Laatste Nieuws

Voor tentoonstellingen en evenementen zie ons Programma

Unieke erotische liedtekst in oud-Surinaams ontdekt

Een gesprek tussen een man en een vrouw met een uitgesproken erotisch karakter in het Sranantongo. De liedtekst uit de achttiende eeuw is onlangs gevonden in het Stadsarchief bij het inventariseren van het archief van de Weeskamer door medewerker Mirjam Schaap. Een uitzonderlijke vondst omdat van dit genre geen achttiende-eeuwse Surinaamse teksten bekend zijn.

Het Sranantongo is één van de weinige creooltalen met een rijke geschreven traditie die teruggaat tot ver in de achttiende eeuw. Taalgidsen, toneelteksten, bijbelvertalingen en kerkelijke gezangen geven ons een goed beeld van het taalgebruik en de taalsystematiek van het achttiende-eeuwse Sranantongo. Eén genre, dat van de erotische literatuur, bleef echter tot op heden onbesproken omdat er simpelweg geen Surinaamse teksten waren overgeleverd.

Vooraanzicht van de plantage Hegt en Sterk in Suriname, ca. 1750

Bijzondere vondst

Margot van den Berg, Universitair Docent Sociolinguïstiek aan de Universiteit van Utrecht, reconstrueerde in haar proefschrift in 2007 het achttiende-eeuwse Sranantongo op basis van historische teksten en de hedendaagse Creool- en Marrontalen van Suriname. Volgens haar is de gevonden tekst uniek: “De ontdekking van deze zinnenprikkelende liedtekst stelt ons voor het eerst in staat om van dit genre kennis te nemen.”

Michiel van Kempen, Bijzondere hoogleraar Nederlands-Caraïbische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam: “Werkelijk een heel bijzondere vondst, we kennen liefdesliederen uit de negentiende eeuw, maar deze tekst is nogal expliciet en in ieder geval de oudste erotische tekst.”

Het lied in zeven strofen is van een onbekende maker. De datering is herleid op basis van andere documenten die bij de tekst gevonden zijn. Het watermerk ‘Pro Patria’ in het papier geeft een tweede indicatie dat het document is te herleiden tot de achttiende eeuw. Zaterdag 21 november om 11.45 uur zal theatermaker Jenny Mijnhijmer het lied voordragen in de Muiderkerk in Amsterdam.

De liedtekst is in de Archiefbank van het Stadsarchief te vinden in het Archief van de Weeskamer

Vertaling

Mi mus’ singi – Een wellustig liedje uit Suriname PDF (1,2 Mb) (met dank aan Margot van den Berg, Gracia Blanker en Maikel Groenewoud).

Meer lezen

Workshop

Het Stadsarchief organiseert in december en januari de workshop 'Amsterdam & Slavernij', er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Archief V&D Amsterdam tot 1948

Ruim 125 jaar geleden opende Vroom & Dreesmann haar deuren. Sindsdien is V&D niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Het archief van V&D Amsterdam tot 1948 is vanaf nu te raadplegen via de Archiefbank.

V&D aan het Rokin, 1930. Foto Paul Guermonprez (Bekijk in de Beeldbank).

Op zaterdag 21 mei 1887 openden Willem Vroom en Anton Dreesmann een manufacturenzaak in de Weesperstraat. De commerciële formule van de zwagers druiste in tegen die van de meeste andere winkeliers en bleek van meet af aan uiterst succesvol: artikelen werden verkocht tegen vaste, lage prijzen en moesten contant betaald worden. Om de prijzen laag te houden moest groot worden ingekocht en loonde het de handelsrelaties en het aantal zaken snel uit te breiden. Binnen vijf jaar hadden Vroom en Dreesmann zes zaken in Amsterdam, die allen gerund en deels eigendom waren van een familielid. In 1892 werd de eerste zaak buiten Amsterdam geopend, in de snel groeiende havenstad Rotterdam. Een jaar later volgde Den Haag. Rond 1910 was de firma met 25 filialen over heel Nederland verspreid. De snelle uitbreiding was mogelijk door de inschakeling van de vele katholieke familieleden die al werkzaam waren in de manufacturenbranche, en die een samenwerkingsverband of vennootschap onder firma aangingen met Vroom en Dreesmann.

