van crim. Vonnissen. 1795-1807; 1795 jan. 10-1807jan. 30.
 640B Beulsrekeningen. 1693-1810; B 1: 1693-1810, niet aanwezig.
 640C Schouwregisters. 1666-1817; 1666 dec. 13-1680 oct. 4.
 640D Schouwregisters. 1666-1817; 1692 jan. 24-1702 dec. 29.
 640E Schouwregisters. 1666-1817; 1703 feb. 9-1714 dec. 25.
 640F Schouwregisters. 1666-1817; 1715 feb. 7-1727 sep. 25.
 640G Schouwregisters. 1666-1817; 1751 sep. 4-1817 aug. 19.
 640H Extra sch. Rapport van chir. Jas. 1760-1800; 1760-1800.
 640I Verzamelingen van crim. Procedures en brochures.
 640K Verzamelingen van crim. Procedures en brochures.
 640L Verzamelingen van crim. Procedures en brochures.
 640M Verzamelingen van crim. Procedures en brochures.
 640N Verzamelingen van crim. Procedures en brochures.
 640O Ordonnantien en adviezen.
 641 Geëxtendeerde sententie van Jaco (Frederik Muller). 1718 juli 20.
 641A Zaken van Bakker-Sautijn, Berith, Goch, Stiepan Annibale, Hendrik Jansen. 1724 tot 1803.
 641D Zaken van Bakker-Sautijn, Berith, Goch, Stiepan Annibale, Hendrik Jansen. 1724 tot 1803.
 641E Zaken van Bakker-Sautijn, Berith, Goch, Stiepan Annibale, Hendrik Jansen. 1724 tot 1803.
 641F Verzameling De Vrij Temminck (omtrent de schepenenbank).
 641G Verzameling v. Slingelandt (omtrent Hof van Holland).
 641H Bijlagen confessieboek (bedelaars).
 641I Losse stukken Schoutarchief.
 642 Memorieregister van betaalde rekeningen (rek. en verantw. Der Schepenenprivaat-kas).
 642A Installering van schepenen.
 642B Idem van Hoofd-Officier en Schepenen.
 643-645 Schepenboek of secreet Schepen minuut registers (zie 649).
 646 Bijlage hierbij: Conflict Pieter van Egmond.
 647-649 Vervolg van 645 met index.
 650 Schepen secreet boeken. 1670 oct. 9-1671 dec. 10.
 651 Reg. Van vonnissen bij Schepenen in advijs of memoriaal vanSchepenen. 1652-1701; 1652 oct.-1701 jan. 7.
 652 Resolutien van het provisioneel Comité van Justitie. 1795 jan. 20-1795 juli. Met klapper.
 652A Extracten v.d. notulen v. Prov. Repr. 1795 jan. 19-1795 oct. 26, rakende het Com. Van Justitie. (Dit register blijkbaar bij de Invent. V.h. Recht. Archief daarin niet aanwezig envermoedelijk in het archief van het stedelijk bestuur verzeild, alsnog hi...
 653-658 Notulen v.h. Com. Van Justitie.
 659-660 Notulen van Schepenen.
 661 Kennisgevingen van de minister en anderen aan Schepenen. 1808-1811 jan. 11. Bijlagen bij notulenboek 660. 1809 dec. 20t/m 1810 dec. 29 genummerd 1-98 en ongenummerd 1808 dec. 27t/m 1811 jan. 11; onvolledig.
 662 Register wegens afgekeurde huizen met dispositën. 1756-1807; 1756 mei 25-1807 nov. 25. Met klapper.
 663-666 Brieven aan de Gerechte.
 667-675 Schepenen copie-brieven register.
 676-677 Com. V. Justitie: Copiebrieven register.
 678-680 Schepenen: Copie-brieven register.
 681 Minuut: Reg. Van rescriptien van den gerechte aan diverse Hoven en anderen. 1732-1734. 1732 feb. 15-1734 oct. 15.
 682 Titel en adresboek van binn. En buitenl. Gerechten. Met klapper.
 683 Requestboek. 1669 mrt. 13-1670 sep. 16.
 684-726 Requesten aan den gerechte met dispositiën en register.
 727-728 Aantekenb. Der request om keuren (bevat ook: beschr. Processen, communicatoire processen en opgaven van kosten en processen van dorpen). -1756.
 729-732 Besoignes op requesten van Burgemeester en Schepenen tezamen.
 733-738 Keuren.
 739-1096 Schepenen minuut register. 1677-1795 jan. 17.
 1097-1135 Comité van Just. Minuut register. 1795 jan. 24-1803 nov. 29.
 1136-1166 Schepenen minuut register. 1804 jan. 25-1808 dec. 23.
 1167-1168 Minuut reg. Van personen die hunne goederen niet mogen verkopen of belasten.
 1169-1253 Reg. Van sequesters met annotatien omtrent de boedel.
 1254-1255 Registers op bovengenoemden.
 1256-1257 Reg. Van suppliant en gecommitteerden.
 1258 Reg. Der 'Verantwoorde Commissien'. 1798-1799. Klapper op 1230 en 1231, ingenaaide.
 1259-1285 Reg. Der door Schepenen geconfineerden met de requesten.
 1286 1809 mei 27-1811 feb. 26. Met klapper.
 1287-1300 Schep. Minuut reg. Der requesten met disp. Rooijmeesters gehoord.
 1301 Reg. Der requesten van de procureurs der gemeente. 1801 jan. 31-1803 sep. 6. Met klapper.
 1302-1303 Reg. Der requesten van de Hoofd-Officier aan Schepenen met dispositien.
 1304 Permissieboek tot Essay en versmelten van zilver. 1795 apr.3-1795 juni 16.
 1305-1306 Advijzen van Schepenen op de requesten door de representanten van Amsterdam aan hen gerenvoyeerd.
 1307 Advijzen van Schep. Op de requesten door de Wethouders aan hen gerenvoyeerd. 1804 feb. 1-1811 feb. 16. Met klapper.
 1308-1312 Memorieboek van requesten aan de Staten van H. en W.Fr. Om ontslag van fideicommis.
 1313-1326 Schepenen minuut register van gerechtelijke acten.
 1326A Memorieboek.
 1327-1330 Minuut reg. Der gerecht. Acten voor Schep. En Comm. Van Justitie gepasseerd.
 1331-1335 Repartitieboek (bij desol. Boedels).
 1336-1340 Inventarissen voor Schep. Beëdigd.
 1340-1340 Borgst. V.d. erven onder ben. V. inv. Ten behoeve van credit.
 1341 Reg. Van personen, welke bewijs hebben gedaan aan de minderjarigen. 1809 juli 14-1811 feb. 22. Met klapper.
 1342-1343 Reg. Van huwelijkse voorwaarden.
 1344-1347 Weetbrieven (uitgaande).
 1348 Vierschaarboek. 1673 feb. 7-1675 aug. 16. Met klapper.
 1349-1584 Registers van Vierscharen.
 1585-1732 Registers van dingtalen.
 1733-1774 Pandingboek (eigen).
 1775-1798 Reg. Van indagingen en publicatie en weten bij edicte.
 1799-1812 Reg. Van edictale citatien.
 1813-1820 Reg. Van goede mannen (arbiters).
 1821 Vonn. Bij Schep. Gewezen op verzoek van diverse gerechten ten plattelande. 1661 mei 28-1783 sep. 12.
 1822 Lijst van advocaten. 1730 mrt. 9-1811 feb. 26.
 1823-1842 Meij-avond vierschaar rol.
 1843-1866 Arrest rol.
 1867-1927 Ordinarisrol.
 1928-1929 Lijst der boeten op ongefundeerde processen.
 1930 Door Schep. Ontvangen boeten der Ord. Rol. 1740 mei-1795 sep. 4.
 1931-1991 Geprivilegeerde rol.
 1992 Lijst der boeten op ongef. Processen. 1731 oct. 5-1811 jan.17.
 1993-1998 Idem op ord. En gepriv. Rol tezamen.
 1999 Vonnissen op ord. En gepriv. Rol gewezen. 1751 jan. 13-1753mrt. 21.
 2000 Kwitant. Der boeten op ord. En gepriv. Rol. 1762 jan. 1-1791 feb. 17.
 2001-2035 Extra ordinaris rol.
 2036-2056 Rol v. beneficiën van cessie inventaris.
 2057-2062 Kleine rol.
 2063-2072 Vonnissen ter kleine rol.
 2073-2075 Quotisatie v.h. wachtgeld.
 2076-2077 Impost: Instructien en Ordonnantien der Staten van Holl. EnWest Friesland.
 2078 Impost: Copie brievenregister van en aan Schepenen. 1750 jan. 19-1794 jan. 15.
 2079-2086 Impost: Beëdigings-registers der gilde broeders.
 2087 Impost: Reg. Van volmachten tot eedsafl. 1750 feb. 24-1795 aug. 25.
 2088-2098 Adsistentie-rol tot invordering van impost.
 2099 Doleantie-rol bij impostzaken.
 2100-2104 Impost-rol.
 2105-2110 Rollen van de saaken dienende voor schepenen commissarissen.
 2111 Rolle der zaken dienende voor commissarissen ter judicatureover de middelen te lande, ressort Amsterdam. 1806 juni 30-1811 feb. 4. Met klapper.
 2112-2113 Reg. Der transactien.
 2114 Dingtaal reg. Bij Imp. Kwestien. 1806 juni 24-1808 mei 19.
 2115 Rol van zaken subject de impost op ongefundeerde processen.1661 oct. 5-1664 apr. 9.
 2116 Reg. Der inschrijvings leges bij Executien.
 2117 Reg. Der ontvangen leges bij Executien. 1811. Met klapper.
 2118-2162 Reg. Der minuten van executien van huizen, schepen en obligatiën.
 2163-2179 Reg. Van kwijtscheldingen van bij ex. Verkochte h., s. en o.
 2180-2182 Reg. Van kwijtsch. Van bij ex. Verkochte huizen.
 2183 Reg. V.d. geannoteerde rentebrieven aan huizen bij exec. Verkocht. 1593 juni 10-1601 nov. 5.
 2184 Minuutregister van verkoop van schepen bij ex. 1788 feb. 11-1811 feb. 4.
 2185 Reg. Van kwijtsch. V. schepen bij ex. Verkocht. 1796 sep. 1-1811 jan. 15.
 2186-2189 Reg. Van cautien van de meubelen voor schepenen bij executie verkocht.
 2190-2207 Reg. Van cautien van de immeubelen voor schepenen bij executie verkocht.
 2208-2217 Reg. Van cautien voor geligte gelden die geconsigneerd waren (na executie).
 2218 Minuten van cautien. 1808 juli 5-1810 oct. 23.
 2219 Reg. Op een Consignatieboek.
 2220-2291 Reg. Van afschrijvingen na executie.
 2292-2305 Reg. Van afschrijvingen na ex. Meubelen.
 2306 Reg. Van afschrijvingen na ex. Immeubelen. 1655 juli 23-1657 mei 9.
 2307-2311 Stukken betr. het leggen, mitigeren en opheffen van arrest op de opbrengst van geëx. Huizen, schepen etc.
 2311-2316 Aantekenboekjes van executien.
 2316-2318 Concepten, Copieën, Extracten en Varia.
 2319-2320 Borgt. V.d. erven o. benef. Van inventaris t.b.v. crediteuren en legatarissen.
 

Schutterij

 5013 Archief van de Schutterij: wijkboeken

Schutterij Schuttersraad

 362 Archief van de Schuttersraad en Schutterij van Amsterdam

Schuttersraad

 362 Archief van de Schuttersraad en Schutterij van Amsterdam
 1 ARCHIEF VAN DE SCHUTTERSRAAD
 RAAD VAN ADMINISTRATIE
  426-428 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken
  429-431 Rekwesten tot vrijstelling van dienst
  432 Stukken betreffende de aanbesteding van Uitrustingsstukken
  433 Stukken betreffende de reparatie van vuurwapens, kleding en materialen
 
  434 Stukken betreffende de Sterkte van de schutterij
  435 Register van overledenen, 'Doodregister nr. 2' ,geboortejaren 1794-1808. 18..?
 
  436 Alfabetische naamklapper op de vrijstellingen van dienst en uitspraak van de Brandraad
  

Secretarie; afdeling Algemene Zaken (1852-1977)

 1403 Archief van de Afdeling Algemene Zaken: condoleanceregisters van de Bijlmerramp 1992
 5181.D Archief van de Secretarie; Afdeling Algemene Zaken
 5181 Archief van de Secretarie; Afdeling Algemene Zaken
 5181.A Archief van de Secretarie; Afdeling Algemene Zaken: aanvulling
 5181.BT Archief van de Secretarie; Afdeling Algemene Zaken: bouwtekeningen
 5181.C Archief van de Secretarie; Afdeling Algemene Zaken: tweede aanvulling

Secretarie; afdeling Arbeidszaken en Dienst Arbeidszaken, later Secretarie; afdeling Arbeidsbureau

 5174 Archief van de Secretarie; Algemene Secretarie en Arbeidszaken en rechtsvoorganers en Secretarie; Personeelszaken en rechtsvoorganger

Secretarie; afdeling Armwezen

 5186 Archief van de Secretarie; Afdeling Sociale Zaken en rechtsvoorgangers

Secretarie; afdeling Belastingen (1906-?1979)

 5178 Archief van de Secretarie; Afdeling Belastingen

Secretarie; afdeling Bestuurscontacten

 5306 Archief van de Secretarie; Afdeling Bestuurscontacten
 5306.A Archief van de Secretarie; Bureau Bestuurscontacten

Secretarie; Afdeling Bestuursinformatie (1978-1991)

 5471 Archief van de Secretarie; Afdeling Bestuursinformatie en Commissie voor de Bestuursinformatie

Secretarie; afdeling Bestuursorganisatie (1966-1978)

 5481 Archief van de Secretarie; Afdeling Bestuursorganisatie en gedeponeerde archieven

Secretarie; afdeling Burgerlijke Stand (1852-1946)

 5176 Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen
 Algemeen
 Indicateurs van ingekomen en minuten van uitgaande stukken
  3 -
  4 -
 Taakuitvoering
  Geboorte- en huwelijk
   5-18 Registers van huwelijksaankondigingen

Secretarie; afdeling Coördinatie Stadsvernieuwing

 5474 Archief van de Secretarie; Afdeling Coördinatie Stadsvernieuwing

Secretarie; afdeling Economische Zaken

 5482 Archief van de Secretarie; Afdeling Economische Zaken en Havenaangelegenheden
 5183 Archief van de Secretarie; Afdeling Economische Zaken en rechtsvoorganger

Secretarie; afdeling Financiën en voorgangers

 5177.A Archief van de Secretarie, Afdeling Financiën: eerste aanvulling
 5177 Archief van de Secretarie; Afdeling Financiën, Rekenkamer en Rentegevende Eigendommen, Precario en Kadaster
 30032 Archief van de Secretarie; Afdeling Financiën: tweede aanvulling

Secretarie; afdeling Financiën

 10090 Archief van de Secretarie; Afdeling Financiën: bouwtekeningen

Secretarie; afdeling Gemeentebedrijven en Gemeentelijk Reclamebureau

 5184.BT Archief van de Secretarie; Afdeling Gemeentebedrijven en Gemeentelijk Reclamebureau: bouwtekeningen

Secretarie; afdeling Gemeentebedrijven en Gemeentelijk Reclamebureau Secretarie; afdeling Gemeentebedrijven

 5184 Archief van de Secretarie; Afdeling Gemeentebedrijven en Gemeentelijk Reclamebureau

Secretarie; afdeling Gemeentebedrijven

 5184.A Archief van de Secretarie; Afdeling Gemeentebedrijven: aanvulling

Secretarie; afdeling Gemeenteblad en Administratieve Bibliotheek

 5300 Archief van de Secretarie; Afdeling Gemeenteblad en Administratieve Bibliotheek

Secretarie; afdeling Jeugdzaken

 5320.A Archief van de Secretarie; Afdeling Jeugdzaken en Sport
 5320.B Archief van de Secretarie; Afdeling Jeugdzaken en Volksontwikkeling
 5320 Archief van het Gemeentelijk Bureau voor de Jeugdzorg en van de Amsterdamse Jeugdraad

Secretarie; afdeling Kunstzaken (1927-?1989)

 5192.A Archief van de Secretarie, Afdeling Kunstzaken: Aanvulling
 5192 Archief van de Secretarie; Afdeling Kunstzaken
 30036 Archief van de Secretarie; Afdeling Kunstzaken

Secretarie; Afdeling Levensmiddelen, Was- en Schoonmaak, Bad- en Zweminrichtingen

 5188 Archief van de Secretarie; Afdeling Levensmiddelen, Was- en Schoonmaak, Bad- en Zweminrichtingen

Secretarie; afdeling Militaire Zaken

 5182 Archief van de Secretarie; Afdeling Militaire Zaken en rechtsvoorgangers
 5182.A Archief van de Secretarie; Afdeling Militaire Zaken: aanvulling
 5012 Archief van de Secretarie; Afdeling Militaire Zaken; wijkboeken en omschrijfboeken

Secretarie; afdeling Onderwijs (1863-1989)

 5191 Archief van de Secretarie; Afdeling Onderwijs en rechtsvoorganger
 5191.FO Archief van de Secretarie; Afdeling Onderwijs: foto's

Secretarie; afdeling Onderwijs (1863-1989) Commissie voor het Onderwijs

 5473 Archief van de Secretarie; Afdeling Onderwijs en Commissie voor het Onderwijs

Secretarie; afdeling Openbare Gezondheid

 5190 Archief van de Secretarie; Afdeling Openbare Gezondheid en opvolgers

Secretarie; afdeling Publieke Werken (1851-1979)

 5180 Archief van de Secretarie; Afdeling Publieke Werken
 5180.A Archief van de Secretarie; Afdeling Publieke Werken: aanvulling
 5180.BT_1 Archief van de Secretarie; Afdeling Publieke Werken: bouwtekeningen
 5180.BT_2 Archief van de Secretarie; Afdeling Publieke Werken: bouwtekeningen Woningdienst ('Zwarte mappen')
 5180.B Archief van de Secretarie; Afdeling Publieke Werken: tweede aanvulling

Secretarie; afdeling Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Openbare Werken (1979-1989)

 5497 Archief van de Secretarie; Afdeling Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Openbare Werken

Secretarie; afdeling Sport en Recreatie

 5483 Archief van de Secretarie; Afdeling Sport en Recreatie

Secretarie; afdeling Verkeer (1973-1976) Secretarie; afdeling Verkeersbureau (1968-1976) Commissie voor het verkeer en vervoer

 5475 Archief van de Secretarie; Afdeling Verkeer, Afdeling Verkeersbureau en de Commissie voor het Verkeer en Vervoer

Secretarie; afdeling Verkeer en Vervoer (1977-1989)

 5476 Archief van de Secretarie; Afdeling Verkeer en Vervoer

Secretarie; afdeling Volkshuisvesting

 5187.A Archief van de Secretarie; Afdeling Volkshuisvesting en gedeponeerde archieven
 5187.BT Archief van de Secretarie; Afdeling Volkshuisvesting: bouwtekeningen

Secretarie; documentatiebureau

 30021 Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers

Secretarie; Eerste Kantoor

 5176 Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen
 Algemeen
  Indicateurs van ingekomen en minuten van uitgaande stukken
   1 -
   2 -

Secretarie; hulpsecretarie Sloten; Bevolkingsregister

 5008 Archieven van de Geannexeerde Gemeenten: bevolkingsregisters
 BEVOLKINGSREGISTER SLOTEN
  BEVOLKINGSREGISTERS
  76 Verblijfregister, met inliggend bijlagen. 1921-1941. .
  VESTIGING EN VERTREK
   Register van vestiging.
   142 1921 mei 12-1922 apr.
   143 1922 mei-1923 juli.
   144 1923 aug.-1925 jan.
   145 1925 feb.-1926 juni.
   146 1926 juli-1928 jan.
   147 1928 feb.-1930 mei.
   148 1930 juni-1932 sep.
   149 1932 okt.-1935 sep.
   150 1935 okt.-1938 sep.
   151 1938 okt.-1940.
   152 -
   Register van vertrek.
   169 1921 mrt.-dec.
   170 1922 jan.-mei.
   171 1922 juni-sep.
   172 1922 okt.-1923 juni.
   173 1923 juli-1924 sep.
   174 1924 okt.-1925 aug.
   175 1925 sep.-1926 aug.
   176 1926 sep.-1927 sep. 26.
   177 1927 sep. 27-1928 juli 31.
   178 1928 juli 31-1930 mrt. 27.
   179 1930 mrt. 27-nov. 7.
   180 1930 nov. 7-1931 juli 9.
   181 1931 juli 9-1932 apr. 6.
   182 1932 apr. 7-dec.
   183 1933 jan.-okt. 3.
   184 1933 okt. 3-1934 juli 20.
   185 1934 juli 20-1935 apr. 13.
   186 1935 apr. 15-dec.
   187 1936 jan.-sep. 15.
   188 1936 sep. 16-1937 juni.
   189 1937 juli-1939 mei 10.
   190 1939 mei 11-1940 nov. 22.
   191 1940 nov. 22-1941.
   192 'Verzonden modellen 23'. Register van vertrokkenen met optekening van verzonden en terugontvangen verhuisbiljet uit de plaats van vestiging. Met inliggend bijlagen. 1921-1937. 1deel.
   
   
   

Secretarie; hulpsecretarie Sloten

 1138 Archief van de Hulpsecretarie Sloten

Secretarie; Kabinet van de Burgemeester

 30004 Archief van de Secretarie; Afdeling Kabinet van de Burgemeester
 - Archiefcode van het archief van het Kabinet Burgemeester
 5168 Archief van het Kabinet van de Burgemeester

Secretarie; tijdelijke afdeling voor de Belgische uitgewekenen

 470 Archief van de Tijdelijke Afdeling en Centrale Commissie voor de Belgische Uitgewekenen
 1 TIJDELIJKE SECRETARIE-AFDELING VOOR DE BELGISCHE UITGEWEKENEN
 

Secretarie; tijdelijke afdeling Watersnood 1916

 469 Archief van de Tijdelijke Afdeling Watersnood 1916

Secretaris van de stad Amsterdam

 5055 Archief van de Secretaris: charters afkomstig uit de secretarie
 5046 Archief van de Secretaris: stukken betreffende de ontvangst van de twintigste penning op de Collaterale Successie
 5048 Archief van de Secretaris: stukken betreffende het middel op trouwen, begraven en advertentiën
 5047 Archief van de Secretaris: stukken betreffende het toezicht op de ontvangst van de veertigste, tachtigste, twintigste penning en de hele en halve veertigste penning
 5005 Archief van de Stadssecretaris: stukken betreffende de ontvangst van het middel op trouwen en begraven en de registratie van de aangegeven lijken
 5383 Collectie van de Secretaris van de Stad Amsterdam: kwitanties voor betaalde 40e penning over de verkoop van schepen en scheepsparten

Senaatscommissie inzake toegang tot Nederland door het Noordzeekanaal

 530 Archief van de Senaatscommissie inzake Toegang tot Nederland door het Noordzeekanaal

Sigarenmagazijn De Vijzel

 30128 Archief van het Sigarenmagazijn De Vijzel

Sijbouts, V.A., theehandel

 664 Archief van V.A. Sijbouts

Sint Aloysius Gesticht

 1166 Archief van het Sint Aloysiusgesticht

Sint Andrieshofje

 740 Archief van het Begijnhof
 2 ST. ANDRIESHOFJE

Sint Anthonieskerkhof

 483 Archief van Begraafplaatsen in Amsterdam en Geannexeerde Gemeenten: begraafregisters
 LIJST DER BEGRAFENISREGISTERS
  1.2 SINT ANTHONIESKERKHOF

Sint Ceciliacollege van het Heilige Sacrament des altaars

 767 Archief van het Sint Ceciliacollege van het Heilige Sacrament des Altaars, ter Ere van het Heilige Sacrament van Mirakel van Amsterdam

Sint Crispinus, Amsterdamse Rooms-Katholieke Bond van Schoenmakerspatroons

 803 Archief van de Amsterdamse Rooms-Katholieke Schoenmakerspatroonsvereniging Sint Crispinus

Sint Franciscus Liefdewerk

 30658 Archief van Sint Franciscus Liefdewerk

Sint Ignatiuscollege

 1452 Archief van het Sint Ignatiuscollege

Sint Jorishof, Leprozenhuis en Oude mannen- en vrouwengasthuis

 369 Archief van het Sint Jorishof, Leprozenhuis en Oude Mannen- en Vrouwengasthuis

Sint Jorishof

 369 Archief van het Sint Jorishof, Leprozenhuis en Oude Mannen- en Vrouwengasthuis
 1 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN REGENTEN EN REGENTESSEN VAN SINT JORISHOF 1412-1808
 

Sint Josef Gezellenvereniging

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers

Sint Josephs-Harmonie

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    CLUBS VOOR ONTSPANNING
     1.2.5.3.4 HARMONIE ST. JOSEPH

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; afdeling Adspiranten

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    HOOFDAFDELINGEN
     1.2.5.1.5 ADSPIRANTEN

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; afdeling Bazen

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    HOOFDAFDELINGEN
     1.2.5.1.3 BAZEN , PATROONS

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; afdeling Bejaardensociëteit

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    HOOFDAFDELINGEN
     1.2.5.1.7 BEJAARDEN-SOCIETEIT

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; afdeling Gehuwden

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    HOOFDAFDELINGEN
     1.2.5.1.2 GEHUWDEN

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; afdeling Gezellen

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    HOOFDAFDELINGEN
     1.2.5.1.1 GEZELLEN

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; afdeling Leerlingen

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    HOOFDAFDELINGEN
     1.2.5.1.4 LEERLINGEN

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; afdeling Verloofden

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    HOOFDAFDELINGEN
     1.2.5.1.6 VERLOOFDEN

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; credietbank

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   1.2.12 CREDIETBANK

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; kegelbond

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    CLUBS VOOR ONTSPANNING
     1.2.5.3.8 KEGELBOND

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; Onderling Fonds voor Levensverzekering

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   1.2.13 ONDERLING FONDS VOOR LEVENSVERZEKERING

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; scholen

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   1.2.6 SCHOLEN

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; Sint Augustinusclub

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    VAKAFDELINGEN
     1.2.5.2.6 ST. AUGUSTINUS CLUB

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; toneelvereniging

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    CLUBS VOOR ONTSPANNING
     1.2.5.3.3 TONEELVERENIGING

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; vakafdeling Bakkers

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    VAKAFDELINGEN
     1.2.5.2.1 BAKKERS

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; vakafdeling Schoenmakers

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    VAKAFDELINGEN
     1.2.5.2.3 SCHOENMAKERS

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; vakafdeling Smeden

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    VAKAFDELINGEN
     1.2.5.2.4 SMEDEN

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; vakafdeling Stenografie

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    VAKAFDELINGEN
     1.2.5.2.5 STENOGRAFIE-CLUB

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I; vakafdeling Timmerlieden

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   AFDELINGEN
    VAKAFDELINGEN
     1.2.5.2.2 TIMMERLIEDEN

Sint Jozef Gezellen Vereniging Amsterdam I

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 1 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
 1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
  5 Notitties betreffende de oprichting en de eerste bijeenkomsten van de St. J.G.Vereniging
 
  6 Missive van de bisschop van Haarlem met een bevestiging van de St. J.G.Vereniging als kerkelijke broederschap, gevestigd in de St. Catharina-parochie, met haar statuten bevestigd en de eerste president benoemd. Met gelijktijdig afschrift
 
 
 
  1.2.1 ORGANISATIE
  1.2.2 PERSONEEL
  1.2.3 FINANCIËN
  1.2.4 EIGENDOMMEN
  1.2.7 ONTSPANNING
  1.2.8 STUKKEN BETREFFENDE INDIVIDUELE LEDEN
  1.2.9 STUKKEN WAARUIT DE RELIGIEUZE ACHTERGROND VAN DE VERENIGING DUIDELIJK WORDT
 
  1.2.10 WERKLOZENZORG
  1.2.14 INFORMATIE EN INSTRUKTIE
  1.2.15 TENTOONSTELLINGEN
  1.2.16 KOMMUNIKATIEBLAD 'DE BURCHT'
  1.2.17 BEZOEK VAN KARDINAAL VAN ROSSUM EN ANDERE KERKELIJKE HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDERS AAN DE VERENIGING
 
 
  1.2.18 LIQUIDATIE DOOR DE BEZETTER
  1.2.19 AMSTERDAM I HERLEEFT
  1.2.20 HET EINDE
 4 AANHANGSEL

Sint Maria Magdalenaklooster

 369 Archief van het Sint Jorishof, Leprozenhuis en Oude Mannen- en Vrouwengasthuis
 5 INVENTARIS VAN HET GEDEPONEERD ARCHIEF VAN HET SINT MARIA MAGDALENACONVENT 1411-1579
 

Sint Nicolaas (R.K. Schoenwinkeliersvereniging)

 30325 Archief van de R.K. Schoenwinkeliersvereeniging

Sint Nicolaas, R.K. gesticht van liefdadigheid Rooms-Katholiek Maagdenhuis

 488 Archief van het Rooms-Katholiek Maagdenhuis en Sint Nicolaas Gesticht

Sint Nicolaasgesticht

 488 Archief van het Rooms-Katholiek Maagdenhuis en Sint Nicolaas Gesticht
 2 ARCHIEF VAN HET SINT-NICOLAAS GESTICHT

Sint Paulusklooster

 369 Archief van het Sint Jorishof, Leprozenhuis en Oude Mannen- en Vrouwengasthuis
 2 INVENTARIS VAN HET GEDEPONEERD ARCHIEF VAN HET SINT PAULUSCONVENT 1415-1579
 3 APPENDIX

Sint Pietersgasthuis

 342 Archief van de Gasthuizen
 2 HET ARCHIEF VAN DE SINT PIETERS KAPEL EN HET GAST- EN PESTHUIS
 

Slepersgilde

 366 Archief van de Gilden en het Brouwerscollege
 41 SLEPERSGILDE

Sloten, begraafplaats

 483 Archief van Begraafplaatsen in Amsterdam en Geannexeerde Gemeenten: begraafregisters
 AANVULLING
  BEGRAAFPLAATSEN VAN GEANNEXEERDE GEMEENTEN
   Register van begravenen met vermelding van huurders en eigenaars van de graven
   
    103 Sloten

Sloten, gemeente; ambtenaar van de Burgerlijke Stand

 5432 Archief van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Sloten
 5431 Archief van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Sloten: doop-, trouw- en begraafboeken en registers van ontvangst van het middel op trouwen en begraven (retroacta van de Burgerlijke Stand)

Sloten, gemeente; Bevolkingsregister

 5008 Archieven van de Geannexeerde Gemeenten: bevolkingsregisters
 1 BEVOLKINGSREGISTER SLOTEN
  BEVOLKINGSREGISTERS
  1-6 Bevolkingsregister, alfabetisch.
  7-16 Bevolkingsregister, alfabetisch.
  17-22 Bevolkingsregister wijk A.
  23-31 Bevolkingsregister wijk B.
  32-35 Bevolkingsregister wijk C.
  36-40 Bevolkingsregister wijk D.
  41-52 Bevolkingsregister wijk E.
  53-57 Bevolkingsregister wijk F.
  58 Bevolkingsregister wijk G.
  59-60 Bevolkingsregister wijk H.
  61-70 Bevolkingsregister wijk J.
  71-74 Klappers.
  75 Wees- en armenhuis.
  1.2 WONINGBOEKEN
  VESTIGING EN VERTREK
   122 Register van vestiging en vertrek.
   Register van vestiging.
   123 -
   124 -
   125 -
   126 1894-1898 juni.
   127 1898 juli-1902 juli.
   128 1902 aug.-1906 juni.
   129 1906 juli-1909.
   130 1910-1911 mei.
   131 1911 juni-1912 mei.
   132 1912 juni-1913 mei.
   133 1913 juni-1914 mrt.
   134 1914 apr.-1915 apr.
   135 1915 mei -1916 apr.
   136 1916 mei -1917 feb. 27.
   137 1917 feb. 27-1917 okt.
   138 1917 nov.-1918 sep. 11.
   139 1918 sep. 12-1919 juni 26.
   140 1919 juni 26-1920 mei.
   141 1920 juni-1921 mei 11.
   Register van vertrek.
    153 -
    154 -
    155 -
    156 1894-1898 feb.
    157 1898 mrt.-1901 juni.
    158 1901 juli-1904.
    159 1905-1907 nov.
    160 1907 dec.-1910.
    161 1911-1913 juli.
    162 1913 aug.-1915 sep.
    163 1915 okt.-1916 okt. 16.
    164 1916 okt. 16-1917 sep. 26.
    165 1917 sep. 27-1918 mei 28.
    166 1918 mei 28-1919 mrt. 17.
    167 1919 mrt. 17-1920 feb. 19.
    168 1920 feb. 20-1921 feb.

Sloten, gemeente; Burgerlijk Armbestuur

 341 Archief van de Gemeente Sloten
 6 ARCHIEF VAN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR, 1833-1922

Sloten, gemeente; gemeenteontvanger

 341 Archief van de Gemeente Sloten
 4 ARCHIEF VAN DE GEMEENTEONTVANGER, 1902-1919

Sloten, gemeente; Plaatselijk Steuncomité

 341 Archief van de Gemeente Sloten
 7 ARCHIEF VAN HET PLAATSELIJK STEUNCOMITÉ

Sloten, gemeente

 341 Archief van de Gemeente Sloten
 3 ARCHIEF VAN HET GEMEENTEBESTUUR, GEVORMD ONDER BEHEER VAN DE GEMEENTESECRETARIS, 1811-1920 (1925)
 

Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de Vrije Geer, ambachtsheerlijkheid; schout en schepenen (bestuur)

 341 Archief van de Gemeente Sloten
 1 ARCHIEF VAN SCHOUT EN SCHEPENEN, 1635-1811
  1.1 PERSONEEL
  1.2 FINANCIËN
  1.3 MILITAIRE ZAKEN
  1.5 WEGEN

Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de Vrije Geer, ambachtsheerlijkheid; schout en schepenen

 341 Archief van de Gemeente Sloten
 ARCHIEF VAN SCHOUT EN SCHEPENEN, 1635-1811
  1.4 CIVIELE RECHTSPRAAK

Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de Vrije Geer, ambachtsheerlijkheid; weesmeesters

 341 Archief van de Gemeente Sloten
 2 ARCHIEF VAN WEESMEESTERS

Sloten; kadaster

 5358 Archief van het Kadaster
 GEANNEXEERDE GEMEENTEN
  2.1 SLOTEN

Sloterdijkermeerpolder

 248 Archief van de Sloterdijkermeerpolder

Sluis-, Brug- en Havengelddienst

 30116 Archief van de Sluis-, Brug- en Havengelddienst: aanvulling

Smidsgilde

 366 Archief van de Gilden en het Brouwerscollege
 42 SMIDSGILDE OF SINT ELOYGILDE

Sociaal Wijkopbouworgaan Landlust-Bos en Lommer

 710 Archief van het Sociaal Wijkopbouworgaan Landlust-Bos en Lommer

Sociaal-cultureel wijkcentrum d' Oude Stad

 1305 Archief van het Sociaal-Cultureel Wijkcentrum d' Oude Stad

Sociale Dienst: cliëntendossiers Algemeen Maatschappelijk Werk

 5256.C Archief van de Gemeentelijke Sociale Dienst: cliëntendossiers Algemeen Maatschappelijk Werk
 Cliëntendossiers
  1.1 Cliëntendossiers 2-750
  1.2 Cliëntendossiers 751-1500
  1.3 Cliëntendossiers 1501-2250
  1.4 Cliëntendossiers 2251-3000
  1.5 Cliëntendossiers 3001-3749
  1.6 Cliëntendossiers 3750-4657

Sociale Dienst: cliëntendossiers Algemene Bijstandswet (steekproef van 2 %)

 5256.A Archief van de Gemeentelijke Sociale Dienst: cliëntendossiers Algemene Bijstandswet
 Cliëntendossiers
  1.1 Cliëntendossiers 1-750
  1.2 Cliëntendossiers 751-1500
  1.3 Cliëntendossiers 1501-2250
  1.4 Cliëntendossiers 2251-3000
  1.5 Cliëntendossiers 3001-3750
  1.6 Cliëntendossiers 3751-4500
  1.7 Cliëntendossiers 4501-5250
  1.8 Cliëntendossiers 5251-6000
  1.9 Cliëntendossiers 6001-6750
  1.10 Cliëntendossiers 6751-7500
  1.11 Cliëntendossiers 7501-8321

Sociale Dienst: cliëntendossiers Beeldende Kunstenaarsregeling

 5256.B Archief van de Gemeentelijke Sociale Dienst: cliëntendossiers Beeldende Kunstenaars Regeling
 Cliëntendossiers
  1.1 Cliëntendossiers 2-750
  1.2 Cliëntendossiers 751-1500
  1.3 Cliëntendossiers 1501-2227

Sociale Dienst

 5256 Archief van de Gemeentelijke Sociale Dienst en rechtsvoorgangers
 5256.AV Archief van de Gemeentelijke Sociale Dienst: films
 30047 Archief van de Sociale Dienst: aanvulling
 1150 Archief van de Sociale Dienst: stukken betreffende de B.K.R.-manifestatie in de Nieuwe Kerk 1983
 1150.AV Archief van de Sociale Dienst: stukken betreffende de B.K.R.-manifestatie in de Nieuwe Kerk 1983: geluidsdragers

Sociale Raad

 30394 Collectie Sociale Raad

Sociale Zaken Bijlmer, afdeling

 5492 Archief van de Secretarie; Afdeling Sociale Zaken Onderafdeling Bijlmer

Sociale Zaken, afdeling

 5491 Archief van de Secretarie; Afdeling Sociale Zaken

Societas Studiosorum Reformatorum Amstelodamensis (S.S.R.A.)

 1228 Archief van het Collegium Medicus
 2 SOCIETAS STUDIOSORUM REFORMATORUM AMSTELODAMENSIS
 758 Archief van Societas Studiosorum Reformatorum Amstelodamensis onder de Zinspreuk Libertas ex Veritate
 2 . Societas Studiosorum Reformatorum Amstelodamensis 1905 ? 1941
 3 Aanvulling 1987.
 4 Aanvulling 1947-1989.

Sociëteit De Groote Club Doctrina et Amicitia

 684 Archief van de Sociëteit de Groote Club Doctrina et Amicitia

Sociëteit De Koepel

 1030 Archief van de Sociëteit De Koepel

Sociëteit De Kring

 1112 Archief van de Sociëteit De Kring

Sociëteit Het Concertgebouw

 1094 Archief van de Sociëteit Het Concertgebouw

Sociëteit in assurantie De Neufville, Brants en Comp.

 88 Archief van de Familie Brants en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  BRANTS
   ZAKENARCHIEVEN BRANTS
    2.1.2.6 DE NEUFVILLES BRANTS EN COMP.

Sociëteit In de Tuin Vreedelust

 14 Archief van de Sociëteit In de Tuin Vreedelust

Sociëteit tot Onderstand van Verminkte Militairen

 355 Archief van het Fonds ter Aanmoediging en Ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden, het Invalidenhuis te Leiden en de Sociëteit tot Onderstand van Verminkte Militairen
 ARCHIEF VAN HET BESTUUR VAN DE SOCIETEIT TOT ONDERSTAND VAN VERMINKTE MILITAIREN DER AMSTERDAMSCHE LANDMILITIE 1814-18
 
 
  824-825 Naamboekjes van aanvragers om ondersteuning
  826 Naamboekje van aanvragers, die in 1871 nog in leven waren
  827 Uitgavenboekje
  828-829 Grootboek
  830-831 Journaal
  832 Balans
  833 Stukken betreffende de opheffing van de Sociëteit en de overdracht van rechten en functies op het Hoofdbestuur. Met een reglement van de Sociëteit van 1814
 
 
  834 Staat houdende opgave van de boeken en de bescheiden bij de opheffing van de Sociëteit overgedragen aan het Hoofdbestuur
  

Sorgvliet

 1455 Archief van de Bank Insinger en Co.
 Firma Insinger & Co.
  Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
   Bedrijfsfuncties
    Directievoering van plantages
     1.2.3.4.5 Sorgvliet

Spaarbank Adolf Kolping

 511 Archief van de Sint Josef Gezellenvereniging en verwante archiefvormers
 ST. JOZEF GEZELLEN VERENIGING AMSTERDAM I.
  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
   1.2.11 SPAARBANK ADOLF KOLPING

Spanderswoud, N.V.

 999 Archief van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
 GEDEPONEERDE ARCHIVALIA
  ARCHIVALIA OVERGEDRAGEN DOOR DE VOORMALIGE EIGENAREN VAN AANGEKOCHTE TERREINEN
  
   2.1.2 N.V. SPANDERSWOUD

Specerijhandel Henk Diepgrond

 30164 Archief van de Specerijhandel Henk Diepgrond
 Briefwisseling tussen Henk Diepgrond en zijn echtgenote Jopie Homburger
 
  3
  4

Spek- en varkensslagersgilde

 366 Archief van de Gilden en het Brouwerscollege
 43 SPEK-EN VARKENSSLAGERSGILDE

Spieringerhorner Binnenpolder

 416 Archief van de Spieringhornerbinnenpolder

Spin- en Nieuwe Werkhuis

 347 Archief van het Spin- en Nieuwe Werkhuis
 1 ARCHIEF VAN REGENTEN OVER HET SPIN-EN NIEUWE WERKHUIS
 

Spinoza-Lyceum

 529 Archief van de Curatoren van de Gemeentelijke Gemengde Lycea in Amsterdam-Zuid
 2 SPINOZALYCEUM

Spits, Kees

 1535 Collectie Kees Spits

Sportvereniging Ouderkerk

 30014 Archief van de Sportvereniging Ouderkerk

St.-Claraklooster

 1389 Collectie in Bruikleen Ontvangen Stukken van het Rijksarchief Haarlem
 Stukken uit het archief van de Oud-Bischoppelijke Clerezij
  Herkomstig uit Amsterdamse kloosterarchieven
   St.-Claraklooster
    17 Register van inkomsten en lasten.