De Practische Huisvrouw, huis-aan-huisfolder van V&D, van februari 1931. Behalve aanbiedingen bood het blad in de beginjaren ook recepten, huis- houdelijke tips, opvoedkundige adviezen, breipatronen en feuilletons voor ‘practische huisvrouwen’ (Bekijk de tijdschriften in de Archiefbank).

Door het overnemen van bestaande winkels werd het aanbod van artikelen al gauw uitgebreid van manufacturen, witgoed en stoffen tot gemaakte kleding, tapijten, matrassen, schoenen, meubilair, huishoudelijke artikelen enz. Met grote terugkerende acties als de Serieweek of het Uur der Koopjes werden vanaf 1915 vele klanten getrokken. Vooral de Witte Week was aanleiding tot prachtig (geheel wit) gedecoreerde winkels en etalages.

Met de bouw van een winkel aan de Kalverstraat in 1912 verrees het eerste moderne warenhuis in Nederland met enkele opzienbarende bezienswaardigheden: een lift, elektrische verlichting in de etalages en een grote lichthal. In 1923 verscheen de eerste Sinterklaasfolder en vanaf 1927 gaf V&D een huis-aan-huisfolder uit onder de naam de Practische Huisvrouw. In 1919 werden Willem en Anton opgevolgd door hun oudste zonen Bernard Vroom en Willem Dreesmann. Vanaf de jaren ’20 werd er steeds meer samengewerkt door de verschillende winkels, die sinds 1905 allemaal zelfstandige Naamloze Vennootschappen waren en voor de helft in handen van het plaatselijke familielid en voor de andere helft van Vroom en Dreesmann. In Amsterdam ontstond een Centraal Inkoopkantoor, een Centrale Boekhouding en Accountantsdienst en een afdeling Personeelszaken. In 1948 werd de samenwerking geconsolideerd in de Coöperatieve Handelsonderneming Vroom & Dreesmann Nederland.

Reclamefolder voor de Serieweek (Bekijk de folders in de Archiefbank).

Het archief van V&D is vanwege de Amsterdamse wortels van het bedrijf in 2011 overgedragen aan het Stadsarchief Amsterdam. Het archief, dat in totaal 200 strekkende meter telt is sindsdien in bewerking. Als voorproefje op de publicatie van de gehele inventaris wordt nu een eerste, klein gedeelte online gezet: het archief van de NV Amsterdamsche Manufacturenwinkel van Vroom en Dreesmann en de te Amsterdam gevestigde centrale concerndiensten tot 1948, het jaar van oprichting van V&D Nederland. De archieven van de overige filialen en V&D Nederland na 1948 zullen in 2016 via de website beschikbaar komen voor onderzoek en zijn tot die tijd alleen op afspraak in te zien.

Video's Lokale Omroep Bijlmer geven prachtig tijdsbeeld

Het Stadsarchief beheert het geluid- een beeldarchief van de Lokale Omroep Bijlmer. De beelden geven een prachtig tijdsbeeld. In de studio werd gepraat over de opbouw van de samenleving, een boycot van de parkeertarieven, protest tegen geluidshinder, discussies over politiek en dat alles afgewisseld met unieke beelden van de Bijlmer in wording. Ook de manier waarop de zender is opgericht zegt veel over de jaren 70. Het initiatief was ontstaan tijdens een doorwaakte nacht in de collectieve ruimte van de flat Hofgeest, die onder leiding van Bim Hoppener door de actieve bewoners was gekraakt en ingebruikgenomen als café zonder sluitingstijd. Een ideale broedplaats voor wilde plannen.