St.-Maria-Magdalenaklooster op het Spui

 1389 Collectie in Bruikleen Ontvangen Stukken van het Rijksarchief Haarlem
 Stukken uit het archief van de Oud-Bischoppelijke Clerezij
  Herkomstig uit Amsterdamse kloosterarchieven
   1.2.5. St.-Maria-Magdalenaklooster op het Spui

StaatsTV/Rabotnik

 20009 Collectie Rob Zwetsloot

Stads Beleenkamer

 5043 Archief van de Stads Belening Kamer en rechtsvoorgangers

Stads Grof Geschut- en Klokgieterij

 268 Archief van de Stads Grof Geschut- en Klokgieterij

Stads Teken Academie

 265 Archief van het Bestuur der Stadstekenacademie

Stads Tussen- en Burgerscholen

 262 Archief van de Colleges van Bestuur van de Stads Tusschen- en Burgerscholen

Stads- en Godshuispolder

 92 Archief van de Stads- en Godshuispolder

Stads- Houtvesterij

 276 Archief van de Stadshoutvesterij

Stads-armenscholen

 261 Archief van de Colleges van Bestuur van de Stads-Armenscholen

Stadsarchief Amsterdam

 1532 Archief van de Prijsvraag Herinneringen aan Plan-Zuid
 340 Archief van de Zes Waterlandse Ambachtsheerlijkheden of Dorpen Ransdorp, Zuiderwoude, Landsmeer, Zunderdorp, Broek en Schellingwoude
 2 ARCHIVALIA VAN IJDOORN, DURGERDAM EN WATERGANG
 3 ARCHIVALIA VAN ANDERE GEBIEDEN
 15001 Collectie A.Th. Hartkamp
 10144 Collectie Dick Elffers
 10111 Collectie Ids Wiersma
 30797 Collectie In Memoriam
 15006 Collectie Jan Südkamp
 10118 Collectie Leenheer, Martelhoff, Jansen
 10176 Collectie Pieter Boersma
 10086 Collectie Raadhuisprijsvraag: bouwtekeningen (1936)
 15022 Collectie sluitzegels
 5016 Collectie Stadsarchief Amsterdam: aansprekersregisters
 10109 Collectie Stadsarchief Amsterdam: affiches, serie A
 10054 Collectie Stadsarchief Amsterdam: albums
 928 Collectie Stadsarchief Amsterdam: begrafenisbriefjes
 10056 Collectie Stadsarchief Amsterdam: bouwtekeningen
 1391 Collectie Stadsarchief Amsterdam: charters, afgedwaald van diverse archieven
 10051 Collectie Stadsarchief Amsterdam: chromo-topografische kaart des rijks (Bonne-serie of Bonne-blaadjes) schaal 1:25.000
 921 Collectie Stadsarchief Amsterdam: dispatches
 10123 Collectie Stadsarchief Amsterdam: drukvormen
 1392.AV_2 Collectie Stadsarchief Amsterdam: eigen producties audiovisueel materiaal
 5011 Collectie Stadsarchief Amsterdam: eigendomsbewijzen van percelen in particulier bezit
 10122 Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto's eigen fotodienst
 30571 Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto's Flickr group
 10154 Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto's van maquettes
 30084 Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto's verbouwing gebouw De Bazel
 10003 Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto-afdrukken
 30183 Collectie Stadsarchief Amsterdam: fotokaarten
 5015 Collectie Stadsarchief Amsterdam: genealogie-handschriften
 10052 Collectie Stadsarchief Amsterdam: Geologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000 en Geologische Overzichtkaart van Nederland, schaal 1:200.000
 5059 Collectie Stadsarchief Amsterdam: handschriften
 927 Collectie Stadsarchief Amsterdam: huurcedulen
 10039 Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten Dienst der Publieke Werken en rechtsopvolgers schaal 1:1.000
 10038 Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten Dienst Openbare Werken schalen 1:20.000, 1:25.000 en 1:50.000
 10050 Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten Topografische Dienst (Kadaster) schaal 1:25.000
 10049 Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten Topografische Dienst schaal 1:10.000
 10048 Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten van Amsterdam, schaal 1:5.000 vervaardigd door de Dienst der Publieke Werken en rechtsopvolgers
 10032 Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten van gebieden buiten Amsterdam
 10035 Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten van geheel Amsterdam
 10033 Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten van stadsgedeelten
 10041 Collectie Stadsarchief Amsterdam: Kaartseries schaal 1:10.000 door de Dienst der Publieke Werken en rechtsopvolgers in 4 en 9 bladen
 Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Schaal 1:10.000. Vervaardigd door de Dienst der Publieke Werken en rechtsopvolgers. Oriëntatie: noord boven.
 
 
  Kaartbladen van de Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Schaal 1:10.000.
  
   150 Blad 3 van de Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Vervaardigd door de Gemeente Amsterdam, Geo en Vastgoedinformatie, Afdeling Kartografie. Schaal 1:10.000. Uitgave gemeente Amsterdam. Drukkerij Mart.Spruijt bv. Druk in kleur.
  
  
  
   151 Blad 3 van de Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Vervaardigd door de Gemeente Amsterdam, Dienst Persoons- en Geo-informatie, Unit Geo-informatie, afdeling Bkt. Schaal 1:10.000. Uitgave gemeente Amsterdam.
  
  
  
   171 Blad 4 van de Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Vervaardigd door de Gemeente Amsterdam, Dienst Persoons- en Geo-informatie, Unit Geo-informatie, afdeling Kleinschalige Basiskaart. Schaal 1:10.000. Uitgave gemeente Amsterdam.
  
  
  
   172 Blad 4 van de Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Vervaardigd door de Gemeente Amsterdam, Dienst Persoons- en Geo-informatie, Unit Geo-informatie, afdeling Bkt. Schaal 1:10.000. Uitgave gemeente Amsterdam.
  
  
  
   192 Blad 5 van de Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Vervaardigd door de Gemeente Amsterdam, Geo en Vastgoedinformatie, Afdeling Kartografie. Schaal 1:10.000. Uitgave gemeente Amsterdam. Drukkerij Mart.Spruijt bv.
  
  
  
   193 Blad 5 van de Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Vervaardigd door de Gemeente Amsterdam, Dienst Persoons- en Geo-informatie, Unit Geo-informatie, afdeling Bkt. Schaal 1:10.000. Uitgave gemeente Amsterdam.
  
  
  
   212 Blad 6 van de Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Vervaardigd door de Gemeente Amsterdam, Dienst Persoons- en Geo-informatie, Unit Geo-informatie, afdeling Kleinschalige Basiskaart. Schaal 1:10.000.
  
  
  
   213 Blad 6 van de Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Vervaardigd door de Gemeente Amsterdam, Dienst Persoons- en Geo-informatie, Unit Geo-informatie, afdeling Bkt. Schaal 1:10.000. Uitgave gemeente Amsterdam.
  
  
  
   226 Blad 7 van de Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Vervaardigd door de Gemeente Amsterdam, Dienst Persoons- en Geo-informatie, Unit Geo-informatie, afdeling Kleinschalige Basiskaart. Schaal 1:10.000.
  
  
  
   227 Blad 7 van de Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Vervaardigd door de Gemeente Amsterdam, Dienst Persoons- en Geo-informatie, Unit Geo-informatie, afdeling Bkt. Schaal 1:10.000. Uitgave gemeente Amsterdam.
  
  
  
   246 Blad 8 van de Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Vervaardigd door de Gemeente Amsterdam, Geo en Vastgoedinformatie, Afdeling Kartografie. Schaal 1:10.000. Uitgave gemeente Amsterdam. Drukkerij Mart.Spruijt bv.
  
  
  
   247 Blad 8 van de Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Vervaardigd door de Gemeente Amsterdam, Dienst Persoons- en Geo-informatie, Unit Geo-informatie, afdeling Bkt. Schaal 1:10.000. Uitgave gemeente Amsterdam.
  
  
  
   270 Blad 9 van de Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Vervaardigd door de Gemeente Amsterdam, Geo en Vastgoedinformatie, Afdeling Kartografie. Schaal 1:10.000. Uitgave gemeente Amsterdam. Drukkerij Mart.Spruijt bv.
  
  
  
   271 Blad 9 van de Kaart van Amsterdam in 9 bladen. Vervaardigd door de Gemeente Amsterdam, Dienst Persoons- en Geo-informatie, Unit Geo-informatie, afdeling Bkt. Schaal 1:10.000. Uitgave gemeente Amsterdam.
   
   
   
 10005 Collectie Stadsarchief Amsterdam: kabinetfoto's
 15009 Collectie Stadsarchief Amsterdam: klein materiaal
 5060 Collectie Stadsarchief Amsterdam: koopmansboeken
 909 Collectie Stadsarchief Amsterdam: kopieën
 10128 Collectie Stadsarchief Amsterdam: luchtfoto's
 10043 Collectie Stadsarchief Amsterdam: negentiende-eeuwse buurtatlaskaarten
 1 Bladwijzer (indexkaart) van de Atlas van de gemeente Amsterdam (buurtatlas), gedrukt door J. Smulders & Co. te Den Haag en uitgegeven door J.C. Loman jr. te Amsterdam in 1876.
 
 
 5057 Collectie Stadsarchief Amsterdam: op straatnaam geordende charters (Topografische Collectie)
 30182 Collectie Stadsarchief Amsterdam: perkamenten banden
 15008 Collectie Stadsarchief Amsterdam: persdocumentatie
 10137 Collectie Stadsarchief Amsterdam: prentbriefkaarten
 5394 Collectie Stadsarchief Amsterdam: retroacta van eigendomsbewijzen van door de gemeente verworven percelen
 926 Collectie Stadsarchief Amsterdam: schuldbekentenissen en obligaties
 10155 Collectie Stadsarchief Amsterdam: stadsprofielen
 10007 Collectie Stadsarchief Amsterdam: stereofoto's
 15023 Collectie Stadsarchief Amsterdam: suikerzakjes, suikerwikkels, bijsluiters, gelegenheidszegels, luciferdoosjes, sigarenbandjes, speelkaarten en visitekaartjes
 10097 Collectie Stadsarchief Amsterdam: tekeningen en prenten
 30051 Collectie Stadsarchief Amsterdam: tekeningen en teksten behorende bij de herdenking van de moord op Theo van Gogh Linnaeusstraat Amsterdam
 10042 Collectie Stadsarchief Amsterdam: Topografische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000
 1 Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden (= TMK) in 62 bladen, schaal 1:50.000. Vervaardigd in opdracht van het Ministerie van Oorlog. Gegraveerd door het Topographisch Bureau.
 3 Topografische kaart van Nederland, schaal 1:50.000 (in 62 bladen, vanaf ca. 1990 in 69 bladen, waarvan de meeste zijn verdeeld in een Oost- en een Westblad). Vervaardigd en uitgegeven door de Topografische Dienst. Door de Topografische Dienst/Kadaster...
 
 
 
 10053 Collectie Stadsarchief Amsterdam: Waterstaatskaart van Nederland schaal 1:50.000
 1392 Collectie Stadsarchief Amsterdam: zegels
 30054 Collectie van het Gemeentearchief Amsterdam: geluidsmateriaal

Stadsarchitect

 5215 Archief van de Stadsarchitect

Stadsartillerie Garde Nationale Gewapende Burgerwacht

 364 Archief van de Gewapende Burgerwacht, Stadsartillerie, Garde Nationale

Stadsbank van Lening

 30896 Archief van de Stadsbank van Lening

Stadsblad De Echo Amsterdam

 30370 Collectie Amsterdams Stadsblad: foto's

Stadsdeel Noord

 30712 Archief van het Stadsdeel Noord

Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer

 30666 Archief van het Stadsdeel Oost
 30668 Archief van het Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer

Stadsdeel Osdorp

 30442 Archief van het Stadsdeel Osdorp

Stadsdeel Watergraafsmeer

 30667 Archief van het Stadsdeel Watergraafsmeer

Stadsdeel Zeeburg

 30669 Archief van het Stadsdeel Zeeburg

Stadsdrukkerij

 30038 Archief van de Stadsdrukkerij en van het Gemeentelijk Reclame(bemiddelings)bureau

Stadsdrukkerij Stadsdrukkerij; Weduwenfonds

 275 Archieven van de Stadsdrukkerij en van het Weduwenfonds bij de Stadsdrukkerij

Stadsfabriekambt, Stadswerken en Gebouwen

 5040 Archief van het Stadsfabriekambt en Stadswerken en Stadsgebouwen
 1 Stadsfabriekambt
 Stadswerken en -gebouwen
  2.1 DIRECTEUR-GENERAAL 1746-1777
  2.2 DRIE DIRECTEUREN 1777-1820
  2.3 PENNINGMEESTER
  2.5 VARIA
 5361 Archief van Stadswerken en Gebouwen

Stadsingenieur

 5214 Archief van de Stadsingenieur

Stadskredietbank voor roerende zaken Bank van Leening Stadsbank van Lening

 368.A Archief van de Bank van Leening: eerste aanvulling

Stadsreiniging

 5274.FO Archief van de Dienst der Stadsreiniging en rechtsopvolger: foto's en dia's
 5274 Archief van de Stadsreiniging
 5274.AV Archief van de Stadsreiniging: audiovisueel materiaal
 5274.BT Archief van de Stadsreiniging: bouwtekeningen

Stadsroeiers van natte waren

 5234 Archief van de Stadsroeiers van Natte Waren

Stadsschouwburg

 30037 Archief van de Stadsschouwburg
 267 Archief van de Stadsschouwburg
 267.A Archief van de Stadsschouwburg: aanvulling

Stadsschouwburgmaatschappij, N.V.

 354 Archief van de N.V. Stadsschouwburgmaatschappij
 1 ARCHIEF VAN DE RAAD VAN BEHEER DER N.V. 'DE STADSSCHOUWBURG MAATSCHAPPIJ'
 3 VARIA

Stadswacht Amsterdam

 30143 Archief van het Bureau Stadswacht

Stadswatermeter

 5235 Archief van de Stadswatermeter

Stalhouderij De Berebeyt

 106 Archief van de Stalhouderij De Berebeyt

Statie Nieuwendam Parochie van de Heilige Augustinus te Nieuwendam

 555 Archief van de Statie Nieuwendam en de Parochie van de Heilige Augustinus te Nieuwendam

Statie van de Heilige Nicolaas en Barbara (De Liefde); broederschap der Gelovige Zielen

 443 Archief van de Parochie van de Heilige Nicolaas en Barbara (de Liefde)
 STUKKEN AFKOMSTIG VAN BROEDERSCHAPPEN EN HET ARMBESTUUR
 
  71 Ledenregister van de Broederschap der Gelovige Zielen, met klapper, begin 19de eeuw
  

Stedelijk Initiatiefkomitee Kinderopvang (SIK)

 1533 Archief van het Stedelijk Initiatiefkomitee Kinderopvang

Stedelijk Museum Amsterdam

 30041 Archief van het Stedelijk Museum

Stedelijk vormingscentrum Rotonde

 1256 Archief van het Stedelijk Vormingscentrum Rotonde

Stedelijke Muziekschool

 266 Archief van de Koninklijke Muziekschool en van de Stedelijke Muziekschool
 2 STEDELIJKE MUZIEKSCHOOL

Stedenband Amsterdam-Beira

 30464 Archief van de Stedenband Amsterdam-Beira

Steenhouwerij D. Weegewijs, N.V.

 621 Archief van de Steenhouwerij en Fabriek van Marmerwerken Weegewijs N.V.

Steenhouwerij Van Tetterode

 30853 Archief van Steenhouwerij Van Tetterode

Steinmetz, W., lid van de Commissie van onderzoek betreffende de exploitatie enz. van het Concertgebouw

 290 Archief van de Commissie van Onderzoek betreffende de Exploitatie van het Concertgebouw

Steins Bisschop, G.M.S., wijnkoperij

 1055 Archief van de Wijnkoperij G.M.S. Steins Bisschop

Steunfonds voor patiënten in het geneeskundig gesticht Het Apeldoornsche Bosch

 1066 Archief van de Vereeniging Centraal Israëlietisch Krankzinnigengesticht in Nederland
 Overige aangesloten verenigingen, stichtingen, instellingen en fondsen in Apeldoorn en Amsterdam
 
  4.8 Steunfonds voor patiënten in het geneeskundig gesticht Het Apeldoornsche Bosch
  

Stibbe, N.J., uitvoeronderneming

 663 Archief van de Uitvoeronderneming N.J. Stibbe

Stichting Afra, voorheen tehuis Anette, Beth Palet, Hubertus

 1355 Archief van de Stichting Afra en rechtsvoorgangers

Stichting Aktiecomité Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten

 1071 Archief van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal-Pedagogische Zorg
 Gedeponeerde archieven van stichtingen of verenigingen, die onderdeel zijn van of verwant aan de Vereniging of Federatie SPZ
 
  6.7 Stichting Aktiecomité Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten
  

Stichting Algemeene Vereenigde Commissie tot Leniging van Rampen door Watersnood in Nederland

 716 Archief van de Stichting Algemeene Vereenigde Commissie ter Leniging van Rampen door Watersnood in Nederland

Stichting Algemene Vakantiehuizen voor Zwakzinnigen Algemene Stichting tot Verzorging en Verpleging van Zwakzinnigen

 1071 Archief van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal-Pedagogische Zorg
 Gedeponeerde archieven van stichtingen of verenigingen, die onderdeel zijn van of verwant aan de Vereniging of Federatie SPZ
 
  6.6 Stichting Algemene Vakantiehuizen voor Zwakzinnigen, in 1968 omgevormd tot de Algemene Stichting tot Verzorging en Verpleging van Zwakzinnigen (ASVZ)
  
  

Stichting Amstelhof

 537 Archief van de Stichting Amstelhof en rechtsvoorgangers en verwante archiefvormers
 3 ARCHIEF VAN DE STICHTING AMSTELHOF, 1963

Stichting Amstelhuizen

 537 Archief van de Stichting Amstelhof en rechtsvoorgangers en verwante archiefvormers
 4 ARCHIEF VAN STICHTING SAMENWERKENDE TEHUIZEN, 1969 VANAF 1971 STICHTING AMSTELHUIZEN
 

Stichting Amstelveense Kunstijsbaan

 30019 Archief van de Stichting Amstelveense Kunstijsbaan

Stichting Amsterdam helpt Warschau

 1035 Archief van de Stichting Amsterdam Helpt Warschau

Stichting Amsterdam Promotion

 821 Archief van de Stichting Amsterdam Promotion

Stichting Amsterdam Sportstad

 1461 Archief van de Stichting Amsterdam Sportstad

Stichting Amsterdam Tourist Assistance Service (ATAS)

 30801 Archief van de Stichting Amsterdam Tourist Assistance Service

Stichting Amsterdam Wereldboekenstad

 30505 Archief van de Stichting Amsterdam Wereldboekenstad

Stichting Amsterdam-Rijnkanaal

 431 Archief van de Stichting Amsterdam-Rijnkanaal 1952

Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst

 20013 Collectie Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst: films

Stichting Amsterdams Nautisch en Weerkundig Instituut

 5295 Archief van het Amsterdams Nautisch en Weerkundig Instituut

Stichting Amsterdamsche Kunstkring Voor Allen met voorgangers

 632 Archief van de Amsterdamsche Kunstkring en rechtsvoorgangers

Stichting Amsterdamse Filmliga

 1122 Archief van de Stichting Amsterdamse Filmliga

Stichting Amsterdamse Kinderdagverblijven

 1235 Archief van de Stichting Amsterdamse Kinderdagverblijven

Stichting Amsterdamse kunstmaand

 1147 Archief van Jan Huckriede betreffende de Stichting Amsterdamse Kunstmaand

Stichting Amsterdamse Museumkring voor Moderne Kunst

 1430 Archief van de Vereniging Amsterdamse Museumkring van Moderne Kunsten

Stichting Amsterdamse raad voor informatica en telecommunicatie

 1306 Archief van de Stichting Amsterdamse Raad voor Informatica en Telecommunicatie

Stichting Antilliaans-Arubaans Inloophuis "Sembra"

 1540 Archief van het Antilliaans-Arubaans Inloophuis "Sembra"

Stichting Architecten G.B. Salm en A. Salm Gbzn.