De stichting werd opgericht op 18 februari 1972 door een aantal bewoners. De stichting had tot doel: "Het bevorderen van de communicatie ten bate van de samenlevingsopbouw in het werkgebied." In datzelfde jaar vonden de eerste wekelijkse uitzendingen op zaterdagmiddag tussen vijf en zes plaats. Daarvoor werd het antennesysteem van twaalfhonderd woningen in de H-buurt gekraakt en op die manier gelijktijdig voorzien van twee landelijke en, bij gunstige weersomstandigheden, twee Duitse zenders. Aanvankelijk dus illegaal, geheel in de geest van die tijd. De woningcorporatie stelde zelfs twaalfhonderd meter kabel beschikbaar om ook de bewoners van de flats in de G-buurt te kunnen laten meegenieten. Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk stelde in januari 1975 subsidie ter beschikking voor een landelijk kabelexperiment met lokale radio- en televisie-uitzendingen, waaronder aan de Lob.

De ideeën van de redactie gingen soms ook verder dan het uitzenden alleen. Zoals het kijk- en luisteronderzoek dat tijdens een van de eerste uitzendingen in het najaar van 1971 werd uitgevoerd. De presentator van dienst vroeg alle kijkers in de belendende flat Haag en Veld het licht in de huiskamer aan en uit te schakelen. De camera pende naar buiten en registreerde een vrolijk knipperend flatgebouw, het bewijs dat de uitzending goed werd bekeken. De oude videobanden zijn nu gedigitaliseerd. Met de beschrijving van al het geluid en beeld is nog jaren werk gemoeid. Dat is nodig om op die manier gebruikers van het archief straks snel een gewenst item te laten vinden.

Archief van de Lokale Omroep Bijlmer

Zes vragen aan Bert de Vries

Het Stadsarchief Amsterdam heeft een nieuwe directeur. Bert de Vries, afkomstig van Historisch Centrum Overijssel is deze week in zijn nieuwe functie begonnen. Hoe kijkt hij tegen Amsterdam aan en hoe ziet hij de nabije toekomst? Zes vragen aan Bert de Vries.

Wat zou Amsterdam zijn zonder het Stadsarchief?
Amsterdam zonder het Stadsarchief is een stad zonder identiteit. Waarom is geschiedenis belangrijk? Als je niet meer weet wat je gisteren gedaan hebt, ben je zelf ook stuurloos. Dan lijd je aan dementie. Geschiedenis is wie je bent. En als je historie op de juiste manier gebruikt en interpreteert is het ook nog eens een sterke bindend element voor de stad en de inwoners.

Wat neem je van acht jaar Historisch Centrum Overijssel mee naar Amsterdam?
In Zwolle zijn we het digitale platform Mijn Stad Mijn Dorp begonnen. Historische verenigingen en professionele beheerders in Overijssel kunnen op de website www.mijnstadmijndorp.nl hun collecties tonen en nieuws en verhalen plaatsen. Een samenwerking tussen HC Overijssel en de cultuurhistorische instellingen in Overijssel die de bezoekers een gezamenlijk platform biedt waar ze foto’s en beeldmateriaal kunnen vinden en onderzoek kunnen doen naar de geschiedenis. Zo’n vorm van community management brengt het archief dichter bij de mensen. Wellicht is er ook zo’n vorm voor het Stadsarchief te bedenken, bijvoorbeeld op basis van de site VeleHanden waar het Stadsarchief projecten heeft lopen. Eén plek op internet waar alle Amsterdamse collecties toegankelijk zijn.

Wat vind je het mooiste aan het Stadsarchief Amsterdam?
De collectie is natuurlijk fantastisch, maar ik haast me erbij te zeggen dat het gebouw De Bazel ook een prachtige plek is. Neem alleen al de notariële protocollen, dat is een goudmijn van de geschiedenis van Amsterdam. Samen versterken gebouw en de collectie elkaar, het archief ligt vol verhalen over de Amsterdammers en het gebouw biedt ons allerlei mogelijkheden om deze uit te dragen.