 1315 Archief van G.B. Salm en A. Salm Gbzn.
 2 STICHTING ARCHITECTEN G.B. EN A. SALM

Stichting Aristoteles

 1415 Archief van de Stichting Aristoteles

Stichting Audiovisuele Manifestaties

 1363 Archief van de Stichting Audiovisuele Manifestaties

Stichting Beheer Mercatorplein e.o. (SBM)

 30346 Archief van de Stichting Beheer Mercatorplein e.o.

Stichting behoud en herstel Czaar Peterstraat

 1182 Archief van de Stichting Behoud en Herstel Czaar Peterstraat

Stichting Bijbelkiosk-Arbeid

 20019 Collectie Stichting Bijbelkiosk-Arbeid: films

Stichting Bouwen en Wonen in de Pijp

 1172 Archief van de Stichting Bouwen en Wonen in de Pijp

Stichting bouwfonds Ancient Order of Foresters

 1248 Archief van de Order of Foresters
 Forester stichtingen
  22.1 Stichting Bouwfonds A.O.F.

Stichting Brienens Gesticht de Star

 1433 Archief van het Van Brienens Hofje De Star

Stichting Burgemeester Rijnders boeken- en tijdschriftenfonds

 1609 Archief van de Stichting Burgemeester Rijnders Boeken- en Tijdschriftenfonds
 Stukken van algemene aard
 Bestuursverslagen
 1 Verslagen van de bestuursvergaderingen
 Agenda's
  2 Conceptagenda's opgesteld door de secretaris
  3 Agenda's van de bestuursvergaderingen
 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
  Organisme
  Bestuursinrichting
  4 Statuten van de Stichting, afschrift
  5 Stukken betreffende de inschrijving in de stichtingenregister van de Kamer van Koophandel
 
  6 Stukken betreffende de liquidatie van de stichting
  Bestuur
   7 Ingekomen brief betreffende een voordracht voor de functie van secretaris- penningmeester
  
   8 Correspondentie betreffende voordracht en benoeming van bestuursleden
  
   9 Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur
   10 Minuut van een uitgaande brief van de secretaris-penningmeester aan bestuursleden handelend over het ontbreken van vergaderingen over een reeks van jaren
   
   
  Hulpmiddelen tot uitvoering van de taak
  Financiën
  11 Stukken betreffende de fondsverwerving
  Financieel beheer
   12 Balans en exploitatierekeningen met toelichtingen en met totaaloverzichten
  
   13 Kasboek
   14 Accountantsverklaringen over de jaarrekeningen
  Uitvoering taak
   15-19 Stukken betreffende de besteding van de door de stichting beschikbaar gestelde dotaties
   
    15 Verenigde openbare bibliotheken Amstelveen
    16 Diverse stichtingen en instellingen
    17 Bibliotheek "Aagje Deken" in Nes aan de Amstel
   
    18 Projectgroep " Het Kruitvat"
    19 Stichting Muziekschool

Stichting Carmel

 1187 Archief van de Stichting Carmel

Stichting Centraal Archief Katholiek Amsterdam

 1310 Archief van de Stichting Centraal Archief Katholiek Amsterdam

Stichting Centraal Bureau voor Huurauto- en Taxivervoer; strafcommissie

 5305 Archief van de Strafcommissie voor Taxi- en Huurautochauffeurs en rechtsvoorganger

Stichting Centraal Israëlitisch weeshuis in Nederland

 1157 Archief van de Stichting Centraal Israëlitisch Weeshuis in Nederland

Stichting Centrale Bedrijfskeukens Amsterdam ten Zuiden van het IJ

 299 Archief van de Stichting Centrale Bedrijfskeuken Amsterdam ten Zuiden van het IJ

Stichting Coördinatie van Communicatie met betrekking tot gegevens voor Onderzoek inzake Ziekteverzuim (CCOZ)

 1243 Archief van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden
 3 De Stichting Coordinatie van Communicatie m.b.t. gegevens voor onderzoek inzake ziekteverzuim (CCOZ) 1975-1986
 

Stichting Dagverblijf voor kleuters (Kabouterhuis)

 1146 Archief van 't Kabouterhuis

Stichting De Joodse Invalide; Ziekenhuis

 1213 Archief van de Vereniging 'De Joodse Invalide'
 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
  2.9 EXPLOITATIE ZIEKENHUIS
  2.10 VOORRADEN
  2.11 VERPLEGING VAN BEWONERS
  2.12 PERSONEEL

Stichting De Oude Kerk te Amsterdam

 30886 Archief van de Stichting De Oude Kerk

Stichting De Poort, Protestants Christelijk Centrum voor verpleeghuiszorg

 1429 Archief van de Stichting De Poort

Stichting De Salon

 1151 Archief van de Stichting De Salon

Stichting de Schans

 1277 Archief van de Stichting De Schans

Stichting de Werkschuit, centrum voor ontwikkeling van kreativiteit Stichting Kunstzinnige Vorming Amsterdam Stichting Kunstweb Stichting Taalvorming Muyzenberg

 918 Archief van de Stichting de Werkschuit

Stichting Dertiende Internationale Industrieel Filmfestival

 849 Archief van de Stichting Dertiende Internationale Industrieel Filmfestival

Stichting Deutscher Hilfsverein Stichting Amsterdams Oecumenisch Centrum voor Hulpverlening aan Buitenlanders

 30814 Archief van de Stichting Amsterdams Oecumenisch Centrum voor Hulpverlening aan Buitenlanders i.s.m. Stichting Deutscher Hilfsverein

Stichting Dijsselhofkliniek

 1102 Archief van de Stichting Dijsselhofkliniek

Stichting Doopsgezinde Vrouwenzendingshulp Doopsgezinde Vrouwen Hulp-Vereeniging

 30610 Archief van de Stichting Doopsgezinde Vrouwenzendingshulp en rechtsvoorgangers

Stichting Dorpsraad Driemond

 1264 Archief van de Stichting Dorpsraad Driemond

Stichting Eduard van Beinum

 945 Archief van de Eduard van Beinumstichting

Stichting Eigen Gebouw Moderne Arbeidersvereniging Nieuwer Amstel (Egmana)

 1581 Archief van de Stichting EGMANA

Stichting erefonds voor oud-verpleegsters

 1371 Archief van de Stichting Erefonds voor Oud-Verpleegsters

Stichting Experimentele Werkbemiddeling

 955 Archief van de Stichting Experimentele Werkbemiddeling

Stichting Federatie Nazorg Buitengewoon Onderwijs

 1071 Archief van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal-Pedagogische Zorg
 4 Stichting Federatie Nazorg Buitengewoon Onderwijs

Stichting Federatie Sociaal Pedagogische Zorg

 1071 Archief van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal-Pedagogische Zorg
 3 Stichting Federatie Sociaal Pedagogische Zorg

Stichting Federatie van Verenigingen van Ouders en Vrienden van Geestelijk en/of Lichamelijk Gehandicapte Kinderen

 1071 Archief van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal-Pedagogische Zorg
 Gedeponeerde archieven van overkoepelende organisaties, waarin de Vereniging en/of Federatie SPZ vertegenwoordigd is
 
  7.4 Stichting Federatie van Verenigingen van Ouders en Vrienden van Geestelijk en/of Lichamelijk Gehandicapte Kinderen
  

Stichting Floriade 1982

 1045 Archief van de Stichting Floriade 1982

Stichting Foresters Studiefonds

 1248 Archief van de Order of Foresters
 Forester stichtingen
  22.4 Stichting Forester Studiefonds

Stichting FORSA, Steunpeunt voor Antillianen en Arubanen in Amsterdam en omstreken

 1623 Archief van de Stichting FORSA

Stichting Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten

 1071 Archief van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal-Pedagogische Zorg
 Gedeponeerde archieven van stichtingen of verenigingen, die onderdeel zijn van of verwant aan de Vereniging of Federatie SPZ
 
  6.5 Stichting Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten (GLG)

Stichting Geschiedschrijving Internationaal Toonkunstenaarscentrum Queekhoven te Breukelen

 1201 Archief van de Stichting Geschiedschrijving Internationaal Toonkunstenaarscentrum Queekhoven

Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen (G.M.F., 1951-)

 751 Archief van de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen

Stichting Gietershof

 30138 Archief van de Stichting Gietershof

Stichting Gooisch Natuurreservaat

 5352 Archief van de Stichting Gooisch Natuurreservaat

Stichting Haarlemmerpoort, vormingsinstituut voor jongeren

 790 Archief van de Stichting Haarlemmerpoort

Stichting Hachsjara en Alia

 1127 Archief van de Stichting Hachsjarah en Alyah

Stichting Haemophilia

 1163 Archief van de Stichting Haemophilia
 1 STICHTING HAEMIPHILIA

Stichting Hervormd jeugd- en jongerenwerk

 1260 Archief van de Stichting Hervormd Jeugd- en Jongerenwerk

Stichting Het Amsterdamse Fonds

 846 Archief van de Stichting Het Amsterdamsche Fonds

Stichting Het Amsterdamse Luchtbeschermingsfonds

 628 Archief van de Stichting Het Amsterdamse Luchtbeschermingsfonds

Stichting het Foresterhuis

 1248 Archief van de Order of Foresters
 Forester stichtingen
  Stichting Het Forestershuis
   Beheer
    542 Stukken betreffende de te eisen schadevergoeding in verband met de vordering van het Forestershuis door de bezetter.
    
    

Stichting Het Forestershuis

 1248 Archief van de Order of Foresters
 Forester stichtingen
  Stichting Het Forestershuis
   Beheer
   543 Stukken betreffende het weer in eigen beheer krijgen van het Forestershuis en de toegekende oorlogsschadevergoeding.
   
   
   22.2.2 Financiën
   22.2.3 Restauratie
   22.2.4 Verzekering
   22.2.5 Exploitatie
   22.2.6 Overige onderwerpen

Stichting Het Merkartikel

 1281 Archief van de Stichting Het Merkartikel

Stichting Huis en Haard; Bloemenfonds

 577 Archief van de Stichting Huis en Haard
 2 BLOEMENFONDS

Stichting Huis en Haard; Genootschap Deugd en Kunde

 577 Archief van de Stichting Huis en Haard
 4 GENOOTSCHAP DEUGD EN KUNDE

Stichting Huis en Haard

 577 Archief van de Stichting Huis en Haard
 1 ALGEMEEN

Stichting Huis

 1173 Archief van de Stichting Huis
 724 Archief van P.J.A. Meersmans betreffende de Willem de Zwijger-Tentoonstelling

Stichting Hulp aan Marokkaanse Jongeren (SHMJ)

 30130 Archief van de Stichting Hulpverlening Marokkaanse Jongeren

Stichting Hulp na Onderzoek

 1040 Archief van de Vereniging Hulp na Onderzoek

Stichting IJbeeld

 1614 Collectie Stichting IJbeeld: foto's

Stichting Info Buitenland Oud-West

 30707 Archief van de Stichting Info Buitenland Oud West

Stichting Initiatief Comité Amsterdam

 905 Archief van het Initiatief Comité Amsterdam

Stichting Instituut voor kernphysisch onderzoek

 1121 Archief van het Instituut voor Kernphysisch Onderzoek te Amsterdam

Stichting Intercultureel Wijkcentrum Polanentheater

 1345 Archief van de Stichting Intercultureel Wijkcentrum Polanentheater

Stichting Internaat Kweekschool voor de Zeevaart

 949 Archief van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zeedienst (Kweekschool voor de Zeevaart)
 2 Stichting "Internaat Kweekschool voor de Zeevaart"

Stichting Internationale Tentoonstelling Het Atoom Amsterdam

 259 Archief van de Stichting Internationale Tentoonstelling Het Atoom

Stichting Jannahuis

 30618 Archief van de Stichting Jannahuis

Stichting John van Geuns Fonds

 1308 Archief van de Stichting John van Geunsfonds

Stichting Jolin (Joodse oude lieden en invaliden)

 1213 Archief van de Vereniging 'De Joodse Invalide'
 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
  BETROKKENHEID BIJ AFZONDERLIJKE STICHTINGEN
   2.4.1 JOLIN (JOODSE OUDE LIEDEN EN INVALIDEN)

Stichting Joods Maatschappelijk Werk

 1168 Archief van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk
 15015 Collectie Stichting Joods Maatschappelijk Werk

Stichting Joodsche Psychopaten- en Zwakzinnigenzorg

 1066 Archief van de Vereeniging Centraal Israëlietisch Krankzinnigengesticht in Nederland
 Overige aangesloten verenigingen, stichtingen, instellingen en fondsen in Apeldoorn en Amsterdam
 
  4.4 Stichting Joodsche Psychopathen- en Zwakzinnigenzorg

Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider

 1534 Archief van de Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider

Stichting Jordaan onderdak

 1294 Archief van de Stichting Jordaan Onderdak

Stichting Kinderpostzegels Nederland; afdeling Amstelveen

 1620 Archief van de Stichting Kinderpostzegels Nederland; Afdeling Amstelveen
 1 Register van leden
 2 Leden- en adreslijsten
 3-4 Correspondentie
 3
 4
 5 Overzichten van de financiën van het Comité Kinderpostzegels Amstelveen
 6 Overzichten van geschenkenpakketten
 7 Verslagen van vergaderingen van plaatselijke en regionale comités
 8 Stukken betreffende voorlichting en publiciteit over de kinderpostzegelacties in Amstelveen
 9 Handleidingen ten behoeve van plaatselijke comités
 10 Periodieken ten behoeve van de Stichting Kinderpostzegels Nederland en het Comité Kinderpostzegels Amstelveen
 11 Jaar- en bestedingsverslagen van de Stichting Kinderpostzegels Nederland
 12 Regeling van geschillen bestemd voor de vrijwilligers in het comité
 

Stichting Kindertelefoon

 1177 Archief van de Stichting Kindertelefoon

Stichting Koninklijk Concertgebouworkest

 693 Archief van de Nederlandse Orkeststichting tot Beheer van het Concertgebouworkest

Stichting Kunstenstad Amsterdam

 1515 Archief Kunstenstad Amsterdam

Stichting Kunstkontakt Nederland

 1085 Archief van de Stichting Kunstkontakt

Stichting Laat de kinderen tot mij komen

 997 Archief van de Lutherse Diakonessen Inrichting
 2 'LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN'

Stichting Landelijk Samenwerkingsorgaan Maatschappelijke Dienstverlening voor Geestelijk Gehandicapten

 1071 Archief van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal-Pedagogische Zorg
 Gedeponeerde archieven van stichtingen of verenigingen, die onderdeel zijn van of verwant aan de Vereniging of Federatie SPZ
 
  6.9 Stichting Landelijk Samenwerkingsorgaan Maatschappelijke Dienstverlening voor Geestelijk Gehandicapten (LSO, SO en later Somma genoemd)
  
  

Stichting Landelijke Unie van Vrijwilligers

 1144 Archief van de Stichting Landelijke Unie van Vrijwilligers

Stichting Leermiddelen Fonds

 1570 Archief van het Marcanti College en rechtsvoorgangers
 Archieven van de overige scholen die in het Marcanti College zijn opgegaan
 
  Daniel Goedkoopschool
   111 Notulen van de vergaderingen van de Stichting Leermiddelen Fonds
   

Stichting Liberaal Joods Onderwijs

 1186 Archief van de Stichting Liberaal Joods Onderwijs

Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA)

 30893 Archief van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam

Stichting Lokale en Regionale Televisie en Radio Omroep (SALTO Omroep Amsterdam)

 20003 Collectie Stichting Lokale en Regionale Televisie en Radio Omroep: video's

Stichting Luchttunnel

 30567 Archief van de Stichting Luchttunnel

Stichting Luthers Buitencentrum te Utrecht

 833 Archief van de Stichting Luthers Buitencentrum te Utrecht

Stichting Maatschappijgeschiedenis

 1155 Archief van de Stichting Maatschappij-Geschiedenis

Stichting Manifestatie Amsterdam-Venetië

 1265 Archief van de Stichting Amsterdam-Venetië
 1265.AV Archief van de Stichting Manifestatie Amsterdam-Venetië en de Stichting Amsterdam versierd: geluidsdragers

Stichting Marokkaanse vrouwen Amsterdam

 1517 Archief van de Stichting Marokkaanse Vrouwen Amsterdam

Stichting Meningpeiling Leidseplein (Bouwes wat anders)

 1161 Archieven van de Stuurgroep Meningspeiling Leidseplein, de Stichting Bouw-es-wat-anders en Verwante Actiegroepen

Stichting Mi Oso es Mi Kas (Moemk)

 30127 Archief van de Stichting Mi Oso Es Mi Kas

Stichting Modern Maecenaat te Breda

 1334 Collectie Truus Trompert

Stichting Moskee Vinkenstraat Amsterdam

 1559 Archief van de Stichting Moskee Vinkenstraat Amsterdam

Stichting Mozeshuis

 30892 Archief van de Stichting Mozeshuis

Stichting Museum Het Rembrandthuis

 1397 Archief van de Stichting Het Rembrandthuis

Stichting Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg

 1071 Archief van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal-Pedagogische Zorg
 Gedeponeerde archieven van overkoepelende organisaties, waarin de Vereniging en/of Federatie SPZ vertegenwoordigd is
 
  7.2 Stichting Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg (NOZ), voorheen Centraal Orgaan Zwakzinnigenzorg (COZ)
  

Stichting Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten

 1071 Archief van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal-Pedagogische Zorg
 Gedeponeerde archieven van stichtingen of verenigingen, die onderdeel zijn van of verwant aan de Vereniging of Federatie SPZ
 
  6.10 Stichting Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten

Stichting Natuurmonument De Beer

 999 Archief van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
 GEDEPONEERDE ARCHIVALIA
  ARCHIVALIA OVERGEDRAGEN DOOR DE VOORMALIGE EIGENAREN VAN AANGEKOCHTE TERREINEN
  
   2.1.5 STICHTING 'NATUURMONUMENT DE BEER'

Stichting Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek

 1324 Archief van de Stichting Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek

Stichting Nederlands-Joods familiearchief

 578 Archief van de Stichting Nederlands Joods Familiearchief

Stichting Nederlandsch Christelijk Persbureau

 189 Archief van de Stichting Nederlandsch Christelijk Persbureau

Stichting Noordhollandse Buitenkliniek

 1163 Archief van de Stichting Haemophilia
 3 STICHTING NOORDHOLLANDSE BUITENKLINIEK

Stichting Nutsschool voor beeldende expressie

 1129 Archief van het Nutsatelier voor Beeldende Expressie

Stichting Observatiehuis voor jongens

 551 Archief van het Observatiehuis voor Jongens te Amsterdam

Stichting Olympische Spelen Amsterdam 1992

 1006 Archief van de Stichting Olympische Spelen Amsterdam 1992

Stichting Onderwijs Buitenlanders

 30805 Archief van de Stichting Onderwijs Buitenlanders

Stichting Onderwijswinkel Amsterdam

 1249 Archief van de Stichting Onderwijswinkel Amsterdam

Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek op Rooms-katholieke grondslag Sint Willibrord Stichting Kunstkring Beatrijs Stichting Openluchtspel Beatrijs

 1605 Archief van de Stichting Openluchtspel Beatrijs, Stichting Kunstkring Beatrijs en de Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek op Rooms-Katholieke Grondslag St. Willibrord
 Stichting Openluchtspel Beatrijs en de stichting Kunstkring Beatrijs
 2 Correspondentie
 3 Stukken betreffende verzekeringen, contracten en recettes
 4 Stukken betreffende de opgevoerde voorstellingen
 5 Stukken betreffende de begrotingen en rekeningen
 Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek op R.k. Grondslag Sint Willibrord
 
  6 Stukken betreffende de oprichting en opheffing (1937)
  7 Correspondentie (1937)
  10 Stukken betreffende de rekeningen en begrotingen
  11 Stukken betreffende het bibliotheekgebouw
  8 Jaarverslagen
  9 Notulen van een vergadering van het bestuur

Stichting Openluchtspel Beatrijs Stichting Kunstkring Beatrijs Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek op Rooms-katholieke grondslag Sint Willibrord

 1605 Archief van de Stichting Openluchtspel Beatrijs, Stichting Kunstkring Beatrijs en de Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek op Rooms-Katholieke Grondslag St. Willibrord
 Stichting Openluchtspel Beatrijs en de stichting Kunstkring Beatrijs
 
  1 Notulen van de vergaderingen van het bestuur

Stichting Opleidingen Ambulante Zwakzinnigenzorg

 1071 Archief van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal-Pedagogische Zorg
 Gedeponeerde archieven van stichtingen of verenigingen, die onderdeel zijn van of verwant aan de Vereniging of Federatie SPZ
 
  6.1 Stichting Opleidingen AZ (Opleidingen voor de Ambulante Zwakzinnigenzorg, voorheen Opleidingen voor Verzorgende en Opvoedende Beroepen in Ambulante Voorzieningen voor Zwakzinnigen)
  
  

Stichting Pensioenfonds Langeveldt Schröder

 1027 Archief van Makelaars in Assurantiën en de Hudig-Langeveldt Groep B.V. met Amsterdamse rechtsvoorgangers
 ARCHIEF VAN DE FIRMA J. LANGEVELDT-J. HERM. SCHRÖDER, NA 1936 LANGEVELDT SCHRÖDER
 