Wat is het grootste misverstand over archieven?
Dat archieven een papieren bureaucratie zouden zijn, zowel het instituut als de documenten die er bewaard worden. Het tegendeel is waar, wat een archief verzamelt en bewaart gaat over mensen. Neem de dossiers van Bouw- en Woningtoezicht, dat klinkt ambtelijk terwijl het gaat over de huizen waar de mensen in wonen.

Waar staat het Stadsarchief over vijf jaar?
Over vijf jaar lopen álle Amsterdammers bij ons binnen. Dan zien we hier een heel divers publiek, mensen overal uit Amsterdam, uit alle delen en wijken die we nu soms nog te weinig zien. We bieden ze arrangementen op basis van de tentoonstellingen en evenementen. En bezoekers van alle leeftijden weten ons dan te vinden. Een speerpunt worden de kinderen uit het basisonderwijs die we met educatieve projecten de geschiedenis van Amsterdam willen vertellen. Daarvoor maken we plannen, ook samen met onze zusterorganisatie Monumenten en Archeologie met wie we gebouw De Bazel verder ontwikkelen als historisch centrum van Amsterdam.

Als je niet in de archiefbranche werkzaam was, wat had je dan waarschijnlijk gedaan?
Dan was ik zanger geweest. Mijn vader en moeder, ooms en tantes, mijn oma, ze zongen allemaal, weliswaar op amateur basis. Ook mijn dochter heeft ambities om een professionele zangeres te worden. Daarom ben ik ook weer op zangles gegaan. Dus dan zouden jullie me aantreffen op het Jordaan Festival!

Nieuwe index Bevolkingsregisters 1853-1863

Er is een nieuwe index online. Na de afronding van het VeleHanden-project Bevolkingsregisters Amsterdam 1874-1893 zijn we meteen verder gegaan met de Bevolkingsregisters uit de periode 1853-1863. Ook dit is een groeiende index; wekelijks zullen er nieuwe namen aan de index worden toegevoegd. Blijf dus regelmatig terugkomen voor nieuwe namen!

Zoek in de index

Let op: de huisnummers die bij de adressen staan zijn niet de huisnummers zoals die nu gebruikt worden. In de handleiding bij de index vindt u hoe u gemakkelijk de locatie van het pand kunt bepalen.

Lees de handleiding
Bekijk het voorbeeld

Gedetailleerde kaarten van Amsterdam

“Er is geen stad in de wereld die over een vergelijkbaar kaarttype uit de 18e eeuw beschikt”, schrijft Marc Hameleers in zijn nieuwe boek Gedetailleerde kaarten van Amsterdam dat deze maand is verschenen bij uitgeverij Thoth. Marc Hameleers schreef dit boek als conservator en onderzoeker cartografie bij het Stadsarchief Amsterdam. Eerder verschenen Kaarten van Amsterdam 1538-1865 en Kaarten van Amsterdam 1866-2012. Nadat in de eerdere delen de grote en kleine overzichtskaarten die de hele stad laten zien werden beschreven en afgebeeld, staan in het nieuwe boek de meest gedetailleerde kaarten van de stad centraal. Deze zijn zó gedetailleerd, dat er soms honderden bladen nodig zijn om de héle stad af te beelden.

Stukjes van de stad

Elk kaartblad toont een stukje van de stad waarop álle percelen, huizen, tramrails en soms zelfs straatmeubilair voorkomen. En dan de burgerwijkkaarten: er is geen stad in de wereld die over een vergelijkbaar gedetailleerd kaarttype uit de 18e eeuw beschikt. Hier is door ijverige Amsterdammers noeste arbeid met meetlat en inkt verricht. De kaarten zijn niet alleen van belang voor het onderzoek naar de geschiedenis van de stad als geheel, maar zijn ook te gebruiken door de onderzoeker die bijvoorbeeld wil weten waar het huis van zijn betovergrootvader stond. Het zijn de kaarten die het meest geraadpleegd worden bij het onderzoek naar de geschiedenis van de stad.

Kaart van burgerwijk 45. Ontworpen, getekend en gekleurd door G. Wartenaar (1781).