  1.7 STICHTING PENSIOENFONDS LANGEVELDT SCHRÖDER

Stichting Phia Berghout

 1447 Archief van de Stichting Phia Berghout

Stichting Posthoornkerk

 30514 Archief van de Stichting De Posthoorn

Stichting radio- omroep en televisiezender Het Parool, omroeporganisatie voor de stad Amsterdam

 1017 Archief van de Stichting Radio-Omroep en Televisie-Zender Het Parool

Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (RTV Noord-Holland)

 20001 Geluidsarchief van de Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (RTV Noord-Holland)

Stichting Release, onder auspiciën van de Bond voor Vrijheidsrechten

 1197 Archief van de Stichting Release

Stichting Rooms-Katholiek Burger Oude-Mannenhuis onder de zinspreuk Brentano's steun des ouderdoms

 439 Archief van de Regenten van de Stichting Rooms-Katholiek Burger Oude-mannenhuis
 1 ALGEMENE ZAKEN
 2 BIJZONDERE ZAKEN
 3 VARIA

Stichting Rudolf Mengelberg Fonds

 1093 Archief van de Stichting Rudolf Mengelbergfonds

Stichting Sail Amsterdam

 1325 Archief van de Stichting Sail Amsterdam

Stichting samenwerkende Amsterdamse kruisverenigingen

 750 Archief van de Vereeniging Amsterdamsche Wijkverpleging
 4 STICHTING SAMENWERKENDE AMSTERDAMSE KRUISVERENIGINGEN
 

Stichting Sociaal Pedagogische Zorg

 1071 Archief van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal-Pedagogische Zorg
 1 Stichting Sociaal Pedagogische Zorg

Stichting Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel Amsterdam

 5312 Archief van de Stichting Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel Amsterdam

Stichting Sociale en Juridische Hulp aan Buitenlanders

 5489 Archief van de Secretarie; Stichting Sociale en Juridische Hulp aan Buitenlanders

Stichting Sociale en Medische Dienstverlening Holendrecht en werkgroep Eerste Lijn

 969 Archief van de Werkgroep Eerste Lijn en Stichting Sociale en Medische Dienstverlening Holendrecht

Stichting Sociale Kontakt Centra

 1033 Archief van de Stichting Sociale Kontakt Centra

Stichting Sociale Opbouw Westelijk Amsterdam

 1008 Archief van de Stichting Sociale Opbouw Westelijk Amsterdam

Stichting Steunfonds Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg

 1071 Archief van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal-Pedagogische Zorg
 Gedeponeerde archieven van overkoepelende organisaties, waarin de Vereniging en/of Federatie SPZ vertegenwoordigd is
 
  7.3 Stichting Steunfonds Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg

Stichting Steunfonds Sociaal Pedagogische Zorg

 1071 Archief van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal-Pedagogische Zorg
 Gedeponeerde archieven van stichtingen of verenigingen, die onderdeel zijn van of verwant aan de Vereniging of Federatie SPZ
 
  6.3 Stichting Steunfonds Sociaal Pedagogische Zorg

Stichting Stuwkracht 10

 1421 Archief van de Stichting Stuwkracht 10

Stichting Tabitha, voor het uitdelen van kleding en versterkende middelen aan behoeftige kinderen

 190 Archief van de Hersteld Evangelisch-Luthersche Gemeente
 ENIGE KLEINE ARCHIEVEN EN LOSSE ARCHIEFSTUKKEN
  10.5 Archief van de stichting 'Tabitha'

Stichting Technische school Concordia Inter Nos

 1231 Archief van de Stichting Technische School Concordia Inter Nos

Stichting ter bevordering van het welzijn van alleenstaanden (SOLAS)

 30124 Archief van de Stichting ter Bevordering van het Welzijn van Alleenstaanden (SOLAS); Afdeling Amsterdam

Stichting tot oplossing parkeerproblemen S.T.O.P.

 948 Archief van de Stichting tot Oplossing van het Parkeerprobleem

Stichting tot Oprichting en Instandhouding van Joodsche Psychiatrische Consultatie-Bureaux en Medisch-Opvoedkundige Bureaux

 1066 Archief van de Vereeniging Centraal Israëlietisch Krankzinnigengesticht in Nederland
 Overige aangesloten verenigingen, stichtingen, instellingen en fondsen in Apeldoorn en Amsterdam
 
  4.3 Stichting tot Oprichting en Instandhouding van Joodsche Psychiatrische Consultatie-Bureaux en Medisch-Opvoedkundige Bureaux
  
  

Stichting tot Voortzetting van het Onderwijs aan de Nieuwe Middelbare School voor Meisjes Naamloze Vennootschap Nieuwe Middelbare School voor Meisjes Nieuwe Middelbare School voor Meisjes

 902 Archief van Het Amsterdams Lyceum
 2 Archief van de Nieuwe middelbare school voor meisjes, met rechtsopvolger de Breitner Havo
 

Stichting Trijn Florisdochter de Bagijn

 30491 Archief van de Familie Van Lennep
 Gedeponeerde archieven
  2.4 Stichting Trijn Florisdochter de Bagijn

Stichting Uitgeverij Amsterdamse Diktaten Centrale (A.D.C.) aan de Universiteit van Amsterdam

 798 Archief van de Stichting Amsterdamse Diktaten Centrale aan de Universiteit van Amsterdam

Stichting Vakopleiding Confectie Industrie

 30443 Archief van de Stichting Vakopleiding Confectie Industrie

Stichting Verbond van Algemene Instellingen voor Zwakzinnigenzorg

 1071 Archief van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal-Pedagogische Zorg
 Gedeponeerde archieven van stichtingen of verenigingen, die onderdeel zijn van of verwant aan de Vereniging of Federatie SPZ
 
  6.4 Stichting Verbond van Algemene Instellingen voor Zwakzinnigenzorg (VAIZ)
  

Stichting Vluchthaven

 5315 Archief van de Gemeentelijke Werkgroep voor Openbaar Buitengewoon Lager Onderwijs Stichting De Vluchthaven

Stichting Vogeltrekstation Texel

 1282 Archief van de Nederlandse Ornithologische Unie en rechtsvoorgangers en de Stichting Het Vogeltrekstation
 9 ARCHIEF VAN DE STICHTING VOGELTREKSTATION TEXEL, 1930-1978
 

Stichting voor bijzondere noden in de Doopsgezinde broederschap en daarbuiten

 453 Archief van de Doopsgezinde Jongeren Bond
 14 LID D.J.B. IN DE STICHTING VOOR BIJZONDERE NODEN
 1076 Archief van de Stichting voor Bijzondere Noden in de Doopsgezinde Broederschap en Daarbuiten

Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam

 1457 Collectie Stichting voor Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam

Stichting voor radio en televisie van de Amsterdamse kerken (Kerk in Mokum)

 20014 Archief van de Stichting Kerk in Mokum

Stichting voor Surinaamse Genealogie

 30218 Collectie Stichting voor Surinaamse Genealogie

Stichting Vrienden van de Buitenkliniek en Hemofiliekliniek

 1163 Archief van de Stichting Haemophilia
 4 STICHTING VRIENDEN VAN DE BUITENKLINIEK EN HEMOFILIEKLINIEK
 

Stichting Vrienden van de Werkplaats van Vincent van Gogh

 1200 Archief van de Stichting Vrienden van de Werkplaats van het Van Goghmuseum

Stichting Vrienden van het Amstelhof

 537 Archief van de Stichting Amstelhof en rechtsvoorgangers en verwante archiefvormers
 5 ARCHIEF VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN AMSTELHOF

Stichting W.F. Westermannfonds

 773 Archief van de Stichting W.F. Westermannfonds

Stichting Welsuria

 30900 Archief van Stichting Welsuria

Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers

 982 Archief van de Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers

Stichting werkgemeenschap voor gepensioneerden U.A.

 1248 Archief van de Order of Foresters
 Forester stichtingen
  22.3 Stichting Werkgemeenschap voor Gepensioneerden U.A.

Stichting wijkopbouw Amsterdam

 1044 Archief van de Stichting Wijkopbouw Amsterdam

Stichting WK Voetbal Amsterdam, multicultureel voetbaltournooi

 1564 Archief van de Stichting WK Voetbal Amsterdam, Multicultureel Voetbaltournooi

Stichting Ziekenhuisomroep R.A.N.O.

 1365 Archief van de Stichting Ziekenhuisomroep RANO-Amsterdam

Stichting Ziekenomroep RANO

 1365.AV Archief van de Stichting Ziekenomroep RANO: audiovisueel materiaal

Stichting Zorg en Bijstand, voorheen het Genootschap Liefdadigheid Naar Vermogen

 509.AV Archief van de Stichting Zorg en Bijstand: geluidsdragers

Stichting Zorg en Bijstand

 509 Archief van de Stichting Zorg en Bijstand

Stoffenhandel S.H. Reiss

 1359 Archief van de Firma S.H. Reiss

Stoommeelfabriek Holland (Boterbloem N.V.)

 933 Archief van de Stoommeelfabriek Holland

Straatnamencommissie

 5436 Archief van de Commissie voor de Straatnamen en rechtsvoorgangers

Studenten van de Academie van Bouwkunst

 30625 Collectie Studenten van de Academie van Bouwkunst

Studentenvereniging Litteris Orientalibus Sacrum

 1262 Archief van het Theologisch Dispuut Litteris Orientalibus Sacrum

Studentenvereniging op Humanistische grondslag Socrates; afdeling Amsterdam

 802 Archief van de Studenten-Vereniging op Humanistische Grondslag Socrates; Afdeling Amsterdam en Vrijzinnig Christelijke Studentenbond; Afdeling Amsterdam
 2 AFDELING AMSTERDAM S.V.H.G. SOCRATES

Studentenvereniging op Humanistische grondslag Socrates; afdeling Amsterdam Vrijzinnige Christen Studenten Bond; afdeling Amsterdam

 802 Archief van de Studenten-Vereniging op Humanistische Grondslag Socrates; Afdeling Amsterdam en Vrijzinnig Christelijke Studentenbond; Afdeling Amsterdam

Studentenvereniging op Humanistische grondslag Socrates; hoofdbestuur

 802 Archief van de Studenten-Vereniging op Humanistische Grondslag Socrates; Afdeling Amsterdam en Vrijzinnig Christelijke Studentenbond; Afdeling Amsterdam
 1 HOOFDBESTUUR S.V.H.G. SOCRATES

Studieclub voor Oog-, Zenuw- en Oogheelkunde (O.Z.O.)

 1384 Archief van de Studieclub voor Oog-, Zenuw- en Oorheelkunde

Studiegroep Administratieve Hoofdambtenaren

 5390 Archief van de Studiegroep van Administratieve Hoofdambtenaren

Studiegroep voor de geschiedenis der Doopsgezinden/Doopsgezinde Historie-groep

 1546 Archief van de Doopsgezinde Historische Kring
 3 Gedeponeerd archief van de Studiegroep voor de geschiedenis der Doopsgezinden/Doopsgezinde Historie-groep
 

Stuurgroep Meningspeiling Leidseplein, de Sichting 'Bouw-es-wat-anders' en verwante actiegroepen

 1161.AV Archieven van de Stuurgroep Meningspeiling Leidseplein, de Sichting 'Bouw-es-wat-anders' en Verwante Actiegroepen: audiovisueel materiaal

Subalterne Rechtbanken Schout en schepenen

 5061 Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken

Subcommissie voor een huldeblijk ter nagedachtenis van mr. J.R. Thorbecke en feestcommissie voor de onthulling van deszelfs standbeeld

 150 Archief van de Subcommissie voor een Huldeblijk ter Nagedachtenis van Mr. J.R. Thorbecke en Feestcommissie voor de Onthulling van Deszelfs Standbeeld

Subsidiary High Court der Ancient Order of Foresters in Nederland en België; uitkeringsfonds bij overlijden

 1248 Archief van de Order of Foresters
 21 Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Uitkeringsfonds bij Overlijden van de S.H.C. der A.O.F.
 

Suikerraffinaderij De Drie Zuikerbrooden

 124 Archief van de Familie Van Waijenburg en Aanverwante Families
 8 SUKERRAFFINADERIJ DE DRIE ZUIKERBROODEN OP DE BLOEMGRACHT, FIRMANAAM VAN WAIJENBURG TEN SANDE
 

Suikerraffinaderij Suriname

 332 Archief van de Familie De Vogel en Aanverwante Families
 ZAKENARCHIEVEN DE VOGEL EN VERWANTE FAMILIES
  ZAKEN WAARBIJ MEER DAN ÉÉN FAMILIE BETROKKEN IS
   1.5.1 SUIKERRAFFINADERIJ 'SURINAME'

Surinaamse Bosexploitatie Maatschappij

 607 Archief van de Surinaamsche Bosch-Exploitatie Maatschappij

Suriname Museum

 30856 Archief van het Suriname Museum

Sursum Corda en het Amsterdamsche Nieuwsblad

 430 Archief van het Weekblad Sursum Corda en Het Amsterdamsche Nieuwsblad, met Stukken betreffende de Rubriek Ken Uw Stad en Toneelprijsvragen

Suykerhofje

 606 Archieven van de Regenten van het Venetiahofje, van de Regenten van het Suykerhofje en van de Familie Stoffels en Verwante Families
 3 ARCHIEF VAN DE REGENTEN VAN HET SUYKERHOFJE

Symphonie orkestvereniging Schubert

 30193 Archief van de Symphonie Orkestvereniging Schubert

Symphonieorkest Con Brio

 1555 Archief van het Symphonie Orkest Con Brio

Allebé, G.A.N. (Gerard, 1810-1892) Scheltema, Neeltje

 423 Archief van de familie Allebé
 3 GERARDUS ARNOLDUS NICOLAUS ALLEBÉ x NEELTJE SCHELTEMA
 

Backer, M. (Margarita, 1636-1673) Schaep, J.B. (Johan Bernard, 1633-1666)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP (MET PAULI OF HALLING, OEM EN VAN DER BIES EN MET DE VISSCHER)
  
   SCHAEP
    2.5.1.8 MR. JOHAN BERNARD SCHAEP (1633-1666) EN MARGARITA BACKER (1636-1673)
    

Backer, W. (Willem, 1595-1652) Spiegel, B. (Bregitta, 1606-1668)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  BACKER
   OUDSTE TAK BACKER
    2.1.2.3 WILLEM BACKER (1595-1652) EN BREGITTA SPIEGEL (1606-1668)(3)
    

Banga, S.T. (Syds Tjeerd) Salverda, Jeltie Pyters

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT BANGA
   1.8.4 SYDS TJEERD BANGA, GEHUWD MET JELTIE PIETERS SALVERDA
   

Banga, T. (Tjeerd) Salverda, Alida

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT BANGA
   TJEERD BANGA, GEHUWD MET 1E. ALIDA SALVERDA, 2E. LEEUWKJE KOSTER
   
    1060 Bruiloftsgedichten bij het huwelijk van Mr. Tjeerd Banga en Alida Salverda
    

Banga, T. (Tjeerd) Salverda, Alida Koster, Leeuwke

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT BANGA
   1.8.5 TJEERD BANGA, GEHUWD MET 1E. ALIDA SALVERDA, 2E. LEEUWKJE KOSTER
   

Bardon, L. (Lucas, 1690-1749) Six, Catharina (1688-1769)

 374 Archief van de Familie Kruimel en Aanverwante Families
 FAMILIE KLEINPENNING (1656-1895)
  5.9 LUCAS BARDON (1690-1749) EN CATHARINA SIX (1688-1769) KL 3C1
  

Baukens Symonsdr, C. (Catryn, ...-1606) Schaep, G. (Gerard, 1532-1582)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP (MET PAULI OF HALLING, OEM EN VAN DER BIES EN MET DE VISSCHER)
  
   SCHAEP
    2.5.1.4 GERRIT SCHAEP (1532-1582) EN CATRYN SIMON BAUCKENS (1606)
    

Berg, J.J. van den (...-1952) Spiekerman, Th.M. (1929-2012)

 10026 Archief van het Atelier Th.M. Spiekerman v/h Van den Berg: foto's

Bicker, J.B. (Jan Bernd, 1746-1812) Six, C. (Catharina, 1752-1793)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  BICKER
   JONGERE TAK BICKER
    2.1.2.21 MR JAN BERND BICKER (1746-1812) EN CATHARINA SIX (1752-1793)
    

Blaisse, A.J.B. (Alphonsus) Smithuijsen, S.D.M. (Stephana Dorothea Maria)

 780 Archief van de Familie Blaisse
 1-16 Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse gehuwd met Stephana Dorothea Maria Smithuijsen.
 

Blom, Maria Regina Magdalena (-1923) Stok, Johannes Anthonius van der

 717 Archief van de Familie Dirksen
 7 Testament van Maria Regina Magdalena Blom, verleden voor notaris Joh. A. van der Stok te Amsterdam. 1883 aug. 22.
 

Boele van Hensbroek, A.W.G. (Andreas Willem Gerrit, 1886-1971) Sluiter, P.J.P. (Philipa Johanna Petronella, 1889-1969)

 1227 Archief van de Familie Boele van Hensbroek
 Stukken afkomstig van leden van de familie Boele van Hensbroek
  2.9 Andreas Willem Gerrit Boele van Hensbroek (1886 - 1971) gehuwd met Philipa Johanna Petronella Sluiter (1889-1969)
  

Bondt, N. (Nicolaas, 1795-1825) Scharff, Jacoba Adriana (1798-1861)

 30269 Archief van de Familie Den Tex en Bondt: aanvulling 1 en 2
 BONDT
  3.4 NICOLAAS BONDT (1795-1825) EN JACOBA ADRIANA CHARFF (1798-1861)
  

Brants, A. (Antoni, 1805-1862) Jordens, Elisabeth Mechteld Staring, Carolina Sophia (1801-1829) Clignett, A.R. (AdelaÏde Rudolphine, 1804-1834)

 88 Archief van de Familie Brants en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  BRANTS
   FAMILIE BRANTS
    2.1.1.20 DR. ANTONI BRANTS (1805-1862) EN CAROLINA SOPHIA STARING (1801-1829) EN ADELAIDE RUDLPHINE CLIGNETT (1804-1834)
    
    

Brants, J. (Jan, 1765-1793) Stinstra, Anna (1770-1795)

 88 Archief van de Familie Brants en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  BRANTS
   FAMILIE BRANTS
    2.1.1.11 MR. JAN BRANTS (1765-1793) EN ANNA STINSTRA (1770-1795) (11)
    

Broerse, Familie Lapre, Familie Stienker, Familie

 884 Archief van de Familie Broerse en Aanverwante Families

Burger, Sara Schöffer, Ivo (1922-)

 30460 Archief van Ivo Schöffer

Caesarius, familie Schrijver, familie Zaan, familie van der Hees, familie Van Holtzman, familie

 1181 Archief van de Familie Caesarius en Aanverwante Families

Calff Pieterszn de Oude, J. (Jan) Schoonhoven, Maria Clemensdr. van

 1479 Archief van de Familie Kalff
 Familie Kalff
  Generatie VI
   019.00 Jan Calff Pieterszn de Oude gestorven 1596 x Maria Clemensdr van Schoonhoven gestorven 1574
   

Calff, J. (Jochum) Sas, Maria

 1479 Archief van de Familie Kalff
 Familie Kalff
  Generatie V
   010.00 Joachim (Jochum) Calff gestorven na 1550 x Maria Sas gestorven na 1546
   

Clercq Gz, P. de (Pieter, 1807-1879) Stinstra, Aaltje (1816-1890)

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT DE CLERCQ
   1.1.15 PIETER DE CLERCQ GZ. (1807-1879), GEHUWD MET AALTJE STINSTRA (1816-1890)
   

Clifford, J. (Johanna, 1733-1797) Six, J. (Jan, 1730-1779) Bors van Waveren, S.C. (Susanna Catharina, 1730-1760)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SIX
   2.8.2 MR JAN SIX (1730-1779) EN SUSANNA CATHARINA BORS VAN WAVEREN (1730-1760) EN JOHANNA CLIFFORD(1733-1797)
   
   

Dedel, S. (Salomon, 1775-1846) Schimmelpenninck, Catharina (1790-1842)

 728 Archief van de Familie Dedel
 Afdeling 2
  2.2 Salomon Dedel (1775-1846) en Catharina Schimmelpenninck (1790-1842)
  

Duynen, A. (Ael) Schaep, J. (Jacob, 1486-1544)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP (MET PAULI OF HALLING, OEM EN VAN DER BIES EN MET DE VISSCHER)
  
   SCHAEP
    2.5.1.2 JACOB SCHAEP (1486-1544) EN AEL DUYNEN
    

Elias, A. (Arnoldus, 1695-1762) Schaak, M. (Maria, 1707-1776)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  ELIAS (MET SCHAAK)
   ELIAS
    2.8.2.1 MR. ARNOLDUS ELIAS (1695-1762) EN MARIA SCHAAK (1707-1776)(1)
    