Vijf eeuwen

In het boek staan onder andere de juweeltjes van gedetailleerde kaarten van Cornelis Anthonisz (1544), Pieter Bast (1597) en Balthasar Florisz van Berckenrode (1625). Hierop werden huizen individueel en in "3D" ingetekend. Ook zien we de zeventiende-eeuwse uitgiftekaarten die het oudste beeld van de grachtengordel tonen, prachtig gedecoreerde achttiende-eeuwse burgerwijkkaarten, negentiende-eeuwse buurtatlassen en de zeer gedetailleerde kaarten van de diensten Bouw- & Woningtoezicht en Publieke Werken die in de twintigste eeuw verschenen. Samen geven ze een schitterend totaalbeeld van Amsterdam over een periode van bijna vijf eeuwen.

Gedetailleerde kaarten van Amsterdam is o.a. te koop in de Stadsboekwinkel.

Onbekend VOC-aandeel ontdekt in Stadsarchief

In het archief van de Weeskamer is een onbekend aandeel van de Verenigde Oostindische Compagnie ontdekt. Het aandeel, ter waarde van zeshonderd gulden, werd op 6 oktober 1606 gekocht door Theunis Jansz, kruidenier en later haringkoper, wonende in de Vrouwensteeg. Het is daarmee één van de oudste aandelen van de VOC.

VOC-aandeel (recipisse) van Theunis Jansz

Het aandeel van Theunis Jansz heeft verschillende eigenaars gekend. Via overerving is het document vier generaties doorgegeven tot het uiteindelijk in het bezit kwam van Agnietje Nagel, onder beheer van de Weeskamer. De Weeskamer was een stedelijke instelling die toezicht hield op het beheer van de boedels van (half)wezen, die bij meerderjarigheid recht hadden op een erfdeel. Agnietje bezat ook een huis aan de Herengracht, waar veel kosten voor gemaakt moesten worden. Om het huis te behouden werd in 1739 het VOC-aandeel uit de boedel verkocht. Toen de recipisse samen met de opbrengst weer werd ingeleverd bij de Weeskamer, werd deze verkeerd opgeborgen.

Oost-Indisch Huis, hoofdkwartier van de Amsterdamse kamer van de VOC

VOC-aandelen

In 1602 kreeg de VOC toestemming om handel te drijven met Oost-Indië, maar er was nog veel geld nodig om daadwerkelijk uit te kunnen varen. Vanaf 1 augustus van dat jaar konden particulieren daarom investeren in de VOC. Dit werd gedaan door maar liefst 1.143 personen, een gevarieerd gezelschap van winkeliers, timmerlieden, advocaten en huishoudsters. Theunis Jansz was er één van. Investeringen werden opgeschreven in het aandeelhoudersregister en de investeerder kreeg hiervan een betalingsbewijs, een recipisse. Zo’n recipisse is het document dat recent ontdekt is. Omdat de particuliere participatie in de VOC overdraagbaar en verkoopbaar was, beschouwt men dit als de eerste vorm van aandelen.

Transcripties teksten op het VOC-aandeel PDF (388,76 Kb)

Eerder werd het (destijds) oudste VOC-aandeel ontdekt in het Stadsarchief Amsterdam. Nadat dit echter in 1979 in een publicatie was verschenen, is het uit het archief verdwenen en in de handel terecht gekomen. In 2010 werd in het Westfries Archief een VOC-aandeel gevonden dat enkele weken ouder was. Het in 2015 door medewerker Monique Peters ontdekte aandeel van 6 oktober 1606 is hiermee dus het op twee na oudste (bekende) VOC-aandeel.

Het aandeel zal van 6 t/m 18 oktober 2015 te zien zijn in de Schatkamer van het Stadsarchief.

Zie ook:
Schatkamer: Een onbekend VOC-aandeel
Archiefbank

Zie ook: Nieuwsarchief (2002-2015).

Laatst bijgewerkt op 27 nov 2015

Nieuwsarchief