Fischer, J.C. (Jean Charles, 1792-1874) Simons, H. (Henriëtta, 1793-1849)

 30878 Archief van de Familie Bruijns, vanaf 1838 Mörzer Bruijns, en aanverwante families
 Archivalia van aanverwante families
  Familie Fischer
   2.5.2 Jean Charles Fischer (1792-1874) en Henriëtta Simons (1793-1849)
   

Fischer, W.F.J. (Willem Frederik Jacob, 1911-2004) Stoffel, E.E. (Engelina Elisabeth, 1916-1991)

 30878 Archief van de Familie Bruijns, vanaf 1838 Mörzer Bruijns, en aanverwante families
 Archivalia van aanverwante families
  Familie Fischer
   2.5.6 Willem Frederik Jacob (Willem) Fischer (1911-2004) en 1. M. de Bois-Boll (...-...) en 2. Engelina Elisabeth (Engelien) Stoffel (1916-1991)
   
   

Geleedst, J. Stichting Koninklijk Concertgebouworkest

 693.AV_2 Archief van de Stichting Koninklijk Concertgebouworkest: geluidsdragers met documentatie afkomstig van J. Geleedst

Groot, J. de (Jan, 18de eeuw) Steenbergen, A. (Aletta) Rambonnet, E.L (Elisabeth Lucretia)

 7 Archief van de Familie De Groot Jamin
 2 JAN DE GROOT EN EERSTE VROUW ALETTA STEENBERGEN, TWEEDE VROUW LUCRETIA RAMBONNET, HIJ IS DE ZOON VAN GERRIT DE GROOT EN MARGARETHA STEENMULDERS
 
 

Hochepied, C. (Catharina, 1656-1703) Slicher, E. (Elbert, 1652-1717)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  VAN HOORN (MET TESTART EN SLICHER, EN MET NOBEL, VAN DER MARCK EN ARCKENBOUDT)
  
   SLICHER
    2.9.4.2 MR ELBERT SLICHER (1652-1717) EN CATHARINA DE HOCHEPIED (1656-1703)
    

Insinger, H.A. (Hermann Albrecht, 1757-1805) Swarth, Anna Maria

 1455 Archief van de Bank Insinger en Co.
 Persoonlijke archivalia
  Stukken van of betreffende leden van de familie Insinger
   7.2.1 Hermann Albrecht Insinger (1757-1805) x Anna Maria Swarth (1764-1828)
   

Kalff, Adriënne (1937-) Schothorst, Wijnand Hessel van (1935-)

 1479 Archief van de Familie Kalff
 Familie Kalff
  Generatie XVIII
   309.00 Adrienne Kalff (1937 - ) x Wijnand Hessel van Schothorst (1935 - )
   

Kalff, Anna Maria (1833-1872) Schimmel, Hendrik Jan

 1479 Archief van de Familie Kalff
 Familie Kalff
  Generatie XV
   131.00 Anna Maria Kalff (1833 - 1872) x Hendrik Jan Schimmel (1823 - 1906)
   

Kalff, Augustus (1829-1897) Stuart, Anna Maria Gerarda (1839 - 1920)

 1479 Archief van de Familie Kalff
 Familie Kalff
  Generatie XV
   129.00 Augustus Kalff (1829 - 1897) x Anna Maria Gerarda Stuart (1839 - 1920)
   

Kalff, Carolina Florence (1926-) Suringar, Willem Joachim (1923-)

 1479 Archief van de Familie Kalff
 Familie Kalff
  Generatie XVIII
   288.00 Carolina Florence Kalff (1926 - ) x Willem Joachim Suringar (1923 - )
   

Kalff, Herman Theodoor (1935-) Schoemaker, Marcella Maria Stefanie (1936-)

 1479 Archief van de Familie Kalff
 Familie Kalff
  Generatie XVIII
   296.00 Herman Theodoor Kalff (1935 - ) x Marcella Maria Stefanie Schoemaker (1936 - )
   

Kalff, Jacob (1821-1903) Stemberg, Sara (1825 - 1897)

 1479 Archief van de Familie Kalff
 Familie Kalff
  Generatie XIV
   126.00 Jacob Kalff (1821 - 1903) x Sara Stemberg (1825 - 1897)
   

Kalff, Louise Maria Antonia (1838-1919) Schimmel, Hendrik Jan

 1479 Archief van de Familie Kalff
 Familie Kalff
  Generatie XV
   134.00 Louise Maria Antonia Kalff (1838 - 1919) x Hendrik Jan Schimmel (1823 - 1906)
   

Masch, Nicolaas van der Spakler, J.C. (Johan Christiaan)

 222 Archief van de N.V. Spakler en Tetterode en rechtsvoorganger
 DIVERSEN.
  138A Register v.m. van de suikerraffinadeurs Nicolaas van der Masch en Johan Christiaan Spakler onder de firma van 'van der Masch en Spakler' te Rotterdam. 1789-1875;.
  
  

Mörzer Bruijns, J. (Jacob, 1905-2002) Sikman, W.H.J. (Wilhelmina Hendrika Johanna, 1911-2011)

 30878 Archief van de Familie Bruijns, vanaf 1838 Mörzer Bruijns, en aanverwante families
 Stukken van of betreffende leden van de familie Bruijns, vanaf 1838 Mörzer Bruijns
 
  1.20 Jacob (Jaap) Mörzer Bruijns (1905-2002) en Wilhelmina Hendrika Johanna (Willy) Sikman (1911-2011)
  

Occo Pompejusdr, C. (Cathrijn) Schaep, D. (Dirck. ...-1579 ca.)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP (MET PAULI OF HALLING, OEM EN VAN DER BIES EN MET DE VISSCHER)
  
   SCHAEP
    2.5.1.3 DIRCK SCHAEP (1579/1580) EN CATHRIJN OCCO POMPEJUSDOCHTER
    

Pauli Hallincq, M.J. (Margarita Jacobs) Schaep, P. (Pieter, 1570-1620)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP
   AFZONDERLIJKE LEDEN
    2.7.2.8 DR. PIETER SCHAEP (1570-1620), MARGRIETE JACOBS PAULI (MARGRIETE PAULI HALLINCQ) (1575-1605) EN ANNA PIDT (8)
    
    

Pijll, J.C. (Jan Claesz) Simonsdochter, S. (Stijnken)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP (MET PAULI OF HALLING, OEM EN VAN DER BIES EN MET DE VISSCHER)
  
   (DE) VISSCHER
    JAN JANSZ VISSCHER DE JONGE (1582-1604) EN CORNELIA JAN CLAES PIJLL (1576-1605)
    
     STUKKEN BETREFFENDE DE OUDERS VAN CORNELIA PIJLL
     
      771 Testamenten voor notarissen te Dordrecht en Zevenbergen vanJan Claesz Pijn, oud-burgemeester van Zevenbergen, en Stijnken Simonsdochter, wonende te Zevenbergen. 1596 en 1604
      
      
      

Ploos van Amstel, Cornelis (1726-1798) Burlett, E. de (Evert) Busserus, H. (Hendrik) Splitgerber, Louis Roos, Cornelis Sebille Ameshoff, Lu

 10001 Collectie Atlas Splitgerber

Poll, Cornelia Abrahamina van de (1907-1984) Schüdel, Eduard Sigismund (1906-1948)

 183 Archief van de Familie Van de Poll
 Hoofdtak BB van de familie Van de Poll, afstammend van Jan Jacobus van de Poll (1784-1863), met aanverwante families
 
  Stukken van afzonderlijke leden van de familie Van de Poll (nazaten van Jan Jacobus van de Poll en Constantia Agatha Calkoen)
  
   Tak afstammend van Hendrik van de Poll (1866-1947) x Aaltje Ottens (1870-1952) (tak BBA)
   
    4.1.1.16. Cornelia Abrahamina van de Poll (1907-1984) x Eduard Sigismund Schüdel (1906-1948)
    

Poll, Nicolaa Geertruid van de (1778-1859) Stedman, Jan Andries (1778-1833)

 183 Archief van de Familie Van de Poll
 Overige takken van de familie Van de Poll
  Niet geadelde takken
   5.3.4. Nicolaa Geertruid van de Poll (1778-1859) x Jan Andries Stedman (1778-1833)
   

Poll, Willem Gerrit van de (1793-1872) Stralen, Agneta Clasina Catharina van (1804-1877)

 183 Archief van de Familie Van de Poll
 Hoofdtak BA, afstammend van Fredrik van de Poll (1780-1853), met aanverwante families
 
  Stukken van afzonderlijke personen
   Stukken van afzonderlijke leden van tak AB de familie van de Poll (voorouders en familieleden van Henriette Wilhelmine van de Poll (1.1.1.7.2)
   
   
    3.1.5.3. Willem Gerrit van de Poll (1793-1872) x Agneta Clasina Catharina van Stralen (1804-1877)
    

Pos, Familie Sleesen, Familie van der

 30495 Archief van de Families Pos en Van der Sleesen

Roeters van Lennep, H. (Henri, 1889-1971) Smissaert, M.M.I. (Mathilde Marie Isabelle, 1899-1976)

 30491 Archief van de Familie Van Lennep
 Verwante families
  Roeters van Lennep
   3.4.10 Henri Roeters van Lennep (1889-1971) x Mathilde Marie Isabelle Smissaert (1899-1976)
   

Salm, A. G. Bzn. (Abraham; 1857-1915)

 1315 Archief van G.B. Salm en A. Salm Gbzn.
 SALM
  1.3 ABRAHAM SALM GBZN (1857-1915)

Salm, A. G. Bzn. (Abraham; 1857-1915) Salm, G. B. (Gerlof; 1831-1897)

 1315 Archief van G.B. Salm en A. Salm Gbzn.
 1315.BT Archief van G.B. Salm en A. Salm GBzn.: bouwtekeningen

Salm, G. B. (Gerlof; 1831-1897)

 1315 Archief van G.B. Salm en A. Salm Gbzn.
 1 SALM
  1.1 GERLOF BARTHOLOMEUS SALM (1831-1897)

Salm, Gerlof Bartholomeus (1912-1993)

 1315 Archief van G.B. Salm en A. Salm Gbzn.
 SALM
  1.5 GERLOF BARTHOLOMEUS SALM AZN (1912-1993)

Salm-Brand, Catharina Elisabeth

 1315 Archief van G.B. Salm en A. Salm Gbzn.
 SALM
  1.4 CATHARINA ELISABETH SALM-BRAND (1871-1967)

Salm-Salm, Bregtje Maria

 1315 Archief van G.B. Salm en A. Salm Gbzn.
 SALM
  1.2 BREGTJE MARIS SALM-SALM (1833-1862)

Salverda, Andrys en Jeltie Altena

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT SALVERDA
   1.9.2 ANDRYS SALVERDA, GEHUWD MET JELTIE ALTENA

Salverda, Maike en Johannes Hiddinga

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT SALVERDA
   1.9.4 MAIKE SALVERDA, GEHUWD MET JOHANNES HIDDINGA
   

Salverda, Sjoukjen

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT SALVERDA
   1.9.3 SJOUKJEN SALVERDA

Samkalden, I. (Ivo; 1912-1995)

 1240 Archief van Dr. I. Samkalden

Sanders, Paul F.

 10100 Collectie Paul F. Sanders: tekeningen

Sanderus, Josua

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 245 JOSUA SANDERUS

Sandvos, Antonius Hendricus Johannes

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 642 ANTONIUS HENDRICUS JOHANNES SANDVOS

Santen, Adriaan van

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 163 ADRIAAN VAN SANTEN

Santen, Claes van

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 67 CLAES VAN SANTEN

Santen, Cornelis van en Marretje Keijser

 300 Archief van de Familie Goedkoop-Vis
 AANVERWANTE FAMILIES
  7.9 CORNELIS VAN SANTEN GEHUWD MET MARITJE KEIJSER
  

Santhagens, Arent

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 465 ARENT SANTHAGENS

Santhagens, Daniël Cornelis

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 514 DANIEL CORNELIS SANTHAGENS

Sas, Pieter

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 159 PIETER SAS

Schaak, A. (Abraham, 1707-1752)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  ELIAS (MET SCHAAK)
   SCHAAK
    2.8.3.5 ABRAHAM SCHAAK (1707-1752)(4)

Schaak, familie Elias, familie

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  2.8 ELIAS (MET SCHAAK)

Schaak, Godefridus

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 349 GODEFRIDUS SCHAAK

Schaak, O. (Olivier, 1671-1751) Beuckelman, C. (Cornelia, 1683-1752)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  ELIAS (MET SCHAAK)
   SCHAAK
    2.8.3.2 OLIVIER SCHAAK (1671-1751) EN CORNELIA BEUCKELMAN (1683-1752)(2)
    

Schaak, P. (Petrus, 1704-1774)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  ELIAS (MET SCHAAK)
   SCHAAK
    2.8.3.3 MR. PETRUS SCHAAK (1704-1774) EN CONSTANTIA ELISABETH BAELDE (1712-1759)(3)
    

Schaalje, W.F.O.

 277 Archief van W.F.O. Schaalje

Schaap, Ton

 30210 Collectie Ton Schaap

Schaar, H. van der (auteur)

 30469 Archief van H. van der Schaar

Schabaelje, Pieter

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 241 PIETER SCHABAELJE

Schaef, Hendrik

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 54 HENDRIK SCHAEF

Schaefer, J. L. N. (Jan; 1940-1994)

 1267 Archief van J. Schaefer

Schaep Pietersz, G. (Gerard, 1599-1655)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP
   AFZONDERLIJKE LEDEN
    2.7.2.10 MR. GERARD SCHAEP PIETERSZ (1599-1655) EN JOHANNA DE VISSCHER (1604-1676)(10)
    
 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP (MET PAULI OF HALLING, OEM EN VAN DER BIES EN MET DE VISSCHER)
  
   SCHAEP
    2.5.1.7 MR. GERARD SCHAEP PIETERSZ (1599-1655) EN JOHANNA DE VISSCHER (1604-1676)
    

Schaep Sackma, S. (Symon, 1566-1646) Burch, L.M. (Lysbeth Mathijsdr, 1566-1637)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP
   AFZONDERLIJKE LEDEN
    2.7.2.7 SIMON SCHAEP SACKMA (1566-1646) EN LYSBETH MATTHIJSDR BURGH (1566-1637)(7)
    

Schaep van Croesbeeck, Willem en Anna van Papenbroeck

 192 Archief van de Familie Moens en Aanverwante Families
 STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD
  Stukken betreffende het geslacht Moens (met Schaep)
   Maria Magdalena (gravin) van Sluypwijk Moens (1710/1711-1802) (8)
   
    SCHAEP
     1.3.8.4.5 Willem Schaep van Croesbeeck (1616-1655) en Anna van Papenbroeck (1621/1622-1695) (5)
     

Schaep, A.C. (Anna Catharina, 1671-1727)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP
   AFZONDERLIJKE LEDEN
    2.7.2.14 ANNA CATHARINA SCHAEP (1671-1727) EN MR. FRANCO PAAUW (1661-1724)(14)
    

Schaep, Alydt

 192 Archief van de Familie Moens en Aanverwante Families
 STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD
  Stukken betreffende het geslacht Moens (met Schaep)
   Maria Magdalena (gravin) van Sluypwijk Moens (1710/1711-1802) (8)
   
    SCHAEP
     1.3.8.4.1 Alydt Schaep (1552/1553-1600) (1)

Schaep, Baert en Jacob Jansz Rayms

 192 Archief van de Familie Moens en Aanverwante Families
 STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD
  Stukken betreffende het geslacht Moens (met Schaep)
   Maria Magdalena (gravin) van Sluypwijk Moens (1710/1711-1802) (8)
   
    SCHAEP
     1.3.8.4.2 Baert Schaep (1561/1561-1626) en Jacob Jansz Rayms (1565/1566-1626) (2)
     

Schaep, Catharina en Dirck van der Burgh van Swindrecht

 192 Archief van de Familie Moens en Aanverwante Families
 STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD
  Stukken betreffende het geslacht Moens (met Schaep)
   Maria Magdalena (gravin) van Sluypwijk Moens (1710/1711-1802) (8)
   
    SCHAEP
     1.3.8.4.4 Catharina Schaep (.... -1643) en Dirck van der Burgh van Swindrecht (.... -1645) (4)
     

Schaep, D. (Dirck. ...-1579 ca.) Occo Pompejusdr, C. (Cathrijn)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP
   AFZONDERLIJKE LEDEN
    2.7.2.3 DIRCK SCHAEP EN CATHRIJN OCCO POMPEJUSDR (3)
    

Schaep, familie

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  2.7 SCHAEP
 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  2.5 SCHAEP (MET PAULI OF HALLING, OEM EN VAN DER BIES EN MET DE VISSCHER)
  

Schaep, G. (Gerard, 1532-1582)

 1389 Collectie in Bruikleen Ontvangen Stukken van het Rijksarchief Haarlem
 2. Stukken uit de verzameling van Gerard Schaep Pietersz (1581-1655)
 

Schaep, G. (Gerard, 1532-1582) Baukens Symonsdr, C. (Catryn, ...-1606)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP
   AFZONDERLIJKE LEDEN
    2.7.2.4 GERRIT SCHAEP (1532-1582) EN CATRYN SIMON BAUCKENS (..-1606)(4)
    

Schaep, G. (Gerard, 1598-1666) Spiegel, M. (Maria, 1604-1661)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP
   AFZONDERLIJKE LEDEN
    2.7.2.9 DR. GERARD SCHAEP (1598-1666) EN MARIA SPIEGEL (1604-1661)(9)
    

Schaep, J. (Jacob, 1486-1544) Duynen, A. (Ael)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP
   AFZONDERLIJKE LEDEN
    2.7.2.2 JACOB SCHAEP (1486-1544) EN AEL DUYNEN (2)
    

Schaep, J.B. (Johan Bernard, 1633-1666)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP
   AFZONDERLIJKE LEDEN
    MR. JOHAN BERNARD SCHAEP (1633-1666) EN MARGARITA BACKER (1636-1673)(12)
    
     565 Verzen op Johan Bernard Schaep ter gelegenheid van zijn exercitatio door L. de Linda en Cornelius Fannius
     

Schaep, J.B. (Johan Bernard, 1633-1666) Backer, M. (Margarita, 1636-1673)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  BACKER
  OUDSTE TAK BACKER
   2.1.2.6 MARGARITA BACKER (1636-1673) EN MR. JOHAN BERNHARD SCHAEP (1636-1673)
   
  SCHAEP
   AFZONDERLIJKE LEDEN
    2.7.2.12 MR. JOHAN BERNARD SCHAEP (1633-1666) EN MARGARITA BACKER (1636-1673)(12)
    

Schaep, Johan (1586-1659)

 192 Archief van de Familie Moens en Aanverwante Families
 STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD
  Stukken betreffende het geslacht Moens (met Schaep)
   Maria Magdalena (gravin) van Sluypwijk Moens (1710/1711-1802) (8)
   
    SCHAEP
     1.3.8.4.3 Johan Schaep (1586-1659) (3)

Schaep, M. (Maria, 1658-1725) Bicker, H. (Henrick, 1649-1718)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  BICKER
   JONGERE TAK BICKER
    2.1.2.12 MR HENRICK BICKER(1649-1718) EN MARIA SCHAEP (1658-1725)
    

Schaep, M.J. (Maria Jacobsdr) Strijcker, D. (Dirck)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP
   AFZONDERLIJKE LEDEN
    2.7.2.5 MARIA JACOBSDR SCHAEP EN DIRCK STRIJCKER (5)
    

Schaep, P. (Pieter, 1570-1620) Pauli Hallincq, M.J. (Margarita Jacobs)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP (MET PAULI OF HALLING, OEM EN VAN DER BIES EN MET DE VISSCHER)
  
   SCHAEP
    2.5.1.5 DR. PIETER SCHAEP (1570-1620) EN MARGRIETE JACOBS PAULI (MARGRIETE PAULI HALLING) (1575-1605)
    
    

Schaep, P. (Pieter, 1582-1639)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP (MET PAULI OF HALLING, OEM EN VAN DER BIES EN MET DE VISSCHER)
  
   SCHAEP
    2.5.1.9 PIETER SCHAEP (1582-1639)

Schaep, P. (Pieter, 1635-1685) Reynst, C. (Constantia, 1638-1674)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP
   AFZONDERLIJKE LEDEN
    2.7.2.13 MR. PIETER SCHAEP (1635-1685) EN CONSTANTIA REYNST (1638-1674)(13)
    

Schaep, Pieter; Martinus Schaep en Elizabeth Anna Schaep

 192 Archief van de Familie Moens en Aanverwante Families
 STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD
  Stukken betreffende het geslacht Moens (met Schaep)
   Maria Magdalena (gravin) van Sluypwijk Moens (1710/1711-1802) (8)
   
    SCHAEP
     1.3.8.4.6 Pieter Schaep (1644-1717), Martinus Schaep (1647-1719) en Elizabeth Anna Schaep (....-1727) (6)
     

Schäfer, Annie E.L.

 30873 Collectie Annie E.L. Schäfer

Schalcke, Helen van der Eichelberg, N. (Nicolaas)

 374 Archief van de Familie Kruimel en Aanverwante Families
 FAMILIE KLEINPENNING (1656-1895)
  5.1 NICOLAAS EICHELBERG (OVERLEDEN IN 1699) EN HELENA VAN DER SCHALCKE (1646-1671) KL 1
  

Schaling, G.

 746 Archief van G. Schaling
 746.BT Archief van G. Schaling: bouwtekeningen

Schamp, Johan F.

 1456 Archief van Johan F.J. Schamp

Schardinel, E. (Edmond) Godin, B. (Barbara)

 231 Archief van de Eigenaren van het Huis Marquette, de Heerlijkheid Assendelft en het Huis Assumburg en Aanverwante Families, en van de Familie Van Limburg Stirum
 ARCHIEF ASSUMBURG
  STUKKEN VAN PERSOONLIJKEN AARD
   STUKKEN BETREFFENDE VERWANTE GESLACHTEN
    GESLACHT GODIN
     2.2.2.11.6 BARBARA GODIN EN EDMOND SCHARDINEL
     

Scharp, familie

 1595 Archief van de Familie Scharp
 I Stukken van algemene aard (Genealogieën)
 1 Chronologische aantekeningen betreffende Jan Scharp, 1680-1727 en zijn geslacht opgemaakt in
 2 Aantekeningen en correspondentie betreffende leden van aanverwante geslachten
 3 Genealogie van het geslacht Scharp, met concept door Henri J. Scharp, gedrukt
 4 Genealogische aantekeningen en levensschetsen betreffende diverse geslachten Scharp en Sharp, opgesteld door Jan Scharp in 1802 en gekopieerd en aangevuld door H.J. Scharp
 5 "Kroniek van het geslacht Scharp" genealogische aantekeningen over de jaren 1381-1894, opgemaakt in
 6 "Wapenregister van het geslacht Scharp", opgesteld eind 19e eeuw, met enkele gelijktijdige en oudere wapentekeningen, ten dele van de hand van H.J.Scharp.
 7 Aantekeningen betreffende Jacobus Scharp, 1781-1858 en zijn nakomelingen, opgemaakt in
 8 Aantekeningen betreffende de militaire loopbaan van Jacobus en Henri Ferdinand Scharp; de Schotse geslachten Scharp, Scharpe en Schairp; opgesteld in
 9 Genealogiscbe, heraldische en biografische aantekeningen betreffende de Schotse geslachten Scharp,Scharpe,Schairpe,Shairp, Sharp en Sharpe, opgemaakt in
 10 Aantekeningen en correspondentie betreffende Engelse en Schotse geslachten Sharp, opgemaakt in
 11 Alfabetisch gerangschikte aantekeningen betreffende leden van Engelse en Schotse geslachten Sharp, opgemaakt in
 12 Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Scharp over de periode 1560-1950, opgemaakt in
 
 II Stukken van persoonlijke aard
 13 Stukken afkomstig van François Gerardus Scharp
 14-15 Stukken afkomstig van Henri Ferdinandl Scharp en van zijn eerste en tweede echtgenote
 14 Particuliere aangelegenheden van hem en zijn echtgenoten
 15 Militaire loopbaan en andere functies in het openbare leven
 
 16 Stukken afkomstig van Johannes Gerhardus Scharp
 17 Stukken afkomstig van Herman André Scharp, 1837-1869.
 18 Stukken afkomstig van Guillelma Magdalena Christina Scharp
 19 Stukken afkomstig van Bernard Karel Scharp
 20-42 Stukken afkomstig van Henri Jacques Scharp
 24 Ingekomen stukken van particuliere aard, met prentbriefkaarten
 25 Stukken betreffende lidmaatschappen en ambtelijke en andere functies in het openbare leven
 26 Stukken betreffende de geschiedenis van Frankrijk over de periode middeleeuwen tot begin 20e eeuw
 27 Aantekeningen opgesteld aan de hand van een door J.Schmüll en J.Z.Kannegieter samengestelde historisch topografische kaart van Amsterdam
 28 Aantekeningen opgesteld aan de hand. van: A.A.Beekman, Geschiedkundige atlas van Nederland, 's-Gravenhage,1932
 42 Aantekeningen bij: S.A. van Lunteren, Geschiedenïs der Romeinsche en Oud-Nederlandsche Rechtsvorming
 
 43 Stukken afkomstig van Bernard Karel Scharp (jr.) en zijn echtgenote
 
 III Stukken betreffende leden van aanverwante geslachten
 44 Stukken afkomstig van Guilelmina Magdalena Christina Emanta, weduwe van W.J. Prins en moeder van Marcellina Henriette Prins
 45 Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand van Amsterdam betreffende Karel Lodewijk Prins, broer van Marcellina Henriette Prins
 
 
 IV Verzamelde stukken
 46 Gedichten op het huwelijk van Joannes Christianus Scharp met Barbera van Lom
 
 - Stukken waarvan het verband met het archief niet is gebleken
  47 Portretfoto van een militair en van een vrouw; groepsfoto van militairen
 
  48 Gedicht voor een jonge vrouw, anoniem

Scharp, H.J.

 1594 Collectie H.J. Scharp

Schellinger, Pieter

 5076.NWD Archief van de Notarissen ter Standplaats Nieuwendam
 9 PIETER SCHELLINGER, 1848 ? 1866.

Schellingh, B.H. van der (Baerte Hendriksdr, 1450-...)

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP
   AFZONDERLIJKE LEDEN
    2.7.2.1 PIETER SCHAEP (1475-..) EN BAERTE HENDRICKSDR VAN DER SCHELLING (1450-..)(1)
    
 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP (MET PAULI OF HALLING, OEM EN VAN DER BIES EN MET DE VISSCHER)
  
   SCHAEP
    2.5.1.1 PIETER SCHAEP (1457-....) EN BAERTE HENDRICKSDOCHTER VAN DER SCHELLINGH (1450-....)
    

Scheltema Beduin, Adrianus

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 639 ADRIANUS SCHELTEMA BEDUIN

Scheltema Beduin, Petrus

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 638 PETRUS SCHELTEMA BEDUIN

Scheltema de Heere, G.A.N.

 423 Archief van de familie Allebé
 8 SCHELTEMA DE HEERE

Scheltema, Pieter

 5276 Archief van de Gemeentelijke Archiefdienst
 AFGEDWAALD ARCHIEF
  1295 "Memoriënarchief Scheltema". Afschriften van brieven, concepten van verhandelingen en aantekeningen van gemeentearchivaris dr. Pieter Scheltema, alsmede een catalogus van de betreffende stukken.
  
  
  

Scheps, J.H.

 876 Archief van J.H. Scheps

Scherer, Kees

 30783 Collectie Kees Scherer / MAI

Scherpenhuisen, J.Th.

 5480 Archief van de Secretarie: stukken van mr. J.Th. Scherpenhuisen

Scherpenisse, J.L.

 30172 Collectie J.L. Scherpenisse: foto''s

Scheurleer, Pieter Jacobus

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 437 PIETER JACOBUS SCHEURLEER

Schiet, Jan

 10068 Collectie Jan Schiet

Schimmel, familie

 1479 Archief van de Familie Kalff
 Aanverwante families
  3.9 Familie Schimmel

Schimmel, Gerrit

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 558 GERRIT SCHIMMEL

Schimmelpenninck van der Oye, C.J.

 1010 Archief van Baron C.J. Schimmelpenninck van der Oye

Schimmelpenninck, familie en aanverwante families

 254 Archief van de Familie Schimmelpenninck en Aanverwante Families
 4 STUKKEN BETREFFENDE VERSCHILLENDE NIET NADER TE ONDERSCHEIDEN FAMILIES EN PERSONEN
 5 DIVERSEN

Schimmelpenninck, Gerrit en Catharina Elisabeth Oskamp

 254 Archief van de Familie Schimmelpenninck en Aanverwante Families
 SCHIMMELPENNINCK
  1.2 MR. GERRIT SCHIMMELPENNINCK (1804-1881) EN CATHARINA ELISABETH OSKAMP (1800-1873)
  

Schimmelpenninck, Jan en Johanna Engelina Gülcher

 254 Archief van de Familie Schimmelpenninck en Aanverwante Families
 1 SCHIMMELPENNINCK
  1.1 MR. JAN SCHIMMELPENNINCK (1769-1828) EN JOHANNA ENGELINA GÜLCHER (1783-1829)
  

Schimmelpenninck, Johanna Engelina Marie en Anne Gilles van Reede van ter Aa

 254 Archief van de Familie Schimmelpenninck en Aanverwante Families
 SCHIMMELPENNINCK
  1.4 JOHANNA ENGELINA MARIE SCHIMMELPENNINCK (1833-1901) EN ANNE GILLES BARON VAN REEDE VAN TER AA (1830-1864)
  
  

Schimmelpenninck, Theodoor Johan

 254 Archief van de Familie Schimmelpenninck en Aanverwante Families
 SCHIMMELPENNINCK
  1.3 THEODOOR JOHAN SCHIMMELPENNINCK (1806-1829)

Schindler, Adriana Gesina Christina

 1237 Archief van de Familie Wagener en Aanverwante Families
 ARCHIEFBESCHEIDEN VAN LEDEN VAN AANVERWANTE FAMILIES
  FAMILIE ROHLING
   2.2.8 ADRIANA GESINA CHRISTINA SCHINDLER (1862-1940), ECHTGENOTE VAN JACOBUS JAN HENDRIK MEULMAN (1854-1921)
   
   

Schipper, Jaap

 30299 Archief van J. Schipper

Schlosser, Johan Laurens

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 537 JOHAN LAURENS SCHLOSSER

Schlotter, W.M.

 1570 Archief van het Marcanti College en rechtsvoorgangers
 Archief van de Middenschool
  Oprichting
   Werkgroep Middenschool Oud-West (1972 - 1984)
    31 Ingekomen en minuten van uitgaande brieven aan en van W.M. Schlötter betreffende het middenschool-experiment
    

Schmitz, W.J.W.H.

 534 Archief van de Likeurfabriek Wijnand Fockink N.V. met verwante archiefvormers
 1 ALGEMEEN
  4 Afschriften van een acte van veilingsbepalingen, van het proces-verbaal van veiling en toewijzing en van de kwitantie der kooppenningen van het perceel Reguliersbreestraat 11 en 13
 
 
  5 Vers door Maria Theresia Francisca Schmitz ter gelegenheid van haar vaders 25 jarig administrateurschap van de likeurfabriek onder de firma Wijnand Fockink
  
  

Schneider, K.M.

 30542 Collectie Karel Schneider

Schoch, Marie Louise Wilhelmine

 183 Archief van de Familie Van de Poll
 Afgedwaalde of gedeponeerde archivalia
  7.4. Marie Louise Wilhelmine Schoch (1875-1962) en haar ouders

Schoenmakers, Selma

 30737 Collectie Selma Schoenmakers

Scholte, Hendrik

 1133 Archief van Mr. Henrik Scholte

Scholten-Overmars, familie

 808 Archief van de Familie Scholten-Overmars

Schölvinck, Franz Heinrich

 1237 Archief van de Familie Wagener en Aanverwante Families
 ARCHIEFBESCHEIDEN VAN LEDEN VAN AANVERWANTE FAMILIES
  FAMILIE SCHÖLVINCK
   2.1.1 FRANZ HEINRICH SCHÖLVINCK (1775-1861) OUDERS: JOHANN GOTTFRIED (1748-1831) EN ANNA MARIA CATHARINA ELPERS (1748-18
   
   

Schöne, familie

 1124 Archief van de Familie Schöne

Schöne, Gerrit en Alida de Waard

 1124 Archief van de Familie Schöne
 1 FAMILIE SCHÖNE
  1.1 GERRIT SCHÖNE (1709-1767) EN ALIDA DE WAARD (1693-1774)
  

Schöne, Gerrit en Maria Huytingh

 1124 Archief van de Familie Schöne
 FAMILIE SCHÖNE
  1.3 GERRIT SCHÖNE (1764-1798) EN MARIA HUYTINGH (1757-1819)
  

Schöne, Hugo Anne Cornelis

 1124 Archief van de Familie Schöne
 FAMILIE SCHÖNE
  1.12 HUGO ANNE CORNELIS SCHONE (1893-1988)

Schöne, Jan Bernd en Maria Johanna Denier van de Gon

 1124 Archief van de Familie Schöne
 FAMILIE SCHÖNE
  1.7 JOAN BERND SCHÖNE (1822-1891) EN MARIA JOHANNA DENIER VAN DE GON (?-1910)
  

Schöne, Joan Bernd en Theodora Hermina de Behr

 1124 Archief van de Familie Schöne
 FAMILIE SCHÖNE
  1.6 JOAN BERND SCHÖNE (1792-1853) EN THEODORA HERMINA DE BEHR (1799-1856)
  

Schöne, Joan Bernd Gerritsz.

 1124 Archief van de Familie Schöne
 FAMILIE SCHÖNE
  1.4 JOAN BERND GERRITSZ. SCHÖNE (1791-1824)

Schöne, Joan Bernd; Catharina Huytingh en Catharina Maria Luden

 1124 Archief van de Familie Schöne
 FAMILIE SCHÖNE
  1.5 JOAN BERND SCHÖNE (1769-1824) EN CATHARINA HUYTINGH (1776-1802) EN CATHARINA MARIA LUDEN (1779-1846)
  
  

Schöne, Johan Bernard en Alida Balthasar

 1124 Archief van de Familie Schöne
 FAMILIE SCHÖNE
  1.2 JOHAN BERNARD SCHÖNE *1721-1772) EN ALIDA BALTHASAR (1734-1799)
  

Schöne, Johan Jacob; Susanna Geertruida Bouwmeester en Anna Sophia Rauch

 1124 Archief van de Familie Schöne
 FAMILIE SCHÖNE
  1.9 JOHAN JACOB SCHÖNE (1859-1918) EN SUSANNA GEERTRUIDA BOUWMEESTER (1858-1911) EN ANNA SOPHIA RAUCH (1869-1918)
 
 
  1.10 JAN BERNHARD SCHÖNE (1883-1913)
  1.11 K.C. SCHÖNE (1883-1952)

Schöne, Johanna Frederika

 1124 Archief van de Familie Schöne
 FAMILIE SCHÖNE
  1.8 JOHANNA FREDERIKA SCHÖNE (1826-?)

Schoock, Gothofridus Amelis

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 350 MR.GOTHFRIDUS AMELIS SCHOOCK

Schoonderwoert, Gijsbert van

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 258 GIJSBERT VAN SCHOONDERWOERT

Schouten, Antonie Arnold Francois

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 599 ANTONIE ARNOLD FRANCOIS SCHOUTEN

Schouten, Karl-Heinz Martin (1919-2006) (altviolist)

 30212 Archief van Karl Schouten

Schouwenburg, Jacomina Lucia Henriëtte

 769 Archief van de Familie De Jong Schouwenburg: tweede archief
 PAPIEREN DE JONG SCHOUWENBURG
  1.3 JACOMINA LUCIA HENRIETTE SCHOUWENBURG (1833-1913)
  

Schouwenburg, Lucas Maximiliaan en Maria Henriëtte de Jong

 769 Archief van de Familie De Jong Schouwenburg: tweede archief
 PAPIEREN DE JONG SCHOUWENBURG
  1.2 LUCAS MAXIMILIAAN SCHOUWENBURG (1798-1879) TR. 1827 MARIA HENRIETTE DE JONG (1797-1882)
  

Schouwenburg, Roelof en Maria Hermanna Broes

 769 Archief van de Familie De Jong Schouwenburg: tweede archief
 1 PAPIEREN DE JONG SCHOUWENBURG
  1.1 ROELOF SCHOUWENBURG (1763-1817) TR. 1792 MARIA HERMANNA BROES (1768-1841)
  

Schouwenburg, Willem Theodoor

 769 Archief van de Familie De Jong Schouwenburg: tweede archief
 PAPIEREN DE JONG SCHOUWENBURG
  1.4 WILLEM THEODOOR SCHOUWENBURG (1836-1903)

Schram, J. Jongelingsvereeniging onder den Handwerkstand

 1460 Archief van de Jongelingsvereeniging onder den Handwerkstand, met rechtsopvolgers en aanverwante instellingen alsmede het Gedeponeerd Archief van J. Schram.

Schreuder, Pieter Willem

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 614 PIETER WILLEM SCHREUDER

Schreuders, W.P.H.

 10027 Collectie W.P.H. Schreuders

Schrick, Jan

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 227 MR. JAN SCHRICK

Schrick, Pieter (-1705)

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 172 PIETER SCHRICK

Schrijver, Cornelis

 314 Archief van Cornelis Schrijver

Schuhmacher, M.

 15007 Collectie Schuhmacher

Schultz, Bartholomeus Hendrik

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 634 BARTHOLOMEUS HENDRIK SCHULTZ

Schumacher, familie en familie Creighton

 302 Archief van de Familie Schumacher-Creighton

Schuur, Gerardus Jacobus

 10092 Collectie G.J. Schuur

Schuyt, Maria (1721-1798)

 192 Archief van de Familie Moens en Aanverwante Families
 STUKKEN WAARVAN DE SAMENHANG MET HET ARCHIEF NIET IS GEBLEKEN
 
  310 Huwelijkse voorwaarden voor notaris te Amsterdam van mr. Jacob van der Dussen en Maria Schuyt
  

Schwartz, Adriaan Cato

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 617 ADRIAAN CATO SCHWARTZ
 691 ADRIAAN CATO SCHWARTZ

Schwartzenberg en Hohenlansberg, M.O. thoe (Michiel Onuphrius, 1776-1863) Bicker, C.M. (Clara, 1772-1806)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  BICKER
   JONGERE TAK BICKER
    2.1.2.24 CLARA MAGDALENA BICKER (1772-1806) EN MICHIEL ONUPHRIUS BARON THOE SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG (1776-1863)
    
    

Schweiger, Theo

 1552 Collectie Theo Schweiger

Seeu, Jacob Jacobsz. de

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 JOANNES WEER
 Minuutacten.
  2127B 1660 Jan. 19-1666 Nov. 27.
 92 JACOB JACOBSZ. DE SEEU

Sehrick, Marten

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 311 MR.MARTEN SEHRICK

Seijn, Johanna Alida Nijhoff, Wouter (1866-1947)

 382 Archief van de Familie Van Hall
 AANVERWANTE FAMILIES
  NIJHOFF
   2.2.3 WOUTER NIJHOFF (1866-1947) x JOHANNA ALIDA SEIJN (1870-1927)
   

Selden, Geerloff Jellisz.

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 43 GEERLOFF JELLISZ. SELDEN

Sem, Aagje Jans

 300 Archief van de Familie Goedkoop-Vis
 AANVERWANTE FAMILIES
  7.12 AAGJE JANS SEM, EERSTE VROUW VAN JAN VIS, DOCHTER VAN CORNELISZ. SEM EN MAARTJE WILLEMS SCHOEN
  

Sennepart, Eduard

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 328 EDUARD SENNEPART

Servaes, Michiel

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 199 MICHIEL SERVAES

Sevenhoven, Simon van

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 208 SIMON VAN SEVENHOVEN

Sevink, Gerrit Joachim

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 502 GERRIT JOACHIM SEVINK

Shoemeijer, J.C.

 30935 Collectie Tentoonstelling voor de Tabaks-, Sigaren-, Sigaretten-Industrie en Aanverwanten (T.A.B.A.)

Sibrant Cornelisz.

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 24 SIBRANT CORNELISZ

Sieben, Rien

 30563 Collectie Rien Sieben

Sigala, Isaac

 193 Archief van Isaac Sigala

Sijlvius, Wilhelmus

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 197 WILHELMUS SIJLVIUS

Sijthoff, Isaak Gerhard ten

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 681 ISAAK GERHARD TEN SIJTHOFF

Sillem, familie

 675 Archief van Bankiers- en Familiezaken Sillem

Silvius, Adrian

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 229 MR. ADRIAN SILVIUS

Simons Stinstra, Gooitjen

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT STINSTRA
   1.5.7 GOOITJEN SIMONS STINSTRA (1763-1821)

Simons, Catharina en Jacob Dircx Hellingh

 88 Archief van de Familie Brants en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  VAN BRONCKHORST-VAN MOLLEM (MET GEERTRUYD SIMONS EN FAMILIE EN KOOL)
  
   GEERTRUYD SIMONS EN FAMILIE
    2.2.2.5 CATHARINA SIMONS (1622/23-1687) EN JACOB DIRCXSZ HELLINGH (1615/16-1679) (5)
    

Simons, Neeltge

 88 Archief van de Familie Brants en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  VAN BRONCKHORST-VAN MOLLEM (MET GEERTRUYD SIMONS EN FAMILIE EN KOOL)
  
   GEERTRUYD SIMONS EN FAMILIE
    2.2.2.4 NEELTGEN SIMONS (OVERLEDEN VÓÓR 1687) (4)
    

Sinnige, Wim

 1528 Archief van Wim Sinnige

Six de Jonge, J. (Jan, 1756-1827)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SIX
   2.8.3 MR. JAN SIX (1756-1827)

Six, A.E.E. (Anna Esther Elisabeth, 1758-1780)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SIX
   2.8.4 ANNA ESTHER ELISABETH SIX (1758-1780)

Six, C. (Catharina, 1752-1793) Bicker, J.B. (Jan Bernd, 1746-1812)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  BICKER
   JONGERE TAK BICKER
    MR JAN BERND BICKER (1746-1812) EN CATHARINA SIX (1752-1793)
    
     2.1.2.21.1 DAGBOEKEN EN CORRESPONDENTIE

Six, familie

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  2.8 SIX
 30491 Archief van de Familie Van Lennep
 Verwante families
  3.3 Six

Six, G..C. (Gijs)

 30741 Collectie jhr.mr. Gijs C. Six

Six, J. (Jan, 1688-1750) Bempden, A.E. (Anna, 1695-1773)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SIX
   2.8.1 MR. JAN SIX (1668-1750) EN ANNA ELISABETH VAN DEN BEMPDEN (1695-1773)
   

Slicher de Jonge, E. (Elbert, 1686-1714)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  VAN HOORN (MET TESTART EN SLICHER, EN MET NOBEL, VAN DER MARCK EN ARCKENBOUDT)
  
   SLICHER
    2.9.4.6 ELBERT SLICHER DE JONGE (1686-1714)

Slicher, D. (Diderick, 1665-1729)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  VAN HOORN (MET TESTART EN SLICHER, EN MET NOBEL, VAN DER MARCK EN ARCKENBOUDT)
  
   SLICHER
    2.9.4.3 MR DIDERIK SLICHER (1665-1729)

Slicher, J.B. (Jan Baptista, 1689-1766)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  VAN HOORN (MET TESTART EN SLICHER, EN MET NOBEL, VAN DER MARCK EN ARCKENBOUDT)
  
   SLICHER
    MR WIGBOLD SLICHER (1680-1740)
    922 Testament en codicillen van Wigbold SIicher en Jan Baptist Slicher, gebroeders
    
    2.9.4.7 MR JAN BAPTISTA SLICHER (1689-1766)

Slicher, P. (Pieter, 1667-1702)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  VAN HOORN (MET TESTART EN SLICHER, EN MET NOBEL, VAN DER MARCK EN ARCKENBOUDT)
  
   SLICHER
    2.9.4.4 MR PIETER SLICHER (1667-1702)

Slicher, W. (Wichbold, 1680-1740)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  VAN HOORN (MET TESTART EN SLICHER, EN MET NOBEL, VAN DER MARCK EN ARCKENBOUDT)
  
   SLICHER
    2.9.4.5 MR WIGBOLD SLICHER (1680-1740)

Slicher, W. (Wigbold, 1627-1718)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  VAN HOORN (MET TESTART EN SLICHER, EN MET NOBEL, VAN DER MARCK EN ARCKENBOUDT)
  
   SLICHER
    2.9.4.1 MR WIGBOLD SLICHER (1627-1718) EN ELISABETH SPIEGEL (1628-1707)
    

Slicher, W. (Willem, 1699-1769)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  VAN HOORN (MET TESTART EN SLICHER, EN MET NOBEL, VAN DER MARCK EN ARCKENBOUDT)
  
   SLICHER
    2.9.4.8 WILLEM SLICHER (1699-1769)

Slijck, Joannes

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 243 JOANNES SLIJCK

Slingeland Hendrix, C. (Cornelia)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP (MET PAULI OF HALLING, OEM EN VAN DER BIES EN MET DE VISSCHER)
  
   VAN DER BIES
    2.5.4.1 JAN VAN DER BIES (....-1521/1522) EN CORNELIA HENRIX (VAN SLINGELAND)
    

Slotboer, Jacob

 5076.RSD Archief van de Notarissen ter Standplaats Ransdorp, Durgerdam en Schellingwoude
 Durgerdam.
  2.3 JACOB SLOTBOER, 1736-1737.

Sluijs, Salomon van der

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 149 SALOMON VAN DER SLUIJS

Sluypwijk Moens, Maria Magdalena van (gravin)

 192 Archief van de Familie Moens en Aanverwante Families
 STUKKEN VAN PERSOONLIJKE AARD
  Stukken betreffende het geslacht Moens (met Schaep)
   Maria Magdalena (gravin) van Sluypwijk Moens (1710/1711-1802) (8)
   
    1.3.8.1 PERSONALIA
    1.3.8.2 FINANCIËLE ZAKEN
    1.3.8.3 STUKKEN BETREFFENDE DE HALFBROER VAN MARIA MAGDALENA VAN SLUYPWIJK MOENS
    

Smaale, familie Kraft, familie Reus, familie de Coster, familie

 399 Archief van de Familie Westerman en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  2.2 SMAALE (MET KRAFT EN DE REUS EN COSTER)

Smaale, J.H.

 399 Archief van de Familie Westerman en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SMAALE (MET KRAFT EN DE REUS EN COSTER)
   ALGEMEEN
    426 Aantekeningen van J.H. Smaale Jr. betreffende zijn voorgeslacht
    

Smalhout, E.

 15025 Collectie Smalhout

Smeth, familie De Goes-de Smeth, familie van der

 303 Archief van de Familie De Smeth

Smissaert, familie

 518 Archief van de Familie Van Hoorn en Aanverwante Families
 ARCHIEF VAN DE FAMILIE VAN HOORN EN AANVERWANTE FAMILIES
 
  AANVERWANTE FAMILIES
   1.2.6 SMISSAERT

Smit, Jan Willem (notaris)

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 329 MR.JAN WILLEN SMIT

Smit, M.J. (Monument Ondergedoken Kind en Beschermer) Smit-van Heek, A. (Monument Ondergedoken Kind en Beschermer)

 30825 Collectie M.J. en A. Smit; Dossier Monument Ondergedoken Kind en Beschermer

Smit, Sophia Catharina Deiman, J. R. (Johan Rudolf)

 1124 Archief van de Familie Schöne
 AANVERWANTE FAMILIES
  FAMILIE DEIMAN
   142 Gedichten ter gelegenheid van het huwelijk van Johan RudolfDeiman en Sophia Catharina Smit.
   

Smith, Johannes Jacobus

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 669 JOHANNES JACOBUS SMITH

Smits, Johannes Pieter

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 677 JOHANNES PIETER SMITS

Smits, Petrus Arendinus

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 600 PETRUS ARENDINUS SMITS

Snel, Jacobus

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 151 JACOBUS SNEL

Snoeck, Jan

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 WILLEM DENIJS
 Minuutacten van testamenten, etc.
  6673B Alphabetische Index van minuutacten van testamenten. van 1696-1720. fol. 190-261.
  
 255 MR. JAN SNOECK

Soet, Catharina Maria de (1837-1874) Hengel, Evert van (1833-1879)

 30459 Archief van de Familie Van Hengel
 Familie van Hengel
  1.10 Evert van Hengel (1833-1879) x Catharina Maria de Soet (1837-1874)
  

Someren Brand, familie Van; familie Hordijk en familie De Ridder

 313 Archief van de Familie Van Someren Brand en Aanverwante Families

Son, Abraham van en Sophia Huysman

 374 Archief van de Familie Kruimel en Aanverwante Families
 FAMILIE CHASSÉ (1699-1849)
  2.2 ABRAHAM VAN SON EN SOPHIA HUYSMAN CH 1B

Son, Anna van

 374 Archief van de Familie Kruimel en Aanverwante Families
 FAMILIE CHASSÉ (1699-1849)
  2.1 ANNA VAN SON (OVERLEDEN IN 1751) CH 1A

Son, Mathijs van

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 325 Mr. MATHYS VAN SON

Son, Sal van

 30213 Archief van Salomon van Son

Sonmans, Nicolaas

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 280 NICOLAAS SONMANS

Spiegel Dircksz, E. (Elbert)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  VAN HOORN (MET TESTART EN SLICHER, EN MET NOBEL, VAN DER MARCK EN ARCKENBOUDT)
  
   SLICHER
    MR WIGBOLD SLICHER (1627-1718) EN ELISABETH SPIEGEL (1628-1707)
    
     2.9.4.1.1 STUKKEN BETREFFENDE DE VADER VAN ELISABETH SPIEGEL
     

Spiegel, familie Backer, familie

 172 Archief van de Familie Backer en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE VERSCHILLENDE NIET NADER TE ONDERSCHEIDEN FAMILIES EN PERSONEN
 
  DIVERSEN
   730 Afschriften en originele stukken betreffende de hofsteden Nuyssenburch en Sandenhoef te Overveen en Aerdenhout, toebehorend van 1609-1847 aan de families Spiegel en Backer
   
   

Spiegel, M. (Maria, 1604-1661) Schaep, G. (Gerard, 1598-1666)

 195 Archief van de Familie Bicker en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  SCHAEP (MET PAULI OF HALLING, OEM EN VAN DER BIES EN MET DE VISSCHER)
  
   SCHAEP
    2.5.1.6 DR. GERARD SCHAEP (1598-1666) EN MARIA SPIEGEL (1604-1661)
    

Spijker, Anna Maria Martha

 809 Archief van de Familie Marlof en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN.
 
  SPIJKER
   2.8.3 Anna Maria Martha Spijker, geboren 1893, dochter van Jacobus Spijker en Geertruy Elisabeth Marlof, in 1918 gehuwd
   

Spijker, Hendrik Jan

 809 Archief van de Familie Marlof en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN.
 
  SPIJKER
   2.8.2 Hendrik Jan Spijker, 1855 ? 1907, zoon van Jacobus Spijker en Jannetje de Groot.
   

Spijker, Jacobus (1814-1889)

 809 Archief van de Familie Marlof en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN.
 
  SPIJKER
   2.8.1 Jacobus Spijker, 1814 ? 1889, in 1842 gehuwd met Jannetje de Groot, 1816 ? 1895.
   

Splinter, familie

 30518 Archief van de Familie Splinter

Splinter, H. (Hendrik, 1930-...) Vroonland, M. (Margaretha, 1928-2000) Vries, C. de (Coenraad, 1926-1983)

 30518 Archief van de Familie Splinter
 - Hendrik Splinter (1930- ...) en Margaretha Vroonland (1928-2000), eerder gehuwd met Coenraad de Vries (1926-1983)
 

Splinter, H. (Hendrik, 1952-...) Schuurman, W.M. (Mappie)

 30518 Archief van de Familie Splinter
 - Hendrik Splinter (1952-...) en Wiebregje Martha (Mappie) Schuurman
 

Splinter, J. (Johann, 1952-...) Koopman, E. (Engelbertha, 1953-...)

 30518 Archief van de Familie Splinter
 - Johann Splinter (1954-...) en Engelbertha Koopman (1953-...)

Splinter, M. (Margaret, 1962-...) Polderman, E. (Eric) Sterrenburg, M. (Meindert)

 30518 Archief van de Familie Splinter
 - Margaret Splinter (1962-...) en 1. Eric Polderman ; 2. Meindert Sterrenburg
 

Splitgerber, Louis

 725 Archief van Louis Splitgerber
 15003 Collectie Splitgerber

Spook, C.

 12000 Archief van het Bureau Monumentenzorg: glasnegatieven en negatiefloze foto's
 Nieuwe Achtergracht
 5081 Nieuwe Achtergracht
 Palmgracht
  5411 Palmgracht 62
  5412 Palmgracht 64
 10137 Collectie Stadsarchief Amsterdam: prentbriefkaarten
 Prentbriefkaarten op adres
  A
  34 Alexanderplein
  H
  Herengracht ten westen van de Leidsestraat
   639 Herengracht
  K
   915 Kromme Waal

Sprang van Lee, Jan van der

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 560 JAN VAN DER SPRANG VAN LEE

Sprenkeling, Bert (1935-2012)

 30784 Collectie Bert Sprenkeling / MAI

Springer, Willem (1815-1907)

 30431 Archief van Willem Springer

Staal, Cornelis

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 377 MR. CORNELIS STAAL

Staal, E.C.J.

 259.A Archief van E.C.J. Staal

Staats, Barend

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 25 BAREND STAATS

Stadig, D.B. (Duco), wethouder

 30560 Archief van D.B. Stadig

Stadnitski en Van Heukelom, families

 599 Archief van Handelshuis Stadnitski en Van Heukelom

Stafmaeker Varlet, David

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 189 DAVID STAFMAEKER VARLET

Stahl, Isabel

 1237 Archief van de Familie Wagener en Aanverwante Families
 ARCHIEFBESCHEIDEN VAN LEDEN VAN DE FAMILIE WAGENER
  1.14 ISABEL STAHL (GEB.1934), WERKZAAM IN HET REISWEZEN, ECHTGENOTE VAN TJOMME WAGENER (GEB.1921)
  

Stam, Nico van der (1925-2000)

 30785 Collectie Nico van der Stam / MAI

Staring, Winanda Mathilda (1799-1825) Brants, J. (Jan, 1798-1822)

 88 Archief van de Familie Brants en Aanverwante Families
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE FAMILIES EN PERSONEN
 
  BRANTS
   FAMILIE BRANTS
    2.1.1.18 JAN BRANTS (1798-1822) EN WINANDA MATHILDA STARING (1799-1825) (18)
    

Steeman, Gerrit

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 113 GERRIT STEEMAN

Steenhardt Carré, L. van Tholens, K.P. (Karel; 1882-1971)

 10063 Archief van K.P. Tholens, L. van Steenhardt Carré: bouwtekeningen

Steenhoff, familie

 324 Archief van de Familie Steenhoff-Verburg

Steenhuis, Cornelia Marijke en Siegfried Steenhuis

 287 Archief van de Familie Kam
 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE PERSONEN
  IR. JAN GERRIT KAM 1894-TROUWT 1922 HENR.JACOBA HAAS EN 1953 M.A. CORNELISSEN KINDEREN: 1. BENJAMIN JAN 1924. 2
  
  
   1.7.7 CORNELIA MARIJKE 1930-TROUWT SEPT.1953 SIEGFRIED STEENHUIS
   

Steenmulders, M (Margaretha) Groot, G. de (Gerrit)

 7 Archief van de Familie De Groot Jamin
 1 GERRIT DE GROOT EN MARGARETHA STEENMULDERS

Steffen, Nico Stichting Koninklijk Concertgebouworkest

 693.AV_1 Archief van de Stichting Koninklijk Concertgebouworkest: geluidsdragers afkomstig van N.P.H. Steffen

Steijn, Dorothea Deutz, J. (Jacob)

 231 Archief van de Eigenaren van het Huis Marquette, de Heerlijkheid Assendelft en het Huis Assumburg en Aanverwante Families, en van de Familie Van Limburg Stirum
 ARCHIEF ASSUMBURG
  STUKKEN VAN PERSOONLIJKEN AARD
   STUKKEN BETREFFENDE GESLACHTEN, WAARVAN LEDEN EIGENAARS VAN ASSUMBURG ZIJN GEWEEST
   
    GESLACHT DEUTZ
     2.2.1.2.13 JACOB DEUTZ EN DOROTHEA STEIJN

Steijn, Marginus Jacobus van

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 542 MARGINUS JACOBUS VAN STEIJN

Steijns, Jozeph

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 35 JOZEPH STEIJNS

Stein Callenfels, Johan Adriaan van

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 651 JOHAN ADRIAAN VON STEIN CALLENFELS

Stenger, John G. en Ineke Vettewinkel

 712 Archief van de Familie en de Firma Vettewinkel
 INVENTARIS VAN HET FAMILIEARCHIEF
  146-148 John G. Stenger-Ineke Vettewinkel; dochter van D.H. Vettewinkel-R. Sterk, geboren 1924 dec. 14; gehuwd 1948 oct. 9.
  

Sterkman, Albertus Willem Paulus

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 726 ALBERTUS WILLEM PAULUS STERKMAN

Sterlinx, Adriaen

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 107 MR. ADRIAEN STERLINX

Stern, Richard

 30139 Collectie Richard Stern

Steur, Jacob

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 78 JACOB STEUR

Stiffrij, Pieter Eliza

 5075 Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 556 PIETER ELIZA STIFFRIJ

Stigt, J. van (Joop; 1934-2011)

 30710 Archief van Joop van Stigt

Stinstra, Andries en Aaltje Lolcama

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT STINSTRA
   1.5.8 ANDRIES STINSTRA (1783-1846), GEHUWD MET AALTJE LOLCAMA (1784-1863)
   

Stinstra, Baudina en Jelle Wildschut

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT STINSTRA
   1.5.5 BAUDINA STINSTRA (1739-1821), GEHUWD MET JELLE WILDSCHUT (1741-1814)
   

Stinstra, familie

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT STINSTRA
   GENEALOGISCHE GEGEVENS
    920 Geslachtsregister van de familie Stinstra, opgemaakt door Pieter Stinstra Sr. Met latere toevoegingen van Dirkje Zeper (?) en Pieter de Clercq. Met enkele bijlagen
   
   
    921 Genealogische aanteekeningen, geschreven door Aaltje de Clercq-Stinstra, betreffende het geslacht Stinstra, beginnend 1673. Z.j.
   
   
    922 Diverse overlijdensaankondigingen betreffende leden van het geslacht Stinstra
   
    923 Aankondiging van het huwelijk van Klaas Banga en Leeuwke Stinstra. 1e proclamatie 1856 Juni 8
   
    924 Diverse bruiloftsdichten bij het huwelijk van leden van het geslacht Stinstra
   
    925 Photografische afdrukken van silhouetten van Ds. Joannes Stinstra te Harlingen, Simon Stinstra te Harlingen en Mr. Joannes Stinstra te Franeker. 12 foto's
    
    

Stinstra, Gooitjen Simons en Anna Mouter

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT STINSTRA
   1.5.2 DR. GOOITJEN SIMONS STINSTRA (1703-1764), GEHUWD MET ANNA MOUTER (1711-1782)
   

Stinstra, Isabella (1760-1829)

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT DE CLERCQ
   PIETER DE CLERCQ JR. (1757-1805), GEHUWD MET ISABELLA STINSTRA (1760-1829)
   
    1.1.8.1 ISABELLA DE CLERCQ-STINSTRA

Stinstra, Isabella (1760-1829) Clercq jr, P. de (Pieter, 1757-1805)

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT DE CLERCQ
   1.1.8 PIETER DE CLERCQ JR. (1757-1805), GEHUWD MET ISABELLA STINSTRA (1760-1829)
   

Stinstra, Joannes (18de eeuw)

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT STINSTRA
   1.5.3 DS. JOANNES STINSTRA (1708-1792)

Stinstra, Joannes en Elisabeth Banga

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT STINSTRA
   JOANNES STINSTRA (1784-1842), GEHUWD MET ELISABETH BANGA (1793-1879)
   
    1.5.1.8.1 CORRESPONDENTIE
    1.5.1.8.2 PERSONALIA

Stinstra, Pieter; Neeltje Schellingwou en Aaltjen Wijbenga

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT STINSTRA
   1.5.6 PIETER STINSTRA (1747-1819), GEHUWD MET 1. NEELTJE SCHELLINGWOU, 2. AALTJE WYBENGA
   

Stinstra, Pieter

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT STINSTRA
   PIETER STINSTRA (1819-1861)
    1012 Inventaris van de nalatenschap van Pieter Stinstra, overleden 22 Maart 1861. Aant. De nalatenschap bedraagt: f. 420024.-
    
    

Stinstra, Sijdske

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT STINSTRA
   PIETER STINSTRA (1819-1861)
    1.5.1.9.A 1.5.1.9.A SYDSKE STINSTRA

Stinstra, Simon en (familie) Braam

 255 Archief van de Familie De Clercq en Aanverwante Families
 PERSOONLIJKE STUKKEN
  HET GESLACHT STINSTRA
   DR. SIMON STINSTRA (1735-1782), GEHUWD MET ANNA BRAAM (1738-1777)
   
    946 Bruiloftsgedichten bij het huwelijk van Simon Stinstra en Anna Braam. In drievoud
   
    947 Testament en copie d.d. 3 Mei 1783, van Dr. Simon Stinstra en Anna Reiners Braam. Aant. Erfgenamen: Dr. Simon Stinstra en Vroukje Braam, tante van de testatrice. Legaten aan Baukjen, Trijntje, Willem, Pytter Stinstra, kind. Van Gooitjen S.
   
   
   
   
    948 Codicillaire beschikking van Dr. Simon Stinstra. Aant. Stelt als voogden aan over zijn kinderen: zijn oom Joannes Stinstra, zijn zwagers Jelle Wildschut en Dirk Fontein
   
   
    949 Stukken betreffende het proces, gevoerd voor het Hof van Friesland door Dr. Simon Stinstra als man van Anna Bra